SGK

2020 SGK Yurtdışı Borçlanma Ne Kadar, Nasıl Yapılır?

2020 SGK yurtdışı borçlanma tutarı, günlük en düşük 31,39 TL, maksimum değerde ise 285,44 TL olarak belirlenmiştir. Bu günlük ödeme tutarları üzerinden yurtdışı borçlanma işlemi sağlanır. Yurtdışı borçlanmanın yapılması için Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru talebi yapılması gerekir.


Yurtdışı borçlanmasının yaptırılması için şartlara göre borçlanma yaptırılabilecek olan sürelere ilişkin evraklar ve sigortalılık belgeleri tamamlanarak, yurtdışı borçlanma talebinin yazılı olarak, Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekir. Başvuru ile gerekli belgeler teslim edilerek yurtdışı borçlanması gerçekleştirilir.

SGK Yurtdışı Borçlanma Nedir?

SGK yurtdışı borçlanması, yurtdışına çıkan ve Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerin, yurtdışında TC vatandaşı konumunda geçirdikleri sigortalılık sürelerini SGK yoluyla borçlanma işlemi sağlayarak, emeklilik tamamlama sürelerine dahil etmeleri için yapılan işlem yöntemidir.

SGK yurtdışı borçlanma işleminin yapılabilmesi için gerekli evraklar ile başvuru yapılması, başvuru öncesi yurtdışı borçlanma şartlarına uyum sağlanması gerekir.

SGK Yurtdışı Borçlanma İşlemi Şartları Nelerdir?

SGK yurtdışı borçlanma işlemi şartları şu şekilde sıralanırlar:

 • Borçlanma olarak saydırılacak süre içerisinde Türk vatandaşı özelliği taşınıyor olması,
 • Sosyal Güvenlik Kurumuna, ‘’yurtdışı borçlanma talep dilekçesi’’ yoluyla başvuru sağlanması,
 • Türk vatandaşı olarak doğulmuş ve yurtdışına çıkılması sebebiyle vatandaşlığın kaybedilmiş olması,
 • Yurtdışı borçlanması yapılacak olan yurtdışında geçirilen zamana ilişkin süre tarihlerinin belgelendirilmesi şartlarının sağlanması ile yurtdışı borçlanma işlemi gerçekleştirilir.

Şartlara sahip olan kişiler, yurtdışından alınmış olan gerekli evraklar ve kendilerine ait olan başvuru belgeleri ile ilgili kuruma başvuru yaparak, yurtdışı borçlanmasının ifade edildiği dilekçe evrağı doldurma işlemini sağlamalıdırlar.

SGK Yurtdışı Borçlanmasına Dahil Ülkeler Hangileridir?

SGK yurtdışı borçlanması işlemleri kapsamında sigortalılık dönemleri için borçlanma yapılan ülkeler:

 • Almanya, Avusturya,
 • Arnavutluk, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Gürcistan,
 • Kanada, Kore, İtalya, Makedonya, Lüksemburg,
 • Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Hırvatistan, Hollanda ve İsviçre ülkeleridir.

Aynı zamanda bu yurtdışı ülkelerinde işe başlanılan ilk gün tarihleri, Türkiye’de de ilk iş başlangıcı tarihi olarak kabul görülür. Bu ülkelere çıkış yapmış ve Türk vatandaşlığını kaybetmiş olan kişiler, yurtdışında TC vatandaşı olarak geçirdikleri süreler kapsamında yer alan şartlara uygun durumları belirterek SGK yurtdışı borçlanması işlemi sağlarlar.

SGK Yurtdışı Borçlanma Süreleri Nelerdir?

SGK yurtdışı borçlanma işlemi içerisinde borçlandırılabilecek süreler hakkında bilgiler şu şekilde sıralanırlar:

 • Yurtdışında bulunulan zaman içerisinde yer alan sigortalılık süreleri,
 • Yurtdışında geçirilen sigortalılık süreleri aralarında oluşan bir yıl süreli işsizlik dönemleri,
 • Yurtdışında geçirilen sigortalılık süresinin bitiminde yaşanılan 1 yıllık işsizlik dönemi,
 • Yurtdışında ev hanımı olarak geçirilen süreler, yurtdışı borçlanması işlemi gerçekleştirilen sürelerdir.

Bu sürelere dair yurtdışı borçlanması işlemi yapılarak, borçlanma işlemi ödenilen prim değerleri üzerinden, emeklilik süresinin tamamlanması avantajı sağlanır. Emeklilik süresine saydırılan prim ödemleri sayesinde emeklilik hakkı kazanımı alınması sağlanır.

SGK Yurtdışı Borçlanması İşlemine Dahil Olmayan Süreler?

SGK yurtdışı borçlanması işlemi kapsamında bulunmayan ve borçlanma gerçekleştirilemeyen süreler şu şekilde sıralanırlar:

 • 18 yaşını doldurmadan önce yurtdışına çıkılması halinde vatandaşlığın kaybedilmesi ile geçen işsizlik sürelerine,
 • Sigortalılık sürelerine,
 • Ev hanımlığı sürelerine, yurtdışı borçlandırma kapsamında işlem uygulanmaz.

Aynı zamanda, 18 yaşını aştıktan sonra yurtdışına çıkılması ve vatandaşlığın kaybedilmesi şartının karşılanması halinde TC vatandaşı olunana süre zarfında yaşanılan işsizlik döneminin sadece 1 yıllık kısmı borçlandırılır. 1 yılı aşan süreler için yurtdışı borçlanması uygulanmaz.

Bu süreler üzerinden yurtdışı borçlanmasının uygulanamaması sebebiyle süreler zarfında yapılan faaliyetler üzerinden emekliliğin tamamlanmasına ilişkin prim ödeme talepleri gerçekleştirilemez.

SGK Yurtdışı Borçlanma Ödemesi Neden Yükseldi?

SGK yurtdışı borçlanma ödemlerinin yükselme sebebi, 2020 yılına yönelik asgari maaş ödemelerinin yükselmesidir. Asgari maaş oranlarına gelen zam sebebiyle, yurtdışı prim borçlanma tutarları da artış göstermiştir. Bu duruma bağlı olarak yapılan yeni artış miktarı ile günlük yurtdışı prim borçlanması ödemesi en düşük, 31,39 TL, en yüksek 235,44 TL üzerinden yapılır.

SGK yurtdışı borçlanma ödemesi tutarları asgari maaş ödemleri üzerinden alınana % 32’lik oran ile belirlenirler Asgari ödeme artışının artması bu oran ile hesaplanan günlük, aylık ve yıllık borçlanma primi ödemesinin tutarının da artmasına sebep olur.

SGK Yurtdışı Borçlanma Başvurusunda Gerekli Evraklar Nelerdir?

SGK yurtdışı borçlanması başvurusu için gerekli olan evraklar şu şekilde sıralanırlar:

 • Yurtdışında yer alan ülkede getirilen sigortalılık dönemlerini belirten belge,
 • Borçlanma işlemi yapacak kişiye ait kimlik,
 • Çalışılan yurtdışı ülkesinde yer alan yetkili sigorta kurumundan alınan hizmet cetveli,
 • Yurtdışı ülkesinde yer alan belediyeden alınan hizmet belgesi evrağı,
 • Yurtdışı ülkesinde yer alan Türkiye konsolosluğundan alınan hizmet belgesi,
 • Borçlanma işlemi yapacak olan ev hanımları için yurtdışı ikamet belgesinin tercüman ile çevrilmiş ve noterce onaylatılmış aslı, başvuru sırasında iletilecek olan evraklardır.

SGK Yurtdışı Borçlanma Başvuru Talebi Nereye Yapılır?

SGK yurtdışı borçlanması başvurusu, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerine veya Sayal Güvenlik Merkezlerine yapılır. Kişiler başvuru için kendi ikamet adreslerine en yakın olan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne giderler.

İkamet kayırları Türkiye’de bulunmayan ve saptanmayan kişiler ise nüfusa kayıtlı oldukları ilde yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüklerine ve Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvuru talebi için giderler.

SGK Yurtdışı Borçlanma İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

SGK yurtdışı borçlanması müracaatı için izlenen adımlar şu şekilde sıralanırlar:

 • Borçlanma başvurusu yapacak olan kişi ikamet sağladığı ilde yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne gider.
 • Müdürlük çalışanlarına, yurtdışı borçlanması için gerekli olan kimlik, sigortalılık dönemi belgeleri, hizmet cetveli, hizmet belgesi gibi, 7. Alt başlık altında ayrıntılı açıklanmış olan evrakları iletir.
 • Evrak iletimi sonrası kurumun ilettiği, ‘’ yurtdışı borçlanması başvuru talep dilekçesi formu’’ doldurulup, imzalanır.

Bu adımlar ile başvuru tamamlanır. Başvuruyu kayıt altına alan çalışanlar, doldurulan talep dilekçesini kişiden teslim alırlar.

SGK Yurtdışı Borçlanması Hangi Tarihte Ödenmelidir?

SGK yurtdışı borçlanması, borçlanma talebinin kabul edilmesi ve kişiye tebliğ edilmesi tarihinden sonra geçen 3 aylık süreç içerisinde ödenmelidir. Bu süre içerisinde borçlanma işlemine ilişkin ödemelerin yapılması tamamlanmalıdır. 3 aylık süre içerisinde borçlanma ödemelerini yapamayanların, borçlanma başvuruları otomatik olarak iptal olur. İptal işlemi ile başvurunun tekrar yapılması gerekir.

SGK Yurtdışı Borçlanmasından Vazgeçilir Mi?

SFK yurtdışı borçlanmasından vazgeçilme hakkı, Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanır. Yurtdışı borçlanması yapan ve başvurusu onay alan kişiler, ödemeleri ilişkin bilgilendirmeyi aldıktan sonra geçen 3 ay içerisinde cayma hakkına sahiptirler. Kişilere tebliğ yapılması tarihini takiben girilen 3 aylık dönem içerisinde iptal beyanının yer aldığı dilekçe ile başvuru yapılan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne gidilerek, borçlanmadan vazgeçildiği bildirilir.

SGK Yurtdışı Borçlanması Ödemeleri Nasıl Yapılır?

SGK yurtdışı borçlanma ödemeleri Türkiye ve yurtdışında Ziraat Bankası şubelerinden yapılır. Borçlanma ödemelerini yapacaklar, bulundukları konuma en yakın yerde bulunan Ziraat Bankası şubesine, nüfus cüzdanı ile giderek, şube gişesinden ödemelerini sağlarlar. Gişe ile yapılan ödeme işlemlerinde yurtdışı borçlanması ödemelerine ilişkin maddi tutarlar nakit olarak, gişe görevlisine iletilir.

SGK Prim ve Borç Ödeme

15 Yıl ve 3600 gün ile Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

Sigorta Durum Sorgulama Nereden, Nasıl Yapılır?

İlgili Makaleler

29 Yorum

 1. Merhaba 1978 doğumluyum ve kasım 2000 yılı girişli SSK san 1729 gün çalışmışlığım var 2007 den bu yana Almanya’da yaşıyorum iki çocuk annesiyim henüz doğum borçlanması yapmadım ve herhangi bir borçlanma yapmadım 01.08.2019 sonra nasıl bir yol izlemeliyim Bağ-Kur’a düşmeden nasıl emekli olabilirim yardımcı olursanız çok sevinirim teşekkür ederim

 2. Merhaba,Ben 1975 doğumluyum.1992 yılında Almanyaya geldim.O zamandan beri evhanımı olarak Almanya’da ikamet etmekteyim.1993 yılında 18 yaşımı doldurduğum için o tarihten itibaren borclanabiliyorum.Başvuru dilekçesinin 11. maddesinde hangi seneye kadar yazmam gerekli onu tam olarak anlayamadım.5600 günü doldurduğum tarihimi yoksa 20 yılı doldurduğum tarihimi?Eğer 5600 günün tarihini yazarsam 15.5 yıl oluyor.20 yılı tamamlamış olmuyorum.İnşallah tam olarak anlatabilmisimdir.Şimdiden teşekkür ederim.

 3. Merhaba
  Ben Eylul 1978 dogumluyum. Turkiye’de hic calismadim. Yurtdisinda ev hanimligi yapiyorum. 2018 yilindan itibaren amerikada sigortali calisiyorum. Turkiye’den emekli olabilir miyim? Olabilirsem toplu prim miktari ne olur?

 4. Kktc sigorta mı turkiye ye getirip burada devam ettirmek istiyorum ne yapmam gerekiyor birde ne kadar ödemem gerekiyor

 5. Selam,1979 dogumluyum %100 engelli raporluyum
  Almanyada 20 yil calisip emekli oldum.
  Türkiyede emekli olabilmem icin sartlari söylerseniz sevinirim

 6. Merhabalar,
  2008-2012 yılları arasında Pakistan’da çalıştım ve bu döneme ait biraz SSK’ya para yatırdım. Bu parayı geri almak istiyorum. Çünkü emekliliğime uzun süre var.

 7. 1976 doğumluyum, 1996 sigorta girişim var. 2001 dem itibaren 1560 4c çalışmışlığım var. 2005 yılından beri Hollanda da yaşıyorum. Kaç gün daha prim ödemeliyim? Kaç yaşında emekli olurum? Emekli maaşı hangi aralıkta olur? Şimdiden teşekkürler

 8. Merhaba 30.03.1965.duğumluyum.1989.ağustos ayından beri.avusturyada yaşıyorum.ancak.1990.eylül.ayında.çalışmaya başladım ve 2003.eylül ayında.izinle avusturya vatandaşı oldum.1988.yılinda.türkiyede.30.40.günlük.öğretmen olarak sigortam var.yurtdışı.borçlanma ile emekli olma şansım varmı.bir an önce nasıl emekli olup.done bilirim.teşekkür ederim.

 9. Merhaba.30.03.1965.doğumluyom.1988 yilinda türkiyede.30.günluk.memur olarak sigortam var.1989 agustosta avusturyaya geldim.09.1990.da calısmaya başladım.09.2003.de izinle avusturya vatandaşı.oldum.ne zaman emekli olabilirim.hemen dönüp emekli olmam mümkünmü.teşekkür ederim

 10. Merhaba 30.03.1965 doğum tarihim.1988.yılında 45 gün ögretmen olarak sigortam var tahminim(emekli sandığı) 08.1989.yilinda avusturyaya geldim.ancak.eylul.1990.da çalışmaya başladım ve eylül 2003.tarihinde izinle vatandaşlıktan çıktim.mavi kartım var.halen çalısıyorum.emekli olup dönüş yapmak istiyorum.ne yapmam gerekir. Cok teşekkür ederim.

 11. Merhaba mart 1965 doğumluyum.1988 yılinda Türkiyede 45 gunlük memur olarak sigortam var.1989.temmuz ayında avuusturyaya gittim.1990 eylülden .2003.eylüle kadar türk vatandaşı olarak 2003 ten sonrada.mavi kartlı.avusturya vatandaşı.olarak calısıyorum.borclanma sürem yeterlimi.ne kadar ödemem gerekiyor.hemen emekli olup dönmek istiyorum..en erken ne zaman emekli olabilirim.teşekkür ederim.

 12. Merhaba 1965.mart dogumluyum.1989 ağustosta avusturyaya geldim.1990 eylul ayında calısmaya başladım.2003.eylül ayinda.izinle.vatandaşliktan çıkıp.mavi kart aldım.Türkiyede 1988.yılinda.45.gün.memur olarak.sigortam var.ne zaman emekli olabilirim ne kadar odemem gerekli. Teşekkür ederim.hemen dönüş yapıp emekli olma ihtimalim varmı.tekrar teşekkürler.

 13. merhaba.
  1972 doğumluyum.
  1993 yılında avusturyada 3ay sigortalı çalıştım.
  türkiyede ise 1056 gün sigorta günüm var.
  benim emekli olmak gibi bir şansım varmı.
  saygılarımla..

 14. Merhaba
  Ben 11/05/1972 dogum;uyum.
  !986 Turkiyede sigorta girisim var.
  Turkiyede ki toplam odenmis prim gunum 1250 gundur.
  1999 senesinden itibaren hollanda da ikamet etmekte ve calismaktayim.
  Asgari ucretin 200/300 lirauzerinde emekli maas alabilmek icin gunluk primi kac liradan yatirmam lazim.
  Tesekkurler

 15. Merhaba
  Ben 20/04/1967 dogumluyum
  İlk sigorta giriş tarihim 01/06/1985 ve pirim sayım4100 20132016 tarihleri arasında oturum izniyle azerbeycanda yaşadım yanlız orda sigortam yoktu pasoport giriş çıkış ve oranın verdigi oturum belgeleriyle belgeleyenilirim emekli olabilmem Azerbeycanda bulundugum süreyi borçlanabilirmiyim
  Teşekkürler

  1. Merhaba,

   Azerbeycanda bulunduğunuz dönemde çalışmanız olsaydı borçlanabilirdiniz. ancak çalışmadığınız için borçlanamazsınız.

 16. Merhabalar Eşim 1966 dogumlu. 1997 yılında Almanya’ya geldi ve Almanya’da sigorta başlangıcı 1997. üç kız çocuğu Annesi (1990+1992+ve 1994) (türkiye doğumlu kızlarımız)

  23.02.2016 Yılında Türkiye’de 15 günlük sigortalı çalışması var. şimdi Yurtdışı borçlanması yaptırmak istiyorum nasıl bir yol izlemeliyim. Eşim hangi şartlara tabii olacak? ne kadar gün prim ödemem gerekiyor, yanıtlarsanız çok memnun olurum. teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim

  1. Merhaba,

   1997 yılından itibaren sigortalı sayılacak ve bu başlangıca göre emekliliği hesaplanacaktır. Yurt dışında yeterli süresi var ise emeklilik şartları;

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1996 ile 23.05.1997 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 53 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5900’dür.

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1997 ile 23.05.1998 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 54 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5975’dir.

   Bu süreleri borçlanarak emekli olabilir.

   Çok yoğun bir soru sirkülasyonumuz var. Gecikme için üzgünüz….

 17. Merhaba,

  Hollandada %80-100 malulen emekli olanlar, SSK dan emekli olabilirmi?
  Ek bilgi: 60 yas uzeri ve Turkiye de calismisligi yok.

  1. Merhaba,

   Evet Türkiye den de emekli olabilme hakkınız var. Ancak Türkiye de de heyete girmeniz ve malullük durumunuzu ispatlamanız gerekmektedir. % 60 oranı sağlarsanız borçlanma yaparak emekli olunabilir.

 18. Bir soru daha sormak istiyorum…
  Annem ve babam 1989 yılında zorunlu göç nedeniyle Türkiye’ye gelmişler fakat başka sebeplerden dolayı Türkiye vatandaşı olamadan geri dönmüşler. (Muhacır kağıtları var) Bu yıl vatandaş oldular. Acaba bu şartlarda yurt dışı borçlanması yapabilirler mi?

 19. Annemin Türkiye’de sigorta başlangıcı 2013’de. (1800 prim gün sayısı) Bulgaristan’da ise 1985 yılında. (10 000 prim gün sayısı)
  Babamın Türkiye’de sigorta başlangıcı 2013’de. Bulgaristan’da ise 1985 yılında. (5000 prim gün sayısı)
  Şu anda annem 51 yaşında, babam ise 52 yaşında.
  Türkiye’de nasıl emekli olabilirler?
  Annemin yurt dışı borçlanması durumunda sigorta başlangıcı olarak hangi yıl kabul edilir?

  1. Merhaba,

   Yurt dışı başlangıç tarihlerine göre hesaplama yapılacak ve bu durumda da emeklilik şartları aşağıdaki gibi oluşacaktır.

   Anneniz için,

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1985 ile 23.05.1986 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 42 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5075’dir.

   Babanız için;

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1985 ile 23.11.1986 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 49 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5300’dir.

 20. Merhaba,Iyi günler. 59 Yasindayim.2000 Yilindan önce 27 yil Almanyada calismisligim var.VE halen calisiyorum.2000 yili öncesini baz alarak 3600 gün borclanabilirmiyim.saygilarimla….ALI KIR

 21. Merhaba,
  2006 yilindan beri yurt disinda calismaya devam etmekteyim.
  Turkiyede calistigim sure icinde (1992-2006):
  Ilk sigortali olma tarihim 17-09-1992
  4A -Hizmet gun sayim 3643 (1992-2008 arasi) , Askerlik surem 243 gun
  Yurt disinda calistigim sure icinde :
  4B hizmet gun sayim -2 Yil 10 Ay 7 gun (2011-2014)-istege bagli odeme

  Emeklilik icin kalan gunlerimi Yurt disi borclanma olarak odemek istiyorum. 1-Kac gunluk odeme yapmam gerekli?
  2- Maksimum deger uzerinden hesaplanirsa kac TL’lik odeme yapmam gerekir ve bu borc taksitlendirilebilir mi?taksitlendirilirse maksimum kac takside bolunebilir?
  3- Buna gore emekli oldugumda yaklasik ne kadar bir emekli maasi alirim ?
  Cevaplayabilirseniz cok memnun olurum.

  1. Merhaba,

   Eğer ALmanyadan emekli ise kızları için 27 yaşına kadar eğitim görmesi şartı ile yetim maaşı verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı