Engelli

Engellilik Nedeniyle Vergi İndiriminden Nasıl Yararlanılır?

Engellilik vergi indiriminden yararlanmak için gerek başvuru işlemi yapılır. Engellilik nedeniyle vergi indirimi uygulamasında gelir vergisinden belli bir miktar düşülür. Her çalışanın aldığı ücret ve maaştan belli vergiler kesilir. Bu vergilerden biri olan gelir vergisine çalışan kişinin engelli olması durumunda indirim uygulanır. Engelli kişinin bu indirimi alması için çalışma gücünün en az %40 ve daha fazlasını kaybetmiş olması gerekir. Kendisi emekli olmasa bile bakmakla yükümlü olduğu bir engelli varsa çalışan kişi indirimden faydalanabilir.

Burada önemli olan başvuru yapacak kişinin sigortalı şekilde çalışıyor olmasındır. Bu kişiden başvuru işlemi sırasında çalışmasına dair belge de istenir. Bu indirimden yararlanırken engellilik oranı belirleyici olur. Sağlık raporunda %40 ile 59 arasında olanlar üçüncü derece, %60 ile 79 arasında olanlar ikinci derece, %80’in üzerinde olanlar ise birinci derece engelli sayılır. Engel oranı ne kadar yüksekse vergi indiriminden o kadar fazla yararlanılmış olur.

Engellilik Vergi İndiriminden Kimler Faydalanabilir?

Vergi indiriminden yararlanacak kişiler engelli olmalı ya da bakmakla yükümlü olduğu engelli bir kişi olmalıdır. Engelli vergi indirimi uygulaması engelli kişilerin maaşlarından alınan gelir vergisinin düşmesini sağlayan bir yardımdır. Vergi indirimi için sadece maaşlarından vergi kesintisi yapılan çalışanlar başvuru yapabilir. Gemi adamları ya da yurtdışında inşaatta çalışanlar vergi indirimi talebi yapamaz.

Vergi indiriminden yararlanacak kişiler şu şekildedir:

 • %40 ve üzerinde engelli olan ücretli çalışan
 • Bakmakla yükümlü olduğu bir engelli olan ücretli çalışan
 • Engelli olan serbest meslek erbabları
 • Bakmakla yükümlü olduğu bir engelli bulunan serbest meslek erbabları
 • Basit usulde vergilendirilen engelli çalışanlar

Engelli Vergi İndirimi Tutarı Ne Kadar?

Engelli vergi indirimi tutarı her yeni yılda ocak ayı itibariyle değişir. Engelli olan sigortalı çalışanlar ya da eşi, çocuğu engelli olan sigortalı çalışanlar bu indirim hakkından yararlanabilir. Vergi dairelerine yapılan başvuru sonucunda bu indirimi maaşlara uygulanır.

Engelliler için yapılan veri indiriminde özellikle engellilik oranına dikkate edilir. %40 ile %59 arası oran üçüncü derece engellik indirimi, %60 ile %79 arası oran ikinci derece engellilik indirimine ve %80’in üzerindeki oran üçüncü derece engellilik indirimi alınmasını sağlar. Maaştan düşülen indirim bu derecelere göre değişiklik gösterilir. Bu şekilde kişinin almış olduğu net ücret artmış olur.

Engelli vergi indirimi tutarları şu şekildedir:

Engel DerecesiTutar
1. Derece (%80 ve üzeri engelliler)2.000 TL
2. derece (%60 ile %79)1.170 TL
3. derece (40 ile %59)500 TL

Engellilik Vergi İndirimi İçin Nereye Başvurulur?

Engellilik vergi indirimi başvurusu yapıldıktan sonra uygulanabilir. Bunun için gerekli başvuru belgeleriyle başvuru yerlerine müracaat edilmelidir. Başvurusunda engelli kişi sağlık kurulu raporu almak için sağlık kurumuna sevk edilir. Engellilik durumunu belirten sağlık raporu bu kurumda alınabilir. Kişinin daha önce aldığı sağlık raporu hala geçerliyse onunla da başvuru yapabilir.

Aşağıda yer alan kurumlara dilekçe yoluyla başvuru yapılabilir:

 • Vergi Dairesi Başkanlığı olan illerde ilgili Grup Müdürlüğüne
 • Vergi Dairesi Başkanlığı olmayan illerde Defterdarlıklara (Gelir Müdürlüğüne)
 • Bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne
 • Vergi Dairesi bulunmayan ilçelerde ise Mal müdürlüklerine

Engellilik Vergi İndiriminde Gerekli Belgeler Nelerdir?

Engelli vergi indiriminde gerekli belgeler toplandıktan sonra başvuru yapılabilir. Genel olarak Vergi Dairesi Başkanlığındaki Grup Müdürlüklerine yapılan başvuruda dilekçe hazırlanır. Sağlık raporu da mutlaka olması gereken belgelerden biridir. Engellilik için vergi indirimi gerekli belgelerin başvuruda işetilmesi sonucunda değerlendirilir ve vatandaşa uygulanır.

Başvuru sırasında gerekli belgeler şunlardır:

 • T.C. kimlik belgesinin fotokopisi olmalıdır.
 • Müracaat formu doldurulması ya da dilekçe yazılmalıdır.
 • Çalışan kişi işyerinden çalıştığını gösteren bir belge almalıdır. Bu belge üzerinde iş veren imzası ve kaşesi bulunmalıdır.
 • Uygun sağlık kurulu raporunun aslı ya da noter tasdikli olan örneği bulunmalıdır. Kişinin daha önce aldığı ve geçerlilik süresi bitmemiş olan sağlık raporunun onaylı örneği de geçerli olur.

Engelli Vergi İndirimi Nasıl Sorgulanır?

Engelli vergi indirimi sorgulaması yapılarak başvuru sonuçlarını öğrenebilirler. Vergi indirimi sonucu işyerine posta yoluyla ya da internet üzerinden bildirilir. %40 ve üzerinde engeli olan ama sigortalı şekilde çalışan kişiler bu indirimden yararlanır. Gerekli olan başvuru işlemleri yapıldıktan sonra internet adreslerinden sorgulama yapılabilir.

Sorgulama yapılabilecek iki yöntem şu şekildedir:

 • E-Devlet: Kişi T.C. kimlik numarası ve şifresiyle E-devlet hesabına giriş yapar. Açılan anasayfadan Gelir İdaresi Başkanlığı sayfasına geçer. Sorgulama işlemini burada gerçekleştirebilir.
 • EVİS (Engelli Vergi İndirimi Sorgulama Servisi): Bu sistemde gerekli bilgiler girilerek sorgulama işlemi yapılabilir.
 • Telefonla Arama: Kişiler sonuçlarını öğrenirken bağlı oldukları vergi dairelerini aramayı tercih edebilir. Telefon görüşmesiyle vergi indirimi sorgulaması yapılabilir.

Engelli Vergi İndirimi Ne Zaman Sonuçlanır?

Engelli vergi indiriminin sonuçları hemen belli olmaz. Gerekli şartları kapsayan ve başvurusunu yapan kişilerin başvurusu değerlendirmeye alınır. Vergi indiriminin sonuçlanması ortalama olarak 3 ayı bulabilir. Engellinin ya da vasisinin vergi indirimi alıp almadığının sonucu için net bir tarih aralığı bulunmaz. Engellilik nedeniyle vergi indirimi başvurusunun sonucu çalışan kişinin işyerine postayla gönderilir.

Bu postanın gelmesiyle iş veren gerekli işlemleri yapar. İş veren gerekli işlemleri yapmazsa şikayet edilebilir. Aynı zamanda engelli vergi indiriminin sonuç durumu internet üzerinden de kontrol edilebilir. Başvuru yapıldıktan sonra sorgulama işlemi yaparak sonucunuz hakkında bilgi edinilebilir.

Engellilik İndiriminden Hangi Tarihten İtibaren Yararlanılır?

Engellilik indiriminden yararlanılacak tarih başvuru sonucunda yönlendirilen Sağlık Kurulunun raporlanma zamanıdır. Başvuru yapan kişi sağlık raporu almak üzere Merkez Sağlık Kurulu’na sevk edilir. Bu kuruldaki değerlendirmeler sonucunda sağlık raporu alınır. Raporun alınış tarihinden itibaren gerekli şartlar sağlanıyorsa vergi indirimi uygulanmaya başlanır. Bazı durumlarda engelli kişi önceden alınmış ama hala geçerli olan engellilik raporuna sahip olabilir.

Bu raporla yapılan başvuruda inceleme yine sağlık kurulu tarafından yapılır. Sağlık Kurulu mevcut raporu onaylarsa indirim sağlanır. Kişinin başvuru tarihinden itibaren vergi indiriminden yararlanabilir. Gerekli başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra indirim için kişiye yazılı bir belge gönderilir. Bu belgenin işverene teslim edilmesi gerekir. Bu şekilde vergi indiriminden yararlanmak mümkündür.

Engelli Raporuna Nasıl İtiraz Edilir?

Engelli raporuna itiraz etmek için engellinin kendisi, vasisi ya da raporu isteyen kurum itiraz dilekçesi yazar. Bazı vatandaşlar Sağlık Kurulu tarafından verilen engelli raporunda yer alan oranın düşük olduğunu savunabilir. Aynı şekilde engelli olunmadığına karar verilen kişiler bu durumda bir hata olduğunu söyleyebilir. Böyle olaylarda rapor sahibinin itiraz etmek hakkı vardır. Raporla ilgili olan kimse itiraz dilekçesi yazmalıdır.

Bunun yanında alınan ilk engelli Sağlık Kurulu raporunun tasdikli bir örneğiyle sağlık müdürlüklerine başvuru yapılabilir. Kişinin bulunduğu ilin sağlık müdürlüğü raporu alacak olan kişinin en yakın farklı bir hastaneye gönderilmesini sağlar. Kişinin itirazı üzerine hazırlanan ikinci sağlık raporu ile itiraz ettiği birinci sağlık raporu aynı yönde sonuçlar içeriyorsa engellinin durumu kesinleşmiş olur. Bunun üzerine tekrar herhangi bir itiraz hakkı yoktur.

Ancak dava açma yolunu tercih edebilir. İlk engelli Sağlık Kurulu raporu ile itiraz üzerine düzenlenen sağlık raporu arasında fark olursa kişi ikamet adresine en yakın olan bir hakem hastaneye gönderilir. Burada tekrar muayene işlemleri yapılır ve rapor hazırlanır. Bu hakem hastanenin verdiği engelli sağlık raporunun sonucu kesindir. Kişi Merkez Sağlık Kurulu kararına da tekrar inceleme yapılması için itirazda bulunabilir.

Önceden Alınmış Raporlar Hangi Durumlarda Geçerli Olur?

Önceden alınmış raporun geçerliliği devam ediyorsa başvuru sırasında kuruma teslim edilebilir. Bu geçerliliğini sürdüren raporun onaylı bir örneği dilekçe ile birlikte başvuruda verilir. Aynı zamanda başvuru sırasında kişinin engelli raporu almış olması şart değildir. Başvuru yapıldıktan sonra zaten kurum kişiyi rapor alması için Sağlık Kuruluna sevk eder. Engelli kişiler farklı nedenlerden sağlık raporu almış olabilir. Kişinin işe girmek, engelli kimlik kartı sahibi olmak ya da bazı sosyal yardımlardan faydalanmak için sağlık raporu alması gerekebilir.

Bu değişik amaçlarla alınmış ve Merkez Sağlık Kurulu’nca değerlendirilmemiş olan raporlarla engelli vergi indiriminden yararlanılmaz. Bu raporlar vergi indirimi uygulaması için geçerli değildir. Eğer diğer kurumların sevki sonucunda kişi rapor aldıysa bu kabul edilebilir. Bu sağlık aldığı raporunun aslı ya da noter tasdikli örneği bulunmalıdır. Ayrıca raporu düzenleyen hastanenin tasdikli örneği de kabul edilir. Bu alınan raporların kabul edilmesinde ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olması etkili olur.

Bu hükümlülükler içinde engellilik ölçütü, sınıflandırması ve engellilere verilecek Sağlık Kurulu raporları hakkında yönetmelikler yer alır. Aynı şekilde rapor ekinde bulunan engelli raporu formatına da uygun hazırlanmış olmalıdır. Bu raporlarlar birlikte yapılan başvuru işlemleri onaylanabilir. Başvuru belgeleri Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Sağlık Kuruluna aktarılır ve alınan rapor burada değerlendirilir. Yapılan inceleme sonucunda kişi uygun bulunursa vergi indiriminden yararlanmaya başlar.

Bakmakla Yükümlü Olduğunu Kişinin Vergi İndiriminden Yararlanma Şartları Nelerdir?

Engelliye bakma yükümlülüğü vergi indirimi uygulamasında kişini kendisi engelli değildir. Bakmakla yükümlü olan kişinin vergi indirimi başvurusunda yukarıda bahsettiğimiz engelli kişinin kendi yaptığı başvuru belgelerine ek olarak bazı belgeler istenebilir.

