emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

E-Devlet Dul ve Yetim Maaşı (Aylığı) Sorgulama

E-Devlet Dul ve Yetim Maaşı (Aylığı) Sorgulama

E-devlet üzerinden dul ve yetim maaşı sorgulaması yapmak sadece e-devlet sistemine girip kimlik doğrulaması yaparak mümkündür. Dul ve yetim maaşı almak için gerekli şartları sağlayanlar vefat eden yakınlarının vefatını ve gerekli şartları sağladıklarını belgelediklerinde aylıkları bağlanır.

Hem başvuru merkezine giderek hem telefon ile hem de online olarak dul ve yetim maaşı başvurusu yapabilmek, başvuruyu sorgulayabilmek mümkündür. Çocuğu olmayan dul eşe %75, çocuğu olan dul eşe %50 oranında dul aylığı bağlanır. Yetim maaşı ise vefat eden sigortalının çocuk sayısına göre %50 oranın eşit paylaşılması ile her bir çocuğa bağlanır.

Dul ve Yetim Maaşı Başvuru Yolları Nelerdir?

Dul ve yetim aylığı başvuru yöntemleri şöyledir:

 • E-devlet sisteminden dul ve yetim maaşı talebi oluşturulabilir.
 • Alo 170 hattı ile dul ve yetim aylığı başvurusu yapılabilir.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu il ve ilçe müdürlükleri üzerinden ölüm aylığı başvurusu yapılabilir.
 • 4/C sigorta kolundan emekli olmuş olan sigortalının vefatı durumunda, hak sahipleri posta yolu ile dul ve yetim maaşı başvurusu yapabilirler. Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhiye/ANKARA adresine başvuru belgeleri gönderilmelidir.

E-Devlet Dul ve Yetim Maaşı Talebi Nasıl Oluşturulur?

E-devlet sisteminden dul ve yetim aylığı başvurusu yapmak için izlenmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir:

 • https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapılmalıdır.
 • Ana sayfadaki Giriş Yap butonuna tıklayarak kimlik doğrulaması yapılmalıdır. E-devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik kartı ya da internet bankacılığı yöntemleri ile yapılan kimlik doğrulamaları bu işlem için kabul edilir. E-devlet şifresi ise PTT şubelerinden alınabilir.
 • E-hizmetler listesinden Sosyal Güvenlik Kurumu bulunmalıdır.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılabilecek işlemler içerisinden Ölüm Yardımı ve Dul/Yetim Aylığı Talebi seçeneğine tıklanmalıdır.
 • Üzerinden dul ya da yetim aylığı almak istenen yakının T.C. kimlik numarası yazılmalıdır.
 • Başvur butonuna tıklanmalıdır. Dul ve yetim maaşı için başvuru talebi oluşturulmuş olur. Başvuru olumlu sonuçlandıktan sonra başvuru sahibine aylık bağlanır.

Telefon İle Dul ve Yetim Maaşı Başvurusu Nasıl Gerçekleştirilir?

Çağrı merkezinden dul ve yetim aylığı başvurusu yapmak için Alo 170 hattı aranmalıdır. Vefat eden sigortalı ile beraber kişi kendi bilgilerini verdiğinde başvurusunu otomatik olarak gerçekleştirebilir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Üzerinden Dul ve Yetim Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

SGK’dan dul ve yetim aylığı başvurusu yapılabilmesi için gerekli belgeler ile beraber SGK’nın il ya da ilçe müdürlüklerine gidilmelidir. Dul ve yetim maaşı için başvuru yapmak istendiği söylendiğinde, vefat eden sigortalının kimlik bilgilerinin de verilmesi ile beraber başvuru tamamlanır.

Dul ve Yetim Maaşı Başvurusu Yapabilecek Olanlar Kimlerdir?

Dul ve yetim aylığı alabilecek olanlar; vefat eden sigortalının eşi, çocukları, anne ve babasıdır.

Dul ve Yetim Maaşı Başvurusu Yapılabilmesi İçin Vefat Eden Sigortalının Sağlaması Gereken Şartlar Nelerdir?

Ölüm aylığı alınabilmesi için vefat eden sigortalıdan istenen şartlar aşağıda açıklanmıştır:

 • Vefat eden sigortalının en az 1.800 prim günü malullük, yaşlılık ya da ölüm sigortasının ödenmiş olması şartı aranır.
 • Borçlanma süreleri haricinden en az 5 yıl sigortalılık süresinin olması gereklidir. Ayrıca malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının toplamda 900 gün olarak ödenmesi gereklidir.

Dul Maaşı Başvuru Şartları Nelerdir?

Dul aylığı başvuru koşulları aşağıda sıralanmıştır:

 • Üzerinden dul maaşı alınacak olan sigortalı ile resmi evli olunan süre içerisinde vefat durumunun yaşanmış olması gereklidir.
 • Boşanmış ya da imam nikahı ile birlikte olanlara dul maaşı başvuru hakkı verilmez.
 • Başvuru sahibinin eşinin ölümü ile beraber bir başkası ile evlenmemiş olması gereklidir.
 • Eşi vefat eden erkeğin de kadının da alabileceği bir maaştır. Önemli olan kriter, maaş başvurusu yapacak olan kişinin sigortalı olarak bir işte çalışmıyor olmasıdır.

Yetim Maaşı Başvuru Koşulları Nelerdir?

Yetim aylığı başvuru şartları şu şekildedir:

 • Erkek ve kız çocuklarına sigortalı olarak bir işte çalışmamaları durumunda verilen bir maaştır. Aynı zamanda yabancı bir ülkenin mevzuatı kapsamında da çalışmamaları gereklidir.
 • Kız çocuklarının yaş ve eğitim durumu ile ilgili herhangi bir şart yoktur. Evlenmedikleri sürece ölene kadar alabilecekleri bir maaştır.
 • Erkek çocuklarının üniversite eğitimi almamış olmaları halinde 20, üniversite okumuş olmaları durumunda 25 yaşına kadar maaş alma hakları vardır. Herhangi bir eğitim kurumunda eğitim görmeyenler ise, 18 yaşına kadar yetim maaşı alma hakkına sahiptirler.
 • Kız çocukları evlendikten sonra yetim aylığı alamıyor olsalar da erkek çocukları için mevcut olan bir şart değildir. Erkek çocukları evlenseler de eğitim durumlarına göre ilgili yaşa erişene kadar yetim aylığı almaya devam ederler.

Malul Çocukların Yetim Maaşı Alabilmeleri İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Malul çocukların ölüm aylığı için başvuru koşulları aşağıdaki gibidir:

 • Çalışma gücünün en az %60’ını yitirmiş olmaları şartı aranır. Yitirilmiş çalışma gücünün sağlık raporu ile belgelenmesi gereklidir.
 • Evli olmaları, yaşları ya da cinsiyetleri fark etmeksizin yetim maaşı alabilirler. Yetim maaşı alma şartlarına aykırı bir durum oluşmadığı sürece ölene kadar maaş almaya devam edebilirler.

Malul Çocukların Yetim Maaşlarının Kesildiği Durumlar Nelerdir?

