İŞKUR

2021 İlave İstihdam Teşviki Kredisi ve Hesaplama

İlave istihdam teşviki kredisi, özel sektör faaliyetleri yürüten işletmeler için ilave işçi desteği kapsamında verilen, işyerleri için istihdam sağlaması kapsamında yürürlüğe giren bir teşviktir. 2008 yılından beri yürürlükte olan ilave istihdam teşviki, özel sektör faaliyetleri yürüten işletmelerin dezavantajlı durumda olması halinde istihdam yaratmak için devlet desteği ile verilen teşvikler kapsamında bulunan ilave istihdam teşviki ile işverenler ilk üç ay boyunca maaş ödemesi yapmadan işçi çalıştırabilecektir.

2021 ilave istihdam teşviki kredisi ve hesaplama işlemleri hakkında detaylı bilgi almak isteyen pek çok özel sektör faaliyeti yürüten işyeri sahipleri bulunmaktadır. Özel sektör faaliyetleri yürüten işletmelerin ilk üç ay boyunca en az 20 günlük sigortalı çalışması bulunan işçileri çalıştırması kapsamında, SGK prim ödemesi ve vergi ödemelerinden muaf tutularak çalıştırabilme imkanı ile hem işverenin ilk üç ay boyunca işyeri faaliyetlerini yürütmesi hem de işçilerin iş sahibi olabilmelerine olanak tanınması kapsamında oldukça yararlı bir ilave istihdam teşvikidir.

İlave İstihdam Teşviği Nedir?

2008 yılından bu yana yürürlükte olan, çeşitli kanunlar ile özel sektör kapsamında faaliyetler yürüten işverenler için 2021 yılı kapsamında da ilave istihdam teşviki verilmektedir. İlave istihdam teşviki hakkında ise merak edilenler, özel sektör işverenlerinin kayıtlı istihdamının arttırılması, dezavantajlı durumda olan grupların istihdama katılması, bölgesel rekabet avantajının sağlanması ve stratejik yatırımların özendirilmesi gibi pek çok amaca hizmet etmesi için sigorta prim teşvikleri devlet tarafından sağlanmaktadır.

2021 yılı kapsamında 20’den fazla teşvik ve destek verilmektedir. 2020 yılından beri covid-19 salgını sebebi ile pek çok iş yerinin işlerini durdurmak durumunda kalması ile yürürlüğe giren ilave istihdam teşviki, 2021 yılının Mart ayında 50’nin altında çalışanı olan işverenlere yönelik bir teşviktir.

10 Mayıs 2021 tarihinde TBMM Başkanlığı tarafından kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Söz konusu teşvik kapsamında hedeflenen ise, pandemi sonrası kontrollü olarak normalleşme sürecinde hâlihazırda olan mevcut istihdamı korumak ve istihdam artışının desteklenebilmesi amacı ile işlemler başlamıştır.

İlave istihdam dâhilinde, uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılması ile bildirim yapılan aydaki sigorta çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmesi ile fiilen çalıştırılan her bir sigortalı çalışan için fesih yapılamayacak süreyi geçemeyecek şekilde her ay işverenlere sağlanacak olan destektir.

İşverenlerin söz konusu destekten yararlanabilmeleri için e-SGK kanalı üzerinden başvuru yapması gerekmektedir. İlave istihdam teşviki kredisinden yararlanmak isteyen işverenler, söz konusu destekten yararlanmaları halinde diğer sigorta prim teşviklerinden, desteklerinden ve indirimlerinden yararlanamayacaklardır.

İlave İstihdam Teşviği Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Özel sektör faaliyetleri yürüten işletmecilerin ilave istihdam teşvikinden yararlanabilmeleri için öncelikle başvuru işlemlerini halletmeleri gerekmektedir. İşverenlerin ilave istihdam teşviki ve destek programından faydalanması için başvuru işlemleri destek kampına alınan sigortalısı için,

 • e.sgk.gov.tr adresine tarayıcınız üzerinden giriş yapın.
 • Ardından, e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama ekranı üzerinde yer alan 4447 Sayılı Kanun Geçici 28. Madde – İlave İstihdam Desteği menüsü üzerinden tanımlama işlemi yapınız.

Söz konusu işlem Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüklerinde gerçekleşmemekte olup bu sistem üzerinden kolaylıkla başvuru işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

İlave İstihdam Teşviği Kredisi Nasıl Hesaplanır?

Devlet tarafından istihdamın arttırılması ve özellikle son zamanlarda içinde bulunduğumuz covid-19 salgını sürecinde pek çok işveren ve işverenlerin çalışanları için 2021 Mayıs ayında yürürlüğe giren ilave istihdam teşviki kredisi hesaplama işlemi ise şöyledir,

 • Prim desteği tutarı,
 • İlave istihdam kapsamına giren sigortalının prim ödeme sayısı, 53,67 TL ile çarpılır.
 • Bu işlem sonucu ilave istihdam teşvik tutarıdır.
 • İlave İstihdam teşviki kapsamında yer alan sigortalının 30 gün üzerinden bildirim yapılmış olması üzerine hesaplama yapılırsa,
 • Aylık 30 x 53,67 = 1.610,10 TL ilave istihdam teşvik kredisi hakkından işverenler yararlanabileceklerdir.

İlave İstihdam Teşviği İçin Ne Kadar Kredi Veriliyor?

Devlet tarafından desteklenen ilave istihdam teşviki için özel sektör faaliyetleri yürüten işletmeciler, teşvik kredisi kapsamında ne kadar miktarda kredi alabileceklerini merak etmektedirler. İlave istihdam teşviki için kredi miktarı, işyerlerinin faaliyet içerisinde oldukları sektöre göre değişiklik göstererek farklı hesaplama yapılır. Bu kapsamında ayrı olarak değerlendirilecek olursa,

Bilişim ve imalat sektöründe faaliyetleri olan işyerleri,

 • İlgili döneme ait günlük brüt asgari ücret, sigortalının prim ödeme gün sayısı ile çarpılır.
 • Çıkan sonuç üzerinden bulunacak olan sonucu geçemeyecek miktarda ilave istihdam teşviki kredisi verilir.
 • İlave istihdam teşvik kredisi verilecek her bir sigortalının 7.848,00 TL kadarlık prime esas kazanç tutarı için ödenecek olan prim tutarları, yani 1.103,63 TL ila 2.943,00 TL ve 176,84 TL değerinde damga ve gelir vergisi karşılanacaktır.
 • Toplam miktar, 1.280,47 ila 3.119,84 TL arasında hesaplanmaktadır.

Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerleri için ilave istihdam kredisi ise,

 • Her bir sigortalı için prime esas alt kazanç sınırı üzerinden hesaplama yapılarak ilave istihdam teşviki kredisi için tüm primler, 1.103,63 TL olup, 176,84 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır.
 • Toplamda verilecek olan ilave istihdam destek teşviki kredisi, 1.280,47 TL olarak hesaplanmıştır.

İlave istihdam teşviki kredisinden yararlanacak olan işverenler için destek tutarları, Sosyal Güvenlik Kurumu’na her ay ödenecek olan tüm primlerin işlemden düşerek hesaplanması halinde İşsizlik Sigortası Fonu üzerinden karşılanmaktadır.

İlave İstihdam Teşviği Şartları Nelerdir?

Özel sektör faaliyetleri yürüten işletmelerin kalkınması ve istihdam sağlanması için verilmekte olan ilave istihdam teşviki için sigortalı çalışanda ve işyerinde bazı şartlar aranmaktadır. Sigortalı ve işveren yönünden değerlendirilecek olursa, ilave istihdam teşviki şartları şunlardır,

Sigortalı açısından aranan şartlar:

 • Sigortalı çalışanların, işe başlama tarihlerinden önceki üç ayda 10 gün üzerinde 5510 / 4A,4B ve 4C kapsamında sigortalıklarının bulunmuş olması gerekmektedir. 
 • Kişilerin İŞKUR’a kayıtlı olarak işsiz konumda olması gerekmektedir.
 • 01.07.2021 ve 30.06.2021 tarihleri arasında özel sektör işvereni tarafından istihdam edilmeleri gerekmektedir.

İşyeri açısından aranan şartlar ise şöyledir:

 • Özel sektörün işverene ait olması gerekmektedir.
 • Sigortalı çalışanın işe başladığı tarihten önceki takvim yılına bağlı olarak işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki ya da muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ek olarak çalıştırılmış olması gerekmektedir.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesine aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süreç içerisinde teslim edilmiş olması gerekmektedir.
 • Belirtilmiş olan sigorta primlerinin yasal süreç içerisinde ödenmiş olması gerekmektedir.
 • Başvuru için, yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari cezası ve bu kapsamda gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması gerekmektedir.
 • İşverenlerin çalıştırmış oldukları çalışanlarının sigortalı olarak bildirilmeden çalıştırılması ya da bildirilen sigortalı çalışanın fiilen söz konusu işyerinde çalıştırılmadığı yönünde bir tespitin bulunmaması gerekmektedir.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim ödeme cezası, idari para cezası, gecikme zammı ve gecikme cezası borçları için tecil ettiren, taksitlendiren ya da yapılandırma işlemi uygulayan işverenler, yapılandırma ve taksitlendirme işleminin devam etmesi halinde söz konusu süreçte ilave istihdam teşvikinden yararlanabileceklerdir.
 • 12 aylık süre kapsamında çalışanların sigorta primlerinin ödenmiş olması gerekmektedir.
 • İlave istihdam teşvik hakkı kazanan işverenler, ilave olarak işe almış oldukları en fazla 5 sigortalı için söz konusu destekten yararlanabileceklerdir.
 • İlave kapsamında istihdam edilen sigortalı çalışanlar için ödenmesi gereken sigorta primleri, 30.06.2022 tarihine kadar kullanılacak olan kredi faiz ya da kar payı bakiyesinden düşürülecektir. Düşürülen tutar İşsizlik Sigortası Fonu üzerinden karşılanacaktır.
 • Özel sektör faaliyeti yürüten işveren, daha öncesinden başka bir teşvikten yararlanmış ise, ilave istihdam teşviki kredisinden yararlanamaz.

İlave İstihdam Teşviği Başvuru Evrakları Nelerdir?

İlave istihdam teşviki için başvuruda bulunmak isteyen özel sektör faaliyetleri yürüten işverenlerden bazı belgeler ile müracaat etmeleri istenmektedir.

İlave istihdam teşviki müracaat belgeleri ise şunlardır,

 • Aylık prim belgesi
 • Aylık hizmet belgesi

Söz konusu belgeler Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletilmesi gereken belgelerdir.

Kimler İlave İstihdam Teşviği Alabilir?

İlave istihdam teşvikinden pek çok kişi yararlanmak istemekte olup, kimlerin ilave istihdam teşviki alabileceği ise şöyledir,

 • Mikro ve küçük ölçekli işyerlerinin nakit sıkıntısı çekmesi halinde, istihdam kapsamında kazandırmış oldukları her bir ilave çalışan için Kredi Garanti Fonu kefaletiyle 100 bin TL değerinde kredi alma hakkından yararlanabilecekler.
 • İlave istihdam kredi desteğinde, ihale konusu ile iş üstlenmiş olan işyerleri hariç olacak şekilde, özel sektör faaliyetleri yürüten işverenlere ait iş yerlerinde çalışan sigortalılar kapsamında yararlanılabilecektir.
 • İlave istihdam teşviki kredisi için çekilebilecek en yüksek kredi limiti 500 bin TL olabilecektir. İlave istihdam kredisi 24 ay vade ile ilk 6 ay geri ödemesiz olarak verilebilecektir.
 • İstihdam taahhüdünü yerine getirmiş olan özel sektör faaliyetleri yürüten işyerleri, istihdama katmış olduğu her bir çalışan kişi için 12 ay süre ile ödemiş olduğu sosyal sigorta primi ve işsizlik sigortası primleri, kredi faiz bakiyesinden işyerine katkı sağlaması için düşürülecektir.
 • Bu kapsamda, ilave istihdam kredisi desteği ile firmalar ya da işyerleri düşük finansman maliyeti ile istihdam kredisi kullanma hakkına erişecektir.
 • Özel sektör faaliyetleri yürüten işverenler, nakdi ücret desteğinden faydalanmaları halinde, çalışanını tekrar istihdama dâhil etmek istemesi üzerine gerekli şartları yerine getirmesi gerekecektir. İşverenin gerekli şartları yerine getirmesi halinde ilave istihdam desteğinden yararlanabilecektir.

İlave İstihdam Teşviğinin Avantajları Nelerdir?

İlave istihdam teşviki, hem çalışan için hem de işveren için oldukça avantajlı yönleri bulunan bir devlet teşvikidir. Söz konusu teşvik kapsamında hem işveren için hem de çalışan için ilave istihdam teşviki faydaları ise şöyledir,

 • Çalışan kişiye ödenmesi gereken asgari ücret, sigorta primi, vergiler ve diğer kesintiler ile birlikte 3,134 TL işverene maliyeti olmaktadır. Yeni istihdam yaratan işverenler, ilk üç ay boyunca işe almış oldukları çalışan için hiçbir ücret ödemeden çalıştırabilecektir.
 • İşverenin işe almış olduğu işçinin aylık olarak maaşı ilk üç ay devlet tarafından tüm sigorta primleri ve vergiler ile birlikte ödenecektir. İşveren herhangi bir ücret ödemeyecektir.
 • Turizm, inşaat, mevsimlik iş gibi kollarda çalışan kişiler için işverenler erken sürede işçi alımı yapması ile hem üç ay boyunca maaş ödemesi yapmamış olacak hem de istihdama katkıda bulunmuş olacaktır.

İlave İstihdam Teşviği Sorgulama Nasıl Yapılır?

İlave istihdam teşviki için sorgulama işlemi ise,

 • sgk.gov.tr adresine girin.
 • Ekran üzerinde bulunan E-SGK menüsüne tıklayın.
 • İşveren bölümü,
 • İşveren Sistemi,
 • Uygulamaya Giriş,
 • İşveren,
 • Teşvikler ve Tanımlar,
 • Son olarak da Potansiyel Teşvik Sorgulama işlemlerini adım adım takip ederek ilave istihdam teşviki sorgusu yapabilirsiniz.

Bu yazı kapsamında 2021 ilave istihdam teşviki kredisi ve hesaplama işlemlerinin nasıl yapılacağı, kimlerin teşvikten yararlanabileceği gibi konulara değinilmiştir.

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir