emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Vazife Malullüğü Bildirim Süresi Nedir?

Vazife Malullüğü Bildirim Süresi Nedir?

Sigortalı çalışanların görevlerini yerine getirdikleri sırada ya da görevleri dışında baştaki idarelerinin görevlendirdikleri, farklı bir kamuya ait idaresine ve başka işleri yaparken bu iş şekillerinden şirketin menfaati ve çıkarlarını koruma altına almak için veya yine idareciler tarafından sağlanmış olan bir taşıt araçlarıyla iş yerine gidişler ve gelişler esnasında yahut kurumda meydana gelmiş olan bir kazadan oluşmuş olursa, bu duruma vazife malullüğü, aynı zamanda bütün bunların başına gelmiş olana da vazife malulü denmektedir.

Vazife Bildirim Malullüğünün Yürürlüğe Girme Zamanı

Vazife malullüğünün anayasamızda uygulanmaya başlaması ise;
Anayasamızın 5510 sayılı kanununun yürürlüğe girdiğinden itibaren ilk kez 4 üncü maddeninde birinci fıkrasında yer alan “c” bendi olarak Emekli sandığı adı altında sigortalılar için mecburi vazife malullüğü uygulanmaktadır.

Vazife Malullüğünde Bildirimlerin  Süreleri Nelerdir?

Kamudaki idare görevlileri vazife malullüğüne sebep olduran olayı, bulundukları yerdeki görevli kolluk kuvvetlerine yahut kendilerinin mevzuatlarına göre de yetkilendirilmiş mercilere mutlakıyet, Sosyal Güvenlik kurumlarına da en geç mutlaka on beş, yani iki hafta iş günleri içerisinde bildirmeleri gerekmektedir. Aynı zamanda Sosyal Güvenlik kurumlarının bildirimlerini de aynı bu süre zarfı içerisinde sigortalı çalışanlar hak sahibi oldukları sürece gerçekleştire bilmektedirler.

Fakat vazife malullüğüne neden olmuş olan olaylardan kurum ve kamu idarecilerinin yetkilendirilmiş kişilere haber edilmemiş olma halinin dışında; yetkililerin bildirimleri, kamu ve kurum idarecilerinin bildirme sorumluluklarını ortadan da kaldırmaz.

Sosyal Güvenliklerin Kurumlarına Bildirme Süresi;

Vazife malullüğüne neden olmuş olan olayın; ortaya gelmiş olduğu zamandan, hastalıkların neden ve mahremiyetlerinden ötürü hakları üzerinde vazife malullüğü hükümlerinin uygulanacağından dolayı, hasta olmuş insanların tedavisinin mümkün olmadığına yönelik hazırlanan kati raporlarının onay verilme tarihlerinden, esir olma ve gaiplik halinde ise, böyle haller deki en sona ermiş olduğu zamandan itibaren başlar.

Ülkemizde vazife malullüğü aylığı hangi zamandan itibariyle verilmeye başlanır?

Henüz süresi olmayan ve bildirimlerde bulunan vazife malullüğüne aylık ücretleri, sigortalı çalışanların ölmek ya da maluliyeti nedeniyle işleyişinin sona erdiği zamanı takip ediyor olan ayın başından itibariyle bağlanmaktadır. Ayrıca 3713 sayılı yasanın kapsadığı vazife malulü olmuş olduğuna kararın verildiği, sınıflar ya da görevler değiştirilerek çalışmalara devam etmekte olanlara ise görevlerinden men edilmelerine ve başka bir yere müracaat içinde bulunmasına gerek bulunmaksızın sınıfların ya da görevlerinin değiştirilerek çalışmaya aynı şekilde başladıkları zamanı izleyen ve ayın başından beri var olan aylık ücretleri bağlanmış olur.

Vazife malulü sayılma ve bundan yararlana bilme şartlanmaları;
1- Vazifelerini yapmakta oldukları süre içerisinde
2- Vazifelerinin dışında da kamu idarecilerinin görev verdikleri ve nasıl olursa olsun bir kamu kuruluş idarelerine ait olan farklı işleyişleri yapmış olurken,
3-Kendi kuruluşlarının menfaatini sağlamak ve korumak amacıyla bir işi yaparken de,
4-Kendi idarecilerinin sağladığı bir taşıma aracıyla iş yerine gidiş ve iş yerinden dönüş esnasında,
5- İş yerlerinde herhangi bir sebepten yada olaydan dolayı meydana gelmiş olan kazalardan,
Ortaya çıkmış olması sebebiyle yahut vazifelerini yerine getiremeyecek derecede hastalıklara geçirenler, hastalıkları sürecinde yasalarında tayin etmekte olan sürelerden fazlasını devam ettirenlerin, hastalıklarının mahremiyetlerine ve doğuş nedenlerine göre vazife malullüğü konusu, kurumca oluşturulmuş olan vazife malullüğü tespit etme kurulları taraflarından sonuna ve karara bağlanmaktadır. Bununla birlikte vazife malullüğü olanı kabul buyurma tarafın bulunanlar hakkında 47. kanun maddesi kararnamesi uygulanmaktadır.

Vazife malullüklerinin bildirimleri de şunlardır;
* Vazife malullüğüne neden olmuş olayı, bir görevli yetkili kolluk kuvvetlerinin yahut kendi mevzuat sebeplerine göre de yetkili kişilere derhal iletilmelidir.
* Kuruma en geç mutlaka 15 iş günü içerisinde bildirilmesi gerekir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.