SGK

Sigortasız Kaçak İşçi Çalıştırma İhbar Hattı, Nasıl İhbar Ederim

Sigortasız kaçak işçi çalıştıranları ihbar etme hattı ALO 170’tir. Sosyal Güvenlik Kurumunun iletişim hattı olan ALO 170 üzerinden gerekli işlemleri halletmek mümkündür. Genel anlamda bir şikayet hattı olarak çalışan ALO 170’e sigorta kurumunu doğrudan ilgilendiren pek çok durum bildirilebilir. Kurumla ilgili şikayetleri de iletmek olasıdır. Her gün aktif olan bu hat günün her saatinde iletişime açıktır. Kaçak işçi çalıştırma dahil çeşitli konu başlıklarına dair talepler oluşturmak mümkündür.


Hangi Durumlar ALO 170’e Bildirilebilir?

ALO 170’in topladığı şikayetler arasında şu maddeler yer almaktadır:

 • Sigortasız işçi çalıştırma
 • Mobbing ve istismar
 • Haksızca işten çıkarılma
 • Maaşla alakalı sorunlar
 • Fazla mesai ile ilgili sıkıntılar
 • Kıdem ve ihbar tazminatı

Üstte yer alan konular Sosyal Güvenlik Kurumunun yetkisi çerçevesinde halledilebilen konular olarak bilinmektedir. Çalıştığı yada ayrıldığı işyeriyle ilgili böylesi sorunlar yaşayan kişiler kolay bir biçimde gerekli şikayetleri kuruma iletebilirler. Yetkililer tarafından incelenen başvuru, talep ve şikayetler hızlı bir biçimde sonuca bağlanır.

Sigortasız İşçi Çalıştırma İhbarı Nasıl Yapılır?

Kaçak işçi çalıştırma ihbarı aşağıdaki yöntemlerle yapılır:

 • ALO 170 hattı
 • Dilekçe
 • CİMER

Sigortasız bir biçimde çalıştırılan birini bilen yada kendisi bizzat bu durumu yaşayan kişiler dilekçe yazarak SGK’ya şikayette bulunabilirler. Dilekçenin detaylarına dair bilgi edinmek ALO 170 üzerinden mümkündür. Dilekçeler Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğüne yada Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne ithafen yazılmaktadır. Dilekçeye eklenen şikayet formuyla birlikte sigortasız çalıştırma durumu ihbar edilmiş olur.

CİMER nedir?

CİMER vatandaşlardan çeşitli şikayet ve taleplerin toplandığı bir devlet kurumudur ve açılımı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezidir. https://www.cimer.gov.tr/ üzerinden toplanan şikayetler hızlı bir biçimde ilgili mercilere iletilir. Bu sayede bürokrasinin hızlı bir biçimde ilerlemesi sağlanmaktadır. Şikayet talebi oluşturmak için ilgili internet sitesine gidilmeli ve gerekli bilgiler doldurulmalıdır. Doğru adımlar atıldıktan sonra talepler işleme konur ve 30 iş günü içerisinde nihayete kavuşturulur.

Sigortasız İşçi Çalıştırıldığı Nasıl Kanıtlanır?

Sigortasız işçi çalıştırıldığı ispat etmek için aşağıdaki seçenekler değerlendirilebilir:

 • Şahit gösterme
 • Sigortasız birine verilen maaş bordrosu yada dekont
 • Kamera kayıtları
 • Kişinin sigortasız olarak çalıştığını ispat eden herhangi bir belge

Üstte belirtilen kanıtlar sigortasız çalışma ihbarında geçerli birer kanıt olarak değerlendirilirler. Buradaki önemli noktalardan birisi kişilerin bulunduğu işyerinde çalışırken şikayet talebi oluşturma gerekliliğidir. İşten ayrılmış bir kişi SGK’ya bu konuyla ilgili bir şikayette bulunamaz.

İşten Ayrıldıktan Sonra Sigortasız İşçi Çalıştırma İhbarı Nasıl Yapılır?

İşten ayrılınca kaçak işçi çalıştırma ihbarı yapma işlemi direkt olarak iş mahkemesi üzerinden gerçekleştirilir. Kişilerin işyerinden ayrıldıktan sonra sigortasız çalıştırma ihbarında bulunması genellikle olumlu sonuçlanan bir süreç değildir. Zira kişilerin ilgili işyerinde çalışmış olduğunu ispat etmesi zor bir hal alabilir. Çoğu durumda iş verenler de sigortasız bir şekilde birini çalıştırdığını kabul etmez. Mahkemeye başvuran kişiler genellikle güçlü delillere ihtiyaç duyar. Bu deliller yoksa mahkemenin, başvuru yapan kişi açısından olumlu sonuçlanması düşük bir ihtimaldir.

Sigortasız İşçi Çalıştıranları Şikayet Edenlere Ne Kadar Ödül Verilir?

Kaçak işçi çalıştıranları ihbar edenlere verilen ödül tutarı işverene kesilen ceza kadardır. Kaçak bir biçimde işçi çalıştırmak kanunlar tarafından hoş karşılaşılan bir durum değildir. Temel insan haklarına aykırı olan bu işlem aynı zamanda ülke ekonomisine zarar veren bir durumdur. Bu uğurda alınan önlemler kapsamında herhangi bir yerde kaçak işçi çalıştırıldığını bildiren kişilere maddi bir ödül verilir. Şikayetin sonuçlanmasıyla birlikte işverene kesilen ceza tutarı kadar bir miktar şikayet sahibine iletilir.

Kaçak İşçi Çalıştırma İhbarı Gizli Midir?

Sigortasız işçi çalıştırma kimlik bilgisi saklanması şikayetin çeşidine göre değişir. Süreç sırasındaki şeffafiyetin sağlanması nedeniyle bireysel başvurularda kimlik bilgisi gizlenmez. Sadece bir kişi için yapılan şikayetlerde şikayeti yapan kişinin ismi işverenle paylaşılabilir. Ancak söz konusu toplu şikayetler olduğunda şikayet sahiplerinin kimliği gizli tutulmaktadır. ALO 170 yada dilekçe yoluyla yapılan kaçak işçi çalıştırma şikayetlerinde bu durum geçerlidir.

Çalışma İzni Olmayan Yabancılar Nereye Şikayet Edilir?

Çalışma izni bulunmayan yabancıları şikayet etme işlemi ALO 170 üzerinden yapılabilir. Tıpkı yerli işçilerde olduğu gibi yabancı işçiler içinde dilekçe yazmak yada CİMER’e başvurmak mümkündür. Söz konusu izinsiz yabancı çalıştırma olduğunda sert cezalar söz konusudur. Bu cezalar hem işveren hem de çalışan kişiler için geçerlidir. Hatta iş bazı durumlarda sınır dışı edilmeye kadar varabilir.

İzinsiz Yabancı Çalıştırmanın Cezası Nedir?

Kaçak olarak yabancı çalıştırma cezası 2020 itibarıyla şöyledir:

 • İşveren için 10.812 TL (çalıştırdığı işçi başına)
 • Bir işverene bağlı olarak çalışan yabancı uyruklu kişiler için 4323 TL
 • Bağımsız bir şekilde çalışan yabancı uyruklu kişiler için 8650 TL

Eskiden yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de izinsiz bir biçimde iş kurması durumunda bu kişilerin işyerleri temelli olarak kapatılırdı. Ancak son alınan karara göre bu işyerleri artık kapatılmamaktadır. İşi kurmuş olanlara yalnızca para cezası uygulanır.

Yabancı Kaçak İşçiler Sınır Dışı Edilir Mi?

Sigortasız çalışan yabancıların sınır dışı edilmesi tamamen İçişleri Bakanlığına bağlı bir durumdur. Bakanlıktan çıkan karar kapsamında bu kişiler sınır dışı edilebilirler. Bu karar alındıktan sonraki bazı masraflar işverende tahsil edilir. Kaçak olarak çalıştırılan kişinin ve ailesinin konaklama giderlerini işveren üstlenir. Bu kişilerin ülkelerine dönmesi için harcanması gereken bedel ve bazı durumlarda sağlık harcamalarını da işveren karşılar.

Sigortasız İşçi Çalıştırdığını Beyan Etmek Mümkün Mü?

Kaçak olarak işçi çalıştırdığını beyan eden işverenler bulunabilir. Böylesi durumlarda kişiler daha cüzi miktarda bir ceza öderler. Sigortasız işçi çalıştırdığını belirten kişilerin aldıkları ceza 3044 TL’dir. Bu meblağ bir sene boyunca çalışan bir kişi için geçerlidir. Şikayet yoluyla ortaya çıkan cezalara göre bu ceza oldukça makul kabul edilmektedir. Ekonomiye olan zararı nedeniyle SGK kayıt dışı çalıştırmaları tolere etmemektedir.

Kaçak İşçi Çalıştırmanın Cezası Ne Kadar?

Sigortasız olarak işçi çalıştırmanın cezası aşağıdaki metotlarla hesaplanır:

 • Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olan işverenler için 38 asgari ücret
 • Diğer defterleri tutmakla sorumlu olan işverenler için 32 asgari ücret
 • Defter tutmakla yükümlü olmayan işverenler için 19 asgari ücret

Bu bahsedilenler temel cezai müeyyideler olarak bilinirler. Bunlara ek olarak uygulanan cezalar da söz konusudur. Bu cezalar şöyle sıralanabilir:

 • Belgelerin SGK’ya verilmemesinden kaynaklı cezalar
 • Kaçak çalıştırılan kişinin iş kazası geçirmesi yada meslek hastalığına yakalanması sonucunda oluşan sağlık masrafları
 • Çalıştırılan işçinin prim zammı ve cezası
 • İşverenlerin devlet teşviklerinden mahrum tutulması

İş Kazasını Bildirmemenin Cezası Ne Kadar?

İş kazasını bildirmemenin maddi cezası geçirilen kazaya ve kaza geçiren işçilerin sayısına göre değişir. Az tehlike kazalarda cezalar şu şekildedir:

 • 49 kişiden az: 4688 TL
 • 50 ve üzeri: 7032 TL

Tehlikeli kazalar için cezalar şöyledir:

 • 10 kişiden az: 5860 TL
 • 10-49 kişi: 7032 TL
 • 50 kişi ve üzeri: 9376 TL

Çok tehlikeli kazalar için cezalar şu şekildedir:

 • 10 kişiden az: 7032 TL
 • 10-49 kişi: 9376 TL
 • 50 kişi ve üzeri: 14.064 TL

Kaçak işçi çalıştırma durumu olsun yada olmasın iş kazaları 3 iş günü içinde SGK’ya yapılmalıdır.

SGK Güncel Mesleklerin Kod Listesi

İşveren Tarafından İşten Çıkarılan İşçinin Hakları Nelerdir?

SGK, SSK, Emeklilik Evrak Takibi ve Sorgulama Nasıl Yapılır

Erhan KAÇAR

20 yıllık muhasebecilik ve sgk uzmanlığı, 10 yıllık mali müşavirlik deneyimi ile yıllardır SGK, Emeklilik, Bağkur, Engelli Hakları ve diğer kategoriler için deneyimlerimi sizlerle paylaşarak içerikler üretmeye çalışıyorum. Siz değerli okurlarımızın doğru bilgiye ulaşması için Editör ve Danışma ekibimizle kaliteli ve en güncel içeriklerle yolumuza devam ediyoruz. Sitemizi takip edin ve doğru bilginin adresinde kalın.

İlgili Makaleler

116 Yorum

 1. Merhaba, ben turkmenistan uyrukluyum ben bi dukkana toner dolumu icin ise gittim orda o adam bana yani o dukkanin sahibi is saatleri sabah 09.00-18.00 kadar calisacagimi hemde maas 2750+ yol parasi+ haftalik 100 tlden yemek parasini verecegini , yenii yildan itibaren sigorta yapacagini soyledi. Gecen ayin 19 da is basi yaptim ve saat 18.00 ciktigim gun yoktu.yemek parami sormadan vermedi her hafta sorarak almaya basladim. 14 gun toner dolum isini sagligima zarar calistim o gun icerisinde 200 tl yemek parasi + 285 tl mavi kart parasini verdi. Sonra ayin bu ayin 2 de maasimi sordum patron ise gelmedi bile o gun. Ayin 3de sabah ise geldim ve patronu bekledim patron gelincede bu ayi hesaplasin diye sordum cunku paraya ihtiyacim vardi. Gideceksen git benim zamanimi bosa harcama sana para mara vermem dedi. Eve gelipte gene aradim o aradigimdada beni rahatsiz etme arama dedi bende calistigim gunun parasini verin dedigimde kufurli konustu bu yaptiklari dogrumu ?

  1. Merhaba,

   İşyerinin bağlı bulunduğu adreste ki işkura şikayette bulunabilirsiniz.

 2. Yani benim 14 gun is hakkim 485 tl olurmu bu insanliga girmez bence yazik gunah degilmi kul hakkina girmis oldu bence

 3. Merhaba, ben turkmenistan uyrukluyum ben bi dukkana toner dolumu icin ise gittim orda o adam bana yani o dukkanin sahibi is saatleri sabah 09.00-18.00 kadar calisacagimi hemde maas 2750+ yol parasi+ haftalik 100 tlden yemek parasini verecegini , yenii yildan itibaren sigorta yapacagini soyledi. Gecen ayin 19 da is basi yaptim ve saat 18.00 ciktigim gun yoktu.yemek parami sormadan vermedi her hafta sorarak almaya basladim. 14 gun toner dolum isini sagligima zarar calistim o gun icerisinde 200 tl yemek parasi + 285 tl mavi kart parasini verdi. Sonra ayin bu ayin 2 de maasimi sordum patron ise gelmedi bile o gun. Ayin 3de sabah ise geldim ve patronu bekledim patron gelincede bu ayi hesaplasin diye sordum cunku paraya ihtiyacim vardi. Gideceksen git benim zamanimi bosa harcama sana para mara vermem dedi. Eve gelipte gene aradim o aradigimdada beni rahatsiz etme arama dedi bende calistigim gunun parasini verin dedigimde siktir git dedi bu yaptiklari dogrumu ?

 4. Merhaba, maske üretim fabrikasında çalışıyorum. Yeni kurulan bir yer yaklaşık 1 ay olmuş açılalı. Ben 2 haftadır çalışıyorum. Günde 10 saat ve 6 gün çalışıyoruz. Bizden 2 kere kimlik aldılar ama sigorta yapmadılar. Bahane uyduruyorlar herşey için. Bu aralar da mesai ücretini vs sorduğum için beni işten çıkaracaklarmış başka bir eleman duymuş böyle konuştuklarını. Benimle birlikte çalışan 7 kişinin de sigortası yok. Sosyal güvencem olmadığı için mesailer konusunda hakkımı arayamayacağım.Hala burda çalışıyorken şikayet etmek istiyorum ama yaptırımı olur mu? bu tarz işverenlerin denetlemeyi önceden öğrenip ona göre davrandıklarını söylüyor çevremdekiler şikayet etsen de birşey olmaz diyorlar. Öyle mi? patron belinde silahla geziyor. İsmimin açık olmasını istemediğimde bu gizli tutulur mu?

  1. Merhaba,

   Şikayetlerde isim gizli tutulur. Ancak ama maalesef ülkemizde hatır gönül işi çok fazla yürüdüğü için kurumda memur tanıdığı var ise isminizi verebilir. Karar sizin.

 5. Pasaportu olmayan Türkmen kadın kaçak çalışıyor bide benim yuvamın yıkılmasına sebep oldu hiç bir şey olmamış gibi elini kolunu sallayarak geziyor neolur yardımcı olun

 6. İstanbul Küçükçekmece Halkalı İkitelli Sefaköy Yenibosna 500 Evler civarında tekstil inşaat gibi işlerde Azeriler kaçak olarak çalıştırıyorlar.
  Bazı işyerlerinin güvenlikleri bir yerlerden uyarılıyorlar denetim var diye iş yerleri de ona göre tedbirlerini alıyorlar.
  Lütfen bu kaçak işçi sömürgeciliğine son koyun….

 7. merhabalar bir şirkette 1 ay çalıştım belirli süreli iş sözleşmesi imzaladım herhangi bir yüz kızartıcı suçum olmadan ani bir şekilde işime son verildi ayın 03,05 2020 tarihinde sözleşmeye göre maaşım yatması gerekirken halen yatmadı muhatap bulamıyorum ve şirkette 2 adet yabancı uyruklu işçi çalıştırılıyor bu konu ile alakalı şikayette bulunmak istiyorum ve aynı zamnda çalışanların işe başlama süreleri bu bir politika herkeze aynısı yapılıyor geç başlatılıyor herkezden 3,5 gün ortalama

  1. Merhaba,

   Alo 170 e veya Bölgenizde bulunan iş kura ihbarda bulunabilirsiniz.

 8. Merhaba sakaryada okulda sigortasız ve 700 tl ye öğretmen olarak çalıştırıyorlar 170 e şikayette bulunabilirmiyim bunun için.

  1. Merhaba,

   Evet 170 e veya bölgenizde bulunan iş kur müdürlüklerine şikayette bulunabilirsiniz.

 9. Kesilen ceza tutarına göre ödül veriliyor demişsiniz ama diyelim 200 bin TL kesildi iş yerine. Buna göre ödül miktarı ne kadar olur?

 10. Eski is yerimdeki magaza muduru sigortasiz calisiyor adres maaslari elden aliyor banka kanali ile yatmiyor ne yapılabilir ve bu kisi hatta kisiler yuzunden issiz kaldim.

  1. Merhaba,

   Alo 170 arayabilir. Bölgenizde bulunan işkur müdürlüğüne şikayette bulunabilirsiniz.

  2. İstanbul dudullu modoko daki çimdi collection 1000 tl ye Afgan çalıştırıyor sigortasız 30 tane elemanı var üstelik emeklileri de çalıştırıyor ve sigorta yapmıyor Sancaktepe deki çağberk fabrikası insanların parası ı vermiyor sigorta yapmıyor İşyeri Afgan ve Suriyeli dolu hepsinin içerden alacağı 10 bin 20 bin tl para var vermiyorlar kime şikayet edeceğimi şaşırdım kimse ilgilenmiyor polis vs gelince hemen arka kapıdan çıkartılıyorlar bu işçiler 2 fabrika içinde geçerli bu birileri şikayet etsin artık

 11. 2 senedir aynı işletmede çalışıyorum. Ama ilk 6 ay sigorta yapmamışlar. Bunu nasıl şikayet edip te onlardan 6 ay parasını alabilirim.

  1. Merhaba,

   İşkura şikayet ettikten sonra iş mahkemesine hizmet davası açmanız gerekir. Şahit bulmanız işinizi kolaylaştırır.

 12. Merhaba kütahyada öğrenciyim çalışmak için iş yerine girdim ve uzun süre param ödenmedi artı hiç bir çalışan sigortalı çalıştırılmıyor şikayet etmeye hakkım var mı?

 13. Aynı iş yerınde ıkı yıldır Calısıyom sıgortam yatmıyor ve bugun yarın dıye oyalıyorlar masımı da alamıyorum ıcerde bırıkmiş param var ne yapmam gerekiyor

 14. Kacak. Yabanci isci calistirilan buyuk bir lokanta biliyorum bende orda calisiyordum ve tek tek turk iscileri ckartiyolar onlari ckartmyorlar? Napabiliriz

 15. Sigortasiz isci calistirmaktadir bir isci 4 elemanin 4 de sigortasiz calisiyor bunu nasil sikayet edebilirim ve arabalarin 2 sininde ne muayene nede sigortasi var hatta biri trafikten men yardimci olursaniz sevinirim

 16. Başladığım iş yerinde 23gündür ssk sız çalıştığımı 170 hattını aradığımda öğrendim. İşverenime bunu söylediğimde muhasebecisine evrakları verdiğini iletti sgk yı arayıp ihbarda bulundum yalnız şuan iş yerine bir resmiyet olmadığı için güven vermediği için gitmiyorum. Fiilen gitmediğim Bi yerde haklarım varmıdır

 17. Merhaba burda izinsiz çalişan ve yaşiyan ,dişari yurt pasaporty olmadigi,çocuklarini birakip 9 sene burda kacak kadini nasl yakalap bilirin

 18. Merhaba iş güvencesi kapsamındaki işyerime şirket bölünmesi sonucu aynı anda iki şirkete birinci derece imza yetkilerimle(Ayrı tüzel kişilikler) hizmette bulundum ancak bir işyerinden sigortasız ve ücretsiz 2 yıl çalıştırıldım.Bu çalışmalar için ücretlerimi istediğimde olumsuz yanıt aldım ve dava açtım.İşyeri Türkiye çapında bilinen borsaya kote bir şirket.Avukatımın işçi alacak davasını hizmet tespiti yaptırmadan davayı kötü niyetle yürüttüğünü(davalı lehine işlem yaptığı başka konularda var) 1 yıl sonra tespit ettikten sonra avukatımı 1 hafta önce azlettim.Bu alacak davası halen devam ediyor.Sigorta kurumu bu alacak davasına hizmet tespiti için müdahil olması için ne yapmalıyım.Ayrı bir davamı açmalıyım yoksa sigorta kurumuna başvurarak hizmet tespiti için yürüyen davaya taraf olabilirlermi.Teşekkürler.

 19. Kırıkkalenin delice ilçesinde anayol kenarında ekmek fırınında tam 4 işçi kaçak çalışmakda. Zaten delicede 2 fırın var 1 tanesi delice merkez ptt karşısında 1 taneside anayol kenarında büyük caminin yanında. Bununla ilgilenmenizi istiyoruz. Özellikle saat sabah 8 gibi gelinirse hepsi yakalanır. Yoksa başka bir yere şikayette bulunucam ilgilenilsin

 20. Zeytinburnu Merkez Efendi Kiptaş Topkapı Merkez Evleri 1 ve 2 etaplarinda 100 den fazla yabanci kimliksiz kaçak çalişmakta ayrica işverende kaçak nere şikayet etmeliyim.

 21. Çalıştığım işletme yabancı uyruklu işçi çalıştırıyor 170 i arayıp şikayet edersem benim şikayet ettıgım anlaşılır mı?

 22. merhaba! Bi temizlik şirketinde bi sürü yabancı uyruklu çalışanlar var sigortasız olduklarını söyledi , şirketin bu kadar sigortasız çalışanların çalıştırması doğru bişey değil . Nasıl şikayet edebilirim?

  1. Merhaba,

   Alo 170 veya en yakın işkur müdürlüklerine şikayetinizi iletebilirsiniz.

  2. Tekirdağ çorlu da bir çok evden eve nakliye de yabancı kacak sigortasız işci calistiriyorlar bu şirketlerden biri ise balkan nakliye tir polise gitmemize rağmen hiç bir işlemde bulunmadılar nereye gidip şikayet edeceğimi şaşırdım ve bunun gereğini yapılmasını arz ederim

 23. Merhabalar,

  Gerek şirketime gerekse devlete ciddi borcu olan kişinin şahıs şu anda Bodrum’da bir emlak ofisinde sigortasız olarak çalışmakta olduğunu öğrendik.

  Yasal süreç ve mahkeme çok daha önce açılmış ama kişi hiç bir yerde birikim tutmadığı ve geçen 4-5 sene süresince sürekli SSK’sız çalıştığı ve çalıştırıldığı için borcumuzu alamıyoruz.

  Avukatım iş sahibi ile dün iletişime geçti, kendisini konuyu bilerek, isteyerek bu kişiyi SSK’sız çalıştırdığını belirtti. Bu kişinin orada çalıştığına, bu firmanın ürünlerini sattığına dair youtube kanaldında tanıtım videoları var ve aktif olarak çalışıyor, bunu da belgeleyebiliyoruz.

  Bu durumda ne yapabiliriz? Bodrum SGK da olan bu işverene maalesef yasal olarak ve avukat aracılığıyla da olsa direk bir uyarıyı biz gönderemiyoruz. Desteğinizi rica ediyorum.

 24. Merhaba,
  2,5 senedir sigortasız olarak bir şirkette çalışıyorum. Sigorta ücretim ise maaşıma ek olarak veriliyor.(isteğe bağlı sigortalılık). İşten çıkartılma durumumda kıdem ve ihbar tazminat haklarım +ödenmeyen agi ücreti vb ücretler hesaplandığında bana verilmesi gerekilen ücretin BRÜT tutarını bana vermek zorunda olduklarını düşünüyorum. (şirket herhangi bir gelir ve damga vergisi ödemeyecek).
  Ayrıca işsizlik maaşı isteyeceğim buna hakkım var mıdır ?

  1. Merhaba,

   İşyeri tarafından 4/a sigortalı olarak bildirim yapılmadığınız müddetçe hiçbir i kanunu hakkından yaralanamazsınız ne kıdem ne de işsizlik maaşı alamazsınız. Mevcut durum emeklilik için prim ve sağlıktan yararlanabilmenizi sağlıyor.

 25. TİCARİ ARAÇ ÜZERİNDE EMEKLİ BİRİNİ SİGORTASIZ VEYA EMEKLİLER İÇİN GEÇERLİ OLAN SİGORTA PRİMİ YATMADAN ÇALIŞTIRILIR MI ÇALIŞTIRAN NE KADAR CEZA ALIR VE BUNU NASIL İSPATLARIM

 26. Merhaba. Derneklere ceza var mı acaba? Bir dernek var. Müdür yabanciları sigortasız çalıştırıyor. Diyor ki “ bu dernek, bişey olmaz. Polis sorarsa dersiniz ücretsiz ders veriyorsunuz”. Ama öyle değil yani dersleri ücretli.

  1. Merhaba,

   Dernekler de çalıştırdıkları her çalışan için sigorta yapması gerekmektedir.

 27. Ben 17 gun bi isyerinde calistim baktim sigortami yapmiyor paramida vermiyor ciktim her yere sikayet ettim ama 170 filan hikaye dalga gecer gibi isyerinden cikmadan arasaydiniz diyorlar bi kac gun sonra tekrar ariyorum sigortasiz bizi calistiriyorlar hemen isten cikin gelin sikayetinizi yapin diyorlar asagi tukursen sakal yukari tukursen biyik arabulucuya yonlendiriyorlar oda 300 500 lira para istiyor tam bi alavereli isler sanki devlette anlasmali bunlarla

 28. Benim calistigim yerde birkac isci sigortasiz calisiyordu sahitler var kayit olarak kartviziti var oraya ait birde hem sigortasiz calisiyordu hemde devletten yetim maasi aliyordu sigorta olunca yetim maasi kesiliyor diye biliyorum yanlismi acaba ?

  1. Merhaba,

   Evet sigortalı çalıştığında kız çocukların yetim maaşı kesilir. Şikayetinizi 170 e bildirebilirsiniz.

 29. Birkac gun oncesine kdar sigortasiz isci calisjmi olan is yerinde isci ayrildiktan snra sigortasiz oldgh ogreniliyor o firmayi sikayet etsek gecmis 1 ay icin ceza uygulanr mi

  1. Merhaba,

   O işyerinde çalıştığını ispat edecek delillerle müracaat ederseniz geriye dönük işlem yapılmasını sağlayabilirsiniz.

 30. Çalıştığım iş yerinden raporum olmasına rağmen çıkartıldım ve sigorta başlangıcım olmadı yabancı uyruklu kişi çalıştırıyorlardı

 31. Bir klinikte doktorun yanında yaklaşık 20 gündür çalışıyordum 20:günün sonunda hiç bir ücret ödemeden artık sizinle çalışmayacağız dedi ve kendince teşekkür etti bu süre sarfında SGK girişim de yapılmadı bunu yapan kişi bir doktor ne yapmalıyım

 32. Sigortasız işçi çalıştıran bir firma var yabancı uyruklu ve bu firmada işçi başı olarak nitelendirilen çalışanlar işçilere hakaret kötü muamele bazı haklarını da ihlal ediyorlar bunlar için nereye başvurulur

  1. Merhaba,

   İş kura bildirim yapmalısınız. 25 ağustostan sonra kişi başı 8 bin tlyi geçen cesalar verilecek. Bunun caydırıcı olmasını ümit ediyoruz.

 33. 1.5 ay kuaförde çalıştım ve sürekli aşağılanip para gereği zorunlu çalıştım ve çalıştıran kişi maliye vb den yükümlü kişiler gelirse yeğeniyim olarak tanıtmami istedi ama hiç akrabalık derecesi yok tu ve sigortasiz çalıştirildim ve şikayette bulunmak ıstiyorum ne yapmam gerekli (18 yaşındayım.)

 34. Selamun aleykum Antalya Manavgat Titreyingöl bölgesiinde MAYA WORLD Otelde kaçak ölan yabanci uyruli çok sayide insanleri çaliştiriyorler lutfen yardamci olurmisiniz.

 35. Efendim iyi günler dilerim .
  Benim sorum şu olacak, 3 yıl kadar yazlı kışlı olmak üzere bir işletmede çalıştım ve bana son yılın yaklaşık 4 ay’ı kadar sigorta yapıldı , patronumun kırıcı tavrı ve hakaretleri sonucu bir anda işi bıraktım ve çıktım. asgari ücret bile olmayan aldığım maaşı benden resmen geri istedi ,patronum bana 5 bin TL borçlu olduğumu söyledi parayı vermeyince beni hırsızlıkla suçladı.
  Şimdi ise aileme baskı yapmaya başladı ve zaman zaman cep telefonu ile beni ve ailemi arayıp rahatsız ediyor ve beni “Seni mahkemeye veririm, dava açarım ” gibi cümlelerle rahatsız ediyor . Sizce bu durumda benim ne yapmam lazım , nasıl bir yol izlemem lazım, yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür eder, iyi günler dilerim.

 36. Daha önce kaç tane yeri arayıp şikayette bulundum lakin hiç birisinden tek bir sonuç dahi almadım alo 170 hattı formalite işin aslı astarı yok iş kazası geçirdim sskamda yoktu şikayette bulunduğum 4 ay olmuş ama halen müfettiş ortada yok

  1. Bende şikayette bulunmustum işyeri kapandiktan 6 ay sonra( 9-10 ay sonra) aramislardi. Sikayetiniz varmis diye tlf la arayip bilgi almak istemislerdi. Saka gibiler..

 37. 1-karşı taraf suç üstü yakalanmazsa Kişisel kayıtlar ses kayıtlarını ssk mahkemeye verirmi?

  2-Eczanede 4 yıldır çalışan suriyeli kaçak Kız bir hafta önce işten ayrıldı şikayet süresi geçtimi.

 38. Merhaba benim çalıştığım yerde ortam ısısı çok fazla bunun için 170 e sikayette bulundum fakat çok korkuyorum adimin gizli tutulmasını istedim ama denetlemeye geldiklerinde soylerlermi yada is yerim bunu herhangi bir şekilde öğrenebilir mi

 39. Merhabalar,16 Nisan 2019 da işe başladım rehabilitasyon merkezinde mutfak personeli olarak.. halen sigortam yapılmadı nezaman yapılacak diyede sorduğumda,başvuru yaptık cvp bekliyoruz deniliyor.. okurdan başvuru yapıldığını söyleniyor,, Ama ben iskur aracılığıyla o,işe girmedimki. Şunu anlamış değilim,neden iskur üzerinden sigortam yapılacak lütfen bilgi verin çok mağdurun şimdiden teşekkürler..

 40. 12 ev yemekleri İzmir mersinli deki sigortasız kaçak işçi çalıştırıyor lar bunun önemi yapmanızı rica ediyorum saygılarımla

 41. Bi yer 7 kişi kaçak yabanci çalişio 2 kere mofetiş gonderdin mofetmiş gelince hiç bi şey yapmıyorlar hala sigortasız ve kaçak çalişioler

 42. Merhaba İzmir Menemen Mermerli mahalesinde gözde pastanesinin imalethanesinde kacak Azerbaycanlı 33 yaşlı kadını 15 aydı sıgortasız gunde hem bulaşıkçı hem temizlikçi calıştıriyo pastanenin sahibi Niyazi Bülbülü menemen mermerli ssk işcileri tanıdıgı için bişey yapmiyo Azerbaycana gitmesine izin vermiyo imalethanede 10-15 erkek calışıyo hepsi kadınla dalga geciyor kadın caresizlikden işinden ayrılıb memleketine gitmek istiyo izin vermiyorlar lutfen yardım edin.

 43. Sigortasiz isci calistiran biyervar unlu biyer orayi sikayet etsem odulum olurmu negivi odul vardir ki 🙂

  1. Merhaba,

   Sigortada ödül sistemi bulunmamaktadır. Sadece Vergi kaçaklarında bu sistem geçerli.

  2. Iyi gunler ben bir elektirikcinin yaninda calisiyordum kendisinin isci calistirma yetkisi yokmus bilmiyordum 1 ay yaninda calistim ne bir dukkani var nede bir sirketi calisanlarin hicbirinin parasini vermiyir vede tehtit ediyor paramizi alamadik ve sıgirtamızda yapilmadi bir cok kiside bu insanin tuzana dusuyor nereye basvurmaliyim acaba

 44. istanbul mecidiyeköy mh şehiter cihan namlı cad cadsin deki bütün spotcular börekçiler ekmek fırınları otopark işletmeleri her biri 4 veya 5 adet kaçak göçmen özbek moğol afgan gibi kaçakları çalıştırıyorlar yerli Türk vadandaşı olarak iş istediğimizde ayda 1200 tl ve şiğortasız çalışmamızı istiyorlar bu şartlarla değil 1 ay oruç tutmak tüm oruç tutmaya başladık

 45. Merhaba. Ben yabancı uyruklu (Turkmenistan vatandaşı) birinin yan lokantada çalıştığın dan rahatsızim. Adamın hiç bir yasal durumu yok. Kaçak olarak ikamet ediyor. Onun yakalanıp memleketine gönderilmesini istiyorum. Bunu nereye şikayet edebilirim ve şikayet etdigimde kimligimi gizli tutabilirmiyim.

  1. Merhaba,

   Alo 170 hattın arayarak şikayet edebilirsiniz. Şikayetlerde kimliğiniz gizli tutulur.

  2. Ankara Balgat da çalıltığım iş yeri haricinde bütün yemek üzerine çalışan firmalar, kuryeleri sigortasız çalıltırmaktadır. Burada çalışan arkadaşlarımız korkudan şikayet edemiyorlar. Ve bu firmalar insanlar üzerinden haksız kazanç sağlamaktadır. Bir kaç kez şikayet edildiği halde halen bir gelişme bulunmamaktadır. Ne yapmamız gerekiyor?

 46. Merhabalar izmir Karşıyaka’da inci mandırada sigortasız elaman çalıştırıyorlar +2 dükkanında mtr çiğ köfte dükkanındaysa elamanlar sigortasız teşekkür ederim

 47. Merhaba, nişanlım bir fırında çalışıyor 3 yıldır sigortasız şekilde. maaşları elden veriyorlar maaş bordrosu vs yok. şikayet etmek istiyorum ama kimlik kesin olarak gizli kalıyor mu biliyor musunuz acaba? ilgilenirler mi şikayet halinde?

 48. Merhabalar;

  Dün ayrıldığım iş yerinde sigortasız çalışıyordum yaklaşık 2 ay ve bu süreç boyuncada sigorta değil maaşları bile elden veriyorlar dı sadece belli bir ceza kesilmesini istiyorum okadar ve elimde kamera kayıtı yok neden derseniz gündüzleri çalışırken inaktif hale getirip akşam açıyorlardı biz işten cıkarken sadece orada çalıştıgımı bilen arkadaşlarım var okadar yeterli olurmu ? bilmiyorum

  1. Merhaba,

   Siz Alo 170 e şikayetiniz bildirin. İşyerine müfettiş gönderilir. SSK sız çalışanlar tespit edildiğinde czai işlem uygulanır. Sizin kanıt vermenize gerek yok.

  2. OKULLAR AÇILDI DEVLET OKULLARINA ÇEKEN SERVİSLERİN HOSTESLERİNİN ÇOĞUNUN SİGORTALARI YOK BUNLAR DENETLENMİYORLARM MALESEF ŞİKAYETMİ BEKLİYORLAR

 49. Eşim bir iş yerinde 4 aysır sigortasız çalışmakta ve şuan hamile oldugu için işine son verilicek nasıl bir yol izleyelim

 50. Guzellik merkezinde eğitimsiz ve sigortasız birini çalıştırmak suçmudur bir 5 aydır çalışıyor ve lazer epilasyon işlemini de yapıyor insanların sağlığı söz konusu eğitimsiz yapılacak bir iş değil tehlike oranı fazla şikayet etsek ne kadar zamanda geri dönüş alabiliriz ve şikayetin sonuçları ne olur

 51. Merhaba ben kendim tekstilde işe başlamıştım 34 gün çalışıp çıktım çünkü molası yoktu vardiyalı ve servis sıkıntım vardı işkurumu başlatmadılar üstelik sigortasız çalıştırdılar çalıştığım yerde suriyeliler çoktu onlarda askeri ücret altında ve sigortasız çalışıyorlar bugün paramı almaya gittim gün sayımı sıfıra indirmişler ve ben burayı şikayet ederim dedim adam bana burda kanun benim diye bağırdı ben de sen bekle dedim dışarı çıktım sonra tekrardan çağırdı 400 tl vereceklerdi bende sizin ihtiyacınız var lazım olur diyip çıktım şikayet etsem sonuç alır mıyım

 52. Ben bursa ihsaniye mah.tuna cad.genc sokak no 2 de 7 aydan beri ssk siz calisiyo ru m sabikam var diye ssk yapio bende mecbur çalışıyorum izin yok sabah 9 akşam 7 bisikletle paket servis yapiorum ne olur yardım edin

 53. merhabalar
  ben birini sikayet etmek istiyorum,kac senedir ev hizmetcisi olarak vergi ve sigorta ödemeden calisiyor,hem calistirani ve calisanida sikayet etmek istiyorum ama elimde bir ispatim yok sadece cok yakinim oldugu icin biliyorum..nereyi aramam lazim?

 54. Kuaförde 10 a yakın sigortasız işçi çalıştırılıyor şikayet edilebilir mi nereye nasıl bir yol izlenir

 55. İyi günler
  Oturduğum siteye yakın bir iş yeri var.yani tam açıklamak istemiyorum ama buranın patronu tam bir pislik
  -bu iş yerinin 4 yıl vergi levhası ve çalışma ruhsatı yok
  -Ayrıca 10 tane sigortasız işçi çalıştırılıyor
  1.bu yazdıklarımı hangi kurumlara bildirmem gerekli?
  2.çok büyük para cezası kesilir mi ortalama ne kadar kesilir acaba?
  3.ayrıca yazınızda, ihbar edene ödül veriliyormuş. Bu ödül yüzde kaç oranında.(yani 50bin ₺ ceza kesildiyse.ihbar edene ödül olarak ne kadar veriliyor)
  Beni bilgilendirirseniz sevinirim.verdiğiniz bilgilere göre hareket edicem.çünkü orada çalışan yetimin ayrıca hamile kadının hakkı var o patron denen şahsın üzerinde

  1. Merhaba,

   SGK ile ilgili ihbarlarda ödül ikramiyesi yok. Ancak vergi ile ilgili var. Vergi ile ilgili güncel kapsamda vergi ziya cezasının % 10 u olarak uygulanmaktadır. SGK için Alo 170 Vergi için Alo 189 hatlarını aramalısınız.

  2. Ben bi villada ailecek kaliyorum.bahce islerini yapiyorum kisinda kalorifer kazani yakiyorum.ayrica baska bi iste sigortali olarak çalisiyorum.eşimde villada ev isleride calisiyor.ben ev kirasi ve elektrik su vermiyorum maasta almiyorum.esimde 600 tl maas aliyor. Herhangi bi sigorta falan hakkimiz varmi

 56. istanbulda bir firma çalışanları sigortasız çalıştırmakta artı hiç bir çalışma şartı(temizlik, yatma yeri yeme içme vb) sunmamakta. Mağdur oldum, lütfen bana yardım edin? Nereye kime şikayet etmeliyim?

 57. İyi günler
  Oturduğum siteye yakın bir iş yeri var.yani tam açıklamak istemiyorum ama buranın patronu tam bir pislik
  -bu iş yerinin 4 yıl vergi levhası ve çalışma ruhsatı yok
  -Ayrıca 10 tane sigortasız işçi çalıştırılıyor
  1.bu yazdıklarımı hangi kurumlara bildirmem gerekli?
  2.çok büyük para cezası kesilir mi ortalama ne kadar kesilir acaba?
  3.ayrıca yazınızda, ihbar edene ödül veriliyormuş. Bu ödül yüzde kaç oranında.(yani 50bin ₺ ceza kesildiyse.ihbar edene ödül olarak ne kadar veriliyor)
  Beni bilgilendirirseniz sevinirim.verdiğiniz bilgilere göre hareket edicem.çünkü orada çalışan yetimin ayrıca hamile kadının hakkı var o patron denen şahsın üzerinde

 58. ELAZIĞ organize sanayide 23 iletişimde Bekir Doğan ve metin ve nejla denen şahıslar sigortasız işçi çalıştırıyor bende dahil sigortam yapılacak diye bizi kandirdilar ve işten attılar 1 ay dolduktan sonra dönüşümlü farklı işçi alıp 1 ay çalıştırıp sigorta yapmamak için çalıştırıp ücreti de tam vermeden atıyorlar usülsüzluk söz konusu böyle insanların cezalandirilmasini istiyorum şirkete baskın yapıp kamera kayıtlarını inceleyebilirsiniz işe ihtiyacı olan insanları dolandiriyorlar ve buna işkurda olan ersin cetinkayada dahil insanlari musteri temsilcisi olarak yönlendirip 1 ay 2 ay dolmadan sigortanizi yappacaz siz iskurdan geldiniz diyip bizi magdur edip aynı şeyi başka insanlara yapıyorlar yardımında..

 59. İstanbul Etilerde Nir Mekanda 12 kişi sigortasız Çalışmaktadır bunun için nasıl bir İhbar gerekir
  Ve ihbar edilirse nolur ?

  1. Merhaba,

   Eskiden bölge çalışma müdürlüğüne şikayet yapılırdı artık Bölgenizdeki İş kura şikayette bulunabilirsiniz. İncelemeye gelip tespit yapılır.

 60. Slm arkadaslar bilindigi gibi gunumuzde oyle magdur okadar emekci arkadaslar varki saymakla bitmez ne yazikki devlet kurumlari bile taseron olmuslar ne diyorlar bizler iscinin emekcinin yanindayiz diyorlar hani nerdeler sorularina bir yanit bir cevap bulaniniz magduriyetinizi gideren bir kurum gordunuzmu yok aslinda bunlar ezilenin mazlumun yaninda degilde gucu parasi olanin yaninda oanlardir paran varsa hemen seni dikkate alirlar yoksa vah haline ugras dur kendini hakli cikaranakadar artik o hak edecegin tazminati sen mezardeyken belki torunun alabilir yoksa unut gitsin yok alo 170 mis falanmis filan mis ugrasmanizza degeceni sanmam vaktinize zamaniniza yazik en igisi cimer yada bimere direk olarak sikayetde bulunun belki. .belki diyorum cozum bulabilirsiniz insallah kalin selametle

 61. Tam bir yil dolmak uzereyken mobing uygalanarak isten cikmak zorunda birakildim. Sgk siz calistirildim. Ayrica kokumda 2.derece buyuk bir yanik oldu isyerinde rapir bile kullandirmadilar simdi ne yapmaliyim. Sgk siz caltigimi isyerindeki kazami ayrica alabilcegim herhangibir tazminat olurmu bu konularda bilgi verirmisiniz

  1. Merhaba,

   Sigortasız olduğunuz için öncelikle o işyerinde çalıştığınızı ispat etmeniz ve iş kazasını da orada geçirdiğinizi ispatlamanız gerekir. İş mahkemelerine şirket ile iligili hizmet tespit davası açmalısınız.

  2. Bir sahsin bir firmada fiilen calismadigi halde emeklilik ikramiye ve maaş fazla alabilmek için 3 yıldır o şirketin üzerinden kendisini sigortalı gösteriyor
   Bunu bildiğim halde şikayet etmemem bana vicdan azabı veriyor susmalimiyim şikayet etmelimiyim

  3. Merhaba,

   Bu da işin farklı boyutu Kötünün iyisi de denebilir. Sigortasız çalıştırmak daha bir sıkıntı gibi geliyor insana. Konu ile ilgili hassasiyetinize katılıyoruz.

 62. Bir is yerinde 2 kişi sigortasız çalıştığını düşünüyorum . Patron memnun işçiler memnun patronu tanıyorum fakat işçileri tanımıyorum. Işçilerin bir şikayeti yok. Alo 170 benden bir sürü bilgi istiyor. Adres ve patronun adı soyadı tel numarası hariç elimde bilgi yok. Iş yeri dışarıdan gözüküyor kamera kaydında alabiliriz.Tespit yapılması için bunlar yeterli midir.

 63. Bir çok hizmet işlerinde, özellikle ev dekorasyon boya tadilat uygulamalarında iş verenler neredeyse % 100 vergiye kayıt olmayan kayıt dışı kişiler. Bu işlerde çalışan elemanlar nasıl sigortalı olacak? öncelikle kayıt dışı faaliyetlerin engellenmesi gerekmezmi. üstelik bu işler yapılırken hiç bir kural yok. güvenli olmayan iskele, iş güvenlik tedbirlerini almamak bu kayıt dışı iş verenlere serbest. Bu duruma engel olmadan insanlara sigortasız çalışmayın demeyin. İş bulamazlar değilse.

  1. Ilıca mahallesi geyve/sakarya çelik gıda-2 kümeslerinde kaçak işçi çalıştırılıyor NADİR AK ***********

 64. Çalıştığım petrolde 1.5 aydır Sigortam yatırılmıyor Bunun için ne yapmam lazım İşten çıksam işsiz kalicam bunun için bi çare Lutfen?

  1. Herkez boşuna uğraşıyor nekadar şikayet etsen boş denetim sıfır baskından önce işverenin haberi oluyor

 65. Merhaba eşim yaklaşık 5 ay sigortasız calıştiŕildı sigorta ve maaşının tamamını isteyince işten çıkartıldı. Alo 170 aradık iş mahkemesine baş vurun diye yanıt aldık. Mahkemelerde malum uzun sürüyor nasıl kısa çözüm bulabiliriz teşekkür ederim.

 66. Beni işten çıkardılar ve bir aydır paramı yatirmiyolar ve Afgan çalıştırıyorlar yüksek maaş verip maaşı asgari ücret yatirmiyolar nereye şikayet edebilirim acaba

 67. ben bır calıştıgım dukanı sıkayet etmek ıstıyorum ben sıgorta ıstedım dıye cıkardı ama hala 3 tane eleman calıştırıyor suanda onlarında sıgortası yok dukanın ısmı ellektırıkcı fıkret Tahıl Sk. No:53Horozluhan Mahallesi, 42110 Horozluhan Osb/Selçuklu/Konya
  adresı burası

  1. ya şikayet edeceğin yerin adresi buraya yazılırmı iş veren şimdi bu yazıyı görse burada senin işin çok kötü olacak eyvahh eyvahhh

 68. Merhaba. Türkiye’de Suriyeli işçiler çoğunlukta buna karşı nasıl bir yol izlemem lazım bilemiyorum çalıştığım iş yerinde yüzden fazla Suriyeli var bunlar Türkiyeden destek aldıkları için sgk sız kayıtsız çalışıyorlar hem fiziksel hem ruhsal olarak rahatsız edici davranış segiliyorlar işyerinde ses bile çıkaramıyoruz gruplaşıyorlar resmen korku içinde ekmek parası derdinden çalışıyoruz şikayet olunca bir haber geliyor apar topar fabrikadan uzaklaştırılıyor geliyorlar denetlemek için ama onlar gelene kadar ispat edilecek durum kalmıyor aydınlatırsanız sevinirim

  1. Merhaba,

   Maalesef bu durum gittikçe de çoğalıyor. Türk işsizler artıyor. Durumu bimer ve cimer e de yazmanızı tavsiye ederiz. Dönüş alırsınız.

  2. Suriyeliler Sgk’dan muaf değil, bilmediğiniz konularda yanlış yorumlar yaparak insanları yanlış yönlendirmeyin. Onlarda çalışma izni almak zorunda ve işverence SGK ya kayıt yaptırılmalı. Yaptırılmaması işverenin suçudur, SGK’ya şikayet ederek idari para cezası almasını sağlayabilirsiniz.

 69. Ben 170 hattına 3 ay önce şikayetimi ilettim bu zaman zarfında 10 kere aradım hiç bir sonuç alamadım.
  Yani fiyasko.
  Bu alo 170 hattı bir formaliteden ibaret.
  Antalya sgk müdürlüğ

 70. fabrikalarda az paralara suriyeli çalıştırıyorlar,bunu sadece ihbar edebilirim ispatlayamam,çünkü elimizi kolumuzu sallayarak fabrikaya giremiyoruz.böyle bir şikayet dikkate alınır mı? bir de çalışanlar için kamera kayıtlı ispat isteniyormuş,o kaydı benim alamayacağım ortada,karakola mı gidip söylemeliyim? sigorta yaptırmak için 15 gün deneme süresi varmış bu doğrumu? fabrikalar artık maaş bodrosu çıkarmamak için aracı bulup, onun getirdiği işçileri çalıştırıyor ve çalışanlar aracıdan paralarını alıyorlar.aracılık yapan şahıs günlük hesaplanan çalışma ücretinin 10tl sini alıyor,yani sekiz işçinin günlük bu adama getirisi 80tl oluyor.milletin emeği ile çalışmadan para kazanıyor.bu konuların tümünü dikkate alarak tek tek cevaplandırırsanız bende ona göre şikayet etmek istiyorum.

 71. ben ozlem esmer çaliştıgım yer ssk mı yatırmmıyor 9 aydan berı oyalıyor hakkında suç duyurusunda bulunuyorum

  1. Merhaba,

   Alo 170 hattına veya işkur müdürlüklerine şikayette bulunmanız gerekmektedir.

 72. Mayıs 1999 tarihinden Aralık 2003 tarihine kadar Dumlupınar Üniversitesinde sözleşmeli yabancı öğretim üyesi (Doç. Dr.) olarak sigortasız çalıştırıldım. Bu yıllara ait Tip sözleşmeler bulunmaktadır. Üniversite bu sürelerdeki sigorta primlerini yatırmalı mıdır?

  1. %46 oranında engelli olarak çalışıyorum engelli olduğumu sgk ya bildirmeli miyim?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu