emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

2022 Güncel Aile Hekimi Maaşları Ne Kadar Oldu?

2022 Güncel Aile Hekimi Maaşları Ne Kadar Oldu?

2022 güncel aile hekimi aylık tutarları, en az 7.200 TL olarak ödenir. Aile hekimi maaşları 2022 senesinde aile hekiminin memurluk kıdemine ve meslekteki deneyimine bağlı olarak değişen tutarlarda verilir. Göreve yeni başlayan bir aile hekimi 7.200 TL maaş alırken, meslekte 25 yılın üzerinde görev alanlar 18 bin TL’ye kadar maaş ödemesi alırlar.

2022 Güncel Aile Hekimi Maaşlarını Etkileyen Faktörler Neler?

2022 güncel aile hekimi maaşlarına etki yapan faktörler şu şekilde sıralanırlar:

 • Aile hekimi tarafından kabul edilen ve sisteme geçen hasta sayısı,
 • Maaşların üzerinde uygulanan kesintiler,
 • 2022 senesinde aile hekimliğine yapılan maaş zamları,
 • Çalışılan sağlık ocağına ait giderlerin maddi değeri,
 • Aile hekiminin meslekte ne kadar deneyime sahip olduğu, kaç yıldır çalıştığı,
 • Maaş puanlama sistemi,
 • Aile hekiminin muayene sırasında kullandığı tıbbi ürünlerin maddi giderleri,
 • Ülkedeki enflasyon oranı,
 • Aile hekiminin medeni durumuna, çocuk sahibi olmasına bağlı aldığı tazminat ödemeleri,

Tüm bu faktörler bir aile hekiminin ne kadar maaş alacağını belirlerler. Bu yüzden tüm aile hekimleri aynı maaşı almazlar.

2022 Aile Hekimi Maaş Puanlaması Nedir?

2022 aile hekimlerinin aylık puanlamaları, aile hekimi maaş tutarının belirlenmesinde temel araç olan ve mahalle nüfusu dahil olmak üzere bir çok faktör üzerinden hesaplanan puandır. Aile hekiminin görev aldığı mahallenin nüfus değerine ve aile hekiminin çalışma yoğunluğuna bakılarak puanlama yapılır.

Mahallede nüfus ne kadar çok ise bakılacak hasta sayısı da o kadar artacağından aile hekiminin maaş puanı yükselir. Yoğun nüfuslu bölgelerde aile hekimleri ek ödemeyle daha fazla maaş alırlar.

Bu puan 1.000 puan baz alınarak yapılır. İşe yeni başlayan bir aile hekiminin bulunduğu mahallenin nüfusuna göre maaş için 1.000 puan verilirse, aile hekimi 8 bin TL maaş alır. Puan 1.000’in altındaysa aile hekimi 7.200 TL maaş alır.

2022’de Uzman Aile Hekimleri Ne Kadar Maaş Alır?

2022’de uzman aile hekimi maaş tutarı, 7.200 TL ve 18 bin TL arasında değişmektedir. Bu değişimin sebebi ise hem puanlama sistemi hem de aile hekiminin evlilik durumudur. Çalışma yerinden 1.000 puan altında maaş puanı alan uzman aile hekimleri 7.200 TL ile 12.500 TL arasında maaştan yararlanırlar.

Meslekte pratisyen hekimlerden kıdem olarak üstte olan uzman aile hekimleri 1.750 TL ek ödemeden yaralanırlar. Ayrıca çocuk sahibi olan ve evli olan aile hekimleri ise aile tazminatı ek ödemesi kapsamında, çalıştıkları yerde 1.000 puana sahiplerse 12.500 TL maaş alabilirler.

2022 Pratisyen Aile Hekimi Maaşları Ne Kadar?

2022 pratisyen aile hekimi maaş tutarı, 7.200 TL ile 12.500 TL arasında değişir. Evli olan, bir çocuğu olan ve çalışma yerinde 1.000 puan maaş puanına sahip olan pratisyen bir aile hekimi 12.500 TL maaştan yararlanır. Evli olan, eşi çalışmayan, çalıştığı yerde 1.000 puan maaş puanı hesaplanan pratisyen aile hekimi 7.200 TL maaş alır.

Eğer pratisyen aile hekimi henüz mesleğinde 1 yılı tamamlamışsa, evli değilse, çocuğu yoksa ve 1.000 puan maaş puanına sahipse, 7.200 TL maaş alır.

2022 En Yüksek Aile Hekimi Maaşı Ne Kadar?

2022’de en yüksek aile hekimi aylığının tutarı, 18 bin TL olarak açıklanmıştır. Devlet aile hekimlerinin maaşlarının 18 bin TL üzerinde olmasını uygun bulmaz. Meslekte 25 yılı aşmış olan ve emekliliği gelmesine rağmen hala çalışan en kıdemli aile hekimleri belirli şartlar kapsamında 18 bin TL maaş alırlar.

Maaş puanının 1.000 puan olması, 25 yıl üstü çalışma yılı ve memurlukta en üst kıdem, evli olma, eşin çalışmaması, 2 çocuk sahibi olma şartlarına uyan kıdemli aile hekimleri 18 bin TL’ye kadar ek ödemeler kapsamında maaş alırlar.

Aile Hekiminin Görevleri Nelerdir?

Aile hekiminin sorumlulukları şu şekilde sıralanır:

 • Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında tanı koyma,
 • Tedaviyi ve rehabilitasyonu sağlamak,
 • Kendisine kayıtlı olan hastalar ile yakından ilgilenmek,
 • Bu kayıtlı hastaları sadece sağlık problemleri sırasında değil öncesinde de koruyucu tedaviler ile koruma altına almak,
 • Ana ve çocuk sağlığı hizmetlerini ve tedavilerini vermek, gerekli planlamaları yapmak,
 • Kendisine kayıtlı hastaları ev tedavilerinde ziyaret etmek ve hasta olmaları halinde 6 ay takip etmek,
 • Kendine kayıtlı hastaların tüm taramalarını (gebelik, kanser testi, adölesan) yapmak,
 • Periyodik sağlı muayenelerini hastaların yapmak,
 • Kendine kayıtlı hastaların tümünü senende bir kez değerlendirerek kayıtları güncellemek,
 • Evde takibi zorunlu hale gelmiş olan, yaşlı, yatalak ve engelli hataları özel olarak ev ziyaretinde tedavi etmek,
 • Bu hastalar için ikinci ve ikinci basamak tedavilere yönlendirmeyi yapmak, en iyi rehabilitasyon koşullarına onları iletmek,
 • Aile sağlığı ekibinde yer alan tüm çalışanları denetlemek ve yönlendirmek,
 • Gerekli olması halinde sağlık raporlarını, reçeteleri ve sevk evraklarını düzenlemek,

Bu görevlerin tümü aile hekimleri tarafından gerçekleştirilir.

Aile Hekimi Maaşında Gezici Sağlık Gideri Ödemeleri

Aile hekimi maaşında gezici sağlık gideri tazminatı hakkında bilgiler şunlardır:

 • Bir aile hekimi evde tedavi alan hasta sayınsın yüksek olması sebebiyle sürekli evde hasta ziyaretine gidiyorsa, bu kayıtlar kapsamında devletçe görüntülenir. Evde ziyaret için yapılan ek masrafların karşılanması için aile hekimi maaşına ek ödeme yapılır.
 • 500 ve 1.000 arası kişi bölgede evde tedavi alacak konumda ise aile hekimi maaşına ek %10,
 • 1001 ile 1500 kişinin evden tedavi alması gerekiyorsa aile hekimi maaşlarına o bölgede %20,
 • Bölgede aile hekimlerine kayıtlı toplamda 1501 işe 2000 kişinin evde tedavi alması gerekiyorsa, bölgedeki aile hekimi maaşları için %30,
 • 20201 kişi üzeri evde bakılacak hasta kayıt sayısında ise bölgedeki aile hekimleri maaşlarına %40 ek ödeme yapılır.

Aile Hekiminin Sözleşmesi Hangi Şartlarda Sona Erer?

Aile hekimi sözleşmesini sona erdiren şartlar şu şekilde sıralanırlar:

 • Malulen emekli olmanın talep edilmesi halinde,
 • Aile hekiminin üzerine kayıtlı hasta sayısının aralıksız iki ay 1.000 sayısının altına inmesi,
 • Sağlık Ocağında kar getirici işler yapıldığını fark edilmesi,
 • Ardından verilen süre içinde mal bildiriminin yapılmaması,
 • Memurluktan çıkarılmaya sebep olan yasa dışı bir suçun tespiti,
 • Verilen izin süresinin üzerinde sürekli olarak keyfe bağlı izne çıkma,
 • Her hangi bir özür belirtmeden kesinsiz olarak 10 gün işe gelmeme,
 • Doğum yapma, izin alma gibi durumları kayıt için önceden bildirmeme ve ardından büyük sorunların doğması,

Bu gibi durumlarda aile hekiminin sözleşmesi sona erer ve maaş ödemesi de kesinti ile bu koşullardan etkilenir.

Aile Hekimi Yerinde Sağlık Hizmetinde Ek Ödeme Var mı?

Aile hekimi yerinde sağlık hizmeti ek ödeme bulunmamaktadır. Bir aile hekimi çoçuk ıslah evi, cezaevi, çecuk yurtları gibi yerlerde yerinde tedavi yapmakla yükümlüdür. Bakanlık bu tip bir görev verirse aile hekimi bu görevi yerine getirir. Bunun için her hangi bir ek ödeme maaşa yansıtılmaz.

Ek ödeme sadece aile hekime üzerine sistemde kayıtlı olan bireysel hasların ziyaretlerine ilişkin kayıtlar üzerinden alınır. Kamusal alanlara yönelik yerin tedaviler bu ek ödeme kapsamlarına giremez.

Aile Hekimi Maaşlarında Sağlık Ocağı Giderler Etkili Mi?

Aile hekimi maaşında sağlık ocağı giderinin etkisi bulunur. Kapasitesi yüksek olan ve oldukça fazla gideri olan sağlık ocaklarında çalışan aile hekimleri, kapasitesi düşük sağlık ocaklarında çalışanlara göre daha yüksek maaş alırlar.

Daha net bir ifade ile aile sağlık merkezi olarak hizmet veren kurumlarda elektrikten, suya kadar her tip giderin karşılanması için bir bütçeyi aile hekimlerine sunar. Giderler ne kadar fazlaysa ek ödeme bu kadar fazla olacaktır. Bu işlem sağlık merkezinde diğer çalışanların da uygun şartlarda çalışabilmelerini sağlamak için yapılır.

Aile Hekimi Maaşı Ne Zaman Kesilir?

Aile hekimi maaşının kesilme zamanı, aile hekiminin mevzuat dışı bir hareket gerçekleştirdiği andır. Eğer aile hekimi etik dışı bir hareket yapar ve diğer çalışanlar bunu Sağlık Bakanlığına bildirirlerse. Bildirim ardından meslekten men, sözleşmenin iptali gibi bir durum ortaya çıkarsa aile hekimi maaşı kesilir.

Örneğin aile hekiminin aile sağlık merkezini kontrol etme hakkına bağılı çalışanlara baskı uygulamaya başlaması, düzeni kurmaya çalışırken verilen gider desteklerini kendi için harcaması halinde maaş kesintisi yapılır Ancak bu durumun bildirilmesi ve tespit edilmesi gerekir. Aile hekimi hiçbir şey belirtmeden bir ay süresinde mazeretsiz bir izin ile aile sağlığı merkezine gitmezse kendisi aranacak ve maaş kesintisine ilişkin koşullar değerlendirilir.

Aile Hekimlerinin Yıllık İzin Hakları Ne Kadardır?

Aile hekimlerinin senelik izin hakları, 30 gündür. Aile hekimleri mazeret bildirmeleri halinde ek 5 gün daha izin yapabilirler. Bu kapsamda toplam 35 günlük izinden bir sene için yararlanırlar. Devletin tanıdığı bu izin süresinde gerekli koşulların sağlanması halinde maaş ödemelerinden her hangi bir kesinti yapılmaz.

Kadın aile hekimleri doğumlarından 8 hafta önce ve doğum ardından itibaren 8 hafta olacak şekilde izne ayrılırlar. Bu süre içinde bir maaş kesintisi yapılmaz.

