emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Aile Hekiminden İş İçin Sağlık Raporu Nasıl Alınır ?

Aile Hekiminden İş İçin Sağlık Raporu Nasıl Alınır ?

İş başvurusunda sağlık raporu kanun kapsamında belirtilmiş olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta kabul edilen iş yerlerinde çalışacak kişiler için alınması gereken bir rapordur. Özellikle yemek, sağlık gibi sektörlerde çalışacak olan kişilerin işe uygun olduklarını belirtmek için alınmalıdır.

Buna göre 6331 sayılı Kanun kapsamında alınması gerekmektedir. Sağlık raporları; iş yeri sağlık ve güvenlik birimlerinde görevli olan hekimlerden alınmaktadır. Sağlık raporları hem aile hekimlerinden hem de devlet hastanelerinden alınabilmektedir. Aile hekimlerinden alınacak olan sağlık raporları yalnızca az tehlikeli sınıfa giren işler için verilmektedir. Daha yüksek riskli konumda bulunan sağlık raporlarının işyeri hekimleri tarafından alınması gerekmektedir.

İş için Sağlık Raporu Nereden Alınır 

İş için sağlık raporu almak hem özel hastanelerden hem de devlet hastanelerinden alınabilmektedir.

Buna göre sağlık raporu almak için:

 • İşe girişlerde sağlık raporu alınmaktadır.
 • İş değişikliklerinden sağlık raporu alınmaktadır.
 • İş kazası, meslek hastalıkları ya da sağlık sebebiyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüş talep etmeleri halinde sağlık raporu alınmaktadır.
 • İşin devam ettiği süre boyunca, çalışan kişinin ve işin niteliği ile işyeri tehlikeli sınıfa giriyorsa sağlık raporu alınmaktadır.

Sağlık raporları; sağlık ocaklarından, devlet hastanelerinden alınabilmektedir. [highlight color=”pink”]Ancak sağlık raporlarını alacağınız sağlık merkezini seçerken öncelikli olarak bilmeniz gereken unsur; işe gireceğiniz alanının tehlike sınıfı olmaktadır.[/highlight] Az tehlikeli kapsamında kabul edilen meslekler için kişiler sağlık raporlarını aile hekimlerinden alabilmektedir. Ancak daha yüksek riskli grupta olan meslekler için sağlık raporları yalnızca işyeri hekimleri tarafından verilmektedir.

İş için Sağlık Raporunu Aile Hekimi Veriyor mu ?

Aile hekiminden sağlık raporu almak için öncelikli olarak randevu almak gerekmektedir. Daha sonra aile hekimi kişiyi ilgili hastanelere yönlendirebilir. Aile hekimlerinin direkt olarak sağlık raporu verme yetkisi bulunmamaktadır. Bu noktada aile hekimlerinin yapabileceği tek unsur, kişiyi yetkili devlet hastanelerine yönlendirmek olmaktadır.

Bunun dışında eğer sağlık raporu alacak olan kişi; 50 kişiden daha az çalışanın olduğu ve az tehlikeli sınıfa giren bir işe girecek ise, Aile Hekimi ve Toplum Sağlığı Merkezi üzerinden sağlık raporu alabilmektedir. Ancak daha tehlikeli sınıfta olan ve detaylı muayene gerektiren işler için en sağlıklısı devlet ya da özel hastanelerde detaylı muayene olarak sağlık raporu almak olacaktır.

[tie_full_img]

[/tie_full_img]

İşe Giriş Sağlık Raporu Alınacak Merkezlerin Listesi

İşe giriş sağlık raporu veren merkezler kişinin bulunduğu il ve ilçeye göre değişmektedir. Kişinin hangi sağlık kurumundan rapor alacağına ise işyerinin tehlikeli sınıfına göre karar verilmektedir. Yüksek tehlike sınıfında kabul edilen işler için çalışanların işyeri hekimlerinden sağlık raporu alması gerekmektedir.

Sağlık raporu veren merkezler ise:

 • Devlet hastaneleri özellikle ileri tetkik durumlarında sağlık raporu vermektedir.
 • Az tehlikeli işler kapsamında aile hekimlerinden sağlık raporu alabilir.

İşe giriş sağlık raporu 6331 sayılı olan İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında işyeri hekimleri tarafından verilmektedir. Buna göre hekim gerekli kontrolleri tamamladıktan sonra çalışanın işe uygun olduğunu belgelemektedir. Buna göre işe giriş periyodik muayene formu doldurulur.

Ardından kişi uygun ise, işte çalışmaya uygundur onayı verir. Özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfında bulunan işler için; işçilerin fiziki muayene ve laboratuvar tahlillerinin yapılması gerekmektedir. İşçilerin işe giriş sağlık raporu alınmadan işe başlatılması yasaktır. Aksi halde; işyerine para cezası uygulanmaktadır.

İş için Sağlık Raporu Ücreti Ne Kadar ?

İş girişinde sağlık raporu ücreti sağlık raporunun alınacağı merkeze göre değişmektedir. Buna göre 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 1 Ocak 2013 senesinden itibaren işe girişlerde alınması mecburidir. Buna göre yetkili sağlık birimlerinden belirli bir ücret karşılığında sağlık raporu alınmaktadır.

İş için belirlenen sağlık raporu ücretleri şöyle;

 • Sağlık Bakanlığı tarafından alınan sağlık raporu ücretleri 50 TL olmaktadır.
 • Üniversite hastanelerden alınan sağlık raporu ücretleri ise 75 TL olmaktadır.
 • Sağlık kurulu raporu ücretleri ise 200 TL olmaktadır. Üniversite fiyatları ise 300 TL olmuştur.
 • İş yeri hekimlerinden verilen sağlık raporları ise ücretsiz olmaktadır.

İş için Sağlık Raporu Ne Zaman Alınır?

İş için sağlık raporu gereken durumlar yasalar kapsamında belirlenmiştir. Buna göre iş için sağlık raporunun talep edildiği durumlar ise:

 • İşe yeni girecek personellerin sağlık raporu alması gerekmektedir.
 • Kişi iş değişikliği yaptığında sağlık raporunun tekrar alınması gerekmektedir.
 • İş kazası, meslek hastalıkları ya da sağlık sebepleri ile tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra kişinin yeniden işe dönüş talep etmeleri durumunda sağlık raporu talep edilmektedir.
 • İşin devam etmesi halinde; çalışan kişinin ve işin niteliği ile işyerinin tehlikeli sınıfta olmasına göre, bakanlık tarafından belirlenmiş olan düzenli aralıklarla yaptıkları işe uygun olup olmadığına göre sağlık raporu talep edilmektedir.

Özel Hastanelerden Sağlık Raporu Alınır mı?

Özel hastaneden sağlık raporu almak geçmiş dönemlerde mümkün iken 2019 senesi itibari ile yasaklanmıştır. Buna göre Sağlık Bakanlığı tarafından çıkartılan yönetmelik kapsamında; tam teşekküllü faaliyet gösteren özel hastaneler bile sağlık raporu verememektedir.

Buna göre özel hastaneler:

 • Yurt dışı tedavi raporları,
 • Özürlü sağlık raporları,
 • Özel tertibatlı araçlar için alınacak sağlık raporları almak mümkün olmamaktadır.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan Özel Hastanelerde Sağlık Kurulu Raporu Düzenlenmesi Hakkında Genelgesi kapsamında özel hastanelerden sağlık raporu almanın önü kapatılmıştır.

[tie_full_img]

[/tie_full_img]

Periyodik Sağlık Raporu Nedir?

Periyoduk sağlık raporu ise 6331 sayılı olan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, işe yeni başlamış olan kişiler ve işine devam eden kişilerin kanun ve yönetmeliklerin belirlediği aralıklarla alınması yasal olarak zorunlu kılınmış bir rapordur. Buna göre işe uygunluk derecesinin doktor raporu ile teyit edildiği sağlık raporlarının ise işe göre süresi de bulunmaktadır. Periyodik sağlık raporu kapsamında belirlenen aralıklarla sağlık raporu alınır ve ilk işe girişte alınan sağlık raporu ile kıyaslanmaktadır.

Bunun dışında işe yeni başlayacak olan kişiler, çalıştıkları firmalarda en az 10 kişiden az çalışan varsa ve yapılacak olan iş az tehlikeli statüsündeyse aile hekimlerinden de bu periyodik sağlık raporu alınabilir. Genel olarak ofis işlerini yapan, herhangi bir makine ya da teçhizat kullanmayan işyerleri için sağlık raporları da Aile Hekimliği üzerinden alınabilmektedir. Ancak fabrika, maden, depo ya da tehlikeli işlerde işe başlayacak olan çalışanların bu raporları işyeri hekiminden alması gerekmektedir.

Gece Çalışabilir Sağlık Raporu

Gece çalışabilir belgesi özellikle en geç 20:00’dan başlamak üzere, en erken sabah 06:00’ya kadar çalışan kişilerin alması gereken bir belgedir. Gece vardiyasında en fazla 11 saat çalışacak olan kişilerin gece çalışabilir sağlık raporu alması gerekmektedir. Buna göre işverenler; gece döneminde çalışacak işçilerden sağlık raporu talep etmektedir. Öte yandan işyeri hekimleri de işe giriş sağlık raporu verirken ya da periyodik sağlık taramalarında, işin niteliğine göre gece vardiyasında çalışacak olan kişiler için ek tetkikler talep edebilir. Buna göre periyodik muayene formu kapsamında gece çalışabilir ibaresi mutlaka bulunmalıdır.

Aile Hekimi Sağlık Raporu ve Tahlil Sonuçları Sorgulama
Engelli Sağlık Raporu Nasıl Alınır?
Sağlık Kurulu Raporu Başvurusu İçin Gerekli Belgeler
Yorumlar

 1. İş Güvenliği Uzmanı dedi ki:

  Haber yapan kişiler mevzuatı tam bilmediklerinden verdikleri cevaplar da bazen tatmin edici olmuyor.

  İşveren: İşbaşı yapacak kişileri sağlık raporu olmadan işbaşı yaptıramaz.
  İşyeri hekimi: Çalışanın faaliyet alanına göre gerekli olan sağlık tetkiklerini yaptırmasını talep eder, bu tetkikler doğrultusunda işbaşı yapıp yapamayacağına karar verir. Sağlık raporunu işyeri hekimi hazırlamak zorundadır.
  Çalışan: Sağlık tetkiklerini hizmet aldığı Ortak Sağlık ve güvenlik biriminde yaptırabilir. Bu tetkikler devlet hastanesinde de yaptırılabilir.
  Ancak tekrar belirtmek istiyorum, sağlık raporu bu tetkikler doğrultusunda işyeri hekimi tarafından hazırlanır. Bu durumda özel hastanelerin sağlık raporu veremeyeceği açıktır. Aile hekimleri az tehlikeli (Hatta tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde) çalışacaklar için hiç bir tetkik yaptırmadan sağlık raporları vermişlerdir. İşyerinde kaza geçiren bir çok çalışan rapor veren aile hekimlerine dava açmışlardır. Yaptığı işe uygun ve gerekli olan sağlık tetkikleri yaptırılmadan sağlık raporu verilmesi kadar abes bir durum olamaz. Açılan bu davalardan sonra aile hekimleri sağlık raporu vermekten vazgeçmişlerdir.

  1. koparal kafkasyalı dedi ki:

   sağlam adam gidip 75 tl mi bayılsın zaten parası yok iş arıyor yasalar buradamı tam işliyor

 2. haluk turhan dedi ki:

  Oldukça kafam karıştı , işe yeni başlıyacak bir genç için sağlık raporu özel hastahaneler den alınabiliyormu ? yoksa alınamıyormu ?

  1. İş Güvenliği Uzmanı dedi ki:

   Haluk bey, işyerinizin işyeri hekimi ve hizmet aldığı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi vardır. Sizi buraya yönlendirecektir. Ortak sağlık ve güvenlik birimleri (genelde) işyerleri ile yapılması gereken sağlık tetkikleri konusunda anlaşırlar. Girmek istediğiniz işyerini beyan ettiğinizde yapacağınız işle ilgili gerekli sağlık tetkiklerini yaparlar. Siz bu tetkikleri işyeri hekimizinize verirseniz ve işyeri hekimi de sağlık raporunu hazırlar. İşyerinizin hizmet aldığı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimine gidemeyecek durumda iseniz devlet hastanelerinde (işyeri hekiminin istediği) sağlık tetkiklerini yaptırır ve işbaşı yapacağınız işletmeye götürürsünüz. İşyerinin işyeri hekimi be tetkikler doğrultusunda sağlık raporunu hazırlar.

 3. Mustafa dedi ki:

  İsyeri hekiminden az tehlikeli veya çok tehlikeli farketmeksizin tabiki işyeri hekimide varsa;işyeri hekimliginden sağlık raporu alınabilir mi bir kere mi olur sağlık raporu.nasil alabilir iz.

 4. sevda dedi ki:

  merhaba 4 ay önce saglık raporu çıkarmıştım silahlı güvenlik belgesi için devlat hastanesinden şu an işe gircem ve tekrar çıkarmamk için nereden alabilirim