emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Vazife Malulü Şartları

Vazife Malulü Şartları

Vazife malulü sayılma ve bundan yararlanma şartlarını size anlatacağım. Konumuz derin bir o kadar da maddeler şeklindedir. Böylelikle daha kolay aklımızdaki sorulara cevap bulabileceğiz. Biz de bu yazımızda vazife malulü şartları konusu işledik.

Vazife Malulü Sayılma ve Yararlanma Şartları

Öncelikle Anayasamızdaki şartlandırılmış ve yasalaşarak günümüze gelmiş bir maddesini belirtelim:

MADDE 12 – Kamuda çalışan görevlilerden kanun ve yasa yürürlük tarihinden sonra ilk kez sigortası yapılmış olanların malullükleri, vazifelerini yaptıkları sırada vazifeleri daha doğrusu görevleri dışında idarecilerinin verdiği görevleri doğrultusunda herhangi bir kamu ve kuruluş idaresine ait başka türlü işleri yaparken bu işlerden, başına bir şey gelir ve zarar görür ise Vazife Malulü sayılır.

Şimdi konumuzu ayrıntılarıyla maddelere ayıralım:

  • Vazife malulü sayılmak için kurumların menfaatini korunması amacıyla çalışılıyor ise bundan sebeple iş esnasında başına gelenler ile vazife malulü sayılır.
  • İdarecilerince sağlanmış olan bir otobüs vb. taşıt ile işe geliş ve evine dönüş esnasında bir şey olursa vazife malulüdür.
  • İşyeri alanı içerisinde mesai saatinde her hangi bir nedenden dolayı başına bir şey gelmiş ise vazife malulü sayılır.
  • Daha da ağırı iş esnasındaki herhangi bir kazadan dolayı vazifelerini ve görevlerini yerine getiremeyecek kadar hastalığa yakalanmış, bu hastalıkları kanunlarının çerçevesinde uygun görülen sürelerden daha az zaman verip, çalışmak zorunda olanlara Vazife malulü denir.
  • Son olarak kazanın doğuş anı ve derecesi de vazife malulüne etki etmektedir.

Vazife Malulü Sayılmama Durumu

Çalışan kişi, herhangi bir tat alıcı veya keyif verici içki, çeşitli madde kullanımı ve zararlı istekle alınan ilaçlar, yasa ve emrin dışında hareket etmiş olduğundan dolayı, yasaklanmış durumları yapmaktan, yine farklı bir durum olarak görülen intihara teşebbüsten, her ne suret ile olursa olsun hem kendisine hem de çevresindeki başka kişilere menfaat sağlamak yahut zarar vermek amacından meydana gelmiş olan olaylardan haklarında vazife malullüğü yasaları uygulanmaz. Hatta ceza ile hüküm verilir.

Vazife Malullüğünden Yararlanabilme

İş kaybına sebep olan olayı, o işyeri ya da kurumundaki yetkili kolluk kuvvetlerine yahut güvenlik görevlilerine ve yetkili mercilere bildirilmelidir. Ayrıca kuruma en geç mutlaka 15 iş günü içerisinde bildirimi yapılıp talepte bulunması gerekir. Olmuyor ise yasal işlemin başvurusunu başlatması gerekir. Hatta aynı süreç içerisinde kurumdan sigortalı hak sahibi talepte bulunup bununda bildirimini yasal işlemle yerine getirebilir. Eğer başına gelen olaydan yetkililere gereken süre zarfında herhangi bir haberde bulunmayıp yetkili mercilere bildirim yapmaz ise bu durum dahi kamu idarelerinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz, hak sahibi olunur. Fakat kuruma bildirim süresi ise; vazife malullüğüne neden olan olayın meydana geldiği zamandan tutup, hastalıkların sebep ve mahiyetleri nedeniyle haklarında vazife malullüğü hükümleri uygulanacaklar için hastalıklarında kullanılacak tedavi sürelerinin imkansız göründüğüne dair kesin kanıtlanmış bir rapor onay tarihinden itibariyle başlamaktadır.

Kamu idarecilerinin kontrol etmediği mevkilerde yani devlete bağlı olmayan özel kurum ve kuruluşlarda vazife malullüğüne ilişkin bir olay olması durumunda, kamu kuruluş idaresinin olay ve durumla ilgili bilgi alınmasına mani, yani engel olacak durumlarda olayın öğrenilmiş olunduğu zamandan itibaren en geç yine on beş iş günü içerisinde bildirilip şikayet edildiği takdir de cezai işlem uygulana bilmektedir. Vazife malullerinin aileleri de kamudan ücret talep etme hakkına sahip olabiliyorlar. Ancak bu malul olan kişinin ölmesi anlamına geliyor. Aksi taktir de kendi üzerlerine hak talep etme imkanları yoktur. Ancak eşi ya da çocuğu bu durumdan faydalanabilir.

Yorumlar

  1. Ercan dedi ki:

    İyi günler kolay gelsin ben askerde eğitimde sakatlandım gata askerliğe elverişli değildir raporu verdi devlet hastanesinden de sürekli engelli raporum var. Sgk vazife malullüğü başvurumu red etti bende idare mahkemesinde işlemin iptali için dava açmıştım o davayı kazandım Sgk ya dava kararıyla başvurdum bundan sonraki süreç nasıl ilerler maaşa bağlanmam ne kadar sürer