SGK

2021 Ölüm (Cenaze) Yardımı Parası Ne Kadar, Kimler Alabilir

2021 yılında cenaze ödeneği ücreti şartlara uygun olan sigortalı kişilerin vefat etmesi durumunda birinci derece akrabalara yani sırasıyla eşine, çocuklarına eğer çocuğu yoksa anne, babasına eğer aile büyükleri de yoksa vefat eden kişinin kardeşi veya kardeşlerine ölüm yardımı yapılır.

Vefat eden kişinin cenaze işlemleri yukarıda sayılmış olan birinci derece akrabaları tarafından yapılmadıysa yardım prosedürü farklı bir yolda ilerler. Cenaze işlemlerinin birinci derece akrabalar haricinde gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapıldığına dair belgelerin ispat edilmesi durumunda cenaze yardımı ödeneği bu kurum veya bireylere verilir. Cenaze işlemleri sırasında yapılan masraflar, cenaze yardım ödeneğinde belirlenen ücretten fazla olmaması gerekmektedir.

Cenaze Yardımı Parası Nedir?

Ölüm yardımı ödeneği, Bağ-Kur, emekli sandığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olarak çalışma hayatını sürdüren ya da emekli olmaya hak kazanan, yaşlılık aylığı alan veya sigortalı olarak ilk yılını bitirdikten sonra çalışma hayatına son verilen aynı sene içerisinde yaşamını yitiren kişilerin hak sahiplerine 5510 sayılı kanun gereği bir defaya mahsus olmak üzere SGK tarafından cenaze masraflarının karşılanması için yapılan yardım ödemesidir.

Cenaze Yardımı Şartları Nelerdir?

Ölüm yardım parasından yararlanmak için gerekli olan bazı zorunluluklar vardır. Bu şartlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Cenaze yardımı için gereken şartlar şunlardır:

 • Meslek hastalığı ya da iş kazası sonucunda,
 • Malullük, sürekli iş görmezlik ya da yaşlılık maaşı alıyorken,
 • Kendisi için en az 1 yıl malullük, yaşlılık ya da ölüm sigortası primi yaptırmışken ölen kişilerin hak sahiplerine verilmektedir.
 • 1 yıl malullük, yaşlılık ve ölüm primi bildirmiş olanların hak sahiplerine cenaze ödeneği verilmesi için ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmamaktadır.

Cenaze Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Cenaze ödeneğinin müracaatı hak sahibi birinci derece akrabalar tarafından bizzat yapılmalıdır. Yardım başvurusu hak sahiplerince ölüm tarihi belirten bir dilekçe ile güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezinden yapılmaktadır. Sigortası bulunan kişinin ölüm tarihi nüfus müdürlüğü tarafından işlenmemişse sigortalının ölüm tarihini belirten yazılı dilekçe ile ilgili makamlarca düzenlenen ölüm belgesinin SGK’ya verilmesi gerekmektedir.

Cenaze Yardımı Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Ölüm ödeneği yardımı başvurusunda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından talep edilen belgeler şunlardır:

 • Mahalle muhtarı tarafından onaylanmış Ölüm (cenaze) yardımı başvuru formu,
 • Vefat eden kişinin ölüm belgesi veya ölüm raporu
 • Cenaze yardımı parası için başvuruda bulunan kişinin T.C. kimlik kartı
 • Yardım başvurusu hak sahipleri tarafından hazırlanmış dilekçe

Ölüm (Cenaze) Yardımı Başvurusu Formu Nereden Alınır?

Cenaze ödeneğinden faydalanabilmek için alınması gereken olan formlar vefat eden kişinin nüfus müdürlüğünde kayıtlı olan ikametgah adresinde bulunan mahalle muhtarı tarafından verilir. Muhtarlık tarafından verilen bu formun sadece hak sahipleri tarafından doldurulması zorunludur.

Emekli Sandığı Ölüm Yardımı İçin Nereye Başvurulur?

Sigortası emekli sandığından olan kişilerin vefat etmesi durumunda cenaze ödeneğinin başvurusu kişinin ölüm tarihinin belirtildiği ve dilekçe ile SGK il müdürlüklerine yapılır. 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununa göre cenaze ödeneği kişinin maaşından az olmamalıdır. Bu sebeple makam, temsil ve görev tazminatı hariç 2021 yılı için cenaze ödeneği 2.775,16 TL’dir.

SGK ve Bağ-Kur Cenaze Ödeneği Ne Kadardır?

