ref: refs/heads/v3.0
emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

2024 Yıllık İzin Süreleri ve Hesaplama Tablosu

2024 Yıllık İzin Süreleri ve Hesaplama Tablosu
SGK
06.03.2024

Yıllık izin; çalışanların dinlenme, eğlenme ve ailevi ihtiyaçlarını karşılamak için işverenler tarafından belirli bir süre ücretli olarak izinli sayıldıkları dönemdir. Yıllık izin hakkı, çalışanların hem fiziksel hem de ruhsal sağlıklarını korumak için önemli bir sosyal hak olarak kabul edilir. Yazımızda 2024 yıllık izin süreleri ve hesaplama tablosu hakkında bilgi vereceğiz.

YILLIK İZİN NEDİR?

Yıllık izin, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmeliklerle düzenlenen bir izin türüdür. Çalışanların iş sözleşmesiyle bağlı oldukları işverenlerden belirli bir süre ayrılmaları ve bu süre içinde ücretlerinin ödenmesi esasına dayanır.

Yıllık izin, çalışanların dinlenme, eğlenme ve ailevi ihtiyaçlarını karşılamak için verilir. İşverenin izni olmadan başka bir işte çalışmaya veya başka bir işverene hizmet vermeye engel değildir.

YILLIK İZİN KİMLERE VERİLİR?

Yıllık izin hakkı, iş kanununa tabi olarak çalışan tüm işçilere verilir. Ancak yıllık izin hakkından yararlanabilmek için bazı şartlar vardır:

 1. Çalışanın, işverenin işyerinde en az bir yıl çalışmış olması gerekir. Bu süre içinde işverenin başka bir işyerine nakli veya işin niteliğinden kaynaklanan nedenlerle işin durması gibi sebeplerle işe ara verilmesi halinde ara verilen süreler yıllık izin süresinden sayılmaz.
 2. Çalışanın yıllık izin süresi içinde iş sözleşmesinin feshedilmemiş olması gerekir. İş sözleşmesi feshedilen çalışan, kullandığı yıllık izin süresi kadar ücret alır. Kullanmadığı yıllık izin süresi için ise yıllık izin ücreti talep edebilir.
 3. Çalışanın yıllık izin süresi içinde raporlu olmaması gerekir. Raporlu olduğu süreler, yıllık izin süresinden sayılmaz. Ancak raporlu olduğu süreler için yıllık izin ücreti ödenir.

ÖZEL SEKTÖRDE YILLIK İZİN KAÇ GÜN?

Özel sektörde çalışanların yıllık izin süreleri çalıştıkları süreye göre değişir. İş kanununa göre özel sektörde çalışanların yıllık izin süreleri şöyledir:

 • Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dâhil) çalışanlara 14 gün,
 • Beş yıldan fazla ve 15 yıldan az çalışanlara 20 gün,
 • 15 yıl ve daha fazla çalışanlara 26 gün yıllık izin verilir.

NOT: Bu süreler, çalışanın haftalık çalışma süresine göre hesaplanır. Haftalık çalışma süresi 6 günden az olan çalışanlara, yıllık izin süreleri orantılı olarak azaltılır. Örneğin; haftada 5 gün çalışan bir işçi, bir yıldan beş yıla kadar çalıştığı takdirde 12 gün yıllık izin alır.

Özel Sektörde Yıllık İzin Parası Hesaplama

Özel sektörde çalışanların yıllık izin parası; çalıştıkları süre, aldıkları ücret ve kullandıkları yıllık izin süresine göre hesaplanır.

Yıllık izin parası hesaplamak için şu formül kullanılır:

 • Yıllık izin parası = (Brüt ücret + ikramiye + prim + fazla mesai + yemek yardımı + yol yardımı + diğer ek ödemeler) / 30 x kullandığı yıllık izin süresi

Örneğin; brüt ücreti 50.000 TL, ikramiyesi 5000 TL, primi 3000 TL, fazla mesaisi 2000 TL, yemek yardımı 3000 TL, yol yardımı 2000 TL olan ve diğer ek ödeme almayan bir işçi, bir yıldan beş yıla kadar çalıştığı için 14 gün yıllık izin kullanırsa yıllık izin parası şöyle hesaplanır:

 • Yıllık izin parası = (50.000 + 5000 + 3000 + 2000 + 3000 + 2000) / 30 x 14 = 23.333,33 TL

MEMURLARIN YILLIK İZNİ KAÇ GÜN?

Memurların yıllık izin süreleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yönetmeliklerle düzenlenir. İzin süreleri, hizmet sürelerine göre değişir. Memurların yıllık izin süreleri şöyledir:

 • Bir yıldan on yıla kadar (on yıl dâhil) çalışanlara 20 gün,
 • On yıldan fazla çalışanlara 30 gün yıllık izin verilir.

NOT: Memurların yıllık izin süreleri, haftalık çalışma sürelerine göre hesaplanmaz. Memurlar, yıllık izin sürelerini tam olarak kullanmak zorundadır. Memurlar, yıllık izin sürelerini bölerek kullanabilirler. Ancak bir defada en az 10 gün yıllık izin kullanmaları gerekir.

Memurlarda Yıllık İzin Parası Hesaplama

Memurların yıllık izin parası, aldıkları aylık net ücrete göre hesaplanır. Memurlar, yıllık izin süreleri içinde aylık net ücretlerinin tamamını alırlar. Yıllık izin parası hesaplamak için şu formülü kullanabilirler:

 • Yıllık izin parası = Aylık net ücret x kullandığı yıllık izin süresi / 30

Örneğin; aylık net ücreti 60.000 TL olan bir memur, 10 yıldan fazla çalıştığı için 30 gün yıllık izin kullanırsa, yıllık izin parası şöyle hesaplanır:

 • Yıllık izin parası = 60.000 x 30 / 30 = 60.000 TL

MEVSİMLİK İŞÇİLERİN YILLIK İZİN HAKKI VAR MI?

Mevsimlik işçilerin yıllık izin hakkı, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre yoktur. Mevsimlik işçiler, yıllık izin hakkından yararlanamazlar. Ancak mevsimlik işçiler, toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmesi ile yıllık izin hakkı elde edebilirler. Bu durumda yıllık izin süreleri ve ücretleri sözleşmede belirlenen esaslara göre uygulanır.

MADEN İŞÇİLERİNİN YILLIK İZİN HAKKI KAÇ GÜN?

Maden işçilerinin yıllık izin hakkı, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklerle düzenlenir. İzin süresi çalıştıkları madenin tehlike sınıfına ve çalışma şekline göre değişir. Maden işçilerinin yıllık izin süreleri şöyledir:

 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan madenlerde çalışan işçiler, yıllık izin sürelerine 6 gün ek izin alırlar. Bu işçiler, çalıştıkları yıla göre 20, 26 veya 32 gün yıllık izin kullanabilirler.
 • Tehlikeli sınıfta yer alan madenlerde çalışan işçiler, yıllık izin sürelerine 4 gün ek izin alırlar. Bu işçiler, çalıştıkları yıla göre 18, 24 veya 30 gün yıllık izin kullanabilirler.
 • Az tehlikeli sınıfta yer alan madenlerde çalışan işçiler, yıllık izin sürelerine 2 gün ek izin alırlar. Bu işçiler, çalıştıkları yıla göre 16, 22 veya 28 gün yıllık izin kullanabilirler.
 • Yer altında çalışan maden işçileri, yıllık izin sürelerine 4 gün ek izin alırlar. Bu işçiler, çalıştıkları madenin tehlike sınıfına göre 22, 28 veya 34 gün yıllık izin kullanabilirler.

Maden işçilerinin yıllık izin ücretleri, aldıkları brüt ücrete göre hesaplanır. Maden işçileri, yıllık izin ücreti hesaplamak için şu formülü kullanabilirler:

 • Yıllık izin ücreti = Brüt ücret / 30 x kullandığı yıllık izin süresi

Örneğin; brüt ücreti 70.000 TL olan ve çok tehlikeli sınıfta yer alan bir madende yer altında çalışan bir işçi, 15 yıldan fazla çalıştığı için 34 gün yıllık izin kullanırsa yıllık izin ücreti şöyle hesaplanır:

 • Yıllık izin ücreti = 70.000 / 30 x 34 = 79.333,33 TL

DENİZCİLERİ YILLIK İZİN HAKKI KAÇ GÜN?

Denizcilerin yıllık izin hakkı, 854 sayılı Deniz İş Kanunu ve ilgili yönetmeliklerle düzenlenir. Denizcilerin yıllık izin süreleri, çalıştıkları geminin türüne ve çalışma şekline göre değişir. Denizcilerin yıllık izin süreleri şöyledir:

 • Kıyı seyir gemilerinde çalışan denizciler, yıllık izin sürelerine 4 gün ek izin alırlar. Bu denizciler, çalıştıkları yıla göre 18, 24 veya 30 gün yıllık izin kullanabilirler.
 • Kıyı seyir gemilerinde çalışan ve gemide kalan denizciler, yıllık izin sürelerine 6 gün ek izin alırlar. Bu denizciler, çalıştıkları yıla göre 20, 26 veya 32 gün yıllık izin kullanabilirler.
 • Kıyı seyir gemilerinde çalışan ve gemide kalmayan denizciler, yıllık izin sürelerine 2 gün ek izin alırlar. Bu denizciler, çalıştıkları yıla göre 16, 22 veya 28 gün yıllık izin kullanabilirler.
 • Açık deniz seyir gemilerinde çalışan denizciler, yıllık izin sürelerine 8 gün ek izin alırlar. Bu denizciler, çalıştıkları yıla göre 22, 28 veya 34 gün yıllık izin kullanabilirler.

Denizcilerin yıllık izin ücretleri, aldıkları brüt ücrete göre hesaplanır. Denizciler, yıllık izin ücreti hesaplamak için şu formülü kullanabilirler:

 • Yıllık izin ücreti = Brüt ücret / 30 x kullandığı yıllık izin süresi

Örneğin; brüt ücreti 80.000 TL olan ve açık deniz seyir gemisinde çalışan bir denizci, 5 yıldan fazla ve 15 yıldan az çalıştığı için 28 gün yıllık izin kullanırsa yıllık izin ücreti şöyle hesaplanır:

 • Yıllık izin ücreti = 80.000 / 30 x 28 = 74.666,67 TL

TAŞERON İŞÇİLERİN YILLIK İZİN HAKKI KAÇ GÜN?

Taşeron işçilerin yıllık izin hakkı, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmeliklerle düzenlenir. Taşeron işçilerin yıllık izin süreleri çalıştıkları süreye göre değişir. Taşeron işçilerin yıllık izin süreleri şöyledir:

 • 1 yıldan 5 yıla kadar (beş yıl dâhil) çalışanlara 14 gün,
 • 5 yıldan fazla ve 15 yıldan az çalışanlara 20 gün,
 • 15 yıl ve daha fazla çalışanlara 26 gün yıllık izin verilir.

NOT: Taşeron işçilerin yıllık izin süreleri, haftalık çalışma sürelerine göre hesaplanır. Haftalık çalışma süresi 6 günden az olan taşeron işçilere, yıllık izin süreleri orantılı olarak azaltılır. Örneğin; haftada 5 gün çalışan bir taşeron işçi, bir yıldan beş yıla kadar çalıştığı takdirde 12 gün yıllık izin alır.

HAFTASONLARI YILLIK İZNE DÂHİL Mİ?

Yıllık izin süresi, hafta sonları dâhil olmak üzere kesintisiz olarak verilir. Yani, yıllık izin süresi içinde hafta sonları da yıllık izne sayılır. Örneğin; 14 gün yıllık izin alan bir işçi, pazartesi günü izne başladığında, izni iki hafta sonra pazartesi günü biter.

Resmi Tatil Günleri Yıllık İzne Dâhil Edilir Mi?

Yıllık izin süresi içinde resmi tatil günleri yıllık izne sayılmaz. Yani yıllık izin süresi içinde resmi tatil gününe denk gelen hafta sonları yıllık izinden düşülmez. Örneğin; 14 gün yıllık izin alan bir işçi, pazartesi günü izne başladığında eğer o hafta sonu resmi tatil ise izni iki hafta sonra salı günü biter.

KULLANILMAYAN YILLIK İZİN DEVREDER Mİ?

Yıllık izin hakkı, çalışanın işverenin işyerinde en az bir yıl çalışmış olması şartına bağlıdır. Bu süre içinde işverenin başka bir işyerine nakli veya işin niteliğinden kaynaklanan nedenlerle işin durması gibi sebeplerle işe ara verilmesi halinde ara verilen süreler yıllık izin süresinden sayılmaz.

Yıllık izin hakkı, her yılın sonunda kullanılmazsa ertesi yıla devreder. Ancak yıllık izin hakkı, en fazla 3 yıl içinde kullanılmalıdır. Üç yılın sonunda kullanılmayan yıllık izin hakkı düşer. Örneğin; 2021 yılında 14 gün yıllık izin hakkı olan bir işçi, bu hakkını 2024 yılına kadar kullanabilir. Ancak 2024 yılı sonunda kullanmazsa bu hakkı kaybeder.

Kullanılmayan Yıllık İzin Ücreti İşten Çıkarılınca Alınır Mı?

Yıllık izin hakkı, iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde de devreder. İş sözleşmesi feshedilen çalışan kullandığı yıllık izin süresi kadar ücret alır. Kullanmadığı yıllık izin süresi için ise yıllık izin ücreti talep edebilir. Örneğin; 2024 yılında 14 gün yıllık izin hakkı olan ve 7 gün yıllık izin kullanan bir işçinin iş sözleşmesi feshedilirse, 7 gün yıllık izin ücreti alır. Ayrıca 2022 ve 2023 yıllarında kullanmadığı yıllık izin süreleri için de yıllık izin ücreti talep edebilir.

Kaynak : https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5451&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.