Genel

Bulgaristan Çifte Vatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılır?

Türk vatandaşlarının Bulgaristan vatandaşlık başvurusu yapması ülkemizde bulunan Bulgaristan Konsoloslukları aracılığı ile gerçekleşmektedir. Gerekli şartları taşıyan kimseler Bulgaristan Ankara Büyükelçiliği, Bulgaristan İstanbul Başkonsolosluğu, Bulgaristan Edirne Başkonsolosluğu ve Bulgaristan Bursa Konsolosluğu’na başvurarak Bulgaristan kırmızı pasaport ve Bulgaristan kimlik kartı çıkartma hakkına sahiptir.


Bulgaristan çifte vatandaşlık başvuruları geçmiş yıllarda Türkiye Bulgaristan arasında yapılan zorunlu göçler sebebiyle olabileceği gibi evlenme, yatırım gibi farklı sebeplere bağlı olarak da yapılabilmektedir. Çifte vatandaşlık sahibi olmak her iki ülkenin de vatandaşlık haklarına sahip olunması bakımından oldukça tercih edilmektedir. Gerekli şartları taşıyanların büyükelçilik ve konsolosluklara yapacakları başvurular sonucunda talepleri değerlendirilerek çifte vatandaşlık müracaatları karara bağlanmaktadır.

Bulgaristan Çifte Vatandaşlık Başvurularında Gerekli Evraklar Nelerdir?

Çifte vatandaşlık nasıl alınır konusunda en önemli hususların başında çifte vatandaşlık başvurusu yapacak olan kişinin gerekli şartları taşıyıp taşımadığı gelmektedir. Çifte vatandaşlık başvurusu yapacak olan kişilerin Bulgaristan vatandaşı olma şartlarını resmi belge ve evraklarla ispat etmesi zorunludur. Büyükelçilik ve konsolosluklara yapılacak Bulgaristan çifte vatandaşlık başvurusu sırasında istenen belgeler şunlardır:

 • Çifte vatandaşlık başvurusunda bulunan kişinin anne babasının Bulgaristan pasaportları ve kimlikleri,
 • Anne ve babanın T.C. kimlik fotokopileri,
 • Anne ya da baba üzerinden vatandaşlık başvurusu yapılacaksa Bulgaristan doğum raporu,
 • Anne ve babanın evlilik belgesi (evlilik Türkiye’de yapılmışsa yeminli tercümanca nikah cüzdanının çevrilmesi ve apostil edilmesi)
 • Bulgaristan’da bulunan son 6 aylık ikamete dair belge,
 • Nüfus kayıt örneği,
 • Çifte vatandaşlık başvurusu yapılacak olan çocuksa doğum belgesi (çocuk Türkiye’de doğmuşsa doğum belgesinin tercümesi ve apostil edilmesi)
 • Anne ve babanın isim denklik belgeleri,
 • Türkiye’de yerleşim yerine ilişkin tapu kaydı ya da kira sözleşmesi,
 • Apostil edilmiş adli sicil belgesi,
 • Biyometrik fotoğraf,
 • Eşlerden biri Türk ise vatandaşlık başvurusunda bulunan bu kişi adına Bulgaristan bankasında hesap açılması ve bu hesaba 5.500,00 leva yatırılması,
 • Büyükelçilik resmi internet sitesinde bulunan Bulgaristan Zayavlenie formunun eksiksiz doldurulması

Şeklinde belgelere sahip olunarak büyükelçilikden veya konsolosluklardan randevu alarak şahsi müracaat yapılması gerekmektedir.

Bulgaristan Çifte Vatandaşlık Başvuru Şartları Nelerdir?

