emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

SGK İşçi Şikâyeti Nereye Nasıl Yapılır?

SGK İşçi Şikâyeti Nereye Nasıl Yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olan sigortalı işçilerin yaşamış oldukları durumlar hakkında çalışan şikâyetleri, hem işverenler tarafından hem de işçiler tarafından yapılmaktadır. Çalışan kişilerin haklarını aramaları kapsamında 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, çalışan işçi işyeri ile sorun yaşaması halinde şikâyette bulunma hakkı bulunmaktadır.

Peki, SGK işçi şikayeti nereye ve nasıl yapılır konusunu merak edenler, şikâyette bulunmak isteyenler ne yapmalıdır diyenler için, şikâyette bulunabilecek birkaç başvuru merkezi bulunmaktadır. Kişilerin bu kanallar üzerinden şikâyet işlemlerini gerçekleştirebilirler. Söz konusu kanallar ise ALO 170 numaralı hattı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi olan CİMER üzerinden yapılmaktadır.

SGK İşçi Şikâyeti Nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu işçi şikayetleri kapsamında, işçilerin çalışmış oldukları işyerlerinde görmüş oldukları haksızlık ve sigortasız çalıştırılma gibi durumlarda müracaat edebilecekleri ilgili şikâyet kanallarını işçiler ve işverenler için geliştirmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu, yalnızca işçiler tarafından yapılan şikâyetleri değil, işverenlerin de işçileri ile yaşamış olduğu sorunlar ve sıkıntılar için şikâyette bulunabilme hakkı tanımıştır.

İşçilerin, sigortasız olarak çalışması ya da sigorta primlerinin eksik ödenmesi gibi durumlarda haklarını talep edebilmeleri ve suç işleyen işveren için ceza işlemi başlatılmasını sağlayabilir. İşçilerin hakları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından korunmakta olup, haksızlık ve kötü muamele karşısında müracaat edilebilecek ilgili kurum Sosyal Güvenlik Kurumu olacaktır.

İşçiler, işyerinde görmüş oldukları kötü muamele, haksızlık ya da sigortasız çalıştırılma kapsamında ALO 170 hattını arayarak ya da CİMER’e başvuru yaparak haklarını talep edebilmektedirler. Şikâyet işleminin ardından yetkililer tarafından hukuki olarak inceleme başlatılacaktır.

SGK İşçi Şikâyeti Hangi Durumlarda Yapılır?

SGK sigorta kolları üzerinde yer alan işçi düşük ücret üzerinden sigortalı olarak gösterilme ya da eksik prim günü üzerinden gösterilme, meslek hastalığı ya da iş kazaları durumlarında şikâyette bulabilir. İşçi şikâyetini, SGK Müdürlüğü’ne iletebilir.

SGK işçi şikayetleri ise şu durumlarda yapılmaktadır,

İşçinin bağlı olduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ya da Merkez Müdürlüklerine şikâyet başvurusu yapılmaktadır.

SGK İşçi Şikâyeti Nasıl Yapılır?

SGK kapsamında işçi şikayeti şu yollar ile yapılmaktadır:

 • ALO 170 numaralı hattın aranması. ALO 170 hattı 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında görevde olan işçiler için hizmet veren hattır.
 • ALO 170 hattı işçi ve işveren anlaşmazlığı halinde dava işlemlerinden önce arabuluculuk yapmaktadır.
 • ALO 170 hattı üzerinden, eleştiri, ihbar, şikayet, soru, öneri ve talep hizmetleri alınabilmektedir.

ALO 170 hattı dışında, SGK resmi internet sayfası üzerinden online olarak şikâyet işlemleri de gerçekleştirilebilmektedir.

Ayrıca işçinin ikamet ettiği il ya da ilçenin Sosyal Güvenlik Kurumu’na şikâyet dilekçesi ile ihbar ve şikâyet işlemlerini halledebilir.

Şikâyette bulunulacak işyerinin unvanı ve adresi SGK’ya iletilmelidir.

Şikâyette bulunan işçi geriye dönük sigorta ve primlerinin tamamlanması için hizmet tespitinin yapılmasını da istemelidir. Bu hususta Hizmet Tespiti davası açılmalıdır.

SGK İşçi Şikâyeti Nereye Yapılır?

SGK işçi şikâyetleri için müracaat işlemleri için öncelikle hangi konularda şikâyette bulunulması gerektiği kesinleştirilmelidir. Bu kapsamda,

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine şikâyet işlemleri için sebepler şunlardır:

 • İşten ayrılmış olan kişiler,
 • İş akdinin feshedilmesi,
 • İşten çıkarılma,
 • Ücret eksikliğinin tamamlanması,
 • Fazla mesai alacaklar,
 • İşsizlik ödeneği alacaklar,
 • Kıdem ve ihbar tazminatı alacaklar gibi konularda müracaat edilebilecektir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Grup Başkanlıklarına şikâyet işlemleri için sebepler şunlardır:

 • İş sözleşmesi bitmeden işten çıkarılma,
 • İşyerinde mobbing gören kişiler,
 • Sigortasız olarak çalıştırılma ya da düşük ücret üzerinden sigorta gösterimi yapılması,
 • Toplu işten çıkartma ya da iş sağlığı güvenliğinin sağlanmaması halinde şikâyetlerini yapabilirler.

SGK İşçi Şikâyet Hattı Var Mı?

İşçiler işyerlerinde yaşamış oldukları sıkıntılar için şikâyette bulunmak istemeleri halinde işçi şikayet hattı olarak ALO 170 ve CİMER kullanılmaktadır.

ALO 170 hattı:

 • İşçilerin işverenlerini ve işyerlerini şikâyet edebilecekleri bir hattır.
 • Bu hat üzerinden yapılan şikâyetler kanuni yollar üzerinden araştırılır.
 • SGK kapsamında olan işyerleri için bu hat kullanılmaktadır.

CİMER üzerinden işçi şikâyeti:

 • Cumhurbaşkanlığına bağlı olan bir şikâyet hattıdır.
 • CİMER üzerinden yapılan şikâyetlere hızlı bir şekilde geri dönüş sağlanır.
 • CİMER üzerinden hem işçiler hem de işverenler şikâyette bulunabilmektedir.
 • Ayrıca işverenler genel sistem ilerleyişi kapsamında da şikâyette bulunabilirler.

SGK Sigortasız İşçi Çalıştırma Şikâyeti Nasıl Yapılır?

İşverenlerin çalışanlarını sigortasız olarak çalıştırması hukuki olarak yasaktır. Çalışanların sigortasız çalışması halinde şikâyet işlemleri SGK bünyesine yapılır.

Bu işlemler ise,

 • Telefon,
 • Online olarak,
 • Dilekçe yolu ile işçilerin sigortasız olarak çalıştırıldıklarına dair şikâyette ve ihbarda bulunulabilir.

Bu kanallar üzerinden SGK işçi şikayetleri nereye, nasıl yapılır konusu hakkında merak edilenler hakkında bilgi alınabilir ve sigortasız çalışanlar haklarını öğrenebilirler.

Sigortasız İşçi Çalıştırma Cezası Ne Kadar?

İşverenlerin bünyesinde çalıştırdığı her bir işçi için sigorta yapması mecburi bir işlemdir. İşverenlerin çalışanlarına sigorta yapmaması halinde ödeyecek oldukları ceza miktarı, asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır. Sigorta girişi bildirilmemiş her bir işçi için iki asgari ücret ceza ödenir.

Bu cezalar, bildirilmeyen her bir ay için artmaktadır. Bunlara ek olarak, bilanço kapsamında defter tutuma zorunluluğu bulunan ve defter tutuma yükümlülüğü bulunmayan işverenlerin ödemeleri gereken cezalar da bu kapsamda değişiklik göstermektedir. Mahkeme kararı ya da SGK müfettişinin teftişi doğrultusunda sigortasız işçi çalıştırıldığı tespit edilmesi halinde para cezaları değişiklikler gösterebilmektedir.

Sigortasız İşçi Çalıştırana Hapis Cezası Var Mı?

Sigortasız olarak personel çalıştıran işverenler için hapis cezası işlemi olup olmadığı merak edilmektedir. Sigortasız personel çalıştıran işverenler için para cezası ve diğer ceza işlemleri uygulanmakta olup hapis cezası uygulanmamaktadır.

İşverenlerin sigortasız personel çalıştırması halinde alacakları cezalar ise şunlardır:

 • İşverenlerin 1 ay boyunca sigortasız işçi çalıştırmaları halinde, işe giriş bildirgesi kapsamında 2, aylık prim hizmet belgesi kapsamında da 2 olarak toplam 4 asgari ücret üzerinden ceza alır.
 • Kayıt dışı olarak işçi çalıştırılması halinde ücret bordrosu gösterilmediği için işverene yarım asgari ücret cezası eklenmektedir.
 • İşverenin işçiyi yasal deftere kaydetmemesi halinde yarım asgari ücret cezası daha eklenir.
 • İşverenin 1. sınıf tüccar olması halinde bilanço esasına göre defter tutulmaktadır. Bu kapsamda defter tutan işverenler sigortasız işçi çalıştırması halinde 38 asgari ücret cezası ödemekle yükümlüdürler.
 • İşverenlerin 2. sınıf tüccar olmaları halinde işletme hesabı esasında defter tutulur. Bu kapsamda defter turan tüccarlar sigortasız işçi çalıştırmaları halinde 32 asgari ücret cezası öderler.
 • Defter tutma zorunluluğu olmayan işverenlerin sigortasız işçi çalıştırması halinde 29 asgari ücret cezası öderler.
 • Sigortasız olarak çalıştırılan işçinin iş kazası, meslek hastalığı ya da işçinin hastalanması halinde işçinin hastane maliyetleri ve diğer maliyetleri işveren tarafından ödenmesi gerekmektedir.
 • Sigortasız işçi çalıştıran işyerleri için işverenin teşviklerden yararlanma hakkı 1 yıl süresinde kaybedilmiş olur.
 • Çalıştırılan personel ile ilgili belgelerin ve bildirgenin zamanında bildirilmemesi halinde işveren idari para cezası ödemekle yükümlüdür.

Sigortasız Çalışan İşçi Ceza Alır Mı?

İşverenleri tarafından sigorta kayıtları yaptırılmayan sigortasız personeller için ceza alma durumu bulunmamaktadır. SGK düzenlemelerince işçi korunmaktadır ve sigortasız olarak çalıştığı süre kapsamında hâlihazırda bir mağduriyet durumu bulunmakta olduğu için herhangi bir ceza işlemi yapılmamaktadır. Sigortasız çalışan değil, sigortasız çalıştıran işveren ceza almaktadır.

Sigortasız Çalıştırılan İşçiye Çalışma Süresi Prim Olarak Eklenir Mi?

İşverenleri tarafından sigortasız olarak çalıştırılan işçiler, sigortasız çalışma süreleri için prim ödemesi yapılıp yapılmadığı konusu merak edilmektedir. Sigortasız olarak çalışan işçinin geriye dönük ödenmeyen primlerini alabilme işlemleri zorlu bir süreç içerisinde gerçekleşmektedir.

Sigortasız olarak çalışan işçinin SGK İl Müdürlüklerine sigortasız çalıştıklarına dair yazılı olarak başvuruda bulunmaları ya da Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkezinin aranması gerekmektedir. Yazılı başvurunun ardından, SGK müfettişleri, işçinin sigortasız olarak çalıştığı işyerinde inceleme yapar.

Bu inceleme, işçinin işyerinde çalıştığı süre içerisinde gerçekleşirse sigortasız çalışma tespiti kolaydır. İşçinin sigortası söz konusu süre kapsamında başlatılır ve müfettişler tarafından işyeri evrakları ve diğer çalışan işçilerin beyanları doğrultusunda, şikâyette bulunan işyerinde çalışan işçinin geçmiş yıllardaki sigorta hakları verilmektedir.

Söz konusu inceleme kapsamında yalnızca şikâyette bulunan işçi değil, aynı işyerinde çalışan sigortasız işçiler de haklarını geri alabiliyorlar.

Günümüzde 4 milyona yakın sigortasız işçi çalıştırılmaktadır. Sigortasız olarak çalışan işçiler, Sosyal Güvenlik Kurumu’na şikâyette bulunmalı ve haklarını talep etmelidir. İşverenler çalışanlarına ilk iş günü itibari ile sigorta girişi yapmak zorundadır.

Sigortasız olarak çalışan işçinin, çalıştığı süre içerisinde şikâyet işlemi yapması halinde sigorta kapsamına alınacak ve incelemeler sonucunda geriye dönük ödenmeyen sigortası da iade edilecektir. Peki, sigortasız olarak çalışan işçinin işyerinden ayrıldıktan sonra sigorta hakkı talep etmesi ve çalıştığı süre için prim ödemesi alabilme konusu nasıl ilerliyor diye merak eden pek çok kişi bulunmaktadır.

Böyle bir durumda sigortasız olarak çalışan ve işten ayrılan kişiler sigorta hakkı talep edebileceklerdir. Bu işlem ise, işten ayrıldıktan sonraki 5 yıl içinde hizmet tespit davası açılabilmektedir. Hizmet tespiti, sigortasız çalışanın söz konusu işyerinde çalıştığına dair tespiti kapsamaktadır. Hizmet tespiti işlemi kolay bir işlem değildir.

Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri ilgili işyerine gelerek, işe giriş çıkış kaydı ve işyerinde verilen ücret gibi belge incelemeleri yapar. Bu kapsamda da bazı sıkıntılar bulunmaktadır. Eğer işveren sigortasız olarak çalıştırdığı işçinin maaş ödemesini kayıt altına almamış, elden ödeme yapmış ise hizmet tespiti işlemi için maaş ödeme kanıtı bulunamayacaktır. Böyle bir durumda SGK müfettişleri ellerinde bir kanıt olmadan yalnızca diğer çalışanların tanıklığı ile işlem başlatılamıyor.

Bu kapsamda sigortasız işçinin geriye dönük sigorta ödemelerini alabilmesi için Hizmet Tespit davası açması ve SGK müfettişleri tarafında gerekli incelemelerin yapılması gerekmektedir. sigortasız çalışan işçinin işten ayrılması halinde geriye dönük sigorta ödemeleri için SGK’ya sigortasız olarak çalıştığı sürenin tarihlerini vermesi gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu 60 günlük inceleme başlatacaktır. Bu inceleme kapsamında sigortasız çalışanın, işyerinde sigortasız olarak çalıştığına dair kanıtın bulunması ve tespitin yapılması halinde geriye dönük ödenmeyen sigortası için hak kazanacaktır. Eğer inceleme kapsamında herhangi bir tespit bulunamazsa sigortasız çalışanlar geriye dönük sigortalarını alamayacaklardır.

Bu yazı kapsamında SGK işçi şikâyetleri nereye, nasıl yapılır konusu incelenmiş olup, sigortasız olarak çalıştırılan işçilerin ilgili kuruluşlara müracaatta bulunması ve haklarını talep etmesi kapsamında bilgi verilmiştir. Ülkemizde pek çok sigortasız çalışan işçi bulunmakta olup işçiler, sigortasız olarak çalıştırmanın cezai işlemleri hakkında eksik bilgilere sahiptirler. Sigortasız olarak işçi çalıştırmak yasal olarak söz konusu olmamakla birlikte sigortasız işçi çalıştıran işyerlerinin ve işverenlerin ilgili kurumlara şikâyet edilmesi gerekmektedir.

SGK’nın Çalışma Saatleri, Kaçta Açılıp Kaçta Kapanıyor?

SGK Müşteri Hizmetleri ve Danışma İletişim Telefon Numarası

SGK NACE Kodu Sorgulama ve Değiştirme Nasıl Yapılır ?

Yorumlar

 1. Caner dedi ki:

  Meraba maasmız hep parça parça yatiyor ne yapmalıyım kendim ciksam bütün haklarımı alabilir miyim 3.5 senedir çalışıyorum

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   20 günü aşan maaş ödemeleri gecikmeli ödenmiş sayılır. Maaşınzı geciktiği için noterden fesih yapabilirsiniz. Ödeme alamazsanız dava açmanız gerekecektir.

 2. furkan dedi ki:

  merhaba asgari ücret şu an 2825 lira olmasına rağmen bana ödenen aylık 1000 tl nereye şikayette bulunabilirim?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Alo 170 ve bölgenizde bulunan işkura şikayette bulunabilirsiniz.

 3. Anil dedi ki:

  Mrblar calistigim isyeri sigortami yapti fakat maasimi 2500 kusur arti agi ile birlikte asgari ucrete tamamliyolar ve asgari ucret veriyoruz diyorlar neyapabilirim yardimci olurmusunuz

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Devletin açıkladığı asgari ücrette agi dahildir. Yani verdiği ücret kanuni dir.

 4. Naile dedi ki:

  Merhaba . Nişanlım şehirler arası yük taşıma şirketinde çalışıyor ve sürekli yollarda . Araçta yatıyorlar . Haftalık izin vesaire kesinlikle yok . Yollarda dabacana suyla banyo yapılıyor . Bunlara rağmen yolu yaşadığı şehre düştüğünde dahi yıkanmak hazırlanmak için izin verilmiyor . Haklarını nasıl savunabilir ? Yardımcı olursanız sevinirim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşyerinin bağlı bulunduğu işkur müdürlüklerine şahsen alo 170 e de telefonla şikayetini bildirebilir.

 5. Kübra dedi ki:

  Merhaba. 1 ay önce 1.5 yıldır çalıştığım firmadan patronun ettiği hakaretler sonucu çıkan tartışma nedeniyle istifa ettim. Sonrasında da telefonla tehditler vs devam etti. Maaşım asgari ücretten yüksek ancak asgari ücret gösterilip çalıştığım süre boyunca elden maaş aldım. Son maaşımın tamamını da elden teslim ettiler. Ayrıca yıllık izin hakkımın ödemesini yapacaklarını söylediler. Ancak tekrar arayıp sorduğumda 10dk çalışıp şu kadar para alıyosun vs tarzı konuşup yalan ithamda bulundular. Konuyla ilgili haklarım nelerdir. Yardımcı olur musunuz.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Öncelikle alacaklarınızı noter aracılığı ile ihtar çekerek talep etmelisiniz. Ödeme yapılmaz ise iş mahkemesine deve açabilirsiniz.

 6. Cihan dedi ki:

  Merhaba bir buçuk senedir bir iş yerinde çalışıyorum ,işveren vardiya değişim zamanlarında bizim dinlenme hakkımızı elimizden alıyor 12/8 vardiyasından çıkıp 4 / 12 vardiyasına çağırılıyoruz bu konuda ne yapabiliriz

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşyerinizin bağlı bulunduğu işkura şikayetinizi iletebilirsiniz.

 7. Ali dedi ki:

  İşyerim beni fazla mesai yapmamı istiyor eger kalmazsan cıkısını verecem diyo ve benim suan mesaim 183saat beni cikartsa mahkemeye versem kazanırmıyım 10 ay oldu işyerine gireli

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşveren Kanunen zorla mesaiye kalmaya zorlayamaz. Ancak ihbar tazminatınızı ödeyerek çıkışınızı verebilir. Eğer çıkışınızı verir ise mesai ödeneğini de talep ediniz.

 8. Cihat dedi ki:

  Merhabalar çalışmakta olduğum iş yeri iş verenin gerekli gördüğü zamanlarda hafta tatili ve resmi dini tatil günlerinde işlerin aksatilmadan yürütülmesi için 15 temmuz 2021 tarihinde mesai yapmak için muvafakatim olduğunu ve be çalışmam karşılığında 24 temmuz 2021 tarihinde izin yaparak telafi edeceğimi bildiren mukavemetnameyi imzalamadim ve ben yagirdiklarinda imzalamayip 15 temmuzda gelmeyeceği mi sözlü olarak bildirdim ve onlarda bana 1 e 2 keseriz dediler yani cumartesi günü ile pazar gününü keseriz dediler ben tamam dedim 15 temmuz çalışmadım ve 16 temmuz günü beni arayıp kızgın sınırlı ve ses tonu yüksek bir şekilde neden gelmedin diye sordular bende gelmeyeceğimi bildirdim dedim ve o zaman bu günde gelme tatil yap dinle diye kızıp suratıma kaptilar ö gün için vardiya ustası bana mazeretine istinaden diye 1 günlük ücretsiz izin yazdığı halde 16 temmuz günü iş yerine gittiğimde tutanak tutmuşlar ve habersiz gelmediğimi belirterek savunma yapmamı istediler bende savunma yapmadım ve tutanağı imzalamadim tekrar tutanak tutanak tutacaklarini söylemişler nasıl bir yol izlemeliyim bilgi verirmisiniz tesekkurler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Tutulan tutanağa 15. Temmuz günü mesai ye zorlandığınızı ama gelmeyeceğinizi sözlü olarak bildirdiğinizi yazmanızda fayda var. Cevapsız kalmaması sizin açınızdan daha faydalı olacaktır. Zorla mesaiye getirmezler.

  2. Sari dedi ki:

   Selâm kuryelik yapıyorum 12. Saat çalışıyorum çalıştım yer le anlaşma şöyle günlük 100 ayin birinde de 600 verilecek yani 120 günlük anlasdik. Ama aysonu verilecek olan parayı vermediler bende işi burakdim 1ay gecdi hala vermedi ne yapipda paramı ala bilirim.

  3. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Önce işkura şikayette bulunun sonra da noterden alacağınız ücret için ihtarname çekin. Yine de vermezler ise dava açabilirsiniz.

 9. Sedef dedi ki:

  Merhaba isverinimiz bizi sürekli haftalık iznimizi iptal etmekle tehdit ediyor .Resmî Tatillerde çalışma ücretini yatırmıyor (bayram-ı eksik yatırıyor diğerlerini hic yatırmıyor.)
  Sürekli soyle yaparsanız is çıkışınızı veririm diye tehdit ediyor.Biyle durumlarda ne yapilabilir

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Bölgenizde bulunan işkur işçi şikayetleri brimine başvurarak uyarı almasını sağlayabilirsiniz.

 10. Beyhan Ç. dedi ki:

  Merhaba, özel bir firmada 5 seneden fazla süredir yönetici olarak çalışıyorum. Son iki aydır maaşım yatırılmıyor. İlgili aylara ait SGK primlerim yatırılmış, bordromda sıkıntı yok fakat diğer tüm personele maaşı yatırılmasına rağmen mobbing amaçlı olarak sadece benim maaşım yatırılmıyor. Noterden ihtar çekmek için 20 günlük süreyi bekliyorum. 20 günlük süre dolup noterden ihtar çektikten ve arabulucuya başvurduktan sonra ödemem yine yapılmazsa, iş sözleşmemi tek taraflı haklı olarak fesih dışında haklarım nelerdir? Yatırılmayan maaşlarım için dava açacağım süreçte iş yerine gidip iş yapmama hakkım var mı mesela?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   ücretiniz zamanında ödenmediği takdirde iş yavaşlatma hakkınız bulunmaktadır. bunun haricinde belirttiğiniz fes,h hakkınız bulunmaktadır.

 11. Salihcan sanlı dedi ki:

  1 yıl 3,5 aydır bir peysaj işinde çalışıyorum iş yerin sabah 8 akşam 6 şekilinde çalıştırıyor yasal saatten 2 saat fazla artı bugün bir konuşma yaptık işverenle birlikte yeri geliyor ben saat 6 dan çok geç saatlerde çıkıyorum diyorum bana çıkabilirsin diyor iş yerime ait 2 yer var birinden birine ulaşmak için 7 km yol gitmem gerekiyor işverenin aracıyla saat 6 ya on kala işverene adamları alıp diğer işyerine gideyim mi ben diyorum işveren ben ne zaman git dersem o zaman gidiceksin tarzında konuşuyor iş yerinde birçok sigortasız yabancı işçi çalıştırılıyor benim yaptığım işlerle alakalı şikayeti olduğunu söylüyor halbuki ben yaptığım işte bi sorun görmüyorum herşey normal işleyişinde ben bu iş yerinden çıkıp tazminatımı nasıl alabilirim?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   08 18 arası çalışırken dinlenme saatlerini de kullanıyorsanız sorun gözükmüyor. Ancak daha fazla çalışıp mesai ücretiniz ödenmiyor ise bunu kanıtlayıcı belgeler topladıktan sonra noterden ihtar ile mesai ücretlerinizin ödenmemesi sebebi ile haklı nedenle fesh ettiğinizi ve alacağınız tazminat rakamını da belirterek gönderebilirsiniz. sonrasında ödeme olmadığı takdirde dava açmanız gerekecek.

 12. Mustafa dedi ki:

  Merhaba ben özel bir şirkette çalışıyordum pamdeminim ilk zamanlarında işveren ile telefonda tartışmamız oldu ve benimle iletişimi kesti daha sonrasında sekreterle bana haber göndermiş ve 2 aylık izin belgesi imzalayıp annem kronik hasta olduğu için izin kullanmak istedim 2 ay sonra gelip çıkışını alırsın diye yazıldı sekreter tarafından şirket iki ortak üzerine ben diğer ortakla konuştum konuştum bana diğer ortağın bana sinirli olup suan icin seninle çalışmayı düşünmüyor diye yanit verdi ben tartisma yasadigim kisiye ulasmak istedim telefonlarima bakmadi aradan 1 yıl geçti işten çıkarma yasağı oldugu için çıkamadım ve bu ay sonu bitiyor ve bana tazminat odememek için gel çalış deniliyor ama ben çalışmak istemiyorum tazminat alabilmem için ne yapmaliyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Mevcut durumda işveren sizin iş akdinizi feshetmemiş ayrıca çalışmaya da çağırmış. Boş kalınan zamanda kısa çalışmadan mı faydalandırıldınız. Çağırılmanıza rağmen işe 3 gün artarda gitmezseniz işyeri haklı nedenle feshederek tazminat ödemez. Yukarıda belirttiğiniz durumda dava açsanız da kazanamazsınız.

 13. Eda dedi ki:

  Merhabalar, 4 aydır çalıştığım iş yerinde sigortamı 23 gün yatırmışlar. Hiçbir sebep olmamasına rağmen işten çıkardılar ve istifa dilekçesini imzalamadan paramı vermeyeceklerini söylediler bende imza atmadım paramı da vermediler ne yapmam lazım ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Vakit kaybetmeden noterden ihtar çekin sigortanızın süresinde yapılmamasından dolayı kaybınızın ve kalan ücretinizin ödenmesini talep edin.

 14. Senol dedi ki:

  Merhaba 11.01.2015 tarihinden beri aynı iş yerinde çalışmaktayım 13.06.2021 tarihin de de iş yerinden anlaşmalı olarak ayrılacagı ve tazminatını hesapla (kıdem ve ihbar) gel verelim dediler.
  Bankaya yatan resmi 2878 tl
  Elden alınan ise 3122 tl. Toplamda 6000 tl. Yemek parası olarak ise 350 tl yatırılmaktadır. Ne kadar tazminat alma hakkım var yardımcı olabilirmisiniz.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Elden ve bankaya yatan olarak hesaplamak hukuken doğru değil. Net aldığınızın brütüne gitmek gerek. nasıl hesaplaycaksınız bilmiyorum ama en azından her yıl için net elinize geçen 6000+350 6350 tl ye göre hesaplama yaptırın.

 15. Senol dedi ki:

  Merhaba 6 yıldır aynı özel firmada çalışmaktayım kçö gösterip maaşların bir kısmı devlet tarafından diger kısmı firma tarafından banka hesabına yatırılıyor geri kalan kısmı da elden maaş bodrosu imzalatılarak veriliyor. Elden alınan kısmını maaş bodrosunda fazla mesai olarak gösterilip imza atma karşılıgında ödeme yapılıyor. İmza atmaz isek elden alınan maaşları vermemek ile tehdit ediliyor.
  İş yerin de mesai saatleri dışında fazlası ile mesai yaptırılıyor ve bunu karşılıgı hiçbir şekilde şimdiye kadar ödenmedi.
  En son 3 yıl önce 1500 tl pirim verildi ve bu kişilere göre farklılık gösterdi 2bin alan oldu 3 bin alan oldu bu dogru bir durum mu bunu yapabilirmi iş yeri.
  Salı günü elden ödenen maaş lar ile birlikte şirket çalışanlarına degişik miktarlarda prim verildi. Ben ve diger arkadşıma olmak üzere pirim verilmedi ve patron tararından diger arkadaşlardan ayırt edilip işten kendimiz fes etmek üzere hiç bir şekilde bizimle konuşmadıgı ve işten yıldırmaya calıştıgı görülmektedir.
  Bu konular ile ilgili ne yapmam gerekir.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşyerinizi bölgenizde ki işkur müdürlüğüne şikayet edebilirsiniz. Maaşınız bankadana ödemediklerinden ve sgk nızı eksik göndermelerinden dolayı noterden ihtarname ile iş akdnizi feshederek kıdem tazminatı ve mesailerinizi talep edebilirsiniz. Ödenmediği takdirde dava açma hakkınız bulunmaktadır.

 16. ZEYNEP dedi ki:

  Merhaba

  22 yıldır bir firmanın muhasebe bölümünde çalışıyorum . 22 yıldır sigortam gerçek ücretimin 3/1 den gözüküyor. işveren 1 yıldır kçö den faydalanıyor. Çalıştığımız halde sigortamızı ödemiyor. maaşımızı veriyor fakat kçö parasını o alıyor. şikayet etsem geriye dönük tüm sigortayı düzelttirebilirmiyim. Bu durum emekli maaşımı önemli ölçüde etkileyecek. Ne önerirsiniz

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Hizmet tespit davalarının zaman aşımı 5 yıldır. 5 yıla kadar dava açabilirsiniz. Ancak daha yüksek ücret aldığınızı ispatlamanız gerekebilir. Şahit veya evrak olarak. KÇÖ ile ilgili de şikayet edebilirsiniz.

 17. Cansu dedi ki:

  Merhaba
  Çalıştığım işyeri kısa çalışma ödeneğinden faydalanıyor. Ayın 3 te 2si kadar çalıştırılıyorum. Fakat son ayın ilk 2 hatfası pazar günü hariç haftanın tamamında çalıştım ayrıca haftalık çalışma saatimde molalarla birlikte 55,5 saat oldu. Öğrenmek istediğim kısa çalışmada personele fazla mesai yaptırılabilir mi?
  Ayrıca 2020 Mart ayından beri kçö den faydalandırıldığımız için haftalık izinlerimizde sigortamız yatırılmadı.
  Yıllık izinlerimi hiçbir zaman 3 günden fazla kullanamadım. Mağaza çalışanıyım ,resmî tatiller ve bayramlarda dahil izinsiz çalıştım.3 yıllık çalışma sürem içinde kullanmadığım 24 gün yıllık bulunuyor (aslında 31 gündü fakat pandeminin başında işyeri tarafından 7 günü zorunlu kullandırıldı)
  Bu sebeplerle iş sözleşmemi fesih edebilir miyim?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   KÇÖ de iken fazla çalıştırma yaptırılamaz. Ayrıca yıllık izinlarinizin de en az 10 günü kesintisiz kullandırmak ve kalanı da 1 yıl sonuna kadar kullandırmak zorunda. Hem kçö de fazla çalışma hem de izin hakkınızın gasbedilmesinden dolayı haklı sebep ile noterden ihtarname çekerek iş akdinizi sonlandırabilirsiniz.

  2. Cansu dedi ki:

   Cevapladığınız için teşekkür ederim. Sormak istediğim bir soru daha var. Aylık mesai saatimi 180 e tamamlarsa yada 18 gün çalıştırıp fazla mesaiden dolayı 20 gün sigortamı yatırırlarsa yinede haklı fesih sebebi midir ?

  3. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Sigortaya bildirim yapılırken mesai değil günlük çalışma gibi 20 gün bildirilmiştir. Mesai olarak çalıştırdığında zaten kısa çalışmanın mantığına uymuyor. Bunu da diğer sebeplerle birlikte gösterebilirsiniz. Tek başına yeterli olmayabilir.

 18. Duygu dedi ki:

  Ben özel sektörde çalışıyorum 3 yıl oldu ve mesai saatlerim fazla oluyor üstelik mola saatlerim de yok resmi günlerin ödemesi de yok şuan pandemi nedeniyle şirket açık göstermiyor devlet ödemesinden dolayı ama Bi o kadarda fazla çalışıyorum devlet ödeneği 1590 ise onlar maaşımın da yarısını veriyorlar hak ettiğim gün parasını alamıyorum ne yapmalıyım lütfen yardımcı olun ne yapmalıyım

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşyeriniz bölgesinde ki İŞKUR a şikayette bulunabilirsiniz. Eğer ücretsiz izin gösterip sizi çalıştırıyorlar ve bu nednele işten çıkıp hem mesai hem de kıdem tazminatınız almak istiyorsanız. bu durumu belirterek iş akdinizi fesih ettiğinizi kıdem ve fazla mesai ücretlerinizi talep ettiğinizi belirten noterden ihtarname çekebilirsiniz. Bunu yapmadan önce mümkünse hem mesai hem de izindeyken çalıştırıldığınızın kanıtlarını toplayın

 19. Munise dedi ki:

  Merhaba 01 03 2013 tarihli girişim 02 05 2019 tarihli işten çıkarıldım. 3 aylık maaşımı ve tazminatımı alamadım nasıl bir yol izleyebilirim. Teşekkürler.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Alacaklarınız ile ilgili noterden işyerinize ihbarname çekin. Yine de ödenmez ise İş mahkemelerine dava açabilirsiniz. Öncesinde isterseniz bölgenizde bulunan işkura şikayette bulunabilirsiniz.

 20. Doğukan dedi ki:

  çalıştığım işyeri beni işten çıkardı sebep olarak ta müdürün sözünü dinlememek göstermiş. hiç bir suçum yokken bu durum oldu ve tazminatımı ödemeyecekmiş ne yapmam gerekiyor.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Eğer 1 yılı geçmiş bir durum var ise tazminat için veya işe iade için dava açmanız gerekecek.

 21. Kadir dedi ki:

  Merhaba, daha önce 3 buçuk ay çalıştığım şirketten çıkarıldıktan sonra yaklaşık 4 aydır alacağım parayı alamıyorum. Yaptığımız hesapta sadece şirket için yaptığım masraflar ve son ay maaşım var… Şirketten hiç bir ihbar almadan son gün işten çıkarıldım, sigortamı düşük ücretten yatırmışlar, mesaileri saymadılar. Bunlar için ne yapabilirim?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Öncelikle işkura şikayet edin. Sonra işyerine alacaklarınız için ihtarname çekin ödeme alamazsanız dava açmanız gerekecek.

 22. Ayşe dedi ki:

  Merhaba ben
  Abicim pazartesiden itibaren denilen birseyi harfiyen yapacaksan telefon görüşmelerine son vereceksen aramanı akşamları yap .
  Kımsede yanına gelmeyecekse ziyaretine

  Ailenin sağlık durumlarımda sen değil diğer ablaların gidecekse
  Sabah 8.30 akşam 6 da çıkılacak erken çıkma durumu bitti
  Prim olayın kalktı nezaman hatasız kargo gönderilerin olur bu dediklerimi uygularsan prim hakkını veririm primini emin bey değil ben veriyorum bunu unutma

  Bunlara tamam dersen

  Çalışmana devam et

  Bu şekilde bir mesaj aldım kendisi sadece e ticaret sorumlusu ve ben sadece annemi hastaneye götürmek için izin aldım işten çıkmam için ellerinden geleni yapıyorlar ve ben mağdurum işten çıkamam evde çalışan kimsem yok bir aile ev geçindiriyoruz neticesinde ben bu durumda napmalıyım?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Ben yazılan yazı da tehdit veya mobbing görmüyorum. Ama mola saatlerinizi düzenli kullanamıyor. Yıllık izinlerinizi kullanamıyor. Maaşınızı düzenli alamıyor ve bunlarla birlikte ahlak ve iyi niyet kurallarına uyulmayan bir iş yeriniz var ise şikayette bulunabilirsiniz. Annenize acil şifalar. Çıkartmak isteyen yönetici tavsiyede bulunup çalışmaya devam et demez.

 23. Neslihan dedi ki:

  Merhaba,
  04.08.2020 tarihinden itibaren çalıştığım Şirkette işten çıkarılmam söz konusu. Şu an işten çıkarılma yasağı var. Çalıştığım süre zarfında bir tane tutacağım mevcut ve bu şirket 3 ay önce ki mesai ücretlerini yatırmadılar ve resmî tatillerde çalışmamıza rağmen belli bir ücret hesabıma geçmedi. İşten çıkarılmamam ve haklarımı alabilmem için ne yapmam gerek acil yardım edebilir misiniz?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Tutanaklar uyarı niteliğindedir ve ispatlanması gerekir. İşten çıkartmak isterler ise yasaktan sonra çıkartabilirler. ancak bu durumda da çıkartıldığınız gün noterden usulsüz kıdem ihbar ve mesai alacaklarınız ile ilgili ihtarname çekin ödeme yapılmaz ise dava açmanız gerekecek.

 24. İLAYDA dedi ki:

  YARDIM!!!!
  Ben özel bir bir kurumda bir sene kadar çalıştım daha sonrasında marttın 15 de pandeminin çıkmasıyla okullar kapandı ve kısa ödenekten yararlanmaya başladım.3-4 ay bu ödenekten yararlandım ve daha sonrasında uzatılmasına rağmen başvuru yapılmadı ve sürekli işveren çalışanlarını oyaladı. Daha sonrasında 170’i aradım ve ücretsiz izne çıkarttıklarını öğrendim(benim haberim yok!!)aynı şekilde bu sefer de ücretsiz pandemi nakti destekten yaralanmam gerekiyordu ve sadece 1 alabildim bu parayı(eylül8) aylardır başvuru yapılmıyor sürekli farklı farklı bahanelerle oyalıyorlar.
  Tekrardan 170’i aradım bu sefer de çıkışımı vermişler fakat işten çıkartmak yasak olduğu için istifa olarak göstermişler ama ASLA bir dilekçe vs bir şey imzalamadım ne yapmam gerekiyor lütfen yardımcı olun

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Öncelikle işyerinin bağlı bulunduğu iş kura şikayet edin. Eğer tazminat hakkınız var ise noterden ihtarname çekin. Ödemezlerse da dava açın.

 25. Selim dedi ki:

  İyi günler ben 1 yıl önce ankarada bir inşaat firmasında bir taşerona çalıştın 3 ay çalıştım ve sigorta yatırıyoruz dediler ama yatırmadılar ve son 2 ayın maaşını senet ile verdiler 1 aylık maaşı ödemediler halen almak için ne yapmam gerek beraber çalıştığım arkadaşımda aynı durumda taşeron parayı vermiyor arıyorum açmıyor

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Arkadaşlarınız ile birlikte önce noterden parnızın ödenmesi ile ilgili ihtarname çekin eğer ödenmez ise dava açmanız gerekecek. Ayrıca senetleri de icraya verebilirsiniz.