Malul çocukların ölüm aylıklarının kesildiği haller aşağıdadır:

 • Kanunun beşinci maddesinin birinci fıkrasının a, b ve e bentleri dışında ya da yabancı bir ülkenin mevzuatı kapsamında çalışılmaya başlandığında; malul çocukların yetim maaşları kesilir.
 • Yetim maaşı alan malul çocuklar eğer kendi sigortalılıkları dolayısı ile gelir sahibi olurlarsa, yetim aylıkları kesilir.
 • Yapılan kontrol muayeneleri sonucunda eğer çalışma gücünün en az %60’ını yitirdiği durum değişiklik gösterir ve malullük durumu ortadan kalkar ise; ölüm aylığı kesilir.

Dul ve Yetim Maaşı Başvuru Belgeleri Nelerdir?

Dul ve yetim aylığı için istenen başvuru evrakları şunlardır:

 • Başvuru sahibinin 3 adet vesikalık fotoğrafı istenir.
 • Kimlik belgesi talep edilir.
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği gereklidir.
 • Ölüm belgesi talep edilir.
 • Dul ve yetim maaşı başvuru belgesi istenir.
 • Yetim maaşı alma hakkı erkek öğrencilerin öğrenim durumlarına göre değişiklik gösterdiği için kendilerinden eğitim durumlarını belgelemeleri istenir.
 • Başvuru sahibinin eğer malullük durumu bar ise, sağlık kurulu raporu sunmalıdır.
 • Dul ve yetim maaşı alma hakkı bulunan kişilere eğer vasi tayin edilmiş ise, vasi ilamı talep edilir.

Dul ve Yetim Maaşı İçin Ölüm Belgesi Nasıl Alınır?

Ölüm belgesi alınması için İl Halk Sağlık Müdürlüklerine başvuru yapılması ve sonrasında Nüfus Müdürlüklerinden belgenin alınması gereklidir. Sigortalının vefatı eğer hastanede olduğu süre içerisinde gerçekleşmiş ise, İl Halk Sağlığı Müdürlüklerine gitmelerine gerek yoktur. Direkt Nüfus Müdürlüklerinden ölüm belgesi temin edilebilir. Ölüm belgesi alınabilmesi için ölen kişinin kimlik belgesi yeterlidir.

Dul ve Yetim Maaşı Başvuru Sorgulama Yöntemleri Nelerdir?

Dul ve yetim aylığı sorgulama yolları aşağıda belirtilmiştir:

 • Alo 170 hattı üzerinden dul ve yetim maaşı başvurusunun son durumu hakkında bilgi edinilebilir.
 • E-devlet sistemi üzerinden dul ve yetim maaşı sorgulaması yapılabilir.
 • Başvuru yapılan kuruma giderek başvuru durumu sorgulaması yapılabilir.

Telefon Aracılığı İle Dul ve Yetim Maaşı Başvuru Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Telefon ile dul ve yetim aylığı sorgulaması için Alo 170 hattı aranmalıdır. Bağlanılan operatör başvuru sahibinin kimliğini teyit edebilmek için bazı sorular sorar. Dul ve yetim aylığı başvurusu yapmak isteyen kişi bu sorulara doğru cevap verdiğinde, üzerinden aylık alınacak olan kişinin kimlik bilgileri sorulur. Ardından başvuru durumu ile ya da aylık bağlanmış ise aylık durumu ile ilgili bilgi verilir.

E-Devlet Üzerinden Dul ve Yetim Maaşı Sorgulaması Nasıl Yapılır?

E-devlet sisteminden dul ve yetim aylığı sorgulaması için izlenmesi gereken adımlar aşağıda verilmiştir:

 • E-devlet sistemine giriş yapılmalıdır.
 • E-hizmetler listesine girerek veya Kurumlar seçeneğinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bulunmalıdır.
 • Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama butonuna tıklanmalıdır.
 • Açılan sayfadan kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra alınan yardımlar, dul ve yetim maaşı ile ilgili bilgiler görülür. Sayfada ne kadar zamandır maaş alındığı ve alınan maaşın tutarı yer alır.

SGK Dul ve Yetim Maaşı Nasıl Sorgulanır?

SGK’ya giderek dul ve yetim aylığı sorgulaması yapmak için öncelikle bulunulan bölgedeki Sosyal Güvenlik Kurumu il veya ilçe merkezlerinin yeri öğrenilmelidir. Kimlik belgesi ile beraber kuruma gidilmelidir. Başvurunun onaylanıp onaylanmadığı, başvuru onaylandığında yatırılacak olan maaş tutarının ne kadar olduğu, başvuru reddedildiyse bunun nedeninin ne olduğu gibi konular sorgulama sonucunda öğrenilebilir.

Dul ve Yetim Maaşı Ödemesi Ne Zaman Yapılır?

Dul ve yetim aylığının yatırılma zamanı, vefatın gerçekleşmesinden sonraki birkaç hafta içerisindedir. Vefat gerçekleştikten ve ölüm aylığı almak için başvuru yapıldıktan sonra ortalama 15 günde, aynı ay içerisinde maaş bağlanır.

Dul ve Yetim Maaşı Ödemesi Nereden Alınır?

Dul ve yetim aylığının çekilebileceği banka; Ziraat Bankası’dır. Ziraat Bankası’nda hesabı olanlar ilk aylıklarını Ziraat Bankası’ndan alırlar. Ziraat Bankası’nda hesabı bulunmayanlar ise, PTT şubelerinden kimlik belgeleri ile beraber dul ve yetim maaşlarını talep edebilirler. Sonraki ödemelerinde maaşlarının hesaplarının bulunduğu farklı bir bankaya yatması için banka hesap bilgilerini e-devlet sistemi üzerinden güncellemeleri gereklidir.

Dul ve Yetim Maaşının Kesildiği Haller Nelerdir?

Dul ve yetim aylığının kesildiği durumlar şöyledir:

 • Üzerinden ölüm aylığı alınacak olan kişinin vefatından eşi ya da çocuğu sorumlu ise, dul veya yetim maaşı alma hakları yoktur.
 • Vefat eden sigortalı eğer vasiyet hazırlamış ve vasiyetinde de eşine ya da çocuklarına maaş verilmemesini belirtmiş ise, eşi ve çocukları dul ve yetim aylığı talep edemezler.
 • Kız çocukları evlendikten sonra yetim maaşları kesilir. Ancak bu durumun istisnası vardır. Evlenilen kişi harp malulü ise, bu durumda aylık almaya devam edebilir. Harp malulü eşi vefat ettikten sonra alacağı dul maaşını tercih etmesi istenir.
 • Vefat eden sigortalının eşi konumunda olan kişi eğer yeniden evlenir ise, dul maaşı kesilir.
 • Dul maaşı alan kişinin eğer akrabası olmayan bir kişi ile aynı ev içerisinde yaşadığı tespit edilir ise, dul aylığı kesilir.
 • Türk vatandaşlığından çıkıldığında ya da çıkartıldığında dul ve yetim maaşı kesilir.

Dul ve Yetim Maaşı Kesilenler Yeniden Aylık Almaya Başlayabilir Mi?

Dul ve yetim aylığının yeniden bağlanması şartlara göre mümkün olan bir durumdur. Evlendikten sonra yetim maaşı kesilen kız çocukları eğer boşanırlarsa yeniden yetim maaşı almaya başlayabilirler. Ayrıca vefat eden eşleri üzerinden dul maaşı alanlar da eşlerinden boşandıktan sonra tekrar dul maaşı için başvuru yapabilirler. Ancak dul ve yetim maaşı kesilenlerin yeniden aylık alamayacakları durum; 25 yaşını doldurmuş olan erkek çocuklarının yetim maaşlarının kesilmesidir.

Vefat Eden Kişinin Maaşı Nasıl Dağıtılır?

Ölen kişi üzerinden maaş alabilecek kişiler arasında maaş şu esaslara göre paylaştırılır:

 • Eşe düşen hisse 2 birim ise, çocukların her birine 1 hisse düşer. Çocukların cinsiyetiyle alakalı bir ayrım söz konusu olmaz.
 • Bir çocuk maaştan en fazla %25 kadar destek alabilir. Eşin aldığı maaş oranı ise %50’dir.
 • Vefat eden kişinin sadece bir çocuğu varsa eş ve çocuk eşit oranda maaş alır.
 • Vefat eden kişinin 4’ten fazla çocuğu varsa maaş direkt olarak aileye bağlanır.
 • Ölüm durumlarında kişilerin eşi yada çocuğu yoksa maaş ölen kişinin anne babasına aktarılabilir. Anne ve baba hayatta değilse diğer akrabalar vasi olarak belirlenebilir.

Boşanan Kadınlar Yetim Aylığı Alabilir Mi?

Boşanan kadınlar için yetim aylığı almak söz konusu olabilir. Eşinden ayrılmış olan ve herhangi bir işte çalışmayan kadınlar vefat etmiş olan ebeveynleri üzerinden maaşa bağlanabilirler. Buradaki başvuru süreci hiç evlenmemiş kız evlatlar için nasılsa boşanmış kimseler için de aynıdır.

Eşinden ayrılmış kadınlar için belediyeler ve çeşitli sivil toplum kuruluşları bazı yardım paketleri hazırlar. Bu paketlerden bazıları nakdi yardım içerse de kimisi gıda ve yakacak yardımı olarak da gözlemlenebilir.

Dul ve yetim maaşı kadınlar için yegana seçenek değildir. Maddi durumu tek başına geçinmeye müsait olmayan kadınlar muhtarlıktan yoksulluk belgesi alarak devlet tarafından verilen çeşitli yardımlara başvurabilir. Bu yardımların büyük bir kısmı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülmektedir.

Her şehirde muhakkak bir şubesi bulunan bu vakıf sayesinde çeşitli yardımlar hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür. Başvuru için gereken belgeler toplandığında başvuru talebi gerçekleştirilir. Talep kısa sürede sonuçlanacak ve maaş hakkı kazanan kadınların hesaplarına belli ölçüde yardım yatacaktır.

Dul Maaşı (Aylığı) Ne Kadar, Kimlere Verilir?

Eşinden Boşanmış Kadın Dul Maaşı Nasıl Alır, Şartları Neler?

Erkekler Dul Maaşı ve Ölüm Aylığı Nasıl Alabilir ?

Yorumlar

 1. Buse yapici dedi ki:

  Merhaba babam 2011 vefat etti ben ozaman evliydim sonrasinda bosandim ve 1 yil kadar babamin maasini aldim. Annem tekrardan evlendigi icin hak iddasi yok diger kardesimde erkek 27 yasinda maas bi tek bana kaliyor 5 yil sonra tekrar esimden ayrildim suan tekrar maas baglatabilirmiyim ve ilk maas aldigimda geriye donuk odeme almistim simdi tekrar maas baglanir mi ve geriye donuk odeme yapilirmi

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Maaş bağlanır. ancak geriye dönük ödeme alma hakkınız bulunmuyor.

 2. Nalan dedi ki:

  04.08.2021 de vefat eden annem üzerinden son bir sene içerisinde iki kez yetim aylığı başvurusunda bulundum. Defalarca Alo 170 hattını aradım yine defalarca Ankara Sıhhıye SGK ‘ nu aramama rağmen bir sonuca ulaşamadım. işlemler sürüyor dendi her seferinde… Bir seneyi geçmesine rağmen aylık bağlanmadı, sebep de açıklanmıyor… Bu konuda ne yapmalıyım

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Bir de kurum belirterek Cimere yazabilirsiniz. Mümkün ise kuruma bizzat gitmenizde fayda var.

 3. Mete dedi ki:

  Merhaba Ben , Annem için 2 ay önce dul ve yetim aylığına başvurdum içime sinmediği için bide alo 170 i aradık Evrak Sistemde beklemede demişti 2 ay önce .Bugün E devlette dul ve yedim aylığına Tc girince Web servis kullanıcısı sorgulamamakta hatası veriyor az öncede 170 ‘i aradım sistemde hiç bişey görünmüyor diyor temsilci evrak takip numarası verdi bize kayıt oluşturuldu diyor temsilci ve 3 iş günü sonra tekrar arayın diyor.
  Şimdi bizim başvurumuz 2 ay önceki başvurudan mı hesaplanacak yoksa bugünden itibaren mi sayılacak ? çünkü 5 yıl dolmuş olacak bugünden itibaren eğer sayılırsa ve toplu para alamayız geçmişe dönük 2 ay önceki başvurdumuz parayıda alamayız. Hangi zamandan itibaren alırız maaş çıkarsa bilgi verirseniz sevinirim.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Başvurduğunuzda verilen belge ile ispatlayabilirsiniz. Böylece 2 ay önceki başvurunuz geçerli olacak. Geriye dönük ödeme alırsınız.

  2. Mete dedi ki:

   Sayın danışma Birimi Ama ben E- Devletten başvuru yapmıştım Ssk’ya gitmemiştim 170’i aradığımdada Evraklarınız Hazırlanıyor görünüyor demişti o yüzden SSk Gidip bizzat başvurmadık. Bugün sorgulama için tekrar aradık 170’i Bize Bağlı bulunduğunuz kuruma gidin diyorlar 2 ay önce Neden kuruma gidip bizzat başvurun demiyorlarda şuan diyorlar 2 ay bizi beklettikten sonra ben bunu sistemde görünmüyorlar dediklerinde nasıl kanıtlayım ki ?
   Ve Kuruma gittiğimde sadece Ölen kişi Tc’si ile alacak kişinin Kimliği yeterlmi ? ekstra başka bi kuruma gitmeme gerek varmı ?

  3. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   E devlet başvurusuna ait bir kayıt numarası veya ekran görüntüsü mevcut mu? Bu gibi durumlarda ekran görüntüsü almak önemli. Kuruma gidip başvurunuzu sorgulamanızda fayda var. Bahsettiğiniz belgeler yeterli.

 4. Ozan dedi ki:

  Merhaba ben 23 yaşında 4 yıllık üniversite mezunuyum babamdan gelen maaş kesildi ikinci üniversiteye kayıt yaptım açık öğretim 2 yıllık bölüme 25 yaşıma kadar alabilecek miyim tekrar

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   4 yıllık Ünv. mezunları ancak yüksek lisansa devam ederse maaşları ödenmeye devam edebilir.

 5. Funda dedi ki:

  1 nisan 2021 de annemi kaybettim annem malulen emekliydi ben 28 mart 2022 de ölüm aylığı bağlanması için başvurdum hala bağlanmadı geriye dönük birikmiş maaşıda alabilirsiniz dediler ama hala ne maaş bağlandı nede toplu bi ödeme yapıldı alo 170 i arıyorum evraklarınız işlemde bitince size bilgi verilecektir diyorlar 3 ay oldu hala bi gelişme yok ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim çok ihtiyacım var.

 6. haydar dedi ki:

  merhaba. çalışırken ölen çocuğu için anneye ölüm aylığı bağlanması için müracaat ettik. gelir tesbitinde aile toplam gelirimi yoksa aile içerisinde kişi başına düşen gelirmi asgari ücretin altında olması gerekiyor

 7. Ömer dedi ki:

  Merhaba , aldığım yetim aylığı sigortalı iş yüzünden durduruldu , işten çıktıktan sonra tekrar başlayacak mı ?

 8. Medine dedi ki:

  Merhaba abim vefat etti.Abim vefat etmeden eşi Turk Vatandasligina gecti. Vefattan sonra 8 yasindaki kizinida akarak Kazakistana gittiler.Esinin tekrar Turkiyeye gelip bazi evrak doldurmasi gerekecekmi maasi kesintiye ugrarmi.Bana net cvp yazarsaniz sevirim.Sistem degismis Sgk da artik daha sıkı tutuyorlarmis.Eşinin izlemesi gereken yol nedir? Maas baglanmis fakat Kazakistana gidince sgk maasi icin ne yapmasi gerekecek.Simdiden tsk ederim..

 9. Birsen dedi ki:

  Merhaba, 9şubat 2022 de kesilen yetim aylığına tekrar başvurdum fakat hala yatmadı. 170i aradım dosya oluşturdu. Dys de hala dilekçem bekletilmekte. Daha çabuk bağlanması için yapmam gereken veya gitmem gereken bir yer var mı acaba İzmir de

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İzmir sigorta il müdürlüğüne giderek durumu hakkında bilgi alabilirsiniz 60 gün civarında sonuçlanması beklenir. Uzamış gözüküyor.

 10. OZAN dedi ki:

  3 Nisan 2022’de babamı kaybettik ve annem dul kaldı. Babam Akbank emeklisi ve anneme Aksandık’tan maaş bağlandı. Bize söylenene göre annemin kendi babasından yetim aylığı da alabilmesi gerekiyormuş. Böyle bir uygulama mümkün müdür? benzeri bir durumda maaş alan bir tanıdığımız var…

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   annenizin babası emekli sandığı emeklisi ise alabilirsiniz. Diğer kurumlardan ise alo 170 e danışmanızda fayda var.

  2. Turgut dedi ki:

   Ozan aynı durum bizdede var. Babam akbank tan emekli rahmetli oldu. Annem babamdan yani eşinden aksandık tan dul maaşı alıyor… kendi babası ssk dan emekli rahmetli … kendi babasının maaşınıda alabiliyormu…

 11. Punar dedi ki:

  Merhaba ben 1 nısanda yetım maaşına başvuru yaptım 5 mayısda emekli günlük ödeme ile toplu paramı aldım benım maaşım normalde ayın 24 de yatıyor Mayıs ayı içerisinde 24 de tekrar maaş yatarmı acaba

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Hayır yatmaz.

 12. Melime dedi ki:

  İyi günler babam 2003 te vefat etti. Ben 2012 de boşandım. Şimdi ihtiyacım olduğu için babamın aylığına baş vurdum geriye dönük maaş alabilirmiyim.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Maaş hak zaman aşımı 5 yıldır. bu süre içinde başvurmadığınızdan geriye dönük maaş alamazsınız.

 13. Nesli kara dedi ki:

  Merhaba,malulen emekli babamın yetim aylığını evlenmeden önce alıyordum.simdi bosandim ve başvurdum.4 ay sonrası borcu var dendi.odeme yaptim ve dekontu mail üstünden gönderdim.olumlu sonucu ne zaman alırım acaba

 14. Esengül dedi ki:

  iyi günler ben babamdan bosaldigim için yetim aylığı bağlandı yüzde 25 bağladılar tek alan benim sizce yüzde yirmi besmi oluyor çok düşük merak ettim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Tek yetim başka geliri olmayanlara % 50 maaş bağlanır. Tekrar sorgulamanızda fayda var.

 15. berke dedi ki:

  merhaba
  babam yakın zamanda vefat etti anneme ölüm aylığı bağlanması için basvuruda bulunduk ne zaman sonuçlanır acaba bir de yeni kart vs işlemleri nasıl oluyor acaba
  şimdiden teşekkürler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   45 ile 60 gün arasında sürebilmektedir. Maaş bağlandıktan sonra ilk ziraat bankasına yatacaktır.

 16. Nur dedi ki:

  Merhaba .
  Annem 10 yıl önce vefat etmiş babasının maaşını alıyordu ama gidecek kimsemiz olmadığı için dedemlerle birlikte yaşıyorduk . Annemle babam aynı evde yaşadığı için maaşı kestiler babam şu an memlekette annem benimle yaşıyor ikameti herşeyi benim yanımda maaşı için tekrar başvuru yaptık ama ankaradan olumlu cevap gelmedi mahkemelik dediler avukat araştırdık avukat bizim daha önce başvuru yaptığımız gibi dilekçe yazacağını söyledi maaş bağlanır mı bağlanmaz mı emin olamıyoruz lütfen cevap verir misiniz?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   mahkemenin sonucunu tahmin edebilmemiz güç. Sahte boşanma durumu oluştuğunun tersini ispatlamak zor olacaktır.

  2. berke dedi ki:

   peki hangi aşamada olduğunu nasıl öğrenebiliriz ben e devlet üzerinden yapmıştım.

  3. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Alo 170 i arayarak bilgi alabilirsiniz.

 17. G. dedi ki:

  Merhaba,
  Babam Aralik 2021 de vefat etti, ben Amerika da yasiyorum, babamin maasi anneme aktarildi ancak ben burdan hicbir islem yapamadim , bekar olmam durumunda bana dusen maas icin basvuruda nasil bulunabilirim?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Amerikadan geliririniz varsa ki vardır diye düşünüyorum. Bu durumda babanızdan maaş alamazsınız.

 18. aysel dedi ki:

  merhaba anne ve babamdan yetim maaşı alıyordum 2015 te evlendim çeyiz yardımı da aldım şimdi bosaniyoruz ev hanımıyım yetim maaşı bağlayabilir miyim geçmişe dönük kaç olan maaşları alabilirmiyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Geriye dönük maaş alamazsınız Tek çocuk sadece siz alacaksınız ikisinden de % 50 maaş alabilirsiniz.

 19. Özge dedi ki:

  Babam 31 Ocak 2022 de vefat etti anneme dul aylığı ne zaman bağlanır

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   MErhaba,

   Maaş bağlanma işleri 45 60 gün arası sürmektedir.

 20. Gül dedi ki:

  4 a sigortalı oğlum Aralık ayında vefat etti 2980 gün pirim ödemesi var bekardı 22 /12 /2021 tarihinde aylık bağlanma oranı kaç olur ve ne zaman sonuçlanır

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Eğer asgari ücretten az geliriniz var ise Maaşın % 25 i oranında maaş bağlanır.

  2. Gül dedi ki:

   Merhaba Oğlum hiç evlenmedi dolayısıyla çocuk da yok tek hak sahibi benim aylık oranı yüzdesi değişmezmi

  3. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Kanunen verilebilecek oran en fazla % 25 tir

 21. Ayşe dedi ki:

  Merhabalar, kızım 20 yaşında babasından yetim maaşı alıyordu, sigortalı işe girdi aynı zamanda açıköğretim öğrencisi maaş kesilir mi?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   yüksek öğrenim ise almaya devam edecektir.

 22. Yasemin dedi ki:

  Merhaba,babam Mayıs 2017 de vefat etti ben Nisan 2018 de boşandım babam emekli sandığı emeklisiydi ben SSK çalışanıyım babamdan yetim aylığı alabileceğimi yeni öğrendim başvurumu bugün yaptım geriye dönükte yetim aylıklarımı alabilir miyim?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Zaman aşımı süresini geçmediği için geriye dönük maaşlar da yatar.

 23. Zeyd dedi ki:

  Merhaba,
  Yetim aylığına e-devlet üzerinden başvuruda bulundum. Ne kadar sürede belli olur acaba?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   emekli maaşı bağlanma 60 – 75 gün arasında sürmektedir. Ancak maaş başvurudan itibaren işlemeye başlar. Toplu ödeme yapılır.

  2. Zeyd dedi ki:

   Merhaba,
   Dün bir cevap yazmıştım, ama tarafınızdan onay almadı sanırım. Bahsettiğim yetim maaşı ile birlikte sigorta başlangıcı tekrar ne zaman olur acaba, maaşın bağlanmasına kadar bekleyek miyiz, yoksa hemen aktif oluyor mu?
   Teşekkür ederim

  3. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Babanızdan sağlıktan yararlanmaya başlayabilirsiniz. Yetim maaşını beklemenize gerek yok.

 24. Oya kurum dedi ki:

  Babam dan dolayı 98 tl emekli parası alıyorum nasıl uyor

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   2022 de en düşük emekli maaşı 2500 tl olacak bu tutardan kendinize düşen oran tutarında maaş alamalısınız.

 25. Culia dedi ki:

  Merhaba, babam bağkur emeklisi olarak 2010 yılında vefat etti. Biz 4 kızkardeşiz, ancak bir kardeşim (dul) kendisi SGK emeklisi, diğer kardeşim (dul) ölen kocasının bağkur emekli maaşını alıyor. 3. kız kardeşim evli ve eşi SGK emeklisi. İçlerinde en zayıf maddiyata sahip benim, evim kira. Yetkililere sorduğumda 3. kızkardeşiminde nir gün eşinden ayrılma ihtimali olduğunu, bunun için , onun payının baştan bir kenara ayrıldığını söylediler. Oysa onun durumu oldukça iyi iki evi var, kşra geliri var. Şimdi öğrenmek istediğim şu; 3 kızkardeşim veya hepsi babamdan alma ihtimali oldukları yetim maaşından FERAGAT ETMEK istediklerini yazılı belirtirlerse, benim maşım artarmı ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   ‘ 3. kızkardeşiminde nir gün eşinden ayrılma ihtimali olduğunu, bunun için , onun payının baştan bir kenara ayrıldığını söylediler.’ böyle bir durum yok. Tek başınıza maaş aldığınız için maaşın % 50 sini almanız gerekiyor. Feragat yazısının bir geçerliliği olmaz.

 26. Ciler dedi ki:

  Merhaba,yaklasik 1 bucuk hafta once babami kaybettim.yetim ayligindan yararlanamiyorum ama cenaze odenegini alacagim.babamin bagli oldugu sgk izmir’de ama hangi lokasyonda bilmiyorum. Unkapani SGK elime verdikleri “ödenek talep belgesi”ni babamin bagli oldugu sgk’ye postalamam gerektigini soyledi ama babamin bagli oldugu kurumu ne sekilde ogrenebilirim?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Babanızın ikametgahının bağlı bulunduğu sgk ya bildirim yapmalısınız. İkametgahtan tespit edebilirsiniz.

 27. Gül dedi ki:

  selam,

  Babam emekli astsubay (31 yıl hizmet) 1979 yılında vefat etti.
  Babam yaşasaydı bugünkü maaşının ne kadar olacağını nasıl öğrenebilirim.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Mevcutta en üst kademe emekli maaşına yakın bir maaş olacaktır.

 28. yücel dedi ki:

  merhaba %80 engelli kız kardeşim babamın vefatı ile yeni aylığa başvurdu ve bağlandı. yalnız babamın vefatı 2014 yılının 25 kasımı idi o günden bu yana geriye dönük biriken maaşını alabilir mi nasıl?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Hakkın doğduğu tarihte itibaren 5 yıl zaman aşımı işler. Yani 5 yıl dolmadan müracaat etmesi gerekiyordu. Bu sebeple geriye dönük ödeme yapılmaz.

  2. Mustafa dedi ki:

   Merhaba Babam vefat etti iki ay önce ilk maaşını annem ziraat bankasından aldı günlük ödemeler diye hesap açılmamış bankaci bir sonrakine otomatik hesap açılır dedi acaba her defasında banka içinden böylemi alicak maaşını nezaman karti gelir acaba

 29. Mine dedi ki:

  Merhabalar annem duş maaşı alırken bende yetim aylığına başvurdum annemin bağlanma oranı %50 ben tek çocuğum bana yüzde kaç bağlanması gerekir

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Size % 30 oranında maaş bağlanacaktır.

 30. Arzu dedi ki:

  merhabalar, çocuğumun babası 2020 ocak ayında vefat etti. şubat ayında babalık davası açtım. 2021 temmuz ayında babasının kütüğüne geçti. sgk ya dilekçe verdim. maaşı ekim 2021 de bağlandı tahminen 2 aylık toplu verilmiş henüz araştıramadım. bu arada benden olmayan diğer çocuğu babasının maaşının % de 50 sini alıyordu ve almaya devam ediyor. (üniversite öğrencisi )diğer çocukta bu ay itibari ile üniversite okumaya başlayacak oda maaş almaya hak kazanacak. Sorum şu 3 kardeş olduklarında % de kaç oranında maaş alırlar? Ayrıca benim çocuğum bu süreye kadar ocak 2020 den itibaren % 40 oranında veya farklı bir oranda geriye dönük maaş hakkı kazanmış olmaz mı? bunun için dilekçe mi vermeliyim?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Diğer çocuk da maaş başvurusu yaptığında maaş 3 e bölünecek. Önceki maaşlar için dilekçe vermenizde fayda var. Ancak dava açtığınız tarihi de göz önünde bulundurabilirler. Dava vefat öncesi açılıp yeni sonuçlansayadı muhakkak geriye dönük maaş alabilirdi.

 31. Dilek dedi ki:

  2020 Ocak ayında babam vefat etti. Annem ile boşanalı çok olmuştu. Ablam şartlara uygun olduğu İçin yetim maaşı bağlattı. Ben yeni boşandım ve başvuru yaptım. İki yetim olarak maaş ne kadar olur? (Babamın emekli maaşı 4000 üstü) ve e-devlette başvurumu göremiyorum, ne kadar zamanda sonuçlanır ve bilgi veriliyor mu?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Tek yetim maaşın % 50 sini alır. 2 yetim ise % 40 ar yetim maaşı alır.

 32. fatma dedi ki:

  Merhaba.
  Annem ile babam 3 ay önce boşandı annem için yetim aylığına 19 ağustosta e devletten başvurduk henüz bir sonuç çıkmadı.
  Annemin hiç bir geliri yok ve tek kız çocuğu anneannemde yaşamıyor. nezaman sonuçlanır acaba ve dedemin maaşının ne kadarını alabilir.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Maaş işlemleri 60 75 gün arası sürebiliyor. Alo 170 den bilgi alabilirsiniz.

 33. Fatma karabaş dedi ki:

  Emekliyim sgk dan 23 yıldır bosanalı babam2017 yılında vefat etti bağkur emeklisiydi aylığım kesinlikle yetmiyor babamın yetim ayliğina baş vurdum sgk genel müdürlüğüne ıncelemeye alınacakmış bu konu hakkında bilgi istiyorum dizlerim pretes ikiside takılı bel fıtığından amiliyat oldum hiç başarılı geçmedi bakkaldan ekmeğimi bile alamıyorum iyi olsam yine çalışır kimseye muhtaç kalmazdım keşke çalışmadan otursaydım bu halde olmaz yetim aylığını hiç yalvarmadan alırdım

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İncelenmesi olumsuz bir durum değil sonrasında bağlanacağını düşünüyorum.

 34. TÜRKAY Çalkacı dedi ki:

  Maaş sorgulama

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   e devlet sitemine girdikten sonra aratmanız gerekmektedir

 35. Mustafa dedi ki:

  Merhaba, ben 23 yaşındayım 4A sigortalı olarak çalışıyorum ve aynı zamanda aktif olarak üniversite öğrencisiyi babam 3 yıl önce vefat etti maaşını alabilir miyim ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Öğrenciliğiniz boyunca 25 yaşına kadar yetim maaşı alabilirsiniz.

  2. Mustafa Erdoğan dedi ki:

   Babam Bağkur emeklisi ve ben çalışıyorum (4A) aynı zamanda aktif öğrenciyim sorun olmaz alırım yani değil mi ?

  3. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba

   Aktif öğrencilikte 25 yaşına kadar hem çalışıp hem yetim maaşı alabilirsiniz.

 36. Gülcan dedi ki:

  Eşimin aylığını sorguluyorum

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Eşinizin e devlet şifresi ile sorgulama yapabilmeniz mümkün.

 37. Ömer dedi ki:

  Ben 4A kapsamında sigortalı işte çalışmaya başladım ve yetim maaşı kesildi , işten ayrıldıktan sonra tekrardan yatar mı yoksa başvuru mu yapmalıyım ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Tekrar başvuru yapmanız gerekmektedir.

 38. selçuk dedi ki:

  merhaba, iyi günler
  4c den yetim aylığı almaktaydım.18 yaşını geçtim ve üniversite kazandım henüz kayıt yaptırmadım bu ay emekli maaşım kesilmiş kayıt yaptırana kadar bu maaşı annem yada ben nasıl alabilirim maaş blokeli görünüyor.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Kayıt yaptırana kadar maaşınızı alamazsınız. Kayıt yaptırdıktan sonra öğrenci belgenizi sgk emeklilik servisine ulaştırarak toplu maaşınızı alabilirsiniz.

 39. Hande dedi ki:

  Merhaba, babam temmuz ayında vefat etti ve o ay içinde yetim aylığı talebinde bulunduk. Annemle babam ayrıydı sadece ben ve kız kardeşim. Maaş nasıl bölünür yüzdelik olarak

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İki kardeş olarak % 40 ar oranda yetim maaşı alacaksınız.

 40. ESRA dedi ki:

  Merhaba babam 2017 yılının 12. ayında vefat etti. ben kendisinden kalan yetim maaşım için 2021 haziran ayında sgk ya başvurdum ve temmuz ayında ilk yetim maaşım 3 aylık olarak ödendi. Oysa benim 2018 in 1. ayı itibariyle birikmiş yetim maaşım olması ve bunun bana ödenmesi gerekmez miydi? bu birikmiş yetim maaşım için kime ve nasıl bir başvuru yapmam gerekir. çünkü henüz 5 yıl da dolmadı. yardımcı olursanız memnun olurum. teşekkürler iyi çalışmalar

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Henüz 5 yıl dolmamış evli değilseniz ve belirtilen dönemde çalışmadıysanız geriye dönük ödeme alabilirsiniz. Konu ile ilgili bir dilekçe ile müracaat etmeniz yeterli.

 41. Svl dedi ki:

  Merhabalar babam 2002 yılında vefat etti annem 2011 yılında bağkur borcunu ödeyerek emekli oldu dedem SSK emeklisiydi ve 2015 yılında vefat etti annem bilgisi olmadığı için maaşına hiç başvuruda bulunmadı ve maaşını anneannem tek aldı anneannem 2021 yılında vefat edince öğrenince Mayıs ayında başvuruda bulunduk annem hak.sahibi olarak maaşı baglandi yapılan geriye dönük ödemede biriken aylık tutarı 36bin kusur gorunuryordu ve annem 15bin kusur ödeme aldı ve geri kalan 20bin kusur para kesintiye uğradı bu kesintiye uğrayan kısma itiraz etme hakkı varmı itiraz ederse alma şansı varmı teşekkür ederim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Kesintinin sebebini öğrenebilirseniz itirazınız ile ilgili görüş bildirebiliriz.

 42. Ceylan çakın dedi ki:

  Slm ben ceylan ben yeni boşanmı hiç duş maaş almadım

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Dul maaşı alabilmeniz için boşanmış değil sgk emeklilik şartlarını sağlamış eşinizin vefat etmesi gerekir. Yetim maaşı için ise çalışmıyor olmanız ve emekli maaşı almaya hak kazanmış anne veya babanızın vefat durumu oluşmuş olmalı.

 43. Nazlı dedi ki:

  Merhaba, annem 21 haziranda vefat etti bağkur emeklisiydi. Ben 28 haziranda başvuruda bulundum. Annem 2300 TL alıyordu ben ne kadar alırım? tek çocuğum. Ve ne zaman aylığım bağlanır? Şimdiden çok teşekkürler..

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Tek çocuğa maaş % 50 oranında bağlanır. Trmmuz ayında % 8 civarında zamlandı. Buna göre Yaklaşık 1240 tl maaş alabilirsiniz.

 44. Han dedi ki:

  Merhaba, annem dul, 1 kız kardeşim yetim maaşı alıyordu . Kız kardeşim Mart 2019 da evlendi, çeyiz parası da aldı. Annemin maaşı en son-Temmuz ayı 2500 tl.Mart 2021 den beri (yetim aylığının dul aylığına eklenmesi konusunda) müracaatımız olmadığı için ek bir maaş almıyor. Kız kardeşimin hissesi anneme geçer mi? Yüzde olarak şimdi kaç alıyor annem? Yüzde kaça çıkacak?Eklenme olursa ne kadar olur? Teşekkür ederim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Anenniz kız kardeşinizle birlikte %60 ve 30 alıyordu. Mevcut durumda %75 e çıkması gerekiyor. Otomatikman eklenmesi gerekiyor. Siz yine ikametgahınızın bağlı bulunduğu sgm ye bir dilekçe verin.

 45. Kenan dedi ki:

  Merhaba,
  Rahmetli babam emekli sandığına bağlıydı. Annem için edevlet üzerinden dul aylığına basvurduk sartları sağlıyor, yaklasık ne kadar sürede maas bağlanır?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   60 ila 75 gün arası sürebilir.

 46. Torun dedi ki:

  Babam 2002 yılında vefat etti annem bağkur ödemesi yaparak 2011 yılında maaş almaya başladı dedem SSK emeklisi idi 2015 yılında vefat etti annem hiç başvuruda bulunmadı ve 2021 yılına kadar anneannem tek başına maaş aldı 2021 Nisan ayında anneannem vefat edince annem başvuruda bulundu e devletten bakınca aylık baslangic tarihi 01.06.2016 hakediş oranı 64 diyor biz birtek maaş tutarının 2020 TL olduğunu öğrendik anneannemin son maasida 2000 TL idi annemin 20 TL fazla maaş alması bir yanlışlık olabilirmi birde başlangıç tarihi 2016 dan beri hiç maaş almadığı için bunlar toplu ödeme olarakmi ödenir şimdiden teşekkür ederim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Maaş zam almış olabilir. Hak sahibi olunduktan sonra 5 yıl içinde başvuru yapılmadı ise geriye dönük de ödeme alınamamaktaıdır. Belirttiğiniz tarihlere bakılırsa bu süreyi aşmışsınız. Dolayısıyla geriye dönük ödeme yapılmaz.

  2. Fatma dedi ki:

   Merhabalar bende babamdan geriye dönük para aldım parayı aldıgımda sigortalı bir işe yeni girmistim ama kesinti olur maas dedi bikac kisi fakat sgkdaki memur arkadas maasın baglanmıs yoksa geriye dönük ödeme yapılmaz demisti kafam karıstı bilemiyorum

 47. Metin dedi ki:

  Merhaba,
  Annem için başvurduk, E-devlet üzerinden sorgu yaptığımızda “Başvurunuz kuruma iletilmiştir.” diyor ancak “Başvuru bilgileri” kısmında açıklama olarak “Yakınınızın kaydı bulunmadığından, Talebiniz alınamadı, Kurumumuza müracaatta bulunabilirsiniz.” yazıyor. Acaba yaptığımız başvuru olmadı mı? Bilgi verebilir misiniz? Teşekkürler.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Yazılan açıklamaya göre ikametgahınızın bağlı bulunduğu sgm ye müracaat etmelisiniz.

  2. Yunus dedi ki:

   Merhaba metin bey sonuc ne oldu bizede size yazilanin aynısı diyo aonuc ne acaba merak ediyorum bilgi verir misiniZ

  3. Fatma dedi ki:

   Bende de öyle cıkıyo hala e devlette ama basvurum onaylandı geriye dönük ücret aldım cok şükür siz yine de sgk ya gidip ögrenin ben sgkdan yaptım işlemlerimi

 48. İhsan dedi ki:

  Merhaba Ben devlet memuruyum.Eşim mayıs ayında vefat etti.İşe SSK lı olarak 1999 yılında başladı ve fillen 2019 yılı kadar 6720 gün hizmet süresi var. Mart 2019 esnaf bağkuru olarak işe başladı .Toplam hizmeti 300 gün.Yapılandırma ile gün silimi yapılacak ve 100 günlük hizmet süresi kalacak.Kızım lise öğrencisi yetim maaşı hangi hizmet kolundan ( SSK veya BAĞKUR) olur. SSK pirimleride yüksekden yatırıldı.Maaş ne kadar olur.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   2008 öncesi sigorta başlangıcı olanlarda son 7 yılın yarısından fazlası hangi koldan yattı ise ondan emekli olur. Dolayısıyla işlemler 4a dan yapılacaktır. Hak ettiği maaşın yarısını alabilir. Eşinizin bilgilerini https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sayfasına girerek maaş hesaplamasını yapabilirsiniz.

 49. Ayse dedi ki:

  Merhaba kiz arkadaşımın babası 10 yil önce öldü düşerek beyin kanamasından sigorta günü 275 ssk dan yetim aylığı alabilirmi

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Eğer askerliği iki sene ise borçlanarak 900 güne tamamlar ise maaş alabilir.

 50. Beyhan dedi ki:

  Merhaba annemden %25yetim ayligi aliyordum. babami 13 ocak 2021de kaybettim. Oda emekliydi ikiside sgk annem yuksek olanin tamami dusuk olanin yarisi dendi ama yatan ole degil annemden 2000 babamdan 1019 tl yatmis ama annem 3021tl babam 2540 tl aliyordu. Nasil hesap yapiliyor yuksek olan tam ise anneden 3000 babadan 1250 olmasi gerekmiyormu anlayamiyirum lutfen cevap icin teskler.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İki maaş toplamından % 100 olarak alabilirsiniz. Annenizin maaşının 2/3 ü babanızdan da % 40 olarak bağlanmış gözüküyor.

 51. can yılmaz dedi ki:

  Merhaba benim annem-babam ayrı ve annem , anneannem ve dedemden yetim maaşı almak için başvuruda bulunacak anneannem vefat etmeden önce dedemden ve kendi maaşı toplamı ortalama 4000-4500 arasıydı annem ne kadar maaş alabilir acaba ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Anneniz ikisinden de % 50 oranında maaş alacak Son güncellemelere göre 2500 tl civarı olması muhtemel

 52. Ayse dedi ki:

  Merhabalar 7 ay önce kardeşim vefat etti babam emekli ama ev kredisi var anca yetiyor anneme maaş baglanir mi abimden

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   anne ve babanızın toplam geliri net asgari ücretin üzerinde ise maaş bağlanmaz. Altında ise maaş bağlanabilir.

 53. birsen dedi ki:

  Merhaba ben erkek kardesımle birlikte babamdan maas alıyoduk abim vefat etti simdı ben onun maaslnl alabılırmiyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Ağabeyinizin maaşının % 25 i sizin maaşınıza eklenecektir.

 54. Barış Demir dedi ki:

  Merhaba,
  Ölüm aylığı alan eş ve çocuklar toplamda ölen kişinin maaşından fazla alabilir mi? Yetim maaşı alan çocukların yardımı kesildiğinde bu para diğer kişilere ekleniyor mu? Bu aylık kesildiğinde başlangıçtaki payları kalan kişi sayısına göre yeniden düzenleniyor mu?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Ölüm aylığı alan kişi ölen kişinin maaşından fazla alamaz. Eş ve çocuk sayısına göre oranlanır. Çocuk veya çocukların maaştan eksilmesi durumunda yeniden oranlama yapılır. 2 çocuk ve eş % 50 + 25 + 25 alabilirken eş ve 1 çocuk % 60 + 30 şeklinde olur.

 55. Derya dedi ki:

  Merhaba

  Ben eşimi 2014 yilinda kaybettim.O zamanlar sigortaya bagli bir isyerinde calisiyordum.2015 ocak ayinda dul maasi basvurusu yaptim ve maas baglandi.Suanki dul maasim 1.200 TL dir. En dusuk emekli maasinin 1.500 TL olacagi soylenildi fakat benim maasim 1.200 TL de kaldi.Bunun icin ne yapabilirim acaba? Ayrıca suan da e devletten maasima baktigim zaman yuzde 50 hisse yaziyor.Cocugum yok ve o zamanlar sigortali bir sekilde calisiyordum.Suanda da internetten arastirdigim zaman cocuk yok ise yuzde 75 hisse oraninda maas baglandigi yaziyor ama benimki yuzde 50 hisse yaziyor.Bagkurdan dul maasi aliyorum.Sizce yuzde 50 orani normal mi ve neden 1500 TL degil.Bana cevap verirseniz cok sevinirim.Cok tesekkur ederim.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   en düşük emekli maaşı hesaplamasında %/100 olarak hesaplanarak 1.500,00 tl zikredilir. Bu oranlamaya göre düşebilir. Sizin maaşınızın % 75 oranla yatması gerekir. Çalışan veya emekli maaşı alan eşler % 50 olarak maaş almaktadır. İkametgahinizin bağlı bulunduğu sgm ye dilekçe ile durumunuzu iletebilirsiniz.

 56. Ece dedi ki:

  Merhaba ben yetim aylığına başvuruda bulundum bi sonuç geldiğinde ben nasıl öğrenebilirim beni nasıl bilgilendirecekler acaba
  birde emekli maaşımız kesilir mi bilgi verir misiniz

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   E- devletten başvurunuzu takip edebilirsiniz. Posta yolu ile de dönüş sağlanacaktır.

 57. Selda dedi ki:

  Merhaba ben hem annem hem babamdan ölüm aylığı alıyorum fakat ikisinin oranıda 4/8 babamın sağlığında aldığı maaş 2700 TL iken bana bağlanan maaş 940 TL bu nasıl 4/8 bilgilendirirseniz sevinirim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Hesaplamanız doğrudur. Her ikisinden de % 50 almanız gerekiyor. İkametgahınızın bağlı bulunduğu sgm emeklilik servisi ile görüşebilirsiniz.

 58. Hilal dedi ki:

  Merhaba kolay gelsin, 2003 yılında eşimin vefat etmesinden dolayı 2 çocuğumla birlikte bana dul ve yetim aylığı yatmaya başladı,oğlumun okulunun bitmesi ve 18 yaşına girmesinden dolayı maaş kesildi, daha sonra üniversite kazanması nedeniyle tekrar bu ay maaşı yattı…Fakat benim maaşım her ay 1380 yatıyorken bu ay 1040 yatmış, çocuklarıma yatan maaş 690 tl,benim maaşımın 340 tl’ si neden kesilmiş olabilir… Bu konuyla ilgili bilginiz var ise bizimle paylaşır mısınız rica etsem…

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Maaşınız hesaplamaya göre de 1380 yatması gerekir. Kesintinin nedenini sistemlere girme yetkimiz olmadığından görebilme şansımız yok. E devletten https://www.turkiye.gov.tr/4a-emekli-aylik-kesintileri linkinden bakabilirsiniz. Burada da göremezseniz. İkametgahınızın bağlı bulunduğu sgm emeklilik servisine müracaat edebilirsiniz.

 59. Ali dedi ki:

  Merhaba benim babam 2006 da vefat etti maaşı annem cekiyordu 3 ay önce de annem vefat etti ben yetim aylığına başvuru yaptım annemin vefat durumunu da belirttim 8 Ekim’de onaylandi , onaylandıktan 15 sonra birikmiş olarak 1000 TL yattı hesabıma ondan sonra hiç para yatmadı hesabima acaba aylık ne kadar yatırırlar hesabıma ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Annenizin aldığı aylığı belirtseydiniz tahmini bir hesaplama yapabilirdik.

 60. Sabahat dedi ki:

  Merhaba,
  1- Ben emekli ve dul bir bayanım. Babamın vefatı ile yetim maaşı almaya hakkım var mı? Bu haktan yararlanırsam annemin alacağı aylıkta kesinti olacak mı? Yani ben hak ediyorsam ancak başvurmazsam annem %75 oranında almaya devam eder mi yoksa her şekilde %50’ye düşüyor mu?
  2- Bir de annem için e-devletten dul aylığına başvuru yaptık ancak kayıt bulunmamaktadır diye sonuç verdi. Bu durumun sebebi ne olabilir acaba? Babamın ölümünün üzerinden 10 gün geçti daha sonra düzelir mi acaba yoksa bizzat SGK’ya mı başvurmak gerekir?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Bababnız emekli sandığı emeklisi ise siz de beşvuru yapabilirsiniz. % 60 a düşer. eğer internetten yapamazsanız il veya ilçe sgk müdürlüğüne başvurmalısınız.

 61. Hatice dedi ki:

  Annemle Yetim aylığına başvurmak istedik bize olmaz dediler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   babanız vefat etti ve daha önce maaşı var ise anneniz ve çalışmıyorsanız siz maaş alabilirsiniz.

 62. Ahmet dedi ki:

  Merhaba ben babamdan dolayı %25 aylık alıyordum 689 lira civarında, annemde %50 alıyordu. Annem 2 ay önce evlenerek maaştan çıktı ve bende başvurumu yapmıştım bu ay başında birikmiş ödeme tutarlarıda adıma yattı bugün yani ayın 22 sinde de maaşım yattı ben 1378 tl yatmasını beklerken 1865 tl yattı e devletten baktigim zamanda her hangi ek tutarın olmadığını sadece maaşımın 1865 tl olarak belirlendigini görüyorum sizce bu fazlalık normalmidir ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Tek yetim olarak maaşınız % 40 orana gelmesi gerekir. Yatan turtar yüksek ama başka etmenler de etkilemiş olabilir. Gelecek ay yatana maaşınıza göre hareket etmeninzi öneririz.

 63. Ferhat dedi ki:

  Merhaba Annem hem babasından yetim aylığı hemde eşinden Dul aylığı alabilir mi ?
  Eş ölüm tarihi 2020
  Baba ölüm tarihi 2013

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İkisi de 2008 sonrası vefat olduğu için yüksek olanı alabilir

 64. Ferhat dedi ki:

  Merhaba;
  1)Miras reddi yaparsak annem dul aylığı alabilir mi?
  2)Babamın en son aldığı emekli maaşı 2300TL idi ne kadar dul maaşı bağlanabilir?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Reddi miras annenizin babnızdan maaş almasına mani değil. Alabilir. Maaşın % 75 i yani 1725 tl civarı bir maaş bağlanır.

 65. tülay dedi ki:

  merhaba,
  Ben 3 yıl önce boşandım, SSK dan emekliyim. Babam bağkur emeklisi ve 7 yıl önce vefat etti.
  Babadan da maaş alabilir miyim? Dul/yetim maaşı mı oluyor?
  Bu konuda bilgi verirseniz çok sevinirim.
  Teşekkür ederim.

1 6 7 8