emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Ziraat Odası Kaydı

Ziraat Odası Kaydı
16.10.2016

Ziraat Odaları ve Kuruluş Amacı, Kapsamı

Ziraat odaları, kanunda yazılı esaslar uyarınca meslek hizmetleri görmek, çiftçilerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, çiftçilik mesleğinin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak için kurulmuştur. Ayrıca ziraat odaları, meslek mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, meslek disiplin ve ahlakını kollayıp gözetmek, çiftçilikle iştigal edenlerin mesleki hak ve menfaatlerini korumak amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.

Ziraat Odalarının Görev ve Yetkileri

Odaların başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) Tarım ve çiftçilikle ilgili haber ve bilgileri toplamak, gerekli inceleme, endeks ve istatistiki çalışmaları yapmak ve yayımlamak, gerektiğinde ilgililerce istenilen bilgi ve kayıtları vermek.
b) Kamu ve özel kurum, kuruluşlara faaliyet konuları ile ilgili önerilerde bulunmak, işbirliği yapmak; ticaret ve sanayi odalarına, borsa, hal ve mezbahalara, umumi sergilere, biçerdöver kontrolleri için oluşturulacak komisyonlara ve gerekli gördüğü diğer yerlere temsilci göndermek.
c) Tarımın gelişmesi için gerekli gördüğü mevzuat değişikliklerinin yapılabilmesi veya yeni mevzuat oluşturulması hususunda Birliğe önerilerde bulunmak.
d) Tarım ve kırsal kesimin kalkınması için her türlü eğitim, yayım ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, katkı ve önerilerde bulunmak.
e) Çiftçi kayıtlarını tutmak, çiftçilikle ilgili bilgi ve belgeleri düzenlemek, her türlü tarımsal desteklere ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri çiftçilere ve ilgili kuruluşlara vermek. f) Çiftçilerin tarımsal girdilerini temin için her türlü faaliyette bulunmak.
g) Yurt içi veya yurt dışı fuar, sergi düzenlemek ve katılmak, müsabakalar düzenlemek.
h) Meslek ihtilaflarında hakem olmak, mahkemelere bilirkişi göndermek.
ı) Yurt içi ve Birliğin izniyle yurt dışındaki diğer meslek odaları ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
i) Bütçe imkanlarına bağlı olarak, ziraat ile ilgili laboratuvarlar, müzeler, kulüpler, kitaplıklar, seyyar sinemalar, bitki hastalıklarıyla mücadele, ilaçlama yerleri kurmak ve zirai ilaç, veteriner ilaçları, gübre, tohum gibi girdi satış yerleri, her türlü ziraat ve zirai sanayi tesisleri, fidanlık ve ağaçlıklar, damızlık ve örnek ahır ve ağılları, aşım durakları, ziraat işletmeleri, çiftçi danışmanlığı merkezleri açmak ve işletmek, hayvan hastalıkları teşhis ve tedavi hizmetlerinde bulunmak, sulama, kurutma, ağaçlandırma, toprak koruma ve verimliliği muhafaza konularında çalışmak, uygulama, tesis inşası ve benzeri faaliyetlerde bulunmak, çiftçilerin üretim ve meslekleriyle ilgili her türlü ihtiyaçlarını karşılamak, bu hizmetleri yerine getirmek için gerekli teknik personel ve sağlık personeli istihdam etmek.
j) Kuruluş amacına uygun olarak kooperatif ve şirket kurmak, iştirak etmek ve sigorta acenteliği yapmak.
k) Odalara kayıtlı muhtaç çiftçi çocuklarının, yurt içinde eğitimleri veya ihtisas ya da stajları için Birliğin onayı ile burs vermek.

Ziraat Odalarına Üye Kaydı

Geçerli maddede yazılı asli üyelerden gerçek kişiler hakkında, tüzükte istenen bilgiler köy veya mahalle ihtiyar heyetlerince, cetvel halinde düzenlenip onaylandıktan sonra muhtarlıklar tarafından il merkezlerinde valilere, ilçelerde kaymakamlara verilir. Bu cetveller odalar tarafından onaylanır ve bir ay süre ile ilan tahtasına ve köylerde muhtarlıklar tarafından herkesin görebileceği bir yere asılır. Muhtarlar, üyelik durumlarında meydana gelecek değişiklikleri yılda bir defa, tüzükte gösterilecek bir zamanda odalara bildirmekle yükümlüdür.

Diğer asli üyeler, çiftçiliğe başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde şekli tüzükte gösterilen üyelik beyannamelerini, il merkezlerinde valilere, ilçelerde kaymakamlara vermeye mecburdurlar.

Üyelik kaydına ilişkin itirazlar, tüzükte yazılı usule göre oda yönetim kurulunca karara bağlanır. Yönetim kurulu kararına karşı itirazlar, tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde oda meclisine yapılır.

İl ve ilçe Ziraat Odası kaydı yaptırmak isteyen çiftçilerimiz müracaatları esnasında tarım kaydı için gerekli belgeler şöyle sıralayabiliriz:

Gerçek Kişilerde Ziraat Odası Kaydı İçin Gereken Belgeler

 • Tarla, bahçe, bağ vasıflı mülk ve veya kira/ortak ve veya yarıcı tapusu fotokopisi
 • İl ilçe nüfus müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği sureti
 • Kayıt olacak kişinin 1 adet (en az 6 ay önce çekilmiş) vesikalık fotoğraf
 • Köy veya mahalle muhtar onaylı çiftçi kütüğü belgesi
 • Tarla kiralık ise köy veya mahalle muhtarı ve aza onaylı kira kontratı
 • 01.10.2008 tarihinden sonra ziraat odalarına kayıt olan çiftçilerin Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerine işe giriş bildirgesi verilmesi zorunlu olup 1 ay içerisinde Ziraat Odası beyanı bildirecektir ve (4/1-a-b kapsamındaki sigortalılar için) tarım Bağ-kuru başlamış olacaktır.
 • Nüfus kimlik fotokopisi

Tüzel Kişilerde Ziraat Odası Kaydı İçin Gereken Belgeler

Bir önceki kısımda belirtilen belgelerin yanında aşağıdaki evrakların da verilmesi gerekmektedir:

 • Vergi levhası fotokopisi
 • İmza sirküleri fotokopisi
 • Yetki Belgesi fotokopisi
 • Resmi gazete veya Ana sözleşme fotokopisi gereklidir.

Çiftçiler Ziraat Odası Kaydı Yaptırmak Zorunda Mı?

Bakanlığın yayınladığı yönetmeliğe göre gelir desteği alabilmek için ziraat odası kaydını olmak şart. Çiftçi kayıt sistemi bilgileri Maliye Bakanlığı ve dop sistemine aktarılarak bu bakanlık ile paylaşılacak. Bu nedenle çiftçilerin ekim yaptığı alanlar maliyenin bilgisi dahilinde olacak, çiftçinin istihsal ettiği ürün izlenecek. Miras kalan tarlasını ekmeyen, diğer mirasçılar eken mirasçı ile kira sözleşmesi yapacak ve bu maliyenin sistemine girecek çiftçinin kira geliri izlenecek. Ancak kira sözleşmesi yapmayan çiftçi, muvafakat name vermiş ise kira geliri açısından bu hissedar hakkında ne yapılacak, bunların çoğu icar dediğimiz kira geliri almıyor.

Yorumlar

 1. SUAT dedi ki:

  MERHABA BENİM SORUNUM ŞU 2020 CKS DOSYAMI YAPTIRDIM ŞİMDİ SİKORTA SÜREM VE YILIM FAZLASIYLA DOLDU YAŞA TAKILIYORUM ZİRAAT ODASI KAYDIMI SİLDİRİP OĞLUMU KAYIT YAPTIRMAK İSTİYORUM LAKİN BEN 2020 DOSYAMI YAPTIRDIM KENDİ ADIMA. OLAN MAZOT GÜBRE DESTEĞİ SERTİFİKALI TOHUN DESTEĞİ VS.YANARMI ACABA SEN ÇİFİLİĞİ BIRAKTIN DİYE ENDİŞELENİYORUM DURUM NE OLUR ACABA SLM

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Destek sizin adınıza çıktığı için oda kaydını sildirdiğinizde sıkıntı çıkabilir. Odaya danışmadan bu işlemi yapmamanızı tavsiye ederiz.

 2. Reyhan dedi ki:

  Ziraat odası ‘na kayitliyim üzerime 8 dönüm yer var ziraat odası kabul etmiyor ve 30 dönüm istiyor okadar yerin yok ve alamam sigorta için napabilirim

 3. sefer dedi ki:

  Ziraat odası kaydım varmı

 4. engin şahin dedi ki:

  anne annem in 8 yıllık ziraat odası kaydı varken vefat etti.
  bekar teyzem ziraat odası kaydını kendi üzerine çevirdi.
  anne annemin 8 yıllık ziraat odası kaydından borçlanılıp ölüm aylığı alabilirmi.

 5. rahim dedi ki:

  doğrudan gelir desteği ilk çıktığında ziraat odasına kayıt yaptırdım 2 yıl sonra aynı tarlaları annem üzerinden annemi ziraat odasına kayıt ettirdik.ve ben bir daha destekleme almadım annem aldı.ben 2011 yılında tarlalarımı sattım.2011 yılından beri üzerimde tapulu tarla olmadığı gibi hiçbir tarımsal desteklemede almadım.
  kaydımı sildirmek istesem üyelik aidat borcum çıkar mı
  aynı tapular üzerinden iki kişi den üyelik aidatı alınabilir mi

 6. Huseyin dedi ki:

  Ziraat odasindaki kaydim duruyormu?