 26. Şimal dedi ki:

  Merhaba ben bi markette kasiyerlik yapmaktayım. Ancak express bir market değil büyük toptan satış marketlerden. Görevim yalnızca kasiyerlik ancak benim yapmamam gereken görevlerin fazlasını yapıyorum. Bu konuda üzerime çok fazla geliniyor psikolojik olarak etkilendiğimi belirtmek istiyorum. Şunu da eklemeliyim pandemi sürecinden dolayı 10 saat çalışıyoruz. 5 saatimizi işe geç gelin diyerek veriyorlar ancak geriye kalan saatlerimizi mola olarak vereceklerini söylüyorlar. Fakat biz o molaları kullanmıyoruz. Tüm haklarımız yeniliyor. İş yerinden ayrılmak istiyorum ama 4 senelik tazminatımı bırakmak istemiyorum yardımcı olursanız çok sevinirim teşekkürler.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Mesai ödemeleriniz yapılmadığını gerekçe göstererek noterden ihtarname ile haklı nedenle fesih edebilirsiniz. Bu ihtarnamede alacağınız tazminat ve mesaileri belirtmelisiniz. Yine de ödeme yapmaz ise iş mahkemesine dava açmanız gerekecek. Uzun sürse de kazanma olasılığınız yüksek.

 27. BEYZA KORKMAZ dedi ki:

  MERHABA BEN ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞMAKTAYDIM. İLK İŞ YERİMDİ. İLK ZAMANLAR DURUMLAR SIKIŞIK DÜZEN KURULAMADI BİR SÜRE ELDEN MAAŞ VERECEĞİZ DEDİLER DAHA SONRA PARÇA PARÇA MAAŞ VERİLDİ YAKLAŞIK 1 YIL ÇALIŞTIM FAKAT MAAŞIM TAM OLARAK ALMADIM VE ELDEN ALDIM. İŞTEN AYRILDIM KALAN PARANIN BİR KISMINI ÖDEDİLER FAKAT BİR KISMINI HALA VERMEDİLER, İYİ NİYETİMİ KULLANDILAR NE YAPMALIYIM

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Eğer orda çalıştığınız kanıtlayacak belgeleriniz var ise ve üerinden 5 yıl geçmedi ise Hizmet tespit davası açabilirsiniz. Ayrıca alacağınız için de dava açabilirsiniz.

 28. Elif dedi ki:

  Soruma cevap verirmisiniz cok önemli benim için 🙏 . Çalıştığım fabrika senelik izine çıkarttı beni bende memlekete gittim. Dönüş bileti hiçbir şekilde kalmamıştı. işbaşı yapmak için 2gün geciktim. Ama arayıp haber vermiştim bilet bulamadim diye onlarda bana gereken neyse yapılacak dediler ve işbaşı yapmaya gittiğimde çıkarttılar . Bende cok üzüldüm sinirlendim şikayet etmek istedim ama etmedim simdi üzerinden 2 yıl geçti şikayet edeblr miyim lütfen cevap verirmisiniz cok onemli🙏

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Hizmet tespit ve diğer davaların zaman aşımı 5 yıldır. Ancak işe aide gibi davaları 1 ay içinde açmalısınız. Tazminat davsını halen açma hakkınız var. Şikayetiniz bir sonuç vermez.

 29. Murat dedi ki:

  Merhaba.12 saat çalışıyoruz ve fazla mesai ücreti vermiyorlar Mersin’de yaşıyorum genelde bütün özel sektörler aynı saat üzerinden işçi çalıştırıyor 10 işyerinden 7 si diyebilirim lütfen fazla çalışma yapılan yerlere gerekli cezai uygulamalarınızı uygulayınız teşekkürler.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Bölgenizde bulunan işkur birimlerine şikayette bulunabilirsiniz.

 30. Esra dedi ki:

  İyi günler ben çalıştığım otelde fazla mesai ye bırakıldım maaşlarım da zaten iki ayda bir yattı ve mesailerimin hiç birini alamadım işe giriş ve çıkış saatleri kayıt altına alınmadığı için hiç bir hak talep edemiyorum ne yapabilirim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Aynı işyerinde çalışan birini şahit göstererek dava açabilirsiniz.

 31. EDA dedi ki:

  Merhaba arkadaşlar,
  3 ay bir firmada çalıştım gelen kargoların ücretini gerek elden gerek kartımdan çektim kargolar geri gitmesin diye iştende ayrıldım paramı vermiyorlar napabilirim ? ACİL

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Şirkete borç verdiğinizi dekont vs ispatlamanız gerekmektedir. Aksi halde ispatlayamazsınız. Para ödemelerin alamazsınız.

 32. Hasan dedi ki:

  Meraba ben bir temizlik firmasının deposuna çalışmak için işe başladım.21 gün çalıştım. Araçla dağıtıma çıkıyordum.Sigortami yapmalarını istedim,ama yapmadılar,bende işten ayrıldım.Çalıştığım paramı da vermediler napmalıyım.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İş kura şikayette bulunun. sonrasında dava açabilirsiniz.

 33. Aydoğan dedi ki:

  Merhaba ben kocaeli kartepe ilçesinde hwaseung tr bir kore firmasında çalışmaktayım 10.09.2020 tarihinde covid 19 hastalığına yakalandım 24.09.2020 tarihinde tekrar test yaptırdım ve testim negatif çıktı ve 28.09.2020 tarihinde işe başladım yanlız fabrika müdürü formenlere mesaj yazarak aydoğan insanlardan uzak dursun konuşmasın ayrı yerde yemek yesin diye mesaj atmış ve bana iletilmesini söylemiş ben negatif olmama rağmen bana pozitif ayrımcılık yapıldı ve morelim bozuldu bunun için nasıl bir yol izlemem gerekiyor attığı mesaj bende duruyor bana yardımcı olursanız sevinirim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Bu hastalıkla ilgili bilimsel araştırmalar devam ediyor. ayrıca hergün başka bir gelişme yaşanıyor. Covit 19 a tekrar yakalanılabilmesi gibi. bu nedenle tedbirli olunmasında bir anormallik yok. Tabi ki hem hastalığın hem de sonrasının psikolojik etkileri mevcut. Bence kısa bir süre sonra bu duurmun geçeceğini düşünüyorum. Bu durumu şikayet etseniz de sonuç alamazsınız. Tedbirli olmakta fayda var. Geçmiş olsun Sağlıkla kalın

 34. yusuf dedi ki:

  Merhaba
  Ben 2 aydir staj yapiyordum Cumartesi gunu son gunumdu ben yoldayken bi telefon aliyorum asistanindan iki gun once isi brakan bir elemanin korona virus testini positive ciktigini soyledi ve bu eleman sigortasiz calistirip sehir disi kan alimina gonderiliyordu ve o gun bu haber aldiklarina ragmen hala hamile hasta aliniyordu klinige. Ve bu haber aldiklarina ragmen hic bir tedbir almayip calisanlardan is yapmalarini istiyordu ve test masraflarini karsilamicagini soyledi

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Alo 184 veya 170 i arayarak şikayette bulunabilirsiniz.

 35. Merve dedi ki:

  Merhabalar bende 30.06.2020 tarihinde yeni açıldığını iddia ettikleri bir şubede danışman olarak ise başladım. Ofis yeni olduğu için eksikler tam anlamıyla 24.08.24.08.2020 tarihinde bitti ve is tam anlamıyla bugün başladı. Belli başlı şeylerden suphelendigim için 26 sinda istifa ettim. İş yasal değil. Patronların internette adı dolaniyor dolandırıcı diye. 1 sene önce baskın yiyip cezaevinde yatmislar. Şirket patronların üzerine değil. Ticaret odasına kaydı yok. İstifa ettikten sonra 170 aracılığı ile sigortamin baslamadiginida öğrendim. İş sozlesmemi de vermediler. İstedim oyalandim. Maaşım yatsın diye sustum. 10.08.2020 tarihinde yatacagini söyledikleri maaş 2 patronumla da biraz sert ama kibar dille yazistim yatacak demesine rağmen yatmadi. 11 inde yaticak dendi yatmadi. Hala soruyorum ben yatiricam dediysem yatar diyip oyaliyorlar. Bişeyler bildigimi fark ettirdim. Parami alamıyorum ve cok ihtiyacım var.onlarla çalışırken 4 is teklifi reddettim.sigortası olduğumu bilseydim direk işsizlik maaşına basvururdum geç öğrendiğim için geç basvurdum. Çok mağdurum.bugün cimere yazdım. Ama patronların belli ve arkası sağlam olduğu için ihbarda bulunamadım şikayet kısmından yazdım. Lütfen yardım rica ediyorum yol gösterin. Yalnızım ben tek başıma tedirgin oluyorum

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşkura şikayet veya dava açabilme hakkınız var. Bunun haricinde maalesef bizim yapabileceğimiz birşey yok.

 36. Gizli Yorum dedi ki:

  Merhaba ben 07.10.2019 esenler oto sanayi sitesi de M… adlı bi ise girdim aradan 6 ay geçti merak edip hiç bakmadım sigortam yatmismi diye sonrasında yatırmadılar ben bunu kredi çekmek için bankaya gidince gördüm ben sordum neden yatırmadınız onlar yatırdık dediler ve baktığımda yine yoktu sadce bu sene içinde yaptılar şubat ‘ta girişim olmuş bi çıkış bi giriş yapilmis şubat ayından haziran ayına kadar yatırılmış daha sonra pandemi sürecini bahane edip is yeri battı diyip oyaliyordu tabi bu sürece massimi alamadım iş yeri kapanınca ayrıldım ama nasıl bir çıkış verildi anlayamadım anlaşma yoluyla arıyorum ne zaman vericeksin paramı bugün yarın diyip kapatıyor telefonu ben uyardım dedim vermesen yasak yollara basvurucam ama umrunda değil daha öncesinden bi bayan arkadaşımız işten çıkarıldı parasını alamadı şikâyetçi oldu dava açıp parasını aldı bende söyledim ila davamı acım sana paramı almak için yine cevap yok bu konuda kim yardımcı olabilir eğer bu yazdığım şikayet olarak geçerse beni gizli tutun rica ediyorum bunlardan herşey beklenir

 37. Zeki dedi ki:

  Merhaba isyerimden 2 aydır maaş alamıyorum kısa çalışma ödeneği den yararlanıyolar ve maaş kesintisi yapıyorlar 5 yıldır bu firmada çalışıyorum ara ara SGK girdi çıktı yapmışlar işyerinden ayrılmak istiyorum haklarım nedir ne yapmalıyım nereye başvurmalıyım.?

 38. Hakan dedi ki:

  İyi günler ben fabrika bünyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum bayramlarda bize mesai verilmiyor sadece bodroda fazla çalışma niteliğinde bir ücret ödeniyor bu bizim mesai paramız oluyormuş artı gece farkıda buna dahilmiş bizde her işçi gibi mesamizi ve gece farkımızı bilmek istiyoruz böle bize çok komik bir rakam verip kandırılıyoruz bununla ilgili napa bilriz ama işverem bilirse iştende çıkartır yardımcı olursanız sevirimirim.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Mesai ve fazla çalışma bordroda ayrı gösterilmelidir. İş kura şikayet edebilirsiniz.

 39. büşra ışıklı dedi ki:

  İyi günler iş yerinde 5 aydır çalışıyorum.iş yeri beni farklı bir yere göndermek istedi ben kabul etmeyince ne olur dediğimde istifanı yaz çık derler dedi bende tamam dedim sonra beni göndermekten vazgeçtiler başka birini yolladılar aradan 1 buçuk ay geçtikten sonra bana benim oraya gitmediğimi bahane ederek bana istifaya dilekçeyi yazdırmaya çalışıyorlar ihbar tazminatı vermemek için ben bu konuda ne yapabilirim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Dilekçe yazmayın. Kendileri çıkartsınlar. Eğer kıdem tazmnatınızı vermezler ise noterden ihtar çekip dava açın.

 40. volkan ygdr dedi ki:

  merhabalar işyerim beni gayri resmi okarak işten çıkarttı 17 ağustostada resmi olarak çıkaracağını söyledi.işe giriş tarihim 01.08.2015.çıkış tarihim 17.08.2020 olacak bu durumda iş yerimden toplamda ne kadar ücret almalıyım net maaşım 3700 tl fakat sigortam asgari ücretten yatıyor.lütfen bana yardımcı olun kıdem ihbar toplam almam gereken rakam nedir şimdiden teşekkür ederim.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Maaşınız asgari ücretten yattığı için brütünüzü 2943 tl den hesaplayacaklar. Buna göre kıdem 14.747,35 TL, ihbar ise 56 günlük. 4627 Tl toplam 19.375 tl ödeme çıkar. Ama siz en azından aldığınız 3700 tl den hesaplattırın kıdem tazminatınızı. Yapılan işlemlerin hepsi yasaya aykırı.

  2. Sinan dedi ki:

   Merhaba ben 18 aydır bir markette çalışmaktayım 12 saat olarak isverenim aylık maaşımı iki parça halinde yatırıyor başta 1400 TL bi kaç gün sonra da 800 900 arası bir para yatiyolar aynı ay içinde yatan 800 900 lirayı bizden geri aliyolar hemen hemen her ay bunu yapıyorlar yani aylık maaşımı 1400 TL oluyor buna dayalı olarak elimde banka hesap hereketleri ve bu yapılan oyunun patron ve benle görüşmesinin ses kaydı var ne yapabilirim..

 41. Necmi dedi ki:

  Merhaba yeni işe girdiğim şirket 15 gün sonra hiç savunmamı almadan bilgilendirme yapmadan 29.maddeden iş akdimi fesh etti ancak 10 gün sonra tekrar işte çalışmak için bana iş teklif mektubu gönderdi bende çalışmadığım günlerin ücreti ve pandemi döneminde çıkarttığınız için bu dönemde bana tüm alacaklarımın ödenmesi istedim ve 29. Madde dözeltilmesi istedim ama kabul etmiyorlar ne yapmalıyım

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşe ya onların istediği şekilde devam edeceksiniz ya da teklif mektubunu da delil göstererek tüm yasal haklarınızı talep deceksiniz. Önce işkura sonra mahkemeye başvurabşlirsiniz.

 42. Emrah dedi ki:

  Merhaba bir işletmede 466 gün çalışmaktayım. 4A sigortalı çalıyordum ama işletme 15 Haziranda 17 kod ile çıkışı mı yaptı ve 16 haziranda tekrar giriş yaptı. Ayrıca 2019 yılanda haftanın 6 günü çalışıp 1 gün istirahat ettim. Yıllık izini de kullanmadım. Haklarım için ne yapmalıyım?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   17 kodlu çıkış işyeri kapanması nedeni ile çıkıştır yeni firmaya girişiniz yapılmıştır. Tüm haklarınızla yeni işyerine devir olmuşsunuz. Yıllık izin kullandırmadığı için haklı nedenle fesih ile tazminat ve izin ücretlerinizi alma hakkınız var.

 43. musa dedi ki:

  merhaba ben 3 ay oncesıne kadar sogutma ısınde çalıstım 1 ay çalıstım sonra çıktım paramı hala alamadım sureklı benı oyalıyor su tarıhte gel bankaya gıtmem lazım vs en son aradıgımda azarlayıp kapattı ve sıgortamıda yapmadı yanına kendı oglunu almıs buyuk ıhtımal sıgortasını yapmamıstır onunda nasıl paramı alabılırım yardımcı olabılırsenız cok sevınırım

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İş kura şikayette bulunabilirsiniz. Hizmet tespit davası açabilirsiniz.

 44. Didem dedi ki:

  Merhaba
  Pandemi dönemi sonrası normelleşemeye geçince iş yerinde az kişiyle dönüşümlü olarak çalışmaya başladık yani bi personel haftada 2 yada 3 gün çalışıyordu yıllık izni olan personel izne çıkarıldı bu süreçte böyle bi şey yapılabilirmi?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Personel hem kısa çalışma hem de yıllık izne çıkarılamaz. ancak işyeri kısa çalışmadan dönüş yaptı ise veya kısa çalışma da işe hgelmesi gereken günleri izne çıkarttıysa olabilir. İş yeriniz prosüdürüne uydurmuştur.

 45. Esin dedi ki:

  İyi günler ben bi kreş te çalışıyorum kapalıydı bu ayın 15 inde açılacak maaşımı vermediği için ben devam etmek istemediğimi söyledim paramı verin çıkışımı imzalayayım dedim ama şuan istifemı imzalamamı istiyo para okul açıldıktan sonra diyor ben paramı almadan imza atmak istemiyorum işe de devam etmeyeceğim tutanak turacağını söyledi o zaman bunun için ne yapmalıyım?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Tutanak da tutsa. İmza da atsanız sizin maaşınız baki. Bu durum kıdem tazminatınızı etkiler. Eğer 1 yılı aşan bir çalışmanız var ise maaşınızın gecikmesinden dolayı haklı nendenle noter ihtarnamsi ile iş akdinizi fesih ederek kıdem tazminatınızı da talep edebilirsiniz. Kıdem durumunuz yok ise iki durumda da zaten maaşınız ödemek zorunda. 3 gün işe devam etmediğinizde tutanak tutarak işten çıkarma yetkisi var. Ama dediğim gibi iki durumda da maaşınız ödemek zorunda.

 46. Esra dedi ki:

  Merhaba benim patronum beni kısa çalışma olarak gösterip tam zamanlı çalıştırdı. Devlet bana İŞKUR üzerinden para yatırdı. Ve o parayı benden alıp normal maaşımı yatırdı. Bunun için ne yapmalıyım ? Şikayet mi etmeliyim ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşkura şikayet edebilirsiniz. Yaptığı usule aykırı bir durum.

 47. ecem kartopu dedi ki:

  merhablar 3 aydır bir şirkette çalışmakdayım ancak covid 19 nedeni ile iş yerimiz mart ayında kapatıldı mayıs 10 açıldı 11 pazartesi günü sözlü olarak kovuldum hiç bir hatam olmadan o gün işe devam etmemi söylediler bununüzerine işe devam ettim salı günü izin kullanmamı söylediler. 13 mayıs çarşamba günü işe gittim tekrar kovuldum daha sonrasında gelmemmi soylediler. ssk aradım ve istifa nedeni ile 10 mayas pazar günü çıkartmışlar beni ve ben yazılı olarak istifa vermedim onlar beni çıkarttı. Ne yapabilirim ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Bayramdan sonraki ilk iş gününde noterden ihbar tazminatnızın ödenmesi için ihtarname çekin. Örneklerini internette bulabilirsiniz. Eğer ödeme yapmazlar ise dava açmanız gerekeçek.

 48. Murat dedi ki:

  Merhaba biz bir markette asgari ücretle 12 saat çalışıp 30 dk mola ile bayramlarda çalışıp herhangi bir mesai almadan agi de dahil almadan çalışıyoruz. Maaşimiza zam veya mesaileri istediğimizde bizim iş protokolü böyle çalışma saatimiz 12 saat maaş asgari ücret diyip duruyorlar biz vermiyoruz siz çalışıyorsunuz diyor siz kendi rizanızla çalışıyorsunuz diyorlar gerçekten biz asgari ücret ile çalışanlar 12 saat mesaisiz veya zamsız çalışabilir veya caliştirabilirmi SGK kurumu uyarı amaçlı işyerine gelinmesi için ne yapmalı veya biz ne yapmalıyız

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Mesai dahil en fazla 11 saat çalıştırılabilirsiniz. Bölgenizde bulunan işkura şikayette bulunabilirsiniz. Alo 170 dende şikayette bulunabilirsiniz.

 49. Kerem Naci dedi ki:

  Merhabalar
  Calistigim sirket beni Mayis ayinda calistirdi sonra bana ucretsiz izne yolladiklarini soylediler ve benden ayinin sonuna kadar calismaya devam etmemi istediler,sozde bana hem calistigim gunlerin ucretini odeyecekler hemde ucretsiz izne ciktigim gunlerin ucretini devletten alacagim
  Mayis ayi bitti ve bana 100 lira gonderdiler o da benim yaptigim bir satisin primi,ne maasimi alamadim ne de kisa calisma odenginin alamadim sozde devletten onay gelmedi diye,,,,hakkimi yemek istiyorlar ve ne yapacagimi bilemiyorum.
  ne yapmaliyim?
  tesekkurler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   “İşverenler, ücretsiz izne ayrılan işçilerimize ilişkin bildirimlerini, SGK’nın https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresi üzerinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı’nı seçerek 30 Nisandan itibaren yapabilirler. Bu şartlarda size maaş yatar. İşkur üzerinden takip edebilirsniz.

 50. Yusuf baki dedi ki:

  Merhaba benim sorum 9 aydır inşaat işinde çalışmaktayım
  İşe girişte asgari ücret üzerinden sözleşme imzaladık
  Lakin yevmiyeli çalışıyorum
  Ne pazarımız var ne resmi tatiller
  Ama maaş bodrosuna bunları veriyoruz diye yansitilip imzalatiliyor yetmez gibi bide maaş bodrosuna hafta sonu tatili resmi tatil hepsini aldık diye yazdırıp imzalatiliyor imzalamazsak işten çıkarma tehdidi uyguluyor lar bunu imzalamazsak isten çıkara bilirlermi

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Yazarsanız da yazmazsanız da işten çıkartabilirler. ancak siz sonrasında ödenmeyen mesai ve tatil günlerinin ücretlerini dava yolu ile talep edebilirsiniz.

 51. Esra işlek dedi ki:

  Annem özel bir market şirketinde aşçılık yapıyor. Devletin çıkarttığı yasaklarda(dışarı çıkma yasağı olan günler)herkes gibi işe gitmedi. İşe ilk girerken anlaşılan para asgari ücretin üstündeydi. Bugün yapılanlara göre annem 2600 TL alması gerekirken şuan maaşını asgari ücretten yatırılmış ve üstüne yasakdan dolayı gitmediği için yıllık izninden 4 gün kesilmiş maaşını da asgari ücretten gösteriyorlar. Annem sorduğun da ise senin maaşın hep böyleydi demişler annem çalışan arkadaşlara sorduğunda yaklaşık 30 kişi aynı durumdan şikayet ediyormuş. Kimse böyle bi zaman da işsiz kalmak istemediğinden şikayet edemiyor. Annem diğerleri gibi hakkını istiyor ama vermiyorlar. Ayrıca bu şirketin yaptığı tek suç da bu değil. Dışarı çıkma yasağı getirildiğinde marketlerin çalışma süresi kısıtlıydı ve kapanış saatleri 20:00dı annemi saat 22:00 kadar bir hafta çalıştırdılar ve mesai ücreti vermediler. Bunu diğer arkadaşlara da yaptılar. Şimdi ise saat 21:00 da kepenkleri indirip içeride adam çalıştırıyorlar. Annem ve çalışan arkadaşlar ne yapmalı? Hakkları ne olacak? Bilgilendirirseniz sevinirim. Teşekkürler.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Sokağa çıkma yasaklarında zorunlu sebep olduğundan yıllık izinden düşülmesi yanlış. 20:00 dan sonra çalıştırılması haftalık 45 saati geçmiyor ise mesai olmaz. Yasak dışarı satış yapılmaması ile ilgili. İçeride normal mesai saatlerini doldurmalarında bir hukuksuzluk yok. Pandemi sebep gösterilerek maaşlarda düşürülme yapılamaz. Yapılacak şey işkura şikyet etmek olur. Bu da maalesef yine çalışamnlara yansıyabilir. Mevcut durumda ücretsiz izne çıkartılabilme hakları da var. Bu dönem geçici bir süreç işsizliğin tavan yapmış olduğu şu dönemde sabırlı davranmakta fayda var. birçok çalışan şu an kısa çalışma ödeneği veya ücretsiz izin nedeni ile normal maaşlarının altında maaş almakta. Yine de karar sizin.

 52. Halil turna dedi ki:

  Merhaba benim çalıştığım şirket taseron yani altisveren çalıştığımız yer koronavirus sebebiyle altisveren ile sözleşmeyi feshetti altisveren de bize tazminatlarınızı vereceğiz dedi ve vermedi şimdide başka bir iş ayarlamışlar bizi çağırıyorlar biz bu işi kabul etmeyip gitmezsek tazminat alma hakkımız varmıdır?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşten çıkışınızı yaptı ise tazminatlarınız ödemek zorunda. İsterseniz işe başlamadan tazminatı talep edebilirsiniz. Ödemez ise dava yoluna gidebilirsiniz.

 53. Simay dedi ki:

  11.11.2019 tarihin de güzellik salonun da işe başladım 7 gün deneme süreci 2000₺ maaş ve sigorta olacağını söylediler deneme sürecimiz bitikten sonra 10 gün deneme süreci olarak gösterip maşımı eksik ödediler 1200₺ para aldım sigortam 7.günden sonra başlayacaktı başlamadı 30.11.2019 tarihin de 85.28₺ olarak girişim yapıldı tam sigortam 30.12.2019 tarihin de 1 ay olarak yattı
  01.01.2020 tarihin de asgeri ücrette zam geldi 2.324₺ oldu ama bize hiç bir açıklama yapılmadan 2000₺ çalışmayacak devam ettirdiler 06.04.2020 tarihin de 1.400₺ olarak banka hesabımıza maşımızı yatırdılar işe başladığım günden beri hep elden maaş aldım normal şartlar da pazar günü kapalı olduğumuz halde pazar günleri bile iş yerini açıp hizmet verdik mesai saatlerimizden fazla çalıştık ve pirim almadık maşlarımızı eksik aldık çalışma saatlerimizden daha fazla çalıştırıldık 21.03.2020 tarihin de güzellik salonları ve berberlere yasak geldiği zaman yasak süreci uzarsa bizi ücretsiz izne çıkartacağını ve sigortamızı keseceğini söylediler skısa çalışma ödeneği için başvuru yaptıklarını söylediler ama bizim adımıza herhangi bir başvuru yapılmadığını e devlet üzerinden görüntüledik
  29.04.2020 tarihinde şirket grubundan mesaj attıp temizlik yapmamız için iş yerine çağırdı gelecek durum da olmadığımızı söyleyince bizi işten çıkarttığını söyledi corona virüs salgını nedeni ile İşçi çıkartmak yasak olduğu halde işten çıkarıldık bu durumdan şikayetçiyim gereğinin yapılmasını arz ederim.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   bu şikayetinizi Lütfen İşkur ve Alo 170 e yapınız.

 54. Nuri dedi ki:

  Çalıştığım işyerinde bordro vermiyorlar banka yolu ile parça parça maaş alıyoruz, birde bes kesintilerimizi vermediler sürekli oyalıyorlar ne yapabiliriz..

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Bes kesintileri adınız sigorta firmalarına yatırılmaktadır. İşkura şikayette bulunabilirsiniz.

 55. Ramazan dedi ki:

  Merhaba işyerimiz virüsten dolayı kısa çalışma ödeneği alıp butun işçileri tam gün çalıştırıyor.yani devletten hem para alıp hemde işçileri calıştırıyor.kimse işini kaybetmemek için şikeyet etmiyor.konu hakkında isim vermeden şikayet edebileceğimiz bir numara varmı

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşkur müdürlüklerine veya Alo 170 e şikayette bulunabilirsiniz.

 56. Meltem dedi ki:

  Merhabalar salgın nedeni ile şirketimiz çalışamaz oldu ve benim kısa calışma ödeneğinden faydalanabilmem için işveren konustum fakat bunun yapılamayacağını söyledi. Ne yapmam gerekiyor teşekkürler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşverenin talebi ile bu başvurular yapılabilmektedir. Şartlarınız mı uymuyor. Neden başvurmuyorlar ?

 57. Merve öztürk dedi ki:

  İyi günler eşim özel bir firma da günde 12 saat çalışıyor.. sabah 09:00 akşam 21:00 saatleri arasında corona virüsü nedeniyle sabah 07:00 ye geri çekildi başlama saati 2 hafta böyle çalıştılar ve mesai ücreti verilmedi, verilmeyecekmiş iş yeri sahibi işten çıkartmadığıma dua etsinler gibi durum sergilemiş bunun için ne yapabiliriz..teşekkürler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Mesai ücretlerinin ödenmemesinden dolayı İş kur a şikayette bulunabilir. Ayrıca eğer işten çıkmak istiyor ise kıdem tazminatı alabilmek için mesai ücretlerinin belirtilmemesi ve ödenmemesi nedeni ile iş akdini fesih ettiğini noter aracılığı ile bildirmesi gerekir. Ancak siz bilirsiniz ama şuan iş kaybetmek en az 6 ay işsiz kalması demek. Piyasa şartları düzeldiğinde işlem yapması daha iyi olacak gibi gözüküyor.

 58. Melek dedi ki:

  Merhaba bir çağrı merkezinde 4 ay 22 gün çalıştım ülkedeki en son sağlık olayları sebebiyle istifa ettim. 14 günlük ihbar süremi çalışmak istemedim tazminatını maaşımdan düştüler. Yalnız bu tazminat bana cok yuklu geldi 2 hafta ihbar süresi icin 1715 tl gibi bir rakam odedim bunu söylediğinde bizim hesaplama bu şekilde dediler benim hesaplarima gore max. 1200 tl olması gerekiyo ne yapmalıyım yardım edebilirmisiniz?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İhbar tazminatı brüt maaştan vergi ve damga vergisi düşülerek hesaplanır. Siz net maaşınıza göre hesaplamış olabilirsiniz.

 59. Kader dedi ki:

  Merhabalar benim esim hava limaninda calisiyordu 4.5 yildir bir hafta once tazminatsiz isten cikartildi issizlik maasi da verilmedi sirketi 29 maddeyi bahane ederek vermemis ne yapabiliriz

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Dava açmanız gerekiyor. Ancak bu yolla ilerleyebilirsiniz. İşveren bu durumu ispat etmek zorunda. Ayrıca işe iade davası da açabilirsiniz. Bir iş hukuku avukatı ile görüşmenizde fayda var.

 60. missxx dedi ki:

  çalıştığımız iş yeri, devir yapacağı için bize tazminat vereceğini söyledi. ASgari ücret ile çalışıyorum internette hesaplama sitelerinde hesapladığımda bana 7bin küsür tazminat vermeleri gerekirken onların bize imzalattığı kağıtta 5bin küsür yazıyordu. DEvir işlemleri gerçekleştikten sonra da sadece içeri de kalan maaşlarımızı yatırdılar ki bize hesabı kapatacaklarını söylemişlerdi. Şimdi de 2 haftadır bugün yarın diye diye oyalıyorlar. En son yurtdışından para gelecek ne zaman gelirse o zaman öderiz demişler (yalan yani oyalamaya devam) bizim tazminatın üzerine yatacaklar. Bunun için ne yapmalıyım? Yardımcı olabilir misiniz?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Öncelikle İşkur müdürlüğüne şikayette bulunabilirsiniz. Çözüm olmaz ise dava açmanız gerekecek.

 61. bulent dedi ki:

  ben edırne gıyım ve bırlık konfeksıyonda calısıyorum son donemlerde bızlere cok puısıkolojık yonden baskı yapılıyor işverimde mobıng uygulanmaktadır bızlerı baskı ıle sındırıp ısten cıkıp gıtmemızı ıstıyorlar ve bızım alacagımız kıdem tazmınatımızı almadan gıtmemızı ıstıyorlar
  son gunlerde sacma sapan kurallkar koyuyorlar ıs yerınde kı amacımız ne ne ıcın gelıyoruz neden 100 verım vermıyoruz neden 0 hata ıle calısmıyoruz sırketı neden zarara sokuyoruz bunlar gıbı bu yonetım kararı ımıs 4-5 arkadasımızı ısten cıkardılar mahkemelerı devam edıyor bu konuda geregını yapınız pısıkolojımızı bozdular calısamıyoruz

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşkur’a bu konuda şikayetinizi yapabilirsiniz.

 62. AYSUN SANTUR dedi ki:

  Yaklaşık 4 yıldır asgari ücretli olarak çalışıyorum.Eşim memur aile yardımı almıyorum,asgari ücretten vergi alınmayacak dendiği halde ben yüzde yirmiye girdiğim için eylül ayı maşımı düşük aldım yani 2,020 liranın altında.Bunun doğrusu nedir.

 63. Serdar dedi ki:

  Metal işinde çalışıyorum mesleğim punta kaynak ama her bölümde çalıştırılıyoruz çalışma standartımız normalde 08:00 – 17:30 hafta içi full cumartesi öğlen 13:00 a kadar çalıştırılıyoruz mesaili dinlenme saati hariç günde 11 saat çalıştırılıyoruz şikayet etme hakkımız varmıdır nedir ?şimdiden teşekkür ederim

 64. Hakan balci dedi ki:

  Hastaydım işe gidemedim yıllïk izin yazın işe gelemiyorum dedim 3 gün gelmedi denilip çıkışım verildi hiç bir hakkın yok denilip iş sözleşmem feshedildi ney yapabilirim

 65. Figen dedi ki:

  İş yerindeki ağır çalışma koşullarından dolayı hastalandım rapor sürem bittikten sonra işten ayrıldım çalıştığım günlerin Parasını henüz almadım.İşe 20 Haziran 2018 tarihinde işe başladım iş yeri ayın 5. Inden 5. Ine Maaş veriyor ayın 5 inde bana sadece on günlük para verdiler kalan beş günlük parayı ise işten ayrılırsam eğer vereceklerini söyledikleri halde vermiyorlar Belki çok büyük bir para değil ama benim hakkım. Ne yapmalıyım işi sağlık durumumdan dolayı bıraktım.Fakat en büyük sebeb anlaşmamın dışında başka işler yaptırmaları ve kötü muameleye maruz kalmam dır Lütfen bana yardım edin

  1. Gizli yorum dedi ki:

   Malum yarın 29 ekim 2020 ve resmi tatil ama biz ne izin nede ücretini veriyorlar ne yapmamız gerekiyor

  2. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İş kura şikayette bulunabilirsiniz.

 66. Hanife dedi ki:

  Bu konuda sorunu olan herkes, TBMM Dilekçe Komisyonu’na, parti grup başkan vekillerine, millet vekillerine ve ilgili makamlara faks, mektup, e mail yollarından birisi ile sesini duyursun.

  TBMM DİLEKÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NA
  ANKARA

  KONU: Ölüm aylığı bağlanmasında SSK’lılarla BAĞ-KUR’luların eşit duruma getirilmesi hk.

  Eşim, 07.03.2005 tarihinde vefat etti. Sağlığında 936 gün BAĞ-KUR pirimi ödemiştir. Eşimin işe başlama tarihi ile ölüm tarihi arasında 5 yıl, 11 ay, 22 gün bulunmaktadır. Primlerini bu süre içinde ödemiştir.
  Eşi SSK’dan 900 gün prim ödeyen dul ve yetimlere ölüm aylığı bağlanırken; eşi BAĞ-KUR’dan 900 gün prim ödeyenlerin dul ve yetimlerine ölüm aylığı bağlanmaması büyük bir haksızlıktır. Bu uygulama Anayasa’nın 10. Maddesinde yer alan eşitlik ilkesine aykırıdır. Keza, Anayasa’nın 60. Maddesindeki, “Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar” biçiminde ortaya konan ilkelere de ters düşmektedir.

  Hakkım olan ölüm aylığının bağlanmasına ilişkin her başvuruma SGK Genel Müdürlüğü ve bağlı kuruluşları:
  5754 Sayılı yasanın 20. Maddesini,
  4956 Sayılı yasanın 21. Maddesini,
  1479 Sayılı yasanın 41. Maddesini,
  506 Sayılı yasayı,
  5510 Sayılı yasayı

  Gerekçe göstererek dilekçelerime olumsuz yanıt vermektedirler.

  Her sorunun çözüm yeri olan yüce meclisimizden ekonomik sıkıntı ve çaresizlik içinde bulunanlardan biri olarak, SSK’lılarla BAĞ-KUR’lular arasındaki dul ve yetimlere ölüm aylığı bağlanmasında görülen eşitsizliğin ortadan kaldırılmasını, bu konunun tbmm gündemine getirilmesini ve yasa teklifi verilmesini en içten dileklerimle talep ediyorum.
  02.11.2018
  imza
  A d r e S : Hanife özdemir Merkez Mah. Milli Egemenlik Sok.
  No:34 Daire No:11
  Erdemli – MERSİN
  Tel:05066465444
  e. Mail:selahattincakir38@hotmail.com.tr

 67. Selahattin dedi ki:

  iyi akşamlar 13.01.2013 -19.09.2019 tarihleri. arsıda çalıştığım işyeriden işten çıkarıldım .ben iş yerimdem 2850tl maaş almaktaydım ama işyeri asgari ücreten bildirmiş sskya bu konuda nayabilirim .şimdiden teşekkürler .

 68. Selahattin dedi ki:

  iyi günler10.09.2018 tarihinde işten çıkarıldım.aynı gün işyeri muhasebesine gidip çıkışımı imzaladım ve kıdem tazminatımı aldım diye imza attım hesabına yatırılır dediler.ama bugüne kadar hesabıma yatırılmadı bu konuda ne yapabilirim.şimdiden teşekkür ederim

 69. Mehmet uğur nayman dedi ki:

  IYI akşamlar….2003 ağustos ise başladım…2012 ‘ye kadar sigortam yattı dendi..yatmamıştı muhasebeci yatırmamış dendi o süreçte sigortaya hastaneye ihtiyacım olmadı.. anlamadim iş yoğunluğundan vakitte yoktu…2012 de yatmamış sigortalarım yatıcam dendi kandırdılar beni ıyi niyet kurbanı kardesim patronum ÇÜNKÜ..2012 isteğe bağlı sigorta yaptırdım baktim odenmiyor cocukda var ihtiyac var.gizliden kendim odedim..isede ihtiyacım var ek işler yaparak odedim sigortamı lakin 2014 NISAN ayında işten cikarildim..bahaneler tabiiki….paramı hâle odecekler artik sizden yardım istiyorum…ne yapabilirim 2019 nisandan sonra 5 sene doluyor…hukuki süresini biliyorum..Tek sorun 2012 de isteğe bağlı sigorta ödemem bir sorun teşkil edermi?teşekkürler..

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Evet zaman aşımı süresi 5 yıl bu süreyi kaçırmayın. Buraya belirttiğiniz gibi bir dilekçe ile önce iş kura sonra da iş mahkemelerine hizmet tespit davası açın. İnternette birçok dilekçe örneği var bunlardan yararlanabilirsiniz. Arzuhalcilere de yazdırmanıza gerek yok.