emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Taksi Şoförü SSK İsteğe Bağlı Tamamlama

Taksi Şoförü SSK İsteğe Bağlı Tamamlama

Taksi şoförleri eğer ticari taksi plakası kendilerine ait değil ise plaka sahibinin işçisi durumundadır. Ayrıca plaka sahibi olan işveren ile ticari taksi şoförü arasında yer alan iş sözleşmesi taksi şoförlerinin sigortalılığını belirleyen en önemli kıstaslardan bir tanesidir. Yani taksi şoförü, SSK (Sosyal Sigortalar Kurumu) kapsamında sigortalılığını isteğe bağlı olarak tamamlayabilmektedir. Fakat bunun bazı şartları bulunmaktadır. Taksi şoförü SSK isteğe bağlı tamamlama konusunda daha ayrıntılı bilgilere bu yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Taksi Şoförü SSK İsteğe Bağlı Tamamlama Nasıl Yapılır?

Taksi şoförleri sigortalılık kapsamında üç türe ayrılmaktadırlar. İlki bir ay içerisinde 10 günden daha az çalışan taksi şoförleri sigortasıdır. Bir ay içerisinde 10 günden daha az çalışan taksi şoförleri SSK kapsamında kendi sigorta primlerini ödemekle yükümlüdürler. Ticari taksi plakasına sahip olan işveren tarafı, bir taksi şoförünü kendisine ait taksisinde ayda 10 günden daha az çalıştırıyor ise o şoförün sigorta primlerini yatırmaktan sorumlu değildir. Bu noktada taksi şoförünün 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu çerçevesinde yer alan bazı haklardan yararlanması için sigorta primlerini ödemesi gerekmektedir. Bir diğer tür ise taksi şoförünün bir ay içinde 30 gün çalışmasıdır. Bu durum tam zamanlı olarak kanunda yer almaktadır. Böyle bir durumda ise ticari taksi plakasına sahip olan işveren tarafı, bir taksi şoförünü kendisine ait taksisinde ayda 30 gün yani tam zamanlı çalıştırıyor ise o şoförün sigorta primlerini ödemekle yükümlüdür.

Tüm bunların yanında taksi şoförlerinin sigortalılık kapsamında bir de üçüncü türü vardır. O ise bir ay içerisinde 10 günden fazla fakat 30 günden az çalışan taksi şoförleri sigortasıdır. Böyle bir durumda yani ticari taksi plakasına sahip olan işveren tarafı, bir taksi şoförünü kendisine ait taksisinde ayda 10 gün ya da daha fazla çalıştırıyor ise o şoförün sigorta primlerini ödemekle yükümlüdür. İşveren, taksi şoförü ayda kaç gün çalıştı ise o kadar prim öder. Bu noktada taksi şoförü SSK isteğe bağlı tamamlama işlemini uygulayabilir. 2011 yılında yürürlüğe giren bir yasa ile ülkemizde bu durum gerçekleşmektedir.

Taksi Şoförleri İçin SSK İsteğe Bağlı Tamamlama Şartları

Taksi şoförü SSK kapsamında isteğe bağlı tamamlama işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar öncelikle taksi şoförünün hizmet akdi ile çalışıyor olmasıdır. Bunun dışında eğer ticari taksi, taksi şoförünün kendisine ait ise böyle bir durum mümkün olmamaktadır. Aynı şekilde taksi şoförü devlet adına ya da devlet namına çalışıyor ise; yine SSK isteğe bağlı tamamlama işlemini gerçekleştiremez. Bunun yanında bir şoförün SSK isteğe bağlı tamamlama işlemini gerçekleştirmek için o şoförün kendi isteğine bağlı olarak sigortasının olmaması gerekir. Yani taksi şoförünün zaten mevcut olan bir sigortalılığı var ise bu durum söz konusu olamaz. Ayrıca taksi şoförünün SSK isteğe bağlı tamamlama işlemini gerçekleştirmek için aylık, gelir ya da maaş almaması gerekir. Çünkü aylık, gelir ya da maaş 30 güm için verilmektedir. Bu durumda söz konusu taksi şoförü bir ay içinde 30 gün çalışıyor demektir. Bu da tam zamanlı bir çalışma olduğundan sigorta primlerinin zaten ticari taksi plakası sahibi işveren tarafından ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca tüm bu unsurların yanı sıra eğer bir taksi şoförü SSK isteğe bağlı tamamlama işlemini gerçekleştirmek istiyor ise 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

Tüm bu unsurların yanı sıra taksi şoförü SSK kapsamında sigortasını isteğe bağlı olarak tamamlama işlemini gerçekleştirirse aynı şekilde SSK’lı olarak sigortalı olma durumundadır. Ayrıca taksi şoförleri SSK kapsamında isteğe bağlı tamamlama işlemi için çalıştıkları ilin sosyal güvenlik il müdürlüklerine başvuruda bulunmalıdırlar. Eğer taksi şoförleri SSK isteğe bağlı tamamlama işlemini gerçekleştirmezlerse 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nda yer alan bazı haklardan da yararlanamazlar. Şöyle ki; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nda sigorta kolları kısa vadeli ve uzun vadeli olarak ikiye ayrılmıştır. Kısa vadeli sigorta kolları iş kazaları ve meslek hastalıkları ile analık ve hastalık sigortalarıdır. Uzun vadeli sigorta kolları ise malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarıdır.

İşte bu durumda eğer bir taksi şoförünün sigortası ayda 10 gün ya da daha az yatıyor ise uzun vadeli sigorta kolları haklarından yararlanamazlar. Örneğin herhangi bir nedenden dolayı malul olduklarında uzun vadeli sigorta kolları primini yatırmadıkları için malullük aylığı alamazlar. Ya da herhangi bir nedenden dolayı vefat ettiklerinde eğer uzun vadeli sigorta kolları primini yatırmamışlar ise yani SSK kapsamında isteğe bağlı tamamlama işlemini gerçekleştirmemişler ise hak sahiplerine (eşi, çocukları, anne ve babası) ölüm aylığı bağlanamaz. Taksi şoförü yalnızca kısa vadeli sigorta kolları kapsamında sigortalı ise yani SSK kapsamında isteğe bağlı tamamlama işlemini gerçekleştirmemiş ise iş kazası ya da meslek hastalığından ortaya çıkacak bir sorunda ödenek almaktadır. Ayrıca GSS yani Genel Sağlık Sigortası kapsamında hastalandığı takdirde devlet hastanelerinde sigortasından yararlanarak ücretsiz bir şekilde muayene olmaktadır.

Yorumlar

  1. Mustafa külçür dedi ki:

    Taksi sigortası ile aracımızda çalışan arkadaş işten çıkmıştır.sigorta çıkışını yapmak için ne yapmak gerekir lütfen yardımcı olrmusunuz.