emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Cimer Şikayet Hattı Başvurusu ve Sorgulama

Cimer Şikayet Hattı Başvurusu ve Sorgulama
24.04.2022

Cimer şikayet hattı üzerinden başvurunuzu ve başvuru sonucunuzu hızlı bir şekilde sorgulayabilirsiniz. Cimer sistemi sayesinde vatandaşın şikâyetleri doğrudan Cumhurbaşkanlığı’na iletilir. Sisteme girilen kişisel iletişim bilgileri yardımıyla başvurulara kısa sürede geri dönüş sağlanır.

2015 yılında kurulan BİMER 2018 yılında CİMER ile birleştirilmiştir.

 • T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’nin kısaltması olan CİMER şikâyet hattı başvuruları e-devlet kapısı, Cumhurbaşkanlığı resmi web sitesi ve ALO 150 hattı üzerinden yapılabilir.

CİMER şikâyetleri vatandaşın tercihine uygun olarak konuyla doğrudan ilgili bakanlıklar ve kamu kurumlarıyla da paylaşılır. 

CİMER Nedir?

Açılımı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi olan CİMER, bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanıldığı bir halkla ilişkiler uygulamasıdır. Vatandaşın sahip olduğu dilekçe ve bilgi edinme hakkının kolay olduğu kadar da yaygın kullanımına yönelik kamu hizmet aracı olarak sunulan sistem “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı” bünyesine bağlıdır.

 • CİMER başvurularına sadece yetkilendirilmiş kamu personelleri erişebilir.

CİMER Görevleri arasında; başvuruların kabulü, zaman kaybedilmeden ilgili kamu kuruluşuna yönlendirilmesi, başvurulara en hızlı şekilde cevap hazırlanması, gecikme durumunda sürece müdahale edilmesi, hizmet akışının belirlenen kurallar çerçevesinde sürdürülmesi, istatistik hazırlanması ve sürecin ilk andan son ana kadar denetlenmesi sayılabilir.

CİMER Şikayeti Nasıl Yapılır?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Özel Hukuk Tüzel kişileri ve yabancılar Cimer şikayet başvurusu yapabilirler.

Başvuru yolları arasında;

 1. Elektronik ortam
 2. e-devlet kapısı
 3. ALO 150
 4. Mektup, faks
 5. Şahsen müracaat sayılabilir.

Cimer şikayeti nasıl yapılır konusunda sizlere rehber olacak adımları izleyerek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Elektronik ortamda başvuru: Cimer resmi web sitesindeki “Başvuru Yap” alanı üzerinden başlatılabilir. İsteğe bağlı ve cevaplaması zorunlu olan sorulara güncel bilgiler eksiksiz bir şekilde girilmelidir. Başvuru metnine dosya veya görsel eklenebilir. İşlem tamamlandığında ilgili takip numarası başvuru sahibinin e-posta adresine gönderilir.

e-devlet kapısı üzerinden başvuru: https://www.turkiye.gov.tr/ adresine e-devlet şifresi veya mobil imza ile giriş yaptıktan sonra arama butonuna CİMER yazılarak kısa yoldan erişim sağlanabilir.

Telefon başvurusu: ALO 150 CİMER başvuru hattıdır. Şikâyetin yapıldığı il Valiliği bünyesinde hizmet veren yetkililer telefonu cevaplar ve başvuruyu kayıt altına alır. Daha sonra şikâyet ilgili birime yönlendirilmek üzere değerlendirmeye alınır. ALO 150 hattı üzerinden yapılacak ihbarlarda kimlik bilgileri gizlenebilir.

Mektup, faks başvurusu: Hazırlanan mektuplar “Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı, Kızılırmak Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 144 Çankaya/ANKARA adresine postalanabilir.

Şahsen müracaat: Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar, Valilikler ve Kaymakamlıklara yapılabilir. Başvurularda kullanılacak dil sadece Türkçedir.

cimer başvuru hattı

Cimer Şikayet Sonucu Sorgulama

Cimer şikayet sorgulama işlemi için vatandaşın başvurusuyla ilgili sahip olduğu haklar arasında yer alır. Elektronik ortamda tamamlanan başvurunun ardından başvuru sahibinin e-posta adresine takip ve sorgulama numarası ulaştırılır. Bu bilgiyle başvuru yapılan kanallar üzerinden sorgulama yapılabilir.

Takip ve sorgulama numarası eline geçmeyen veya bilmeyen kişiler T.C. kimlik numarasıyla sorgulama hizmeti alabilirler. Yine ALO 150 hattı aranarak sırasıyla;

 • Başvuru sayısı
 • T.C. kimlik numarası
 • Anne kızlık soyadının ilk ve son harfi belirtilerek başvurunun akıbeti hakkında bilgi alınabilir.

İşlemi devam eden bir başvurunun iptal edilmesi talep edilebilir. Sonuçlandırılmış bir başvuruyla ilgili iptal talebi kurumun inisiyatifine bağlı olarak gerçekleşir. Başvurunun sonucu sorgulama yapılmaması halinde başvuru sahibinin e-posta adresine yazılı açıklama eşliğinde bildirilir.

Cimer Şikayet Başvuru Dilekçe Örneği

Cimer şikayet başvuru dilekçesi sadece Türkçe yazılmalıdır. Dilekçe yazılırken doğru başvuru türünün seçilmesi son derece önemlidir.

Vatandaşa sunulan başvuru türleri arasında;

 • İstek
 • Şikâyet
 • İhbar
 • Görüş-öneri ve
 • Bilgi edinme başlıkları yer alır.

İstek: başvuru konusunun somut bir talep veya hizmet olması halinde seçilmelidir.

Şikâyet: kişinin şikâyete konu olan sebep yüzünden mağdur olması maddi, manevi zarar görmesi halinde seçilmelidir.

İhbar: bir suçun işlendiğine şahit olanlar toplumu ilgilendiren veya kamu düzeninin bozulmasına neden olan olayla ilgili ihbarda bulunabilir.

Görüş-öneri: bir kamu hizmetinin daha iyi yapılmasına yönelik talepler önerilerle desteklenmelidir. Bu başvuru tavsiye niteliğindedir.

Bilgi edinme: kamu kurum ve kuruluşlarının sahip oldukları haklar, sorumluluklar ve görevleri hakkında bilgi edinilmek isteniyorsa başvurular bu alana yapılmalıdır.

Telefonla Cimer Başvurusu

Cimer başvuru yöntemlerinden birisi de telefondur. Başvuru sahipleri ALO 150 hattı üzerinden taleplerini yetkililere iletebilirler. Cimer kullanıcısının telefonu valilik bünyesinde cevaplanır. Yetkililer vatandaşa soracakları yönlendirici sorularla talebi kayıt altına almakla görevlidir.

 • ALO 150 üzerinden yapılan her türlü istek, şikâyet, ihbar, görüş, öneri ve bilgi edinme hakkında başvuru sahibi kimlik bilgilerini gizli tutma hakkına sahiptir.

Şikâyet konusu doğrudan ilgili kurma yönlendirilebileceği gibi ön değerlendirme yapılması adına İletişim Başkanlığına da gönderilebilir.

Cimer Şikayet İptali Nasıl Yapılır

Cimer şikayet iptali başvuru yapan kişinin en temel hakkıdır. İşlemi devam eden bir başvuru için iptal talebinde bulunulabilir. Ancak sonuçlandırılmış veya karara bağlanmış bir başvuru için yapılacak iptal talebi işlemi yapan kurum tarafından değerlendirilir.

 • CİMER başvurusunun işleme alınmaması talep ediliyorsa başvuru tarih ve kayıt numarasıyla yeni bir başvuru gerçekleştirilmelidir.

Başvuru konusu toplum genelini ilgilendiren bir durumsa vazgeçmeyi gerektirecek kanıt, bilgi ve belge olmadığı sürece başvuru işleme alınır.

Cimer Şikayet Hattı Telefon Numarası

Cimer şikayet hattı telefon numarası ALO 150’dir. Çağrı merkezine yapılan aramalar ilgili ilin valiliği tarafından yetkilendirilmiş personel tarafından karşılanır.

Cimer Şikayet Dilekçesi Nasıl Yazılır

Cimer dilekçesi hazırlarken başvurunun resmi bir kuruma yapıldığı unutulmamalıdır.

 1. Dilekçeler resmi bir üslupla ve anlaşılır bir dille hazırlanmalıdır.
 2. Argo ve küfür içeren ifadeler kullanılmamalıdır.
 3. Dilekçe ilgili kuruma hitaben yazılmalıdır.
 4. Olay, belirli bir kurgu içinde anlatılmalıdır.
 5. Dilekçenin son kısmı talebin açık bir şekilde ifade edilmesi için kullanılmalıdır.

Her türlü dilekçede gereksiz detaylara girilmemeli, istenen şey açık ve net bir dille ifade edilmelidir. Başvuru dilekçesinin konuya odaklanması ve anlaşılır olması sürecin daha hızlı sonuçlanmasına katkı sağlar.

Başvuruya doküman eklenecekse; belgelerin başvuru konusunu desteklemesi istenir. Başvuru konusu eklenen belgelerle aynı içeriğe sahip değilse, içerik hakaret veya küfür içeriyorsa dilekçe işleme alınmaz. Elektronik ortamda yüklenemeyecek kadar büyük olan dosyalar posta yoluyla iletilebilir.

Cimer’e En Fazla Kaç Tane Başvuru Yapılır?

Elektronik ortamda veya telefonla günlük Cimer başvuru limiti 1 adettir. Elektronik ortamda hazırlanarak gönderilecek başvuru metninde sınırlama 1.500 karakterdir. Mektup, faks yoluyla gönderilen veya şahsen kurum ve kuruluşlarına yapılan başvurular, sadece kurumun yetkilendirdiği kullanıcı tarafından görüntülenebilir.

Cimer yetkili personeli ilgili mevzuata uygun işlem yapmak ve kişisel verileri yetkisiz birimlerle paylaşmamak konusunda düzenli olarak bilgilendirilir ve eğitimden geçirilir.  

Cimer Başvuru Sonucu Kaç Günde Gelir?

Başvuruya muhatap kurumun en geç 30 iş günü içerisinde cevap vermesi beklenir. Yürütülecek sürecin uzun olması halinde başvuru sahibine ara karar bildirilmelidir. Başvuru konusu bir belge veya bilgi talebiyse Cimer başvuru sonuç süresi 15 gündür. Bu süre;

 • Bilgi veya belgenin bir başka kurumdan istenmesi veya
 • Başvuru içeriğinin birden fazla kurumu ilgilendirmesi halinde yine başvuru sahibine bilgi verilmesi koşuluyla 30 güne kadar uzatılabilir.

Cimer sorumluluğu, devletin yürütme organlarına dâhil olan idare ve kamu yönetimi alanını kapsar. Bunlar; Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşları, Bakanlıklar, Valilikler, Kaymakamlıklar, Üniversiteler, Büyükşehir Belediyeleri, İl ve İlçe Belediyeleri, İl Özel İdareleridir. Mahkemeler, TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsman), Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) ve Sayıştay CİMER kapsamında değerlendirilemez.

Yorumlar

 1. S.o. dedi ki:

  Askeri ücret gösterip askeri ücret vermeyen işyerleri için bir denetleme yokmu çok mağduruz eşim 20 yıldır çalışıyor 6 yıllık sigortası var ve 2300 tl maaş alıyor .
  Gidip bir kuruma bireysel şikayetle olmuyor gene bir açıktan faydalanıyorlar Türkiye genelinde tüm sigortalı çalışanlar maaşını bankadan alsın 1 işçi çalıştıran bile askeri ücretin artmasının bize bir faydası yok Gerçek bir denetlemeye ihtiyacımız var

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşkur a şikayetten başka yolu yok Yada noterden iş akdini feshedip almadığı maaşlarını talep edecek. bunun için de dava süreci devreye giriyor. Maalesef bu konu ile ilgili şikayet çok. Bankaya yatırılan maaşlarda bile bir kısmının tekrar talep edildiği durumları duyuyoruz.

 2. Seher karakaya dedi ki:

  Merhaba ben 20 yaşındayım ben teksil fabrikasında çalışıyırum ben iş yerimde çok mesaği var ama ben kalmak istemiyorum ama yine bırakıyorlar söleğincede diyorlar hayır kalıçaksın mecbur diyorlar ve verdikleri mesaği parası 12tl bikere iş sahibiyle tartıştık bana dediği şey 1saatlik beni idare et etmesende devamsızlığın olursa seni işten çıkarıcam ve tazminatını vermiğem diyur 1satli dediğide saat 6 da başladık 10 kadar mesaği yapmışım hala diyurlarki biraz daha idare edin diyurlar. banabiraz yardım edermisin napmam gerekiyor

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Tazminat alabilmek için bu belirttiğiniz sebeplerle noterden ihbarname ile iş akdinizi feshedip tazminatınız talep edebilirsiniz. İşyeri ödeme yapmaz ise iş mahkemesine deva açabilirsiniz.

 3. RAHMETULLAH HALBABA dedi ki:

  Iyi geceler saygı değer efendimiz
  Benim bir sikayetim olacak 7 aydır çalıştığım bir firmada çalıştım temmuz ayi maaşı yatmadı çıkış aldim benim ekim ayı maaşı yatırmıyor hocam bana yardimci olun bu a….. doğrama firması
  Istanbul Finans merkezinde iş yapıyor

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Bölgenizde bulunan işkur brimlerine şikayette bulunabilirsiniz.

 4. nurcan güler dedi ki:

  ne olur benim sesimide duyun artık evim gidiyor elden bu ne vicdansızlık bu ne duyarsızlık lütfen biri çıksın bir dur desin artık ayrıldığım eşim beni borçla bıraktı ve kazancı iyi olduğu halde bakmıyor onun yüzünden icralık oldum 6.900 borçu 28 bin yaptılar ve bu mevla yüzünden evimi elimden aldılar kızımla yaşıyorum tek derdimiz evimiz ne olur yardım edin evimi bana geri versinler üç gündür ne ben uyuyabiliyorum nede kızım dersleriyle ilgilenebiliyor pisikolejimizi bozdular davacıyım avukatlardan asılsız kaşesiz ve imzasız ihbarnemeyle dolandırdılar bu kadar miktarla ev mi alınır yardım edin sesimi duyun lütfen

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   e devletinizden cimere yamanızda fayda

 5. T.B dedi ki:

  BİR SÜRE ÖNCE İŞTEN AYRILDIM KENDIM ISTIFA ETTIM. FAKAT BİLDİKLERİMİ ANLATMAMIN BİR TC VATANDAŞI OLARAK DOGRU OLDUGUNU DÜSÜNEREKTEN YAZMAYA KARAR VERDIM. TURİZM ŞİRKETİ C……….. 1 ) ÇALIŞANLARA FAZLA MESAİ YAPTIRIYOR VE ÖDEME YAPMIYOR 2 ) SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRIYOR. KOL BANTI TAKIYOR KONTROLE GELEN BİRİSİ OLURSA MİSAFİRMİŞ GİBİ GÖSTERİLİYOR. BUNU HER OTELLERINDE YAPIYORLAR. BENIMDE HAKKIMI YEDILER BANADA UZUN MESAILER YAPMAMI ISTEDIKLERI ICIN BEN ISTIFA ETTIM. AMA DOGRU BULMADIGIM ICINDE BU YAZIMI YAZMA GEREGI BULDUM. İŞ VERENLER DIYE KENDILERINDE HER HAKKI BULUYORLAR. DEVLETI BILE BÖYLELERI ALDATIYOR.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Şikayetinizi e devlet şifreniz ile https://turkiye.gov.tr/cimer-basvuru-sorgulama kısmından veya ALO 150 telefon hattını arayarak CİMER e başvuru yapabilirsiniz.

 6. S.G dedi ki:

  amacim birilerini sikayet etmek degil öyle olsaydi bütün konustugum memurlarin adini yazardim amacim her TÜRKIYE CUMHURRIYETI vatandasi gibi hakkim olan emekli maasimi almak ALLAH herkese saglik versin insallah en az kayipla atlatacagiz bu kötü gidisi herkese kolayliklar saglikli günler kolay gelsin hepinize saygilar selamlar.

 7. Fedai Yıldırım dedi ki:

  Edirne Kesan Beyendik beldesi yeni mahallede ikamet etmekteyim. Komsularımın hayvan gübrelerini sokak kenarlarına atamalarına rağmen ben traktör römorkuma dolduruyorum ancak siyasi görüşümden dolayı zabıta sadece bana işlem yapacağı için tehdit ediyor.cevre ve sağlık bakanlığı memurlarının gelip bu olayı yerinde incelemelerini talep ediyorum.

 8. Yasemin ÇETİN dedi ki:

  ben harran üniversitesinde memur olarak çalışıyorum üst yetkililere ben bayanlarla aynı odada çalışmak istiyorum dedim bana çok sert çıkıştılar ve beni özellikle hiç bir bayanın olmadığı bir birime görevlendirdiler .ve ben mecburum çalışmaya .bu talebimde kötü birşey olduğunu zannetmiyorum. sadece böyle talep ettim.git istifa et evinde otur demeye hakları olmadığını düşünüyorum.gereğinin yapılmasını arz ediyorum