emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Engelli Sağlık Kurulu Raporuna Nasıl İtiraz Edilir?

Engelli Sağlık Kurulu Raporuna Nasıl İtiraz Edilir?

Engelli Sağlık Kurulu raporuna yapılacak itirazlar, raporun verildikten sonra üzerinde hiçbir değişiklik yapılamamasına bağlı olarak şekillenmektedir. Engelli raporu, verildikten sonra üzerinde değişiklik yapılamayacak raporlar arasında yer almaktadır.

Bu bağlamda raporun resmi kayıtlara ve hastane sistemine işlenmesinden sonra, raporun verildiği hastane dahil üzerinde değişiklik yapamaz. Raporun değiştirilmesi, ancak Engelli Sağlık Kurulu raporuna itiraz sürecinde gerçekleştirilmektedir.

Bu durumda kişilerin itiraz sebeplerini ortaya koymaları ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak yönlendirmelerde gönderilecek yeni hastaneden tekrar rapor almaları gerekecektir.

Engelli Sağlık Kurulu Raporuna İtiraza Süreci

Engelli Sağlık Kurulu raporuna itiraz basamakları, kişilerin bekledikleri sonuçları raporlarda görememesine bağlı olarak bir hata yapıldığını düşünmeleri ile başlamaktadır. Bu bağlamda kişiler, kurul raporlarını yenileme evresinde devlet hastanelerine başvururlar. Devlet hastaneleri tarafından rapor prosedürünce belirlenen tetkikler ve tahliller yapılır.

Yaklaşık 2 gün sürecek bu tahlil evresinin sonrasında kişilere rapor teslim edilir. Rapor incelendiğinde rapor sonuçları içerisinde, engel yüzdesi belirtilecektir. Genellikle %40 engel yüzdesinin üzerine destek ve yardımlardan yararlanma durumu olduğundan, rapor sonucunun %35- 37 civarında kalması durumunda itiraz gerçekleşmektedir.

Bunun yanı sıra beklenenden yüksek rapor oranı durumu da itirazlara neden olmaktadır. Kişilere, aldıkları engelli raporu sisteme işlendikten sonra verilmektedir. Bu nedenle değişiklik için resmi itiraz gerekmektedir. engelli Sağlık Kurulu raporuna itirazlar, birden fazla raporun alınması, gelir dairesine intikal eden raporların sorgulanması gibi durumlarda yapılabilmektedir.

Eğer yeni bir “engelli raporu” almak isterseniz, konumuzu detaylıca incelemenizi öneririz.

Engelli Sağlık Kurulu Raporuna İtiraz Basamakları

Engelli Sağlık Kurulu raporuna itiraz adımları şöyle sıralanabilir:

 • İtiraz başvuruları İl Sağlık Müdürlüğü’ne yapılmaktadır. Bu kapsamda yapılan itirazlar, Engelli Sağlık Kurulu raporuna itiraz dilekçesinde resmileştirilir. İtirazın sahibi olan kişi, dilekçe örneğinde itiraz nedenlerini sıralamalıdır. Bu dilekçenin örneklerini internet üzerinden bulabilirsiniz.
 • Dilekçe değerlendirmeye alınır. Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilmiş başka bir hastaneye gönderilir. Bu hastanede tüm işlemler tekrar yapılarak yeni sağlık kurulu raporu alınır.
 • Engelli Sağlık Kurulu raporlarının sonuçlarının aynı olması durumunda yeni bir itiraz kabul edilmez. Raporun doğruluğu tescillenir ve kişilerin resmi işlemlerinde bu raporu kullanmaları gerekir. Ancak ikinci hastanenin verdiği rapor, ilk rapordan farklı ise, kişi hakem hastaneye gönderilir.
 • Hakem hastanede tekrar test ve tetkikler yapılarak hangi raporun doğru olduğuna karar verilir. Seçilecek hakem hastanenin, kişinin ikamet adresine yakın olması gerekmektedir. ikamet adresi çevresinde en yakın hakem hastaneye kişi, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gönderilir.

Gelir Dairesine İntikal Eden Sağlık Raporlarına İtiraz

Engelli kurul raporlarına gelir dairesi için itiraz etmek, gelir dairesinin belirli bir engel oranında sağladığı hizmetlerden yararlanmak istenmesi, ancak alınan raporun gerekli yüzdeye ulaşmaması durumunda olabilmektedir. Bu kapsamda alınan rapor, yeni değerlendirme için başka bir hastaneye gönderilir. Engel tanı ve bulgularının açıkça anlatılıyor olması, laboratuar sonuçlarının rapora işlenmesi gibi gereklilikler nedeniyle de itirazlar yapılabilmektedir.

Birden Fazla Engelli Raporu Varlığında İtiraz

İki ve daha fazla raporun varlığında itiraz etmek için raporda belirtilen bulgu ve engel yüzdelerinin farklı olması gerekmektedir. özellikle düzenli aralıklarla rapor yenilemesi gereken kişiler için bu itirazlar, raporun yeniden incelenmesi için yapılmaktadır.

Bu çeşit itirazlarda Sağlık Müdürlüğü, hakem hastane belirler ve raporlarla birlikte engelli raporu sahibi olan kişiyi hakem hastanelere gönderir. Hastane, raporları ve kişiyi değerlendirerek kesin sonuca ulaşır. Hakem hastaneye itiraz seçeneği bulunmamaktadır.

Engelli raporu alırken istenen “Tam Teşekküllü Sağlık Raporu” süreci için konumuzu incelemenizi öneriyoruz.

Hangi Durumlarda Engelli Sağlık Kurulu Raporuna İtiraz Edilmelidir?

Engelli Sağlık Kurulu raporuna itirazı gerektirecek haller şu şekilde sıralanabilir:

 • Engelli Sağlık Kurulu raporunun süresine ilişkin itirazlar: Engelli raporu sürekli olarak verilmişse, ancak kişinin engel durumunun değiştiğine yönelik bir tutum varsa, bu durumda rapora itiraz edilmesi gerekmektedir. Süresiz verilen engelli raporlarında kişilerin itirazları kapsamında, verilişin üzerinden kaç yıl geçerse geçsin, rapora itiraz hakkı bulunmaktadır. Bu durumda kişi, başka bir hastaneye gönderilerek yeni rapor alır. Raporda belirtilen engel durumu oranlarının çok farklı olması halinde hakem hastane devreye girer ve hakem hastanenin yapacağı değerlendirme sonucu kabul görür.
 • Raporda ağır engellilik durumuna ilişkin sorunun yanlış yanıtlanması durumunda rapora yapılan itirazlar değerlendirmeye alınacaktır. Örneğin raporda belirtilen oranın %85 olması durumunda, son bölümde yer alan ‘ağır engellilik var mı’ sorusunun Evet şeklinde yanıtlanması gerekmektedir. ancak bu soruya Hayır seçeneği işaretlenmişse, itiraz edilmelidir. Bunun yanında raporda belirtilen engel oranı %60 civarı ise, ağır engelliğe ilişkin soruya Evet yanıtı verilmişse de itiraz yerinde olacaktır.
 • Raporun iş başvurusu için alınmış olmasına rağmen, rapor içerisinde ‘Çalışabilir’ ibaresi yer almıyorsa, rapora itiraz edilmelidir. Bu tür itirazda İl Sağlık Müdürlüğü, kişileri, raporu aldıkları hastaneye geri gönderebilmektedir.
 • Vakıf maaşlarına başvuru yapan kişilerin sürekli engel raporunun Mart 2013 tarihinden önceki bir tarihte alınmış olması durumunda kişiler, rapor yenilemek için itiraz dilekçesi yazabilmektedir. Bunun nedeni Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün belirtilen tarihten önceki raporları dikkate almamasıdır.
 • Rapor ibarelerinin eksik yazılmış olması halinde rapora itiraz edilmelidir. Örneğin ağır ya da hafif olmak üzere engel durumu ile ilgili bilgi vermeyen raporlara, rapor süresini yazmayan hastanelere itiraz edilmelidir. Süresiz raporlarda dahi rapor süresi kısmına ‘süresiz’ ibaresi yazılmalıdır. Bunun yazılmaması halinde rapor geçerliliği tehlikeye girecektir.

Belirtilen durumlara ek olarak eğitim tedbiri raporlarında çocukların raporlarının içeriğinin okullara ve rehabilitasyon merkezlerine uygun olmaması durumunda yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınır.

Engelli Sağlık Kurulu Raporuna İtiraz Süresi

Engelli kurul raporu itirazları için süre bulunmamaktadır. Bu kapsamda kişiler, istedikleri zaman raporlara itiraz edebilmektedir. Rapor sürelerinin 2-3 yıl olması halinde zaten 2 yıl sonra rapor yenilenecektir.

