ref: refs/heads/v3.0
emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

2023 Yeni Engelli Hakları Nelerdir?

2023 Yeni Engelli Hakları Nelerdir?
04.01.2023

Engelli bireylerin zorlu yaşam şartlarını daha konforlu hale getirebilmek için devreye alınan 2023 engelli hakları uygulamaları 5378 sayılı Engelli Hakları Kanunuyla koruma altına alınmıştır. Yasa haricinde sosyal yardım kurum ve kuruluşları veya dernekler tarafından desteklenen bireyler engellilik oranlarına göre değerlendirilir.

 • Özel gereksinimli birey kartı” sahibi engel oranı %40 ve üzerinde olan yetişkinler ve engelli raporu olan çocuklar dönemsel olarak sunulan desteklerden faydalanabilirler.
 • Ağır engelli bireylerin kimlik kartında yer alan “refakatli” ibaresi, hak ve indirimler konusunda belirleyicidir.

Engelli hakları, yerel yönetimler tarafından verilen indirimler ve bu imkânların oranları engelli kimlik kartı, nüfus cüzdanına işlenmiş engelli bilgileri ve resmi kurumlardan alınmış sağlık kurulu raporuyla hak edilir.

Engelli Oranları

Bir kişinin resmi olarak engelli sayılabilmesi için sağlık muayenesinden geçmesi gerekir. Muayene sonrasında kişiye sağlık raporu verilir ve vücudunun yüzde kaçında engel durumunun olduğu belirtilir.

Buna göre sağlık raporuna göre engellilik oranları şöyledir:

 • Toplamda 3 tip engelli oranı oluşturulur.
 • Çalışma yeteneğini %80 oranlarında kaybeden kişiler 1. dereceden engelli olarak kabul edilir.
 • Çalışma yeteneğini %60 oranlarında kaybeden kişiler 2. dereceden engelli olarak kabul edilir.
 • Çalışma yeteneğini %40 oranlarında kaybeden kişiler 3. dereceden engelli olarak kabul edilir.

Bu engellilik oranlarına göre kişilere belirli haklar sunulur. Gelir Vergisi Kanunu kapsamınca engelli hakları her yıl güncellenir.

2023 Engelli Vatandaşların Hakları

Engelli vatandaşlar hayattan soyutlanmanın aksine çeşitli haklar ile hayata dahil olmaları için çalışmalar yürütülür. Sağlık, eğitim gibi temel ihtiyaçlar başta olmak üzere engelliler için haklar düzenlenir.

2023 Yılı yeni engelli hakları şu şekildedir:

 • Erken Emeklilik Hakkı
 • Kurumsal Alanlarda İndirimler
 • Kamusal Alanlarda İndirimler
 • Engelli Aylığı
 • Muhtaç Aylığı
 • Evde Bakım Hizmeti
 • Gelir Vergisi İndirimi
 • ÖTV İndirimi
 • Özel Araç ve Gereçlerde KDV İndirimi
 • MTV İndirimi
 • Emlak Vergisi İndirimi
 • İthal Araç ve Gereçlerde Gümrük Vergisi İndirimi
 • Engelli Kimlik Kartı
 • Su İndirimi
 • Elektrik Yardım Desteği
 • Toplu Taşıma İndirimi
 • Devlet Demir Yolları İndirimi
 • Kredi Yurtlar Kurumu İndirimi
 • Devlet Tiyatroları Engelli İndirimi
 • Müze ve Ören Yerlerine Giriş İndirimi
 • Milli Parklar ve Tabiat Giriş İndirimi
 • Şehirler Arası Otobüs İndirimi
 • THY Engelli İndirimi
 • İletişim Engelli İndirimi
 • İnternet Engelli indirimi
 • EKPSS Hakkı
 • Özel Eğitim Hakları (Özel Gereksinim)

Tüm bunlar gibi çeşitli alanlarda ortaya koyulan haklar belirli kurallar dahilinde engellilere sunularak hayat kalitelerinin arttırılması sağlanır.

Engelli Erken Emeklilik Hakkı

SGK engelli olarak çalışan bireylere ek olarak sigortalı olunan süreçte iş gücü kaybı yaşayan vatandaşlara yaş şartı aranmaksızın daha kısa sürede ve daha az prim ödemesiyle erken emeklilik imkânı sunar.

Engelli emekliliğine hak kazanılması için;

 1. Doğuştan gelen engel veya sonradan olan ve %40 üzerinde engel için sağlık kurulu raporu olması,
 2. 4B kapsamında sigortalı olanların raporları ile vergi indirimi belgesi alması,
 3. İşe başlama tarihine göre yaş şartı aranmaksızın prim gün sayısını ödemesi ve
 4. Sigortalılık süresini tamamlamış olması gerekir.

Engelli sigortalılar içinde maluliyeti tespit edilenler olursa bu kişilere SGK tarafından malullük aylığı bağlanır.

Kurumsal Alanlarda İndirimler

Engelli vatandaşlar için kamu kurumları ve kurumsal şirketler tarafından çeşitli indirimler sunulmaktadır. Bu imkânlardan faydalanmak isteyenlerin ve engellilik oranı %40’ın üzerinde olanların ikamet ettikleri ilde hizmet veren Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürlüklerine şahsen başvuru yaparak engelli kartı çıkartmaları gerekir.

Kamusal Alanlarda İndirimler

Kamu kurumları tarafından verilen hizmetlerde engelli kimlik kartı sahiplerine sürekli veya dönemsel indirimler uygulanır. Bu indirimler arasında;

 • Belediye hizmetleri
 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ait yardımlar
 • T.C. Devlet Demiryolları seyahat indirimi
 • Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) engelli hakları
 • Devlet tiyatrolarında ücretsiz seyirler
 • Müze ve ören yerlerine girişte indirimli bilet
 • Milli Parklar, Tabiatı Koruma Alanları ve Tabiat Parklarına girişte engelli indirimi sayılabilir.

Sunulan indirim ve dönemsel fırsatlar, engelli vatandaşların talep ve beklentilerine uygun olarak düzenli şekilde güncellenir.

Engelli Aylığı

2023 engelli aylığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı SYDV tarafından verilir. Bu aylığa hak kazanmak için bireyin %40 ve üzeri engeli bulunmasına ek olarak SGK güvencesi bulunmamalıdır.

SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı kapsamına girmeyen engelli vatandaşlar muhtaçlıklarını belgelemeleri halinde maddi hak kazanabilirler. 18 yaşından büyük engelliler veya 18 yaşından küçük engelli yakını bulunanlar başvuru yaparak engelli aylığı almayı talep edebilirler. 2023 yılı için engelli maaşı;

%40-69 arası engeli bulunanlar için1.533,36 TL
%70 ve üzeri engeli bulunanlar için2.300,05 TL

Engelli maaşı başvuruları sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına özeldir. Belirlenen tutar 3 aylıktır.

Muhtaç Aylığı

Muhtaçlık aylığı annesi veya babası olmayan 18 yaş altı muhtaç çocuklara %40 ve üzeri engelleri olması halinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bağlanır. Bu hak Vakıflar Yönetmeliğine 2008 tarihinde eklenmiştir. Muhtaçlık aylığının bağlanabilmesi için;

 • Kişinin sosyal güvenliği ve
 • Herhangi bir kurumdan geliri olmamalıdır.
 • Mahkeme kararıyla bakım altında ve
 • Gelir getirici herhangi bir taşınır ya da taşınmazı bulunmamalıdır.

Muhtaç aylık miktarı yapılan incelemenin sonunda kişiye özel olarak belirlenir.

Evde Bakım Hizmeti

Evde bakım hizmeti “Ağır engelli” tanımı yapılan ve engelli sağlık kurulu raporu %50’nin üzerinde olan bireyler için verilir. Kendisine yardımcı başka bir birey olmadan kendi bakımını üstlenemeyecek engellilerin bakımını yapan kişilere evde bakım aylığı nakit olarak ödenir. Engelli bireyin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ödenen aylık, bakmakla yükümlü olunan birey sayısına göre hesaplanır.

Gelir Vergisi İndirimi

Gelir vergisi indirimi maddi bir kazançtır. Vergiye tabi kazanç elde eden engelli bireyin engel oranına göre değişen hak, gelir vergisi matrahından düşülür. Vergi indirimi uygulaması sayesinde engelliler ve yakınları daha az gelir vergisi ödemekle yükümlü olur.

 • Ücretlilerin brüt maaşından daha az kesinti yapılarak net gelirin yükselmesi sağlanırken
 • Serbest meslek sahipleri için gelir vergisi miktarı indirilir.

ÖTV İndirimi

Araç alımında ÖTV muafiyeti %90 ve üzeri engeli bulunan ve malul vatandaşlar için 0 km araç alımında uygulanır. Özel Tüketim Vergisi indirimi 5 yılda 1 kere aracın ilk satın alınış işlemlerinde hesaplanır. Bu uygulamayla engelli vatandaşların ek donanım yaptırarak kullanacakları araçlar ÖTV’siz satılır.

Özel Araç ve Gereçlerde KDV İndirimi

Engel oranı ve türü gözetmeksizin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen KDV indirimi eğitimden meslek hayatına, her türlü araç gereçten engelin beraberinde getirdiği dezavantajı ortadan kaldıracak ürünlerin satın alınmasına kadar belirlenmiş ürünlerde geçerlidir. Bu muafiyet engelli vatandaşların tüm harcamaları için değil, engele uygun üretilmiş araç gerecin satın almasında geçerlidir.

MTV İndirimi

Bireyin adına tescil edilen motorlu taşıtlara uygulanan MTV indirimi engellilere özgü bir muafiyettir. Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin vergi dairesi müdürlüklerine şahsen başvuru yapması gerekir. Motorlu Taşıtlar Vergisi muafiyetinde motor hacmi, engelli bireyin özür türü veya oranına bakılmaz.

Emlak Vergisi İndirimi

Engelliler için emlak vergisi indirimi belediyeler tarafından uygulanır. Engelli bireyin tek meskeni olan ve yüzölçümü 200 m²yi geçmeyen ev için emlak vergisi alınmaz. Bu haktan faydalanmak için sağlık kurulundan alınmış engelli raporuyla belediyelerin ilgili birimine başvuru yapmak gerekir. Konutun yazlık ya da kışlık olmasına bakılmaz.

İthal Araç ve Gereçlerde Gümrük Vergisi İndirimi

Engellilerin kullanımına sunulmak ve günlük hayatlarını kolaylaştırmak için yurtdışından ithal edilecek özel donanıma sahip araç ve gereçlerden gümrük vergisi alınmaz. Muafiyet Gümrük Bakanlığı tarafından uygulanmaktadır. Söz konusu cihaz, alet veya araçlar engelli birey veya kamu yararına hizmet veren kurumlar tarafından getirtilebilir.

Vergi indirimine tabi ithal edilebilecek ürünler arasında;

 • Hareket ettirici donanıma sahip motorlu veya motorsuz koltuklar
 • Engel oranı ve türüne bağlı olarak engelli birey tarafından kullanılamayacak ancak 3.dereceye kadar yakın akrabanın kullanabileceği motor hacmi 2500 CC’ye kadar binek otomobiller sayılabilir.

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından uygulamaya alınan indirim ve muafiyetlerde engelli bireyin ihtiyaçları ön planda tutulur.  

Engelli Kimlik Kartı

%40 ve üzeri engeli olan bireyler için dağıtılan engelli kimlik kartı başvuruları ikamet edilen yerde hizmet veren Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı İl Müdürlüklerine yapılabilir. Sosyal Hizmet Merkezleri tarafından da basılan kartlar engelli vatandaşlar için özel olarak kamu kurum ve kuruluşlarında sunulan hizmet ve indirimlerden yararlanma fırsatı sağlar.

 • Engelli kimlik kartları sağlık kurulu tarafından verilen rapor yerine geçmez.

Engelli kimlik kartının en büyük avantajı kullanım kolaylığıdır.

Engelli Su İndirimi

İSKİ tarafından yapılan uygulamaya göre hane halkı içinde en az 1 engelli birey bulunan evlerde %50 su indiriminden faydalanılabilir.

 • Sayaç ayrımı yapılmış
 • Müstakil aboneliği bulunan
 • Su ücretinde %50 indirimli fatura uygulaması %40 ve üzeri engeli raporla belgelendirilen vatandaşların yaşadıkları evlere özeldir.

İndirim için engellilik türü aranmazken, sadece bir sözleşme üzerinden indirim hakkı elde edilir. Ülke genelinde indirimden faydalanmak isteyenlerin ilgili Belediye Başkanlıklarına başvuruda bulunması gerekir.

Engelli Elektrik Yardım Desteği

Engelli elektrik yardım desteği, elektrik enerjisi ücretinde %40’tan az olmamak kaydıyla fatura indirimi anlamına gelir. Bu imkândan faydalanmak isteyenlerin elektrik sayaçlarını kendi üzerlerine alması şarttır. İşlemin ardından başvurular bağlı bulunan elektrik müessesesine yapılabilir.

Engelli vatandaşların engel oranlarına göre elektrik faturalarında belirli indirimler uygulanır. Resmi Gazete ilanına göre engelli vatandaşlar kimlikleri ile başvuru yaparak elektrik indirim desteği uygulamasından yararlanabilir.

2023 Engelli elektrik desteği;

 • Hanede 1-2 kişi olursa aylık 75 kWh enerji tüketim indirimi 130,09 TL,
 • Hanede 3 kişi olursa aylık 100 kWh enerji tüketim indirimi 173,46 TL,
 • Hanede 4 kişi olursa aylık 125 kWh enerji tüketim indirimi 216,82 TL,
 • Hanede 5 ya da daha fazla kişi olması durumunda aylık 150 kWh enerji tüketim indirimi 260,19 TL

2023 Engelli elektrik desteği tutarı;

HanelerYardım Tutarı (TL)
1-2 kişi130,09 TL
3 kişi173,46 TL
4 kişi216,82 TL
5 kişi ve daha fazlası260,19 TL

Engelli elektrik desteği kriterleri;

 • 1-2 kişi / 75 kilovatsaat,
 • 3 kişi / 100 kilovatsaat,
 • 4 kişi / 125 kilovatsaat,
 • 5 ve daha fazla / 150 kilovatsaat,

Engelli Toplu Taşıma İndirimi

Belediyeler tarafından engelli vatandaşlara sunulan su ve elektrik harcamalarında indirim imkânı, toplu taşıma hizmetlerinde ücretsiz olarak verilir. Her belediye için indirim oranları farklı olabilir.

Sunulan avantajlardan kimlerin hangi oranda faydalanabileceği hakkında güncel bilgilere ulaşmak isteyenler Belediyeleri ziyaret edebilirler.

Devlet Demir Yolları İndirimi

TCDD yüksek hızlı trenler dâhil işletmekle sorumlu olduğu tüm hatlarda engelli vatandaşlar için ücretsiz ulaşım imkânı sağlar. Engelli kartını gösterenler bu hizmetten faydalanabilirler.

 • %50 ve üzeri engeli olan bireyler kendileri ücretsiz ulaşım imkânından faydalandıkları gibi refakatçileri de ücretsiz yolculuk yapar.

Ücretsiz ulaşım imkânından faydalanmak için bilet satış noktalarında engelli kartının ibraz edilmesi zorunludur.

Kredi Yurtlar Kurumu İndirimi

%40 ve üzeri engeli olan vatandaşlara Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından burs ve yurt başvurularında da öncelik verilir. Engelli bireylerin ihtiyaçları göz önünde tutularak dizayn edilen yeni yurt binaları eğitim öğretim hayatına konfor katar.

 • Çalışamaz” raporu almaya uygun olan bireylerin kredi borçları silinir.
 • Diğer engellilerin kredi borçlarında TEFE’ye endeksli faizlerin %50’si silinir.

Devlet Tiyatroları Engelli İndirimi

Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen gösteriler engelli vatandaşlar için ücretsizdir. Güncel sahne programları Devlet Tiyatroları resmi web sayfası üzerinden takip edilebilir.

Müze ve Ören Yerlerine Giriş İndirimi

Müze ve Ören Yerleri işletmesi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Engelli bireyler ve yanlarındaki refakatçileri kartlarını göstererek ücretsiz hizmetlerden faydalanabilirler.

Milli Parklar ve Tabiat Giriş İndirimi

Milli Parklar ve Tabiat Parkları işletmesi Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Engelli bireyler kartlarını göstererek ücretsiz hizmetlerden faydalanabilirler. Çadır ve kamp alanlarında uygulanan indirim %50’dir.

Şehirler Arası Otobüs İndirimi

%40 ve üzeri engelli bireylere sunulan şehirlerarası otobüs tarife ücret indirimi Karayolları Taşıma Yönetmeliği tarafından düzenlenmiştir.

 • Engelli vatandaşlara normal bilet ücreti üzerinden %30 indirim uygulanır.

İndirim uygulaması firmalar arasında değişiklik gösterebilir.

THY Engelli İndirimi

THY engelli indirimi %40 ve üzeri engelli bireylere sunulur.

 • İç hat uçuşlarda %20 ve
 • Dış hat uçuşlarda %25 indirim uygulanır.

Promosyonlu biletlerde indirim, tarifeli fiyat üzerinden geçerlidir. Uçak biletinde indirim online işlemlerde kullanılamaz. Bilet satış ofisi üzerinden gerçekleşecek indirimli bilet kesme işlemi esnasında tekerlekli sandalye talepleri de kabul edilir.

İletişim Engelli İndirimi

Ülkemizde hizmet veren cep telefonu operatörlerinin engelli tarifeleri mevcuttur. Türk Telekom tarafından %40 ve üzeri engelli vatandaşlar için hazırlanan özel tarifenin detaylarını öğrenmek isteyenler 444 0 375 numaralı çağrı merkezini arayabilirler. İletişim indirimi engelli bireylerin yanı sıra 1.derece akrabalarını da kapsar.

İnternet Engelli indirimi

BTK yani Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yaptığı araştırmalar sonucunda 2012 yılından itibaren %40 ve üzeri engeli olan bireyler için %25 özel tarife uygulamasına geçmiştir. Kullanıcılar detaylı bilgiye servis sağlayıcıları aracılığıyla ulaşabilirler. Dönemsel olarak uygulanan internet engelli indirimleri vatandaşın kesintisiz hizmet almasına yöneliktir.

EKPSS Hakkı

ÖSYM tarafından yapılan EKPSS ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak engelli vatandaşların seçimi yapılır. İlköğretimden üniversiteye kadar farklı kademelerde mezuniyetleri olan engelli bireyler başvuru sonunda sınava girmeye hak kazanırlar.

 • 2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanuna göre 50 ve üstü personel çalışan kurumlarda en az %4 ve
 • Özel sektörde en az %3 engelli personel çalıştırılması zorunludur.

Belirlenmiş kotanın üzerinde engelli personel çalıştıran özel şirketlerin fazladan çalıştırdıkları engelli bireylerin sigorta primleri devlet tarafından karşılanmaktadır.

Özel Eğitim Hakları (Özel Gereksinim)

Engelli bireylerin özel eğitim ihtiyacı Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından belirlenir. Ülkemizde pek çok il ve ilçede Özel Eğitim Kurumları bulunmaktadır. Bu okullarda eğitim giderleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanır.

 • ALO 183 ve
 • ALO 144 Danışma Hattı yardımıyla ikamet edilen yerde hizmet veren Özel Eğitim Kurumlarının güncel listesine kolay erişim sağlanabilir.

Engelli bulunan hanede kişi başı gelir muhtaçlık sınırını geçmiyorsa vatandaşlar tekerlekli sandalye, işitme cihazı, protez ve benzer araç gerece Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla ücretsiz sahip olabilirler.

Engelli Maaşı Nasıl Alınır, Kimlere Verilir, Şartları Neler?

Engelli Sağlık Raporu Sorgulama

Engelli Raporu ile Araba Nasıl Alınır ve Belgeleri Nelerdir

Yorumlar

 1. İsmail Ataş dedi ki:

  Şehirlerarası 100 km üzerinde illere minibüslerde(otobüs değil) bilet indiriminden faydalanabilirmiyiz karayollarının ilgili maddesini tam olarak paylaşabilirmisiniz

 2. Abdülkadir Bağcı dedi ki:

  İyi günler benim 84 bir yıl geçerli engelli raporumvar nelerde faydalana bilirim

 3. Elif dedi ki:

  Benim 2.5 yaşında mozaik down sendromlu bebeğim var 2 sene önce ilk cozger raporunu çıkardığımızda raporda ökgv yazıyordu. Ben bu sayede evde bakim ayligi alarak cocugumun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyordum. 1 hafta önce raporumuzu yeniledik %90-99 olan raporumuzu %50-59 a düşürdüler. Rapora itiraz etmek icin ise 850tl ücret ödememiz gerekiyormus. Rapora itiraz ettiğimizde rapor oranımız tekrar yükselebilir mi acaba nasıl bi yol izlemeliyiz yardımcı olabilir misiniz lütfen. Iyi çalışmalar.

 4. Sevimaltubas dedi ki:

  Benim oğlum yedi yaşından beri epilepsi hastası ve bugün 27 yaşında neden epilepsi hastası olanlar için birşey yapılmıyor hiç bir iş yeri iş vermiyor çalıştırmıyor neden bu hastalara iş imkan verilmiyor ben bir anne olarak üzülüyorum yarın ben olmaya cam bu oğlumun sonu ne olacak iş verilmiyor nasıl hayatını sürdürecek lütfen epilepsi hastalar içinde birşeyler yapın iş imkan gibi

 5. arif dedi ki:

  emeklilere sayın bakanım en düşük 7500 tl yaparken 2000 tl ikramiye verirken engelisini yaşlısını 2000 tl ye muhtaç eden devletimiz nerde hak ve adalet nerde adil düzeniniz engelini 2300 tl ye yoksuluk altında ezdirirken bu mu sizlerin hak hukuk adalet anlayışınız ?

 6. işitme engelliler dedi ki:

  işitme engelliler ayrımcıluğu gel görki 18 yaş altı çözger raporu ile indirimli araba alabiliyor 18 yaş üstü indirimli araba alamıyor ne yazıkkı buna acil bir çözüm getirilmeli ayrımcılık yapılmamalı

 7. Ayşe kut dedi ki:

  Ablam %81 engeli var psikiyatrik bir durum özel araç indiriminden faydalanabiliyor mu?

  1. Salih dedi ki:

   Hayır %90 ve üstü olacak. Sadece Ortapedi de %40 ve üzeri olmadı gerekiyor.

 8. Askim dedi ki:

  Babama kanserden ve prostat dan %40 rapor çıktı. Kronik hepatit b hastası. Raporda muayenesi bile yazmıyor neden acaba bilgisi olan var mı

 9. Ramazan dedi ki:

  Elektrik yardım desteği, elektrik dağıtım şirketinden değil e-devlet aracılığı ile alınabiliyor.

 10. Hakan dedi ki:

  Merhaba elektrik yardım desteği indirimi yokmuş/84 oranım var burada detaylı bilgiler verilmiş olmasına rağmen Kocaeli sepas olmadığını söyledi bu konuyu tekrar değerlendirmeniz gerekiyor sanırım

  1. Hicran dedi ki:

   Kaymakamlığa başvuru yapmanız gerekir sepaşa değik

 11. Kürşat dedi ki:

  Hocam merhaba. Ben engelli bir bireyim. Hocam aylık engelli maaşı almak istiyorum ama bu maaş benim ilerde e kpssden memur olmamı engeller mi? Cevaplarsanız çok memnun olurum.

 12. Sertan ARKAN dedi ki:

  İyi günler. %45 bedensel engelliyim bir fabrikada çalışıyorum engelli kadrosun da is yerim tüm çalışanların gelir vergisini karşılıyor gelir vergisin den patronum sayesinde muaf gibiyim önceki muhasebeci bana senin engelin den ötürü maaşına 75 tl bir para geliyor bunu hesaplarken senin maaşına ekliyorum diyor. Yeni gelen muhasebeci ye soruyorum gecen sene 75 tl para geliyordu bu sene ne kadar diyorum bilmedigini ve o para senin maaşına otomatik yatiyor aldığın paranın içinde diyor tutarı soruyorum bilmiyorum diyor beni aydınlatırmısınız.
  Engelim doğum esnasinda oluştu erken emeklilik için gün sayısı yeterli olucak mıdır ?

 13. Hasip adıgüzel dedi ki:

  Merhaba,66 yaşında Babamın raporu %86 ve kısmi bağımlı çıktı haliyle ne bakıcı parası nede ötv den faydalanabiliyoruz.
  Babamın en büyük problemi ruhsal ve psikolojikti ve psikaytri bölümü herhangi kullandığı bir ilaç olmadığı için 0 puan vermişti. Bizde itiraz etmeden önce psikaytri bölümüne gidip ilaç tedavisi aldık veRapora itiraz edip yönlendirilen hastaneden randevu aldık. Sizce sonuçta değişiklik olur mu?
  Birde randevuya giderken ilk rapor çıkarken istenilen evraklar tekrar istenilecek midir?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Psikiyatriden ilaç sonrası tedavi durumu izlenmesi beklenebilir. 1 yıl sonra başvurmanızda fayda var. Hemen oran çıkabileceğini düşünmüyorum.

 14. Ünal demir dedi ki:

  Merhabalar yüzde 59 engel raporum var nelerden faydalanabilirim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Yazımızın tamamında bu konudan bahsettik.

 15. Sergen dedi ki:

  Merhabalar annemin yüzde 50 engel raporu var babamla yaşıyor ve babam sgk işçi emeklisi anneme engelli aylığı bağlanır mi

 16. Seda dedi ki:

  Merhabalar yukarıdaki açıklama da elektrik indirim desteği diye bir açıklama var ve hane halkı sayısına göre fatura indirimi tablosu mevcut bu indirimden faydalanmak için engel raporunun olması yeterlimi

 17. ömr dedi ki:

  Merhaba,

  Kolon kanserini atlattım. Kalın bağırsağımsan 15 cm alındı. 4 kür kemoterapi aldım. Çok şükür iyileştim. Bir sene olmadı daha. Engelli raporu alabilir miyim ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Öncelikle geçmiş olsun. Mevcutta sıkıntılı bir durum yoksa rapor çıkmaz.

  2. Neshal dedi ki:

   Kontrollerinin devam ediyorsa engelli karti alırsınız bende 4 yıl oldu ve düzenli kontrollerin var kanser kronik hastalık baş vurun kesin alırsınız

 18. HUSEYİN dedi ki:

  YÜZDE 60 ENELLİİYİM ELEKTRİĞİ İNDİRİMLİ KULLANABİLİYORMUYUM.BUNUN İÇİN NELER YAPMALIYIM

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Elektrikte ilgili indirim yok ama İhtiyaç sahiplerine elektrik yardımı bulunmaktadır.

  2. Salih dedi ki:

   Başvurular e devletin mi acaba

 19. Necip KÖKSAL dedi ki:

  Mrb benim nisan 2022 de alığım 52 rapaorum var eylülde vergi indiririm süresiz onaylandı.nisan 2008 girişim var 12 yılım bağkur son 3 ayım ssk.4600 günüm var.emkli nasıl olabilirim şuan ssk lıyım ama bağkurada geçerim hangisi daha avantajlı ve kolay.başvuruyu ne zaman yapmalıyım

 20. Meliha Tokatlı dedi ki:

  Tekerlekli sandalye isterız bızım hasta yatağlıktır mağdurdur

 21. ceyhun celal dedi ki:

  Eşim ALS (mnh) hastası HEYET RAPORUNDA %88 ENGELLİ. Buna rağmen engelli parkına park ettiğimiz için 395 tl trafik cezası yazıldı, itiraz ettim red edildi. Trafiğe gittim engelli otopark kartı alabilmemiz için %90 ve üzeri engelli raporu istendi. Aylık 4 paket , toplam 120 adet hasta bezi kullanıyoruz sadece dörtte birini sgk ödüyor. Kısaca hiç bir (ciddi denilecek) engelli hakkından yararlanamıyoruz.

 22. Sibel dedi ki:

  Merhaba annemin yüzde 65 engelli raporu var nelerden faydalanır acaba bişey çıkmıyor mu

 23. İlhan dedi ki:

  Araçta özel donanıma ihtiyaç duyuyorsanız olabiliyor ancak ortopedik Bi engeliniz yoksa bundan yararlanamıyorsunuz

 24. abdullah akbaş dedi ki:

  VERGİ İNDİRİMLİ ERKEN EMEKLİLİK İLE BİR YERDE SSK LI OLMAN GEREKİYOR İLÇE SSK YA GİDİN İKİ EVRAK ALIN BİRİNİ SİZ BİRİNİ İŞYERİNİZ DOLLDURSUN HERHANGİ BİR DEVLET HASTAHANESİNDEN TELEFONLA SAĞLIK RANDEVUSU ALIN SONRA VATAN CADDESİNDEKİ VERGİ DAİRESİNDE İŞLEMİNİZİ YAPTIRIN ORADAN VERİLECEK EVRAKLA İŞLEMLERİNİZ BAŞLAYACAK RANDEVU ALDIĞINIZ HASTAHANEYE GİDİN GERİSİ KOLAY

  1. Fatih cen dedi ki:

   Mrb engelli emeklilik için 1800 gün yeterli mi vergi indirimi var ben baypas oldum ama sigortalık sürem 8 yıl

  2. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   1800 günle ancak malulen emekli olabilirsiniz. Bay pass ameliyatı bunun için yeterli olmayabilir. durumunuza göre değerlendirilir.

 25. Hakan Üçok dedi ki:

  Merhaba eşim Emes hastası bel fıtığı var sol kulağı duymuyor hepatit b atlattı yüz de kaç rapor alabilir

 26. Seda dedi ki:

  Merhaba
  tansiyon ve parkinsondan toplamda %28 oranında süresiz engel raporu aldım, oran düşük olduğu için rapora itiraz etmeyeceğim ancak tekrar heyete girmek için ne kadar süre geçmesi bekleniyor? Süresiz rapor için de oranı artırmak için tekrar başvuru yapılabilir mi?
  Teşekkürler

 27. Nurcan dedi ki:

  Babam yüzde 88 engelli raporu var kendisi emekli kısmi bağımlı yazıyor raporda sosyal yardım vakfına gittim emekli maaşı olduğu için olmadı annemde bakım maaşı bağlanmadı peki engelli kartı çıkarsak nelerden faydalanırlar ailem

  1. Serdar Deniz dedi ki:

   Belediye otobüslerine metroya tramwaya ücretsiz binmek için kart alabilirsiniz.
   Tren bileti ücretsiz alabilirsiniz.tren garında kayıt yaptırıyorsunuz.
   THY ve anodolu jet den belli tarifelerde indirimli seyahat yapabilirsiniz.

 28. iSMAİL dedi ki:

  Merhaba,% 51 Oranında Kardiyolojiden 3.derece raporum var.
  Sıfır araç alımında ÖTV indirimi % 26,03 Ve KDV % 15,24 Vergi indiriminden faydalanabilir muyum ? Bu konuda sizden rica ediyorum.

 29. derya demir dedi ki:

  merhaba eşim memur oğlum seneye 18 yaşına girecek hemofili hastası kalıtsal bir hastalık ve önceki raporumuz yüzde 80 ağır engelli olarak görünüyordu 18 yaşından sonra babasının sağlığından faydalanarak engelli maaşı alabilir mi yoksa babasının sağlık hizmetinden düşmesi mi gerek maaş alabilmek için,kalıtsal kan hastalığı için süresiz engelli raporu isteme hakkımız var mı hastane 2 yıllık verilir diyor kalıtsal hastalık için 2 yılda bir yenilemek yasa da mı geçiyor yoksa hastane mi böyle istiyor

 30. Aziz dedi ki:

  Raporu sağlık kurulundan aldım yüzde 30 kronik hepatit b 2007 den beri hap kullaniyorum bu rapor hicmi işime aramaz

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   % 40 altı raporlarda engelli haklarından yararlanılamamktadır.

 31. Nalan sezer dedi ki:

  4/d işçi kadrosunda hastanede çalışmaktayım.çalışma haklarım nelerdir

 32. Aziz dedi ki:

  Slm kronik hepatit b hastasıyım yüzde 30 rapor verdiler bu rapor la ilaç alabilirmiyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Raporlu olarak ilaç alabilirsiniz. Ancak raporda katkı payından muaf ifadesi yoksa ücret ödersiniz.

 33. Kubra dedi ki:

  Merhabalar babamın ayağından 5 cm yukarıda ayağı kesildi seker hastası tansiyon var göz den anju oldu malulen emekli olabilirmi

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   evet verdiğiniz bilgilere göre emekli olabilir.

 34. AYHAN DAVARCI dedi ki:

  MERHABA %67 RAPORUM VAR NASIL EMEKLİ OLABİLİRİM

  1. Serdar Deniz dedi ki:

   Raporunuz süreli mı süresiz mı?
   Rapor dışındaki şartlarınıza göre durum değişiyor.
   Sigortalı prim gün sayısı ve çalışma yılı durumunuz uygunsa yaş şartı olmadan normal emekli olabilirsiniz.
   Diğer türlü malulen emekli olabilirsiniz maaş çok düşük malesef.
   SGK müdürlüğüne giderek detaylı bilgi alabilirsiniz.

 35. MURAT dedi ki:

  Merhaba %32 oranında engelli raporum var. Bu raporla hiç bir hakkım olmuyor mu?

 36. Zafer dedi ki:

  Yüzde 78 kısmi bağımlı raporum var engelli maaşı alıyorum bakım maaşıda bağlanabilirmi

  1. okan dedi ki:

   bakım maaşı engelli bireyden evde sizin ihtiyaçlarınızı karşılayan tarafından başvurup alınır. Geliriniz düşükse bağlanabilir ben engelli maaşı alırken aynı anda annem bakım maaşı alıyordu.

 37. Nurullah dedi ki:

  Merhabalar ben sağlık bakanlığı sürekli işci kadrosundayım sürekli yer değişimi yapılıyor bana ve hastanede benimle uğraşıyorlar raporum %55 kronik rahatsızlığım var bunun için ne yapmam lazım

 38. kbra dedi ki:

  merhaba babam akciger kanseri teşhisi konuldu. dişi huylu kanserdir.4 evresinde beyninin tamamına kuyruk sokumundaki kemige farklı yerlere akciger sag ve sol her yerine yayılmıştır. yayılmıştır. yzüde kaç engel alır ?

 39. İsmail dedi ki:

  Merhaba,% 51 oranında Kardolojiden engelli raporum mevcut.3.derece engelli vergi indiriminden faydalanabiliyorum.Sıfır araç almak istedeğimde ÖTV Ve KDV vergi indiriminden faydalanabiliyor muyum ?

 40. ismail dedi ki:

  Merhaba,3.Derece % 51 oranın engelli ( kardolojiden ) raporum mevcut.Sıfır araç alımında Ötv indiriminden faydalanabilir miyim ?

 41. Ergül dedi ki:

  %75 Engelli Raporum var ve emekliyim. Adıma kayıtlı aracım için Vergi dairesinden MTV indirimi alabiliyor muyum. Teşekkür ederim.

 42. Hayati dedi ki:

  Kısmi bağımlıda bakım maaşı bağlanmıyo

 43. Erhan dedi ki:

  Merhaba çalıştığım kurumda fizike yeterlilik testi yapılıyor her yıl %64 engelliyim engelli raporum mevcut diyorum git spor yapamaz al diyorlar araştırdım bulamadım bununla ilgili bir yazı bu durum hakkımda bilgi verirseniz sevinirim

 44. Deniz dedi ki:

  Merhabalar %71 bağımsız raporum var ötv indirimi araç alabilirmiyim bu konuyla ilgili beni aydınlatırmısınız.

 45. ANIL dedi ki:

  ENGELİ EMEKLİ OLDUKTAN SONRA ÇALIŞMAYA DEVAM EDEBİLİRMİ

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Evet. Malulen emekli olunmadıysa çalışmaya devam edilebilir.

  2. Hayati dedi ki:

   Kısmi engelli raporuna bakım maaşı bağlanırmı

 46. Elvan yeni dedi ki:

  Merhaba , babam %97 -kismi bağımlı engelli raporu var. Evde Bakım aylığı almak için illede raporun “bagimli” mi olması gerekir

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Kısmi bağımlıda da bakım aylığı bağlanır.

 47. Yavuz Selimhan Gül dedi ki:

  yüzde yüz engelli raporum var hangi haklara sahibim acaba

 48. Gurbet dedi ki:

  Merhaba, %98 bedensel engelliyim. SGK’dan yararlanıyorum . Engelli maaşı başvuru yaparsam SGK ‘dan kesilme olur mu?

 49. Filiz Civil dedi ki:

  merhaba, annemin iki kulağında da %70 oranında kalıcı işitme kaybı mevcut ve işitme cihazı kullanıyor.
  kalça ve belinde kemik erimesi mevcut ve bel omurlarından birinde kırık oluştu.
  belinden de fıtık ameliyatı geçirmişti. Yüzde kaç oranında engelli raporu alabiliriz bilgi alabilir miyim?
  saygılarımla.