 7. Ercan dedi ki:

  1987 den ziraat oda kaydım var ama 1995 de pancar faturasindan giriş yılı baz alıyorlar neden önce doğma büyüme cifciyiz ziraat odasının kaydının fonksiyonu olmuyo demekki

 8. Ercan ozbey dedi ki:

  1987 de ziraat odasına üyeliğim var ve o zamandan bu yana çiftçilik yapıyorum bu bir bagkur başlangıcı olamazdı bizler domates pancar bugday yetiştirdi gece gündüz ama satmaya ve taahüt etmeye babalarımız karışır onların adı geçerdi yoksa 1987 de üzerimizde 50 dolum tarla vardı sonraları bilgisayarla kayıt almaya başladılar oda 1994 veya 1995 bu bizim baslangıctarihimiz oldu biz bu yıllardan öncede doğma büyüme cifciyi bilgisayar o tarihte çıktısı bizim sucumuz ne tesekkurler

 9. i.Karaaslan dedi ki:

  Babamdan kalan 15 dönüm zeytinliğin (4 mirasçı olduğu için kişilere ayrı ayrı tapu çıkartılamıyor) 3,750 m² alanını ben işliyorum. Bu tapuyla kendi adıma veya eşim adına ziraat odası kaydı yaptırabilir miyim?

 10. Mehmet dedi ki:

  Merhaba annem 1952dogumlu1998de 4ay mahsul yatmis uzerine tarladida var emekli olabilirmi

 11. Mahmut dedi ki:

  İyi günler babam la ilgili bişey sorcam babam 2001 yılında bağkur kaydı var 16 yıl ödeyip şimdi durdurdu ama emeklilik yaşı 62 çıkıyor kendisi yıllardır çiftçi lik yapıyor 1999 önce Ziraat odası na süt kaydı çıkmıyor kredi çekmiş ama Bir türlü hiçbir kaydı çıkmıyor ne yapmamız gerekiyor

 12. Aysel dedi ki:

  Anneme ziraat odasından üyelik borcu olduğunu belirten ihbarname geldi annem üye olmadığını söylüyor üzerine kayıtlı sadece 1dönüm tarlası var son 5yılda yardım alması borcu nasıl sildirebiliriz

 13. Nurettin ÇALIK dedi ki:

  Marhaba,
  Annem 1947 doğumlu. 1994-2005 yılları arasında pancar üreticilği yaptı, Burdur Şeker Fabrikasına ürettiği pancarı verdi. Annemin 2005 yılında Ziraat Odası girişi var ama girdiği gün çıkışı verilmiş. 1999- 2005 yılları arası kendi tapulu arazisinde pancar üretimi var. Yalnız bu tarla 2009 da satıldı. Annemi emekli etmek istiyorum. Afyon SGK illa Ziraat Odası kaydı olacak dedi? Ne yapmam gerekiyor?.

 14. İlfar Çalık dedi ki:

  01.06.1947 doğumu bir bayanım. 1994 yılından 2005 yılına kadar pancar üretip Burdur Şeker Fabrikasına teslim ettim. Ziraat Odası kaydım 2005 de yapıldı ama aynı gün çıkış verilmiş. Emekli olmak istiyorum ne yapmam lazım?

 15. Özgür dedi ki:

  ziraat odası kaydı olan bir kişinin bağkurlu sayılırmı

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Ziraat odası kaydına göre çiftçi bağkuru yaptırabilirsiniz.

  2. Özgür dedi ki:

   Geçmiş yılları kapsarmı teşekkürler

 16. Sabri dedi ki:

  Yumurta tavuğu almak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor.

 17. Sebahat dedi ki:

  03.01.2012 tarihinde ziraat üyeliğinden çıkıp 19.12.2014 tarihinde giriş yaparak tarım bağkurluğumu devam ettirerek 01.05.2002girişli 02.05.2017tarihinde 5400 günü doldurarak emekli olmak istedim ama geriye dönük ziraat odası üyeliğimde boşluk olmasından dolayı emekli olamazsın gün beklemen gerekir diye söylediler.Bu durumda ne yapmam gerekir.Geriye dönük günlerin ihyasını ödesem olur mu 14.10.1955 DOĞUMLUYUM.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   8/9/1999 tarihinden 30/4/2008 tarihine kadar ilk defa sigortalı sayılanlar; Kadın ise 60, erkek ise 62 yaşını doldurması ve en az 15 tam yıl MYÖ primi ödemiş olmaları koşuluyla emekli olurlar.

   Koşulları sağlıyorsunuz. Emeklilik servisi ile görüşmenizde fayda var.

 18. Ramazan Yazici dedi ki:

  Merhaba,

  Ben Ramazan Yazici, 25.11.2011 tarihinden beri Almayanda ikamet edip Almayada sigortali olarak calismaktayim.

  Tarim Bagkur’da 15.04.2016 tarihinden beri borclu görünmekteyim.
  Ziraat Odasinda kayitli oldugumdan bu borc meydana geldigini söyledi SGK-Bursa görevlisi.

  Ziraat Odasinda ki kaydi nasil silerim??

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Başka bir sigorta kolunda işe başlayanların Tarım Bağ-kurları durdurulur. 2011 yılından itibaren yurt dışında olduğunuza göre geriye dönük prim borcunuz silinir. Ziraat odası kaydınızı durumunuzu belirten bir dilekçe ve oda kayıt silme formuyla sildirebilirsiniz Bağkur borcu için 00 90 216 170 11 22 telefonu arayabilirsiniz. SGK danışma hattıdır.

 19. KERİM GÜR dedi ki:

  ziraat odasındaki kaydım duruyormu?