GSS

2019 Gelir Testi Nedir, Nasıl Yapılır ?

2019 yılında gelir testi yaptırmak isteyen vatandaşların nasıl ve neler yapması gerektiği bilinmesi gereken konulardan biri olarak dikkat çekmektedir. Gelir testi nedir? Nasıl yapılır? Neden yapılmalıdır? Kimler yapmak zorundadır? Gibi pek çok soru ülkemizde yaşayan bireylerin sıkça karşılaştıkları sorulardır. Gelir Testinin yapılma sebebi temel olarak kişilerin ve ailelerin GSS olarak bilinen Genel Sağlık Sigorta primlerini kimin ödeyeceğinin tespit edilmesi zorunluluğudur.


Genel Sağlık Sigortası ülkemizde zorunlu olup kişilerin herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaşmaları durumunda sağlık hizmeti alabilmelerini ve bu hizmetin bedelini Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanması olarak özetlenebilecek sigorta hizmetidir.  Bu sigorta hizmetinden faydalanan kişiler eğer özel bir işletmede çalışıyor iseler SSK, kendilerine ait bir işletmeleri var ya da çiftçilerse Bağkur, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapıyorlarsa Emekli Sandığı türünde sigortalı olarak primlerini ödeyebilirler. Herhangi bir işte çalışmayan kişiler dışarıdan kendi primlerini ödeyerek sigortalı olabilirlerken hiçbir geliri olmayan kişiler bunu ispat ettikleri takdirde Genel Sağlık Sigortası primleri devlet tarafından ödenmektedir.

Gelir Testi Nedir?

Gelir testi 2019 yılında ülkemizde uygulanmaya devam eden bir gelir durumu tespiti uygulamasıdır. Genel Sağlık Sigortası yani GSS kapsamında kayıtlı görünmeyen kişilerin ve aile bireylerinin gelirlerinin tespit edilmesi suretiyle sağlık hizmetlerinden SGK’nın desteğiyle faydalanabilmesine olanak sağlayan bir uygulamadır. Burada kast edilen aile bireyleri, aynı hane içinde yaşayan eş, evli olmayan çocuk, büyük anne ve büyük babadan oluşan aile bireyleri kast edilmektedir. Yaşları ne olursa olsun aynı ikamette yaşayan ve evli olmayan çocuklar gelir tespitinde aile içinde değerlendirilir ancak 25 yaşından küçük ve eğitimine devam eden çocuklar aynı hanede yaşamıyor olsalar bile bu değerlendirmeye dahil edilirler. Anne ya da baba bakmakla yükümlü durumda olsalar bile eğer farklı bir hanede ikamet ediyor iseler ayrı gelir testine tabi tutulacaklardır.

Bu nedenle Gelir Testinin ikamet odaklı bir test olduğunu söylemek mümkündür. Genel Sağlık Sigortası kapsamında olmayan kişilerin bazı istisnai durumlar haricinde, herhangi bir işletmede çalışmayan, kendine ait bir işyeri sahibi olmayan, ziraatle uğraşmayan, 65 yaş üstü, harp ya da vazife malullüğü aylığı ile işsizlik ödeneği gibi herhangi bir geliri olmayan vatandaşlar gelir testi yaptırarak Genel Sağlık Sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedir. 65 yaşın üzerinde olan ve herhangi bir sosyal güvencesi ya da geliri bulunmayan tüm vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca aylık yardım yapılmaktadır. Bu yardımla birlikte Gelir Testi yaptırmaları durumunda GSS primleri de devlet tarafından ödenecektir.

Gelir Testi Nasıl Yapılır?

Bu müracaatlar kişilerin bizzat başvurusu ile yapılabilmektedir. Bu başvuru esnasında kişilerin nüfus cüzdanı ile giderek kendilerine verilen gelir testi formunun doldurularak teslim edilmesi yeterlidir. Gelir Testi formu doldurulmuş örneği üzerinden yardım alınabilir. Bu formun doldurularak teslim edilmesi sonrasında kurum yetkilileri tarafından kişinin ve aynı ikamet adresindeki bireylerin gelirleri, taşınır ve taşınmaz malları, harcamaları ve giderleri tespit edilir. Bunun için gerekli görülmesi taktirde kurum yetkilileri tarafından konut ziyareti yapılması da mümkündür. Gelir Testi uygulamasında dikkate alınacak kriterler şu şekildedir;

 • Hane halkının aylık geliri,
 • Hane halkı eğer kendi evinde ya da kira ödememek koşuluyla başka birinin evinde oturuyorsa, evin rayiç bedelinin 240’ta biri,
 • Hane halkının oturmadığı başka evi ya da evleri, dükkanı, tarla veya arsaları varsa bu taşınmazların da 240’ta biri,
 • Aile bu konutu kiraya vermişse, konutun kira bedeli,
 • Hane halkının binek otomobil ya da ticari amaçlı binek araç için rayiç bedelinin 120’de biri,
 • Ailenin varsa bankadaki mevduat hesapları için aylık faiz getirisinin iki katı,
 • Hane halkında var ise sürekli olarak alınan burs, yardım gibi ödemelerin aylık ortalaması,
 • Hane halkının sahip olduğu büyükbaş ya da küçükbaş hayvanlar varsa, ilçe ya da il Tarım Müdürlüklerince bunlar için tespit edilen aylık gelir,
 • Bunların dışında kalan tüm gelirlerin aylık ortalaması

Ailenin gelir kalemleri olarak Gelir Testinin gelirler hanesine yazılır. Ailenin gelir kalemleri yazıldığı gibi ortalama giderleri de bu testte belirtilmektedir. Burada hane halkının giderleri olarak;

 • Giyim,
 • Gıda,
 • Yiyecek,
 • Kira,
 • Eğitim,
 • Sağlık,
 • Ulaşım,

Gibi temel gider kalemleri Gelir Testi hesaplama 2019 yılı için tüm giderlerin aylık ortalamasının bireylere düşen tutarı, güncel prime esas kazanç alt sınırının üçte birinden az olması durumunda aile bireyleri ve bakmakla yükümlü olduğu bireyler genel sağlık sigortası kapsamına alınmaktadır.

Gelir Testi Nerede Yapılmaktadır?

Gelir Testi nasıl yapılır 2019 yılında en çok sorulan sorulardan birisidir. Bu konuda sıklıkla düşülen bir yanılgı bu testin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapıldığıdır. Gelir Testi sonucu durumun SGK’yı doğrudan ilgilendirmesi nedeniyle toplum nazarında bu testin SGK tarafından yapıldığı yanılgısına neden olmuştur. Ancak Gelir Testi her il ve ilçede bulunan valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılmaktadır. Bunun için kişinin ikametinin bulunduğu il ya da ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü’ne müracaat edilmesi gerekmektedir.

Gelir Testi Yaptırmak Mecburi Midir?

Genel Sağlık Sigortası kişilerin sadece sağlık hizmetlerinden faydalanabildiği bir sigorta türüdür. Çalışan bireyler sigortalı olduklarında hem sağlık hizmetlerinden hem de emeklilik haklarından faydalanabilmektedirler. Genel Sağlık Sigortası bu sebeple herhangi bir işte çalışmayan bireyleri kapsamaktadır. Bu sigorta için birkaç yıl öncesine kadar Gelir Testi yaptırma zorunluluğu bulunmaktaydı ancak günümüzde Gelir Testi yaptırmadan GSS imkanlarından faydalanmak mümkün. Bunun için kişiler asgari ücretin %3’ü olarak belirlenen miktarı dışarıdan yatırarak Genel Sağlık Sigortası imkânlarından faydalanabilmektedirler. Günümüz asgari ücreti üzerinde hesaplandığında 76,74 TL olarak çıkan bu miktar ödenerek Genel Sağlık Sigortalı olmak mümkündür. Bununla birlikte isteğe bağlı olarak bu miktarı ödeyemeyecek durumda olan, herhangi bir geliri olmayan kişiler ve hane içindeki aile bireyleri kendi talepleri ile Gelir Testi yaptırarak bu durumlarını ispatladıkları takdirde söz konusu Genel Sağlık sigortası primi devlet tarafından karşılanarak sağlık hizmetlerinden faydalanabileceklerdir.

Gelir Testini Yeniden Hesaplatmak Gerekir Mi?

Asgari ücretin her yıl belirli oranlarda artması neticesinde Gelir Testi oranlarında da bir takım değişiklikler olmaktadır. 2019 yılında asgari ücrette yapılan büyük değişiklik sonrasında önceki yıllarda Gelir Testi yaptırarak belirlenen kriterleri sağlamadığı için primlerini kendileri ödemesi gerekenler için bu yıl yapılan asgari ücret zammı yeni bir imkan oluşturmaktadır. Geçen yıl Gelir Testine girenler, hane içindeki kişi başına geliri 676,50 TL ve altında çıkması durumunda prim ödemiyorlarken, 2019 yılı için Gelir Testine girenler, hane içinde kişi başına gelir 852,67 TL ve altında çıkarsa, prim ödemeden Genel Sağlık Sigortalı olma imkanına kavuşabilmektedirler. Gelir Tespiti yapılan Genel Sağlık Sigortalı kişiler, gelir durumlarında meydana gelen değişiklik sonucunda gelir tespitinin yenilenmesi için başvuruda bulunabilirler. Kişinin, gelir değişikliği olduğunu bildirmesi veya bu değişikliğin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nca tespit edilmesi halinde, bildirim veya tespit tarihinden itibaren bir ay içinde Gelir Testinin yapılması gerekmektedir.

GSS Gelir Testi Formu Örneği

Genel Sağlık Sigortası Kimleri Kapsamaktadır

Genel Sağlık Sigortası Borcu Nasıl Silinir?

İlgili Makaleler

10 Yorum

 1. Merhaba çalışmadığım halde borç çıktı bana şimdi de bsğkurluyjm onla bir alakası olabilirim be ödiycek durumum da yok malul bir annem var onla taşıyorum %85 raporlu o bir maaş alıyor ben çalışmıyorum evlilik dışı bir bebeğim var hiç bir yardımda almıyorum nasıl sildirebilirim bu borcu etşraz ettim bir ken silinmemiş lütfen bana bir yol gösterin birde faiz koymuşlar ve ödeme şansım sıfır kendin zor geçiniyorum

 2. Merhaba, Oğlum 25 yaşında ikinci bölümünü bitirmek üzere birkaç dersi kaldı.Mezun olduktan olduktan sonra yüksek lisans yapmak istiyor.Ben SSK den emekliyim ve eşimden bağlanan dul maaşımı almaktayım.Oğlum adına GSS ye müracatta bulundum.18.05.2018 tarihinde yürürlüğe giren kanun gereği oğluma yapılandırma kapsamında 500 bin borç çıkardılar.Benim devlete borcum yoktu alacağım vardı 5-6 yıl önce iki oğlum için 600 bin ödeme ypmıştım.Gelen affla benim alacağım silindi.Ben kimseden birşey dilenmek istemiyorum sadece haksız yere borçlandırıldığımı düşünüyorum bunun düzeltilmesi için ne yapmalıyım?

 3. 18 yaşını doldurmus oğlum liseden mezun oldu. Üniversiteye hazırlık kursuna gidiyor. Ben ve eşim emekliyiz. ama parttime calısıyoruz. oturdugumuz ev icin kredı taksıtlerı ödüyoruz. Kullandıgımız arac yıne kredı ıle alınmıs ödemelerı var. Oglum unıversıte hazırlık kursuna gıdıyor her ay 1400 lıra gıbı bır ödemesı var. Gelir testi yapılırken ev-araba kredısı ve eğitim icin ödenen kurs ücreti gelırden ındırılıyormu.

 4. Merhaba. Ben yurtdisinda calismaktaydim. Türkiye’ye dondum. Uzerime kayitli bir evim var ve suan issizim. Daha once gelir testi yaptirmadim. Gelir testi yaptirmak ve saglik sigortasindan ucretsiz yaralanmak istemekteyim. Evimin olmasi gelir testinde G-0 seviyesine cikmasina engel olur mu ? Cevabiniz icin simdiden tesekkurler.

  1. GSS primini yatiranlar sskli gibi hastanelerden ve özel hastanelerden faydalanıyor mu?

 5. 2022 kanunun son haline göre özürlü adına özürlü aracı olarak kayıtlı bulunan aracın gelir tespitinin hesaplanmasında hangi değeri ( Vergi indirimli değerimi yoksa vergi indirimsiz fatura değerimi) göz önüne alınıyor
  ilgileriniz için teşekkürler

  1. Merhaba,

   Engelliler için ÖTV muafiyeti, hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 200 bin TL’yi aşmayan araçlar için uygulanıyor.

 6. BEN 28 YAŞINDA BEKAR BİR ERKEĞİM.
  2018 ŞUBAT AYINDA İŞSSİZ KALDIM VE HALA İŞSİZİM. ŞU AN AYNI İKAMETTE ANNEM BABAM 27 YAŞINDA KIZKARDEŞİM 22 YAŞINDA ERKEK KARDEŞİMLE YAŞIYORUM.

  GENEL SAĞLIK SİGORTASI İÇİN BAŞVURU YAPSAM GELİR TESTİNDE GENE AİLEMİN MALVARLIKLARI DEĞERLENDİRİLİR Mİ BEN 28 YAŞINDAYIM 18 FALAN GEÇTİM.
  KENDİ ÜZERİME SADECE 25 BİN TL LİK 2. EL BİR ARABA VAR ?

  1. Sorum su olacak,
   Acaba dogrumu anladim bilmek istiyorum…
   Gelir testi yaptirmadan 70/80tl gibi olan ucreti oduyerek GSS yaptirabiliyormuyum? Sskli degilim.
   Cevap evet ise nereye basvurmam gerekiyor?
   Saygilar..

  2. Merhaba,

   Evet 78 tl gibi bir ücreti kaymakamlıklarda bulunan sosyal hizmetler müdürlüğünde kayıt açtırarak sgm ye ödüyorsunuz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu