emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Devlet Memuru Kanunu Zam ve Ödeme Tanımları

Devlet Memuru Kanunu Zam ve Ödeme Tanımları

Ülkemizde kamu kapsamında çalışan birçok devlet memuru bulunmaktadır. Bu devlet memurları belirli zamanlarda zam ya da çeşitli ödemeler alırlar. Bu ödemelerin zamanları ve ne için verildiği memurlar için önem arz etmektedir. Devlet memuru kanunu zam ve ödeme tanımlarını bu yazımızda işleyeceğiz.

Devlet memurları ile ilgili olan tanımlamalar ve bilgiler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiştir. Devlet memurları aldıkları ya da alacakları ödemeleri, zamları bu kanuna bakarak öğrenebilirler. Devlet memurlarına, kamuda hizmet ettikleri dönemler içerisinde birçok ödeme yapılmaktadır. Bu ödemelere ilişkin zamlar da bulunmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan ödeme tanımlarından birisi sözleşme ücretidir. Sözleşme ücreti, çalıştırılan personele ödenen para manasına gelmektedir. Sözleşme ücreti, devlet memurlarına çalıştıkları kurumlar tarafından ödenmektedir.

657 sayılı devlet memuru kanunundaki ödeme tanımlarından bir diğeri de gündelik ücrettir. Gündelik ücret, kanundaki 4’üncü maddenin C ve D bentleri gereğinde çalıştırılmakta olan personele ödenen ödemedir.

657 sayılı devlet memuru kapsamında bir de temsil giderleri ödemesi bulunmaktadır. Temsil giderleri, belirlenmiş yetki ve sorumluluk makamlarında bulunan memurlara temsili olarak ve görevlerinden dolayı yapmış oldukları giderleri karşılamak için kurumun bütçesinden ödenen paradır.

Ders görevi ücreti de bu ödeme tanımları kapsamına girmektedir. Ders görevi ücreti, 657 sayılı kanuna tabi olan her derecedeki okulda, kursta ya da bu tarz yerlerde öğretim üyeliği ya da öğretmenlik yapan devlet memurlarına ödenen ödemelerdir. Bu ödemelerin, devlet memurlarına gün olarak değil ders saati olarak ödemesi yapılır.

Devlet memurlarına ödenen aylıklarından da farklı çeşitleri bulunmaktadır. Devlet memurlarına ödenen kademe aylığı, belirlenmiş olan derecelere dahil kademelerde bulunanlara ödenen aylıktır. Derece aylığı ise, belirlenen derecelerde bulunan kişilere ödenen yatay kademe aylıklarının tümüdür.

Devlet Memurlarına Yapılan Zamlar

657 sayılı Devlet Memurları kapsamında aylık ödemeler gibi devlet memurlarına zamlar da yapılmaktadır. Bu zamlardan birisi iş güçlüğü zammıdır. İş güçlüğü zammı, niteliği ya da çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışan devlet memurlarına ödenen zam çeşididir.

Devlet memuru kanunu kapsamındaki diğer bir zam çeşidi de iş riski zammıdır. İş riski zammı, hayat ta da sağlık için tehlikesi bulunan hizmetlerde çalışmakta olan devlet memurlarına ödenir. Mali sorumluluk zammı ise Sayışmana hesap vermekle yükümlü olan saymanlara ve vezne açığından sorumlu olan veznedarlara ve diğer memurlara ödenir.

Devlet memuru kanunu kapsamında bunların dışında da zam ödemesi yapılmaktadır. Temininde güçlük zammı, temininde, görevde tutulmasında ya da belirlenmiş yerlerde bulunması zor olan devlet memurlarına ödenmektedir.

Devlet Memurlarına Yapılan Sosyal Yardımlar

Devlet memuru kanunu kapsamında devlet memurlarına yapılan zam ve ödemeler gibi sosyal yardımlar da yapılmaktadır. Yapılan düzenlemelerle bu sosyal yardımlar bazen yürürlükten kaldırılabilmektedir ya da yanlarına yenileri eklenebilmektedir.

Bu sosyal yardımlardan biri aile yardımı ödeneğidir. Devlet memurlarına, sahip oldukları eş ya da çocuklarından dolayı ödenen yardıma aile yardımı ödeneği denmektedir.

Eş için aile yardımı ise devlet memurunun çalışmayan eşi için verilen yardımdır. Burada eşin hiçbir şekilde menfaat karşılığı çalışmıyor olması gerekmektedir. Çocuk aile yardımı da devlet memuruna sahip olduğu çocuklarından dolayı ödenen bir sosyal yardımdır.

Bu yardımlar gibi devlet, devlet memurlarına doğum yardımı ödeneği gibi ödemeler de yapmaktadır. Çocuğu dünyaya gelen memurlara ya da çocuk bu süre içerisinde çocuk sahibi olan devlet memurlarına ödenen yardımdır. Doğum yardımı her çocuk için bir kere yapılmaktadır.

Devlet memuru kanunu kapsamında yapılan sosyal yardımlardan bir diğeri de ölüm yardımı ödeneğidir. Ölüm yardımı ödeneği, eşi ya da çocukları vefat eden devlet memurlarına; devlet memurunun vefatı halinde ise bakmakla yükümlü oldukları kişilere verilen yardıma denmektedir. Bu yardımlar için de gerekli bilgileri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda bulabilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.