Engelli

Engelli Sağlık Kurulu Raporuna Nasıl İtiraz Edilir?

Engelli Sağlık Kurulu raporuna yapılacak itirazlar, raporun verildikten sonra üzerinde hiçbir değişiklik yapılamamasına bağlı olarak şekillenmektedir. Engelli raporu, verildikten sonra üzerinde değişiklik yapılamayacak raporlar arasında yer almaktadır. Bu bağlamda raporun resmi kayıtlara ve hastane sistemine işlenmesinden sonra, raporun verildiği hastane dahil üzerinde değişiklik yapamaz. Raporun değiştirilmesi, ancak Engelli Sağlık Kurulu raporuna itiraz sürecinde gerçekleştirilmektedir. Bu durumda kişilerin itiraz sebeplerini ortaya koymaları ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak yönlendirmelerde gönderilecek yeni hastaneden tekrar rapor almaları gerekecektir.


Engelli Sağlık Kurulu Raporuna İtiraza Süreci

Engelli Sağlık Kurulu raporuna itiraz basamakları, kişilerin bekledikleri sonuçları raporlarda görememesine bağlı olarak bir hata yapıldığını düşünmeleri ile başlamaktadır. Bu bağlamda kişiler, kurul raporlarını yenileme evresinde devlet hastanelerine başvururlar. Devlet hastaneleri tarafından rapor prosedürünce belirlenen tetkikler ve tahliller yapılır. Yaklaşık 2 gün sürecek bu tahlil evresinin sonrasında kişilere rapor teslim edilir. Rapor incelendiğinde rapor sonuçları içerisinde, engel yüzdesi belirtilecektir. Genellikle %40 engel yüzdesinin üzerine destek ve yardımlardan yararlanma durumu olduğundan, rapor sonucunun %35- 37 civarında kalması durumunda itiraz gerçekleşmektedir. Bunun yanı sıra beklenenden yüksek rapor oranı durumu da itirazlara neden olmaktadır. Kişilere, aldıkları engelli raporu sisteme işlendikten sonra verilmektedir. Bu nedenle değişiklik için resmi itiraz gerekmektedir. engelli Sağlık Kurulu raporuna itirazlar, birden fazla raporun alınması, gelir dairesine intikal eden raporların sorgulanması gibi durumlarda yapılabilmektedir.

Engelli Sağlık Kurulu Raporuna İtiraz Basamakları

Engelli Sağlık Kurulu raporuna itiraz adımları şöyle sıralanabilir:

 • İtiraz başvuruları İl Sağlık Müdürlüğü’ne yapılmaktadır. Bu kapsamda yapılan itirazlar, Engelli Sağlık Kurulu raporuna itiraz dilekçesinde resmileştirilir. İtirazın sahibi olan kişi, dilekçe örneğinde itiraz nedenlerini sıralamalıdır. Bu dilekçenin örneklerini internet üzerinden bulabilirsiniz.
 • Dilekçe değerlendirmeye alınır. Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilmiş başka bir hastaneye gönderilir. Bu hastanede tüm işlemler tekrar yapılarak yeni sağlık kurulu raporu alınır.
 • Engelli Sağlık Kurulu raporlarının sonuçlarının aynı olması durumunda yeni bir itiraz kabul edilmez. Raporun doğruluğu tescillenir ve kişilerin resmi işlemlerinde bu raporu kullanmaları gerekir. Ancak ikinci hastanenin verdiği rapor, ilk rapordan farklı ise, kişi hakem hastaneye gönderilir. Hakem hastanede tekrar test ve tetkikler yapılarak hangi raporun doğru olduğuna karar verilir. Seçilecek hakem hastanenin, kişinin ikamet adresine yakın olması gerekmektedir. ikamet adresi çevresinde en yakın hakem hastaneye kişi, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gönderilir.

Gelir Dairesine İntikal Eden Sağlık Raporlarına İtiraz

Engelli kurul raporlarına gelir dairesi için itiraz etmek, gelir dairesinin belirli bir engel oranında sağladığı hizmetlerden yararlanmak istenmesi, ancak alınan raporun gerekli yüzdeye ulaşmaması durumunda olabilmektedir. Bu kapsamda alınan rapor, yeni değerlendirme için başka bir hastaneye gönderilir. Engel tanı ve bulgularının açıkça anlatılıyor olması, laboratuar sonuçlarının rapora işlenmesi gibi gereklilikler nedeniyle de itirazlar yapılabilmektedir.

Birden Fazla Engelli Raporu Varlığında İtiraz

İki ve daha fazla raporun varlığında itiraz etmek için raporda belirtilen bulgu ve engel yüzdelerinin farklı olması gerekmektedir. özellikle düzenli aralıklarla rapor yenilemesi gereken kişiler için bu itirazlar, raporun yeniden incelenmesi için yapılmaktadır. Bu çeşit itirazlarda Sağlık Müdürlüğü, hakem hastane belirler ve raporlarla birlikte engelli raporu sahibi olan kişiyi hakem hastanelere gönderir. Hastane, raporları ve kişiyi değerlendirerek kesin sonuca ulaşır. Hakem hastaneye itiraz seçeneği bulunmamaktadır.

Hangi Durumlarda Engelli Sağlık Kurulu Raporuna İtiraz Edilmelidir?

Engelli Sağlık Kurulu raporuna itirazı gerektirecek haller şu şekilde sıralanabilir:

 • Engelli Sağlık Kurulu raporunun süresine ilişkin itirazlar: Engelli raporu sürekli olarak verilmişse, ancak kişinin engel durumunun değiştiğine yönelik bir tutum varsa, bu durumda rapora itiraz edilmesi gerekmektedir. Süresiz verilen engelli raporlarında kişilerin itirazları kapsamında, verilişin üzerinden kaç yıl geçerse geçsin, rapora itiraz hakkı bulunmaktadır. Bu durumda kişi, başka bir hastaneye gönderilerek yeni rapor alır. Raporda belirtilen engel durumu oranlarının çok farklı olması halinde hakem hastane devreye girer ve hakem hastanenin yapacağı değerlendirme sonucu kabul görür.
 • Raporda ağır engellilik durumuna ilişkin sorunun yanlış yanıtlanması durumunda rapora yapılan itirazlar değerlendirmeye alınacaktır. Örneğin raporda belirtilen oranın %85 olması durumunda, son bölümde yer alan ‘ağır engellilik var mı’ sorusunun Evet şeklinde yanıtlanması gerekmektedir. ancak bu soruya Hayır seçeneği işaretlenmişse, itiraz edilmelidir. Bunun yanında raporda belirtilen engel oranı %60 civarı ise, ağır engelliğe ilişkin soruya Evet yanıtı verilmişse de itiraz yerinde olacaktır.
 • Raporun iş başvurusu için alınmış olmasına rağmen, rapor içerisinde ‘Çalışabilir’ ibaresi yer almıyorsa, rapora itiraz edilmelidir. Bu tür itirazda İl Sağlık Müdürlüğü, kişileri, raporu aldıkları hastaneye geri gönderebilmektedir.
 • Vakıf maaşlarına başvuru yapan kişilerin sürekli engel raporunun Mart 2013 tarihinden önceki bir tarihte alınmış olması durumunda kişiler, rapor yenilemek için itiraz dilekçesi yazabilmektedir. Bunun nedeni Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün belirtilen tarihten önceki raporları dikkate almamasıdır.
 • Rapor ibarelerinin eksik yazılmış olması halinde rapora itiraz edilmelidir. Örneğin ağır ya da hafif olmak üzere engel durumu ile ilgili bilgi vermeyen raporlara, rapor süresini yazmayan hastanelere itiraz edilmelidir. Süresiz raporlarda dahi rapor süresi kısmına ‘süresiz’ ibaresi yazılmalıdır. Bunun yazılmaması halinde rapor geçerliliği tehlikeye girecektir.

Belirtilen durumlara ek olarak eğitim tedbiri raporlarında çocukların raporlarının içeriğinin okullara ve rehabilitasyon merkezlerine uygun olmaması durumunda yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınır.

Engelli Sağlık Kurulu Raporuna İtiraz Süresi

Engelli kurul raporu itirazları için süre bulunmamaktadır. Bu kapsamda kişiler, istedikleri zaman raporlara itiraz edebilmektedir. Rapor sürelerinin 2-3 yıl olması halinde zaten 2 yıl sonra rapor yenilenecektir. Ancak süresiz raporlarda itiraz süresi bulunmaz. Kişi, süresiz raporunun belirttiği ibarelerde değişiklik olduğunu düşünmesi halinde, istediği zaman itirazda bulunabilir.

Askeri Hastanelerden Alınan Engelli Raporuna İtiraz

Engelli raporunu askeri hastanelerden alanların itirazları, tıpkı diğer hastane itirazları gibi değerlendirilmektedir. Ancak son düzenlemelerde askeri hastanelerin kapatılması nedeniyle yapılacak itirazlarda kişiler tekrar askeri hastanelere gönderilemezler. Sivil hastanelere gönderilen rapor sahiplerinin yeni raporları, sivil hastane tarafından verilir ve hakem hastaneler de bu kişiler için kullanılabilir. Kişinin askeri hastane ile bağlantısı kalmaz.

‘TSK’da görev yapamaz’ ibaresi içeren askeri hastane engelli sağlık kurulu raporlarında itiraz da aynı şekilde gerçekleştirilir. Askeri görevler konusundaki sağlık kurulu raporlarına itiraz sürecinde, kişi direkt olarak hakem hastaneye yönlendirilir. Engelli kurul raporu sahibi askeri personelin raporlarını yenilemesi söz konusu ise, Sağlık Bakanlığı’nın resmi sitesinde yayınlanan kurul raporu vermeye yetkili hastaneler listesine bakarak alınabilmektedir. Bu konuda TSK mensuplarının sivillerden farkı yoktur. Bu raporlara itiraz süreçleri de belirtildiği gibi, sivillerle aynı şekilde işler.

Sağlık Raporuna itiraz Etmeden Yeni Rapor Almak

Sağlık raporu itirazı olmadan yeni rapor talebinde bulunmak mümkün değildir. Alınan her kurul raporu, uluslar arası sağlık platformuna kaydedilmektedir. Bu nedenle kişilerin  Engelli Sağlık Kurulu raporuna itirazlarının olmaması halinde rapor geçerliliğini sürdürür. Kişinin T.C.kimlik numarası ile yapılacak sorgulamada, rapor kaydı bulunabilecektir.

E-Devlet Engelli Raporu Sorgulama Nasıl Yapılır?

Engelli Sağlık Raporu Vermeye Yetkili Hastaneler Hangileri?

Engelli Maaşı Kimlere Verilir, Şartları Nelerdir?

İlgili Makaleler

4 Yorum

 1. Annem için engelli maaşı için İstinye hastanesine gittim burda%75 hayır çıktı itirazda bulundum bize başka bir hastane olan Kağıthane devlete gittik orası da sonucu bize vermeden il sağlık müdürlüğüne göndermiş fakat sonucu bilmiyor şimdide hakem heyeti olarak Şişli Etfal’e gönderdiler acaba neden soruma cevap verir misiniz ayrıca annem şeker tansiyon kalp kulağında cihaz var ve de norolojiden sağlık raporları var

  1. Merhaba,

   İtiraz sonucu ikinci hastaneden rapor istendiğinde ayrıca birde hakem hastane atanır. Kağıthanenin verdiği rapordaki oranları görmek lazım.

 2. Meraba ben hazıran da bulundugum ılceden engellı rapor basvurusu ysptım gozum ıcın yuzde 36 oranında rapor verdılrr ardından agustosta kaza gecırıp sag kulagımı kaybettım kafa tasım kırıldı ve rapor a ıtıraz ettım ekımde bana ılk once goz ıcın yuzde 37 kulak ıcın yuzde 22 oranında rapor verıp hakem hastahanesıne gonderdıler orda ıse gozume yuzde 20 kulagıma yuzde 12 verdıler suan ne yapmalıyım yardımcı olursanız cok sevınırım not:( sol gozum hıc gormuyor sag gozumde amelıyatlı)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu