emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Torba Yasa Türkiye Büyük Millet Meclisinde Onaylandı!

Torba Yasa Türkiye Büyük Millet Meclisinde Onaylandı!
25.03.2020

Torba Yasa Türkiye Büyük Millet Meclisinde Onaylandı! Gelen son dakika haberine göre Torba Yasa Meclis’te onaylandı. Milyonlarca vatandaşımızı ilgilendirmekte olan Torba Yasa, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden onay alarak geçmiş bulunmaktadır. Bu doğrultuda 30 Nisan 2020 tarihine kadar icra takibi başlatma, şikayet, başvuru, dava açma, itiraz gibi işlemler durdurulmuş bulunmaktadır. 1 Mart 2020 tarihinden başlayarak 30 Haziran 2020 tarihine kadar iş yeri kiralarının ödenmesi, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye nedeni olmayacak. Belirtilen hüküm 1 Mart 2020 tarihinden itibaren başlayarak geçerli olacaktır.

Dünya genelinde devam eden korona virüsü salgını ve korona virüsüne karşı mücadele kapsamında alınan kararlar ülke ülke her geçen gün arttırılarak mücadele ve tedbirler alınmaya devam ediyor. Türkiye olarak korona virüsüne karşı mücadele kapsamında pek çok banka başta olmak üzere kira ödemelerini 3 ay ertelemiş olduklarını açıklamış bulunmaktadırlar. Bu kapsamda dün gece Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde onaya çıkan Torba Yasa ve içerisinde alınan önlemler kapsamındaki tedbirler aşağıdaki gibi olmaktadır.

Torba Yasa İçeriğindeki Maddeler Nelerdir?

Torba Yasa İçeriğindeki Maddeler Nelerdir? Torba Yasa kapsamında korona virüsüne karşı mücadele kapsamında alınmış olan kararlar aşağıdaki gibi olmaktadır.

 • Anapara ya da taksit ödeme tarihi 24 Mart 2020 tarihinden önce olup ta kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredilerinin anapara, faiz ya da ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu edilen borçların ödenmesi geciken kısmının 31 Aralık 2020 tarihine kadar tamamının ödenmesi ya da yeniden yapılandırılması halinde, bu işiler ile yapılan finansal işlemlerde, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacak.
 • Çek Kanunu’ndaki değişiklik ile birlikte 24 Mart 2020 tarihine kadar işlenen suçtan dolayı mahkum olanların cezalarının infazı durdurulacak.
 • 1 Mart 2020 tarihinden, 30 Haziran 2020 tarihine kadar işleyecek olan iş yeri kira bedelinin ödenmemesi, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebini oluşturmayacak, söz konusu olan bu hüküm 1 Mart 2020 tarihinden itibaren uygulanacaktır.
 • Ay içerisinde 10 gün ve üzeri çalışan “kısmi süreli çalışanlar”, “puantaj usulü çalışanlar” ve “ev hizmetinde çalışanlar”ın eksik günlerine ait olan genel sağlık sigortası primlerini tamamlama zorunluluğu kaldırılmış bulunmaktadır.
 • Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zaman aşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dahil edilmek üzere bir hakkın doğumu, kullanımı ya da sona ermesine yönelik tüm süreler 30 Nisan 2020 tarihine kadar ertelenmiş bulunmaktadır.
 • Hazine ve Maliye Bakanının, kredi garanti kurumlarına nakit kaynak aktarma ya da özel tertip Devlet İç Borçlanma Senedi İhraç etme yetkisi 25 milyar TL’den, 35 milyar TL’ye yükselmiş bulunmaktadır.
 • 1 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanan konaklama vergisinin, yürürlük tarihi 1 Ocak 2021 tarihine ertelenmiş bulunmaktadır.
 • Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda 22. maddesi daha kabul edilen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne göre, kamuda en az 5 yıl görev yapan müffetiş, denetçi ve kontrolörler arasından yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olanlar, Kültür ve Turizm Bakanı tarafından 31 Aralık 2020 tarihine kadar müffetiş ya da baş müffetiş kadrolarına atanabilecek. Bu şekilde atananların sayısı 20’yi geçmeyecek.
 • İstanbul’da Hacegan Vakfı tarafından kurulan Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesinin ismi “İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi” olarak değiştirilecek.
 • Türkiye’de ikamet etmeyen vatandaşlar ile çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler, döviz cinsinden Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dahil olabilecek.
 • Döviz cinsinden BES’e ödenen paylar için devlet katkısının yüzde 10’a kadar indirilmesinde Cumhurbaşkanına yetki verilecek.
 • Aylık bağlanan maluller ve harp malullerinden çalışmaya devam edenlere, en az 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün prim ödenme şartıyla yaşlılık aylığı da bağlanabilecek.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığınca tahsisi iptal edilen taşınmazların üzerinde yatırımcılar lehine tesis edilen irtifak haklarına ilişkin terkin davalarında basit yargılama usulü uygulanacak.
 • Dernekler Kanunu’nda değişikliğe gidilerek, derneklerin yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeliklerine seçilenlerin yanı sıra üyelere de üyeliklerini bildirme zorunluluğu getiriliyor. Dernek üyelikleri kabul edilen ya da sona eren vatandaşların 30 gün içerisinde bildirimleri yapılacak.
 • Dernekler, altı ay içinde üyeliği devam edenlerin adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını mülki idare amirliğine bildirecek. Bu bildirimi yerine getirmeyen dernek yöneticileri hakkında 500TL idari para cezası uygulanacak.
 • Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu’na göre derneklerle ilgili her türlü kayıt, iş ve işlemler elektronik ortamda yapılabilecek.
 • Afet bölgelerinde elektrik, doğal gaz tüketim bedelleri 1 yıla kadar ertelenebilecek. Yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek, tabancalarının reklamı, tanıtımı yapılamayacak.
 • Erişimin engellenmesi kararı verilecek katalog suçlara Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da yer alan fiiller de ekleniyor.
 • Ayrıca kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ve bu kanunda yer alan suçlara ilişkin yayınlara erişim, içerik veya yer sağlayıcılarının yurt dışında ya da yurt içinde bulunmasına bakılmaksızın, resen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı tarafından engellenebilecek.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.