Genel

Evlenme Ehliyet Belgesi Nedir, Nereden Nasıl Alınır?

evlenme ehliyet belgesi nasil alinir

Evlenme ehliyet belgesi; evlenecek olan çiftlerin evlenmelerine engel bir durumun bulunmadığını gösteren bir belgedir. Taraflar bu belge ile beraber medeni hal, yaş ve evlilik ehliyetine sahip olup olmadıkları gibi durumları resmi olarak kanıtlayabilmektedirler. Esasında nüfus kayıt örneği ile eşdeğer bir belge olmaktadır. Türk vatandaşlarının internet ortamında eksik nüfus bilgilerinin olması durumunda, vatandaşlardan evlenme ehliyet belgesi istenebilmektedir.

Ancak yabancı uyruklu vatandaşların Türkiye’de evlenmek istemeleri durumunda, yazılı olarak evrak sunmaları gerekmektedir. Bu sebeple yabancı bireylerden evlenme ehliyet belgesi istenmektedir. Çiftler Nüfus Müdürlüklerinden veya yetkili kurumlardan bu belgeyi alabilmektedirler. Yabancı uyruklu olanların kendi ülkelerinden ya da Türkiye’deki ülke temsilciliklerinden evlenme ehliyet belgesi alabilme imkanları bulunmaktadır. Yurt dışında evlenecek olan Türkler de aynı yöntemle evrak alabilmektedirler.

Evlenme Yönetmeliğine Eklenen İlgili Madde

Şubat 2015’te Bakanlar Kurulu tarafından alınan kadar gereği çiftlerin evlenmek için ibraz etmeleri gereken belgeler arasına evlenme ehliyet belgesi de eklenirken bu belge olmadan evlilik akitlerinin olmayacağı da belirtildi. Buna göre evlenme yönetmeliği ikinci maddesinin birinci fıkrasına eklenen evlenme ehliyet belgesi, çiftlerin evlenme esnasındaki milli hukukları gereğince evlenmelerine sakınca olmadığı ve üzerinde evlenme şartları ve ehliyetinin de yer aldığı belge olarak tanımlandı.

Evlenme Ehliyet Belgesi Almaları Gerekenler Kimlerdir?

Evlenecek olan çiftlerin evlenmeleri konusunda herhangi bir engelin bulunmadığına dair alınması gereken bir belgedir. Ancak günümüzde evlendirme memurları elektronik ortamda kimlik paylaşım sisteminden gerekli bilgileri alabildikleri için her evlenecek olan çiftin bu belgesi alması zorunlu değildir.

Evlenme ehliyet belgesini alması gerekenler ise aşağıdaki gibidir:

 • Türkiye’de evlenecek olan yabancı uyruklu kişilerden talep edilen bir belgedir. Kendi ülkelerinden veya yerel temsilciliklerinden bekarlık belgesi ile beraber doğum belgesi de alırlarsa, evlenme ehliyet belgesi almalarına gerek olmamaktadır.
 • Yurt dışında evlenmek isteyen Türklerden istenmektedir. Nüfus Müdürlüklerine evlenme ehliyet başvurusu yaptıktan sonra yabancı yerel makamlarda evlenebilmeleri mümkündür.
 • Uluslararası Koruma Kanunu kapsamındaki yabancı uyruklu bireylerin evlenebilmeleri için evlenme ehliyet belgesi almaları gerekmektedir.

Evlenme Ehliyet Belgesi Hangi Kurumdan Alınır?

Evlenme ehliyet belgesinin alınabileceği yetkili kurumlar aşağıda verilmiştir:

 • Türk vatandaşlarının bağlı oldukları Nüfus Müdürlüklerine giderek evlenme ehliyet belgesi alabilmeleri mümkündür.
 • Yabancı uyruklu vatandaşlar ise eğer Türkiye’de evlenmek istiyorlarsa; kendi ülkelerinden veya ilgili ülkenin yerel temsilciliklerinden evlenme ehliyet belgesi talep edebilmektedirler.
 • Türkiye’de bulunan fakat vatansız, mülteci, şartlı mülteci, ikincil koruma statüsünde olanlar veya uluslararası koruma başvurusu sahipleri ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden evlenme ehliyet belgesi alabilmektedirler.

Birçok belge online olarak e-devlet sisteminden alınabiliyor olsa da evlenme ehliyet belgesinin e-devlet sisteminden alınabilmesi mümkün olmamaktadır.

Evlenme Ehliyet Belgesini Evlenecek Çiftin İkisinin de Alması Gerekli Midir?

Evlenme ehliyet belgesi, tek kişinin alacağı bir belge değildir. Başvurunun evlenilecek olan kişi ile beraber yapılması, evlenmek istediklerine dair dilekçelerini imzalamaları istenmektedir. Türkiye’nin yurt dışı temsilciliklerine başvuru yapacak olan çiftler, beraber evlenme ehliyet belgesi başvurusu yapmalıdırlar.

Çocuk Gelinlerin Önüne Geçilmesi İçin Bir Önlem

Evlilik işlemleri için evlenme ehliyet belgesi talep edilmesi Türkiye’nin son dönemde oldukça fazla tartıştığı çocuk gelin olaylarının tam anlamıyla önüne geçilmesi için de önemli bir eşik olarak nitelendirilebilir. 2010 yılından bu yana çocuk gelin vakalarına sıklıkla dikkat çeken dernek ve sivil toplum kuruluşları ile koordineli bir şekilde çalışan hükümet evlilik akitlerinin yapılabilmesi için çiftlerden her birinin evlenme ehliyetine sahip olduğunu gösteren evlenme ehliyet belgesini şart koşmuş, bu belgeyle birlikte evlenmelerinde bir sakınca olmadığının resmi anlamda da dile getirilmesi istenmiştir.

Bu belgenin yanında sağlık raporu ve nüfus kayıt örneği ile birlikte evlilik başvurusu yapılabilirken, özellikle yaşı küçük bireyler ile birlikte evlilik yönünden herhangi bir kısıtı bulunanların ya da evlilik için anne baba iznine ihtiyaç duyanların evlilik talepleri için evlenme ehliyet belgesi oldukça önemlidir.

Evlenen Çiftlerden Birinin Yabancı Uyruklu Olması Durumunda İstenen Evlenme Ehliyet Belgesi

Evlenme ehliyet belgesi yukarıda belirtilen durumlar haricinde Türkiye’de evlenmek isteyen yabancı uyruklu kişiler için de ibrazı önemli belgelerden biridir. Bir Türk vatandaşıyla, Türk vatandaşı olmayan yabancı uyruklu birinin yapacağı evliliklerde alınması gereken evlenme ehliyet belgesi yabancı detayı ise aşağıdaki gibidir;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı biriyle yabancı uyruklu birinin evlenebilmesi için öncelikle her iki tarafın imzalamış olduğu evlilik beyannamesi
 • Yabancı uyruklu kişilerin resmi makamlar tarafından tercümesi yapılmış pasaport ve kendi ülkesinden almış olduğu resmi onaya mahsus doğum belgesi
 • Her iki kişinin de bekar olduklarını kanıtlayan medeni durum belgesi yanında yabancı uyruklu kişinin kendi ülkesindeki resmi kurumlardan ya da resmi konsolosluktan almış olduğu evlenme ehliyet belgesi ibrazları gerekmektedir.
 • Bahsi geçen evlenme ehliyet belgesi ile birlikte ibraz edilmesi gereken doğum belgesinin İstanbul İl Hukuk İşleri Müdürlüğü’nden onaylatılması gerekmektedir. Ankara’da ikamet eden vatandaşların bu onayı Dış İşleri Bakanlığı’ndan alma şansları da vardır.

Yabancı Uyruklu Kişiler İle Olan Evliliklerdeki Evlenme Ehliyet belgesi Onay Detayları

Yabancı uyruklu kişiler için istenen evlenme ehliyet belgesiyle alakalı üzerinde tekrar tekrar durulması gereken hususların bulunduğu muhakkaktır. Burada yabancı uyruklu kişinin kendi ülkesinden almış olduğu doğum raporu ve evlenme ehliyet belgesinin mutlaka önce kendi resmi makamları, sonra da Türkiye genelindeki il hukuk müdürlüklerinden onaylatılmış olması gerekmektedir. Niteliği ne olursa olsun Türk makamlar tarafından onaylanmamış evlenme ehliyet belgesi geçersizdir.

Aynı zamanda alınan bu evlenme ehliyet belgelerinde kişilerin medeni durumlarının bekar olması yanı sıra evlenmeye engel bir durumlarının olmaması da gerekmektedir. (bu ibare ilgili evrak üzerinde değişik şekillerde vurgulanabilmektedir) Burada atlanmaması gereken bir diğer durum da belge onaylarının fahri konsolosluklardan yapıldığında geçerli olmayacağıdır. Bu nedenle evlenme ehliyet belgesi onayları fahri konsolosluklardan değil, mevzuatta belirtilen merciler tarafından yapılması gerektiğidir.

Evlenme Ehliyet Belgesi Almak Ücretli Midir?

Türkiye’deki Nüfus Müdürlüklerinden alınacak olan evlenme ehliyet belgesinden herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Ancak yurt dışındaki resmi makamlardan ya da temsilciliklerden evlenme ehliyet belgesi alınacak ise; bu durumda kuruma bağlı olarak ücret ödenmesi gerekebilmektedir.

Evlenme Ehliyet Belgesinin Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Evlenme ehliyet belgesinin belirli bir geçerlilik süresi bulunmaktadır. Ancak alındığı ülkeye göre bu süre değişiklik gösterebilmektedir. Türkiye için bu süre 6 ay olmaktadır.

Evlenme Ehliyet Belgesinde Doldurulması Gereken Alanlar Nelerdir?

Evlenme ehliyet belgesinde bulunan ve doldurulması gereken bilgiler şu şekildedir:

 • Kadın ve erkeğin fotoğrafı
 • Her ikisinin T.C. kimlik numaraları
 • Nüfus cüzdanı seri numarası
 • İsim ve soyisim
 • Anne ve baba adı
 • Doğum yeri ve doğum tarihi
 • Medeni durum
 • Din
 • Uyruk
 • Başka bir devlet vatandaşlığına sahip olunup olunmadığı
 • Nüfusa kayıtlı olunan il, ilçe, köy, mahalle, cilt no, cüzdanın verildiği nüfus idaresi, veriliş tarihi ve kayıt numarası
 • Yasal temsilcilerin izni
 • Evlenme izninin verildiğine dair ibare

Evlenme Ehliyet Belgesi Nereden Alınmaktadır?

Bağlı bulunulan Nüfus Müdürlüğü üzerinden alınabilmektedir.

Evlenme Ehliyet Belgesi Almanya’da Yaşayan Eş İçin Nerede Düzenlenir?

Almanya’da ikamet edilen yerdeki yetkili Alman nüfus idaresi tarafından düzenlenmektedir.

Evlenme Ehliyet Belgesi Almanca Tercümesi Olmadan Alman Vatandaşları Türkiye’de Evlenebilir Mi?

Hayır, evlenemez.

Yabancılar İçin Evlenme Ehliyet Belgesi Nereden Alınır?

Ülkelerinin dış temsilciliğinden bekarlık belgesi almaları istenmektedir.

Evlenme Ehliyet Belgesi Formunda Hangi Bilgiler İstenmektedir?

Evlenme ehliyet belgesinde hem kadının hem erkeğin kimlik bilgileri, varsa yasal temsilcilerinin izni ve evlenme izni talep ettiklerine dair imza istenmektedir.

Koruyucu Aile Nasıl Olunur, Başvuru Şartları ve Koşulları

PTT’e Gitmeden Edevlet Şifresi Nasıl Alınır, Ücreti Ne Kadar

Dul ve Yetim Maaşı (Aylığı) Sorgulama Nasıl Yapılır?

Shares:

1 Yorum

 • Onat Tercüme
  28.07.2020

  Verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Bilgi almak isteyip, bu kadar fazla gereksiz bilginin içinde doğruyu bulmaya çalışan kişiye yol gösteriyorsunuz.

  Cevapla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir