emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Ek Ders Görevi Verilenlerin Sigorta İşlemleri

Ek Ders Görevi Verilenlerin Sigorta İşlemleri

Ülkemizde eğitim kurumlarında bulunan birçok öğretmen bulunmaktadır. Bu öğretmenlere maaşlarının dışında yaptıkları hizmetlere göre ek ödemeler alabilirler. Ek ders verenlerin ücretlerine bu verdikleri dersler kadar ödeme yansıması olmaktadır. Ek ders görevi verilenlerin sigorta işlemleri de bu kapsama girmektedir.

Ek ders görevi verilenlere kanun kapsamında ücretli öğretmen denilmektedir. Ücretli öğretmen, öğretmen eksikliği durumlarında devreye girer. Ders ücreti karşılığında görevlendirme yapılan kişilere ücretli öğretmen denmektedir ve bu kişiler ek ders vermekle yükümlüdür. Ek dersler, okullarda, eğitim kurumlarında, üniversitelerde ve kamu ile ilgili eğitimlerin verildiği yerlerde verilebilmektedir.

Ek ders kavramı son zamanlarda önem kazanmıştır. Ek ders görevi olan kişilerin hakkında bilinmesi gerekenler, okutacakları dersler, ne kadar süre ek ders verecekleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Kanun kapsamında, ek ders verebilecek kişilerin ne kadar süre ile ek ders verebileceği ve haftalık ek ders süresinin en fazla ne kadar olabileceği şöyle açıklanmıştır:

  • Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları haftada en çok 6 saat ek ders verebilmektedir.
  • Genel bilgi ve meslek dersi öğretmeni olan kişiler 6 saat zorunlu ve toplamda 15 saat ek ders verebilmektedir.
  • Atölye ve laboratuvar öğretmenleri ise 20 saat zorunlu olmak üzere bir haftada toplam 24 saate kadar ek ders görevi alabilmektedirler.

Eğitmenlere verilen bu ek ders görevleri, o kişilerin alanları ile alakalı olmalıdır. Kişiler, alanları dışındaki bir ders için ek ders alamamaktadırlar. Burada önemli olan bir diğer konu da ek ders görevi verilenlerin sigorta işlemlerinin nasıl yapıldığıdır. Sigorta konusu ülkemizde önemli bir yeri kapsadığı için ek ders verilenlerin de sigorta işlemlerinin nasıl olduğu ve hangi kapsamda sigortalı oldukları da belirlenmiştir.

Kanunlara göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından usta öğretici olarak çalıştırılmakta olanlar ya da kamuda ücret karşılığında görev alan kişiler de sigortalılık kapsamında sayılmaktadır. Diğer bir konu ise ek ders verenlerin hangi sigortalılık kapsamına girdiğidir.  Mevzuat çerçevesinde, her derecedeki eğitim ve öğretim kurumlarında ve üniversitelerde, okullarda, kurslarda ek ders veren görevliler 5510 sayılı Kanunun Emekli Sandığına tabi değillerse, 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesi kapsamında sigortalı sayılmaktadırlar.

Ek Ders Verenlerin Prim Hesaplamaları

Ek ders görevi verilenlerin sigorta işlemlerinin kapsamında yer alan diğer bir konu da bu kişilerin gün ve prime esas kazançlarının hesaplanmasıdır. 5510 sayılı Kanuna göre, ek ders görevi verilenlerin bu kazançları prim ödeme gün sayısı 30 günü aşmamak şartı ile brüt ek ders ücretinin toplamının, prime esas günlük kazanç alt sınırına bölünmesi ile bulunmaktadır.

Ücretli öğretmenlerin yani ek ders görevi verilen kişilerin primleri girmiş oldukları ek derslerden bağımsız olarak 30 gün olarak yatırılmalıdır. Burada saat hesaplaması yapılma durumu yanlış olarak sayılmaktadır. Bazı durumlarda prim günlerinin yatırılmasında hatalar olabilmektedir. Ek ders göre verilen kişiler sigorta işlemlerinin doğruluğunu incelemek için geçmiş dönemlerine ait Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarını elde edebilmektedirler. Ek ders görevi verilen kişilerin geçmiş zamanlardaki çalışmalarında eksik yatırılmış prim günleri varsa, bunların düzeltilmesi için Milli Eğitim Bakanlığına başvurabilmektedirler. Eğer ek ders veren kişilerin bu başvuruları olumsuz sonuçlanırsa, bu ücretli öğretmenler dava yoluna da giderek haklarını arayabilirler.

Yorumlar

  1. Seher dedi ki:

    Merhabalar bir huzurevinde ekders li hemşire olarak görev yapıyorum fiili hizmet zammı tüm sağlık çalışanlarına diye resmi gazete de yayınlandı anca k kurumumuzda ekderslilerin fiili hizmet zammı gösterebilecekleri bir yerin bulunmadığını söylediler acaba siz nasıl bir giriş yapılacağı hakkında yardımcı olur musunuz