ref: refs/heads/v3.0
emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

E-Devlet Üzerinden Engelli Kimlik Kartı Nasıl Alınır?

E-Devlet Üzerinden Engelli Kimlik Kartı Nasıl Alınır?
22.01.2022

Engelli kartı başvurusu yapmak isteyen kişilerin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine başvuru yapması gerekmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Yardımlaşma Bakanlığı tarafından kullanıma açılan engelli kimlik kartı, engelli vatandaşlara birden fazla hak tanımaktadır.

Engelli kimlik kartına sahip olan kişiler, bakanlığın sunduğu haklardan belli oranlarda faydalanmaktadır. Kişilerin engel oranına bağlı olarak değişiklik gösteren engelli kimlik kartları, maddi durumu yerinde olmayan kişilere maaş hakkı da tanımaktadır.

Geri ödemesiz, sosyal yardım olarak verilen engelli maaşları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kapsamında ödenmektedir. Çalışan engellilerin belli başlı iş imkânı almasına olanak tanıyan engelli raporu, sağlık kurulu heyeti tarafından düzenli olarak güncellenecektir. Engelli kimlik kartı ve engelli raporu hakkında merak edilenler, yazı başlıkları içerisinde tüm detaylarıyla ele alınmıştır.

Engelli Kimlik Kartının Özellikleri Nelerdir?

Engelli raporu ve engelli kimlik kartı, %40 ve üzeri engel oranına sahip olan kişilerin kullanımına sunulmaktadır. Engelli raporu, %40 üzeri engele sahip olan bireylere, belli başlı ayrıcalıklar tanınmasını sağlamaktadır. Engelli sağlık raporu sonrası, maddi durumu yeterli olmayan engelli bireylere maaş bağlanmakta ve kişilerin aylık geliri düzenli hale getirilmektedir. Kişilerin engel durumu geçene kadar varlığını devam ettiren engelli sağlık kurulu raporuyla, kişiler sosyal anlamda ayrıcalıklı sayılacaktır.

Sadece Aile, Çalışma ve Sosyal Yardımlaşma Bakanlığı tarafından kullanıma açılan engelli kimlik kartı ve engelli sağlık kurulu raporu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından takip edilmektedir. Kişilerin engel oranına bağlı olarak, engel raporunun özellikleri değişiklik göstermekte ve kişilere farklı haklar tanınmaktadır.

T.C. vatandaşı olan engellilerin kullanımı için belirlenen engelli kimlik kartı ve engelli raporu, herhangi bir geri ödeme tahsil etmeyecektir. Kişilerin engelli sağlık raporu ve kimlik kartı haklarından faydalanması için Sosyal Yardımlaşma Vakfının belirlediği koşullara uyum sağlanması gerekmektedir.

Engelli Kimlik Kartı Şartları

Engelli raporu başvuru koşulları ve engelli kimlik kartı için gerekli görülen temel kriterler, aşağıda tüm özellikleriyle açıklanmıştır:

 • Engelli kimlik kartına başvuru yapmak isteyen kişilerin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması şart koşulmuştur.
 • T.C. vatandaşı olmayan yabancı uyruklu kişiler, engelli kimlik kartı ve engelli maaşı gibi hakların herhangi birinden faydalanamaz.
 • 18 yaşından büyük olan ve akli dengesi yerinde olan engelli bireylerin, başvuru işlemlerini bizzat yürütmesi gerekmektedir. Kişilerin kuruma gidecek durumunun bulunmaması halinde, kendilerine vekalet edecek bir kişi görevlendirilmeli ve başvuru süreci bu kişinin desteğiyle gerçekleştirilmelidir.
 • Kişilerin engel durumunun devam etmesi ve en az %40 oranında engele sahip olunması, engelli kimlik kartının temel şartları arasındadır. Engeli %40 oranının altında olan kişiler, engelli sağlık raporundan faydalanamazlar.
 • Engelli raporunun daimi olması adına, kişilerin %90 üzeri engele sahip olması gerekmektedir.
 • Akli dengesi yerinde olmayan ya da 18 yaşından küçük olan engelli vatandaşlar adına, vasilerinin veya birinci derece kan bağı bulunan kişilerin işlem yapması gerekmektedir. Vasilik ya da birinci derece yakınlık vasfı bulunmayan kişilere, engelli sağlık kurulu raporu başvuru hakkı tanınmamaktadır.
 • Engelli maaşı talep etmek isteyen kişilerin, maddi açıdan yeterli gelire sahip olmaması şart koşulmuştur.
 • Engelli sağlık raporu ve kimlik kartının alınması için tam teşekküllü bir devlet hastanesine gidilmesi gerekir. Sadece engelli raporu vermeye hakkı bulunan hastanelere gidilerek, gerekli muayene sürecinden geçilmesi gerekir.
 • Engelli raporu için kesin kararı vererek sağlık kurulu heyetinden randevu alınması ve engelli muayene sonuçlarıyla birlikte, heyet önüne çıkılması gerekmektedir.
 • Engelli raporu için belirlenen tüm evrakların, güncel ve eksiksiz olmasına dikkat edilmelidir. Muayene sonuçlarının güncel olması ve hastane tarafından bizzat onaylanması, engelli kimlik kartı için belirlenen ilk şartlar arasındadır.

Engelli Raporu Başvurusunda İstenen Belgeler Nelerdir?

Engelli raporu başvuru evrakları, rapor alımı secinde kuruma teslim edilmek zorundadır. Engelli sağlık kurulu raporu için belirlenen evraklar, aşağıda sıralanmıştır:

 • Engeli kişilere ait T.C. kimlik kartı ya da pasaport örnekleri
 • Engelli bireye refakat eden vasi ya da aile bireylerine ait kimlik kartı fotokopisi
 • Engellilerin ikamet bilgileri
 • Akli dengesi yerinde olan engellilerin eğitim durumunu gösteren belgeler
 • Engelli bireylere ait son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Engelli raporu için doldurulan güncel başvuru formu
 • Engelli raporu için başvurulan hastaneden alınan muayene ve test sonuçları
 • 18 yaşından küçük olan ya da akli dengesi yerinde olmayan engellilerin vasilerine ait bilgiler
 • Mahkeme onaylı vasilik belgesi

Yukarıda sıralanan belgelere ek olarak, kurum tarafından ek belgeler de talep edilebilir. Gerekli evrakların tamamını teyit etmek için sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurulması ya da e-devlet üzerinden sorgulama yapılması gerekir.

Engelli Kimlik Kartı Hangi Hastalıklarda Verilmektedir, Kimler Engelli Raporu Alabilir?

Engelli raporu verilen hastalıklar ve engelli kimlik kartı için uygun bulunan kişilerin özellikleri, aşağıda sıralı şekilde ele alınmıştır:

 • Sindirim sisteminde görülen ileri derece hastalıklar
 • Görme engeli oluşturacak hastalıklar
 • Duymayı engelleyen hastalıklar
 • Onkoloji hastalıkları
 • Sinir sisteminde görülen ileri düzeydeki hastalıklar
 • Kulak – burun – boğaz hastalıkları
 • Kas sisteminde görülen hastalıklar
 • İskelet sisteminde meydana gelen ileri evre hastalıklar
 • El – kol ve bacak gibi uzuvlardan herhangi birinin kaybedilmesi
 • Zihinsel ve ruhsal sağlıkta meydana gelen ileri düzeydeki hastalıkların tamamı
 • Akli dengeyi engelleyen gelişimsel problemler
 • Deri ve zührevi hastalıklar
 • Yanıklar
 • İşitme kayıpları
 • Solunum sisteminde görülen hastalıklar
 • İdrar yolu ve boşaltım sisteminde gelişen problemler
 • Hormonal sistemde gelişen hastalıklar
 • Doğuştan gelen kronik hastalıklar
 • Kadın hastalıklar

Yukarıda sıralanan hastalık ve sorunlara ek olarak, kişilerin sosyal yaşamını tek başına devam ettirmesini engelleyen tüm problemler, engelli raporu kapsamında değerlendirilmektedir. Doğuştan herhangi bir organın eksik olması ya da organların gelişiminde problemlerin bulunması, kişilerin %40 üzeri engelli sayılması için yeterli olabilir.

Kişilerde görülen eksiklik ve hastalıklar için sağlık kurulu tarafından gerekli test ve muayeneler gerçekleştirilecektir. Uygun bulunan kişiler adına, güncel engelli raporu hazırlanacak ve engelli kimlik kartı kullanıma sunulacaktır. Engelli raporunun %90 oranının altında kalması durumunda, hastalıkların devam edip etmediğini belirlemek için düzenli olarak uzman kontrolünden geçilmesi ve raporun yenilenmesi şart koşulmuştur.

Engelli Kimlik Kartı Başvurusu Nereden, Nasıl Yapılır?

Engelli raporu başvurusu için Sosyal Yardımlaşma Vakfı üzerinden başvuru gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Başvuru adımları fiziki olarak gerçekleştirilebileceği gibi, online kanallar kullanılarak da başvuru adımları takip edilmektedir. Sadece tam teşekküllü devlet hastaneleri tarafından yapılacak muayenenin ardından başvuruya alınan engelli raporları, Sağlık kurulu heyetinin onayı sonrasında verilmektedir.

Engelli sağlık kurulu raporuna sahip olmak isteyen kişilerin, başvuru sürecinde tüm şartları yerine getirmesi gerekmektedir. E-devlet sisteminden ya da Sosyal Yardımlaşma Vakfı binalarından gerçekleştirilecek engelli raporu başvurularında, kişilere yapmaları gereken işlemler hakkında gerekli işlemler verilecektir. Engelli raporuna ön başvuru oluşturmak için e-devlet sistemi ya da Aile, Çalışma ve sosyal Yardımlaşma Bakanlığı resmi internet sitesinin kullanılması yeterli olacaktır.

E-Devlet Engelli Kimlik Kartı Ön Başvurusu Nasıl Yapılır?

E-devlet engelli raporu başvuru işlemleri için yapılması gereken işlem adımları, aşağıda sıralı şekilde ele alınmıştır:

 • E-devlet sistemi üzerinden, engelli raporu başvuru sayfasına erişim sağlamak için turkiye.gov.tr adresinin kullanılması gerekmektedir.
 • E-devlet resmi internet sitesinin açılmasının ardından, ana sayfada yer alan “Giriş Yap” bölümüne tıklanmalı ve e-devlet giriş ekranı açılmalıdır.
 • E-devlet giriş ekranının açılmasının ardından, T.C. kimlik numarası ve güncel e-devlet şifresi doğrulanmalıdır.
 • “Giriş” tuşuna basılmasının ardından, e-devlet ana ekranı açılmalıdır.
 • E-devlet ana sayfasında yer alan “E-Hizmetler” bölümü üzerinden, “Aile, Çalışma ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı” seçeneğine tıklanmalı ya da arama ekranına doğrudan “Engelli Raporu” yazılmalıdır.
 • Engelli raporu başvuru ekranının açılmasının ardından, rapor için uygun bulunan kişiler başvuru formuna yönlendirilecektir.
 • E-devlet engelli raporu başvuru formunun doldurulmasının ardından, kişilerin gitmesi gereken hastane belirlenmekte ve başvuruda gerekli olan evraklar liste halinde bildirilmektedir.

Engelli Kimlik Kartı Başvurusu İçin Gerekli İşlemler Nelerdir?

Engelli kartı başvurusu için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını tercih eden kişilerin, başvuru sürecinde kuruma gitmesi gerekmektedir. Başvurusunu bizzat yapacak kişilerin doğrudan kuruma gitmesi gerekirken, vasisi bulunan ya da 18 yaşından küçük olan kişiler adına, vekaleti bulunan kişiler başvuru yapmalıdır.

Kurum üzerinden gerekli evrakların teslim edilmesinin ardından, kişilerin gitmesi gereken hastaneler belirlenmekte ve randevu için tarih bilgisi verilmektedir. Engelli kimlik kartı başvurusu için tüm muayenelerin yapılması ve sağlık kurulundan randevu alınması durumunda, engelli kimlik kartı başvurusu tamamlanmış sayılacaktır.

E-Devlet Engelli Kimlik Kartı Başvuru Sorgulamasının Detayları Nelerdir?

Engelli kartı başvuru sorgulaması için e-devlet sistemi üzerinden işlem gerçekleştirilmesi gerekmektedir. E-devlet engelli raporu sorgulama işlemleri, aşağıda sıralanmıştır:

 • turkiye.gov.tr adresi üzerinden, e-devlet resmi internet sitesine erişilmelidir.
 • E-devlet internet sitesinde yer alan giriş bilgileri doldurulduktan sonra, ana sayfadaki arama bölümüne “Engelli Raporu” yazılmalıdır.
 • Engelli raporu başvurusu bulunan adaylar, e-devlet üzerinden başvuru bilgileri bölümüne yönlendirilecektir.
 • Engelli raporu ve engelli kimlik kartı başvurusu için sağlık kuruluna giren adaylar, %40 ve üzeri oranda engelli bulunursa, kişiler adına engelli kimlik kartı çıkarılacaktır.
 • Engelli kimlik kartları, kişilerin belirlediği adrese posta yoluyla gönderilirken, engelli raporları bizzat sağlık kurulu tarafından verilmektedir.
 • %40 oranının daha altında engelli durumu bulunan kişiler, engelli raporu alma hakkına sahip değildir.

Engelli Maaşı Almanın Şartları Nelerdir?

Engelli maaşı başvuru koşulları ve engelli maaşının bağlanması için kişilerde aranan temel kriterler şunlardır:

 • Engelli maaşının kullanımı için güncel engelli raporuna sahip olunması gerekmektedir.
 • Kişilerin SGK kapsamında çalışmaması ve düzenli bir asgari gelirinin olmaması, engelli maaşının temel şartları arasındadır.
 • Hane halkının maddi durumunun yeterli olmaması ve kişi başına düşen aylık gelirin, asgari ücretin 34’ünden daha az olması, engelli maaşı için aranan şartlar arasındadır.
 • Engelli raporu bulunan kişilerin kendilerinin ya da hane içerisinde yaşadığı diğer yakınlarının, herhangi bir mal varlığına sahip olmaması gerekmektedir.
 • Kişilerin maddi durumunun yeterli olması ve mal varlığının bulunması, engelli maaşı alım hakkını ortadan kaldırmaktadır.
 • Engel durumu için belirlenen tedavi sürecinin sona ermesi ve hastalığın tamamen ortadan kalkması durumunda, kişilere verilen engelli maaşları sonlandırılmaktadır.

Engelli Kimlik Kartıyla Ne Kadar Maaş Alınır?

Engelli maaşı tutarı, engelli kimlik kartında belirtilen engel oranına göre değişiklik göstermektedir.

Engelli maaşının tutarları, aşağıda sıralı şekilde ele alınmıştır:

2021 Maaşı2022 Maaşı
Engel Oranı %40 – %69661,13 TL842,81 TL
Engel Oranı %70 ve üzeri991,69 TL1.264,20 TL

Engelli Kimlik Kartı Nerelerde Kullanılır ?

Engelli kimlik kartları %40 ve üzeri zihinsel, bedensel ve ruhsal engeli bulunan kişilere devlet tarafından verilen bir kart olmak üzere; bu kart sayesinde engelli bireylere birçok kolaylık sağlandığı da görülmektedir.

19 Temmuz 2007 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 26941 sayılı kanuna göre verilen engelli kartları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan engelli bireylere bazı avantaj ve kolaylıklar sağlarken, engelli kimlik kartı faydaları 2021 kapsamında bu kolaylıkların daha da genişletileceği düşünülmektedir.

Kolaylıklar yanında engellilere sayısız ayrıcalıklar da sunan engelli kimlik kartları kullanım alanları da oldukça çeşitlidir.

 • Engelli kimlik kartları sinema ve tiyatro gibi sanatsal faaliyetlerde engelli bireylere oldukça önemli avantajlar sağlamaktadır. Bu yönde devlet tiyatroları engelli bireylerden herhangi bir bilet ücreti talep etmezken, engelli bireyler sinema faaliyetlerinde de öğrenci indirimi oranında indirim hakkı kazanmaktadır.
 • Engelli kimlik kartları engelli bireylere toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat imkânı sağlamaktadır. Bu yönde belediye otobüsleri, metro ve tramvay kullanımları, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve deniz yollarının şehir içi
 • seferlerinin ücretsiz olduğu göze çarpmaktadır. Bu vasıtalarda engelli bireyin “ağır engellilik durumunun” olması durumunda bir refekatçisinin de ücretsiz seyahat hakkına sahip olduğu da belirtilmelidir.
 • Engelli bireylere şehir içi otobüs seferlerinin tamamında %30 indirim imkânı sunulmaktadır. Ancak şehirlerarası otobüslerde refakatçilerin böyle bir indirim şansı bulunmamakta, refakatçilerden tam bilet parası alınmaktadır. Bu bilgilere ek olarak biletlerin internet ortamında alındığı durumlarda indirim hakkı geçerli olmamaktadır.
 • Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) şehirlerarası yolculuklarında ise engelli bireylere %50 indirim fırsatı sunulmaktadır.
 • Havayolu şirketlerinde de Türk Hava Yolları’nın başı çektiği üzere iç hat uçuşlarında %20, dış hat uçuşlarında da %40 indirim fırsatına sahip olan engelli bireyler; havayolu şirketlerinin zaman zaman uyguladığı periyodik fırsatları da değerlendirebilmektedir. Doktor tarafından engelli bireylere verilen “refekatçi ile seyahat etmelidir” raporu doğrultusunda refakatçilere de ek olarak %20 indirim olanağı sağlanmaktadır.
 • Engellilerin açık öğretim kayıtlarında herhangi bir ücret alınmamaktadır.
 • Engellilerin H sınıfı sürücü belgeleri olması durumunda diğer uygun şartları da sağlamaları halinde satın aldıkları ve yurt dışından gelen otomobillerde gümrük vergisinden muaf oldukları görülmektedir. Gümrük vergisi haricinde Katma Değer Vergisi (KDV) indirimi ve taşıt alım vergisi muafiyeti de bu noktada belirtilmesi gereken diğer özelliklerdir.
 • Engelli bireylerin araçlarını engelli park yerlerine bırakabilmeleri mümkündür. (Araç ÖTV indirimiyle alınmış olmalıdır)
 • Otobanlarda yapılan seyahatlerde engellilerin 15 dakikaya kadar yol kenarlarına park etmesi yönünde bir engel bulunmamaktadır.
 • Araçlarını ÖTV indirimiyle almış olan engelli bireyler belediyeye başvurduklarında evlerinin önüne engelli park yeri yaptırabilmektedirler.

Engelli Kimlik Kartına Mutlaka Sahip Olmak Gerekiyor Mu?

Engelli kimlik kartı herhangi bir yönde engel oranı%40’ın üzerinde olan her engelli vatandaşa devlet tarafından sağlanmış bir imkân olarak değerlendirilmelidir. Bu imkânlardan faydalanıyor olmak kesinlikle ayıp vs. gibi tanımlamalarla ifade edilmemesi gerekmekte ve engelli kimlik kartının getirdiği avantajlardan mahrum kalınmamalıdır. Engelli kimlik kartına sahip olan vatandaşlara ayrıca her yıl değişik kurumlar vasıtasıyla yeni haklar sağlanırken bu detayların tamamı engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için uygulanmaktadır.

Malullük Durumu Tespiti Nasıl Yapılır?

Engelli (Özürlü) Raporu İle Araç Nasıl Alınır?

Engelli Erken Emeklilik Şartları

Yorumlar

 1. Selçuk İÇER dedi ki:

  Engelli Kimlik kartının avantajları şaka gibi o yarım bu yarım sanatsal faaliyetler miş? Dalga geçer gibi Aile Bakanlığı çağın gerisinde

 2. Özlem dedi ki:

  Merhaba engelli maaşı alıyorum eşimle ayrıldık bana kimlik ve engelli maaş kartımı vermedi nasıl iptal ettirebilirim.Kimlik ve e devlet bilgilerimi bilmiyorum eşim el koydu hepsine

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Nüfus müdürlüğüne başvurarak nüfus cüzdanınız alabilirsiniz. Sonra da ptt den e devlet şifresi talep etmelisiniz.

 3. Serpil dedi ki:

  Merhaba annemin 100de 100 tam bağımlı raporu var engelli kartı alabilirmi 69 yaşında

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Evet alabilir

 4. Murat dedi ki:

  Yaklaşık 1 yıldır raporum var ama engelli kartina daha yeni basvirdum e devletten kart için yapmam gereken başka birşey var mı

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Başka bir başvuru yapmanıza gerek bulunmuyor. Takip edebilirsiniz.

 5. Murat dedi ki:

  Merhabalar ben 17 yaşındayım cozger raporum var belirgin özel gereksinim yani yüzde 80 90 arası . Engelli araç alabilir miyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   evet alabilirsiniz.

 6. Orhan Veli Kara dedi ki:

  Merhaba, %98 engelli raporum var. ” Sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı araç kullanmalıdır.” ifadesi ne demektir. Teşekkürler.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Bu raporunuzla birlikte otomatik araç veya manuel özel tertibatlı aracı ötv muafiyetli kullanabilirsiniz. Eskiden özel tertibat olmayan araçları alabilme hakkınız yoktu. Şimdi Otomatik vitesi de aynı kategoriye aldılar.

 7. Fatih dedi ki:

  Merhaba ben aylık alıyorum ama kartım yok bunu nasıl alabilirim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Bağlı bulunduğunuz sasoyal hizmet brimlerinden alabilirsiniz. Engelli bireyin ikamet ettiği ildeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı ve engelli sağlık kurulu raporunun aslı veya onaylı örneği ile müracaat edilerek engelliler için kimlik kartı alınabilir.

 8. Nurşen dedi ki:

  Merhaba bnm çocuğumun raporu çözgel ve ögv yazıyor kart çıkartabilir miyim spa çocuğum

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Evet engelli kartı çıkartabilirsiniz.

 9. Ümit bicakli dedi ki:

  Merhaba ben 48 yasindayim almanyadan yaziyorum burdan benim suresi 80 % G var bu türkiyede gecerlimi ?? Yada gecerli olmasi icin neyapmaliyim lütfen yardimci olurmusunuz bana ayrica malülen süresiz burdan emekliyim tskr

 10. ferdi kılınç dedi ki:

  merhabalar ben engelli kartı için online başvuru yaptım fakat hastahaneye beni kurum mu sevk edecek yoksa kendim münferit mi gideceğim? vereceğiniz bilgi için şimdiden teşekkür ederim.

  1. Hakan Demir dedi ki:

   Önce engelli olduğunuzu yetkili hastahane onaylayacak ve kurum tarafından engel durumunuzun yüzdesi belli olacak…daha sonra gerekli yerlere müracat edeceksiniz…mesela…iett ücretsiz kart için rapor ve son 6 ay içinde çekilmiş bir resim ve kimliğiniz ile….Engelli kartı için de E devletten ilk müracatı yapacak sonra Aile ve Sosyal Hizmeltere giderek – Engelli Sağlık Kurulu Raporu aslı veya noter onaylı örneği (Engel oranının %40 ve üzeri olması gerekiyor)
   – T.C. kimlik kartı ya da Nüfus cüzdanı fotokopisi
   – 2 adet vesikalık fotoğraf
   – Engelli kimlik kartı başvuru dilekçesi (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il ya da ilçe müdürlüklerinden temin edilebilmektedir)
   – Engelli Kimlik Kartı Bilgi Formu

  2. Hakan Demir dedi ki:

   Engelli durumu için randevu alıp yetkili hastaneye gideceksiniz…Gerekli ön başvuruyu yaptıktan sonra muayeneleri olursunuz….Hastaneden şu gün gel heyete giriceksin derler….zamanı gelince heyete girer yüzde kaç rapor aldığınızı görürsünüz…

 11. VEYSEL dedi ki:

  KRONER ARTER.DİYABET 2.HUZURSUZ AYAK SENDROMU.BOYUN FITIĞI KRONİK BRONŞİT. HİPER TANSİYON KOLESTROL OLAN HASTALIKLARA ENGELLİ ORANI KAÇ OLUR

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Teşhisleri ve test sonuçları sonrası belirlenecek oranlar var. Bu nedenle tahmini birşey yazmak zor. Durumuna göre % 30 55 arası bir oran çıkabilir.

  2. Serkan dedi ki:

   Ben e devlerden bas vuru yaptım ikamet dilekçe istiyor öylemi dilekçe nerden alcam

  3. Hakan Demir dedi ki:

   Boyun fıtığı teşhise girmiyor….diğer hastalıklar için her branştan durumunuzu sorgulayan hastane ve kurulu gerekli raporu verir….lakin devletin onayladığı rapor vermeye yetkili hastaneleri seçmeniz lazım….Tahmini olarak söylemem gerekirse bu kadar hastalık için % 45 i geçersiniz.

  4. Leyla dedi ki:

   Slm engelli raporumu aldım 100/ 41 verildi peki maaşım baglanip baglanmadigimi nasıl öğrenebilirim

  5. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Engelli maaşı için Kaymakamlıklarda bulunan sosyal yardımlaşma müdürlüklerine başvurabilirsiniz.

 12. Selahattin dedi ki:

  %70 engelli raporu aldım fakat kartımda son kullanma 26 Kasım 2020 yazıyor,1 yıl sonra raporu yenileyecek miyim?

 13. Göze değirmentepe dedi ki:

  Müdürlüklere şahsen başvurmam mı gerekiyor
  .65 yürüme engelliyim

 14. Merve Böl dedi ki:

  Merhaba ..Benim boynum yamuk yani kemiklerimin birinde kırıklık var.Ameliyat olmam riskli Birde Akciğerinden ameliyat oldum kis vardı onu aldırdım Daha öncede ayagımdan ameliyat oldum ayağımın altındanda aldırmıştım ama şimdi yine kis oluştu ve yine ameliyat olcam Birde omirilik lerimin yanın da iki tane kis var bunlarında alınması çok tehlikeli olduğunu söyledi doktorlarım Ben rapor alabilirmiyim 0/0 40 üzeri olurmu .Birde enğelli aylığı alabilirmiyim .Teşekkür

  1. Hakan Demir dedi ki:

   En doğru bilgiyi hastahane kurulu verecek….lakin engelli aylığı almanız için asgari ücretin %35 i kadar elinize geçmiyor olması lazım…ayrıca aynı hanede yaşıyanlar da bu hesaba dahil….

 15. Ibrahim bural dedi ki:

  Babam 6 ay önce felç geçirdi engelli kartı alabilir mi?

  1. Ser dedi ki:

   Engelli kartı alabilmeniz için yetkili bir hastaneden heyet raporu almanız lazım. %40 ve üzeri bir rapor alırsanız kart için başvurabilirsiniz.

  2. Gokhan dedi ki:

   Selam ben 1 ay once bel fiti belde kayma daralma ve duzlesme sonucu amaliyet oldum 5 vida 2 pilatin taktılar engelli kartı çıkarta bilirmiyim en az 1 sene calisamackmisim

  3. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Tedavi süreci bittikten sonra süreli engelli kartı çıkartabilmeniz mümkün.

 16. Sultan Öztürk dedi ki:

  Seneler önceden,65 yaşüstü yaşlılık maaşı alıyorum, 2019 Şubat ayında omurgailiğimden ameliyat oldum,Mart ayından Cerrahpaşa Hastanesi’nde kemoterapi tedavisi görüyorum ve bu hastanenin SK kurulundan %87 tam engelli raporum var,engelli maaşı aldığımda,aynı 2022 yasaya uygun yaşlılık maaşım kesilir mi? Cevaplandırırsanız memnun kalırım,Saygılarımla,teşekkür edrm

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Yaşlılık aylığından faydalanan kişi yetkili sağlık kuruluşundan %70 ve üzeri bir engel oranına haiz rapor aldığı takdirde engelli aylığından da faydalanabilir. %70 oranının altında ise sadece yaşlı aylığı bağlanabilir. 65 yaşından önce %40-69 arası engelli aylığı bağlananların aylığının ödenmesine devam edilir.

 17. m dedi ki:

  benim 2008 yılında alınmış “sürekli” ibareli %53 oranlı engelli raporum var ve 11 yıldır da kamuda engelli kadrosunda sözleşmeli olarak görev yapıyorum. engelli raporum e devlet sisteminde çıkmıyor ve e devlet üzerinden kimlik kartı başvurum reddedildi… neden olabilir acaba? raporumu hastaneye götürüp taratarak e devlete işletmem gerektiği söylendi, sizin fikirlerinizi de almak isterim.

 18. FATMA BAYINDIR dedi ki:

  2017 yılında Meme kanseri teşhisi aldım. 6ay 16 kür kemoterapi aldım.İki göğsüm alındı ve ameliyat oldum. 25 kür radyoterapi aldım. SIKI KONTROLÜM HALEN DEVAM ETMEKTE. TAMOXİFEN İSİMLİ ÖZEL İLAÇ KULLANMAKTAYIM

 19. Sultan Öztürk dedi ki:

  10 seneye yakındır ki,2022 yaşlı aylığı alıyorum,fakat,Şubat 2019 tarihde,omurgailiğimde tümör alındı,MM hastalığı teşhisi konuldu,Mart 2019 tarihden kemoterapi tedavisi alıyorum,yüzde 70 üzeri engelli raporum var,bu durumda,hem yaşlı aylığı,hem de engelli maaşı aynı zsmanda alabilecemmi,yoksa,2-den birinimi,tercih etdirilecem?Bu konuyu aydınlatırsanız,çok sevinirim,
  Saygılarımla,tşkr edrm

 20. Feriha Mutlu dedi ki:

  Meme ca ameliyatı geçirdim özürlü raporu alabilirmiyim meme alındı lütfen cevap yazarsanız sevinirim teşekkürler

 21. ismail yurtseven dedi ki:

  Engelli kartım var engelli araç otopark kartım yok nasıl alabilirim engelli oran % 54

 22. dursun dedi ki:

  engelli kimlik nereden alinir

  1. Ser dedi ki:

   Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerinden.

 23. yas dedi ki:

  eğer böbrek hastası iseniz ve diyaliz oluyorsanız kesinlikle yüzde 94 engelli raporu alıyorsunuz ben aldım biliyorum bu yüzden sizleri bilgilendirmek için yazıyorum

 24. Hasan ergül dedi ki:

  Ben 2011 yılında karaciger nakli oldum.Engelli raporu alabilirmiyim.halen her ay periyodik olarak kan tahlili yaptırıyorum.

 25. NEJAT YILDIRIM dedi ki:

  1999.yılında devlet memurluğundan emekli oldum.2018.yılında rahatsızlığımdan dolayı.%93.engelli.doktor raporum mevcut.engeli raparumdan dolayı vergi indiriminden faydalanabilirmiyim engelli.raporumu hangi kuruma gödereceğim tarafıma bilgi verilmesi arz ederim.

 26. can UMAÇ dedi ki:

  2004 yılında araba almam için rapor aldım ortopedi kalıcı sol taraftan ferç geçirmiştim raporum yüüzde kırktı fakat ben araba aldım kimlik çıkarmadım ankarada ikamet ediyorum ve arabam çalındı rapor lar kayıp oldu izmir karşıyaka devlet hastanesinden almıştım oraya gittigimde çigli ye taşınmış hastane ve on yılı geçtigi içinde evraklara ulaşamadım şimdi izmirden ldıgım belediye otobusü için kartım var onla ankarada oturdugum için engelli kartı alabilirmiyim teşekkürler