Bir aile hekimi doktora göründüğünde ve doktor 20 gün rapor alınmasını gerektiren bir hastalık tespit ederde, aile hekimi 20 gün rapordan yararlanarak kesintisiz izin yapabilir. Maaşından bir kesinti yapılmaz.

En Düşük Aile Hekimi Maaşı Ne Kadar?

En az aile hekimi maaşı, 7.200 TL’dir. Pratisyen olan ve mesleğe henüz yeni başlamış olan aile hekimleri 7.200 TL maaş alırlar. Bu değer henüz mesleğinde ilk seneyi tamamlamış olan ve evli olmayan aile hekimlerine verilir. Yeni çalışmaya başlayan hekim eğer evli ve bir çocuklu ise ek ödemeden yararlanır.

Mesleğinde ilk seneyi tamamlayan aile hekimleri ise ilk sene ardından maaş zammından yararlanırlar . Bu kapsamda 12.500 TL rakamına yükselen maaşı almaları mümkün hale gelir. Eğer aile tazminatı ek ödemesi alırlarsa maaşları 6 bin TL değerine çıkar.

Meslekteki yıl, çocuk sayısı, eşin çalışıp çalışmadığı, görev yeri, bakılan hasta sayısı gibi diğer konulara bağlı olarak tam maaş değeri hesaplanmalıdır. Bu kapsamda tüm ek ödemler ile net bir sonuca ulaşılır.

Emekli Aile Hekimi Maaşı Ne Kadar?

Emekli aile hekimi maaş tutarı, 4500 TL olarak belirlenmiştir. Aile hekimi emekli olduğunda artık çalışma koşullarındaki maaş puanına göre değerlendirilmez ve emekli aile hekimi maaşları 4.500 TL olarak ödenir.

Aile Hekimlerinin Çalışma Saatleri Ne Kadar ?

Aile hekimleri; sabah 08:00’de mesaiye başlamaktadırlar ve akşam 17:00’da mesaileri bitmektedir. Pazartesiden cumaya kadar her gün çalışmaktadırlar. Aile hekimlikleri cumartesi günleri de açık olmaktadır. Ancak her hafta cumartesi günü dönüşümlü olarak tek bir aile hekimi görev yapmaktadır.

Aile hekimlerinin bir hafta içerisinde toplam çalışma süreleri 40 saat ile 45 saat arasında değişiklik göstermektedir. Günde 9 saat görev yapmaktadırlar ve Pazar günleri çalışmamaktadırlar. Resmi tatillerde ve dini bayramlarda çalışmadıkları gibi, normal çalışma süreleri içerisinde öğle yemeği ve çay için molaları bulunmaktadır.

Aile Hekimi Nasıl Olunur ?

Aile hekimi olmak isteyenlerin öncelikle lisans eğitimlerini tıp fakültesinde tamamlamaları gerekmektedir. Hazırlık olan tıp fakültelerinde 7 yıl ve hazırlık olmayan fakültelerde de 6 yıl eğitim gördükten sonra başarı ile mezun olmalılardır. Ardından 3 yıllık aile hekimliği eğitimleri başlamaktadır. Eğitimi başarı ile tamamlayanlar ise görevlerine aile hekimi olarak devam edebilmektedirler.

Diyetisyenler Ne Kadar Maaş Alıyor?

Nikah Memuru Maaşları Ne Kadar

Ambulans Şoförü Nasıl Olunur, Maaşları Ne Kadardır?

Yorumlar

 1. Abdalkarim Aljamal dedi ki:

  31 ocak 2020 görev aile hekimi olarak hizmet aldım

 2. Abdalkarim Aljamal dedi ki:

  Ankara Nallıhan Çayırhan entegre Aile Sağlık Merkezinde E sınıf Filistinli Aile hekimi maaşı ne kadar olabilir 3çocukl eşi ev hanımı

 3. Muhammet dedi ki:

  Yeni Tıp Fakültesinden mezun olan bir aile hekimi ne kadar maaş alır ve aynı zamanda uzman aile hekiminin maaşı ne kadardır son olarak aile hekimi maaşı min max ne kadar net maaş alıyor? her sene aile hekimine zam geliyor mu ???

  1. Murteza dedi ki:

   Sen doktor olma bence