emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Engellilerde Sakatlarda Gelir Vergisi İndirimi

Engellilerde Sakatlarda Gelir Vergisi İndirimi
21.10.2016

Sakatlık indirimi uygulaması, engelli vatandaşların, içinde bulundukları zor koşulların giderilmesine katkıda bulunmak ve özürlüler ile özürlü olmayanlar arasındaki rekabet eşitsizliğini gidermek amacıyla özürlü ücretlilerin gelir vergisi matrahlarının hesaplanmasında dikkate alınan bir uygulamadır. Engellilerde sakatlarda gelir vergisi indirimi uygulamasıyla engelli çalışanlar vergi ödemede rahat olurlar ve kazançları oranında vergi öderler.

Bu indirim sayesinde engellilerin iş ve toplumsal hayata olan katkıları artacaktır. Günlük yaşamları daha kolay bir hale gelecek ve işlerinde yardımcı olacak araç gereçlere katma değer vergisi vermeden sahip olabileceklerdir.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 31. maddesine göre ücretli çalışan engelli veya bakmakla yükümlü olduğu engelli bireyi bulunanlar, serbest meslek kazancı elde eden engelli veya bakmakla yükümlü olduğu engelli bireyi bulunanlar ve basit usulde vergilendirilen engelliler gelir vergisi indiriminden yararlanabilirler.

Kimler Sakatlık İndiriminden Yararlanabilir?

 • Engelli olup ücretli çalışanlar ile bakmakla yükümlü olduğu özürlü bir birey bulunan ücretli çalışanlar (SSK’lı işçiler veya Emekli Sandığı’na bağlı memurlar)
 • Engelli olup serbest meslek kazancı elde edenler ile bakmakla yükümlü olduğu özürlü bir birey bulunan serbest meslek kazancı elde edenler (Bağ-Kur’a kayıtlılar)
 • Basit usulde vergilendirilen engelliler.

Not: Bakmakla yükümlü olunan kişi engellinin anne, baba, eş ve çocukları olarak kabul edilir..

Sakatlık İndirimi Ne Kadar, Nasıl Hesaplanır?

Sakatlık indirimi tutarları her yıl bütçe kanunu ile yeniden değerleme oranına göre belirlenmekte, belirlenen bu tutarlar engelli ve yakınlarının gelir vergilerinden indirilmektedir. 2013 yılı sakatlık indirimi miktarları aşağıdaki gibidir:

 • İş gücü kaybı oranı %40 ile %59 arasında olan 3. derecede engelliler için 190 TL
 • İş gücü kaybı oranı %60 ile %79 arasında olan 2. derecede engelliler için 410 TL
 • İş gücü kaybı oranı %80 ve üzeri olan 1. derecede engelliler için 800 TL

Ücretli çalışanlarda yukarıdaki aylık tutarlar işleme alınırken serbest meslek kazancı elde edenler ve basit usulde vergilendirilenler için yukarıdaki aylık tutarların 12 ile çarpılması sonucu bulunacak yıllık tutarlar dikkate alınacaktır.

Sakatlık İndirimi (Gelir Vergisi İndirimi) Nasıl Uygulanır?

Sakatlık indirimi uygulaması ücretli çalışanlar için gelir vergisi tevkifatından indirme şeklinde olur. Yani brüt ücretlerinden daha az gelir vergisi kesileceği için net ücretleri aynı şartlardaki diğer ücretlilere oranla daha yüksek olmaktadır. Serbest meslek faaliyetinde bulunanlar ve basit usulde vergilendirilenlerin ise gelir vergisine tabi kazançlarında indirime gidilmektedir. Bu şekilde engelliler ve engelli yakını olanlar sakatlık indirimi sayesinde daha az kazanmış gibi sayılıp daha az gelir vergisi vermektedirler.

Sakatlık İndirimi İçin Başvuru İşlemleri ve Gerekli Evraklar

Engellilere, sakatlara yapılan gelir vergisi indiriminden yararlanmak isteyenler bulundukları yere göre yazacakları bir dilekçe ile şu kuruluşlara başvurabilir:

 • Vergi Dairesi Başkanlığı
 • Defterdarlık Gelir Müdürlüğü
 • Vergi Dairesi Müdürlüğü
 • Malmüdürlüğü

Sakatlık indiriminden yararlanmak için aşağıdaki belgeler istenmektedir:

 1. Özürlü olup ücretli çalışanlar için;
  o Çalıştığı iş yerinden alacağı ücretli çalışan olduğunu gösterir belge
  o Nüfus cüzdanı örneği ve 3 adet vesikalık fotoğraf
 2. Bakmakla yükümlü olduğu özürlü bulunan ücretli çalışanlar için;
  o Ücretlinin çalıştığı işyerinden alacağı ücretli çalışan olduğunu gösterir belge
  o Özürlü kişinin nüfus cüzdanı örneği ve 3 adet vesikalık fotoğrafı
  o Ücretlinin özürlü kişiye bakmakla yükümlü olduğunu gösterir belge
 3. Özürlü olup serbest meslek kazancı elde edenler için;
  o Vergi kimlik numarasını gösterir belge
  o Nüfus cüzdanı örneği ve 3 adet vesikalık fotoğraf
 4. Bakmakla yükümlü olduğu özürlü bulunan serbest meslek kazancı elde edenler için;
  o Serbest meslek erbabının vergi kimlik numarasını gösterir belge
  o Özürlü kişinin nüfus cüzdanı örneği ve 3 adet vesikalık fotoğrafı
  o Serbest meslek erbabının özürlü kişiye bakmakla yükümlü olduğunu gösterir belge
 5. Basit usulde vergilendirilen özürlüler için;
  o Vergi kimlik numarasını gösterir belge
  o Nüfus cüzdanı örneği ve 3 adet vesikalık fotoğraf
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.