emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

2021 SGK Yurtdışı Prim Borçlanması Ne Kadar, Nasıl Yapılır?

2021 SGK Yurtdışı Prim Borçlanması Ne Kadar, Nasıl Yapılır?

2021 yurtdışı SGK primi borçlanma miktarı her yıl olduğu gibi yeni belirlenen asgari ücret ile birlikte zamlanmıştır. Buna göre 01.01.2021 ile 31.12.2021 arasında uygulanacak olan brüt asgari maaş 3577,50 TL’dir. 01.08.2019 tarihinde yürürlüğe giren Torba Kanunu ile birlikte 3201 sayılı yurtdışı borçlanma kanununda yapılan değişiklikler ile yurtdışı borçlanmasında esas alınacak günlük borçlanma miktarı bundan sonra günlük asgari brüt ücretin yüzde 45 oranında hesaplanmaktadır.

Yani yurtdışı prim borçlanması 2021 yıl sonunda kadar günlük 53,66 TL olarak belirlenmiştir. Örneğin 5000 gün üzerinden borçlanma talebinde bulunan bir kişinin emekli olabilmek için ödemesi gereken tutar 268.300 TL’dir.

Yurtdışı borçlanması yapılabilmesi için aranan ilk ve en önemli şart Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Yurtdışında yaşamayı ve çalışmayı seçen vatandaşların Türkiye’ye döndükten sonra emekli olabilmeleri için yurtdışı borçlanması ile eksik kalan prim gün sayılarını SGK’nın sağladığı şartlar altında ödemeleri gerekmektedir.

Bu borçların ödenmesi ile kişiler erken emekli olabilir. Yurtdışı borçlanması için başvuru Sosyal Güvenlik Kurumu’na bizzat yapılmalıdır. Başvuru sonucu 3 ay içerisinde sonuçlanır ve eksik prim gün sayısı üzerinden hesaplamalar yapılarak ödemelere başlanır.

Yurtdışı hizmetlerini/sürelerini Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlanmak isteyenlerden;

 • Türkiye’de çalışması bulunmayanlar ile son defa işçi (SSK) veya kendi nam ve hesabına bağımsız statüde geçen çalışmaları bulunanlar (BAĞKUR) ve ev kadınlığında geçen süreleri borçlanmak isteyenler, Türkiye’deki ikametlerine en yakın yurtdışı işlemlerini yürütmekle yetkili “Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü veya o ildeki ilgili Kurum ünitesine”,
 • Türkiye’de son defa devlet memuru statüsünde çalışması bulunanlar ile sosyal güvenlik sözleşmelerine göre devlet memuru statüsü ile aylık alanlar ile aylık talebinde bulunmuş olanlar, “SGK Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü-Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı– Bakanlıklar/ANKARA” adresine, başvuruda bulunmalıdır.

Yurtdışı Emeklilik Borçlanması Nedir?

Yurtdışı emeklilik borçlanmasının tanımına göre ikili veya çok taraflı Sosyal Güvenlik anlaşması bulunan ya da bulunmayan fark etmeksizin pek çok ülkede, Türk vatandaşları yurtdışında geçen hizmetleri ile beraber sosyal güvenlik kanuna göre borçlanabilmektedir.

Bu borç üzerinden gerçekleştirilen prim ödemesi ile beraber kişi Türkiye’de emekli olma hakkını elde etmektedir. Buna da yurtdışı borçlanması denmektedir. Bu durum aynı zamanda malulen, yaşlılık ya da ölüm halleri gibi durumları da kapsamaktadır. Yurtdışı hizmet borçlanmasından faydalanmak ve bu bağlamda vatandaşı olabilmek için bilgi bazı şartları tamamlamak gerekmektedir.

Yurtdışı Borçlanması Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Yurtdışı prim borçlanmasının hesaplaması, başvuru yapan kişinin Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesinde borçlanmak istenilen süre belirtilmişse belirtilen süre, belirtilmemiş ise yurtdışında geçirilen süreleri ispatlayıcı belgelerde kayıtlı bulunan tarihler arasındaki son tarihten geriye doğru olmak üzere borçlanmak istenilen gün sayısı esas alınacak olup, bu tespit ile 1 yıl 360 gün, 1 ay 30 gün üzerinden hesaplanır.

Sigorta başlangıç tarihinden önceki süreler borçlanılmış ise sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülür.

Aynı şekilde Türkiye’de sosyal güvenlik kuruluşlarına herhangi bir hizmeti bulunmayan başvuru sahibi sigortalıların başlangıç tarihi de borçlarını tamamen ödedikleri tarihten borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülerek belirlenir. Eğer birden fazla yurtdışı hizmet borçlanması yapıldıysa sigortalılık süresi başlangıcı borcun en son ödendiği tarihten borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülerek belirlenir.

Yurtdışı Emeklilik Borçlanması Günlük Ne Kadar?

Yurtdışı emeklilik borçlanmasının günlük hesabı brüt asgari ücrete göre yapılmaktadır. 2021 yılı için geçerli olacak 3577,50 TL tutarındaki asgari brüt ücret 30’a bölündüğünde 119,25 TL tutarında günlük asgari gelir belirlenir.

Günlük asgari gelirin yüzde 45’i, yani 53,66 TL’si günlük borçlanma miktarı olarak ortaya çıkar. 31.12.2020 tarihine kadar geçerli olan 44,14 TL tutarındaki borçlanma miktarıyla kıyaslandığında yeni yıl için belirlenen borçlanma miktarı gün başına 9,52 TL artmıştır.

Borçlanma talebinde bulunan kişiler asgari ve azami kazanç miktarları arasında bir rakam seçip, yurtdışı prim borçlarını buna göre belirleyebilir. Azami günlük miktar için asgari günlük miktarın 7,5 katı üzerinden ödeme yapılmaktadır. Buna göre borçlanma talebinde bulunacaklar kişiler yurtdışında yaşadıkları yıllar için 53,66 TL ile 402,45 TL arasında bir miktar seçerek SGK’ya borçlanabilmektedir.

Örnekler ile anlatılmak gerekirse şöyle hesaplanmaktadır:

 • 01/07/2017 tarihinde yurtdışında geçen 20 yıllık sigortalılık süresini günlük prime esas asgari kazanç üzerinden borçlanma talebinde bulunulduğunu varsayılırsa bu durumda 12/01/2021 tarihi itibari ile prime esas asgari günlük kazanç 119,25 TL’ nin %45’i esas alınarak 7200 gün karşılığı tutar 119,25 TL x %45×7200= 386.370 TL olarak hesaplanmaktadır.
 • 01/10/2021 tarihinde yurtdışında geçen 20 yıllık sigortalılık süresini günlük prime esas kazancın üst sınırı üzerinden borçlanma talebinde bulunulduğunu varsayılırsa borçlanma talebinde bulunulan tarih itibari ile geçerli olan günlük prime esas kazancın üst sınırı (azami) 894,37 TL’dir. Borcun tespitinde öncelikle yüzde 45 oranı uygulanmak sureti ile bir günlük borç miktarı, daha sonra bu miktar 7200 ile çarpılarak 20 yıllık borç miktarı hesaplanacaktır. Buna göre, bir günlük borçlanma miktarı 894,37 TL x %45 = 402,46 TL, 20 yıllık borçlanma karşılığı ödenecek miktar ise 402,46 x 7200 = 2.897.712 TL’dir.

[tie_full_img]

[/tie_full_img]

Yurtdışı Borçlanması Şartları Nelerdir?

Yurtdışı borçlanması için gerekli koşullar şöyle sıralanmaktadır:

 • Yurtdışı borçlanması için; borçlanma anında Türk vatandaşı olmak ya da doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybetmiş olmak, borçlanma kapsamındaki yurtdışı sürelerini belgelendirmek ve yazılı istekte bulunmak şarttır.
 • Ölen sigortalının hak sahipleri tarafından yapılan borçlanma başvurularında hak sahibinin borçlanma talep tarihinde Türk vatandaşı olması yeterli olup, ayrıca borçlanılmak istenilen sigortalıya ait yurtdışı sürelerinde Türk vatandaşı olma şartı aranmaz.
 • Türk vatandaşlığı ile birlikte yabancı ülke vatandaşlığı devam edenlerde, söz konusu yasa ile getirilen düzenlemeden yararlanabilmektedirler.
 • Yurtdışı hizmet borçlanma talep dilekçesi doldurmak gerekmektedir. Yurtdışı Hizmet Borçlanma talep dilekçesi örnekleri Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkezlerinden temin edilebileceği gibi, başvuru sahiplerince Sosyal Güvenlik Kurumu web sayfasından ulaşılabilir.
 • Çalışılan ülkeye bağlı olarak sigorta kartları ya da hizmet cetveli gerekmektedir. Bu belge ile yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılabilmesi için başvuru esnasında belgelendirilmesi zorunludur.
 • Başvuruda bulunacak kişinin çalıştığı işyerindeki resmi kuruluş kapsamında ilgili belgeler,
 • Başvuruda bulunacak kişinin çalıştığı yere bağlı olan vergi dairesi üzerinden hizmet belgesi,
 • Pasaport üzerinde bulunan çalışma izinlerinin noter onaylı tercümesi gerekmektedir.
 • Yurtdışı borçlanmasında aynı zamanda erkekler 65, kadınlar ise 60 yaş sınırını geçmemiş olmalıdır.

Yurtdışı Borçlanması Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Yurtdışı borçlanması başvurusunda istenilen evraklar şöyle sıralanmaktadır:

 • T.C. kimlik kartı aslı ve fotokopisi,
 • Yurt dışı hizmet borçlanma talep dilekçesinin,
 • Yurtdışında yaşanılan yeri gösteren ikamet belgesinin,
 • Türkiye’de yaşanılan yeri gösteren ikamet belgesi,
 • Çalışan ülkeye göre farklılık göstermekle beraber sigorta kartları veya hizmet cetveli,
 • Çalışılan iş yerinin resmi kuruluş kapsamındaki evrakları,
 • Çalışılan yere bağlı olarak vergi dairesi üzerinden hizmet evrakı,
 • Pasaport aslı ve fotokopisi,
 • Pasaport üzerindeki çalışma izinleri ve noter tasdikli tercümesi,
 • Ülkeye giriş çıkış belgelerinin sunulması zorunludur.

Yurtdışı Borçlanmasında Anlaşmalı Ülkeler Hangileridir?

Yurtdışı borçlanması kapsamında ülkeler ilk defa çalışmaya başlanılan tarihin Türkiye’de ilk işe giriş tarihi olarak kabul eden ülkelerdir.

Bu ülkeler şöyledir:

 • İngiltere
 • Almanya
 • Hollanda
 • Belçika
 • Avusturya
 • İsviçre
 • Fransa
 • Danimarka
 • İsveç
 • Norveç
 • Libya
 • KKTC
 • Makedonya
 • Azerbaycan
 • Romanya
 • Gürcistan
 • Bosna Hersek
 • Kanada
 • Kebek
 • Çek Cumhuriyeti
 • Arnavutluk
 • Lüksemburg
 • Hırvatistan
 • Slovakya
 • Sırbistan
 • İtalya
 • Kore
 • Karadağ

Yurtdışında Geçen Hangi Süreler Borçlandırılır?

Yurtdışında borçlandırılma kapsamında olan süreler; yurtdışında geçen sigortalılık süreleri, bu süreler arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile ev kadını olarak geçen sürelerdir.

Sigortalılık süresi” deyiminden, borçlanma kapsamındaki sürenin bulunduğu ülke mevzuatına göre ikamet süreleri hariç, çalışılmış ya da çalışılmış süre olarak kabul edilen süreler anlaşılmalıdır. Çalışılmış olarak kabul edilen süreler, ilgili ülke mevzuatına göre fiilen çalışılmadığı halde çalışmaya eşdeğer süre olarak kabul edilip, aylığa hak kazanmada ve aylık hesabında değerlendirilen sürelerdir.

İşsizlik süresi” ibaresi, ilgili ülke mevzuatına göre çalışma süreleri ile bu çalışma sürelerine eş değer süreler haricinde o ülkede geçen süreyi ifade eder. İşsizlik sürelerinin tamamının borçlanma kapsamında değerlendirilmesine imkân bulunmadığından sigortalılık süreleri arasında veya sonunda her birinde olmak kaydıyla bir yıla kadar olan yurtdışında geçen işsizlik süreleri borçlandırılır. İkamet süreleri ve boşta geçen süreler de bu kapsamda değerlendirilir.

Yurtdışında “ev kadını olarak geçen süreler”, medeni durumlarına bakılmaksızın kadınların, sigortalılık süreleri haricinde yurtdışında bulundukları süreleri ifade eder. Ev kadınlığı sürelerinin borçlanmasında Türkiye’de geçirilen süreler dikkate alınmaz.

Yurtdışında Geçen Hangi Süreler Borçlandırılmaz?

Yurtdışında borçlandırılma kapsamında olmayan süreler; 18 yaşın doldurulmasından önce, Türk vatandaşlığının kazanılmasından önce veya Türk vatandaşlığının kaybedilmesinden sonra geçen sigortalılık, işsizlik ve ev kadını olarak geçen süreler borçlanma kapsamında değildir.

Ayrıca, ülkemizdeki sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları kapsamında geçen sürelerle çakışan yurtdışı süreleri ile ikili sosyal güvenlik sözleşmelerine göre kendilerine kısmi aylık bağlanmış olanların yurtdışında geçen sigortalılık süreleri arasında ve bu sürelerin bitim tarihinden sonraki işsizlik süreleri ile ev kadını olarak geçen sürelerin de 3201 sayılı Kanuna göre borçlandırılmasına imkan bulunmamaktadır.

Yurtdışı Hizmet Borçlanma Talep Dilekçesi Nedir?

Yurtdışı hizmet borçlanması dilekçesi, emeklilik başvurularında SGK tarafından zorunlu olarak istenen borçlandırma hesaplaması için gerekli talep dilekçesidir. Yurt Dışı Süreleri Borçlanma Talep Dilekçesi veya Bulgaristan Hizmetlerini Borçlanma Talep Dilekçesi olmak üzere iki adet borçlanma talep dilekçesi vardır.

Yurtdışı borçlanma talep dilekçesi örnekleri yurtiçinde Kurum üniteleri, yurtdışında ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği ya da Ataşeliklerinden temin edilebileceği gibi, Sosyal Güvenlik Kurumunun www.sgk.gov.tr Internet adresinde bulunan “Yurtdışı/ Sigortalılık/Form ve Dilekçeler” ve “Yurtdışı/ Emeklilik/Form ve Dilekçeler” bölümünden temin edilebilir.

Yurtdışı Bireysel Emeklilik Başvurusu

Yurtdışında yaşayan T.C. vatandaşlarının bireysel emeklilik başvurusu 2020-2022 yılında açıklanan Yeni Ekonomi Programı kapsamındadır. Bu program Bireysel Emeklik Sistemi (BES) ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.

Dövizli bireysel emekliliğin avantajları şunlardır:

 • Döviz üzerinden yapmış olduğunuz birikimler, Bireysel Emeklilik Sisteminde yine döviz üzerinden değerlenir.
 • Dövizli BES’te %10 Devlet Katkısı avantajı bulunmaktadır.
 • Kişiler emeklilik günleri için döviz bazlı birikimler ile yeni bir gelir daha elde etmiş olur.

SGK Yurtdışı Borçlanma Başvuru Talebi Nereye Yapılır?

SGK yurtdışı borçlanması başvurusu, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerine veya Sayal Güvenlik Merkezlerine yapılır. Kişiler başvuru için kendi ikamet adreslerine en yakın olan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne giderler.

İkamet kayırları Türkiye’de bulunmayan ve saptanmayan kişiler ise nüfusa kayıtlı oldukları ilde yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüklerine ve Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvuru talebi için giderler.

SGK Yurtdışı Borçlanma İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

SGK yurtdışı borçlanması müracaatı için izlenen adımlar şu şekilde sıralanırlar:

 • Borçlanma başvurusu yapacak olan kişi ikamet sağladığı ilde yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne gider.
 • Müdürlük çalışanlarına, yurtdışı borçlanması için gerekli olan kimlik, sigortalılık dönemi belgeleri, hizmet cetveli, hizmet belgesi gibi, 7. Alt başlık altında ayrıntılı açıklanmış olan evrakları iletir.
 • Evrak iletimi sonrası kurumun ilettiği, ‘’ yurtdışı borçlanması başvuru talep dilekçesi formu’’ doldurulup, imzalanır.

Bu adımlar ile başvuru tamamlanır. Başvuruyu kayıt altına alan çalışanlar, doldurulan talep dilekçesini kişiden teslim alırlar.

SGK Yurtdışı Borçlanmasından Vazgeçilir Mi?

SFK yurtdışı borçlanmasından vazgeçilme hakkı, Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanır. Yurtdışı borçlanması yapan ve başvurusu onay alan kişiler, ödemeleri ilişkin bilgilendirmeyi aldıktan sonra geçen 3 ay içerisinde cayma hakkına sahiptirler.

Kişilere tebliğ yapılması tarihini takiben girilen 3 aylık dönem içerisinde iptal beyanının yer aldığı dilekçe ile başvuru yapılan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne gidilerek, borçlanmadan vazgeçildiği bildirilir.

SGK Yurtdışı Borçlanması Ödemeleri Nasıl Yapılır?

SGK yurtdışı borçlanma ödemeleri Türkiye ve yurtdışında Ziraat Bankası şubelerinden yapılır. Borçlanma ödemelerini yapacaklar, bulundukları konuma en yakın yerde bulunan Ziraat Bankası şubesine, nüfus cüzdanı ile giderek, şube gişesinden ödemelerini sağlarlar. Gişe ile yapılan ödeme işlemlerinde yurtdışı borçlanması ödemelerine ilişkin maddi tutarlar nakit olarak, gişe görevlisine iletilir.

Yorumlar

 1. SENGÜL Eryılmaz dedi ki:

  Merhaba 1978 doğumluyum ve kasım 2000 yılı girişli SSK san 1729 gün çalışmışlığım var 2007 den bu yana Almanya’da yaşıyorum iki çocuk annesiyim henüz doğum borçlanması yapmadım ve herhangi bir borçlanma yapmadım 01.08.2019 sonra nasıl bir yol izlemeliyim Bağ-Kur’a düşmeden nasıl emekli olabilirim yardımcı olursanız çok sevinirim teşekkür ederim

 2. Dilek dedi ki:

  Merhaba,Ben 1975 doğumluyum.1992 yılında Almanyaya geldim.O zamandan beri evhanımı olarak Almanya’da ikamet etmekteyim.1993 yılında 18 yaşımı doldurduğum için o tarihten itibaren borclanabiliyorum.Başvuru dilekçesinin 11. maddesinde hangi seneye kadar yazmam gerekli onu tam olarak anlayamadım.5600 günü doldurduğum tarihimi yoksa 20 yılı doldurduğum tarihimi?Eğer 5600 günün tarihini yazarsam 15.5 yıl oluyor.20 yılı tamamlamış olmuyorum.İnşallah tam olarak anlatabilmisimdir.Şimdiden teşekkür ederim.

 3. Yeliz dedi ki:

  Merhaba, Almanya Berlin de yasiyorum..yurtdisi borclanma islemlerini nereden yapabilirim..

 4. Emine dedi ki:

  Merhaba
  Ben Eylul 1978 dogumluyum. Turkiye’de hic calismadim. Yurtdisinda ev hanimligi yapiyorum. 2018 yilindan itibaren amerikada sigortali calisiyorum. Turkiye’den emekli olabilir miyim? Olabilirsem toplu prim miktari ne olur?

 5. Burçak bektaş dedi ki:

  Kktc sigorta mı turkiye ye getirip burada devam ettirmek istiyorum ne yapmam gerekiyor birde ne kadar ödemem gerekiyor

 6. Koray dedi ki:

  Selam,1979 dogumluyum %100 engelli raporluyum
  Almanyada 20 yil calisip emekli oldum.
  Türkiyede emekli olabilmem icin sartlari söylerseniz sevinirim

 7. Abdullah Aksu dedi ki:

  Merhabalar,
  2008-2012 yılları arasında Pakistan’da çalıştım ve bu döneme ait biraz SSK’ya para yatırdım. Bu parayı geri almak istiyorum. Çünkü emekliliğime uzun süre var.

 8. Fatoş dedi ki:

  1976 doğumluyum, 1996 sigorta girişim var. 2001 dem itibaren 1560 4c çalışmışlığım var. 2005 yılından beri Hollanda da yaşıyorum. Kaç gün daha prim ödemeliyim? Kaç yaşında emekli olurum? Emekli maaşı hangi aralıkta olur? Şimdiden teşekkürler

 9. Ismail altintas dedi ki:

  Merhaba 30.03.1965.duğumluyum.1989.ağustos ayından beri.avusturyada yaşıyorum.ancak.1990.eylül.ayında.çalışmaya başladım ve 2003.eylül ayında.izinle avusturya vatandaşı oldum.1988.yılinda.türkiyede.30.40.günlük.öğretmen olarak sigortam var.yurtdışı.borçlanma ile emekli olma şansım varmı.bir an önce nasıl emekli olup.done bilirim.teşekkür ederim.

 10. Ismail altintas dedi ki:

  Merhaba.30.03.1965.doğumluyom.1988 yilinda türkiyede.30.günluk.memur olarak sigortam var.1989 agustosta avusturyaya geldim.09.1990.da calısmaya başladım.09.2003.de izinle avusturya vatandaşı.oldum.ne zaman emekli olabilirim.hemen dönüp emekli olmam mümkünmü.teşekkür ederim

 11. Ismail altintas dedi ki:

  Merhaba 30.03.1965 doğum tarihim.1988.yılında 45 gün ögretmen olarak sigortam var tahminim(emekli sandığı) 08.1989.yilinda avusturyaya geldim.ancak.eylul.1990.da çalışmaya başladım ve eylül 2003.tarihinde izinle vatandaşlıktan çıktim.mavi kartım var.halen çalısıyorum.emekli olup dönüş yapmak istiyorum.ne yapmam gerekir. Cok teşekkür ederim.

 12. Ismail altintas dedi ki:

  Merhaba mart 1965 doğumluyum.1988 yılinda Türkiyede 45 gunlük memur olarak sigortam var.1989.temmuz ayında avuusturyaya gittim.1990 eylülden .2003.eylüle kadar türk vatandaşı olarak 2003 ten sonrada.mavi kartlı.avusturya vatandaşı.olarak calısıyorum.borclanma sürem yeterlimi.ne kadar ödemem gerekiyor.hemen emekli olup dönmek istiyorum..en erken ne zaman emekli olabilirim.teşekkür ederim.

 13. Ismail altintas dedi ki:

  Merhaba 1965.mart dogumluyum.1989 ağustosta avusturyaya geldim.1990 eylul ayında calısmaya başladım.2003.eylül ayinda.izinle.vatandaşliktan çıkıp.mavi kart aldım.Türkiyede 1988.yılinda.45.gün.memur olarak.sigortam var.ne zaman emekli olabilirim ne kadar odemem gerekli. Teşekkür ederim.hemen dönüş yapıp emekli olma ihtimalim varmı.tekrar teşekkürler.

 14. murat dedi ki:

  merhaba.
  1972 doğumluyum.
  1993 yılında avusturyada 3ay sigortalı çalıştım.
  türkiyede ise 1056 gün sigorta günüm var.
  benim emekli olmak gibi bir şansım varmı.
  saygılarımla..

 15. sumer dedi ki:

  Merhaba
  Ben 11/05/1972 dogum;uyum.
  !986 Turkiyede sigorta girisim var.
  Turkiyede ki toplam odenmis prim gunum 1250 gundur.
  1999 senesinden itibaren hollanda da ikamet etmekte ve calismaktayim.
  Asgari ucretin 200/300 lirauzerinde emekli maas alabilmek icin gunluk primi kac liradan yatirmam lazim.
  Tesekkurler

 16. Katip ahmer tütüncü dedi ki:

  Merhaba
  Ben 20/04/1967 dogumluyum
  İlk sigorta giriş tarihim 01/06/1985 ve pirim sayım4100 20132016 tarihleri arasında oturum izniyle azerbeycanda yaşadım yanlız orda sigortam yoktu pasoport giriş çıkış ve oranın verdigi oturum belgeleriyle belgeleyenilirim emekli olabilmem Azerbeycanda bulundugum süreyi borçlanabilirmiyim
  Teşekkürler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Azerbeycanda bulunduğunuz dönemde çalışmanız olsaydı borçlanabilirdiniz. ancak çalışmadığınız için borçlanamazsınız.

 17. Alican dedi ki:

  Merhabalar Eşim 1966 dogumlu. 1997 yılında Almanya’ya geldi ve Almanya’da sigorta başlangıcı 1997. üç kız çocuğu Annesi (1990+1992+ve 1994) (türkiye doğumlu kızlarımız)

  23.02.2016 Yılında Türkiye’de 15 günlük sigortalı çalışması var. şimdi Yurtdışı borçlanması yaptırmak istiyorum nasıl bir yol izlemeliyim. Eşim hangi şartlara tabii olacak? ne kadar gün prim ödemem gerekiyor, yanıtlarsanız çok memnun olurum. teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   1997 yılından itibaren sigortalı sayılacak ve bu başlangıca göre emekliliği hesaplanacaktır. Yurt dışında yeterli süresi var ise emeklilik şartları;

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1996 ile 23.05.1997 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 53 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5900’dür.

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1997 ile 23.05.1998 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 54 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5975’dir.

   Bu süreleri borçlanarak emekli olabilir.

   Çok yoğun bir soru sirkülasyonumuz var. Gecikme için üzgünüz….

 18. Sali dedi ki:

  Merhaba,

  Hollandada %80-100 malulen emekli olanlar, SSK dan emekli olabilirmi?
  Ek bilgi: 60 yas uzeri ve Turkiye de calismisligi yok.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Evet Türkiye den de emekli olabilme hakkınız var. Ancak Türkiye de de heyete girmeniz ve malullük durumunuzu ispatlamanız gerekmektedir. % 60 oranı sağlarsanız borçlanma yaparak emekli olunabilir.

 19. Ganime Güneş dedi ki:

  Bir soru daha sormak istiyorum…
  Annem ve babam 1989 yılında zorunlu göç nedeniyle Türkiye’ye gelmişler fakat başka sebeplerden dolayı Türkiye vatandaşı olamadan geri dönmüşler. (Muhacır kağıtları var) Bu yıl vatandaş oldular. Acaba bu şartlarda yurt dışı borçlanması yapabilirler mi?

 20. Ganime Güneş dedi ki:

  Pardon babamın Türkiye’de başlangıç tarihi 1989 yılı olacaktı.

 21. Ganime Güneş dedi ki:

  Annemin Türkiye’de sigorta başlangıcı 2013’de. (1800 prim gün sayısı) Bulgaristan’da ise 1985 yılında. (10 000 prim gün sayısı)
  Babamın Türkiye’de sigorta başlangıcı 2013’de. Bulgaristan’da ise 1985 yılında. (5000 prim gün sayısı)
  Şu anda annem 51 yaşında, babam ise 52 yaşında.
  Türkiye’de nasıl emekli olabilirler?
  Annemin yurt dışı borçlanması durumunda sigorta başlangıcı olarak hangi yıl kabul edilir?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Yurt dışı başlangıç tarihlerine göre hesaplama yapılacak ve bu durumda da emeklilik şartları aşağıdaki gibi oluşacaktır.

   Anneniz için,

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1985 ile 23.05.1986 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 42 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5075’dir.

   Babanız için;

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1985 ile 23.11.1986 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 49 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5300’dir.

 22. Ali KIR dedi ki:

  Merhaba,Iyi günler. 59 Yasindayim.2000 Yilindan önce 27 yil Almanyada calismisligim var.VE halen calisiyorum.2000 yili öncesini baz alarak 3600 gün borclanabilirmiyim.saygilarimla….ALI KIR

 23. Sinan Galip dedi ki:

  Merhaba,
  2006 yilindan beri yurt disinda calismaya devam etmekteyim.
  Turkiyede calistigim sure icinde (1992-2006):
  Ilk sigortali olma tarihim 17-09-1992
  4A -Hizmet gun sayim 3643 (1992-2008 arasi) , Askerlik surem 243 gun
  Yurt disinda calistigim sure icinde :
  4B hizmet gun sayim -2 Yil 10 Ay 7 gun (2011-2014)-istege bagli odeme

  Emeklilik icin kalan gunlerimi Yurt disi borclanma olarak odemek istiyorum. 1-Kac gunluk odeme yapmam gerekli?
  2- Maksimum deger uzerinden hesaplanirsa kac TL’lik odeme yapmam gerekir ve bu borc taksitlendirilebilir mi?taksitlendirilirse maksimum kac takside bolunebilir?
  3- Buna gore emekli oldugumda yaklasik ne kadar bir emekli maasi alirim ?
  Cevaplayabilirseniz cok memnun olurum.

 24. Mesude dedi ki:

  Babamin yurt disi emekli maasini nasil alabilirim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Eğer ALmanyadan emekli ise kızları için 27 yaşına kadar eğitim görmesi şartı ile yetim maaşı verilmektedir.