Bakılan kişinin vergi indiriminden yararlanma şartları şunlardır:

 • Sosyal güvenlik mevzuatında yer alan bakmakla yükümlü olan kişiler aynı zamanda engellilik vergi uygulamasında da geçerli olan bakmakla yüküm olunan kişilerdir.
 • Vergi indirimi sadece maaş üzerinden kesilir.
 • Vergi kesintisi ek ödemeler ile maaş ödemelerine ilişkin ücretin tamamına uygulanır.
 • Emeklilik için kullanılacak geçerli bir vergi indirimi değildir.
 • Bakmakla yükümlü olan kişinin başvurusunda engelliye bakmakla yükümlü olduğuna dair bir belge gereklidir. Bu belge işyerinin bağlı olduğu SGK müdürlüğüne gidilip alınabilir.
 • Sigortalı çalışanın kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu engelli kişinin T.C kimlik belgelerinin fotokopisi gereklidir.

Engellilik Nedeniyle Vergi İndiriminden Yararlananlar AGİ Alabilir mi?

Vergi indiriminden yararlananların AGİ alması mümkün bir durumdur. AGİ kişilere asgari geçim indirimi sağlayan bir uygulamadır. Engellilik nedeniyle vergi indirimi alan kişilerin asgari geçim indirimi alması da sağlanabilir. Bu iki durum birbirleri için bir engel bulundurmazlar. AGİ hesaplamaları da vergi indirimi hesaplamalarında olduğu gibi belli şartlarda yapılır. Engelli olan kişi kendisi için AGİ alabilir fakat engelli olmayan bir kişi başkası için AGİ alamaz. Kendisi engelli olmayıp bakmakla yükümlü olduğu aile bireyinin engelli vergi indiriminden yararlanan vatandaş baktıkları kişi içinde ayrıca AGİ uygulamasından yararlanamazlar.

Engelli Maaşı Nasıl Alınır, Kimlere Verilir, Şartları Neler?

Engelli Maaşı Ne Kadar, Başvuru Nasıl Yapılır ?

Engelli Sağlık Raporu Sorgulama (E-Devlet – E-SGK)

Shares:

49 Yorumlar

 • canan
  29.12.2020

  merhaba ben 1 senedir meme kanseri tedavisi görüyorum 1997 ssk girişliyim prim günüm doldu emekli olmak için yaş bekliyorum.
  hastalığımdan sebep emekli olma koşulum olur mu ne yapmam gerekiyor.

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   29.12.2020

   Merhaba,

   Eğer kanserin metastaz durumu yok ise engel raporu çıkmaz.

 • Yuksel
  07.11.2020

  %43 raporum var 1998 ssk giris ve 5836 gun yatan pirum var ne zaman emekli olurum ne kadar maas alirim sigortam surekli yuksek yatti

  Cevapla
 • Dogan
  09.04.2020

  Ben 1999 bagkur girisliyim esnafim %71 surekli engelli raporu aldim varac vergisinde indirim olurmu dukkan vergisinde indirim olirmu emekli maasim ne kadar olur cevap verirseniz sevinirim

  Cevapla
 • Beki
  13.11.2019

  Benim % 45 raporum var 4200 gunum var vergi indirim baş vurdum kaçlıra maaş alırım

  Cevapla
 • Mehmet ali
  07.11.2019

  Merhaba 4240 19 sene az kalı suan 4115 günüm var emekli olursam ne kadar maaş alırım %40 raporum var 2001 giriş mayıs ayı

  Cevapla
 • Ahmet
  30.09.2019

  Benim ssk baslangicim.1999 ama 3 yil once bagkura gectim malunen veya vrrgi infiriminden yararlanbilirmiyim

  Cevapla
 • Enver
  25.09.2019

  Selamlar
  Vergi indirimi ile %40 raporla emekli olduğumuzda
  Alacağımız emekli maaşında bir kesinti olacakmı?
  Sistemden girip hesapladığımızda emekli maaş bağlanacak tutar 3.000 tl göstermektedir.
  İyi akşamlar

  Cevapla
 • Adnan Çabuk
  31.08.2019

  On yilin uzerinde ayni sirkette sofor olarak calisiyorum 4600 pirim gunum var yuzde 45 raporum var sigorta girisim 1997 vergi indiriminden faydalanip emekli olsam bu gun itibari ile ne kadar maaş baglanir rica etsem yazabilirmisiniz tesekkur ederim.

  Cevapla
 • Tamer
  31.08.2019

  Merhaba ben Tamer,
  01.08.1996 ssk girişliyim.
  11.05.1976 doğumluyum.
  Yaklaşık 7.500 gün prim ödemem var.
  Halen özel bir şirkette sgk’lı olarak çalışmaktayım.
  %40 sürekli engelli raporum var.
  Aldığım brüt maaşım 18.500TL.
  Bugüne kadar toplam 1.100.000TL prim ödemesi yapılmış.
  Vergi indirimli engelli erken emeklilikten ne kadar maaş bağlanır?

  Cevapla
 • Halime
  28.08.2019

  Merhabalar % 63 sureli 2 yıllık raporum 2002 sigorta girişim 5950 pirim günün var halen çalışmaktayım vergi indiriminden emekli olabilir miyim

  Cevapla
 • ibrahim
  21.08.2019

  ben yuzde 55 engellı bı bıreyım devlette daımı kamu ıscısıyım vergı ındırımı ıcın basvuruda bulundum vergı ındırımden yararlanırsam ılerıkı zamanda emeklı oldugumda alacagaım maasım da herhangı bır azalma olur mu

  Cevapla
 • Ayhan
  20.08.2019

  44 raporum var 2002 girişliyim 5300 gunum var seneye emekliyim nekadar maaş alirim

  Cevapla
 • Yılmaz
  16.08.2019

  01 01 1973 doğumluyum ssk girişim 03 02 1989 girişliyim 4450 gunun var %54 vergi indirim rapor aldim ne kadar maaş alirim

  Cevapla
 • Yılmaz
  08.08.2019

  1973 doģumluyum ssk giriş 01 01 1989 prim 4400 gunum var %54 rapor aldim vergi indirimi rapor aldim ne kadar maaş alirim

  H

  Cevapla
 • MUSTAFA SATILMIŞ
  05.08.2019

  % 28 ÇIKAN RAPORA NASIL İTİRAZ EDEBİLİRİZ

  Cevapla
 • FRAT
  31.07.2019

  4240 GÜNÜM VAR SON 3 SENE BÜRÜTÜM 5000 DEN YATI GERİ KALAN ASKERİ ÜCRETTEN YATI 3 DERECE 57 ORANLA 4240 GÜN 19 SENEDEN SSK DAN EMEKLİ OLACAM NEKADAR MAAŞ BAGLANIR ŞİMDİ BÜRUTUM 5700 DEN YATYOR

  Cevapla
 • Sinan
  26.07.2019

  2006 ve 2010 yıllarında beyin tümöründen ameliyat geçirdim malul maaşı bağlandı daha sonraki kontrol muayenelerinde maaşım kesildi daha sonra vergi indiriminden yararlanarak tekrar maaşım bağlandı Şu an 3yıldır her yıl heyete giriyorum %62 rapor çıkıyor 4000 prim gün sayım var 1980 doğum 1997 6.ay sgk girişim daha nekadar heyete gireceğim bunun bir sonu yokmu epilepsi hastasıyım cevaplarsanız memnun olurum hocam saygılar

  Cevapla
  • Mehmet
   25.12.2022

   Memur olarak emekli oldum.Emeklililiğim sonrası % 57 engelli raporu aldım vergi indiriminden yararlanabilirmiyim?

  • Danışma Birimi
   27.12.2022

   Merhaba,

   Emekli olduktan sonra çalışmadığınızda vergi kesilmez.

 • Levent
  26.07.2019

  4800 prim ile / 49 engelli raporu ile vergi indirimden yararlanıp emekli olmak için başvurdum acaba ne kadar maaş alabilirim

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   26.07.2019

   Merhaba,

   Prim tutarlarını bilmediğimiz için maaş hesaplaması yapmamız mümkün değil.

 • Huseyin
  11.07.2019

  Selâm ben 1989ssk girişim var pirimim 7200 iki defa bel fıtığı ameliyatı oldum sol gözde göz tembelliği var sağ göz zayıfladı sol el bileğinden kas yirtilmasi lif kopugundan ameliyat oldum bağırsaklardan ikitane polip aldırdım kemik erimesi başlangıcı var ak cigerde 6.7 büyüklüğünde cam görünümlü modül var buna göre kaçta kac rapor alabilirim

  Cevapla
 • FURKAN
  11.07.2019

  İyi günler . Yaşım 48 %40 süreli engelli raporum var.Raporu vergi dairesine teslim ettim ve 4-5 ay gibi süre içinde geri dönüş yapılacağı bildirildi.süreli engell durumundan birşey anlamadım bu rapora göre emekli olbilirmiyim

  Cevapla
 • Yılmaz
  08.07.2019

  Merhaba Bağkur’dan emekli oldum engelli emeklisi.Emekli olduktan sonra bir şirkette Asgari ücretli olarak işçi olarak çalışıyorum vergi indirimi alabilir miyim Teşekkürler

  Cevapla
 • Hikmet
  23.06.2019

  Merhaba yüzde 40 engelim var vergi indiriminden emekli olursam 4500 günüm var ayrıca sürekli iş göremezlik gelirim 1396 lira alıyorum emkli olursam maağaşım nekadar olur teşekkür ediyorum

  Cevapla
 • isa
  16.06.2019

  Merhaba
  Yaşım 48 8100 iş günü primim var.İşten çıkarıldım.Emekliliğime daha 5 yıl var.Ankilozan spondilit rahatsızlığımdan kaynaklı %42 sağlık kurulu raporu aldım.Raporu vergi dairesine teslim ettim ve 4-5 ay gibi süre içinde geri dönüş yapılacağı bildirildi.Vergi indiriminden faydalanıp emekli olmak için bir iş yerinde işe başladım primlerimi düşük ödüyorum.Emekli maaşıma etkisi olurmu .Lütfen bu konuda bana yardım edermisiniz.

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   16.06.2019

   Merhaba,

   Emekli maaşınızı son 5 yıl çok fazla etkilemez. Düşüş yaşanmaz. Çünkü tüm yılların prim ödemesi alınmaktadır.

 • Haluk
  12.06.2019

  %42 iki yıl süreli raporum onaylandı 18yilim doldu1999/7 ay sigorta girisliyim. 5800is günüm doldu. Asgari ücretli calisanim. Ne kadar emekli maaşı alabilirim

  Cevapla
 • Naci
  19.05.2019

  %90 raporum varhaziran 15 yani 1 aya kadar emekli başvurusu yapıcam asgari brütüm var ne kadar maaş baglanır bilgisi olan varmı ayrıca orana göre maaş degişiyormu

  Cevapla
 • Kuthan mert
  19.04.2019

  1993 sigorta başlangıç 5300 pirim günü 1976 dogumluyum yuzde 50 engelliyim emekli olabilirmiyim emekli maaşım ne kadar olur

  Cevapla
 • Fatih
  18.04.2019

  Merhabalar. Tip 1 hastasıyım tansiyon var ve astım var SSK 3900 gün oldu bunlardan yüzde kaç alırım be zaman emekli olurum ve kaç lira maaş alırım

  Cevapla
 • Nedim
  12.04.2019

  Yüzde 43 engelli raporun var 4900 günüm 1999 _1 Nisan isbsaim engelli indiriminden maaşım ne kadar olur yaşım 51

  Cevapla
 • dilek
  11.04.2019

  merhaba annem 2001 ssk başlangic yas 65 şuan 6075 prim var is yerinde dustu calisamiyor kolu kirik sanirim artik calisamaz emekli olabilirmi lutfen cevap verirsiniz inşallah

  Cevapla
 • Emre
  11.04.2019

  Yüzde 40 engelli raporum var 18 yıl 5290 gün pirimim var emeklilik başvurusunda bulundum 4000 bürüt maaş alıyordum ne kadar aylık bağlanır bilgisi olan cevap verirseniz sevinirim

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   11.04.2019

   Merhaba,

   1500- 1700 Tl civarı maaş alabileceğinizi düşünüyoruz.

  • Hasan
   17.04.2019

   Malulen emeklilik için başvuruda bulundum /46 raporum var şimdi vergiden muaf emeklilik için ne yapmam gerek 2002 girişim ve 4645 günüm var

 • serhat
  04.04.2019

  merhaba sigorta başlangıcı 1995 pirim 1996 yılında yatmaya başladı 2006 yılında vergi indiriminden dolayı % 65 rapor aldım 2019 mayıs ayında 20 yıllık pirim dolmuş olacak fakat resmi kurumda 15 yıl oldu ne kadar maaş ve toplu para alırım teşekkür ederim.

  Cevapla
 • Ümit demir
  29.03.2019

  4.1.2002 tarihinde işe girdim toplam 4350 günüm var %40 raporum var 2 yıl (540)gün askerlik borçlanması yaparsanız hemen emekli olursunuz dediler emekli
  Olursam ne kadar maaş bağlanır acaba

  Cevapla
 • Göksel yılmaz
  12.02.2019

  2000 yılı ekim ayında sigorta girişim 5300 günüm var heyetten %50 aldım ne kadar maaş bağlanır tşk

  Cevapla
  • mahmut toyoğlu beni
   18.08.2019

   1994 ssk girişim var 1109 gün ssk 7390 gün bağkur var 1977 doğumluyum %63 raporumvar ssk dan emekli olmak için nekadar günüm var

 • Şahin EKER
  08.02.2019

  SelamlarBenim %45 sürekli ömür boyu engelli raporum var08/11/1970doğumluyum
  İşe giriş tarihim 01/09/1988
  Toplam SSK primini 9300
  Emekli olabilir miyim maaşım düşük olurmu normal günümü beklemek daha iyimi olur teşekkürler

  Cevapla
 • ali
  25.12.2018

  merhaba babam yuzde 53 engelli durumundan emekli oldu 800 liradan başlayıp şimdi 1200 lira maas alıyor 2019 da zaman gelecek mi? ayrıca başka bir yerden maaş alma durumu varmı veya maaşı artması için yani düzenleme yapılması için dilekce felan vermemiz gerekir mi ?

  Cevapla
  • Caner kulaksız
   24.06.2019

   Emekliyim sakat raporu aldım bende kesilen vergi indiriminden yararlanabilirmiyim

  • Danışma Birimi
   24.06.2019

   Merhaba,

   Eğer bir işyerinde çalışmaya devam ediyorsanız maliyeden vergi indirimi yazısı alarak vergi indiriminden yararlanabilirsiniz.

 • kenan
  27.10.2018

  yüzde 72 engelli ve 2.derece vergi nindirimim var 5000 gün emekli sandığı 1700 gün uzun vade ssk var. ssk ya dilekçe verdiğimde bana son 3.5 yılın bizde olması lazım deyip maaş bağlamadılar,çaışamıyorum.pirim vazlam olmasına rağmende emekli olamıyorum ne yapmam lazım.bu konuda bana yardımcı olursanız sevinirim.

  Cevapla
  • Serhat
   15.08.2019

   %43 engellli raporum var.
   1998 Haziran girişliyim
   4100 gün prim ödemişliğim var
   350000 tl yatırılmış prim var
   Vergimindiriminden emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım.
   Yıllık ortalama 50000 tl üzerinden primim yatıyor beklemelimiyim emekli olmalımıyım
   Teşekkürler

 • Aydin
  27.10.2018

  Sayın ilgili ,
  Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi’nden 1 ay önce %68 oranında engelli raporu aldım.
  Kardiyoloji klass 3, Hipertansiyon ve diyabet 2 hastasıyım. Daha önce geçirdiğim kalp krizi sebebi ile kalbimin %40 oraninda hücre ölümü var.
  Stress tamamen yasak ve ciddi diyet yapıyorum .
  1992 girisliyim. Türkiye de 4a ve 4b olarak toplam sigorta ödeme gün sayım 3750 .
  Basvurumu yaptığım halde malesef henüz geri dönüş olmadi 4 ay diyorlar. Bekleme süresinde ölmem durumum da karım yada eşim ölüm ayligimdan faydalanabilir mi ? Çünkü emekli olmak için belge bekliyorum . İkinci sorum emekli olursam yaklaşım ücret ne olur.? Son sorun 2022 yasasından yararlanma durumunda SGK dan emekli maaşı da alabiliyor muyum.?
  Okumak ve cevaplamak için ayıracak olduğunuz zaman için şimdiden teşekkür ederim .

  Cevapla
  • Yakup Taşdemir
   06.06.2019

   İyi bayramlar. Brut 6500 tl maaşım var. Yuzde 45 raprum bulunmakta. sigortaya ilk girisim 1997.
   5000 gün prim var.
   Emekli olursam ne kadar maas bağlanır.
   Bir sorum daha olucak. Isyerimden anlaşmali ayrilsam daha sonra dışardan( işsiz olarak ) emeklilik başvurusu yapabilirmiyim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir