emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

2022 Yeni Engelli Hakları Nelerdir?

2022 Yeni Engelli Hakları Nelerdir?

Engelli bireylerin zorlu yaşam şartlarını daha konforlu hale getirebilmek için devreye alınan 2022 engelli hakları uygulamaları 5378 sayılı Engelli Hakları Kanunuyla koruma altına alınmıştır. Yasa haricinde sosyal yardım kurum ve kuruluşları veya dernekler tarafından desteklenen bireyler engellilik oranlarına göre değerlendirilir.

 • Özel gereksinimli birey kartı” sahibi engel oranı %40 ve üzerinde olan yetişkinler ve engelli raporu olan çocuklar dönemsel olarak sunulan desteklerden faydalanabilirler.
 • Ağır engelli bireylerin kimlik kartında yer alan “refakatli” ibaresi, hak ve indirimler konusunda belirleyicidir.

Engelli hakları, yerel yönetimler tarafından verilen indirimler ve bu imkânların oranları engelli kimlik kartı, nüfus cüzdanına işlenmiş engelli bilgileri ve resmi kurumlardan alınmış sağlık kurulu raporuyla hak edilir.

Engelli Oranları

Bir kişinin resmi olarak engelli sayılabilmesi için sağlık muayenesinden geçmesi gerekir. Muayene sonrasında kişiye sağlık raporu verilir ve vücudunun yüzde kaçında engel durumunun olduğu belirtilir.

Buna göre sağlık raporuna göre engellilik oranları şöyledir:

 • Toplamda 3 tip engelli oranı oluşturulur.
 • Çalışma yeteneğini %80 oranlarında kaybeden kişiler 1. dereceden engelli olarak kabul edilir.
 • Çalışma yeteneğini %60 oranlarında kaybeden kişiler 2. dereceden engelli olarak kabul edilir.
 • Çalışma yeteneğini %40 oranlarında kaybeden kişiler 3. dereceden engelli olarak kabul edilir.

Bu engellilik oranlarına göre kişilere belirli haklar sunulur. Gelir Vergisi Kanunu kapsamınca engelli hakları her yıl güncellenir.

2022 Engelli Vatandaşların Hakları

Engelli vatandaşlar hayattan soyutlanmanın aksine çeşitli haklar ile hayata dahil olmaları için çalışmalar yürütülür. Sağlık, eğitim gibi temel ihtiyaçlar başta olmak üzere engelliler için haklar düzenlenir.

2022 Yılı yeni engelli hakları şu şekildedir:

 • Erken Emeklilik Hakkı
 • Kurumsal Alanlarda İndirimler
 • Kamusal Alanlarda İndirimler
 • Engelli Aylığı
 • Muhtaç Aylığı
 • Evde Bakım Hizmeti
 • Gelir Vergisi İndirimi
 • ÖTV İndirimi
 • Özel Araç ve Gereçlerde KDV İndirimi
 • MTV İndirimi
 • Emlak Vergisi İndirimi
 • İthal Araç ve Gereçlerde Gümrük Vergisi İndirimi
 • Engelli Kimlik Kartı
 • Su İndirimi
 • Elektrik Yardım Desteği
 • Toplu Taşıma İndirimi
 • Devlet Demir Yolları İndirimi
 • Kredi Yurtlar Kurumu İndirimi
 • Devlet Tiyatroları Engelli İndirimi
 • Müze ve Ören Yerlerine Giriş İndirimi
 • Milli Parklar ve Tabiat Giriş İndirimi
 • Şehirler Arası Otobüs İndirimi
 • THY Engelli İndirimi
 • İletişim Engelli İndirimi
 • İnternet Engelli indirimi
 • EKPSS Hakkı
 • Özel Eğitim Hakları (Özel Gereksinim)

Tüm bunlar gibi çeşitli alanlarda ortaya koyulan haklar belirli kurallar dahilinde engellilere sunularak hayat kalitelerinin arttırılması sağlanır.

Engelli Erken Emeklilik Hakkı

SGK engelli olarak çalışan bireylere ek olarak sigortalı olunan süreçte iş gücü kaybı yaşayan vatandaşlara yaş şartı aranmaksızın daha kısa sürede ve daha az prim ödemesiyle erken emeklilik imkânı sunar.

Engelli emekliliğine hak kazanılması için;

 1. Doğuştan gelen engel veya sonradan olan ve %40 üzerinde engel için sağlık kurulu raporu olması,
 2. 4B kapsamında sigortalı olanların raporları ile vergi indirimi belgesi alması,
 3. İşe başlama tarihine göre yaş şartı aranmaksızın prim gün sayısını ödemesi ve
 4. Sigortalılık süresini tamamlamış olması gerekir.

Engelli sigortalılar içinde maluliyeti tespit edilenler olursa bu kişilere SGK tarafından malullük aylığı bağlanır.

Kurumsal Alanlarda İndirimler

Engelli vatandaşlar için kamu kurumları ve kurumsal şirketler tarafından çeşitli indirimler sunulmaktadır. Bu imkânlardan faydalanmak isteyenlerin ve engellilik oranı %40’ın üzerinde olanların ikamet ettikleri ilde hizmet veren Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürlüklerine şahsen başvuru yaparak engelli kartı çıkartmaları gerekir.

Kamusal Alanlarda İndirimler

Kamu kurumları tarafından verilen hizmetlerde engelli kimlik kartı sahiplerine sürekli veya dönemsel indirimler uygulanır. Bu indirimler arasında;

 • Belediye hizmetleri
 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ait yardımlar
 • T.C. Devlet Demiryolları seyahat indirimi
 • Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) engelli hakları
 • Devlet tiyatrolarında ücretsiz seyirler
 • Müze ve ören yerlerine girişte indirimli bilet
 • Milli Parklar, Tabiatı Koruma Alanları ve Tabiat Parklarına girişte engelli indirimi sayılabilir.

Sunulan indirim ve dönemsel fırsatlar, engelli vatandaşların talep ve beklentilerine uygun olarak düzenli şekilde güncellenir.

Engelli Aylığı

2022 engelli aylığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı SYDV tarafından verilir. Bu aylığa hak kazanmak için bireyin %40 ve üzeri engeli bulunmasına ek olarak SGK güvencesi bulunmamalıdır.

SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı kapsamına girmeyen engelli vatandaşlar muhtaçlıklarını belgelemeleri halinde maddi hak kazanabilirler. 18 yaşından büyük engelliler veya 18 yaşından küçük engelli yakını bulunanlar başvuru yaparak engelli aylığı almayı talep edebilirler. 2022 yılı için engelli maaşı;

 • %40-69 arası engeli bulunanlar için 842,81 TL
 • %70 ve üzeri engeli bulunanlar için 1.264,20 TL’dir.

Engelli maaşı başvuruları sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına özeldir. Belirlenen tutar 3 aylıktır.

Muhtaç Aylığı

Muhtaçlık aylığı annesi veya babası olmayan 18 yaş altı muhtaç çocuklara %40 ve üzeri engelleri olması halinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bağlanır. Bu hak Vakıflar Yönetmeliğine 2008 tarihinde eklenmiştir. Muhtaçlık aylığının bağlanabilmesi için;

 • Kişinin sosyal güvenliği ve
 • Herhangi bir kurumdan geliri olmamalıdır.
 • Mahkeme kararıyla bakım altında ve
 • Gelir getirici herhangi bir taşınır ya da taşınmazı bulunmamalıdır.

Muhtaç aylık miktarı yapılan incelemenin sonunda kişiye özel olarak belirlenir.

Evde Bakım Hizmeti

Evde bakım hizmeti “Ağır engelli” tanımı yapılan ve engelli sağlık kurulu raporu %50’nin üzerinde olan bireyler için verilir. Kendisine yardımcı başka bir birey olmadan kendi bakımını üstlenemeyecek engellilerin bakımını yapan kişilere evde bakım aylığı nakit olarak ödenir. Engelli bireyin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ödenen aylık, bakmakla yükümlü olunan birey sayısına göre hesaplanır.

Gelir Vergisi İndirimi

Gelir vergisi indirimi maddi bir kazançtır. Vergiye tabi kazanç elde eden engelli bireyin engel oranına göre değişen hak, gelir vergisi matrahından düşülür. Vergi indirimi uygulaması sayesinde engelliler ve yakınları daha az gelir vergisi ödemekle yükümlü olur.

 • Ücretlilerin brüt maaşından daha az kesinti yapılarak net gelirin yükselmesi sağlanırken
 • Serbest meslek sahipleri için gelir vergisi miktarı indirilir.

ÖTV İndirimi

Araç alımında ÖTV muafiyeti %90 ve üzeri engeli bulunan ve malul vatandaşlar için 0 km araç alımında uygulanır. Özel Tüketim Vergisi indirimi 5 yılda 1 kere aracın ilk satın alınış işlemlerinde hesaplanır. Bu uygulamayla engelli vatandaşların ek donanım yaptırarak kullanacakları araçlar ÖTV’siz satılır.

Özel Araç ve Gereçlerde KDV İndirimi

Engel oranı ve türü gözetmeksizin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen KDV indirimi eğitimden meslek hayatına, her türlü araç gereçten engelin beraberinde getirdiği dezavantajı ortadan kaldıracak ürünlerin satın alınmasına kadar belirlenmiş ürünlerde geçerlidir. Bu muafiyet engelli vatandaşların tüm harcamaları için değil, engele uygun üretilmiş araç gerecin satın almasında geçerlidir.

MTV İndirimi

Bireyin adına tescil edilen motorlu taşıtlara uygulanan MTV indirimi engellilere özgü bir muafiyettir. Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin vergi dairesi müdürlüklerine şahsen başvuru yapması gerekir. Motorlu Taşıtlar Vergisi muafiyetinde motor hacmi, engelli bireyin özür türü veya oranına bakılmaz.

Emlak Vergisi İndirimi

Engelliler için emlak vergisi indirimi belediyeler tarafından uygulanır. Engelli bireyin tek meskeni olan ve yüzölçümü 200 m²yi geçmeyen ev için emlak vergisi alınmaz. Bu haktan faydalanmak için sağlık kurulundan alınmış engelli raporuyla belediyelerin ilgili birimine başvuru yapmak gerekir. Konutun yazlık ya da kışlık olmasına bakılmaz.

İthal Araç ve Gereçlerde Gümrük Vergisi İndirimi

Engellilerin kullanımına sunulmak ve günlük hayatlarını kolaylaştırmak için yurtdışından ithal edilecek özel donanıma sahip araç ve gereçlerden gümrük vergisi alınmaz. Muafiyet Gümrük Bakanlığı tarafından uygulanmaktadır. Söz konusu cihaz, alet veya araçlar engelli birey veya kamu yararına hizmet veren kurumlar tarafından getirtilebilir.

Vergi indirimine tabi ithal edilebilecek ürünler arasında;

 • Hareket ettirici donanıma sahip motorlu veya motorsuz koltuklar
 • Engel oranı ve türüne bağlı olarak engelli birey tarafından kullanılamayacak ancak 3.dereceye kadar yakın akrabanın kullanabileceği motor hacmi 2500 CC’ye kadar binek otomobiller sayılabilir.

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından uygulamaya alınan indirim ve muafiyetlerde engelli bireyin ihtiyaçları ön planda tutulur.  

Engelli Kimlik Kartı

%40 ve üzeri engeli olan bireyler için dağıtılan engelli kimlik kartı başvuruları ikamet edilen yerde hizmet veren Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı İl Müdürlüklerine yapılabilir. Sosyal Hizmet Merkezleri tarafından da basılan kartlar engelli vatandaşlar için özel olarak kamu kurum ve kuruluşlarında sunulan hizmet ve indirimlerden yararlanma fırsatı sağlar.

 • Engelli kimlik kartları sağlık kurulu tarafından verilen rapor yerine geçmez.

Engelli kimlik kartının en büyük avantajı kullanım kolaylığıdır.

Engelli Su İndirimi

İSKİ tarafından yapılan uygulamaya göre hane halkı içinde en az 1 engelli birey bulunan evlerde %50 su indiriminden faydalanılabilir.

 • Sayaç ayrımı yapılmış
 • Müstakil aboneliği bulunan
 • Su ücretinde %50 indirimli fatura uygulaması %40 ve üzeri engeli raporla belgelendirilen vatandaşların yaşadıkları evlere özeldir.

İndirim için engellilik türü aranmazken, sadece bir sözleşme üzerinden indirim hakkı elde edilir. Ülke genelinde indirimden faydalanmak isteyenlerin ilgili Belediye Başkanlıklarına başvuruda bulunması gerekir.

Engelli Elektrik Yardım Desteği

Elektrik yardım desteği, elektrik enerjisi ücretinde %40’tan az olmamak kaydıyla fatura indirimi anlamına gelir. Bu imkândan faydalanmak isteyenlerin elektrik sayaçlarını kendi üzerlerine alması şarttır. İşlemin ardından başvurular bağlı bulunan elektrik müessesesine yapılabilir.

Engelli vatandaşların engel oranlarına göre elektrik faturalarında belirli indirimler uygulanır. Resmi Gazete ilanına göre engelli vatandaşlar kimlikleri ile başvuru yaparak elektrik indirim desteği uygulamasından yararlanabilir.

Buna göre engelli elektrik indirimi ile ilgili bilinmesi gereken noktalar şöyledir:

 • Mesken adresleri için başvuru yapan engelliler elektrik faturalarında indirim hakkı elde edebilir.
 • Bu uygulama Aile ve Sosyal Çalışma Bakanlığı ve PTT ortaklığında gerçekleştirilir.
 • Engelli vatandaşın başvurusu sonrasında indirim oranı otomatik olarak uygulanır.
 • İndirim, geçmiş 3 dönem borcuna da dahil edilebilir.
 • 1 ile 2 kişilik hanelerde aylık 75 kwH, 3 kişilik hanelerde aylık 100 kwH, 4 kişilik hanelerde aylık 125 kwH, 5 kişilik hanelerde aylık 150 kwH olacak şekilde indirim uygulanarak elektrik borcu hesaplanır.

Engelli Toplu Taşıma İndirimi

Belediyeler tarafından engelli vatandaşlara sunulan su ve elektrik harcamalarında indirim imkânı, toplu taşıma hizmetlerinde ücretsiz olarak verilir. Her belediye için indirim oranları farklı olabilir.

Sunulan avantajlardan kimlerin hangi oranda faydalanabileceği hakkında güncel bilgilere ulaşmak isteyenler Belediyeleri ziyaret edebilirler.

Devlet Demir Yolları İndirimi

TCDD yüksek hızlı trenler dâhil işletmekle sorumlu olduğu tüm hatlarda engelli vatandaşlar için ücretsiz ulaşım imkânı sağlar. Engelli kartını gösterenler bu hizmetten faydalanabilirler.

 • %50 ve üzeri engeli olan bireyler kendileri ücretsiz ulaşım imkânından faydalandıkları gibi refakatçileri de ücretsiz yolculuk yapar.

Ücretsiz ulaşım imkânından faydalanmak için bilet satış noktalarında engelli kartının ibraz edilmesi zorunludur.

Kredi Yurtlar Kurumu İndirimi

%40 ve üzeri engeli olan vatandaşlara Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından burs ve yurt başvurularında da öncelik verilir. Engelli bireylerin ihtiyaçları göz önünde tutularak dizayn edilen yeni yurt binaları eğitim öğretim hayatına konfor katar.

 • “Çalışamaz” raporu almaya uygun olan bireylerin kredi borçları silinir.
 • Diğer engellilerin kredi borçlarında TEFE’ye endeksli faizlerin %50’si silinir.

Devlet Tiyatroları Engelli İndirimi

Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen gösteriler engelli vatandaşlar için ücretsizdir. Güncel sahne programları Devlet Tiyatroları resmi web sayfası üzerinden takip edilebilir.

Müze ve Ören Yerlerine Giriş İndirimi

Müze ve Ören Yerleri işletmesi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Engelli bireyler ve yanlarındaki refakatçileri kartlarını göstererek ücretsiz hizmetlerden faydalanabilirler.

Milli Parklar ve Tabiat Giriş İndirimi

Milli Parklar ve Tabiat Parkları işletmesi Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Engelli bireyler kartlarını göstererek ücretsiz hizmetlerden faydalanabilirler. Çadır ve kamp alanlarında uygulanan indirim %50’dir.

Şehirler Arası Otobüs İndirimi

%40 ve üzeri engelli bireylere sunulan şehirlerarası otobüs tarife ücret indirimi Karayolları Taşıma Yönetmeliği tarafından düzenlenmiştir.

 • Engelli vatandaşlara normal bilet ücreti üzerinden %30 indirim uygulanır.

İndirim uygulaması firmalar arasında değişiklik gösterebilir.

THY Engelli İndirimi

THY engelli indirimi %40 ve üzeri engelli bireylere sunulur.

 • İç hat uçuşlarda %20 ve
 • Dış hat uçuşlarda %25 indirim uygulanır.

Promosyonlu biletlerde indirim, tarifeli fiyat üzerinden geçerlidir. Uçak biletinde indirim online işlemlerde kullanılamaz. Bilet satış ofisi üzerinden gerçekleşecek indirimli bilet kesme işlemi esnasında tekerlekli sandalye talepleri de kabul edilir.

İletişim Engelli İndirimi

Ülkemizde hizmet veren cep telefonu operatörlerinin engelli tarifeleri mevcuttur. Türk Telekom tarafından %40 ve üzeri engelli vatandaşlar için hazırlanan özel tarifenin detaylarını öğrenmek isteyenler 444 0 375 numaralı çağrı merkezini arayabilirler. İletişim indirimi engelli bireylerin yanı sıra 1.derece akrabalarını da kapsar.

İnternet Engelli indirimi

BTK yani Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yaptığı araştırmalar sonucunda 2012 yılından itibaren %40 ve üzeri engeli olan bireyler için %25 özel tarife uygulamasına geçmiştir. Kullanıcılar detaylı bilgiye servis sağlayıcıları aracılığıyla ulaşabilirler. Dönemsel olarak uygulanan internet engelli indirimleri vatandaşın kesintisiz hizmet almasına yöneliktir.

EKPSS Hakkı

ÖSYM tarafından yapılan EKPSS ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak engelli vatandaşların seçimi yapılır. İlköğretimden üniversiteye kadar farklı kademelerde mezuniyetleri olan engelli bireyler başvuru sonunda sınava girmeye hak kazanırlar.

 • 2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanuna göre 50 ve üstü personel çalışan kurumlarda en az %4 ve
 • Özel sektörde en az %3 engelli personel çalıştırılması zorunludur.

Belirlenmiş kotanın üzerinde engelli personel çalıştıran özel şirketlerin fazladan çalıştırdıkları engelli bireylerin sigorta primleri devlet tarafından karşılanmaktadır.

Özel Eğitim Hakları (Özel Gereksinim)

Engelli bireylerin özel eğitim ihtiyacı Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından belirlenir. Ülkemizde pek çok il ve ilçede Özel Eğitim Kurumları bulunmaktadır. Bu okullarda eğitim giderleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanır.

 • ALO 183 ve
 • ALO 144 Danışma Hattı yardımıyla ikamet edilen yerde hizmet veren Özel Eğitim Kurumlarının güncel listesine kolay erişim sağlanabilir.

Engelli bulunan hanede kişi başı gelir muhtaçlık sınırını geçmiyorsa vatandaşlar tekerlekli sandalye, işitme cihazı, protez ve benzer araç gerece Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla ücretsiz sahip olabilirler.

Engelli Maaşı Nasıl Alınır, Kimlere Verilir, Şartları Neler?

Engelli Sağlık Raporu Sorgulama

Engelli Raporu ile Araba Nasıl Alınır ve Belgeleri Nelerdir

Yorumlar

 1. Ertan dedi ki:

  Sağ gözümde darbe almama rağmen görme hiç yok yüzde 32 veriyorlar ve en zoru bir işe yerleşemiyorum tamamen mağdur kalıyorum ne yapacağımı düşünüyorum düşünüyorum.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Bu oran aralarında kalan vatandaşlarımızın iş bulma olasılığı her geçen gün güçleşiyor. Ne engelli ne de engelsiz kadroda yer verilmiyor. Umarız kısa zamanda iş bulursunuz.

 2. Ertan dedi ki:

  Sağ gözümde darbe aldım kaybettim gözümü 2 kez heyet raporu aldım ikiside yüzde 32 dir ve bir işe atanamiyorum.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Maalesef tek göz görmeme de en yüksek % 32 veriliyor.

 3. İbrahim dedi ki:

  Watsaptan özel görüşelim anlatıyım durumun devamını numaramı yazarım uyar mı danışma

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Whatsap hizmetimiz bulunmuyor.

 4. Serhan dedi ki:

  Merhabalar, Bir evde babam (emekli), annem ve engelli ablam yaşamaktadırlar. Oturdukları ev kiradır. %70 oranında engelli (zihinsel) raporu bulunan ablama bakan annem evde bakım aylığı almaktadır.
  Size sorum şu olacak;
  Ablam daha önce 3 aydan 3 aya engelli maaşı alıyordu annem ise bakım aylığı almaya devam ediyordu. Daha sonra ablamın 3 aydan 3 aya aldığı engelli maaşını kestiler. Bunun sebebi nedir? Ve tekrar alma şansları var mıdır?

 5. İbrahim dedi ki:

  Epilepsi hastasıyım 12 senedir ilaç kullanıyorum işe giremiyorum girdimde çıkardılar hastalandigim için ise girdiğim için engelli maaşımı kestiler vede birdaha baglamiyorlar lütfen yardımcı olacak sözü geçecek kaymakamlık için bir kişi arıyorum

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Engelli raporunuz var ise değerlendirme sonucunda geliriniz yoksa engelli maaşı bağlanır. Neden olumsuz dönüş aldınız ?

  2. İbrahim dedi ki:

   Birkez işe girdiğim için birkez de herhalde gelir fazlalığından kestiler oysa ailede 4 kişi yasiyoruz bir babamın maaşıyla okadar işte rahatsız olduğum için söylemeden girdim hasta olduğumu orda da sigortalı yapmışlar ve öyle kesiliyor hemen ve şimdi elim kolum bağlı çalışamıyorum hiçbir gelirim yok raporumun faydası yok yüzde 40 rapor aldığım halde bir yardım edecek beni anlayan birini arıyorum burda kaymakamlık ta anlatıyorum anlamamazlik tan geliyor lar .

 6. Zeynep dedi ki:

  Merhaba 6 senedir sağlık sorunlarından dolayı çalışmıyorum 6362 primim var şuanda % 57 engelli raporum var %52 tek bir rahatsızlıktan nasıl emekli olabilir teşekürler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Vergi indirim belgesi alarak emeklilik başvurusu yapabilirsiniz.

 7. Tuba dedi ki:

  Merhaba benim babam emekli % 93 oranında engelli raporu var görme kaybından ötürü evde bakim maasi ve fatura indirimlerden yararlanabilirmiyiz özellikle elektrik faturasindan bilgi verir misiniz

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Elektrikte vatani hizmet malullerine % 40 oranında indirim uygulanır. Diğer engellilere indirim uygulanmamaktadır.

 8. Murat dedi ki:

  Merhaba %42 engelliyim hangi haklara sahibim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Engelli haklarınız yazınızda detaylı olarak belirtilmiştir.

 9. Soner dedi ki:

  Merhaba esim kanser tedavisi gormekte ve bundan ötürü engelli raparuna basvurduk. tedavi surecinde benim sgk den yararlaniyor. Bu rapor sonuçlandıktan sonra maaş icin basvuru yapacagiz.basvuru yaptigimizda esim benin sgk den yararalanabilir yararlanamama gibi bir riski varmi ve ekektrik su vn indirimlerden yararlanabilmesi için abonenin kendisimi olmadi gerekli. simdidn teskkurleer.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   sgk nızdan yararlanmaya devam eder. Evde engelli olması yeterli indirimlerden yararlanabilirsiniz.

 10. Erdem dedi ki:

  Merhabalar , iyi çalışmalar eneglli raporumuz %99 ama sadece su ve internet faturasından indirimli faydalanabiliyoruz. Diğer faturalardan hangisinden faydalanabileceğimizi açıklarsanız memnun oluruz.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Sadece su, internet ve tv platformlarda indirim sağlanıyor.

  2. Cavit şayir dedi ki:

   Selamünaleyküm ben Cavit şayir 1.90engelliyim akülü araba isteyebilirmiyim benim haklarım nelerdir söyeilirmisiniz rica edebilirmiyim

  3. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Akülü araba hayrısever vatandaşlar aracılığı ile bağış olarak sağlanabilmektedir. Devlet akülü sandalye sağlamamamktadır.

 11. NİLGÜN BUYRUKÇU dedi ki:

  Babamın engel rapor oranı yüzde 98 ve süresiz. ÖTV muafiyetli araç alımı için , raporda bununla ilgili bir ibare olması gerekir mi? Zirve bizim raporumuzun açıklama kisminda durum bildirir engel raporu yazıyor sadece.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Ötv siz araç için % 90 ve üzeri engel raporunda ayrıca bir açıklama aranmaz. Bu nedenle elinizdeki raporla araç alabilirsiniz

 12. Şahin dedi ki:

  Merhaba,
  3 yıldır MS hastasıyım hiç araştırmadım %? Rapor verirler? Sol kolda devamlı uyuşma var. Buna istinaden araç alımında indirim olurmu?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Ms hastalığının da seviyesine göre oran belirleniyor. Verdiğiniz bilgilere göre oran düşük çıkar.

 13. Ender dedi ki:

  Babam Yüzde 66 engelli,aracı var MTV ödermi, elektrik indirimi bu yılmı çıktı,sadece suda var diye biliyorum

 14. murat dedi ki:

  yuzde 47 raporum var ne gibi haklardan faydalanabilirim

 15. navid dedi ki:

  oturma izni olan yabancılar engelli raporu alabilir mi?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Evet alabilir.

 16. navid dedi ki:

  yabancıyım ve Türkiye’de yaşıyorum. engelli raporu yabancılara veriliyor mu?

 17. Gülşen dedi ki:

  Merhaba kızım otizm hastası % 90 ve üzeri raporu var özel şirket çalışanıyım sabit gündüz vardiyası hakkım var mı acaba

 18. BEDRİ dedi ki:

  Oğlumun 90 üstü engelli raporu var elektrik, su ve doğalgazın indiriminden yararlanabilir miyiz.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Su, internet ve digitürk gibi platformlarda indirim hakkınız bulunmaktadır.

 19. sezen erkuvan dedi ki:

  merhabalar benim iki kalçamda da protez var aynı zamanda kolesterol hastasıyım engel oranım ne olur acaba teşekkürler

 20. Gulseda dedi ki:

  Merhaba
  Babam emekli memur vefat etti. Annemin %96. Engelli raporu var.Engelli maaşı ve bakım parası alabilir miyiz. Ben çalışmıyorum ve evli değilim.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Babanızdan siz de anneniz de emekli maaşı alabilir. Evde gelir kişi başına asgari ücretin 1/3 ünden düşükse bakım parası da alabilirsiniz.

 21. Burhanettin dedi ki:

  Eşim %85 kurul tarafından verildi.Ne gibi haklardan faydalabilir.Eşim benim sigortamdan yararlanıyor,kendisinin daha öncedem herhangi bir sigorta kaydı da yok.

 22. Halil dedi ki:

  Merhaba, kardeşimin yüzde 70 engelli kartı var ve 35 yaşında ve beyinsel sorunu olduğu için çalışması mümkün degil. Tüm fatutalar babamın üstüne. Babam fatura indirimlerinden yararlanabilir mi ? Hangilerinden yarar lanabilir ? Elektrik ? Şu ? Vs… Çok teşekkürler yardımlarınız icin

 23. Şerife dedi ki:

  Mrb ben devlet hastanesinde hemşireyim. Göz ve ortopedi sıkıntısından yüzde 40 engelli raporu aldım.arac almak için raporunda bir ibare yok yinede araba alabilirmiyum indirimli. Birde 12 yıldır devlet memuruyum raporu yeni aldım acaba kaç yıl sonra emekli olabilirim

 24. Onur dedi ki:

  Merhaba babam %90 engelli raporlu,abim ve annem İle birlikte kirada oturuyorlar ve bakım maaşı alıyorlar,babamın bağkur emekli maaşı var evde başka bir gelir yok,babam için indirimli otomobil alsam bakım maaşı kesilirmi acaba?

 25. Selçuk TELLİ dedi ki:

  Merhaba benim % 52 kalp ve işitme kaybımdan ötürü raporum var ne gibi haklar sağlanır tarafıma? Teşekkürler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Yazımızda belirttiğimiz gibi erken emeklilik faturalarda ve toplu taşımalarda indirim gibi birçok haktan faydalanabilirsiniz.

 26. Veysel çelik dedi ki:

  Eşimin %90 görme engel raporu yıllar sonra %50 ye indirilmiş bunla alakalı verilmiş hak alımı karşısında ne yapabiliriz

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Sağlık müdürlüğüne itiraz edip hakem hastane talep edebilirsiniz.

 27. deniz taş dedi ki:

  slm 14.11.2021 tarihin yuzde 90 engelli bir oğlum ile birlikte maça gittik çocuk 4 yaşında ve bizi stattan çıkardılar çocuk yasak dedi bu çocuğun hakları ne bilen varmı normalde büyük bir yetkili birinin çocukları olsa alınırdı hani insan hakları

 28. Eslem Polat dedi ki:

  Merhaba kaynanamın %75 agir engel raporu var.. ben evde bakım parası alıyorum aynı zamanda kaynanam engelli maaşı alabilir mi ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İkisi ayrı kategoride değerlendirilir. Kayın valideniz başka bir geliri yok ise engelli maaşı alabilir.

 29. NESRULLAh sözcü dedi ki:

  Merhaba iş kazası sonucu belimde pilatinler var yüzde 45 rapor verdiler bununla araç alabilirmiyim teşekkürler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Eğer raporunuzda tertibatlı araç kullanma ibaresi varsa alabilirsiniz.

  2. Murat erdem dedi ki:

   100/ 90 bildiğim kadarıyla ayrıca raporda ağır özürlü işaretli olması lazım yada ortopedik özür lu olmak gerekiyor

 30. Selçuk Tanç dedi ki:

  iyi günler. gorme bozuklukları ile ilgili puanlamalar 2109 da değişmişti. yüzde kaç gorme kaybı yüzde kaç engele karşılık gelir, yeni düzenlemede geçerli bir tablosu var mi referans alabileceğimiz?

 31. Furkan dedi ki:

  Merhaba elektrik su doğalgaz indirimleri mevcut mu?
  Varsa indirim oranı ne kadar? Sp %73 rapor var. Araç indirimi % kaç?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Sadece su ve digitürk gibi aboneliklerde indirim mevcutç

 32. Mehmet Can dedi ki:

  Merhaba %99 raporum var ailem ne gibi haklara sahip mesela erken emeklilik gibi

 33. mustafa dedi ki:

  daha çook düzenlemeler gereklidir.muğla da
  engell yerine park ettiğim için;trafik ceza yazmış..itiraz ettim.gelen cevap ta;%85 yeterli değilmiş..90 olmalı imiş..yardımm lütfen!

 34. Zaza dedi ki:

  Merhaba benim yüzde 61 oranım var yüzde 20 si ortopedik ama özel araç kullanabilir ifadesi geçmiyor ötv den muaf olurmuyum

 35. Bilgin dedi ki:

  %68 süresiz ve bağımsız engelli raporum var. Meme kanserinden sağ göğsünün birkısmı alındı ve sağ kolumun lenf bezleri alındığından kolumu çok fazla kullanamıyorum. Ayrıca inüsiline bağlı olmıyan diyabet hastalığından da oran verip toplam değer %68 verdiler. Bu rapora göre ÖTV muafiyetinden faydalanabilir miyim.

 36. Sercan Çavuşoğlu dedi ki:

  Epilepsi ,Behçet ve bel fıtığı,varış,renk körlüğü gibi hastalıklarım var yüzde kaç alabilirim

 37. Erdoğan Çizer dedi ki:

  Benim yüzde. Kırk. İki. Engelli Raporumvar. Araba alabilirmiyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Engeliniz ortapedik ve raporunuzda özel tertibatlı araç kullanabilir ibaresi var ise alabilirsiniz. Yok ise engelinizin en az % 90 olması gerekir.

 38. Talha dedi ki:

  İyi günler kurul bana %20 oranında bı engel raporu verdi bu ne gibi işime yarar

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Ortopedik engel değil ise % 40 ın altında olan raporlarda herhangi bir hak tanınmamaktadır.

 39. Gamze dedi ki:

  Neden hiç bir engelli hakkından yararlanamiyorum 100 de 86 raporum var galiba bunlarda sahte engelliler icn gecerli yada torpilliler için…

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   engelli haklarından yararlanmak için engelli kartı çıkartmanız ve bahsedilen haklarla ilgili başvuru yapmanız gerekmektedir.

  2. Bb dedi ki:

   Gamze hanım.başvuru yapmadan haklarınızı kullanamazsınız

  3. Güler bektaş dedi ki:

   Mrb 100 /49,2 engelim var malulen emekli olsam sigortalı işime devam edebilirmiyim başka gelirim yok tek kişiyim ve hangi indirimlerden faydalanabilirim tşkler

 40. Tuğba dedi ki:

  Merhaba,
  17 yıldır SGKlıyım. Bunun 5 senesi bağkurlu olarak geçti. 2016 ve 2017 yıllarında beyin ameliyatları geçirdim. Birinde 2. diğerinde 3. dereceden habis tümörler alındı. Şu anda malulen emekli ya da hastalık sebebiyle çalışamama maaşı alabilir miyim? ÖTV den faydalanabilmek için nasıl bir yol izlemeli?

 41. Emine Kantar dedi ki:

  Ayrıca PİY (bagısıklık sistemi yetmezligi) mevcut. Diger hastalıklarım, ilerlemis astım,ms ve nörojenik mesane hasatalıklarım var rapor verilen hastaliklarim

 42. Emine Kantar dedi ki:

  Merhaba ben farklı kronik rahatsızlıklarım nedeniyle süresiz %88 engelli bir bireyim. Asgari ücretle özel bir işyerinde calısmam durumunda ne kadar maaş alıyorum ya da ne kadar vergi imkanınından yararlanabiliyorum. Şimdiden teşekkür ederim.

 43. Tuğba dedi ki:

  Merhaba
  Ben ra hastasıyım size daha önce yazdım ve dediğiniz oranı verdiler fizik tedavi rehabilitasyon %56 engelli raporumla ötv indirimli araç alabilirmiyim nasıl bi yol izlemem gereki şimdi şimdiden teşekkürler raporda engelli hakları yazıyo araçla ilgili bişey yazmıyo

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Romatoid artrit eklem hastalığı olduğu için %90 üzerine ötv muafiyeti mevcut. Ancak diğer engelli haklarından yaralanabileceksiniz.

 44. Ercan dedi ki:

  Merhaba , % 35 görme+ % 10 ortopedik +% 10 diğer olmak üzere % 44 engelli raporum var , iki sorum olacak;
  “1-H sınıfı sürücü belgesi olan engelli bireyler; yurt dışından araç almaları durumunda gümrük vergisi ödememektedirler. “Bu sadece ortopedik engelliler için geçerli değil mi yoksa engele bakmaksızın herkes faydalanabiliyor mu?

  “2-08.1991 tarihinden önce 12 yıldan daha fazla sigortalılık süresi olanların engelli dereceleri ne olursa olsun; 15 yıl ve 3.600 prim günü ile emekli olmaları gereklidir.” bunun içinde vergi dairesin vergi indiriminde faydalanmak gerekmiyor mu ? ben vergi dairesine başvurdum ankara % 27 olarak belirlemiş kendisi ve bana indirim vermedi yinede yazdığınız şartta emekli olabiliyor muyum?

 45. Fatih dedi ki:

  Merhaba,

  Sol ayak tibia ve fibula kırığına bağlı sinir yaralanması %21, Astigmat %12 olmak üzere baltazard formülüyle bana süresiz %30 rapor verildi.Yani engelli değilmişim gibi davranılıyor işe girmem de güç.Fakat boynumda küçük protüzyon,sırtımda 1 küçük 1 büyük protüzyon var.Ayrıca vertigo ve beyne giden boyun damarlarında kan akışı düşük
  sürekli bitmek bilmeyen kulak çınlaması ve basınç (vertebro baziler yetmezlik için günde 1 kere ecopirin 2 kere opemin 800 mg kullanıyorum doktor 6 ay dedi sonrasında tüm ömrün boyunca bu ilaçları kullanacaksın dedi) 2 bacağımda varis var.Mr ve doppler us sonuçlarını vermeme rağmen kurul engel oranına etki etmez deyip %30 ile gönderdi beni.İtiraz etsem bahsettiğim rahatsızlıklarım damar ve nörolojik oran alırımıyım.Sonradan engelli olmam ve sürekli ilaç kullanmam psikolojimi bozdu antidepresan alıyorum.

 46. Arif dedi ki:

  Merhaba. Lisans ve Yüksek Lisansta Kyk dan öğrenim kredisi aldım. Yuksek lisans bitiminde ise %60 engelli raporuna sahip oldum. Iki sorum olacak. 1 ) Aldığım öğrenim kredilerinin geri odemesinde herhangi bir yardim sağlanıyor mu ? 2 ) Doktora kazandim, burs alma imkanim var mi?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Engel durumu kyk borçlarına bir etkisi yok. Normal kurallar geçerli.

 47. Süleyman dedi ki:

  Askerliği yatırdım sgk girişim 10.12.2001 yüzde 53 vergi indirimim var prim 4131 ne zaman emekli olurum

 48. Hüseyin Ertürk dedi ki:

  Sonradan engelli olan erken emeklilikten faydalanabilirmi. Ben 2001 yılından 2020 ye kadar engelsiz çalışarak 5200 gün pirim günüm oldu…özel sektör sgk lıyım.. 2020 de hastaneye başvurarak yüzde 41 engel raporu aldım… Emeklilik için doğuştan veya işe engelli olarak mı başlayan emekli oluyor… Sonradan engelli olana erken emeklilik yokmu.

 49. gurbetçi genç dedi ki:

  Uzman çavuşum 2013 ten beri TSK da akfit olarak çalışıyorum. Sivilden sadece 15 ay askerliğim ve 90 gün sigorta primim var. Kullandığım silah neticesinde sağ kulakta %90’ın üzerinde duyu kaybım var. Kurumum sağlık raporu nu alamadığım için sözleşmemi yenilemiyor ne yapmam gerekiyor engelli sınıfındamıyım nasıl bir yol izlemem gerekir

 50. Metin zayim dedi ki:

  Selamünaleyküm 1992 sigorta başlangıcı 8500 gün prim im var 28 yıl çalışmışlığım var %45 engelim var lakin 1yıl kontrollü emekli olsam sıkıntı olurmu