E-Devlet

E-Devlet Adli Sicil Kaydı Sorgulama ve Sildirme

E-Devlet üzerinden adli sicil kaydı sorgulama ve doğrulama işlemi yapılabilir. Adalet Bakanlığı hizmetleri arasında yer alan işlemlere e-devlet şifresi olan herkes erişim sağlayabilir. T.C. Kimlik numarasıyla PTT’den alınacak şifre yardımıyla günlük hayatta ihtiyaç duyulan resmi evrak ve belgelere tek tıkla ulaşılabilir.

Adalet Bakanlığı tarafından takip ve kontrol edilen online işlemler içinde en çok kullanılanlar arasında gösterilen “Adli Sicil Kaydı Sorgulama” ve “Adli Sicil Kaydı Doğrulama” belgeleri aynı gün yani 24 saat içinde 4 kez oluşturulabilir. Oluşturulan belgeler çok sayıda dökülebilir veya orijinal üzerinden çoğaltılabilir. Kişiye özel dokümanlar farklı kurumlarda kullanılabilir.

Adli Sicil Kaydı Nedir?

Vatandaşın devlet nezdinde tutulan suç kayıtları adli sicil olarak tanımlanır. Halk arasında “Sabıka Kaydı” olarak tanımlanan belge Adli Sicil Kaydıdır.

 • Kesinleşmiş mahkeme kararları sisteme “Adli Sicil” olarak işlenir.
 • Kesinleşmemiş mahkeme kararları “Adli Sicil” kayıtlarına girmez.

Adli Sicil Kaydı: Kesinleşmiş mahkeme kararlarına dayandırılarak kişiler hakkında verilen ceza veya güvenlik tedbirlerinin sistemde kayıt altına alınmasıdır. Kişinin işlediği suçla ilgili olarak hükmedilen ceza veya tedbirler mahkeme kararı kesinleştikten sonra adli sicile kaydedilir.

Mahkemenin hükmün açıklanmasını geri bırakması (HAGB) halinde alınan karar adli sicile işlenmez. HAGB teknik olarak mahkûmiyet olarak kabul görmediğinden alınan karar ayrı bir sistemde kayıt altına alınır.

Adli Sicil Kaydı Nereden Alınır

Adli Sicil Kaydı e-devlet kapısı üzerinden alınabilir. Güvenlik barkod numaralı belge temini dakikalar içinde tamamlanır. Belgenin çıktısı resmi kurumlarla paylaşılabilir. Kurum yetkilileri T.C. kimlik numarası ve barkod numarasını kendi sistemlerine girerek adli sicil kaydının aslını görüntüleyebilirler.

 • Vatandaşlar e-devlet üzerinden adli sicil kaydı alırken “belgenin neden verileceği” alanının seçiminde dikkatli olmalıdır. 

e-devlet üzerinden belge alabilmek için e-devlet kullanıcısı olmak zorunludur. Oluşturulan belgedeki bilgilerle ilgili tereddüde düşülmesi halinde Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunulabilir.

Adli sicil kaydı bulunmayanlar sorgulama sonucunu;

 • Almanca
 • İngilizce
 • Fransızca
 • İtalyanca
 • İspanyolca
 • Flemenkçe
 • Danca ve
 • Portekizce dillerine tercüme edilmiş halde dökebilirler.

Adlı sicil kaydı bulunanlar bu hizmet için Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunulabilir. Yabancı dile tercüme edilmiş sorgulama belgesi için apostil şerhi verilmesi isteniyorsa en yakın Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına müracaat edilmelidir.

Sadece ilgili şartları okuyarak kabul eden kullanıcılar işleme devam edebilirler!

Adli Sicil Kaydı Kanunu

Adli sicil ve arşiv belgelerinin oluşturulmasından saklanmasına, ilgililere verilmesinden silinmesine kadar her detay 25.05.2005 tarihli 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu esasına uygun olarak yapılır.

 • Kanun; kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerini, mahkûmiyete ilişkin belgeleri otomatik olarak sistemde toplar, sınıflandırır, değerlendirir, muhafaza eder ve gerektiğinde bilgilere ulaşılmasını düzenler.

Adli sicil kaydına işlenen bilgiler arasında; Hapis cezası gerektiren mahkûmiyet kararı, koşullu salıverilme, koşullu salıvermede denetim süresi, koşullu salıvermenin geri alınması, hapis cezasının infazının tamamlanması, hapis cezasının ertelenmesi, adli para cezası hükümleri, kısa süreli hapis cezası, belli hakları kullanmaktan geri bırakılma, ceza zamanaşımının olduğunun tespiti, genel ve özel affa ilişkin kanun, Askeri Ceza Kanununa göre verilmiş mahkûmiyet kararları sayılabilir.

Adli sicil kaydına işlenmeyen bilgiler arasında; Disiplin suçlarına ve askeri suçlara ilişkin hükümler, disiplin ve tazyik hapsine ilişkin kararlar, idari para cezasına ilişkin kararlar sayılabilir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması durumu; Kamu davasının açılması ertelenmişse veya hükmün açıklanması geri bırakılmışsa bu bilgiler adli sicil kaydı dışında bir bölüme işlenir. Standart bir adli sicil kaydında bu bilgiler görülmez.

E-Devlet Adli Sicil Kaydı Sorgulama

e-devlet hizmeti için siteye girdikten sonra arama kısmına “Adli Sicil Kaydı Sorgulama” yazılarak ilgili alana geçilebilir. Başta işe alım olmak üzere farklı kurumlar tarafından istenen belge, akıllı cihazlar yardımıyla tek tıkla elde edilebilir.

Sabıka kaydı sorgulama adımları;

 1. İlgili adrese girilerek kimlik doğrulama işlemi başarıyla tamamlanmalıdır.
 2. Sistem giriş yapıldıktan sonra açılan bilgilendirme ekranının okunması ve kutucuğun işaretlenmesiyle işleme devam edilebilir.
 3. Açılan ekrana nüfus bilgileri girilir. Kurum türü, Belgenin neden istendiği ve Belgenin nereye verileceği sorularına yanıt verilir.
 4. Sorgula kutusuna basılır.
 5. Adli sicil kaydı bulunmayanlar için ekrana “Yukarıda Kimlik Bilgileri Bulunan Şahsın Adli Sicil Kaydı Yoktur” ibaresi gelir.
 6. Sicil kaydı olanlar için detaylara yer verilmiştir.
 7. Dosyayı İndir butonuna basarak belge yazdırılabilir veya ekran görüntüsü alınabilir.

e-devlet üzerinden alınan barkotlu adli sicil kaydı sorgulama belgesi resmi kurum ve kuruluşlarda sadece amacına uygun olarak kullanılabilir.

Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir?

Adli sicil kaydı nasıl ve ne zaman silinir sorusunun cevabı Adli Sicil Kanunu hükümlerinde belirlenmiştir. Uygulamada tereddüt oluşması halinde Yargıtay içtihatlarına başvurulur.

Adli Sicil Kaydı silinme şartları arasında;

 • Ceza ve güvenlik tedbiri infazının tamamlanması
 • Cezanın adli para cezası olması halinde paranın ödenmesi
 • Ceza mahkûmiyetine ilişkin şikâyetten vazgeçilmesi veya etkin pişmanlık hali
 • Cezanın zamanaşımına uğraması
 • Genel af ve
 • Kişinin ölmesi sayılabilir.

Uygulama aşamasında adli sicil kaydı silinmesi ile ilgili mağduriyet oluşmaması için hükümlünün hukuki durumu alanında uzman bir ceza hukuku avukatıyla mütalaa edilmelidir. Hak kayıpları bu şekilde önlenebilir.

Adli sicil kaydı ve arşiv kaydı birbirinden farklı iki kavramdır. Mahkûmiyet hükümleri önce adli sicil kaydına geçer. Belli koşulların gerçekleşmesi halinde kayıtlar silinerek arşive taşınır. Hükümlüye ait arşiv kaydının silinme süresi 5 yıldır.

Arşiv kaydına alınan hükümler, cezanın infazının ardından hükümlünün başvuru yapması şartıyla mahkemenin “Memnu Hakların İadesi” kararıyla arşive alındıktan 15 yıl sonrasında silinir. Memnu hakların iadesi kararının verilmedi hallerde koşulların oluştuğu tarih itibariyle 30 yıl geçmesi beklenir.

 • Bu nedenle ceza mahkûmiyetlerinin hemen hemen tamamının 15 ile 30 yıl arasında arşiv kaydında görüleceği söylenebilir.

Ancak hükümlünün ölmesi ve fiilin suç olmaktan çıkması arşiv kaydının silinmesine imkân sağlar.

Adli Sicil Kaydı Sildirme Dilekçe Örneği

Adli sicil kaydı koşullar gerçekleştiği zaman otomatik olarak silinir. Sicil kaydında mahkûmiyetin görülmesi halinde başvuru için yetkili mercii “Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüdür”. Dilekçe elden teslim edilebileceği gibi PTT aracılığıyla da adrese postalanabilir.

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü adresi: Devlet Mahallesi, Vekâletler Caddesi 06420 Çankaya/Ankara.

Adli sicil kaydı sildirmek için dilekçe yazılırken hitap edilecek kurum; T.C. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’dür. Dilekçede;

 • İstemde bulunanın kimlik bilgilerine
 • Konu başlığına
 • Talep detayına
 • Varsa belgelere
 • Sonuç kısmına yer verilmelidir.

İstemde bulunan kişinin ıslak imzası dilekçe altında görülmelidir. Sabıka kaydı ve nüfus cüzdanı fotokopisi ilave edilen dilekçe aynı gün ve tarihte elden teslim edilmeli veya postalanmalıdır.

Bu yazımızda adli sicil kaydı sorgulama ve sildirme konusunda verdiğimiz bilgiler somut olaylarla üst üste örtüşmeyebilir. Uygulanabilir ve güncel kanun hükümleri hakkında en yetkili kişiler ceza avukatlarıdır. Kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen, liste halinde sunulan çok sayıda kişiye ait adli sicil sorgulama sonuçları disket, CD veya istenen türde en hızlı şekilde hazırlanarak yetkililere teslim edilir.

E-Devlet Üzerinden Tapu Kaydı Sorgulama İşlemi

TC ile Dava Dosyası Sorgulama E-Devlet ve UYAP

Mahkeme Kararı Sonucu Sorgulama Nasıl Yapılır?

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir