ref: refs/heads/v3.0
emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Aile Hekiminden (Sağlık Ocağı) Sağlık Raporu

Aile Hekiminden (Sağlık Ocağı) Sağlık Raporu
31.10.2021

Kişilerin sağlıklı olduğunun bir kanıtı olan sağlık raporu işe giriş süreci, çeşitli eğitimler öncesi ve sürücü belgesi almak için gereklidir. Aile hekimleri tedavi ve yetki alanlarına giren konularda sağlık raporu düzenleyebilecekleri gibi hastayı başka bir kurum veya hekime de yönlendirebilirler. Vatandaşın sağlık sistemine ulaşmasını kolaylaştıran Aile hekimleri, sağlık raporu düzenleme yetkisine sahiptir.

Aile Hekimi Sağlık Raporu Veriyor mu?

Sağlık ocağından sağlık raporu alınır mı? Hemen her mahallede yer alan Aile Sağlığı Merkezleri vatandaşın günlük sağlık ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür. Aile Sağlığı merkezinde görev yapan aile hekimleri gerekli ve uygun buldukları durumlarda bakmakla yükümlü oldukları hastalara sağlık raporu düzenleyebilirler.

Aile hekiminin yetki ve tedavi alanı dışında bir konuda sağlık raporu istenmesi halinde farklı bir hastaneye sevk verilebilir.

Rapor kapsamına göre sağlık ocağından alınabilecek konular şu şekilde sıralanabilir.

 1. İşe girmek için istenen sağlık raporu
 2. Taşeron işçi raporu
 3. Engelli bireyler ve yatalak hastaların evde sağlık hizmeti alabilmesi için düzenlenen rapor
 4. Zorunlu hallerde defin raporu
 5. 65 yaş üstü vatandaşlar için istenen akli meleke raporu
 6. Sporcular için lisans raporu
 7. “Evlenmeye engeli yoktur” raporu
 8. Sürücü belgesi almak isteyenler için ehliyet sağlık raporu
 9. Yivsiz av tüfeği kullanacaklar için sağlık raporu.

Mahalle sakinlerinin sağlık konusunda ilk başvuru merkezi olan Aile Sağlığı Merkezleri, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin 4.maddesi gereği; Birinci basamak sağlık kuruluşları bünyelerinde çalışan resmi hekimler, kişiye yönelik düzenlenmesi öngörülen;

 • Sağlık raporu
 • Sevk evrakı
 • Reçete ve
 • Diğer gerekeli evrakları düzenlemekle yükümlüdürler.

Bu maddeden de anlaşılacağı gibi aile hekimi uygun gördüğü takdirde yetki alanına giren sağlık raporunu düzenleyebilir. Sağlık raporunun kullanılacağı alana göre kapsamlı bir kurum ve yetkili hekime muayene olmak gerekebilir.

Aile Hekimi En Fazla Kaç Gün Rapor Verebilir

Aile hekimi en fazla 10 gün süreyle rapor verebilir. Tek seferde verilen 10 günlük rapora “kontrol” notu eklenmişse ve rapor bitiminde hastanın istirahate devam etmesi gerekiyorsa düzenlenecek rapor yine 10 günü geçemez.

Sonuç olarak aile hekimi tarafından düzenlenecek rapor; tek seferde 10 gün olmak üzere iki kere tekrarlanabilir ve toplamda 20 günü geçemez.

 • Tek hekim aynı hastaya yılda 40 günden uzun rapor veremez.
 • SGK 40 günü aşan raporluluk halinde heyet onayı isteme hakkına sahiptir.

İşyeri hekimi ise kendisini ziyaret eden hastaya sadece 2 gün süreyle istirahat raporu düzenleyebilir.

Aile Hekimi Evlilik İçin Sağlık Raporu Veriyor mu?

Yeni evlenecek genç çiftler aile hekimi evlilik için sağlık raporu verir mi sorusunun cevabını yoğun bir şekilde araştırır. Evlilik sağlık raporu tetkikleri;

 • Toplum sağlığı merkezlerinde
 • Sağlık ocağında
 • Devlet hastanesinde veya
 • Özel hastanelerde yaptırılabilir.

Sağlık raporunu çiftler aynı anda alabileceği gibi ayrı tarih ve kurumlardan da alabilirler. Evlilik öncesinde istenen sağlık raporunda; kan grubu tespiti, cinsel yolla bulaşan hastalıkların varlığı, hepatit B ve C testleri istenir. Tüm işlemlerin tamamlanması kurumdan kuruma değişiklik göstermekle birlikte ortalama 1 gün sürer.

Spor İçin Aile Hekimi Sağlık Raporu Veriyor mu?

Lisans alacak sporcular için sağlık raporu Aile Hekimleri tarafından verilebilir. Bu işlem öncesinde;

 • Sporcu sağlık raporu sevk” işleminin e-devlet üzerinden alınması gerekir.
 • Ardından sporcunun bağlı bulunduğu Aile Hekimi ziyaret edilir.
 • Spor yapmaya uygunluğu gösteren sağlık raporu “Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü” web sitesi üzerinden tescil ettirilir.

Sağlık raporu sporcu ailesi tarafından bir prosedür olarak düşünülmemeli, seçilen spor branşının çocuk için uygun olup olmadığı spor hekimliği birimi tarafından onaylanmalıdır.

Ehliyet (Sürücü) Belgesi İçin Aile Hekiminden Sağlık Raporu Alma

Ehliyet (sürücü) belgesi için aile hekiminden sağlık raporu alınabilir. Ömür boyu ehliyet döneminin bitmesinin ardından ehliyetlerin düzenli olarak yenilenmesi gerekir. Yeni ehliyet alacak adayların ve belge değişimi nedeniyle ehliyeti yenilenecek sürücülerin en rahat ve hızlı sağlık raporu alabilecekleri adres Aile Sağlığı Merkezlerinde görev yapan aile hekimleridir. Randevu aldıktan sonra;

 • Kimlik belgesi ve
 • Biyometrik fotoğrafla aile hekimine gidilmelidir.

Aile hekimi ilk olarak kimlik belgesindeki bilgileri girerek sistem üzerinden araç kullanmaya engel teşkil eden kronik bir rahatsızlık olup olmadığını kontrol eder. Ardından göz muayenesi yapılır ve sağlık raporu düzenlenir.

Göz muayenesinden geçmek için gereken puan; her bir göz gözlüklü veya gözlüksüz 2/10’dan ve iki göz toplamı 12/20’den düşük olmamalıdır.

Aile Hekiminden İstirahat Raporu Alabilir miyim?

Çalışan hastalar kendilerini kötü hissettiklerinde önce işyeri hekimine başvururlar. İstirahat gerektiren durumlarda işyeri hekimi 2 günlük rapor düzenleyebilir.

Aile hekiminden istirahat raporu alınabilir. Bu rapor maksimum 10 günlük düzenlenebilir. Rapor sonunda hastanın işe başlayabileceği ya da kontrol muayenesi olacağı belirtilmelidir. Kontrol notu düşülen durumlarda uygun görülmesi halinde rapor 10 gün süreyle uzatılabilir.

 • Aile hekiminin tek seferde 10 gün
 • Toplamda 20 gün rapor verme hakkı vardır.

Yine tek hekimin aynı hastaya 1 yıl içinde rapor yazma süresi 40 günü geçemez. Çalışanın iyileşme sürecinin uzaması veya hastalığın seyrinin ciddileşmesi halinde istirahat için heyet raporu istenebilir.

Aile Hekiminden Askerlik Sağlık Raporu Alma

Yükümlülük süreci başlamamış adaylar için aile hekiminden askerlik sağlık raporu alma ihtiyacı oluşmaz. Askerlik yükümlülüğü doğan adaylar için e-devlet üzerinden süreç başlatılmalıdır. Bilgilendirmeyi alan aile hekimi, protokol numarası alarak muayene kaydı oluşturur.

Aile hekimi, muayeneyi bitirdikten sonra elde ettiği verileri AHBS sistemi üzerinden Sağlık Bakanlığı’na gönderir. Onay sürecinin ardından resimli “Askerlik olur raporu” çıktısı alınarak yükümlüye teslim edilir.

Aile Hekiminden İş Kazası Raporu Alma

İş kazası durumunda hasta haklarının korunması için rapor alınması gerekir. Bu rapor Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından alınmalıdır. Bunlar;

 • Devlet hastaneleri
 • SGK anlaşmalı sağlık sunucuları
 • Üniversite hastaneleri
 • Özel hastaneler
 • Sağlık ocağı yani aile hekimleridir.

Buradan alınacak iş kazası raporu sayesinde sigortadan faydalanılabilir. İş kazası sigortası kapsamında;

 1. Geçici iş görmezlik ödeneği
 2. Sürekli iş görmezlik geliri
 3. Evlenme ödeneği
 4. Ölüm geliri ve
 5. Cenaze ödeneği hasta veya hasta yakınına ödenir.

İşe Giriş Sağlık Raporunu Aile Hekimi Veriyor mu?

Aile hekiminden işe giriş sağlık raporu alabilmek için; işe girilecek yerin 50’den az çalışanı olmalı ve tehlikeli sınıftaki bir işyeri olmamalıdır. İşe başlanacak kurumun çalışan sayısı yeterli ve az tehlikeli grupta yer alması halinde sağlık raporu aile hekiminden veya devlet hastanesinden alınabilir.

 • Sağlık Bakanlığı’na bağlı birinci basamak sağlık hizmeti sunan kurumlarda düzenlenen sağlık raporu için vatandaştan herhangi bir belge istenmez.

İş için Sağlık Raporu Ücreti Ne Kadar ?

İş girişinde sağlık raporu ücreti sağlık raporunun alınacağı merkeze göre değişmektedir. Buna göre 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 1 Ocak 2013 senesinden itibaren işe girişlerde alınması mecburidir. Buna göre yetkili sağlık birimlerinden belirli bir ücret karşılığında sağlık raporu alınmaktadır.

İş için belirlenen sağlık raporu ücretleri şöyle;

 • Sağlık Bakanlığı tarafından alınan sağlık raporu ücretleri 50 TL olmaktadır.
 • Üniversite hastanelerden alınan sağlık raporu ücretleri ise 75 TL olmaktadır.
 • Sağlık kurulu raporu ücretleri ise 200 TL olmaktadır. Üniversite fiyatları ise 300 TL olmuştur.
 • İş yeri hekimlerinden verilen sağlık raporları ise ücretsiz olmaktadır.

Aile Hekimi Periyodik Sağlık Raporu Nedir?

Periyoduk sağlık raporu ise 6331 sayılı olan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, işe yeni başlamış olan kişiler ve işine devam eden kişilerin kanun ve yönetmeliklerin belirlediği aralıklarla alınması yasal olarak zorunlu kılınmış bir rapordur. Buna göre işe uygunluk derecesinin doktor raporu ile teyit edildiği sağlık raporlarının ise işe göre süresi de bulunmaktadır.

Periyodik sağlık raporu kapsamında belirlenen aralıklarla sağlık raporu alınır ve ilk işe girişte alınan sağlık raporu ile kıyaslanmaktadır.

Bunun dışında işe yeni başlayacak olan kişiler, çalıştıkları firmalarda en az 10 kişiden az çalışan varsa ve yapılacak olan iş az tehlikeli statüsündeyse aile hekimlerinden de bu periyodik sağlık raporu alınabilir.

Genel olarak ofis işlerini yapan, herhangi bir makine ya da teçhizat kullanmayan işyerleri için sağlık raporları da Aile Hekimliği üzerinden alınabilmektedir. Ancak fabrika, maden, depo ya da tehlikeli işlerde işe başlayacak olan çalışanların bu raporları işyeri hekiminden alması gerekmektedir.

Aile Hekimi Gece Çalışabilir Sağlık Raporu Veriyor mu?

Gece çalışabilir belgesi özellikle en geç 20:00’dan başlamak üzere, en erken sabah 06:00’ya kadar çalışan kişilerin alması gereken bir belgedir. Gece vardiyasında en fazla 11 saat çalışacak olan kişilerin gece çalışabilir sağlık raporu alması gerekmektedir.

Buna göre işverenler; gece döneminde çalışacak işçilerden sağlık raporu talep etmektedir. Öte yandan işyeri hekimleri de işe giriş sağlık raporu verirken ya da periyodik sağlık taramalarında, işin niteliğine göre gece vardiyasında çalışacak olan kişiler için ek tetkikler talep edebilir. Buna göre periyodik muayene formu kapsamında gece çalışabilir ibaresi mutlaka bulunmalıdır.

E-Devlet Aile Hekimi Sağlık Raporu Sorgulama

e-devlet üzerinden sağlıkla ilgili her türlü bilgiye ulaşılabilir. İlaç, muayene ve randevu işlemleri tek tıkla yönetilebilir. E-devlet üzerinden sunulan sağlık hizmetleri arasında;

 • Aile hekimi bilgisi sorgulama
 • E-imzalı sporcu bilgileri sorgulama
 • İstirahat raporları sorgulama
 • Okul çağında yapılan aşı bilgileri sorgulama ve
 • Aile hekimi sağlık raporu sorgulama işlemleri sayılabilir.

Hastalığa uygun teşhisi koymak, tedavi yöntemlerini planlamak, reçete ve gerekli olması halinde rapor düzenlemek aile hekimlerinin görevleri arasında sayılabilir.

Yorumlar

 1. Havva dedi ki:

  Haziran ayında 5 gün rapor aldım 1 ay bekledim yatar diye yatmadı sağlık ocağını aradım durumu anlattım tamam hemen yapıcam dediler üzerinden 1 ay daha zaman geçti ben bu sefer sağlık ocağına gittim söyledim yine şimdi herşey eskisi gibi olmuyor SMS atıyoruz artık sgk ya dediler SMS attım ama sistemden dolayı düşmüyor galiba gibi bişeyler söylediler yeniden yapıcam falan üzerinden yine 1 ay geçti yine yok ne yapmam gerekiyo 170 aradım Bi değişiklik yok yardımcı olursanız memnun olurum

 2. İş Güvenliği Uzmanı dedi ki:

  Haber yapan kişiler mevzuatı tam bilmediklerinden verdikleri cevaplar da bazen tatmin edici olmuyor.

  İşveren: İşbaşı yapacak kişileri sağlık raporu olmadan işbaşı yaptıramaz.
  İşyeri hekimi: Çalışanın faaliyet alanına göre gerekli olan sağlık tetkiklerini yaptırmasını talep eder, bu tetkikler doğrultusunda işbaşı yapıp yapamayacağına karar verir. Sağlık raporunu işyeri hekimi hazırlamak zorundadır.
  Çalışan: Sağlık tetkiklerini hizmet aldığı Ortak Sağlık ve güvenlik biriminde yaptırabilir. Bu tetkikler devlet hastanesinde de yaptırılabilir.
  Ancak tekrar belirtmek istiyorum, sağlık raporu bu tetkikler doğrultusunda işyeri hekimi tarafından hazırlanır. Bu durumda özel hastanelerin sağlık raporu veremeyeceği açıktır. Aile hekimleri az tehlikeli (Hatta tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde) çalışacaklar için hiç bir tetkik yaptırmadan sağlık raporları vermişlerdir. İşyerinde kaza geçiren bir çok çalışan rapor veren aile hekimlerine dava açmışlardır. Yaptığı işe uygun ve gerekli olan sağlık tetkikleri yaptırılmadan sağlık raporu verilmesi kadar abes bir durum olamaz. Açılan bu davalardan sonra aile hekimleri sağlık raporu vermekten vazgeçmişlerdir.

  1. koparal kafkasyalı dedi ki:

   sağlam adam gidip 75 tl mi bayılsın zaten parası yok iş arıyor yasalar buradamı tam işliyor

 3. haluk turhan dedi ki:

  Oldukça kafam karıştı , işe yeni başlıyacak bir genç için sağlık raporu özel hastahaneler den alınabiliyormu ? yoksa alınamıyormu ?

  1. İş Güvenliği Uzmanı dedi ki:

   Haluk bey, işyerinizin işyeri hekimi ve hizmet aldığı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi vardır. Sizi buraya yönlendirecektir. Ortak sağlık ve güvenlik birimleri (genelde) işyerleri ile yapılması gereken sağlık tetkikleri konusunda anlaşırlar. Girmek istediğiniz işyerini beyan ettiğinizde yapacağınız işle ilgili gerekli sağlık tetkiklerini yaparlar. Siz bu tetkikleri işyeri hekimizinize verirseniz ve işyeri hekimi de sağlık raporunu hazırlar. İşyerinizin hizmet aldığı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimine gidemeyecek durumda iseniz devlet hastanelerinde (işyeri hekiminin istediği) sağlık tetkiklerini yaptırır ve işbaşı yapacağınız işletmeye götürürsünüz. İşyerinin işyeri hekimi be tetkikler doğrultusunda sağlık raporunu hazırlar.

 4. Mustafa dedi ki:

  İsyeri hekiminden az tehlikeli veya çok tehlikeli farketmeksizin tabiki işyeri hekimide varsa;işyeri hekimliginden sağlık raporu alınabilir mi bir kere mi olur sağlık raporu.nasil alabilir iz.

 5. sevda dedi ki:

  merhaba 4 ay önce saglık raporu çıkarmıştım silahlı güvenlik belgesi için devlat hastanesinden şu an işe gircem ve tekrar çıkarmamk için nereden alabilirim