Ancak süresiz raporlarda itiraz süresi bulunmaz. Kişi, süresiz raporunun belirttiği ibarelerde değişiklik olduğunu düşünmesi halinde, istediği zaman itirazda bulunabilir.

Engelli Raporu İtiraz Sorgulaması

İtiraz ettiğiniz engelli raporunun sorgulama işlemini online olarak internet üzerinden yapabilirsiniz. Açılan ekrana “T.C Kimlik” numaranızı girmeli ardından “Güvenlik Kodu” alanına doğru kodu girerek sorgulama işlemini yapabilirsiniz.

Askeri Hastanelerden Alınan Engelli Raporuna İtiraz

Engelli raporunu askeri hastanelerden alanların itirazları, tıpkı diğer hastane itirazları gibi değerlendirilmektedir. Ancak son düzenlemelerde askeri hastanelerin kapatılması nedeniyle yapılacak itirazlarda kişiler tekrar askeri hastanelere gönderilemezler. Sivil hastanelere gönderilen rapor sahiplerinin yeni raporları, sivil hastane tarafından verilir ve hakem hastaneler de bu kişiler için kullanılabilir. Kişinin askeri hastane ile bağlantısı kalmaz.

TSK’da görev yapamaz’ ibaresi içeren askeri hastane engelli sağlık kurulu raporlarında itiraz da aynı şekilde gerçekleştirilir. Askeri görevler konusundaki sağlık kurulu raporlarına itiraz sürecinde, kişi direkt olarak hakem hastaneye yönlendirilir.

Engelli kurul raporu sahibi askeri personelin raporlarını yenilemesi söz konusu ise, Sağlık Bakanlığı’nın resmi sitesinde yayınlanan kurul raporu vermeye yetkili hastaneler listesine bakarak alınabilmektedir. Bu konuda TSK mensuplarının sivillerden farkı yoktur. Bu raporlara itiraz süreçleri de belirtildiği gibi, sivillerle aynı şekilde işler.

Sağlık Raporuna itiraz Etmeden Yeni Rapor Almak

Sağlık raporu itirazı olmadan yeni rapor talebinde bulunmak mümkün değildir. Alınan her kurul raporu, uluslar arası sağlık platformuna kaydedilmektedir. Bu nedenle kişilerin  Engelli Sağlık Kurulu raporuna itirazlarının olmaması halinde rapor geçerliliğini sürdürür. Kişinin T.C.kimlik numarası ile yapılacak sorgulamada, rapor kaydı bulunabilecektir.

E-Devlet Engelli Raporu Sorgulama Nasıl Yapılır?
Engelli Sağlık Raporu Vermeye Yetkili Hastaneler Hangileri?
Engelli Maaşı Kimlere Verilir, Şartları Nelerdir?
Yorumlar

 1. UfukAlp dedi ki:

  Tamamen yanlış bilgiler verilmiş.
  Engelli sağlık kurulu raporu için itiraz süresi rapor tarihinden itibaren 30 gündür.
  İtirazlar il sağlık müdürlüğüne yapılır.

 2. Ümit dedi ki:

  Girdiğim sağlık kurulunda uyuku apnemin ağır şiddetli olmasına rağmen (makineyi aldım kullanıyorum) benden 3 aylık cihazı kullandığımın çıktısını istemektedir bununla ilgili bir kanun varmıdır keyfi bir uygulamamıdır

 3. Gamze dedi ki:

  Merhaba benm teyzem serebral palsy sekeli + guadriparezi hastasi doğuştan engelli yani ilk raporu 18 yaşında alindi yuzde92 engelli snra bi diğer rapor var yüzde 70 girilmiş ama hastane adi yok en son ki raporuda yuzde60 engelli süresiz ağır özürlü. yüzde 60 olduğu için son rapor daha önceki yüzde 70 lik üstü engelli ayligi aldığı için şuan maaşı yarısı kesiliyor 650 lira aliyor ama teyzem doğuştan engelli ve şuan 62 yaşında ilk rapordan bile daha engeli ağır yaşı gereği ben bu son rapor için nasıl itiraz edebilirim en ağır engelli bireylerden birisi ama kendisi bu hata yuz7dn 650 lira engelli ayligi aliyor durumu düzeltmek istiyorum itiraz nasil edicem yardımcı olursanız sevinirim

 4. HASAN MUTLU dedi ki:

  ENGELLİ RAPORU İÇİN KALPTEN 37 ORAN VERDİLER BİRDE HEPATİT B DEN QUANTAVİR RAPORLU İLAÇ KULLANIYORUM İTİRAZ ETSEM OLURMU

 5. Gökay Aral dedi ki:

  1 Bel fıtığı diskhernisi takıldı 2 boyun fıtığı implant ve protez takıldı 3 omurilik ameliyatı oldum 6 plak 30 vida takıldı 2018de beyin cerrahi yüzde 30 vermiştir 18 Mart 2021 de beyin cerrahi yüzde 8 oran verdi nöroloji polinorapati oran vermedi KBB 2018de yüzde 8 verdi 2021de yüzde 6 verdi kifoz hafif artmıştır engelli oranı vermedi

 6. Furkan dedi ki:

  Merhaba. Benim eski süreli rapor %67 idi. İstanbul çapadan almıştık. Sonra süresiz olmasını istedik. Kurula girdik vs. %40 verdiler bize aynı olacak dediler. Ama düşük verildi. Seneler oldu alalı. Engelli kimliğimde halen %67 yazmakta. Şimdi yeşil pasaport için min %50 rapor istiyor. İtiraz etsek acaba eski raporu ve engelli kartımdaki oranı dikkate alıp düzeltme yaparlar mı uğraşmaya değer mi ne yapsak şaşırdık kimden net bilgi alabiliriz? Teşekkürler.

 7. Merhaba dedi ki:

  merhaba
  engelli raporu almak için hastaneden kalp ve hipertansiyondan 37 oran verdiler ek olarak bende hemoroid var ama dahiliye yazmadı bana genel cerrah olması gerekiyor dedi ama başvuru yapılırken genel cerrah klinigine yönlendirmemişlerdi .hemoroid tanısını eklemek için tekrar başvuru veya itiraz etmemi gerekiyor.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Hemoroid tedavi edilebilecek düzeyde ise oran çıkmaz. Aksi bir durumda % 10 oran alınabilir. doktorun teşhisine bağlı değişkenlik gösterebilir.

 8. dedi ki:

  Engelli raporundan bademcik alınmış olmasına puan verilirmi kbb gitmek gerekiyor .tip 1 diyabetim troid var ikisinden % 37 rapor verdiler ama sekerimin 200 üstünde olduğunu söylememiştim ondanda puan verilirmi

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Açlık şekeriniz 200 üstü ise ondan da oran çıkabilir. ancak bademcikten oran çıkmaz.

 9. Arzu dedi ki:

  Merhabalar eşin felç hastası 11 senedir ilk raporda yüzde 78 idi veağır engellidi evde bakım maaşı alıyordum ama ötv için baş vurduk /68 indirdiler ve kısmi bağımlı demişler maaş kesildi ben yeniden rapor aldım şimdide :/85 demişler ve yine kısmi bağımlı demişler ne yapmam lazım şütfen yardım edin

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Son bir hakem hastane talebinde bulunabilirsiniz.

 10. İrfan Ormancı dedi ki:

  Merhaba. Oğlum Down Sendromlu. 12 yaşında. ÇÖZGER’ini 04.01.2022 tarihinde yeniledik. “Çok İleri Düzeyde ÖGV vardır.” ibaresi yazılı raporda. Bu da %70-79 engel oranına tekabül ediyor. Önceki raporda ise bu oran %90-99 şeklindeydi. Daha önceki raporlarda ise %60, %75… gibi farklı oranlar vardı. Down sendromunun tedavisi yok. Bu farklı oranlar neler? Neyse son rapora itiraz süresi geçti. Araç almak istiyorum, bu oran yeterli değil sanırım. Ne yapmalıyım?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Çok İleri Düzeyde ÖGV vardır ibaresi varsa bu rapor ile ötv muafiyetli araç alabilirsiniz.

 11. ali dedi ki:

  Merhaba annemin %85 engelli raporuna 30 gün içinde ititraz ettik. Yeni rapor %95 olarak çıktı. Bu durumda hakem hastaneye gönderilecek mi ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İtirazınız olmaz ise İkinci rapor geçerlidir.

  2. Nazlı dedi ki:

   Merhabalar 96 olan süresiz raporumuz barkodsuz olduğu için araç alımı yapamadık bunun için tekrar heyete girdi ve oran 86 ya düşürüldü. Bununla ilgili itirazda bulanacağız . Süreç nasıl ilerledi dönüşler kaç gün içerisinde oldu bilgi verebilir misiniz?

 12. kadir dedi ki:

  merhaba anem için baş vurdum %90 engeli çıktı 2.kısmi olduğu için evde bakım aylıgı çıkmadı .birde annem 2000 yılında gözden 1 gözü hiç görmuyor diger gözü %15 görme oranı o yılar %90 verilmiş engeli maaşı bağlandı 2008 ssk maaşı bağlanınca kesildi yıl 2022 göz için anneme yazılan %58 rapor bu eski raporu nerden ala bilirim yeni rapor ile itiraz nasıl yapabilirim teşekkurler takıldıgım konu evde bakım sıkıntı yanı %100 tam bagımlı kişilere yani yatalak hastalara bağlanıyor .onu geçtim göz olayına takıldım yardımcı olur iseniz sevinirim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Eski raporların e devlete göremezsiniz. İl sağlık müdürlüğüne müracaat edebilirsiniz.

 13. Ali dedi ki:

  Babamın % 85 raporu varken ağır engelli idi sonradan rapor güncellenmesi yapılıyor denerek tekrar rapor cıkarttık bu sefer oran %96 ya çıktı lakin bu ağır engelli durumunu işaretlememişler, kısıtlı engelli olarak durumunu güncellediler..Bu nasıl iş arkadaş ya bu devlet doktorlarının derdi nedir?Çok büyük vebal altında kalıyorlar…

 14. sevgim dedi ki:

  MERHABA,eşim 2019 yılında troit kanseri, sedef hastalığından %83 engelli raporu aldı.Bu süreçte EKPSS sınavına hazırlandı şimdi ek atama beklerken süreli raporune yenileme başvurusu yaptığında %15 oran belirlemişler. Şimdi atanıp atanamayacağından endişe etmekte.Buna itiraz etsek acaba değişirmi?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   1 ay içinde itiraz edebilirsiniz. Doktorların görüşlerinde farklılık olabilir. İtiraz etmenizde fayda var.

 15. Fatima dedi ki:

  Merhaba Ben geçen sene silahla yaralandim AC, KC, diyafram, ince ve kalın bagirsaklarimdan ameliyat oldu tedavim bitti taburcu oldu, iş gücü kaynım çok fazla rapor için hastane ye gittim, Devlet hastanesi Yüzde 0 rapor verdi itiraz ettim, Araştırma hastanesi sadece diyafram ve AC yüzde 25 lik rapor verdi itiraz ettim, Başka bir şehir e Hakem hastane ye sevk edildim Araştırma hastanesinin verdiği Yüzde lik puan i sildi ben Adlı Tıp tan mi rapor almalıyım, ne yapmam gerek, Adlı mercilere başvuru yapabilir siniz diyor, Raporlarım elimde Kazalarda rapor verilmiyor mu ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Adli tıp tan da ayrıca rapor talep edebilirsiniz.

 16. Fatih dedi ki:

  Merhabalar
  İlk rapora itiraz edildiginde itirazın sonuçlanması ne kadar sürer ve sonuçlandığında ki hastaneye ne kadar surede gitmek gerekir. Ayrica ikametinin bulunduğu ilden baska ilde itiraz edilirmi

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Raporu aldığınız ilin sağlık müdürlüğüne başvurmalısınız. İtiraz 10 15 gün arasında sonuçlanarak gidilecek hastane bilgisi verilir.

 17. numan dedi ki:

  uyku apnesi ve sedef hastalığı için yüzde 40 aldım ancak sağlık kurulu yüzde 38 e ındırmış sedef hastalığımın puanında ındırıme gitmişler halıyle engellı raporum yüzde 40 ın altına ındığınden engelli emekliliğime engel teşkil etti ,sedef hastalığı zaman ıcınde oldukça ilerleyip belli zamanlarda çoğalıyor vucudmun belli bölgelerinde itiraz hakkı doğarmı

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   6 ay geçtikten sonra tekrar müracaat edebilirsiniz.

 18. Naci dedi ki:

  Ben sağlık kuruluna rapor almak için gittim tüm doktarlara onaylatim sıra kurula geldi içeri almailar git 1 hafta sonra gel dediler 1 hafta sonra gittim bir A4 kağıdı verdiler doktar kaşeleri var oran yok saglam yazmışlar oysaki bende. şeker kalp ritim bozukluğu panik atak yüksek tansiyon böbrek tek beyinde 2 tane kist var eplepsi hastasıyım ilaçların çoğu raporlu yüzde kaç oranında rapor alabilirim birde nereye müracaat etmem gerekiyor

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Beyindeki kist iyi huylu ise diğerleri için toplamda % 40 ın altında oran çıkar. Bir ay içinde sağlık müdürlüğüne müracaat ederek itiraz edebilirsiniz.

 19. Zeynep dedi ki:

  Üniversite hastanesinde calismaktayim malulen emekli edecek oldular iki yıl süreli 3cu alisim rapora işyeri ben istemediğim halde beni zorunlu emekli edermi 4d li olarak çalışmaktayım engelli raporumu itiraz etsem çalışma imkanım olur mu tekrardan gün sayım 6bin gün olduğu için dediler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Raporunuza istinaden sağlık nedeni ile işten çıkartabilirler. Rapora itiraz edebilirsiniz.

 20. semra ormancı dedi ki:

  merhaba detayları yazmadım..oğlum 9 yaşında 3 kattan düşerek…ağır yaralandı…bu durumdan sonra hafızasını kaybetti 1 ay süre ile…sonrasında 14 yaşında ameliyat oldu….bacağına platin takıldı ..bacak bütün kaldı ayrıca 6 santım kısa…beraberinde skalyoz olustu.bugün 31 yaşında..hem psıkolojık hemde bedensel engelleri var…hiç bir işe alınmadı…okul döneminde kaza geçirdi okulada gıdemedi…bugünkü şartlarda merdıven çıkarken..yürürken..zorlanıyor…ve oğluma ortapedi sadece 29 verdi..diğer bölümler sorunsuz buldu muayene etmeden….itiraz etmeyip yeneden 6 ay sonra değerlendirme yapsak mümkünmü

 21. Nurcan dedi ki:

  Benim gözlerimde keratoconus hastalığı var ama gözlük olmuyomuş hastalığım baya ilerlemiş bende çalışmakta çok zorlanıyorum bursa sehir hastesine sağlık kuruluna gittim engelli raporu almak için raporda engel oranı 0 yazıyo işyerim gönderdi beni bunları yapmam için hiç bir sonuç alamadım itiraz etmek istiyorum ne yapmam gerek

 22. Tevfik dedi ki:

  Ocak 2019’da devlet hastanesinden alınan raporda Annemin engellilik durumu %93 çıktı ancak ‘ağır engellilik var mı’ sorusu “Evet” olarak işaretlenmediğinden maaş bağlanamıyormuş. Hastaneye başvuru amacımız zaten evde yardım parası almaktı. 1 yıllık olarak düzenlenen bu raporun düzeltilmesi için 1 yıllık sürenin dolmasını beklemek mi gerekiyor, yoksa itirazla bu sorun düzeltilebilir mi? Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler…

 23. Emrah çan dedi ki:

  12 Kasım ayında engelli sağlık raporuma itiraz ettim sonuç hala belli değil çıkıp çıkmadığını nasıl öğrenebilirim?

 24. Hacer dedi ki:

  Annem için engelli maaşı için İstinye hastanesine gittim burda%75 hayır çıktı itirazda bulundum bize başka bir hastane olan Kağıthane devlete gittik orası da sonucu bize vermeden il sağlık müdürlüğüne göndermiş fakat sonucu bilmiyor şimdide hakem heyeti olarak Şişli Etfal’e gönderdiler acaba neden soruma cevap verir misiniz ayrıca annem şeker tansiyon kalp kulağında cihaz var ve de norolojiden sağlık raporları var

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İtiraz sonucu ikinci hastaneden rapor istendiğinde ayrıca birde hakem hastane atanır. Kağıthanenin verdiği rapordaki oranları görmek lazım.

 25. Cıvan dedi ki:

  Meraba ben hazıran da bulundugum ılceden engellı rapor basvurusu ysptım gozum ıcın yuzde 36 oranında rapor verdılrr ardından agustosta kaza gecırıp sag kulagımı kaybettım kafa tasım kırıldı ve rapor a ıtıraz ettım ekımde bana ılk once goz ıcın yuzde 37 kulak ıcın yuzde 22 oranında rapor verıp hakem hastahanesıne gonderdıler orda ıse gozume yuzde 20 kulagıma yuzde 12 verdıler suan ne yapmalıyım yardımcı olursanız cok sevınırım not:( sol gozum hıc gormuyor sag gozumde amelıyatlı)

  1. filiz dedi ki:

   surekli olan yuzde seksen raporumu ayni hastaneye gitmeme ragmen yuzde kirka iki yil sureli cikarmistir kironik koah hastasiyim ne yapmaliyim