ref: refs/heads/v3.0
emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

SGK İşçi Şikâyeti Nereye Nasıl Yapılır?

SGK İşçi Şikâyeti Nereye Nasıl Yapılır?
SGK
01.08.2021

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olan sigortalı işçilerin yaşamış oldukları durumlar hakkında çalışan şikâyetleri, hem işverenler tarafından hem de işçiler tarafından yapılmaktadır. Çalışan kişilerin haklarını aramaları kapsamında 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, çalışan işçi işyeri ile sorun yaşaması halinde şikâyette bulunma hakkı bulunmaktadır.

Peki, SGK işçi şikayeti nereye ve nasıl yapılır konusunu merak edenler, şikâyette bulunmak isteyenler ne yapmalıdır diyenler için, şikâyette bulunabilecek birkaç başvuru merkezi bulunmaktadır. Kişilerin bu kanallar üzerinden şikâyet işlemlerini gerçekleştirebilirler. Söz konusu kanallar ise ALO 170 numaralı hattı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi olan CİMER üzerinden yapılmaktadır.

SGK İşçi Şikâyeti Nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu işçi şikayetleri kapsamında, işçilerin çalışmış oldukları işyerlerinde görmüş oldukları haksızlık ve sigortasız çalıştırılma gibi durumlarda müracaat edebilecekleri ilgili şikâyet kanallarını işçiler ve işverenler için geliştirmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu, yalnızca işçiler tarafından yapılan şikâyetleri değil, işverenlerin de işçileri ile yaşamış olduğu sorunlar ve sıkıntılar için şikâyette bulunabilme hakkı tanımıştır.

İşçilerin, sigortasız olarak çalışması ya da sigorta primlerinin eksik ödenmesi gibi durumlarda haklarını talep edebilmeleri ve suç işleyen işveren için ceza işlemi başlatılmasını sağlayabilir. İşçilerin hakları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından korunmakta olup, haksızlık ve kötü muamele karşısında müracaat edilebilecek ilgili kurum Sosyal Güvenlik Kurumu olacaktır.

İşçiler, işyerinde görmüş oldukları kötü muamele, haksızlık ya da sigortasız çalıştırılma kapsamında ALO 170 hattını arayarak ya da CİMER’e başvuru yaparak haklarını talep edebilmektedirler. Şikâyet işleminin ardından yetkililer tarafından hukuki olarak inceleme başlatılacaktır.

SGK İşçi Şikâyeti Hangi Durumlarda Yapılır?

SGK sigorta kolları üzerinde yer alan işçi düşük ücret üzerinden sigortalı olarak gösterilme ya da eksik prim günü üzerinden gösterilme, meslek hastalığı ya da iş kazaları durumlarında şikâyette bulabilir. İşçi şikâyetini, SGK Müdürlüğü’ne iletebilir.

SGK işçi şikayetleri ise şu durumlarda yapılmaktadır,

İşçinin bağlı olduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ya da Merkez Müdürlüklerine şikâyet başvurusu yapılmaktadır.

SGK İşçi Şikâyeti Nasıl Yapılır?

SGK kapsamında işçi şikayeti şu yollar ile yapılmaktadır:

 • ALO 170 numaralı hattın aranması. ALO 170 hattı 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında görevde olan işçiler için hizmet veren hattır.
 • ALO 170 hattı işçi ve işveren anlaşmazlığı halinde dava işlemlerinden önce arabuluculuk yapmaktadır.
 • ALO 170 hattı üzerinden, eleştiri, ihbar, şikayet, soru, öneri ve talep hizmetleri alınabilmektedir.

ALO 170 hattı dışında, SGK resmi internet sayfası üzerinden online olarak şikâyet işlemleri de gerçekleştirilebilmektedir.

Ayrıca işçinin ikamet ettiği il ya da ilçenin Sosyal Güvenlik Kurumu’na şikâyet dilekçesi ile ihbar ve şikâyet işlemlerini halledebilir.

Şikâyette bulunulacak işyerinin unvanı ve adresi SGK’ya iletilmelidir.

Şikâyette bulunan işçi geriye dönük sigorta ve primlerinin tamamlanması için hizmet tespitinin yapılmasını da istemelidir. Bu hususta Hizmet Tespiti davası açılmalıdır.

SGK İşçi Şikâyeti Nereye Yapılır?

SGK işçi şikâyetleri için müracaat işlemleri için öncelikle hangi konularda şikâyette bulunulması gerektiği kesinleştirilmelidir. Bu kapsamda,

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine şikâyet işlemleri için sebepler şunlardır:

 • İşten ayrılmış olan kişiler,
 • İş akdinin feshedilmesi,
 • İşten çıkarılma,
 • Ücret eksikliğinin tamamlanması,
 • Fazla mesai alacaklar,
 • İşsizlik ödeneği alacaklar,
 • Kıdem ve ihbar tazminatı alacaklar gibi konularda müracaat edilebilecektir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Grup Başkanlıklarına şikâyet işlemleri için sebepler şunlardır:

 • İş sözleşmesi bitmeden işten çıkarılma,
 • İşyerinde mobbing gören kişiler,
 • Sigortasız olarak çalıştırılma ya da düşük ücret üzerinden sigorta gösterimi yapılması,
 • Toplu işten çıkartma ya da iş sağlığı güvenliğinin sağlanmaması halinde şikâyetlerini yapabilirler.

SGK İşçi Şikâyet Hattı Var Mı?

İşçiler işyerlerinde yaşamış oldukları sıkıntılar için şikâyette bulunmak istemeleri halinde işçi şikayet hattı olarak ALO 170 ve CİMER kullanılmaktadır.

ALO 170 hattı:

 • İşçilerin işverenlerini ve işyerlerini şikâyet edebilecekleri bir hattır.
 • Bu hat üzerinden yapılan şikâyetler kanuni yollar üzerinden araştırılır.
 • SGK kapsamında olan işyerleri için bu hat kullanılmaktadır.

CİMER üzerinden işçi şikâyeti:

 • Cumhurbaşkanlığına bağlı olan bir şikâyet hattıdır.
 • CİMER üzerinden yapılan şikâyetlere hızlı bir şekilde geri dönüş sağlanır.
 • CİMER üzerinden hem işçiler hem de işverenler şikâyette bulunabilmektedir.
 • Ayrıca işverenler genel sistem ilerleyişi kapsamında da şikâyette bulunabilirler.

SGK Sigortasız İşçi Çalıştırma Şikâyeti Nasıl Yapılır?

İşverenlerin çalışanlarını sigortasız olarak çalıştırması hukuki olarak yasaktır. Çalışanların sigortasız çalışması halinde şikâyet işlemleri SGK bünyesine yapılır.

Bu işlemler ise,

 • Telefon,
 • Online olarak,
 • Dilekçe yolu ile işçilerin sigortasız olarak çalıştırıldıklarına dair şikâyette ve ihbarda bulunulabilir.

Bu kanallar üzerinden SGK işçi şikayetleri nereye, nasıl yapılır konusu hakkında merak edilenler hakkında bilgi alınabilir ve sigortasız çalışanlar haklarını öğrenebilirler.

Sigortasız İşçi Çalıştırma Cezası Ne Kadar?

İşverenlerin bünyesinde çalıştırdığı her bir işçi için sigorta yapması mecburi bir işlemdir. İşverenlerin çalışanlarına sigorta yapmaması halinde ödeyecek oldukları ceza miktarı, asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır. Sigorta girişi bildirilmemiş her bir işçi için iki asgari ücret ceza ödenir.

Bu cezalar, bildirilmeyen her bir ay için artmaktadır. Bunlara ek olarak, bilanço kapsamında defter tutuma zorunluluğu bulunan ve defter tutuma yükümlülüğü bulunmayan işverenlerin ödemeleri gereken cezalar da bu kapsamda değişiklik göstermektedir. Mahkeme kararı ya da SGK müfettişinin teftişi doğrultusunda sigortasız işçi çalıştırıldığı tespit edilmesi halinde para cezaları değişiklikler gösterebilmektedir.

Sigortasız İşçi Çalıştırana Hapis Cezası Var Mı?

Sigortasız olarak personel çalıştıran işverenler için hapis cezası işlemi olup olmadığı merak edilmektedir. Sigortasız personel çalıştıran işverenler için para cezası ve diğer ceza işlemleri uygulanmakta olup hapis cezası uygulanmamaktadır.

İşverenlerin sigortasız personel çalıştırması halinde alacakları cezalar ise şunlardır:

 • İşverenlerin 1 ay boyunca sigortasız işçi çalıştırmaları halinde, işe giriş bildirgesi kapsamında 2, aylık prim hizmet belgesi kapsamında da 2 olarak toplam 4 asgari ücret üzerinden ceza alır.
 • Kayıt dışı olarak işçi çalıştırılması halinde ücret bordrosu gösterilmediği için işverene yarım asgari ücret cezası eklenmektedir.
 • İşverenin işçiyi yasal deftere kaydetmemesi halinde yarım asgari ücret cezası daha eklenir.
 • İşverenin 1. sınıf tüccar olması halinde bilanço esasına göre defter tutulmaktadır. Bu kapsamda defter tutan işverenler sigortasız işçi çalıştırması halinde 38 asgari ücret cezası ödemekle yükümlüdürler.
 • İşverenlerin 2. sınıf tüccar olmaları halinde işletme hesabı esasında defter tutulur. Bu kapsamda defter turan tüccarlar sigortasız işçi çalıştırmaları halinde 32 asgari ücret cezası öderler.
 • Defter tutma zorunluluğu olmayan işverenlerin sigortasız işçi çalıştırması halinde 29 asgari ücret cezası öderler.
 • Sigortasız olarak çalıştırılan işçinin iş kazası, meslek hastalığı ya da işçinin hastalanması halinde işçinin hastane maliyetleri ve diğer maliyetleri işveren tarafından ödenmesi gerekmektedir.
 • Sigortasız işçi çalıştıran işyerleri için işverenin teşviklerden yararlanma hakkı 1 yıl süresinde kaybedilmiş olur.
 • Çalıştırılan personel ile ilgili belgelerin ve bildirgenin zamanında bildirilmemesi halinde işveren idari para cezası ödemekle yükümlüdür.

Sigortasız Çalışan İşçi Ceza Alır Mı?

İşverenleri tarafından sigorta kayıtları yaptırılmayan sigortasız personeller için ceza alma durumu bulunmamaktadır. SGK düzenlemelerince işçi korunmaktadır ve sigortasız olarak çalıştığı süre kapsamında hâlihazırda bir mağduriyet durumu bulunmakta olduğu için herhangi bir ceza işlemi yapılmamaktadır. Sigortasız çalışan değil, sigortasız çalıştıran işveren ceza almaktadır.

Sigortasız Çalıştırılan İşçiye Çalışma Süresi Prim Olarak Eklenir Mi?

İşverenleri tarafından sigortasız olarak çalıştırılan işçiler, sigortasız çalışma süreleri için prim ödemesi yapılıp yapılmadığı konusu merak edilmektedir. Sigortasız olarak çalışan işçinin geriye dönük ödenmeyen primlerini alabilme işlemleri zorlu bir süreç içerisinde gerçekleşmektedir.

Sigortasız olarak çalışan işçinin SGK İl Müdürlüklerine sigortasız çalıştıklarına dair yazılı olarak başvuruda bulunmaları ya da Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkezinin aranması gerekmektedir. Yazılı başvurunun ardından, SGK müfettişleri, işçinin sigortasız olarak çalıştığı işyerinde inceleme yapar.

Bu inceleme, işçinin işyerinde çalıştığı süre içerisinde gerçekleşirse sigortasız çalışma tespiti kolaydır. İşçinin sigortası söz konusu süre kapsamında başlatılır ve müfettişler tarafından işyeri evrakları ve diğer çalışan işçilerin beyanları doğrultusunda, şikâyette bulunan işyerinde çalışan işçinin geçmiş yıllardaki sigorta hakları verilmektedir.

Söz konusu inceleme kapsamında yalnızca şikâyette bulunan işçi değil, aynı işyerinde çalışan sigortasız işçiler de haklarını geri alabiliyorlar.

Günümüzde 4 milyona yakın sigortasız işçi çalıştırılmaktadır. Sigortasız olarak çalışan işçiler, Sosyal Güvenlik Kurumu’na şikâyette bulunmalı ve haklarını talep etmelidir. İşverenler çalışanlarına ilk iş günü itibari ile sigorta girişi yapmak zorundadır.

Sigortasız olarak çalışan işçinin, çalıştığı süre içerisinde şikâyet işlemi yapması halinde sigorta kapsamına alınacak ve incelemeler sonucunda geriye dönük ödenmeyen sigortası da iade edilecektir. Peki, sigortasız olarak çalışan işçinin işyerinden ayrıldıktan sonra sigorta hakkı talep etmesi ve çalıştığı süre için prim ödemesi alabilme konusu nasıl ilerliyor diye merak eden pek çok kişi bulunmaktadır.

Böyle bir durumda sigortasız olarak çalışan ve işten ayrılan kişiler sigorta hakkı talep edebileceklerdir. Bu işlem ise, işten ayrıldıktan sonraki 5 yıl içinde hizmet tespit davası açılabilmektedir. Hizmet tespiti, sigortasız çalışanın söz konusu işyerinde çalıştığına dair tespiti kapsamaktadır. Hizmet tespiti işlemi kolay bir işlem değildir.

Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri ilgili işyerine gelerek, işe giriş çıkış kaydı ve işyerinde verilen ücret gibi belge incelemeleri yapar. Bu kapsamda da bazı sıkıntılar bulunmaktadır. Eğer işveren sigortasız olarak çalıştırdığı işçinin maaş ödemesini kayıt altına almamış, elden ödeme yapmış ise hizmet tespiti işlemi için maaş ödeme kanıtı bulunamayacaktır. Böyle bir durumda SGK müfettişleri ellerinde bir kanıt olmadan yalnızca diğer çalışanların tanıklığı ile işlem başlatılamıyor.

Bu kapsamda sigortasız işçinin geriye dönük sigorta ödemelerini alabilmesi için Hizmet Tespit davası açması ve SGK müfettişleri tarafında gerekli incelemelerin yapılması gerekmektedir. sigortasız çalışan işçinin işten ayrılması halinde geriye dönük sigorta ödemeleri için SGK’ya sigortasız olarak çalıştığı sürenin tarihlerini vermesi gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu 60 günlük inceleme başlatacaktır. Bu inceleme kapsamında sigortasız çalışanın, işyerinde sigortasız olarak çalıştığına dair kanıtın bulunması ve tespitin yapılması halinde geriye dönük ödenmeyen sigortası için hak kazanacaktır. Eğer inceleme kapsamında herhangi bir tespit bulunamazsa sigortasız çalışanlar geriye dönük sigortalarını alamayacaklardır.

Bu yazı kapsamında SGK işçi şikâyetleri nereye, nasıl yapılır konusu incelenmiş olup, sigortasız olarak çalıştırılan işçilerin ilgili kuruluşlara müracaatta bulunması ve haklarını talep etmesi kapsamında bilgi verilmiştir. Ülkemizde pek çok sigortasız çalışan işçi bulunmakta olup işçiler, sigortasız olarak çalıştırmanın cezai işlemleri hakkında eksik bilgilere sahiptirler. Sigortasız olarak işçi çalıştırmak yasal olarak söz konusu olmamakla birlikte sigortasız işçi çalıştıran işyerlerinin ve işverenlerin ilgili kurumlara şikâyet edilmesi gerekmektedir.

SGK’nın Çalışma Saatleri, Kaçta Açılıp Kaçta Kapanıyor?

SGK Müşteri Hizmetleri ve Danışma İletişim Telefon Numarası

SGK NACE Kodu Sorgulama ve Değiştirme Nasıl Yapılır ?

Yorumlar

 1. Ayşe Özer dedi ki:

  Özel eğitim rehabilitasyon merkezinde 20.06.2022 de uzman öğretici olarak işe başladım.ücretlerin takip eden ayın 25-30 unda ödendiğinden belirli süreli iş sözleşmesi sona erdigınde 26/06/2023 te ayrılmak zorunda kaldım.Yıllık İzin Ücret almadım. Çalışma Bakanlığına şikayet , ihbar etsem olur mu

 2. İbrahim dedi ki:

  14ocak cumartesi 2023işe basladım
  16 mat Perşembe 2023 günü sigortami baslatılar
  Yani 2ay sigortasız çalıştım askeri dediler askerinden düşuk maş alıyorum ne yapmam gerekir

 3. Fikri dedi ki:

  Yurtdisinda calisiyorum 1,5 yıl tavandan sigortam yattı yaklaşık 2,5 yıldır 5g den asgari ücret olarak istege bagli sigorta yatırılıyor maaşım bankadan yatiyor bu sigortam düzelttire bilirmiyim nasıl bir yol izlemem lazım teşekkürler

 4. Ufuk dedi ki:

  Merhaba ben turizim sektöründe bir otelde çalışıyordum. 2022 ekim ayının sonunda işten çıkarıldım ve ekim ayının maaşını alamadım.sigortam başka bi şirketten yatmış ama maaşımı bi türlü alamadım. Nasıl bir yol izlemeliyim yardımcı olurmusunuz

 5. Ayse dedi ki:

  Merhaba işyeri sigorta düşükten yatırıyor,mesai ücretini de elden ödüyor, 12 saat çalışma karşılığında 8 saat gösteriyor ,prim düşük yatırdığı içinde emekli oldugumda maaşımı etkileyecek nasil bir yol izlemem lazım, şikayet edersem ,işten çıkarır bi sebeple ,etmesemde hakkım olan prim yatmiyor ,1 sene sonra emekli olacağım ne yapabilirim gizlisikayet oluşturabilirmiyim.

 6. Gülbin dedi ki:

  1992 giriş 2010 kadar da hizmet verdim fakat SGkmi 2002 ye kadar gösterilmiş ne yapabilirim fabrika kapanmış ama şahitlerin var

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Hizmet tespit dava zaman aşımı süresi 5 yıldır. Bu nedenle dava açamzsınız.

 7. Engin Kaya dedi ki:

  Çalıştığım güvenlik firması icra borcundan dolayı benden düzenli olarak dokuz aydır maaşımdan kesinti yapıp karşı tarafa sadece bir kereye mahsus ödeme yapmış bu durum karşısında ne yapabilirim

 8. Cemal dedi ki:

  24 değil 14 saat oacakti hatalı yazmisim

 9. Cemal dedi ki:

  Selam özel bir okulda 2 yıldır gece bekçiliği yapıyorum 24 saat çalışıyorum asgari ücret alıyorum fazla mesai alamıyorum .vermiyorlar yani yasa haklarım nelerdir tsk ederim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Haklı nedenle iş akdinizi feshederek fazla mesai ve kıdem tazminatınızı talep edebilirsiniz.

 10. kartal dedi ki:

  Efendim oncelikli olarak ii gunler dilemekdeyiz ben …. ayakkabida calisan personellerinden biriyim ortalama 8 yildir bu sirkete satis danismani olarak calismakdayim calisdigim sirket cok buyuk haksilik yapmakda cok buyuk hak yemekdedir oncelikli olarak mudur mudur yardimcisi kasiyer depocu olmakla birlikde yil farki ucreti vermekdedir fakat biz satis danis manlarimiza yil farki verilmemekdedir iyilestirme altinda 2020 ucretinin 2022 ye kadar ayni paralari bize veriyor maaslarimizi surekli 3 4 geciktiriyor zamlar altinda zaten buyuk erimekdeyiz bizim yasamaya bizim kazanmaya hakkimiz yokmu efendim daha once ortalama 80 90 bin tlilik satis yapiyoduk 7 ile 7 500 arasi aliyoduk 2020 simdi ise 150 160 bin satiyoruz yine 7 ile 7500 arasi aliyor aradan 2 yil geciyor herkezin parasi artmakda biz ise dondumuz yerden donyoruz eski calisanlar ses cikardiginda direk mobink yaparaak isiylen korkutuluyo ve tazminat vermemek icin mobinkler yapip agir sonuclara maruz kaliyoruz efendim neden bunlarin merkezler denetlenmiyor neden salla basi al masi yapiliyor biz insan degilmiz kimimizin colugu cocugu kimimizi hastalari var biz nezaman bu hale geldik rica ediyorum bakin ….. ayakkabi hadim koy merkezi denetlesin ve gizli bir sekilde denetlensin zira icerden satin aldiklari adamlar is kur uzeri beni dinleme tenezulunde bile olmadilar arz ederim….

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Maaşlarınız 20 günden fazla gecikme ile ödeniyorsa Haklı nedenle feshedip tazminatınızı alabilirsiniz.

 11. Mehmet UÇMAZ dedi ki:

  İyi Günler efendim benim önemli bir sorum olucak mevcut çalışmış olduğum işyerinde haftalık 45 saatin üzerinde çalışıyorum ve SGK prim ödemelerim asıl maaş üzerinde değil işveren tarafından asgari ücret üzerinden yatırılıyor.İşten haklı neden le ayrılıcam ama korkuyorum SGK ya çıkış kodumu 29 nolu veya alkollü uyuşturucu kullanıyor gibi yüz kızartıcı suçtan çıkaracaklar diye korkuyorum ne yapabilirim bu koddan çıkarırlarsa dava açsam en az 2 yıl SGK li bir yerde çalışamam işsizlik maaşı alamam ne yapabilirim çoğu usulsüz çalışan işverenler bu tarz uygunsuz koddan çıkarıp çalışanları mağdur ediyorlar

 12. Şerif saruhan dedi ki:

  Merhabalar
  Ben 10 aydır elektirik firmasında çalışıyorum
  1 senelik şözleşmem var ve 2 ayım kaldı bitmesine benim sigorta primimi eksik yatırılıyor.
  Benim maaşım 5000 tl ama sigorta primimi
  Düşük göstermek için asgari üçret gösteriliyor sistemde bende puantajımı asgari üçret üzerinden hesapladım gene primim eksik yatırılıyor.mesailerim elden veriliyor .
  Bende kanıt olarak puantaj ve watsaptan konuşmalımız var eksik yattına dair şikayet etsem delil olarak yetermi kazanırmıyım.
  Hakları alabilirmiyim.
  Yardımci olurmusunuz .

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Evet delillerle birlikte dava açarsanız kazanırsınız. Ancak mahkeme 2 seneye yakın sürer.

 13. Süleyman dedi ki:

  Merhabalar,
  Yakın bir tanıdığım x bir şehirde bir belediye iştiraki olan şirket üzerinden çakışıyor. Hafta içi 08.00-17.00 bir şekilde normal şekilde çalışıyor. Fakat belediye iştiraki şirket sözleşme bahanesiyle hem asgari ücretten az ücret veriyor. Hem de primi 20 gün üzerinden yatırıyor. Şikayet etmesi gerektiğini söylediğimde ayıp olur diye edemiyor. Ben direkt xx firma böyle yapıyor diye şikayet etsem. Şikayet olduğunda kimlik bilgileri gizli tutuluyor mu?

 14. Mesut dedi ki:

  Merhaba
  7 martta 2022 tarihinde başladığım işten 30 mart 2022 günü kendi rızam ile bıraktım. (İstifa dilekçesi vermeden işverene mesaj yoluyla bildirdim) ayın 15 inde (15 mart) bir haftalık maaşımı verdiler. Fakat 15 inden 30 una kadar olan hak ettiğim ücreti kendilerini yüz üstü bıraktığım için vermeyeceklerini söylediler. Ne yapmalıyım, yardımcı olursanız sevinirim.

 15. Hüseyin dedi ki:

  Merhabalar, 23 Kasım 2021 de işten çıkartıldım. 1 sene üzerinde çalıştığım için kıdem ihbar tazminatim ve yıllık izin kullanmadığım için bunu yöneticilerden talep ettim fakat bugune kadar hale tazminat ödenmedi. Ne yapmam gerekiyor.

 16. Haydar dedi ki:

  Merhaba 9 yıldır çalıştığım işten anlaşmalı olarak ayrıldım. Tazminat artı maaş olarak anlaştık arabuluculuk ile işlerimizi hallettik. Tazminatımı yatırdı ancak içeride kalan maaşımı yatırmadı. Diğer çalışan arkadaşlar ile görüştüğümde hepsinin maaşı yatmış benden alacağı var fakat maaşı yatirinca vereceğim. Bu sebep ile kalan paramı yatırmama ihtimali olabilir mi. Bu konu hakkında ne yapabilirim.

 17. Hatice dedi ki:

  Merhaba, çalıştığım iş yerinden düzenli ödeme alamadığım için ayrıldım 5 martta almam gereken şubat maaşımı hala vermediler ve maaşlar banka hesabı değil elden veriliyor bununla ilgili ne yapmam gerekiyor maaşımı en kısa sürede nasıl alabilirim ?

 18. berna dedi ki:

  Merhaba,
  2 yıl 9 aydır yarı sgklı özel bir hastanede tıbbi sekreter olarak çalışıyorum. 21/03/22 tarihinde özel sebeplerden dolayı istifamı verdim. çalışma süren 2 ay dediler ama normalde 6 hafta olması gerekiyor. içeride 12 gün yıllık izin hakkım var. Bide iş bulma hakkım varmış günde 2 saat insan kaynaklarıma gittiğimde böyle bir şey yok dedi ücret talep ettim ücretini vermiyoruz kesinlikle dedi o zaman iznimi toplu olarak kullanmak istiyorum dedim. günlük olarak verebiiliriz ya da hiç kullanamazsın. hasta kabul müdürün bunu duymasın çok sinirlenir dedi. bide sen bu iş arama iznini nerden duydun biz seni işten çıkarırsak ancak öyle hakediyosun dedi. iş yerinde son 1 ayım kaldı ama nöbet listemde fazla mesai olarak çalıştırırlarsa diye mobing baskkıdan çok korkuyorum. zaten her şeyi haksız yapıyolardı. dava açsam nasıl olur ya da sabime mi bilgi versem neasıl yapsam bilmiyorum. lütfen bana yardım eder misiniz?

 19. Yusuf dedi ki:

  Merhaba ben 10 yıldır kurumsal bi şirkette çalışıyorum ilk işe girdiğimde neredeyse asgari ücretin iki katı maaşım vardı. Şimdi ise şirketteki tüp yetkili pozisyonları asgari ücrete fikslendi. Bi 2020 de %0 zam yapıldı sadece asgari alanlara mecburen yaptılar. Bizim maaş da eridi gitti şimdi 10 yıllık çalışanla yeni başlayan biri arasında kıdem farkı yok. Bir de ayrılan işçi yerine işçi almayıp insanlara ek işler verip sömürmeye çalışılıyor. Buradaki çalışanlarn ne yapması lazım haklı fesih hakkımız var mı yada zam için yasal haklarımız var mı?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   en az asgari ücret verdiği ve sizin maaşınızı düşürmediği için yasal bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Hiç maaş artışı yapmamasını varsa rızasız zorunlu mesai uygulamsını mobbing sebebi gösterip noterden fesih yapabilirsiniz. ancak mahkeme aşamasında hakimin ne karar vereceği kesin değil. Bu nedenle net olarak yol gösteremiyoruz.

 20. Tuncay dedi ki:

  Meraba çalışılan firmada alınan maaş üzerinde prim gösterilmemesi suçmu

 21. Kd dedi ki:

  Merhaba çalışmadığı yerden sigorta gösteren kişiyi ve iş yerini nasıl ve nereden şikayet edebiliriz?

 22. Esra dedi ki:

  Merhaba ben 7 aydır bir iş yerinde çalışıyorum. Geçtiğimiz ay işten çıkarıldım. İşsizlik maaşı için başvuru yapmak istediğimde sigorta girişimi geç yaptıklarını ve kendim istifa etmiş gibi giriş yaptıklarını öğrendim, bunun düzeltilmesi için ne yapmalıyım.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   işyeri ile görüşüp düzeltmelerini isteyin aksi halde dava açmanız gerekecek.

 23. Cihan yorulmaz dedi ki:

  Mrb lar iki aydır kurumsal bir şirkette yönetici olarak işe alındım bu iki ay sonunda sigorta primlerimi haftalık olarak almış olup sigortama gösterilmesini istediğim halde yansıtılmamış oldugunu gördüm asgeri ücret üzerinden yatırıldığını farkettim ve meslek kodumun ise tezgahtar olarak gösterildiğini gördüm ayrıca haftalık çalışma saatin üstünde bir mesai harcadım bununla alakalı da ek ödeme almadım
  Nasıl bir yol izlemeliyim
  Teşekkürler

 24. Mehmed dedi ki:

  Merhaba iki aydır özel endüstri firmasında pres operatörü olarak işe girdim kendi alanım dışında işler yapılıyor bana ayrıca vincin kaldırabilecegi 6 metre 10 sntm kalınlığında demir çubukları arabadan depoya indirmemiz isteniyor insan gücü dışında bir iş bu boyun fıtığı oluştu bende . yapmamamız halinde mobbing uygulanıyor ne yapmam gerekiyor sözleşmesiz sözlü bir şekilde ise girdik iki kişiyiz . .

 25. Filiz dedi ki:

  Merhaba yaklaşık 5 aydır bir arkadaşımın şirketinde çalışıyorum. maddi zorluklardan dolayı maaş ödememi yapmadı beklediğim ödemeler var onları aldığımda ödeyeceğim diyerek beni oyaladı bana hiç maaş ödemedi sgk yatıyor fakat işten ayrılmak istiyorum çıkışımı yapmıyor ben 2 kez madur oluyorum. hem maaş almadan çalışıyorum hem çıkışımı yapmıyorlar başka yerde işe girebileyim bu konuda bana yardımcı olmanızı rica ediyorum

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Noterden maaşınızı süresi içerisinde alamadığınızı sebe göstererek haklı nedenle iş akdinizi fesheden bir ihbarname göndermeniz gerekiyor. Bu ihbarnamede almanız gerek meeş toplamınıda belirtirseniz ödenmediği takdirde dava ile tahsil edebilirsiniz.

 26. İlkcan dedi ki:

  merhabalar, bir hususta danışmak istiyorum 2017 yılından
  bir restauranta çalışmaya başladım şuanda ise aynı çalıştığım firma bir şube açtı ve beni o şubeye gönderdiler danışmak istediğim husus beni bu şubeye yollarken herhangi bir iş sözleşmesi imzalamadim akabinde 20 haftadır haftalık iznimi yapamıyorum söylediğim halde dile getirdiğim halde haftalık iznimi vermediler Ben ise başka Bir iş bulduğumu dile getirdim işi bırakmak istediği ve kıdem tazminatımı talep ettim fakat işveren bunu karşılayamayanağını dile getirdi bu durumda alo 170 arayıp şikayet etsem akabinde dava açsam kazanır mıyım?

  . hiçbir şekilde imza atmadım
  . SGK çıkışım ben imza atmadan yapılırsa eğer şikayet etme hakkım kaybolur mu?
  . Bu şubeyi kapatmayı düşünüyorlar kapanırsa şayet dava ve şikayet hakkım kaybolur mu?

 27. Celal dedi ki:

  Ben bir siteden çalışmıyorum hastalandı bir buçuk ay sonra işim fes edildi işveren tazminatı verirken aylık olarak netten hesaplanıyor ve bir de ihbarı vermiyor bundan sonra ne yapmalıyım

 28. Canan dedi ki:

  Merhaba 50 gun önce yani bir bucuk ay önce girdigim iş yerine dun saglik nedenimden dolayi ayrilmak zorunda kaldigimi söyleyince isittigim bi ton lafin uzerine bide 15 gunluk alacagimi vermeyeceklerini söylediler ve vermediler.ayrica calisan işciler gunde 12 saat calistirilmakta.ayrica birde sigartasiz calisan işcilerde bulunmaktadir bu iş yerinde.bu konuda ne yapilmali .Ayrica ben ayrildim ama alacagimi alamiyorum. nasil bir yol izlemeliyim.

 29. Serkan kansız dedi ki:

  Merhaba,ben 92_2006 yılları arası bir iş yerinde sigortasız çalıştırıldim,Bu işyeri şu an kapandı ben eski patronuma geçmişe dönük bir dava acabiliyormuyum,ve sonuç alabilirmiyim, teşekkürler

 30. Çağlar dedi ki:

  Merhaba kurumsal bir şirkette 1,5senedir çalışmaktayım iş sözleşmede yazan senelik 270saat fazla mesai saatinin yaklaşık 3kati 800saat fazla mesai yaptım kalmak istemedigimi bildirdigim halde ama ev gecindirdigim ve çocuğum olduğu için pandemide işsiz kalma korkusuyla sabrettim ve beden olarak çok yıprandım bu hususu gerekçe göstererek haklarımı alıp işten ayrilabilirmiyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Evet böyle bir durum tekrar oluştuğunda ihtarname işe iş akdinizi feshedebilirsiniz. Sizden mesai ile ilgili bir yazı aldılar mı?

 31. Hasan dedi ki:

  Ben13.10.2021 tarihinde işten çıkarıldım ihbar ve kıdem tazminatı halen vermediler ne yapmam gerekiyor bilgi verebilirmisiniz teşekkürler.

 32. Cans dedi ki:

  Merhaba,
  Ben sağlık sebeplerinden dolayi tedavi görmek için istifa ettim, zor bir şekilde işten çıkışım sağlandı, sigortadan çıkarılmam bile henüz yeni yapıldı, şimdi sebepsiz yere ise gelmemekten vb. Gibi şeylerden beni şikayet edebilirler mi? Ben sözleşme bile imzaladım beni şikayet edebilirler mi? Ederlerse sonuçları ne olur?

 33. Ö dedi ki:

  Merhaba, kurumsal bir şirkete bağlı acentelikte 2 aydır çalışıyorum. Primlerimizin kayıtlarının tutulmadığını söyleyip ilk işe giriş ayımın 15 günü hakkım olan pirimleri yatırmayacaklarını söylemekteler. Nasıl bir yol izleyebilirim? Ayrıca aylık olarak 250 tl yemek parası vermekteler bunun da şikayetinde bulunmak istiyorum. 8 saatinde üzerinde ve aşırı mobbing ile çalıştırılıyoruz. Şikayet edip hakkımızı aramak istiyorum yol gösterirseniz seviniriz.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Sözleşmenizde yemek ödeme şartı yok ise yemek ücretine itiraz hakkınız bulunmuyor. SSK sız çalıştırılmak suçtur. Bölgenizde buluna İşkur müdürlüklerine şikayette bulunabilirsiniz.

 34. Ezgi dedi ki:

  merhaba, bir spor salonunda 4 aydır sigortasız çalıştırıldığım için işi 2 gün öncesinden haber verip bıraktım. Ayrıca maaşı gününde asla alamadım banka hesabıma gönderilen para kayıtları da mevcut elimde. Aralık ayında verilecek olan maaşın 500 tl si ve bir sonraki aydan 2000 tl alacagımı almak için irtibata geçtiğimde mesajlarıma cevap verilmedi alacağımı alamadım aradığımda da cevap alamadım. Ve an itibariyle hesabıma hakkım olandan cok az bir para yatırarak, benim işi istediğim zaman bıraktıgımı onları mağdur ettiğimi söylediler. Elimdeki mesajlar, orada çalıştıgıma dair kanıtlarım ve alamadığım maaşın bankadaki dilenciye sadaka verir gibi parça parça verildiğine dair kanıtlarımla şikayette bulunmak istiyorum.Nasıl bir yol izleyebilirim.Şimdiden teşekürler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Keşke fesih işlemlerinizi bu sebepleri belirterek haklı nedenle fesh edip noter aracılığı ile bunu bildirseydiniz. Alacaklarınızı sigorta dahil yine noterden ihtar çekerek talep edin. bu talebe 3 gün süre ekleyin. Ödeme yapılmaması veya karşı ihtar çekilmesi durumunda Bölgenizde ki iş mahkemesine başvurabilirsiniz.

 35. Kamuran dedi ki:

  SGK. Ya Çalıştığım işyerini şikayet ettim havalandırma ve ısıtma sistemi olmadığından içerde kaynak dumanı ve plazma kesiminden çıkan duman içeriye dağılıyor ve rahatsız oluyoruz .
  İşyerini denetlemeye gelen görevli fabrikanın içine gelmedi içeriyi gezmedi bile patronun yandaş elemanlarından yazıhaneye çağırdılar . Onlarda kısacası yalancı şahitlik yaptılar.
  SGK dan bana gönderilen zarfta YAPILAN İNCELEMEDE ŞİKÂYET LE İLGİLİ Bİ DURUM GÖRÜLMEDİĞİ TESBIT EDİLMİŞTİR DİYE YAZI GELDİ ŞİMDI BEN SGK YA DAVAMI AÇAYIM NE YAPAYIM

 36. Ayşe dedi ki:

  Merabalar,ben 2 yıl 7 aydr kurumsal bı şirkette çalışıyorum ve son 4 Aydr ciddi anlamda mobing uygulanıyo son bir aydır 3 mağaza değiştirdim onların istediği üzerine yani yıldırma politikası var , yönetici tarafından izinli günümde rahatsız edildim ve psikolojik olarak çok yıprandım , noterden ihtarname çekip çıkışımi vermelerini istiyorum haklılık payım ve sonuç nasıl ilerler sizce?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Mobbingin ispatlanması biraz zordur bu nedenle ihtarname çekmeden önce ispat niteliğinde mail vs belge sağlayabiliyorsanız faydanıza olacaktır.

 37. Gülden dedi ki:

  Merhaba 9 aydır şirket te çalışıyorum 2 aydır maaşımı alamıyorum. Sigortalı gözüktüğüm şirket adresi başka çalıştığım yer başka nasıl bir yok izlemeliyim.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Noterden ihtar çekebilirsiniz.

 38. Emrah dedi ki:

  İyi günler benim bir tanidigim bir fabrikada çalışıyor iş yeri çalışanlarına asgari ücret vermiyor hesaba asgari ücret yatıyor ama geri elden olarak muhasebeciye geri veriyorlar örnek olarak 3000 yatıyor 500 geri veriyorlar 2500 TL çalışıyorlar ekmeklerinden olmamak için ses çıkarmıyor çalışanlar, iş yeri benim vereceğim maaşı ben karar veririm diyor bu konuda ne yapilabilir

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Bölgesinde bulunan işkura şikayette bulunulabilir.

 39. Hakkı dedi ki:

  7 yildir ayni iş yerinde calisyorum ama 2 yildir bürüt maaş veriyorlar ve vergi dilimine giriyorum ve 2 bin küsür vergi dilimi kesiliyor ama ben maaşımi bir kismi elden aliyorum bir kismi banka yatiyor ve 60 saat mesai yaptiysam 20 veya 25 saat mesaiyimi bodroda gösteriyor geri kalanida elden veriyorlar mesala 8 bin tl maas aliyorsam 5 bin bankaya geri kalani 3 bin +measiyim elden aliyorum bu rumda benden 1800 tl ike 2000 tl arasi vergi dilimi kesiliyor ne yapmam lazim acil cevap verirmisiniz.tskler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Vergi kesintilerine yapabileceğiniz bişey yok. O zaten çalışanın ödemesi gereken vergi. Yapılan doğru değil ama eğer elden verilen de brüte eklenseydi ondan da vergi kesilecekti. Tabi gösterilemeyen ücretin emeklilikte etkisi var.

 40. Serpil dedi ki:

  MERHABALAR
  BEN TEKSTİL FABRİKASINDA çalışıyorum
  İş yerinde bir iş kazası geçirdim
  Ve iş kaza sonucunda parmağım 3 yerden kırıldı
  Ve parmağımı kullanamıyorum iş veren bütün masrafları karşıladı ama ben işten çıkmak istiyorum iş veren bana tazminatımi vermiyor vermek istemiyor
  Ne yapmalıyım

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Hastaneden yaptığınız işi yapamayacak durumda olduğunuza dair rapor alırsanız. Sağlık denenleri ile tazminat alarak işten ayrılabilirsiniz. Aksi halde tazminat alma hakkınız buşunmuyor.

 41. Fatih dedi ki:

  Merhaba danışmanı birimi.az önce mesaj gönderdim size telefonunun klavyesinin hezimetini uğradım.hastane diye yazılmış Demirçelik hattane özel bir şirket.2 kez öldürmeye teşebbüse bulunuldu geçen yıl tehdid maruz kaldım bu zamana kadar.suan kendimi başka bir bölüme attırdım çünkü psikolojik olarak moralim bozuk.sahidim var ama şuan arkadaş çalışmıyor işyerinden çıkmış

 42. İbrahim dedi ki:

  Ben inşaatta çalışıyorum ağustosta lise başladım kasım 18 e kadar 23 gün sigortam yatmış 3 ay yatırmamışlar bende şikayet etcem diye tartıştım git nere şikayet edersen et dediler bunun için bir hak talep edebilirmiyim..

 43. Burcu dedi ki:

  Merhabalar dün isten çıktım. Isyeri ilk gitiste sigortsmi gec yaptim sonra iptal etti sonra geri baskatti 3 4 ay yatirmafi surekli mesai yapmama ragmen 3. 500 verdi. Bayramlar hafta sonlari ve Sabah 9 akşam 9 cistim. Kendim istedigim icin tazmibat vermiyor ne. Yapabilirim 1 bucuk seni calistim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Bu durumları ispatlayıcı belgeniz veya şahitleriniz var ise dava açarak kıdem tazminatı dahil haklarınızı talep edebilirsiniz. Keşke işten ayrılırkan bu sebepler ile haklı fesih ile ayrıldığınızı noterden bildirimle yapsaydınız. Daha kuvvetli olurdu. Ancak yine de dava açmanızın önünde bir engel yok.

 44. Bilge dedi ki:

  Merhaba eylül ve haziran ayında çalıştığım iş yerinde elden maaş aldım ve eksik aldım. Asgari ücret altında çalıştırdılar aylık tam çalıştığım halde 1600 tl aldım. Bunun için ne yapmam gerekiyor .

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Bölgenizde bulunan İş kur müdürlüklerine şikayette bulunabilirsiniz.

 45. Gizem dedi ki:

  Merhaba bize maaş günümüz 1-5 aradı yatacak her ayın dediler ama sürekli uzatıyorlar bugün yatacak deyip kesin deyip daha sonra telefonlarını kapatıyorlar ayrıca ben haksızlık yüzünden işten ayrılmak zorunda kaldım düzensiz çalışma var ekip yönetmek yok tamamen ayrımcılık eskiden 30 kişinin çalıştığı yerde şuan şirket personelden kar etsin diye 4 kişi çalışıyor ve bu 4 kişi içinden farklı birimlere de gün içersinde çalışıp geri gelmesi için yollanıyor bu durumda şikayet etsem olumlu sonuç alırmıyım

 46. İsmail dedi ki:

  Merhaba benim tazminat hakkım var ama işveren ödemek istemiyor ve hakkın duruyor diyor ben şikayet etmek istemiyorum peki bunu 5 yıl sonra faiziyle alabilirmiyim

 47. Caner dedi ki:

  Meraba maasmız hep parça parça yatiyor ne yapmalıyım kendim ciksam bütün haklarımı alabilir miyim 3.5 senedir çalışıyorum

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   20 günü aşan maaş ödemeleri gecikmeli ödenmiş sayılır. Maaşınzı geciktiği için noterden fesih yapabilirsiniz. Ödeme alamazsanız dava açmanız gerekecektir.

 48. furkan dedi ki:

  merhaba asgari ücret şu an 2825 lira olmasına rağmen bana ödenen aylık 1000 tl nereye şikayette bulunabilirim?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Alo 170 ve bölgenizde bulunan işkura şikayette bulunabilirsiniz.

 49. Anil dedi ki:

  Mrblar calistigim isyeri sigortami yapti fakat maasimi 2500 kusur arti agi ile birlikte asgari ucrete tamamliyolar ve asgari ucret veriyoruz diyorlar neyapabilirim yardimci olurmusunuz

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Devletin açıkladığı asgari ücrette agi dahildir. Yani verdiği ücret kanuni dir.

 50. Naile dedi ki:

  Merhaba . Nişanlım şehirler arası yük taşıma şirketinde çalışıyor ve sürekli yollarda . Araçta yatıyorlar . Haftalık izin vesaire kesinlikle yok . Yollarda dabacana suyla banyo yapılıyor . Bunlara rağmen yolu yaşadığı şehre düştüğünde dahi yıkanmak hazırlanmak için izin verilmiyor . Haklarını nasıl savunabilir ? Yardımcı olursanız sevinirim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşyerinin bağlı bulunduğu işkur müdürlüklerine şahsen alo 170 e de telefonla şikayetini bildirebilir.

 51. Kübra dedi ki:

  Merhaba. 1 ay önce 1.5 yıldır çalıştığım firmadan patronun ettiği hakaretler sonucu çıkan tartışma nedeniyle istifa ettim. Sonrasında da telefonla tehditler vs devam etti. Maaşım asgari ücretten yüksek ancak asgari ücret gösterilip çalıştığım süre boyunca elden maaş aldım. Son maaşımın tamamını da elden teslim ettiler. Ayrıca yıllık izin hakkımın ödemesini yapacaklarını söylediler. Ancak tekrar arayıp sorduğumda 10dk çalışıp şu kadar para alıyosun vs tarzı konuşup yalan ithamda bulundular. Konuyla ilgili haklarım nelerdir. Yardımcı olur musunuz.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Öncelikle alacaklarınızı noter aracılığı ile ihtar çekerek talep etmelisiniz. Ödeme yapılmaz ise iş mahkemesine deve açabilirsiniz.

 52. Cihan dedi ki:

  Merhaba bir buçuk senedir bir iş yerinde çalışıyorum ,işveren vardiya değişim zamanlarında bizim dinlenme hakkımızı elimizden alıyor 12/8 vardiyasından çıkıp 4 / 12 vardiyasına çağırılıyoruz bu konuda ne yapabiliriz

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşyerinizin bağlı bulunduğu işkura şikayetinizi iletebilirsiniz.

 53. Ali dedi ki:

  İşyerim beni fazla mesai yapmamı istiyor eger kalmazsan cıkısını verecem diyo ve benim suan mesaim 183saat beni cikartsa mahkemeye versem kazanırmıyım 10 ay oldu işyerine gireli

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşveren Kanunen zorla mesaiye kalmaya zorlayamaz. Ancak ihbar tazminatınızı ödeyerek çıkışınızı verebilir. Eğer çıkışınızı verir ise mesai ödeneğini de talep ediniz.

 54. Cihat dedi ki:

  Merhabalar çalışmakta olduğum iş yeri iş verenin gerekli gördüğü zamanlarda hafta tatili ve resmi dini tatil günlerinde işlerin aksatilmadan yürütülmesi için 15 temmuz 2021 tarihinde mesai yapmak için muvafakatim olduğunu ve be çalışmam karşılığında 24 temmuz 2021 tarihinde izin yaparak telafi edeceğimi bildiren mukavemetnameyi imzalamadim ve ben yagirdiklarinda imzalamayip 15 temmuzda gelmeyeceği mi sözlü olarak bildirdim ve onlarda bana 1 e 2 keseriz dediler yani cumartesi günü ile pazar gününü keseriz dediler ben tamam dedim 15 temmuz çalışmadım ve 16 temmuz günü beni arayıp kızgın sınırlı ve ses tonu yüksek bir şekilde neden gelmedin diye sordular bende gelmeyeceğimi bildirdim dedim ve o zaman bu günde gelme tatil yap dinle diye kızıp suratıma kaptilar ö gün için vardiya ustası bana mazeretine istinaden diye 1 günlük ücretsiz izin yazdığı halde 16 temmuz günü iş yerine gittiğimde tutanak tutmuşlar ve habersiz gelmediğimi belirterek savunma yapmamı istediler bende savunma yapmadım ve tutanağı imzalamadim tekrar tutanak tutanak tutacaklarini söylemişler nasıl bir yol izlemeliyim bilgi verirmisiniz tesekkurler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Tutulan tutanağa 15. Temmuz günü mesai ye zorlandığınızı ama gelmeyeceğinizi sözlü olarak bildirdiğinizi yazmanızda fayda var. Cevapsız kalmaması sizin açınızdan daha faydalı olacaktır. Zorla mesaiye getirmezler.

  2. Sari dedi ki:

   Selâm kuryelik yapıyorum 12. Saat çalışıyorum çalıştım yer le anlaşma şöyle günlük 100 ayin birinde de 600 verilecek yani 120 günlük anlasdik. Ama aysonu verilecek olan parayı vermediler bende işi burakdim 1ay gecdi hala vermedi ne yapipda paramı ala bilirim.

  3. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Önce işkura şikayette bulunun sonra da noterden alacağınız ücret için ihtarname çekin. Yine de vermezler ise dava açabilirsiniz.

 55. Sedef dedi ki:

  Merhaba isverinimiz bizi sürekli haftalık iznimizi iptal etmekle tehdit ediyor .Resmî Tatillerde çalışma ücretini yatırmıyor (bayram-ı eksik yatırıyor diğerlerini hic yatırmıyor.)
  Sürekli soyle yaparsanız is çıkışınızı veririm diye tehdit ediyor.Biyle durumlarda ne yapilabilir

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Bölgenizde bulunan işkur işçi şikayetleri brimine başvurarak uyarı almasını sağlayabilirsiniz.

 56. Beyhan Ç. dedi ki:

  Merhaba, özel bir firmada 5 seneden fazla süredir yönetici olarak çalışıyorum. Son iki aydır maaşım yatırılmıyor. İlgili aylara ait SGK primlerim yatırılmış, bordromda sıkıntı yok fakat diğer tüm personele maaşı yatırılmasına rağmen mobbing amaçlı olarak sadece benim maaşım yatırılmıyor. Noterden ihtar çekmek için 20 günlük süreyi bekliyorum. 20 günlük süre dolup noterden ihtar çektikten ve arabulucuya başvurduktan sonra ödemem yine yapılmazsa, iş sözleşmemi tek taraflı haklı olarak fesih dışında haklarım nelerdir? Yatırılmayan maaşlarım için dava açacağım süreçte iş yerine gidip iş yapmama hakkım var mı mesela?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   ücretiniz zamanında ödenmediği takdirde iş yavaşlatma hakkınız bulunmaktadır. bunun haricinde belirttiğiniz fes,h hakkınız bulunmaktadır.

 57. Gizem dedi ki:

  Merhaba 4.5 senedir özel bir şirkette çalışıyorum 12 saat çalışıp 8 gün yıllık izin kullandırıyorlar ama bankadan asgari ücret alıyorum elden bir ödemede almıyorum ve iş yeri sahibine bunu kabul etmiyorum diyorum o da istifa et diyor kasiyer olarak girdiğim iş yerinde hem satış yapıyorum hem temizlik iş yeri sahibi saygısız birisi işten çıkmak istiyorum ama tazminatımın ve ödenmeyen fazla mesaileriminde ücretini talep ediyorum nasıl alabilirim bu konuda yardımcı olur musunuz lütfen

 58. Muhammed dedi ki:

  Merhaba, arkadaşım bir pastanede part time olarak günlük 4 saat çalışmakta. Sigortasının yatması gerekiyorken, çalıştığı firma bunu uygulamıyor. Arkadaşım hakkını savunamuyor. Ben bu firmayı nasıl şikayet edebilirim maliyeye . Ne demem gerekiyor ?

 59. Özge dedi ki:

  Merhaba. Ben 1 yıl 3 aydır bir işyerinde çalışıyorum fakat 7 aylık bir sigortam var. İşyeri salgın nedeniyle pandemi iznine girdi ve işveren tarafından sgk ya yanlış bilgilendirme yapıldığı için 2 aylık pandemi ücretim ödenmedi. Gidip aynı yerde çalışmak istemiyorum ve çalıştığım süre zarfında hakettiğim tazminatımı tarafıma ödenmesini talep ettim fakat kabul etmediler. Şikayet edip dava açmak istiyorum fakat hangi yollara başvuracağımı bilmiyorum. Yardımcı olursanız sevinirim…