Genel

Evlenme Ehliyet Belgesi Nedir, Nereden Nasıl Alınır?

Evlenme ehliyet belgesinin ne olduğu, nereden ve nasıl alınacağı evlilik hazırlığı yapan çiftler arasında oldukça merak edilen başlıklardan biri olarak göze çarparken; evlilik işlemlerinde ilgili belgenin ibrazının 2015 yılındaki Bakanlar Kurulu kararıyla zorunlu hale geldiğini de belirtmek gerekmektedir.


Evlenme Yönetmeliğine Eklenen İlgili Madde

Şubat 2015’te Bakanlar Kurulu tarafından alınan kadar gereği çiftlerin evlenmek için ibraz etmeleri gereken belgeler arasına evlenme ehliyet belgesi de eklenirken bu belge olmadan evlilik akitlerinin olmayacağı da belirtildi. Buna göre evlenme yönetmeliği ikinci maddesinin birinci fıkrasına eklenen evlenme ehliyet belgesi, çiftlerin evlenme esnasındaki milli hukukları gereğince evlenmelerine sakınca olmadığı ve üzerinde evlenme şartları ve ehliyetinin de yer aldığı belge olarak tanımlandı.

Evlenme İzin Belgesi ve Evlenme Beyannamesi

2015 yılında yapılan değişiklik evlenmek isteyen çiftlerin evlenme izin belgesi ve evlenme beyannamesi almasını şart koşarken bu belgelerin aksi ispat edilene kadar doğruluğunun kabul edilmesi gerekliliğine de hükmetmiştir. Bu belgelerin zorunlu hale gelmesinin yanında evlenme bendinin tanımının da değiştirildiği gözlemlenmiştir. Buna göre evlilik tanımı; aile kurmak amacı ile bir erkek ve bir kadının yetkili bir memur önünde yapmış oldukları medeni hukuk sözleşmesi olarak yenilenirken, evlenme ehliyet belgesi de evlenme akdinin yapılabilmesi için gerekli olan belgeler içerisine eklenmiştir. Evlendirme memurunun evlenme belgeleri kontrolü için;

 • Evlenme talebi için doldurulan beyannamenin olması gerektiği gibi doldurulup doldurulmadığı, üzerindeki imzaların eksiksiz olma durumu
 • Nüfus cüzdanıyla evlenme ehliyet belgesi arasında bir fark bulunup bulunmadığı, şayet bir fark varsa bu farkın kişilerde hataya neden olacak nitelikte olup olmadığı
 • Evlenecek olan kişilerin biri ya da ikisinin yaşlarının küçük olması ya da herhangi bir kısıtlama durumunda ana baba rızasının bulunup bulunmadığı (rıza belgesi)
 • Evlenecek olan kişilerin biri ya da ikisinin yaşlarının küçük olması ya da herhangi bir kısıtlama durumunda hâkim izni gerekliyse hâkim izninin bulunup bulunmadığı
 • Evlenecek olan kişilerin biri ya da ikisinin yaşlarının küçük olması ya da herhangi bir kısıtlarının olması durumunda vasi tayini gerekiyorsa bu yönde bir mahkeme kararı olup olmadığı gibi detayları kontrol etmesi gerekmektedir.

Belgelerde eksiklik olması durumunda nikah memuru çiftlerden ivedilikle belgelerin tamamlanmasını isterken, belgelerin tamamlanması durumunda beyanname kaydını yaparak çiftlere evlenecekleri gün ve saat bilgisini iletir.

Evlenme Ehliyet Belgesi Nereden Alınır?

Evlenme ehliyet belgesinin verildiği kurum nüfus müdürlükleridir. Evlenme ehliyet belgesi alabilmek için çiftlerin birlikte başvuru yapmaları gerekmektedir. Çiftler üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdan asıllarıyle birlikte nüfus müdürlüklerine başvurarak evlenme ehliyet belgelerini alabilirler. Evlenme ehliyet belgesi üzerinde evlenecek olan çiftlerin her biri için;

 • C kimlik numarası
 • Uyruğu (tam olarak yazılacaktır)
 • İli ve ilçesi
 • Mahalle ve köyü
 • Cilt no, sayfa no, kütük sıra no ve birey sıra no
 • Cinsiyeti
 • Adı
 • Soyadı
 • Önceki soyadı
 • Baba adı, soyadı (sağ veya ölü olduğu) sıra no
 • Ana adı, soyadı (sağ veya ölü olduğu) sıra no
 • Doğum yeri
 • Doğum tarihi ve dini
 • Kütüğe kayıt tarihi bilgilerinin eksiksiz olarak yazılması gerekmektedir.

İlgili bilgiler doldurulduktan sonra kimliğin kayda uygun olup olmadığı, evlenme engeli bulunup bulunmadığı, varsa nedeni açıkça yazılacaktır. Daha sonra düzenlenme tarihi yanında mühür ve imzalanmak suretiyle belge yasal bir hâl almış olacaktır. Evlenme ehliyet belgesi 2019 en alt bölümünde ayrıca evrakı düzenleyen memurun adı ve soyadının yanı sıra onaylayan amirin adı soyadı ve unvan bilgilerinin de yazılması gerekmektedir.

Çocuk Gelinlerin Önüne Geçilmesi İçin Bir Önlem

Evlilik işlemleri için evlenme ehliyet belgesi talep edilmesi Türkiye’nin son dönemde oldukça fazla tartıştığı çocuk gelin olaylarının tam anlamıyla önüne geçilmesi için de önemli bir eşik olarak nitelendirilebilir. 2010 yılından bu yana çocuk gelin vakalarına sıklıkla dikkat çeken dernek ve sivil toplum kuruluşları ile koordineli bir şekilde çalışan hükümet evlilik akitlerinin yapılabilmesi için çiftlerden her birinin evlenme ehliyetine sahip olduğunu gösteren evlenme ehliyet belgesini şart koşmuş, bu belgeyle birlikte evlenmelerinde bir sakınca olmadığının resmi anlamda da dile getirilmesi istenmiştir. Bu belgenin yanında sağlık raporu ve nüfus kayıt örneği ile birlikte evlilik başvurusu yapılabilirken, özellikle yaşı küçük bireyler ile birlikte evlilik yönünden herhangi bir kısıtı bulunanların ya da evlilik için anne baba iznine ihtiyaç duyanların evlilik talepleri için evlenme ehliyet belgesi oldukça önemlidir.

Evlenen Çiftlerden Birinin Yabancı Uyruklu Olması Durumunda İstenen Evlenme Ehliyet Belgesi

Evlenme ehliyet belgesi yukarıda belirtilen durumlar haricinde Türkiye’de evlenmek isteyen yabancı uyruklu kişiler için de ibrazı önemli belgelerden biridir. Bir Türk vatandaşıyla, Türk vatandaşı olmayan yabancı uyruklu birinin yapacağı evliliklerde alınması gereken evlenme ehliyet belgesi yabancı detayı ise aşağıdaki gibidir;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı biriyle yabancı uyruklu birinin evlenebilmesi için öncelikle her iki tarafın imzalamış olduğu evlilik beyannamesi
 • Yabancı uyruklu kişilerin resmi makamlar tarafından tercümesi yapılmış pasaport ve kendi ülkesinden almış olduğu resmi onaya mahsus doğum belgesi
 • Her iki kişinin de bekar olduklarını kanıtlayan medeni durum belgesi yanında yabancı uyruklu kişinin kendi ülkesindeki resmi kurumlardan ya da resmi konsolosluktan almış olduğu evlenme ehliyet belgesi ibrazları gerekmektedir.
 • Bahsi geçen evlenme ehliyet belgesi ile birlikte ibraz edilmesi gereken doğum belgesinin İstanbul İl Hukuk İşleri Müdürlüğü’nden onaylatılması gerekmektedir. Ankara’da ikamet eden vatandaşların bu onayı Dış İşleri Bakanlığı’ndan alma şansları da vardır.

Yabancı Uyruklu Kişiler İle Olan Evliliklerdeki Evlenme Ehliyet belgesi Onay Detayları

Yabancı uyruklu kişiler için istenen evlenme ehliyet belgesiyle alakalı üzerinde tekrar tekrar durulması gereken hususların bulunduğu muhakkaktır. Burada yabancı uyruklu kişinin kendi ülkesinden almış olduğu doğum raporu ve evlenme ehliyet belgesinin mutlaka önce kendi resmi makamları, sonra da Türkiye genelindeki il hukuk müdürlüklerinden onaylatılmış olması gerekmektedir. Niteliği ne olursa olsun Türk makamlar tarafından onaylanmamış evlenme ehliyet belgesi geçersizdir. Aynı zamanda alınan bu evlenme ehliyet belgelerinde kişilerin medeni durumlarının bekar olması yanı sıra evlenmeye engel bir durumlarının olmaması da gerekmektedir. (bu ibare ilgili evrak üzerinde değişik şekillerde vurgulanabilmektedir) Burada atlanmaması gereken bir diğer durum da belge onaylarının fahri konsolosluklardan yapıldığında geçerli olmayacağıdır. Bu nedenle evlenme ehliyet belgesi onayları fahri konsolosluklardan değil, mevzuatta belirtilen merciler tarafından yapılması gerektiğidir.

Evlenme Ehliyet Belgesi Ücretli Mi?

Evlenme ehliyet belgeleri aynı diğer evlilik belgelerinde olduğu gibi tamamen ücretsizdir. 2015 yılından itibaren yapılan uygulama gereği çiftlerden evlilik işlemleri sırasında talep edilen evlenme ehliyet belgesi, 18 yaşından küçükler için düzenlenmiş ve aileleri tarafından bu konuda kendilerine verilen izin belgeleri dahil olmak üzere herhangi bir ücrete tabi değildir. Burada önemli olan belgelerin gerekli izinleri içermiş olması, resmi makamlar tarafından onaylanmış olmasıdır. Aynı zamanda yabancı uyruklu kişilerden biriyle yapılacak evliliklerde yabancı uyruklu kişilerin kendi ülkelerinden almış oldukları evrakları Türk makamlarca onaylarının tam olması da oldukça önemlidir.

Bulgaristan Çifte Vatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılır?

Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik Sertifikası Nasıl ve Nereden Alınır

Ustalık Belgesi Nasıl Alınır

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Bilgi almak isteyip, bu kadar fazla gereksiz bilginin içinde doğruyu bulmaya çalışan kişiye yol gösteriyorsunuz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı