emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Bireysel Emeklilik Kesintisi Nedir

Bireysel Emeklilik Kesintisi Nedir
07.10.2016

Bireysel Emeklilik Sistemi

Bireysel emeklilik sistemi, mevcut kamu sosyal güvenlik sistemini tamamlaması amacıyla oluşturulmuş bir sistemdir. Bireysel emeklilik sisteminin temel amacı, bireylerin çalışma yaşamları boyunca yaptıkları düzenli tasarrufların belirli bir yatırıma yönlendirilmesini sağlamak ve oluşacak birikimlerle, tasarruf yaptıkları dönemde sahip olunan refah seviyesinin bireysel emeklilik sistemi ile yapılan kesintiler ile emeklilik döneminde de devam etmesini sağlamaktır. Bireysel emeklilik sistemine katılım için bir emeklilik şirketi ile emeklilik sözleşmesi konusunda anlaşmak yeterlidir.

Bireysel emeklilik sistemine katılmak isteyenlere başvurduğu şirket, sisteme girişte kararını etkileyebilecek durumlar hakkında bilgilendirme yapar.Sisteme katılmak isteyen kişilerin emekliliğe yönelik beklentilerine,yaşam planına,gelir düzeyine ve yaşına uygun bulunan bir emeklilik planı teklifinde bulunur.Bireysel emeklilik sistemine giriş yapıp şirketle anlaşıp emeklilik sözleşmesine sahip olmayan kişi,sisteme giriş bilgi formunu ve emeklilik planı,plan kapsamında sunulan fonlar,sistemde yapılan kesintiler,katkı payı tutarı ile emeklilik sözleşmesinin taraflarına ilişkin belgeleri içeren teklif formunu uygun bilgilerle doldurup imzalar.

Bireysel Emeklilik Kesintisi

Bireysel emeklilik mevzuatına göre emeklilik şirketleri, bireysel emeklilik işlemlerinde faaliyetlerinin gerektirdiği masrafları karşılamak amacıyla sisteme başvuran kişiden üç farklı bireysel emeklilik kesintisi uygulama imkanına sahiptir. Belirlenen yasal limitler dahilinde bu kesintiler de farklı uygulamalara sahiptirler. Yapılan kesinti türlerine ilişkin detaylı bilgileri yazımızın devamında açıklamış bulunuyoruz.

Giriş aidatı ve yönetim gider kesintisi

Bireysel emeklilik sistemine ilk defa giriş yaptığınızda  peşin olarak, daha önceden yapılan anlaşmada ki birikimlerinizi başka şirkete aktardığınızda ya da bireysel emeklilik sisteminden ayrıldığınızda ertelenmiş olarak giriş aidatı alınabilir. Aynı şirkette birden fazla bireysel emeklilik sözleşmeniz varsa sadece ilk yapılan sözleşme için bireysel emeklilik kesintisi olan giriş aidatı tahsil edilir.

Bireysel emeklilik sözleşmesinin ilk 5 yılında yapılan giriş aidatı, yönetim gider  kesintileri toplamı, mevzuatta belirtilen koşullar dahilinde, her yıl için aylık brüt asgari ücretin %8,5’ini aşamayacaktır. Emeklilik hakkının kullanılması veya vefat, maluliyet, şirketin tasfiyesi gibi zorunluluktan ayrılma durumları haricinde, 5 yıllık sözleşme süresi dolmadan şirketten ayrılma durumunda, bu tutarın ilgi sözleşmenin 5.yılı sonuna kadar olan süreye karşılık bulunan ve ayrılma tarihine kadar bireysel emeklilik anlaşması yapılan şirket tarafından tahsil edilmemiş olan kısmı,bireysel emeklilik hesabınızdaki birikimden ertelenmiş giriş aidatı şeklinde indirilebilir. Bireysel emeklilik kesintisindeki ödemelere ara vermeniz durumunuzda ara verdiğiniz süre boyunca birikiminizden,ara verdiğiniz her ay mevzuatta belirtilen oranlarda ek yönetim gider kesintisi alınabilir. Sözleşmenin 5.yılı da tamamlandıktan sonra, mevzuatta tanınan istisnalar hariç olmak üzere, bireysel emeklilik sözleşmesi kapsamında ara verme kesintisi dahil yönetim gider kesintisi yapılamayacak ve giriş aidatı tahsil edilemeyecektir.

 

Fon gider toplam kesintisi

Fonun net varlık değeri üzerinden hesaplamak suretiyle fon gruplarına göre üst sınırı farklılaştıran oranlarda fon toplam gider kesintisi sözleşmedeki bireyden tahsil edilebilir. Sözleşmenin 6.yılı veya daha sonrasında şirket tarafından yapılan fon toplam gider kesintisine ilişkin bulunan iade işlemi, 2021 yılına müteakip her sözleşme yılı sonunda veya sözleşmenin sonlandırılması durumunda, sözleşme bazında yıllık olarak yapılacaktır. Fon toplam gider kesintisine ilişkin kontrolde, yönetmelikçe belirlenen esaslar dahilinde sözleşmenin yılına göre belirlenmiş oranlar dahilinde belirlenen hesaplamalar sonucunda, bireysel emeklilik hesabınıza veya size iade işlemi yapılabilir.

Resmi gazetede yayınlanan yazı ile bireysel emeklilik sisteminde yatırılan paralardan yapılan kesintilere tavan uygulaması getirildi. Giriş aidatı ve yönetim gideri adı altında ilk beş yıl içinde yapılan kesintiler ,yıllık 102 TL’yi aşamayacak. 6’ıncı yıldan itibaren bu adlar altında bireysel emeklilik sisteminde bulunan kişiden kesinti yapılamayacak.Sadece fon toplam gideri kesintisi yapılabilecek.Bireysel emeklilik sisteminde bulunan katılımcılar için yapılan bu kesintilere karşı Hazine Müsteşarlığı’nın yönetmelikte böyle değişikliğe gitmesi,bireysel emeklilik sisteminde bulunan kişiler için fazla kesintilere maruz kalmalarını engellemiş oldu.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.