emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Çalışan Yıllık İzin Hakkından Vazgeçebilir Mi?

Çalışan Yıllık İzin Hakkından Vazgeçebilir Mi?

Yıllık izin nedir, bir kurum veya kuruluşta çalışmaya başlandığında bağlı bulunduğu Sosyal Güvenik Kurulu tarafından kanun maddeleri ile belirlenmiş dinlenme süresi yıllık izindir. İşe başlandığı dönemden deneme süresi de içerisine katılarak bir yılı dolduran her çalışan bu haktan yararlanabilir.

Bir yıl dolmadan yıllık izin kullanma gereklilik ve zorunluluk hallerinde çalışan ve işveren arasında anlaşma sağlanabilirse izin bölünerek kullanılabilir, çalıştığı kurumun personel işleri müdürlüğüne yazılan avans yıllık izin dilekçesi doğrultusunda bu haktan yararlanmasına müsaade edilebilir. Çalışan hiçbir şartla yıllık izin hakkından feragat edemez izni kullanmak zorunludur. Kurumda bu konuda herhangi bir baskı uygulayamaz cezai müeyyideleri mevcuttur. Sadece izin süresi ötelenebilir, bölünebilir, bölünerek kullanılabilir; ama hakkı her daim baki kalır.

Dönemsel ve sözleşmeli çalışılan işyerlerinde (iş süresi bir yıldan az olan) çalışanlarında izin hakları mevcuttur, işveren çalışan arasındaki iş akdinde buna yer verilerek çalışana izin kullandırılır.

Çalışanın yıllık izin hakkından vazgeçemeyeceği gibi ücretli yıllık izin kullandırılan zorunlu izin sisteminde yeni yapılan düzenlemeler, çalışana yeni haklar sağlamıştır. Çalışan yıllık iznini işyeri sınırlarının dışında başka bir ilde geçirecekse gidiş ve dönüş yol uzaklık durumu hesaplanarak izin süresine eklenir. Bu ve benzeri haklar işverene bildirildiğinde işleme almak zorunluluğundadır. Ücretli izin süreleri çalışma yılına göre hak edilen zamanın altında kesinlikle olmayacağı gibi karşılıklı görüşmelerle sadece artırılabilir.

İş yoğunluğu ya da işvereni zor duruma sokmamak iş akışını engelememek adına karşılıklı görüşmelerle izin süresi 3 eşit parçadan çok olmamak kaydıyla bölünerek kullandırılabilir.

Ücretsiz izin yıllık izni etkilermi? Ücretsiz kullandırılan doğum uzun süren hastalık ve zorunluluk durumlarının dışında kalan ücretli izin kesinlikle ücretsiz izin süresiyle bağlantılı değildir ve etkilemez sadece işveren ve çalışan arasında ücretsiz izin ve ücretli izini ard arda kullanmak güçlük ve iş kaybı yaşatacaksa karşılıklı görüşülerek buna izin verilememesi durumu olabilir; fakat ücretli izin hakkı çalışanın öz hakkı olduğundan ücretsiz izin gününden düşürülmesi kanunla engellenmiş mümkün olmayan bir durumdur.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.