SGK

Dul Aylığı (Maaşı) Nasıl Bağlanır, Şartları Nelerdir?

2020’de dul aylığı (maaşı) bağlanması ve koşulları hakkında belirlemeler, eşi sigorta koşullarından yararlanırken vefat eden kişilerin, maaş hakkından yararlanmasını içeren kriterler üzerinden yapılır. 2020 dul maaşının bağlanması için Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yapılması sağlanır.


Dul aylığı bağlanması, erkek veya kadın fark etmeden, vefat eden eşin sigorta primlerinin ödenmiş olması şartının sağlanması ile talep edilir. Ölen eş, SSK üzerinden sigortalı ise 5 yıl sigortalı olma ve 900 gün prim ödemesi gününü tamamlamış olma, BAĞ-KUR sigortalı ise 3600 gün için ödenmiş prim değerine sahip olma şartları, dul kalan eşin maaş ödemesi alması için sağlanmalıdır.

2020 dul aylığı için başvuracaklar, dul aylığı için prim ödeme şartı, ödeme tutarı, çocuklara ödenmesi, çalışan eşe verilmesi, avantajları, başvuru belgeleri, yeri, nasıl yapılacağı, onay sonucunun öğrenildiği yer, sorgulama yapılması, ödeme alınması hakkında bilgiler, alt başlıklardan öğrenilirler.

2020 Dul Aylığı İçin Kimler Başvuru Yapabilir?

2020 dul maaşına başvuracaklar hakkında bilgiler şu şekilde sıralanırlar:

 • Sigortalı eşin vefatı sırasında evli konumda olan kişiler,
 • Vefat eden eşi SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı sigorta tiplerinden her hangi birinden pirim ödemesini tamamlamış olan kişiler,
 • Vefat eden sigortalı kişinin çalışan ve hayatta olan eşi,
 • Vefat eden ve sigortalı olan kişinin, sigortası bulunmayan ve çalışmayan eşi, dul aylığından faydalanma hakkına sahip olan bireylerdir.

2020 Dul Aylığı İçin Prim Ödenme Şartları Nelerdir?

2020 dul maaşı prim ödeme koşulları şu şekilde sıralanırlar:

 • Vefat eden eşin Emekli Sandığı sigorta primlerinin 1800 gün boyunca ödenmiş olması şartı ile hayatta olan eş dul aylığı alır.
 • Vefat eden BAĞ-KUR sigortalı eşin 3600 güm boyunca ödenmiş prime sahip olması şartı ile hayatta olan eş dul aylığı alır.
 • Vefat eden SSK sigortalı eşin minimum 5 yıl boyunca sigortalı olması ve 900 gün boyunca sigorta primi ödemesi almış olması şartı ile hayatta olan eş dul aylığı alır.

Sigorta prim ödemesi şartlarının sağlanması halinde dul aylığından faydalanması sağlanır. Vefat eden eşin sadece sigortasının olması dul aylığı alım başvurusu için yeterli olmayıp, prim ödeme gün sürelerinin bu kriterlere bağlı olarak tamamlanmış olması gerekir.

2020 Dul Aylığı Ödenme Tutarı Ne Kadar?

2020 dul aylığı ödeme miktarı hakkında bilgiler şu şekilde sıralanırlar:

 • 2020 dul aylığı, devlet tarafından uygulanan zam belirlemesi ile 2019 yılına oranla daha yüksek tutarda ödenir.
 • 2019 dul aylığı 500 TL olarak ödenirken, 2020 dul aylığının 550 TL olarak ödenmesi belirlenmiştir. Bu ödeme limitleri minimum değerler üzerinden hesaplanır, dul maaşından çocuklarında yararlanması halinde alınan tutarlar değişir.

Tutarların değişimi dul aylığı alan eşin, çocuklarında dul maaşından yararlanmasını talep etmesine bağlı olarak şekillenir. Dul aylığından dul kalan eşin ve vefat eden kişi ile ortak olan çocukların da yararlanması talebinde bulunulması ile her birey için belirli oranlarda ödeme, dul maaşı kapsamında yapılır.

2020 Dul Maaşı Çocuklara Ödenir mi?

2020 dul aylığının çocuklara ödenmesi, dul kalan anne veya babanın talebi ile gerçekleşir. Bu talebin yapılması halinde dul maaşı ile alınacak ödemeler hakkında bilgiler şu şekilde sıralanırlar:

 • Çocuklar ile paylaşılan dul maaşında, sahip olunan çocuk sayısı bir ise, dul kalan eşe vefat eden kişinin maaşını % 75’i kadar dul aylığı ödemesi yapılır.
 • Dul maaşının paylaşıldığı çocuk sayısı iki ise, vefat eden kişinin eşine maaşının % 30’u kadar dul aylığı ödemesi yapılır.

Bu belirlemelere bağlı olarak dul aylığını çocukları ile paylaşan kişilerin, çocuklarının ihtiyaçları için vefat eden eşin maaş tutarının maksimum % 70’i kadar dul aylığı alma hakkı bulunur.

2020 Dul Maaşı Çalışan Eşe Verilir Mi?

Çalışan eşe 2020 dul aylığı verilmesi işlemi, devlet tarafından sağlanır. BAĞ-KUR, SSK veya Emekli Sandığı üzerinden gerekli sigorta prim ödemeleri tamamlanmış olarak vefat eden kişinin, çalışan konumda olan eşi de dul maaşı alımı sağlar. Aynı zamanda, dul kalan eşin çalışmıyor olması ve her hangi bir sosyal güvencesinin olmaması koşulunda da dul maaşı ödemesi talep edilme hakkı bulunur.

Her iki durum içinde dul maaşının talep edilmesi hakkı sunulurken, çalışan eşin dul maaşından, vefat eden eşin maaşının %50’si kadar yararlanması sağlanır. Çalışmayan ve sosyal güvencesi olmayan kişiler ise, vefat eden eşlerinin maaşının % 75’i kadar dul aylığı ödemesi alma hakkına sahiptirler. Bu uygulamalar çerçevesinde sigorta primleri için şartları sağlayan ve vefat eden kişilerin çalışan eşleri, hem eşlerinin sigorta uygulamaları üzerinden hem de kendi çalışma koşulları üzerinden emekli olma hakkı kazanıp, maaş ödemeleri alırlar.

2020 Dul Maaşı Alımında Sağlanan Avantajlar Nelerdir?

2020 dul aylığı alım fırsatları şu şekilde sıralanırlar:

 • Dul aylığı alım fırsatı ile çift maaş ve çift emeklilik koşullarından faydalanılır.
 • Dul aylığı ödemelerinden sahip olunana çocukların yararlandırılması fırsatı sağlanır.
 • Çalışan bireyler için vefat eden eş üzerinden her iki ayda bir ekstra maaş ödemesi sağlama avantajı elde edilir.
 • Evin geçimini vefat eden eşin sağladığı aileler için, maddi zorluk yaşama koşullarının ortadan kaldırılması fırsatı elde edilir.
 • Sigorta güvencesi olmayan ve çalışmayan dul eşlerin, vefat eden sigortalı eşlerinin maaşları üzerinden ödeme hakkı sağlamaları avantajı oluşturulur.

2020 Dul Maaşı Başvurusu İçin Belgeler Nelerdir?

2020 dul aylığı başvurusu evrakları şu şekilde sıralanırlar:

 • Vefat eden bireye ait ölüm belgesi,
 • Noter tarafından taksit edilmiş veraset ilamı belgesi,
 • Kimlik araştırma evrağı,
 • Vukuatlı nüfus kaydı örneği evrağı,
 • 2 adet vesikalık fotoğraf,
 • Aynı anda çocuklar için başvuru yapılacak ise çocukların nüfus cüzdanları ve okudukları okuldan alınan öğrenim belgesi,
 • Başvuru yapacak kişiye ve çocuklara ait 2’şer adet vesikalık fotoğraf, başvuru sırasında talep edilen belgelerdir.

Bu belgeler ile ilgili devlet kurumuna talepte bulunularak, dul maaşı ödemesi alınması sağlanır. Çocuklar için aynı anda başvuru yapılması halinde, çocukların 18 yalını doldurmuş olmaları ve 25 yaşından küçük olmaları şartları sağlanmalıdır.

2020 Dul Aylığı İçin Başvuru Yeri Neresidir?

2020 dul aylığı müracaat yeri, dul aylığı alımı için talepte bulunacak kişinin ikamet ilinde yer alan Sosyal Kurumu olarak belirlenmiştir. Kişi yaşadığı ilde yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu’na giderek, gerekli evrak teslimlerini sağlamalı ve ‘’dul maaşı alım talebi dilekçesini’’ kurum yetkililerine iletmelidir. Başvurunun işleme alınması, Sosyal Güvenlik Kurumunca sağlanır.

2020 Dul Aylığı Alım Başvurusu Nasıl Yapılır?

2020 dul aylığı alım başvurusu sırasında izlenen adımlar şu şekilde sıralanırlar:

 • Kişi ikamet ilinde yer alan Sosyal Güvenlik Kurumuna gider.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu görevli çalışanlarına, nüfus cüzdanı, vefat eden eşin ölüm belgesi, 2 adet vesikalık fotoğraf, veraset ilamı, vukuatlı nüfus kaydı örneği olarak sıralanan evrakların iletimini sağlar.
 • Kişi tarafından ‘’ dul maaşı alım talebi dilekçesi’’ doldurulup, imzalanır.

Bu adımlar ile dul maaşı müracaatı kurumca kayıt altına alınır. Başvuru işlemi sonrası dul maaşı alım talebinin onaylanması için süreç başlatılır. Onay sürecine ilişkin detaylar alt başlıklardan öğrenilirler.

2020 Dul Aylığı Onay Sonucu Nereden Öğrenilir?

2020 dul aylığı onay sonucu, PTT Müdürlüklerinden öğrenilir. Kişi ikamet ilinde yer alan PTT Müdürlüğü’ne giderek, dul maaşı başvurusu onayı hakkında bilgi alır. Maaş alım onayının alındığı veya re edildiği hakkında detaylı bilgiler PTT Kurumu yetkisi yoluyla iletilir.

2020 Dul Maaşı Sonuç Sorgulama Nasıl Yapılır?

2020 dul maaşı sorgulama işlemi yapılırken izlenen adımlar şu şekilde sıralanırlar:

 • Kişi ikamet ilinde yer alan PTT Müdürlüğü’ne gider.
 • Müdürlüğe gidilirken nüfus cüzdanı ve vefat eden kişiye ait ölüm belgesi, veraset ilamı kişinin yanında bulunur.
 • Görevli çalışanlara nüfus cüzdanı ve vefat eden kişinin ölüm belgesi iletilip, dul maaşı sonuç sorgusu yapılmak istendiği iletilir.
 • Gerekli kimlik bilgileri ile sorgulama sağlanıp, sonuca ilişkin bilgiler, kişiye detaylı olarak aktarılır.

2020 Dul Aylığı Ödemeleri Ne Zaman Verilir?

2020 dul aylığı ödemeleri, başvuruyu takip eden bir sonraki ay içerisinde alınır. Ödemeler dul maaşı alımı onaylanan kişinin ikamet adresine en yakın Ziraat Bankası şubesi ve PTT şubeleri yoluyla yapılır. Dul maaşı alım hakkı bulunan kişi, ikamet adresinde yer alan Ziraat Bankası şubesine ve PTT şubesine nüfus cüzdanı ile giderek, şubelerin gişe bölümünden dul aylığı çekimini kolaylıkla sağlar.

Mama ve Bez Yardımı İçin Nereye Başvuru Yapılır?

Ölüm Yardımı Ödeneği Kimlere Ödenir?

Yetim Aylığı Nasıl Bağlanır? Kimlere Verilir?

İlgili Makaleler

30 Yorum

 1. Merhaba annemden dolayı SGK emekli maaşı alıyorum babamda vefat ettikten sonra eşi evlendi babamında emekli maaşını alabilirmiyim çalışmıyorum ve bekarım

 2. Merhaba,
  Babam 13.08.1945 doğumlu. 1968 yılından 46 gün ssk primi var, 1987-1989 yılları arasında 1 yıl 7 ay bağkuru var, 23.12.2005 yılında vefat etti askerlik borçlanması yapılarak anneme dul maaşı bağlatılabilir mi ?
  Teşekkürler.

 3. 23 HAZİRAN 2019 DA BABAMIZ VEFAT ETTİ SSK DAN EMEKLIYDI ANNEMIZIN ÜZERİNE KAYITLI AKTIF OLAN SIRKETIMIZ VAR BU DURUMDA ANNEMIZ HEM ESINDEN AYLIK HEMDE DULLUK MAASI ALABILIR MI?

  1. Merhaba,

   Dulluk ve eşten maaş alma aynı şeyler. Bababnızın maaşının % 50 sini alabilir.

 4. Annem vefat eden babamdan emekli maaşını alıyor. 2. ci bir maaş yani Dul maaşı da alabilir mi? e devletten başvuru yapılıyor mu? ya da nereye başvuru yapmamız lazım. lütfen bilgi verebilir misiniz

 5. Emekli eşim öldü. Kızım ve bana maaş bağlandı. Kızım sigortalı işe girdi. Bildirdik kesildi. Benim maaşım neden artmadı.

  1. Merhaba,

   Alo 170 hattını arayarak sebebini öğrenebilirsiniz. Eğer tkrar evlenmedi veya babanızın prim günlerinde bir sıkıntı çıkmadığı sürece maaş almaya devam etmeliydi.

 6. merhaba iyi günler
  babam 2003 yılında vefat etti bu sırada annem ile boşanmışlardı
  annem dul maaşına başvuru yaptıgında siğortalı oldugu için alamamıştı şimdi başvuru yapsak olur mu ?
  teşekkürler….

 7. Babam 1980 yılında SSK emeklisiydi. 28 Ocak 2017 vefat etti. Annem babamın emekli maaşının %30 kesintili olarak alıyor. Ayrıca annem hem astım hastası raporu var hemde anjiyo oldu. İki sorum olacak. 1. Annem babamdan kalan %30 kesintili emekli maaşı dışında dul maaşı da alabilir mi? 2. Annem astım hastası ve anjiyo olması nedeniyle %30 kesinti iptal edebilir mi?

 8. Suriyeli dul bir kadin esi turkiyede oldukten sonra dul maasi alabilir mi herhangi bir sgk veya prim yok haliyle oluyorsa ne yapmaliyiz

 9. Merhabalar, babam vefat edeli 10 yıl oldu ve emekliydi vefat dan sonra annem babamın emeklisini alıyor bu durumda dul maaş alabilir mi ? ve üstüne oturduğu ev tapusu var bu engel mi ?
  ( babamın emekli olması için babamın sgk sını dışar dan ödeyerek babam emekli oldu bu engel mi .)

 10. Ben bakurdan emeklıyım ama dulum annem cıfcı bakurundan emelı babam ssk dan emeklı ıkısıde vefay ettı magıslarından ala bılırmıyım

  1. Merhaba,

   SSK emeklisi olarak hem bağkur hem de ssk emeklisi anne ve babanızın maaşını alamazsınız.

 11. Merhabalar babam 7 yıl önce vefat etti. SSK dan emekliyi. Annem ev hanımı çalışmıyor. Annem için dul maaşı bağlanır mı acaba?

  1. Merhaba,

   Evet anneniz için başvuru yaparak dul maaşını bağlatabilirsiniz.

 12. Mrba babam vefat etti tek calisanim iki kiz kardesim ve annem çalışmıyor dul maasi icin basvuru yaptim yalniz babam sigorta primi olmadigi icin ve ve sigortali calistigim icin maas alamaz dediler sizce doğru mu ne yapmaliyim bunun icin. Teşekürler

 13. Babam Gecen senenin 5. Ayinda vefat etti annemle ayrilmislardi ölüm ayligi için tek hak sahibi şartlari erkek kardesimde var 7. Sinif ogrencisi .. basvurumuzu yaptik ama 17 bin lira kadar borç çıkardılar bize istege bagli sigorta borcu varmis istege bagli sigorta haricinde prim günü yetiyor ama yinede bu borcu ödememiz isteniyor..işin garip tarafi basvuru mersin sgk dan yapildi daha sonra mersin sgk adanadan bir belgr istedi adana sgk ya gittigimizde 17 bin liralik borc ile ilgili birsey soylemediler 4 ayın dekontu eksik gerekirse burdan silebiliriz yinede baglanir dediler mersine döndüğümuzdede 17 bin liralik borc ortaya cikti hangisi dogruyu soyluyor bilmiyorum anlatabildiysem cevap verin lütfen.. Teşekkürler.

 14. Evdekilerin gelir durumu maaș alınmasına engel midir? Ben memurum annem yanıma tașındıktan sonra maașı kesildi. ikametgah değișikliğinden mi kesilmiștir gelir değișikliğinden mi?

 15. merhaba. Annem dul maașı alıyordu. Ben memur olarak çalıșıyorum. Annem yanıma tașındıktan sonra maașı kesildi. Benim memur olmam annemin maaș almasına engel midir? Yoksa sadece adres değișikliğinden dolayı mı maașı kesildi? Tekrar bașvursak maaș almaya devam edebilir mi?

 16. eşimden dul aylığım ben evlenince kesildi,kesilen maaş devletemi kalır yoksa yetim aylığı alan kızıma mı aktarılır…teşekürler….

 17. Merhaba Annem Boşandı Şimdi dul Maaşı Almıyor sebebi çocukları Sigortalı olduğu için Dul maaşı alamıyor Üstelik yaşlılık maaşı dahi almıyor tsk ederim

 18. Eşim vefat etti 8 yıl oldu ancak sigortası 9 gün asker lik yapmadığı için bende işyeri sahibi olduğum için yetim ve dul aylığından faydalanamadım. İşyerinin kapamasını versemde sigorta şartları olmadığı için bu imkândan faydalanamıyorum. Emekli olmam için yaşı beklemem gerekiyor. Valilik bir kampanya dahilinde oğlum için bir maaş bağladı ama tahsili için yardım almam gerekiyor. Baban yaşıyor ondan maaş bağlatabiliyormuyum. İşyerini kapatmam durumunda nasıl haklara sahip olurum

  1. Merhaba,

   Yetim maaşını alabilmeniz için sigortalı olmamanız ve Babanın vefat etmiş olması gerekmektedir. Mevcut durumda veya işyerini devretseniz de baba sağken maaş alamazsınız.

 19. Boşanmış bulunmaktayım.Vefat eden anne ve babam bağkur emeklisiydi.Sosyal güvenlik ve maaş durumundan faydalanabilirmiyim.Tesekkur ederim

  1. Merhaba,

   eğer çalışmıyorsanız Hem anneden hem de babadan maaş alma hakkınız bulunuyor.

 20. Merhaba
  Babam 2004 yılında vefat etti.Anneme Bagkur üzerinden uzerinden maas bağlandı.
  Annemde ssk üzerinden emekliydi.cift maaş alıyordu.
  Annem geçen sene vefat etti.
  Ben gecimsizlik nedeyle boşanmak üzereyim.calismiyorum,acaba hem annemden hem babamdan maas alabilirmiyim? Biri ssk biri Bagkur olduğu için soruyorum.tek olacaksa hangi bağlanır?
  Tesekkurler

  1. Eşimden boşandım babam bağkur emekliydi ve ölüm aylığına başvurdum üzerim de cks vardı onu kapattım bagkurluydum onuda kapattım ama üzerimde 7 büyük baş hayvan alma imkanım var mi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı