ref: refs/heads/v3.0
emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

2023 Banka Kredi Sicil Affı, Sicil Nasıl Temizlenir?

2023 Banka Kredi Sicil Affı, Sicil Nasıl Temizlenir?

2023 Yılında mevcut borçları düzenli olarak ödemek banka sicilini temizlemek isteyenlerin hassasiyet göstermesi gereken bir konudur. Geciken banka ödemeleri kredi sicilinin olumsuz etkilerken, düşük puanlı müşteriler tüm finansal işlemlerinde çeşitli zorluklarla karşılaşır. Bankadaki sicilin bozulması kredi notunun düşmesi anlamına gelir ki bu da kredi taleplerinin olumsuz sonuçlanmasının en temel sebebidir.

Banka Kredi Sicili Nedir?

Bankacılık işlemleri içinde en sık tercih edilenler kredi, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarıdır. Tüketici ihtiyaçlarının ertelenmeden karşılanmasına imkân veren hizmetler sayesinde hesapta nakit olmadığı zamanlarda da faturalar ödenebilir, alışveriş yapılabilir.

 • Ödeme alışkanlıklarının güncel ve düzenli gelire oranı ile
 • Bu orana göre belirlenmiş puanlama sicili kredi notu, kredi sicili veya banka kredi sicili olarak değerlendirilir.

Kredi Sicilinde Belirleyici Faktörler Hangileridir?

Bankalardaki kredi hareketliliğinden çok ödemelerin düzenli olması kredi sicili etkiler.

Kredi sicilinin %70’i; toplam kredi hacmi, kredi kart harcamaları ve dönem borçları, vadesi gelen ödemelerin yapılıp yapılmadığı üzerinden ve

Kredi sicilini %30’u; yeni kredi başvuruları, kredi çekme alışkanlığı ve diğer etmenler üzerinden belirlenir.

Düzenli ödemelerin yanı sıra yeni kredi başvurusu yapmamak ve vadesi gelen ödemeleri kapatmak kredi notunu yükseltmek için yeterlidir.

Banka Sicili Temizlenir mi?

Bankaların kara listesine borçlarını düzenli ödemeyen tüketiciler girer. Daha sonra vadesi gelen ödemelerde düzene geçilse dahi banka sicili hala olumsuz görünür.

 • Banka sicilini temizlemenin tek yolu tüm borçların son kuruşuna kadar ödenmesi ve hesapların kapatılmasıdır.
 • Banka sicilinin temizlenmesi için gerekli süre 5 yıldır.

Banka sicili kötüyken yani kredi notu düşükken bankaların sunduğu avantajlardan faydalanmak söz konusu değildir.

Kredi Sicil Puan Aralıkları Nelerdir?

Kredi sicil değerlendirmesi bankadan bankaya değişiklik gösterebilir. Banka inisiyatifinde olan süreç ürün ve hizmetlerden faydalanma aşamasında da dönemsel farklılıklara uğrar.

 • Kredi notu 699 puan ve altında kalanlar yüksek riskli grupta değerlendirilir ve küredi kullanma ihtimalleri çok zayıftır.
 • Kredi notu 700-1099 puan arasında kalanlar orta riskli grupta değerlendirilir ve küredi kullanma ihtimalleri düşüktür.
 • Kredi notu 1100 ve 1499 puan arasında kalanlar düşük riskli grupta değerlendirilir ve kredi kullanma ihtimalleri güncel gelir ve banka politikalarına göre değerlendirilir.
 • Kredi notu 1500-1699 puan arasında olanların sicili iyi kabul edilir, kredi veya kredi kartı talepleri yüksek ihtimalle kabul edilir.
 • Kredi notu 1700-1900 puan arasında olanların sicili çok iyidir. Kredi talepleri hemen her bankada ilave evrak ve kefil istemeden kabul edilir.

Kredi başvurularında banka değerlendirmesi; başvuru sahibinin güncel gelirine, çalıştığı kuruma, finansal geçmiş alışkanlıklarına ve ödeme disiplinine göre değişkenlik gösterebilir.

Kredi Notumu Yükseltmek İstiyorum

Kredi notunu yükseltmek isteyen tüketiciler gecikmiş borçlarını aylık bütçelerine uygun olarak yapılandırabilirler. Bu durumda vadesi gelen ödemeler aksamayacağı için bankalar nezdinden süreç olumlu yönde gelişebilir.

Ödeme güçlüğü çekenler; aylık ödeme bütçesi belirleyerek işe başlayabilirler. Borçların düşük faizli tek kredide toplanması avantaj sağlar. İpotek verme ihtimali olanlar kredi miktarlarını artırarak süreci daha kolay atlatabilirler. Vadesi gelen ödemelerin 1 iş günü dahi aksatılmaması son derece önemlidir.

Finansal geçmişinde kredi takibi olanlar; aylık ödemeleri bütçeyi zorlamayacak bir kredi edinerek işe başlayabilirler. Çeşitli bankalarla aktif ve düzenli bir çalışma sürdürmek avantaj sağlar. Vadesi gelen ödemeler aksatılmamalı ve kredi talepleri maaş alınan bankayla sürdürülmelidir.

Kredi Başvurusu Yapmak Kredi Sicilini Düşürür mü?

Kredi başvurusu yapmak ya da kredi sicili sorgulamak mevcut duruma olumsuz katkı yapmaz. Ancak yapılan her işlem sadece ilgili bankada değil tüm bankalarda izlenebilir. Kısa tarih aralıklarında yapılan başvuru sayısı kredi talebinin banka tarafından olumsuz karşılandığı izlenimi doğurabilir.

Kapatılmış ve üzerinden 5 yıl geçmiş krediler, kredi notu, kredili mevduat hesabı kullanım sıklığı kredi taleplerinde bankalar tarafından değerlendirmeye alınan finansal geçmiştir. Aksayan ödemelerin yapılandırılması kredi notunu düşürmeyeceği gibi düzenli ödeme imkânı vermesi sebebiyle artırabilir.

Kayıt Altına Alınan Finansal Veriler Hangileridir?

Kredi sicili kredi ve kredi kartı borçlarının yanı sıra, vergilendirilmiş bütün borçların hareketlerini ifade eder. Kayıt altına alınan tüm veriler bankalarla yapılacak her türlü işbirliğinde müşterinin karşısına çıkar. Sicili bozuk olan tüketiciler özellikle kredi ürünlerine başvuru yaptıklarında ret cevabı alabilir.

 • 2 dönem yani 60 gün ödenmeyen vadesi gelmiş borçlar için
 • İlave 1 ay süre tanınır.
 • Bu sürenin sonunda yasal takibe girilir ve kredi sicili bozulur.

KKB yani Kredi Kayıt Bürosu, kredi sicilini tutan kurumdur. Banka sicilinin temize çıkması için gerekli süre 5 yıldır. Kredi sicili temize çıksa da kayıt altına alınan finansal verileri olumsuz olanlar kredi almakta zorlanır.

Kimlerin Kredi Sicili Olur?

Bankacılık hizmetlerinden hayatının herhangi bir döneminde faydalanmış kişilerin kredi sicil kaydı oluşur. Kayıt altında alışana işlem hareketleri arasında;

 • Kredi kartı toplam borç ödemeleri
 • Vadesi gelen bireysel kredi ödemeleri
 • Kredili mevduat hesabı kullanma sıklığı ve
 • Bir krediye kefil olanların kredi sicili vardır.

E-Devlet Kredi Sicili Sorgulama Ekranı

Farklı kanallar üzerinden ihtiyaca uygun olarak kredi sicili sorgulama işlemi gerçekleştirilebilir. Bankalarla finansal bir ilişki içine girmeden önce sorgulama işlemi yapılarak başvurular gerçekleştirilmelidir.

Sorgulamalar;

 • İlgili banka şubelerinden talep üzerine
 • e-Devlet Kapısı üzerinden veya
 • TBB Risk merkezine başvurarak yapılabilir.

Yapılacak başvurular kişiye özeldir ve SMS bilgisiyle güvenli hale getirilmiştir. Sorgulama işlemi için herhangi bir ücret istenmez ve dijital ortamda oluşturulan belge dökülebilir.

2023 Kredi Sicil Affı Çıkacak mı?

2023 Yılında çıkacak torba yasa ile birlikte “Kredi Sicil Affı” düzenlemeside büyük ihtimalle yer alacaktır.. İlgili kanundan faydalanabilmek için mevcut borçlarını yapılandırma şart koşulmuştur.

Kanun hükümlerine göre;

 • Torba yasada belli bir tarihi ve öncesinde olan ve bu borçları ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyen,
 • Kanun kapsamında belirtilen borçların tamamını verilen tarihe kadar ödeyen ya da yeniden yapılandıranlar sicil affından yararlanacak ve sicilleri temizlenecek.
 • Bireysel krediler ya da KOBİ kredilerinden ödeyemediği taksitlerden dolayı kara listeye alınan, borçlarını ödemiş olmasına rağmen 5 yıllık dönem içerisinde olanların 2023 sicil affı yasası ile kredi sicilleri temizlenecek.
 • Kredi kartı borçlarını ödeyemediğinden dolayı kara listeye alınan, borçlarını ödemiş olmasına rağmen 5 yıllık sicil ödeme dönemi içerisinde olanların sicilleri temizlenecek.
 • Halen borcu olan ve bu borçlarını ödeyemediği için kara listeye alınanlara borçlarını yeniden yapılandırarak verilen süre içerisinde ödemeleri halinde sicilleri temizlenecek.
 • Borçların ödenmesi konusunda devlet herhangi bir yardım yapmayacak. Ancak uygun faizlerle kredi verilerek tüm borçlarının ödenmesi ve sicilin temizlenmesi sağlanabilecek.

Banka Kredi Sicili Bozuk Olanlar Kredi ve Kredi Kartı Alabilir mi?

Banka kredi sicili yani kredi notu 700 ve altında olanlar kredi başvurularında ret cevabı alabilirler. KKB notu düşük limitli kredi taleplerinde dahi sorun olacaktır. Düzenli gelirini belgeleyebilenler, çalıştıkları kurumdan gelir belgesi yani bordro alarak öncelikle maaşlarının yattığı bankayla iletişime geçmelidir.

 • Düşük limitli bir kredi kartına sahip olunarak ve düzenli ödeme yapılarak kredi notu yükseltilebilir.
 • Sicil, yüksek riskli gruptan düşük riskli gruba çekilebilmesi halinde bankalarla yapılacak finansal faaliyetler çok daha kolay hale gelecektir.

Kara listede olan müşterilerine dönemsel kampanyalarla kredi veya kredi kartı veren bankalar takip edilerek ihtiyaçların ertelenmeden karşılanması için nakit desteği sağlanabilir. Sicili bozuk olan müşterilere bloke teminatlı kredi veya kredi kartı veren bankalar, ipotek gösterebilenlere ve ödemelerini düzenli yapanlara kısa vadede limit artırma teklifi sunabilirler.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.