• Sigorta İçin Gerekli Evraklar


  Sigorta Şartları

  1 Ekim 2008 tarihinde çıkan yasaya göre Bağ-kur, SSK ve Emekli Sandığı aynı çatı altında toplanarak SGK adında yeni bir kurum oluşturulmuştur. SSK 4/A, Bağ-kur 4/B ismini almış Emekli Sandığı ise 4/C adını almıştır. SSK tarafından maddiyat açısından problem yaşayan insanların yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik hizmetler yürütmektedir. Sağlık konusunda hastanelerden yararlanmalarını sağlar. Muayene ve indirimli fiyatla ilaç almaları sağlanır. Ayrıca bu kuruma bağlı kişilerin emeklilik maaşı almalarına olanak tanınır. Bu kurum sayesinde insanlar sahip olduğu haklardan yararlanır. Sigortaya kayıt olmak için gerekli belgeleri hazırlayıp iş yerine vermeniz gerekir. Daha sonra işe başladığınız iş yeri de sigorta girişini yapar. Gelin şimdi Sigorta İçin Gerekli Evraklara bir bakalım.


  Sigorta İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

  • Sağlık raporu
  • Kimlik fotokopisi
  • Nüfus cüzdan sureti
  • Aile bildirim formu
  • İki adet vesikalık fotoğraf
  • İşe giriş formu
  • Adli sicil kaydı (Adliyelerden veya  e-devlet sistemi üzerinden alınabilir.)
  • İkametgah adresini gösteren belge (Nüfus dairelerinden veya muhtarlıklardan alınabilir.)
  • Daha önce bir işte çalışmış ise önceki sigortalılığı gösteren belge (SSK kartı )
  • Diploma fotokopisi
  • Askerlikle ilişkisi olmadığına dair terhis belgesi ( Askerlik şubesinden alınabilir.)

  Sigorta için gerekli evraklar iş yerlerine göre değişebilir. Ancak genel olarak yukarıdaki belgeler istenir. Gerekli belgeleri bir gün içinde hazırlanması gerekir. Çünkü ertesi gün sigorta girişi yapılacaktır. Bu arada sigorta sorgulamalarını e-Devlet sisteminden yapabilirsiniz.

  İş Yeri Bildirgesinde Kuruma Verilmesi Gereken Belgeler Neler?

  • İşveren iş yeri bildirgesinde daimi nitelikteki iş yerleri için yerleşim belgesi
  • İşveren gerçek kişi ise kendilerinin , tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsil eden imza sirküleri
  • Tüzel kişiler için tüzel kişiliğin tescil edildiği ticaret sicil gazetesi
  • Adi ortaklıklar için noter onaylı sözleşme
  • İhale konusu işler için işin sözleşmesi
  • İnşaat yerleri için yapı ruhsatı fotokopisi ve inşaat yapım sözleşmesi

  Bu belgelerin bir ay içinde kuruma verilmesi gerekmektedir.

  Sosyal Sigortalar Kurumu bulunan an için güvenlik, gelecek içinse güvence sağlar. Bu kuruma bağlı olarak çalışırken başınıza olumsuz bir durum gelirse SSK size yardım edecektir. Örneğin hastalandığınız zaman çalışamasanız bile size ödeme yapılır. Ölüm durumunda ailenize yardım sağlanır. Sigortalı olarak çalıştığınız zaman yaşlandığınızda emekli maaşı alıp kimseye muhtaç olmadan yaşamanıza hak tanınır. Günümüzde insanların işe başlamadan ilk şartları sigortalı olmaktır.

  SSK’ya Bağlı Sigortalı Çalışabilecek Kişiler Kimler?

  • Bir ya da birden fazla işveren tarafından çalıştırılan kişiler
  • Yabancı uyruklu kişilerden hizmet akdi ile çalışan kişiler
  • Umumi Kadınlar
  • Tüm güzel sanat kollarında çalışanlar ile yazalar ve düşünürler
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan 4. maddenin C bendi kapsamında çalıştırılan kişiler
  • Çiftçi Mallarını Koruma Bekçileri
  • Kamu idarelerinde ders ücreti karşılığı görev verilenler
  • MEB tarafından düzenlenmiş olan kurslarda usta öğretici olarak çalıştırılanlar
  • Elçiliklerde, konsolosluklarda, ataşeliklerde hizmet akdi ile çalışan ve SSK’ya bildirimi yapılan Türk personel
  • İşkur tarafından düzenlenmiş olan Toplum Yararına Çalışma Programlarından yararlanan kişiler
  • Bulgaristan’dan ülkemize göç eden fakat Türk vatandaşlığına hak kazanamayan soydaşlarımız
  • 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi kapsamında sözleşmeli olarak çalıştırılanlar
  • İş yerlerinde parça başı ücret ödenerek çalıştırılanlar
  • Diplomatik masuniyet bulunmayan yabancı kuruluşlar ile dini kuruluşlarda çalışan personel
  • Profesyonel sporcular
  • Part time ve çağrı usulü sözleşmeye göre çalıştırılanlar
  • Bahşiş ve yüzde usulü ile çalışanlar
  • Köy bütçesinden aylık ücret alan köy katibi, tahsildar, korucu, imam, okul hademesi, su korucusu vb. olarak çalışanlar
  • Ürün tanıtımında çalışan stant elemanları ve seminer görevlileri
  • İşverenin ücretle çalışan eşi
  • Yevmiye usulü günlük işlerde çalıştırılanlar
  • İşverenin işyerinde çalışan çocukları, ana, baba ve kardeşleri
  • Vatani hizmet aylığı, şeref aylığı ve Kore gazilik aylığı alanlardan çalışanlar
  • Resmi ve özel İşyerlerinde çalışan öğrenciler
  • 506 sayılı Kanunun Geçici 20 inci maddesine tabi olarak sigortalı sayılanlar
  • Çalışan çocuk işçiler
  • Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komanditer ortaklarından hizmet akdine tabi olarak ücretle söz konusu şirkette çalışanlar
  • Ev hizmetlerinde sürekli ve ücretle çalışanlar
  • Orman işlerinde vahidi fiyat şeklinde ücret ödenerek çalıştırılan işçiler
  • Kapıcı, kaloriferci, bekçi ve odacılar, site güvenlik görevlileri
  • Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler
  • Rasat memurları
  • Yarı zamanlı bir şekilde çalıştırılan öğrencilerden aylık kazançları asgari ücretten fazla olmayanlar
  • Avukatlık bürolarında hizmet çalışan avukatlar


  tıkla sorunu sor

  Sigorta İçin Gerekli Evraklar İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!  Etiketler:

  Merak Ettiklerinizi Sayfanın En Altında Sorabilirsiniz!

  1. Avaz dedi ki:

   Merhaba yabancılar vergi numarası ile Genel sağlık sigorta yaptıra bilirmi

  2. Farid dedi ki:

   Merhaba,

   Yabancı uyrukluyum. YTB Burslu öğrenciyken çalışan sigortam vardı. Mezun olduktan sonra sigortam dondurulmuştur. Nasıl devam ettirebilirim? Kendi imkanlarımla ödeyerek devam ettirebilir miyim? Veya sıfırdan yeni başvuru mu yapmam gerekiyor?

   Kolay gelsin.

  3. Zeki dedi ki:

   Eşim çifte vatandaş işe baslarken tömer ‘den b2 seviyesinde Türkçe bildiğini belgelemesini istediler. Böyle bir yönetmelik var mı?

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    Kurumun prosudürü olsa gerek. Sgk açısından böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır.

  Sorunuzu Yazın