• Analık Süreleri Borçlanma

  Değişen zamanla ve hayat şartlarıyla artık sadece erkekler işlerde çalışarak evin geçimini sağlamamaktadır. Ülkemizde, dünyada olduğu gibi kadın çalışanlarımızın ve kadınların iş hayatına katılmasının oranı gün geçtikçe artmaktadır. Böylece sadece günlük hayatta değil, kadınlarımız iş hayatında da gerekli gelişmeleri göstermekte ve ülkeye ekonomik fayda sağlamaktadır.


  Kanunlar, sigortalılara Sosyal Güvenlik kapsamında birçok kolaylık sağlamaktadır. Borçlanmalar da bunlara dahildir. Erken emeklilik bunlardan en önemlilerindendir. Buna ek olarak analık borçlanması yada doğum borçlanması olarak adlandırılan borçlanma şekilleri de kadın sigortalılar için önemlidir. Analık sürelerinde borçlanmada başvurma sürelerinin kaçırılmaması önemlidir. Bu yüzden kadın sigortalılar bu konuda bilgilendirilmeli ve gerekli kurumlara yönlendirilmelidir. Analık sürelerinde borçlanma kadınlarımıza kolaylık sağlayan en önemli haklardan birisidir.

  Analık Borçlanmasını Kimler Yapabilir?

  Analık sürelerinde borçlanmayı herkes yapamamaktadır. Bunun için kanunda belirtilen maddelerin sağlanması gerekmektedir. İlk defa 5510 sayılı Kanun ile kanunda belirtilen kişiler analık sürelerinde borçlanma yapabilme hakkına sahip olmuşlardır. Analık sürelerinde borçlanma hakkına sahip olan kişileri şöyle sıralayabiliriz:

  • Doğumdan önce hizmet akdine tabi çalışması bulunan kadın sigortalılar (2925 sayılı Kanun, mülga 506 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/1-a ) analık sürelerinde borçlanma hakkına sahiptirler.
  • Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında sigortalı sayılan kadın sigortalılar analık sürelerinde borçlanma hakkına sahiptirler. (Mülga 1479 sayılı Kanun, Mülga 2926 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/b)
  • Kamu görevlisi kapsamında sigortalı sayılan kadın sigortalılar (Mülga 5434 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun – 4/c) ile bunların hak sahipleri analık sürelerinde borçlanma hakkına başvurabilirler.

  Analık Sürelerinde Borçlanma Talebi İçin Nerelere Başvurulur?

  Analık süreleri boyunca borçlanma talebi için başvurulan makamlar sigortalı ve kamu çalışanlarına göre farklılık göstermektedir. Yanlış başvuru yapmaktan kaçınmak için bu yerlerin doğru bilinmesi önemlidir. Sigortalılar, analık sürelerinde borçlanmaya başvurmak için son çalıştıkları yerin bağlı olduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü yada Sosyal Güvenlik Müdürlüğüne gidebilirler. Analık sürelerinde borçlanma hakkından yararlanmak isteyen kamu görevlileri ise “SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA” adresine gerekli dilekçelerini gönderebilirler.

   

  Sponsorlu Bağlantılar


  Analık Sürelerinde Borçlanma Talebinde Bulunmak İçin Şartlar

  Sigortalı bir kadının analık sürelerinde borçlanma hakkına başvurabilmesi için de bazı şartlar gerekmektedir. Bu şartlar sağlanamazsa kişi analık borçlanmasından yararlanamaz. Analık sürelerinde borçlanma hakkına başvurabilmek için gerekli olan şartları şöyle sıralayabiliriz:

  • Hizmet akdi kapsamında çalışan işçiler, analık sürelerinde borçlanma yapabilmek için sigortalılıklarının tescil edilmiş ve adına prim bildirilmiş/tahakkuk etmiş olması gerekmektedir.
  • Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında olan sigortalı kişilerin analık süreleri borçlanma yapabilmesi için ise prim ödenip ödenmediğine bakılmadan sigortalılıklarının tescil edilmiş/tahakkuk etmiş olması gerekmektedir.
  • Kamu görevlisi kapsamında sigortalı sayılanların analık sürelerinde borçlanma hakkına başvurabilmeleri için sigortalılıklarının tescil edilmiş olması gerekmektedir.
  • Kadın sigortalının doğumdan önce çalışmaya başlayarak sigortalılık şartını yerine getirmesi gerekmektedir.
  • Sigortalının doğumdan sonra adına prim ödenmemesi gerekmektedir.
  • Sigortalı kişinin analık süreleri içinde borçlanabilmesi için borçlanacağı zaman içerisinde çocuğunun yaşıyor olması gerekmektedir.

  Analık Borçlanma Süreleri

  Analık süreçlerinde borçlanma ile kadınlar çalışmadıkları zaman içerisinde borçlanma yapabilir. Yasada belirtildiği gibi analık sürelerinin borçlanmasında da belirli bir süre vardır ve aşımında yaptırımlar gerektirmektedir. Bu süreleri aşmadan gerekli işlemleri yapmak önemlidir.

  Analık süreçleri borçlanması kapsamında, sigortalı kadının doğumdan sonraki 8 haftalık, anne birden fazla çocuk dünyaya getirdiyse on haftalık süreleri, doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süre dahil toplam istirahat süresi ile birlikte toplam iki yıllık süre analık borçlanmasından sayılabilir.

  Kadın sigortalılar doğum nedeniyle çalışamadıkları en fazla üç defa olmak üzere ikişer yıllık sürelerini analık süreleri borçlanma kapsamında bu hakka başvurabilir ve devlete borçlanabilir. Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalıların doğum yaptığı tarihten sonra adına primi ödenmiş süreler analık sürelerinin borçlanma hesabında dikkate alınmaz. Analık borçlanmasında, anne adına prim ödenmiş süreler ise iki yıllık süreden düşülerek kalan süre borçlandırılır.

  Analık sürelerinde doğum borçlanması yapılacak sürede çocuğun vefat etmesi halinde vefat tarihine kadar olan süreler analık sürelerinde borçlanma kapsamında olur. İlk bebeğini dünyaya getirdikten sonra iki yıl dolmadan ikinci doğumunu yapan kadın sigortalı, ilk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen süre ile ikinci doğum için borçlanabileceği iki yıllık sürenin toplamı kadar geçen süreyi analık süreleri borçlanma kapsamında borçlanılabilir.  tıkla sorunu sor

  Analık Süreleri Borçlanma İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!  Etiketler:

  Merak Ettiklerinizi Sayfanın En Altında Sorabilirsiniz!

  Henüz yorum yapılmamış.

  Sorunuzu Yazın