Bulgaristan çifte vatandaşlık başvuruları soy bağı sebebiyle vatandaşlık alma, evlenme, Bulgaristan’da ikamet etme ve çalışma vizesi sahibi olma gibi farklı durumlarda ortaya çıkabilmektedir. Çifte vatandaşlık Bulgaristan büyükelçilikleri ve konsolosluklarca birtakım şartların başvurucuda bulunması gerekmektedir. Bulgaristan çifte vatandaşlık başvurusu yapabilmek için;

 • Bulgaristan vatandaşlığı için gerekli olan evrakların ve prosedürlerin eksiksiz olarak tamamlanması,
 • Türk vatandaşları için Bulgaristan’da en az 5 yıl süreyle kesintisiz olarak oturma iznine sahip olunması,
 • Bulgar vatandaşlık başvurusunda bulunan kimsenin hüküm giymemiş olması,
 • Bulgaristan çifte vatandaşlık başvurusunda bulunacak kimsenin Bulgaristan Eğitim Bakanlığı tarafından kabul edilmiş Bulgarca dil belgesine sahip olması,
 • Bulgaristan vatandaşı ile evlenerek çifte vatandaşlık sahibi olmak isteyen kimseler Bulgaristan’da geçici oturum izni başvurusu yapmaları ve 5 yıl süreyle Bulgaristan’da ikamet etmeleri halinde Bulgaristan sabit oturma iznine sahip olacak ve 5 yıl sonunda Bulgaristan vatandaşlığına hak kazanacaktır.
 • Bulgaristan çifte vatandaşlık başvurusu yapacak olan kişinin çocuk olması halinde çocuğun anne veya babasının Bulgar vatandaşı olması ve ebeveynlerin her ikisinin de vatandaşlık başvurusuna yazılı onay vermesi gerekmektedir.

1989 Öncesinde ve Sonrasında Türkiye’ye Göç Edenler İçin Bulgaristan Çifte Vatandaşlık Başvurusu Sırasında Gerekli Olan Evraklar

Bulgaristan çifte vatandaşlık 2019 başvurularında mübadele kapsamında Türkiye’ye göç edilmiş olması halinde de çifte vatandaşlık alınabilmesi mümkündür. 1989’dan sonra Türkiye’ye göç edenler için;

 • Bulgaristan doğum belgesi,
 • Bulgaristan’da ikamet edildiğine dair belge,
 • İsim denklik belgesi,
 • Bulgaristan kimlik kartı

İle konsolosluklara ve büyükelçiliğe başvurularak çifte vatandaşlık talep edilebilmektedir. 1989 öncesinde çeşitli mübadele anlaşmalarıyla Türkiye’ye göç eden kimseler içinse;

 • İsim denklik belgesi,
 • Herhangi bir adli hüküm giyilmediğine dair adli sicil belgesi (Bulgarca tercüme ve apostilli onaylı hali)
 • Bulgaristan’da ikamet edildiğine dair tapu belgesi ya da kira sözleşmesi,
 • Biyometrik fotoğraf iki adet,
 • Vukaatlı nüfus kayıt örneği (apostilli)
 • Doğum belgesi,
 • Bulgarca özgeçmiş hazırlanması,
 • Evlilik kayıt örneğinin apostil edilmiş hali,
 • Bulgaristan bankalarına açılan hesaba 3.000,00 leva yatırılması,
 • Seyahat yapılabilmesi için en az 6 aylık sağlık sigortası,
 • Bulgaristan’daki ikamete dair noter onaylı taahhütname,

Gibi belgeler ile başvuru yapılması gerekmektedir.

Bulgaristan Çifte Vatandaşlığının Ne Gibi Avantajları Vardır?

Bulgaristan 2017 yılından itibaren Avrupa Birliği ülkesi statüsünde olduğundan Bulgaristan vatandaşlığına sahip olmak çeşitli avantajları da beraberinde getirmektedir. Bulgaristan çifte vatandaşlık avantajları;

 • Avrupa’da ve dünyanın farklı yerlerindeki birçok ülkeye vizesiz seyahat,
 • Avrupa Birliği ülkelerinde eğitim görme ve iş fırsatlarının daha geniş olması,
 • Nispeten daha kaliteli yaşam koşulları, çifte emeklilik ve Avrupa Birliği ülkelerinde oturma ve çalışma izinlerinin daha kolay alınması,
 • Yurtdışı tecrübesi, birçok dil öğrenme ve düşük fiyatlarla kaliteli eğitim görme imkanı

İle Bulgaristan çifte vatandaşlık başvuruları Türkiye’de ikamet edenler tarafından oldukça yoğun bir şekilde tercih edilmektedir.

İnternet Üzerinden Bulgaristan Çifte Vatandaşlığı Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Türkiye’de bulunan Bulgaristan büyükelçiliği ve konsolosluklarına çifte vatandaşlık başvurusu yapıldıktan sonra başvurunun kısa sürede mi yoksa uzun vadede mi sonuçlanacağı başvuru yapılan merkez tarafından başvurucunun statüsüne göre belirlenmektedir. Başvurucunun isim denklik belgesi, doğum belgesi, mübadele belgesi gibi belgelere sahip olması başvuru sürecini hızlandırmakta ve daha çabuk sonuç alınmasına yardımcı olmaktadır.

Çifte vatandaşlık başvurusu yapmak veya ölen yakınların Bulgar vatandaşlıkları üzeründen yararlanarak daha kolay bir şekilde Bulgaristan çifte vatandaşı olmak için online Bulgaristan vatandaşlığı sorgulama yaparak Bulgaristan vatandaşlık sonucu öğrenilebilmektedir. Online Bulgaristan vatandaşlığı sorgulama formu doldurarak kendisinin veya yakınlarının Bulgaristan kayıtlarında görünüp görünmediği daha önce ölmüş olan yakınların Bulgaristan vatandaşlığı kayıtlarında bulunup bulunmadığı sorgulanabilmektedir.

Online Bulgaristan vatandaşlığı sonucu sorgulama formunda isim ve soy isim bilgileri, GSM ve e-posta adresi bilgileri, ikamet bilgileri, Bulgaristan’dan göç eden kişi ile ilgili yakınlık derecesi gibi bilgiler başta olmak üzere vatandaşlık bilgilerinin ortaya çıkarılmasına dair bilgiler girilerek yapılan sorgulama sonucunda Bulgaristan vatandaşlığının bulunup bulunmadığı veya yakınlarının Bulgar vatandaşı olup olmadığı öğrenebilmektedir. Yapılan bu sorgulamanın olumlu sonuçlanması halinde ise çifte vatandaşlık başvurusu daha kolay ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılmaktadır.

Yatırımcı Olarak Bulgaristan Çifte Vatandaşlığı Başvurusu Yapılabilir Mi?

2009 yılından bu yana yatırım yoluyla vatandaşlık programı kapsamında çeşitli fırsatlar sunan Bulgaristan, uzun süreli oturum elde edilmesi ve vatandaşlık kazanılmasına yatırım yapma şartlarıyla çeşitli kolaylıklar getirmektedir. Bulgaristan vatandaşlığı yeni yasa 2019 kapsamında getirilen ve yatırım destekleme birimi tarafından desteklenen uygulamaya göre 1 milyon Bulgar levası tutarında 5 yıllık hükümet tahvilinin alınması halinde Bulgaristan’da sürekli oturum iznine yani Bulgaristan çifte vatandaşlığına sahip olunmaktadır.

Bulgaristan’da yatırım yapmanın maliyeti yaklaşık olarak 512 bin eorudur. Yapılan yatırım tamamen devlet güvencesi altında olup 5 yıl sonra yatırılan tutar geri iade edilmektedir. 5 yılın sonunda Bulgaristan vatandaşlığı da yapılan bu yatırım sebebiyle kazanılmış olmaktadır. 5 yılın sonunda yatırımcı belgesi ile birlikte Bulgaristan’da ikamet edildiğine dair tapu veya kira kontratı ile müracaat edilmesi halinde çifte vatandaşlığa ömür boyu hak kazanılmaktadır.

Bulgaristan Vatandaşlık Şartları

Bulgaristan’dan Türkiye’ye Gelmek İçin Ne Gerekiyor?

Bulgaristan Emeklilik Yaşı ve Emekli Maaşı

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Merhaba babam ve annem 1951 yılında bulgaristandan göç gelmişler ben ve ailemin çifte vatandaş olmasın istiyorum ne yapmam gerekiyor?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı