emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Becayiş Şartları Nelerdir?

Becayiş Şartları Nelerdir?

Ülkemizde kamuda birçok memur görev almaktadır. Bazen memurlar bir süreliğine istedikleri yerde çalışmak isteyebilirler. İşte böyle durumlar için devlet tarafından memurlara becayiş hakkı tanınmaktadır. Becayiş hakkına sahip olmak için becayiş şartlarına uymak önemlidir. Becayiş, memurların çalışma şartlarını düzenler ve ayrıca çalışanın memnuniyetini ve buna ek olarak iş verimini de artırmaktadır.

Becayiş aslında karşılıklı yer değiştirme olarak tanımlanmaktadır. Eş değer hareketle gerçekleşen bir durumdur. Becayiş sayesinde farklı illerde görev almakta olan iki memur karşılıklı olarak yer değiştirebilir. 657 sayılı kanunda becayiş şu şekilde açıklanmıştır: Ayni kurumun başka yerlerde bulunan ayni sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler, bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirin uygun bulmasına bağlıdır. Yani, bu tanımlamaya göre aynı kurumlar arasında becayiş işlemi uygulanmaktadır.

Elbette becayiş yapmak için de bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Becayiş için gerekli olan şartları şöyle sıralayabiliriz:

 • Becayiş işlemi iki memur arasında olmaktadır.
 • Becayiş işlemi aynı kurumda çalışan memurlar arasında gerçekleşmektedir. Farklı kurumlar arasında becayiş talebinde bulunulamaz.
 • Becayişte aynı kurumun farklı birimleri arasında çalışan memurlar karşılıklı olarak yer değiştirebilirler.
 • Becayiş yapacak memurlar arasındaki sınıf ve unvan aynı olmak zorundadır. Burada belirtilmekte olan sınıf 657 sayılı Kanunda sayılan hizmet sınıflarıdır. Yani mühendisler kendi aralarında, mimarlar kendi aralarında becayiş yapabilmektedirler. Ayrıca Genel İdare Hizmetleri sınıfında olan bir memur Teknik Hizmetler Sınıfındaki bir memurla becayiş yapamaz.
 • Becayiş yani karşılıklı yer değiştirmenin gerçekleşebilmesi için atamanın yetkili amir tarafından onay görmesi gerekmektedir. Verilen becayiş dilekçesi söz konusu olan kurumun Başkanlığına gönderilir. Dilekçeler Başkanlığa gönderilse de memurlar talep dilekçelerini ilk olarak kurumu müdürlüklerine yapmaktadırlar. Kısacası becayiş için başvurular ilk başta doğrudan merkeze yapılamaz. Eğer ilk olarak merkeze yapılırsa bu uyarma cezası gerektiren bir suç olarak işlem görmektedir.

Becayiş şartları gibi becayişe başvuru şekilleri de önemlidir. Becayiş yapmak isteyen devlet memurları karşılıklı olarak çalıştıkları birimlere dilekçe vermelidirler. Söz konusu olan memurlar tarafından müdürlüklere verilen becayiş dilekçeleri, daha sonra Kişinin kurumunun atamaya yetkili olan amirliğine teslim edilir. Genelde bu amirlik Ankara olmaktadır.

Becayiş olayının gerçekleşmesi için atamaya yetkili olan amirin onayı gerekmektedir. Bu onay verilmezse becayiş işlemi gerçekleşmez ve memurun talebi geri çevrilmiş sayılır. Ama genelde becayiş taleplerine olumsuz geri dönüş yapılmamaktadır. Başvuran her iki kişi de aynı sınıftan ve ünvandansa becayiş gerçekleşmektedir.

Düşünüldüğünde, becayişte kamu zararına bir olay bulunmamaktadır, bu yüzde de idarenin yaptıkları işler de kamu yararına olmalıdır. Memnuniyetin artması ve memurların çalışma şartlarının iyileşmesi için becayiş istekleri çoğu zaman olumlu karşılanmaktadır.

Becayiş başvurularında zorunlu hizmete tabii olan memurların da başvuruları önemlidir. Eğer zorunlu hizmete tabii olan bir memur becayişe başvurmak istiyorsa, istek yaptığı ilin de zorunlu hizmet kapsamına girmesi gerekmektedir. Eğer bu kurala uyulmazsa becayiş isteği reddedilir.

Normal memur statüsündeki memurların becayiş hakkı olduğu gibi bu hak sözleşmeli personele de tanınmaktadır. Kadro karşılığında sözleşmeli olarak çalışan personel de şartlara uyarak becayiş talebinde bulunursa bu işlemin gerçekleşmemesi için hiçbir sebep yoktur. Fakat 657 sayılı Kanuna göre işçi statüsüne girenlere becayiş hakkı tanınmamaktadır.

Becayişe başvurmak için memurların doldurması gereken dilekçenin bir örneği aşağıdaki gibidir:

TARİH:
GÖREVİ :
UNVANI :
ADI SOYADI :
BABA ADI :
MEMLEKETİ :
DOĞUM TARİHİ :
MEMURİYETE BAŞLAMA TARİHİ :
SİCİL NO :

ÖZÜ : 73 madde hükmü uyarınca karşılıklı becayiş talebi

………………….. (Dilekçenin Verileceği Amirin Unvanı)

Kurumumuz …….. ili ( varsa …….. ilçesinde ), …….. sınıfında ve …….. unvanında çalışan …….. ile 657 sayılı Kanunun 73’üncü maddesi hükmü uyarınca karşılıklı olarak yer değiştirmek istiyoruz.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Tarih

Adı Soyadı 

İmza

 

 

Yorumlar

 1. İsa dedi ki:

  Merhaba daha yeni atandim 2 sorum olucak aydinlatirsaniz sevinirim.
  1. 4/b li hemsireyim becayis yapmak için belli bir sure işte calismam gerekir mi yoksa direk işe girer girmez dilekçe verebilir miyim
  2.Geri dönüş olarak ne kadar sürede cevap geliyor
  Teşekkürler

 2. Said dedi ki:

  4 b ile 4 a beçayiş yapabilir mi

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Becayiş işlemi iki memur arasında olmaktadır. bu nedenle 4 b ile 4 a becayiş yapamaz. Farklı sözleşmeli iki memur niteliği mevcut.

 3. Gökhan dedi ki:

  Üniversitede becayiş var mı?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Aynı sözleşmeye tabi iki memur ise evet yapılabilir.

 4. Nuray dedi ki:

  Lise mezunu hemşire ile lisans mezunu hemşire yer değiştirebilir mi….her ikiside 657 devlet memuru hemşire ünvanında calışmakta….kıdem ve derecesi farklı….

 5. Metin dedi ki:

  Memur vhki ile yer degistire bilir mi ve becayiste yıl sarti var mi ornegin bir sene once tayin olmus veya es durumundan baska ile gitmis birisi becayis yapa bilir mi