emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Sigortasız Kaçak İşçi Çalıştırma İhbar Hattı! Dilekçe Örneği

Sigortasız Kaçak İşçi Çalıştırma İhbar Hattı! Dilekçe Örneği
SGK
14.02.2021

SGK sigortasız kaçak işçi çalıştıranları ihbar etme hattı ALO 170’tir. Sosyal Güvenlik Kurumunun iletişim hattı olan ALO 170 üzerinden gerekli işlemleri halletmek mümkündür. Genel anlamda bir şikayet hattı olarak çalışan ALO 170’e sigorta kurumunu doğrudan ilgilendiren pek çok durum bildirilebilir. Kurumla ilgili şikayetleri de iletmek olasıdır. Her gün aktif olan bu hat günün her saatinde iletişime açıktır. Kaçak işçi çalıştırma dahil çeşitli konu başlıklarına dair talepler oluşturmak mümkündür.

Hangi Durumlar ALO 170’e Bildirilebilir?

ALO 170’in topladığı şikayetler arasında şu maddeler yer almaktadır:

 • Sigortasız işçi çalıştırma
 • Mobbing ve istismar
 • Haksızca işten çıkarılma
 • Maaşla alakalı sorunlar
 • Fazla mesai ile ilgili sıkıntılar
 • Kıdem ve ihbar tazminatı

Üstte yer alan konular Sosyal Güvenlik Kurumunun yetkisi çerçevesinde halledilebilen konular olarak bilinmektedir. Çalıştığı yada ayrıldığı işyeriyle ilgili böylesi sorunlar yaşayan kişiler kolay bir biçimde gerekli şikayetleri kuruma iletebilirler. Yetkililer tarafından incelenen başvuru, talep ve şikayetler hızlı bir biçimde sonuca bağlanır.

Sigortasız İşçi Çalıştırma İhbarı Nasıl Yapılır?

Kaçak işçi çalıştırma ihbarı aşağıdaki yöntemlerle yapılır:

Sigortasız bir biçimde çalıştırılan birini bilen yada kendisi bizzat bu durumu yaşayan kişiler dilekçe yazarak SGK’ya şikayette bulunabilirler. Dilekçenin detaylarına dair bilgi edinmek ALO 170 üzerinden mümkündür. Dilekçeler Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğüne yada Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne ithafen yazılmaktadır. Dilekçeye eklenen şikayet formuyla birlikte sigortasız çalıştırma durumu ihbar edilmiş olur.

CİMER nedir?

CİMER vatandaşlardan çeşitli şikayet ve taleplerin toplandığı bir devlet kurumudur ve açılımı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezidir. https://www.cimer.gov.tr/ üzerinden toplanan şikayetler hızlı bir biçimde ilgili mercilere iletilir. Bu sayede bürokrasinin hızlı bir biçimde ilerlemesi sağlanmaktadır. Şikayet talebi oluşturmak için ilgili internet sitesine gidilmeli ve gerekli bilgiler doldurulmalıdır. Doğru adımlar atıldıktan sonra talepler işleme konur ve 30 iş günü içerisinde nihayete kavuşturulur.

Sigortasız İşçi Çalıştırıldığı Nasıl Kanıtlanır?

Sigortasız işçi çalıştırıldığı ispat etmek için aşağıdaki seçenekler değerlendirilebilir:

 • Şahit gösterme
 • Sigortasız birine verilen maaş bordrosu yada dekont
 • Kamera kayıtları
 • Kişinin sigortasız olarak çalıştığını ispat eden herhangi bir belge

Üstte belirtilen kanıtlar sigortasız çalışma ihbarında geçerli birer kanıt olarak değerlendirilirler. Buradaki önemli noktalardan birisi kişilerin bulunduğu işyerinde çalışırken şikayet talebi oluşturma gerekliliğidir. İşten ayrılmış bir kişi SGK’ya bu konuyla ilgili bir şikayette bulunamaz.

İşten Ayrıldıktan Sonra Sigortasız İşçi Çalıştırma İhbarı Nasıl Yapılır?

İşten ayrılınca kaçak işçi çalıştırma ihbarı yapma işlemi direkt olarak iş mahkemesi üzerinden gerçekleştirilir. Kişilerin işyerinden ayrıldıktan sonra sigortasız çalıştırma ihbarında bulunması genellikle olumlu sonuçlanan bir süreç değildir. Zira kişilerin ilgili işyerinde çalışmış olduğunu ispat etmesi zor bir hal alabilir. Çoğu durumda iş verenler de sigortasız bir şekilde birini çalıştırdığını kabul etmez. Mahkemeye başvuran kişiler genellikle güçlü delillere ihtiyaç duyar. Bu deliller yoksa mahkemenin, başvuru yapan kişi açısından olumlu sonuçlanması düşük bir ihtimaldir.

Sigortasız İşçi Çalıştıranları Şikayet Edenlere Ne Kadar Ödül Verilir?

Kaçak işçi çalıştıranları ihbar edenlere verilen ödül tutarı işverene kesilen ceza kadardır. Kaçak bir biçimde işçi çalıştırmak kanunlar tarafından hoş karşılaşılan bir durum değildir. Temel insan haklarına aykırı olan bu işlem aynı zamanda ülke ekonomisine zarar veren bir durumdur. Bu uğurda alınan önlemler kapsamında herhangi bir yerde kaçak işçi çalıştırıldığını bildiren kişilere maddi bir ödül verilir. Şikayetin sonuçlanmasıyla birlikte işverene kesilen ceza tutarı kadar bir miktar şikayet sahibine iletilir.

Kaçak İşçi Çalıştırma İhbarı Gizli Midir?

Sigortasız işçi çalıştırma kimlik bilgisi saklanması şikayetin çeşidine göre değişir. Süreç sırasındaki şeffafiyetin sağlanması nedeniyle bireysel başvurularda kimlik bilgisi gizlenmez. Sadece bir kişi için yapılan şikayetlerde şikayeti yapan kişinin ismi işverenle paylaşılabilir. Ancak söz konusu toplu şikayetler olduğunda şikayet sahiplerinin kimliği gizli tutulmaktadır. ALO 170 yada dilekçe yoluyla yapılan kaçak işçi çalıştırma şikayetlerinde bu durum geçerlidir.

[tie_full_img]

[/tie_full_img]

Çalışma İzni Olmayan Yabancılar Nereye Şikayet Edilir?

Çalışma izni bulunmayan yabancıları şikayet etme işlemi ALO 170 üzerinden yapılabilir. Tıpkı yerli işçilerde olduğu gibi yabancı işçiler içinde dilekçe yazmak yada CİMER’e başvurmak mümkündür. Söz konusu izinsiz yabancı çalıştırma olduğunda sert cezalar söz konusudur. Bu cezalar hem işveren hem de çalışan kişiler için geçerlidir. Hatta iş bazı durumlarda sınır dışı edilmeye kadar varabilir.

İzinsiz Yabancı Çalıştırmanın Cezası Nedir?

Kaçak olarak yabancı çalıştırma cezası 2021 itibarıyla şöyledir:

İDARİ PARA CEZASI 2021 YILI
Çalışma izni olmayan yabancı çalıştıran işverene veya işveren vekiline (her bir yabancı için). 11.796 TL
Çalışma izni olmaksızın bir işverene bağlı olarak çalışan yabancıya 4.716 TL
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 9.438 TL
Bildirim yükümlülüğünü, yasanın 22. maddesinde belirtilen sürelerde yerine getirmeyen;  
 • Bağımsız veya süresiz çalışma izni ile çalışan yabancıya
 • Yabancı çalıştıran işverene (her bir yabancı için)
784 TL

 

Eskiden yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de izinsiz bir biçimde iş kurması durumunda bu kişilerin işyerleri temelli olarak kapatılırdı. Ancak son alınan karara göre bu işyerleri artık kapatılmamaktadır. İşi kurmuş olanlara yalnızca para cezası uygulanır.

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.ssk.biz.tr/wp-content/uploads/2021/02/sigortasiz_sikayet.doc” icon=”” target=”true” nofollow=”false”]Dilekçe Örneği İndir[/button]

Yabancı Kaçak İşçiler Sınır Dışı Edilir Mi?

Sigortasız çalışan yabancıların sınır dışı edilmesi tamamen İçişleri Bakanlığına bağlı bir durumdur. Bakanlıktan çıkan karar kapsamında bu kişiler sınır dışı edilebilirler. Bu karar alındıktan sonraki bazı masraflar işverende tahsil edilir. Kaçak olarak çalıştırılan kişinin ve ailesinin konaklama giderlerini işveren üstlenir. Bu kişilerin ülkelerine dönmesi için harcanması gereken bedel ve bazı durumlarda sağlık harcamalarını da işveren karşılar.

Sigortasız İşçi Çalıştırdığını Beyan Etmek Mümkün Mü?

Kaçak olarak işçi çalıştırdığını beyan eden işverenler bulunabilir. Böylesi durumlarda kişiler daha cüzi miktarda bir ceza öderler. Sigortasız işçi çalıştırdığını belirten kişilerin aldıkları ceza 3044 TL’dir. Bu meblağ bir sene boyunca çalışan bir kişi için geçerlidir. Şikayet yoluyla ortaya çıkan cezalara göre bu ceza oldukça makul kabul edilmektedir. Ekonomiye olan zararı nedeniyle SGK kayıt dışı çalıştırmaları tolere etmemektedir.

Kaçak İşçi Çalıştırmanın Cezası Ne Kadar?

Sigortasız olarak işçi çalıştırmanın cezası aşağıdaki metotlarla hesaplanır:

 • Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olan işverenler için 38 asgari ücret
 • Diğer defterleri tutmakla sorumlu olan işverenler için 32 asgari ücret
 • Defter tutmakla yükümlü olmayan işverenler için 19 asgari ücret

Bu bahsedilenler temel cezai müeyyideler olarak bilinirler. Bunlara ek olarak uygulanan cezalar da söz konusudur. Bu cezalar şöyle sıralanabilir:

 • Belgelerin SGK’ya verilmemesinden kaynaklı cezalar
 • Kaçak çalıştırılan kişinin iş kazası geçirmesi yada meslek hastalığına yakalanması sonucunda oluşan sağlık masrafları
 • Çalıştırılan işçinin prim zammı ve cezası
 • İşverenlerin devlet teşviklerinden mahrum tutulması

İş Kazasını Bildirmemenin Cezası Ne Kadar?

İş kazasını bildirmemenin maddi cezası geçirilen kazaya ve kaza geçiren işçilerin sayısına göre değişir. Az tehlike kazalarda cezalar şu şekildedir:

Çalışan Sayısı 10 Kişinden Az Olan İşyerlerinde İş Kazası Bildirmeme Cezası

Az Tehlikeli (Aynı miktarda) 5.115 TL
Tehlikeli (%25 artırılarak) 6.393 TL
Çok Tehlikeli (%50 artırılarak) 7.672 TL

Çalışan Sayısı 10 – 49 Arasında Olan İşyerlerinde İş Kazası Bildirmeme Cezası

Az Tehlikeli (Aynı miktarda) 45.115 TL
Tehlikeli (%50 artırılarak) 7.672 TL
Çok Tehlikeli (%100 artırılarak) 10.230 TL

Çalışan Sayısı 50’den Fazla Olan İşyerlerinde İş Kazası Bildirmeme Cezası

Az Tehlikeli (%50 artırılarak) 7.672 TL
Tehlikeli (% 100 artırılarak) 10.230 TL
Tehlikeli (%200 artırılarak) 15.345 TL

 

Kaçak işçi çalıştırma durumu olsun yada olmasın iş kazaları 3 iş günü içinde SGK’ya yapılmalıdır.

SGK Güncel Mesleklerin Kod Listesi
İşveren Tarafından İşten Çıkarılan İşçinin Hakları Nelerdir?
SGK, SSK, Emeklilik Evrak Takibi ve Sorgulama Nasıl Yapılır
Yorumlar

 1. iyreed dedi ki:

  unlu antıkacı da Balatta en az 3 senedır sıgortasız calısan işçi var işsiz kalıcak diye korkuyor ustelık saglık sorunuda yasıyor

 2. Haşim dedi ki:

  Sigortasız işçi çalıştırma için şirket edecm

 3. su dedi ki:

  Ankaranın merkezinde Kızılayda guzellik salonunda İranlı çalıştiriyorlar.o kadar insan şikayet kısminda yazmiş.yabancı uyruklular çalışiyor diye hiç denetlenmedi.illaki dilekce mi yazmak bir yeri mi aramak gerekiyor.yanlış islem yapip illaki televizyonlara mı çikmak gerekiyor.onlar gerçi cezayı ödeyiverirler olan şikayet edene olur.

 4. Fatma dedi ki:

  Türkiye’nin her yerinde kaçak yabancı çalışıyor doğru dürüst demetlenmiyor yada işveren bir tanıdık aracılığı ile işini hallediyor bütün cafe ve tekstil firmalarında yabancılar kaçak çalışıyor bir süre sonrada kendi tanıdıklarını yerleştirip Türkleri istememeye başlıyorlar

 5. Guli dedi ki:

  Merhabalar çalişma izni olmadan çalişdi kişi nereye şikayet edebilirim

 6. Rüya dedi ki:

  Istanbulda but güzellik Salonunda en az 4 kisi çalisma izni olmadan calisiyor .Ben yurtdisinda yasiyorum 170 yi arama sansim yok burdan .napmaliyim?

 7. Güzel dedi ki:

  Merhabalar
  Oturma izni olmayan bayanı nereye şikayet edebilirim

  1. Tuncay kaya dedi ki:

   Polise şikayet edilir

 8. Mümin dedi ki:

  Merhaba şuan ******* şubesinde sigortasız çalıyorum sigortamı yapıcagını söyledi ama yapmıyor gereginin yapılmasını arz ederim

 9. Elif dedi ki:

  Bi yakınımın yanında çalışan kardeşimin sigortası yapıldı denmişti.
  Akraba olduğu için lafına güvenilir zannettik
  E devlet şifresi olmadığı için kontrol edemiyordu.
  Geçen bakmış hiç sigortası yapılmamış.
  İşten ayrılalı 7 yıl olmuş şaka gibi ama malum akrabalık işte.
  5 yıl dolduğu için bi şey yapamazsınız dedi bize.
  Sgk ya bildirsek çözüm olur mu veya ne yapabiliriz acaba

 10. Burak dedi ki:

  Ankara Altındağ 10 tane düzensiz göçmen bulunmaktadır bunların hiçbir kaydı kuydu yok bizler işimizden oluyoruz yetkililere sesleniyorum gerekeni yapın

 11. SİLA dedi ki:

  Merhaba ben bir iş yerinde 4 sene çaliştim SSK yapma soz verdikleri için işe girdim ve 2 sene kaçak çaliştim sonra 2 sene sskli fakat bu çalişma izin parasi şahsen bana odetiler bir senelik çalişma izin 4bin kusur odeme yaptik sonra ikinci sene de ainisi olunca malim tamami oraya gidiyordu ve itiraz etme nedenle işten çikartilar arti 3 ayilik çalişma izinimi iptal etiler işten çikartilari yetmyo muş gibi SSK parasi 9 bin TL istediler ve tazminati dan kestiler buyuk bir yer ve bu iş yer haklimi

 12. Ayse dedi ki:

  5ay bir yerde çalıştım sigortam yapılmadı hep geçiştirildm şimdi çıktım ne yapmam lazım ordan sigortasız bir arkadaşım daha var şahit olurum dedi ha birde elimde yemek kartı var hem firma ismi hem benim ismim mevcut üstelik tam asgari vermiyordu ne yapmam gerekiyor bu durumda

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   En yakın işkur brimine müracaat ederek şikayette bulunabilirsiniz.

 13. Yusuf dedi ki:

  İzinsiz yabancı uyruklu eleman ve sigortasız işçi çalıştıran firmayı şikayet ettiğimizde şikayet eden kişinin bilgileri firmaya veriliyor mu?

 14. kenan dedi ki:

  Merhaba ben Ankara Altındağ Bostancık Mahallesi’nde U……. fırında çalışıyordum sebepsiz yere işten çıkarıldim tek sebep sigortalı olmam şimdi yerime kaçak Afgan Suriyeli çalıştırıyorlar bunların izin belgesi yok sigortaları yok bizler mağduruz lütfen gerekeni yapınız rica ediyorum ben 15 yıldır bu işi yapmakdayim şimdi ne yapacam

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Bölgenizde ki en yakın işkura kaçak işçi ihbarında bulunabilirsiniz. dilerseniz 170 i arayarak da şikayet bildirebilirsiniz.

 15. Hemra dedi ki:

  Merhaba, ben turkmenistan uyrukluyum ben bi dukkana toner dolumu icin ise gittim orda o adam bana yani o dukkanin sahibi is saatleri sabah 09.00-18.00 kadar calisacagimi hemde maas 2750+ yol parasi+ haftalik 100 tlden yemek parasini verecegini , yenii yildan itibaren sigorta yapacagini soyledi. Gecen ayin 19 da is basi yaptim ve saat 18.00 ciktigim gun yoktu.yemek parami sormadan vermedi her hafta sorarak almaya basladim. 14 gun toner dolum isini sagligima zarar calistim o gun icerisinde 200 tl yemek parasi + 285 tl mavi kart parasini verdi. Sonra ayin bu ayin 2 de maasimi sordum patron ise gelmedi bile o gun. Ayin 3de sabah ise geldim ve patronu bekledim patron gelincede bu ayi hesaplasin diye sordum cunku paraya ihtiyacim vardi. Gideceksen git benim zamanimi bosa harcama sana para mara vermem dedi. Eve gelipte gene aradim o aradigimdada beni rahatsiz etme arama dedi bende calistigim gunun parasini verin dedigimde kufurli konustu bu yaptiklari dogrumu ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşyerinin bağlı bulunduğu adreste ki işkura şikayette bulunabilirsiniz.

 16. Hemra dedi ki:

  Yani benim 14 gun is hakkim 485 tl olurmu bu insanliga girmez bence yazik gunah degilmi kul hakkina girmis oldu bence

 17. Hemra dedi ki:

  Merhaba, ben turkmenistan uyrukluyum ben bi dukkana toner dolumu icin ise gittim orda o adam bana yani o dukkanin sahibi is saatleri sabah 09.00-18.00 kadar calisacagimi hemde maas 2750+ yol parasi+ haftalik 100 tlden yemek parasini verecegini , yenii yildan itibaren sigorta yapacagini soyledi. Gecen ayin 19 da is basi yaptim ve saat 18.00 ciktigim gun yoktu.yemek parami sormadan vermedi her hafta sorarak almaya basladim. 14 gun toner dolum isini sagligima zarar calistim o gun icerisinde 200 tl yemek parasi + 285 tl mavi kart parasini verdi. Sonra ayin bu ayin 2 de maasimi sordum patron ise gelmedi bile o gun. Ayin 3de sabah ise geldim ve patronu bekledim patron gelincede bu ayi hesaplasin diye sordum cunku paraya ihtiyacim vardi. Gideceksen git benim zamanimi bosa harcama sana para mara vermem dedi. Eve gelipte gene aradim o aradigimdada beni rahatsiz etme arama dedi bende calistigim gunun parasini verin dedigimde siktir git dedi bu yaptiklari dogrumu ?

 18. Fatih konuk dedi ki:

  Ben 2016 da çalıştım beni eziyet işkence eder gibi oldu kafasına bir diyor engelli halkında bunu yapılır mı ailecek abone yaptırmak izin vermedi işyerinde şikayeti nasil bildireceğiz ama adımı gizli tutmak istiyorum işitme cihaz kıllanıyorum bazen anlamıyoruz bazen anlıyoruz haftalık 100 lira veriyor birde pazar günü çalıştırıyor ne yapacağım ben

 19. Onur Oğuz dedi ki:

  Merhaba ben Gültepe arcelık Beko yetkili servısınde 2019 nisan ayının 15_20arası çalışmaya başladım ve aynı senenin içinde Haziran’ın 26aksam 8:30gibi seyran tepe mevkisinde iş yaparken saldırıya uğradım ve bir gözümü kaybettim bu konuda davam sürüyor ama ve yaklaşık bır ay evde yattım sonrasında işime döndüm bu zaman zarfında maaşımı ödedi ama ekimin başında sebepsiz yere isimden atildim yaklaşık 9ay işsiz kaldım sonrasında arkadaşımın aracılığıyla aynı iş yerıne tekrar alındım iki ya on gün kadar çalıştım ve iş konusunda çıkan bır tartışmada patron tarafından darp edildim ve tekrar işten atıldım. Sonrasında SSK dün bakıldığında istifa ettiğim gözüküyor bu konuda ne yapmam lazım yardımcı olurmuşsunuz. Şimdiden teşekkür ederim.