Sosyal Güvenlik Kurumu ve Bağ-Kur’a bağlı sigortalı kişilerin vefat etmesi durumunda ailelere yapılan ölüm yardımı parası her yıl asgari ücrete göre güncellenir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) rakamlarına göre cenaze yardım ödeneği 801 TL olarak belirlenmiştir.

Cenaze Yardım Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Ölüm ödeneği yardımına başvurduktan sonra paranın hesaba transfer edilip edilmediğini öğrenmek için 3 seçenek bulunur. Bu seçenekler şöyledir:

 • Cenaze yardım başvurusu yapılan Sosyal Güvenlik Kurumu’nu aranabilir.
 • Sosyal Güvenlik merkezlerinden para sorgulaması yapılabilir.
 • Yardım başvurusunun durumu için e-Devlet sistemi üzerinden sorgulama yapılabilir. Sistem üzerinden yapılan sorgulamalar için ilk olarak “Kimlik Doğrulama Sistemi” sayfası açılır. Kimlik Doğrulama Sistemi basamaklarının geçilmesi için e-devlet şifresi ve T.C kimlik numarası boşluklarının geçilmesi gerekir. İlgili boşlukların doldurulmasından sonra ise “sisteme giriş yap” yazısına basılır. Daha sonra Sosyal güvenlik kurumu hizmet sayfasına giriş yapılır ve “Şahıs Ödemeleri Sorgulama” bölümüne gidilir.

Ölüm yardımı başvurusu için bu üç şekilde sorgulama yapabilir. Başvuru sorgulama sayfasında herhangi bir bilgi yok ise başvuru onaylanmamıştır demektir.

Cenaze Yardım Parası Hangi Bankaya Yatırılır?

Ölüm ödeneği yardımı başvurusunun onaylanması e-Devlet üzerinden kontrol edildikten sonra, onaylanan yardım ödeneği iş günleri içerisinde Ziraat Bankasına yatırılmaktadır.

Cenaze Yardım Ödeneğinde Zaman Aşımı Süresi Ne Kadardır?

Ölüm yardım parası hakkından faydalanmak için kısıtlı bir süre vardır. Eğer vefat eden kişinin ölümü üzerinden beş yıl süre geçtiyse cenaze yardım ödeneği hakkı zaman aşımına uğrar. Bu sebeple vefat eden kişinin ölüm tarihinden itibaren beş yıl içerinde başvuru yapılması gerekmektedir.

Cenaze Yardım Parası ile Ölüm Maaşı Aynı Mıdır?

Ölüm yardım ödeneği ile ölüm aylığı farkı ödemelerdir. Ölüm yardımı parası bir defaya mahsus olmak üzere SGK tarafından cenaze masraflarının karşılanması için birinci dereceden akrabalara yapılan ödemedir. Ölüm maaşı ise vefat eden kişinin yakınlarına düzenli bir şekilde ödenen maaş türüdür.

Ölüm Aylığı Nedir?

Ölüm maaşı, hayatını kaybeden sigortalı çalışanların resmi nikahlı eşi, çocukları ile anne ve babasına devlet tarafından verilen düzenli yardımdır. Ölüm aylığından faydalanabilmek için yerine getirilmesi gereken bazı şartlar vardır.

Ölüm Aylığı Almak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Ölüm maaşına hak kazanma koşulları şunlardır:

 • En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya,
 • 4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması
 • Malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemleri tamamlanmamış,
 • Bağlanmış bulunan malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş, durumda iken ölen sigortalıların hak sahiplerine yazılı istekte bulunmaları halinde ölüm aylığı bağlanır.
 • Ölüm aylığı bağlanabilmesi için sadece 4/1-(a) sigortalıları için öngörülen her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartında; gerek ölen sigortalı tarafından, gerekse hak sahipleri tarafından yapılan tüm borçlanmalar bu şartların oluşmasında dikkate alınmamaktadır.
 • 1/10/2008 tarihinden önce ölen sigortalıların 900 gün hesabında borçlanılan tüm süreler dikkate alınmaktadır. Ayrıca, kendi nam ve hesabına (5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi) çalışan sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için ölen sigortalıların genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şarttır.

2021 Ölüm Aylığı Oranları Nedir?

2021 ölüm maaşının miktarı vefat eden sigortalı kişinin eş, çocuk, anne ve babasına göre farklıklar gösterir. Bu farklı oranlar çocuk sayısı, eşin çalışıp çalışmadığı ve yeniden evliliği gibi durumlara göre belirlenir. Ölüm aylığı oranları şöyledir:

 • Dul eşe vefat eden sigortalının maaşının %50’si,
 • Çocuğu olmayan ve çalışan dul eşe maaşın %50’si,
 • Çocuğu olmayan ve çalışmayan eşe maaşın %75’i,
 • Dul eş ve çalışmayan bir çocuk olması durumunda maaşın %60’ı eşe, %30’u çocuğa,
 • Dul eş ve çalışmayan iki çocuk bulunması durumunda maaşın %50’si eşe, her bir çocuk için %25’lik kısım ayrılır.
 • Vefat eden sigortalının evli olmayan kızlarının her birine ölen babadan dul kızına maaş bağlanması da dahil olmak üzere maaşın %25’i,
 • Vefat eden sigortalının tek kızı olması halinde maaşın %50’si bağlanmaktadır.
 • Vefat eden sigortalının anne ve babasına maaş bağlanması için birçok hususun değerlendirilir. Buna göre anne ve babasına maaş bağlanmasının ilk şartı 65 yaşın üstünde olmasıdır. 65 yaşını geçen anne ve babaların, ölen çocuklarından ölüm aylığı alabilmeleri için herhangi bir kurumdan maaş almıyor ve çalışmıyor olmaları gerekmektedir. Bu şartlar sağlandığında maaşın %25’i anne ve babaya bağlanabilmektedir.

Ölüm Aylığı Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Ölüm maaşına hak kazanabilmek için belirtilen şartlar ve hazırlanması zorunlu bazı belgelere ihtiyaç vardır. Bu belgeler şöyledir:

 • Ölüm aylığı bağlanması için talep dilekçesi,
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 • Veraset ilanı,
 • 2 adet vesikalık fotoğraf,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Hak sahipleri için beyan ve taahhüt belgesi,
 • Eşler ve çocuklar arasında çalışan varsa her biri için gelir belgesi,
 • Kişinin sigortasızlığına dair e-devletten alacağı belge,
 • Çocuklar için öğrenim belgesi,
 • Ziraat Bankası hesap numarası,
 • Malul çocuklar için sağlık kurulu raporu.

Ölüm Aylığı İçin Nereye Başvuru Yapılması Gerekmektedir?

Ölüm maaşı bağlama işlemleri için gidilmesi gereken kurum Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğüdür.  Ölüm aylığı bağlandıktan sonraki ikincil işlemler için ise Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bağımsız ve Hizmet Akdiyle Çalışanlar Emeklilik Daire Başkanlığı’na başvuru yapılması gerekmektedir.

Eşe Maaş Bağlanmasının Şartları Nelerdir?

Vefat eden sigortalının eşine ölüm aylığı bağlanması için bazı koşullar mevcuttur. Bu koşullar şöyledir:

 • Eşine aylık bağlanması için, ölüm tarihinde sigortalının eşi ile yasal evlilik bağı bulunması şarttır.
 • Sigortalının dul eşine %50 si; aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine ise Kanun kapsamında veya yabancı bir ülkede çalışmaması gerekmektedir.
 • Vefat eden sigortalının eşine endi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde %75 i oranında aylık bağlanacaktır.

Çocuklara Maaş Bağlanmasının Şartları Nelerdir?

Ölen sigortalının çocuklarına aylık bağlanabilmesi için gereken zorunluklar şunlardır:

 • Çocuğun cinsiyeti,
 • Çocuğun yaşı,
 • Çocuğun öğrenim durumu,
 • Çocuğun medeni hali,
 • Malul olup olmaması
 • Çocuğun yabancı bir ülke mevzuatında çalışma durumu (5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile, Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5.madde 1.fıkrası gereğince) gibi şartlar dikkate alınmaktadır.

Erkek Çocuklara Ölüm Aylığı Bağlanmasının Şartları Nelerdir?

Vefat eden sigortalının erkek çocuğuna maaş bağlanabilmesi için gerekli olan kıstaslar şunlardır:

 • Yükseköğretim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış olmaları,
 • Ortaöğretim görmeleri halinde 20 yaşını doldurmamış olmaları,
 • Herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim görmemeleri halinde ise 18 yaşını doldurmamış olmaları,
 • Yabancı bir ülkede çalışmıyor olmaları,
 • Kendi sigortaları nedeni ile gelir veya aylıkları olmaması şartları gerekmektedir.

Kız Çocuklara Ölüm Aylığı Bağlanmasının Şartları Nelerdir?

Vefat eden sigortalının kız çocuğuna maaş bağlanabilmesi için gerekli olan kıstaslar şöyledir:

 • Yabancı bir ülkede çalışmıyor olmak,
 • Kendi sigortaları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması,
 • Evli olmamak veya evliyse sonradan boşanmış olması gerekmektedir.

Kız çocuklarına ölüm yardımı bağlanabilmesi için bir yaş ya da öğrenim durumu şartı bulunmamaktadır.

Cenaze Yardımı talep form dilekçesi, (tıklayınız)

Erhan KAÇAR

20 yıllık muhasebecilik ve sgk uzmanlığı, 10 yıllık mali müşavirlik deneyimi ile yıllardır SGK, Emeklilik, Bağkur, Engelli Hakları ve diğer kategoriler için deneyimlerimi sizlerle paylaşarak içerikler üretmeye çalışıyorum. Siz değerli okurlarımızın doğru bilgiye ulaşması için Editör ve Danışma ekibimizle kaliteli ve en güncel içeriklerle yolumuza devam ediyoruz. Sitemizi takip edin ve doğru bilginin adresinde kalın.

İlgili Makaleler

65 Yorum

 1. Esim 142 is gunu calismis sigortadan baska pirim yok.emekli olabilirmiyim.olum yardimi alabilirmiyim .Esim 5 yıl oldu vefat edelu hic bir sekilde esimden maddi yardim almadim.tesekkur ederim

  1. Merhaba,

   Dul maaşı alan kişinin vefatında cenaze yardımı ödenmez.

 2. Babam vefat etti bagkur emeklisi ölüm parası ne kadar acaba bu para cenazeyi kaldiranami verilir yoksa kardeşler arasında bolunurmu yanitlarsaniz memnun olurum tskler

 3. anneme 6 sene baktım 4 gün önce vefat etti ölüm parası alabilirmiyim alırsam miktar ne kadar olur

  1. Merhaba,

   annenizin kendine ait emeklilik durumu var ise cenaze ödeneği alabilirsiniz. Böyle bir durum yok ise ölüm yardımı alamazsınız.

 4. Kayın pederim vefat etti kayın validem sağ eşim de ölüm yardımı alabilirmi diğer bütün beş kardeş te alabilirmi

 5. Annemiz 11.01 2019 tarihinde vefat etti. Kendisi Emekli Sandığı ndan emekliydi. Babamızı 12 yıl önce yitirmiştik.

  Biz varis olarak dört kardeşiz.
  Ölüm yardımız alma hakkımız var mı?
  SGK İl Müdürlüğü ne ölüm belgesi ile başvuru dışında gerekli belge istenmekte midir?

  Teşekkürler

 6. Annem vefat etti babamdan emekli maaşı alıyordu ölüm parası almaya hakkımız varmı nerden aliriz

 7. Babam 2. evliliğini yaptı 2016 da vefat etti. Babamı kızları defnetti eşi yoktu. Ölüm ücretini almadık. Hakkımız yokmu defin işlemleri biz yaptık. Şu an yapmam gereken bir işlem olabilirmiş.? Babam 8 ay kanser tedavisi gördü bizimleydi 2. Eş problemliydi yanında hiç olmadı. Ne yapabilirim.?

 8. Merhaba babam 17 kasim 2017 se vefat etti bosanmis biri olarak bana ve anneme maas baglandi ayrica bir ölüm yardimi cocuklari olarak.alabiliyormuyuz acaba tesekkurler

 9. Babamın olum yardımı parasını baska sehırden alamılırmıyımneler gereklı bunun ıçın elımde olum raporu tek var

 10. 26 mayis 2018 de bavam vefat etti yetim ayligi 15 gun once baglandi. Toplu odeme yapildi 3 aylik kadar. Bu odemelerin icinde olum parasi varmi yokda ayrimi veriyorlar?

  1. Merhaba,

   Cenaze ödeneği yine maaşınızın yattığı hesaba yatar. Genellikle ilk maaşla da verilir. Banka hareket detaylarından veya kurum emeklilik servislerinden yarım alabilirsiniz.

  2. Ölüm yardımını eşi yok Anne Babası yok çocuk yok. 2 kardeşi var birde ölen kardeşlerin çocukları var varisleri yani Amcamdan dolayı biz ölüm yardımına başvurduk .öğrenmek istediğim ölüm yardımından kimler alabilir onu soracaktım teşekkürler.

 11. Annem babamdan dolayı BAĞKURDAN malulen emekliydi. vefat etti biz çocukları ölüm yardımı alabilirmiyiz .

 12. ANNEM 09.03 2018 gunu vefat etti babam emekli olum parası alabilir mi ne işlem yapmanız lazım tesekurler

  1. Merhaba,

   Anneniz emekli ise cenaze ödeneği alabilirsiniz. Kuruma başvuru yapabilirsiniz.

 13. Emekli maaşı alan babamızın mezarı için belediyeye mükerrer defin ücreti adı altında makbuz karşılığı ödeme yaptık. Bunu ölüm yardımı olarak talep edebilir miyiz?

 14. Babam 2017 de öldü . Küçük kardeşim ölüm parası almış . Ben alabilir miyim ?

 15. MERHABALAR
  ANNEM BABAMDAN DOLAYI EMEKLİ SSK MAAŞI ALIYORDU VEFAT ETTİ CENAZE YARDIMI ALABİLİR MİYİM

  1. Merhaba,

   Cenaze (ölüm) yardımını ancak esas emekli maaşı hak sahibi vefatında alınabilir. Anneniz için cenaze ödeneği yapılmaz.

 16. merhaba
  annemin 2. evliliği olduğu için benim ve annemin soyadlarımız ayrıydı üvey babamdan maaşını alıyordu annem ölüm yardımını alabilirmiyim. teşekkürler

  1. Merhaba,

   Ölüm yardımı esas emekli hak sahibine verilir. Anneniz Üvey babanızdan maaş aldığı için Ölüm yardımı alamazsınız.

 17. Annem vefat etti herhangi bir sigortalı veya bağkurlu değildi babam da sağ cenaze ödeneği alma durumumuz var mıdır

  1. Merhaba,

   Cenaze ödeneği için ölen kişinin aslen emekli maaşı alıyor olması gerekiyor. Bu nedenle anneniz için cenaze ödeneği alamazsınız.

 18. Dedemin hiçbir sosyal güvencesi yoktu sadece 3 ayda alinan yaşlı maaşını alıyordu. Annem tek başına yaşıyor sgk çalışan o ölüm parası alabilir mi

 19. Babam 2016 yılında vefat etti ben kızıyım kendi SSK dan emekliydi ben ölüm parası alabilirmiyim

 20. Annemin babası emekli sandığından emekli subay,3 ay önce vefat etti,2 teyzem e ölüm yardımı yapılmış ben annemin varisiyim.Ancak bana herhangi bir yazı gelmedi ödeme yapılmadı neden?

  1. Merhaba,

   Emekli maaşı ve cenaze ölüm yardımı sadece çocuklarına yapılır. Varisi olsanız da siz torun olduğunuzdan size yapılmaz.

 21. İkinci derecenin beşinci kademesinden Devlet Memuru Emeklisiyim eşim 12.08.2017 günü vefaat etti eşimin bir geliri yok sadece ben emekli maaşı alıyorum bu nedenle eşime ölüm parası ne kadar verilir. Saygılar Ayhan GÜNAY Telf. 0 533 768 16 10

 22. Merhaba ben dul maşı alıyorum babamın ciftci baykuru actırıp 99 yılında vefat etti ben borclandırma yaptırıp yaptırdım fakat ret geldi birdilekceylen paranın iyadesini talep ettim cevap alamassınız babanızın borcunu yatırmışsınız dediler bu dogrumu teşekküredeeim

 23. babamın herhangi bir sosyal güvencesi yoktu. vefat etti. memur olduğum için babamdan dolayı cenaze yardımı alabilir miyim?

 24. Merhaba % 94 engelli raporlu babam var. Biz 3 kız kardeş olmamıza rağmen bende kalıyor ve ben bakıyorum. 3 kızkardeş evliyiz, fakat ben boşanma aşamasındayım. Hiç bir gelirim yok babamdan dolayıda çalışamıyorum. Babam vefat ederse maaşı kime bağlanır. Bu arada annemle 20 yıl önce boşandılar. Babam dul. Teşekkür ederim.

  1. Merhaba,

   Babanızın vefatından sonra evli olmayan tek kız olarak maaşı size bağlanır. Aldığı maaşın % 50 sini yetim maaşı olarak alırsınız.

 25. Emekli sandığından emekliyim. Annemin sağlığında sağlığı için pirim ödedim. Annem rahmetli oldu ölüm parası alabilirmiyim. Vereceğiniz cevaba şimdiden teşekkür ediyorum

 26. Annem babamdan bağkur emeklisiydi.(Babamdan maaş alıyordu) 25/11/2016 da vefat etti. Cenaze yardımı alabilicekmiyim?

 27. Annem 25/11/2016 da vefat etti. Babamdan bağkur aylığı alıyordu. Ben bakmakla yükümlü idim. Cenaze yardımı için izmir sgk ya başvurdum (Ölüm raporunu verdim) başvuru dilekçesi ile başvurumu yaptım. Evraklarımın Manisa şehzadeler sgk ya gönderildiği bildirildi. Ancak hala param yatmadı.

 28. annem rahmetli babamdan emekli maaş alıyordu gecen gün hakkın rahmetine kavuştu 170 aradık ölüm parası alabilmesi için 360 gün prpim ödemesi gerekliymiş 83 yasındaki bayan nasıl calısıpta prpim öder ne kadar aciz devletimiz var

  1. Merhabalar. Babam Bağkur emeklisi idi. 2004 yılında vefat etti. Annem ölene kadar babamdan bağlanan maaşla yaşıyordu. Onu da geçen sene kaybettik. Ben dul bir kadınım. Şimdi annemden olum parası alabilir miyim?

 29. Cenaze yardımı nekadar verılıyor ben cemal altınok annem vefat ettı emeklıydı nekadar ölüm yardımı ala bılırım. Saygılar

 30. annem babamdan dul maaşı almaktaydı. ama geçenlerde vefat etti. (tüm çocukları da evli işi var) annemiz için cenaze masrafı alabilir miyiz.

  1. Cenaze masraflarına ait fatura ve ölüm raporu ile SGK müdürlüklerine başvurarak alabilirsiniz, Mustafa Bey.

 31. Ben Memurum Babamı kaybettim babamdan dolayı ölüm yardımı alabilirmiyim.Babam Bağkur lu maaşını anneme bağlattım bağkurdan ölüm yardımı alması için dilekçe verdirdim

  1. Sigortalı olarak çalıştığınız için aylık alamazsınız. Payınızı anneniz alabilir, Cemil Bey.

 32. annem babamdam dolayı ssk maaşı alıyorrdu şehit olan abim dende emekli sandığı maaşı alıyordu cenaze yardımı alabilirmiyiz

  1. yusuf bey alo 170 aradığımda böyle b,işey olmadığını söylediler mail adresime tel no bırakırsanız sizi aramak isterdim

 33. Oncelikle bilgilrndirdiginiz için teşekkür ederim 19 eylülde babam Arabistan da vefat etti ve oraya defnettirdik dar geçimli bir aileyi bu olum yardımı adı altında verilen parayi nasıl alabiliriz bide ikram ettiğimiz sunumlarla ilgili her hangi bir fatura fiste saklamadik bu yardımı yinede alabiliyor muyuz bilgi verirseniz çok memnun olacam saygilarimla

  1. Ölüm belgesi ve kimlik bilgileriniz SGK müdürlüklerine başvurabilirsiniz.

 34. Eşim ssk emeklisi kalp krizinden vafa eti bir hafta yoğun bakımda kaldı biz İstanbuldayız cenazemiz belediyenin tahsis ettiği cenaze arabasıyla Zonguldaka götrüldü orada kendi aile mezarlığımıza defnedildi yani elde cenaze masrafı ile ilgili bir belge yok
  Şimdi sorum şu ..
  Kızm evli ,oğlum da 27 yaşında ben ssk dan ölüm parası alabilirmiyim..?

  1. Alabilirsiniz. Ancak cenaze masraflarıyla ilgili belgeler gerekmektedir.

 35. Devlet memuru olan kayın pederim 2006 yılında vefat etti. Emekli aylığı eşi Ayşe Tepe ye kaldı. Ayşe tepe de bu yıl vefat etti. Ayşe tepe nin kızı vefat taki cenaze kaldırma masraflarını alabilrmi?

  1. Cenaze masraflarını alabilir. Yetim aylığına da başvurabilir.

  2. 02.06.2017 tarihinde annem vefat etti.cenaze yardımı ve bez parası alamadım ne yapmalıyım.annemin kimlik numarası 366……… dir saygılarımla

  3. Merhaba,

   Anneniz kendi adına emekli maaşı alma hakkına sahipse Ölüm kağıdı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu