emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

E-Devlet Dul ve Yetim Maaşı (Aylığı) Sorgulama

E-Devlet Dul ve Yetim Maaşı (Aylığı) Sorgulama

E-devlet üzerinden dul ve yetim maaşı sorgulaması yapmak sadece e-devlet sistemine girip kimlik doğrulaması yaparak mümkündür. Dul ve yetim maaşı almak için gerekli şartları sağlayanlar vefat eden yakınlarının vefatını ve gerekli şartları sağladıklarını belgelediklerinde aylıkları bağlanır.

Hem başvuru merkezine giderek hem telefon ile hem de online olarak dul ve yetim maaşı başvurusu yapabilmek, başvuruyu sorgulayabilmek mümkündür. Çocuğu olmayan dul eşe %75, çocuğu olan dul eşe %50 oranında dul aylığı bağlanır. Yetim maaşı ise vefat eden sigortalının çocuk sayısına göre %50 oranın eşit paylaşılması ile her bir çocuğa bağlanır.

Dul ve Yetim Maaşı Başvuru Yolları Nelerdir?

Dul ve yetim aylığı başvuru yöntemleri şöyledir:

 • E-devlet sisteminden dul ve yetim maaşı talebi oluşturulabilir.
 • Alo 170 hattı ile dul ve yetim aylığı başvurusu yapılabilir.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu il ve ilçe müdürlükleri üzerinden ölüm aylığı başvurusu yapılabilir.
 • 4C sigorta kolundan emekli olmuş olan sigortalının vefatı durumunda, hak sahipleri posta yolu ile dul ve yetim maaşı başvurusu yapabilirler. Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhiye/ANKARA adresine başvuru belgeleri gönderilmelidir.

E-Devlet Dul ve Yetim Maaşı Talebi Nasıl Oluşturulur?

E-devlet sisteminden dul ve yetim aylığı başvurusu yapmak için izlenmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir:

 • https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapılmalıdır.
 • Ana sayfadaki Giriş Yap butonuna tıklayarak kimlik doğrulaması yapılmalıdır. E-devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik kartı ya da internet bankacılığı yöntemleri ile yapılan kimlik doğrulamaları bu işlem için kabul edilir. E-devlet şifresi ise PTT şubelerinden alınabilir.
 • E-hizmetler listesinden Sosyal Güvenlik Kurumu bulunmalıdır.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılabilecek işlemler içerisinden Ölüm Yardımı ve Dul/Yetim Aylığı Talebi seçeneğine tıklanmalıdır.
 • Üzerinden dul ya da yetim aylığı almak istenen yakının T.C. kimlik numarası yazılmalıdır.
 • Başvur butonuna tıklanmalıdır. Dul ve yetim maaşı için başvuru talebi oluşturulmuş olur. Başvuru olumlu sonuçlandıktan sonra başvuru sahibine aylık bağlanır.
Dul ve Yetim Maaşı Talebi Oluştur

Telefon İle Dul ve Yetim Maaşı Başvurusu Nasıl Gerçekleştirilir?

Çağrı merkezinden dul ve yetim aylığı başvurusu yapmak için Alo 170 hattı aranmalıdır. Vefat eden sigortalı ile beraber kişi kendi bilgilerini verdiğinde başvurusunu otomatik olarak gerçekleştirebilir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Üzerinden Dul ve Yetim Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

SGK’dan dul ve yetim aylığı başvurusu yapılabilmesi için gerekli belgeler ile beraber SGK’nın il ya da ilçe müdürlüklerine gidilmelidir. Dul ve yetim maaşı için başvuru yapmak istendiği söylendiğinde, vefat eden sigortalının kimlik bilgilerinin de verilmesi ile beraber başvuru tamamlanır.

Dul ve Yetim Maaşı Başvurusu Yapabilecek Olanlar Kimlerdir?

Dul ve yetim aylığı alabilecek olanlar; vefat eden sigortalının eşi, çocukları, anne ve babasıdır.

Dul ve Yetim Maaşı Başvurusu Yapılabilmesi İçin Vefat Eden Sigortalının Sağlaması Gereken Şartlar Nelerdir?

Ölüm aylığı alınabilmesi için vefat eden sigortalıdan istenen şartlar aşağıda açıklanmıştır:

 • Vefat eden sigortalının en az 1.800 prim günü malullük, yaşlılık ya da ölüm sigortasının ödenmiş olması şartı aranır.
 • Borçlanma süreleri haricinden en az 5 yıl sigortalılık süresinin olması gereklidir. Ayrıca malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının toplamda 900 gün olarak ödenmesi gereklidir.

Dul Maaşı Başvuru Şartları Nelerdir?

Dul aylığı başvuru koşulları aşağıda sıralanmıştır:

 • Üzerinden dul maaşı alınacak olan sigortalı ile resmi evli olunan süre içerisinde vefat durumunun yaşanmış olması gereklidir.
 • Boşanmış ya da imam nikahı ile birlikte olanlara dul maaşı başvuru hakkı verilmez.
 • Başvuru sahibinin eşinin ölümü ile beraber bir başkası ile evlenmemiş olması gereklidir.
 • Eşi vefat eden erkeğin de kadının da alabileceği bir maaştır. Önemli olan kriter, maaş başvurusu yapacak olan kişinin sigortalı olarak bir işte çalışmıyor olmasıdır.

Yetim Maaşı Başvuru Koşulları Nelerdir?

Yetim aylığı başvuru şartları şu şekildedir:

 • Erkek ve kız çocuklarına sigortalı olarak bir işte çalışmamaları durumunda verilen bir maaştır. Aynı zamanda yabancı bir ülkenin mevzuatı kapsamında da çalışmamaları gereklidir.
 • Kız çocuklarının yaş ve eğitim durumu ile ilgili herhangi bir şart yoktur. Evlenmedikleri sürece ölene kadar alabilecekleri bir maaştır.
 • Erkek çocuklarının üniversite eğitimi almamış olmaları halinde 20, üniversite okumuş olmaları durumunda 25 yaşına kadar maaş alma hakları vardır. Herhangi bir eğitim kurumunda eğitim görmeyenler ise, 18 yaşına kadar yetim maaşı alma hakkına sahiptirler.
 • Kız çocukları evlendikten sonra yetim aylığı alamıyor olsalar da erkek çocukları için mevcut olan bir şart değildir. Erkek çocukları evlenseler de eğitim durumlarına göre ilgili yaşa erişene kadar yetim aylığı almaya devam ederler.

Malul Çocukların Yetim Maaşı Alabilmeleri İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Malul çocukların ölüm aylığı için başvuru koşulları aşağıdaki gibidir:

 • Çalışma gücünün en az %60’ını yitirmiş olmaları şartı aranır. Yitirilmiş çalışma gücünün sağlık raporu ile belgelenmesi gereklidir.
 • Evli olmaları, yaşları ya da cinsiyetleri fark etmeksizin yetim maaşı alabilirler. Yetim maaşı alma şartlarına aykırı bir durum oluşmadığı sürece ölene kadar maaş almaya devam edebilirler.

Malul Çocukların Yetim Maaşlarının Kesildiği Durumlar Nelerdir?

Malul çocukların ölüm aylıklarının kesildiği haller aşağıdadır:

 • Kanunun beşinci maddesinin birinci fıkrasının a, b ve e bentleri dışında ya da yabancı bir ülkenin mevzuatı kapsamında çalışılmaya başlandığında; malul çocukların yetim maaşları kesilir.
 • Yetim maaşı alan malul çocuklar eğer kendi sigortalılıkları dolayısı ile gelir sahibi olurlarsa, yetim aylıkları kesilir.
 • Yapılan kontrol muayeneleri sonucunda eğer çalışma gücünün en az %60’ını yitirdiği durum değişiklik gösterir ve malullük durumu ortadan kalkar ise; ölüm aylığı kesilir.

Dul ve Yetim Maaşı Başvuru Belgeleri Nelerdir?

Dul ve yetim aylığı için istenen başvuru evrakları şunlardır:

 • Başvuru sahibinin 3 adet vesikalık fotoğrafı istenir.
 • Kimlik belgesi talep edilir.
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği gereklidir.
 • Ölüm belgesi talep edilir.
 • Dul ve yetim maaşı başvuru belgesi istenir.
 • Yetim maaşı alma hakkı erkek öğrencilerin öğrenim durumlarına göre değişiklik gösterdiği için kendilerinden eğitim durumlarını belgelemeleri istenir.
 • Başvuru sahibinin eğer malullük durumu bar ise, sağlık kurulu raporu sunmalıdır.
 • Dul ve yetim maaşı alma hakkı bulunan kişilere eğer vasi tayin edilmiş ise, vasi ilamı talep edilir.

Dul ve Yetim Maaşı İçin Ölüm Belgesi Nasıl Alınır?

Ölüm belgesi alınması için İl Halk Sağlık Müdürlüklerine başvuru yapılması ve sonrasında Nüfus Müdürlüklerinden belgenin alınması gereklidir. Sigortalının vefatı eğer hastanede olduğu süre içerisinde gerçekleşmiş ise, İl Halk Sağlığı Müdürlüklerine gitmelerine gerek yoktur. Direkt Nüfus Müdürlüklerinden ölüm belgesi temin edilebilir. Ölüm belgesi alınabilmesi için ölen kişinin kimlik belgesi yeterlidir.

Dul ve Yetim Maaşı Başvuru Sorgulama Yöntemleri Nelerdir?

Dul ve yetim aylığı sorgulama yolları aşağıda belirtilmiştir:

 • Alo 170 hattı üzerinden dul ve yetim maaşı başvurusunun son durumu hakkında bilgi edinilebilir.
 • E-devlet sistemi üzerinden dul ve yetim maaşı sorgulaması yapılabilir.
 • Başvuru yapılan kuruma giderek başvuru durumu sorgulaması yapılabilir.

Telefon Aracılığı İle Dul ve Yetim Maaşı Başvuru Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Telefon ile dul ve yetim aylığı sorgulaması için Alo 170 hattı aranmalıdır. Bağlanılan operatör başvuru sahibinin kimliğini teyit edebilmek için bazı sorular sorar. Dul ve yetim aylığı başvurusu yapmak isteyen kişi bu sorulara doğru cevap verdiğinde, üzerinden aylık alınacak olan kişinin kimlik bilgileri sorulur. Ardından başvuru durumu ile ya da aylık bağlanmış ise aylık durumu ile ilgili bilgi verilir.

E-Devlet Üzerinden Dul ve Yetim Maaşı Sorgulaması Nasıl Yapılır?

E-devlet sisteminden dul ve yetim aylığı sorgulaması için izlenmesi gereken adımlar aşağıda verilmiştir:

 • E-devlet sistemine giriş yapılmalıdır.
 • E-hizmetler listesine girerek veya Kurumlar seçeneğinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bulunmalıdır.
 • Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama butonuna tıklanmalıdır.
 • Açılan sayfadan kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra alınan yardımlar, dul ve yetim maaşı ile ilgili bilgiler görülür. Sayfada ne kadar zamandır maaş alındığı ve alınan maaşın tutarı yer alır.
Dul / Yetim Maaşı Sorgula

SGK Dul ve Yetim Maaşı Nasıl Sorgulanır?

SGK’ya giderek dul ve yetim aylığı sorgulaması yapmak için öncelikle bulunulan bölgedeki Sosyal Güvenlik Kurumu il veya ilçe merkezlerinin yeri öğrenilmelidir. Kimlik belgesi ile beraber kuruma gidilmelidir. Başvurunun onaylanıp onaylanmadığı, başvuru onaylandığında yatırılacak olan maaş tutarının ne kadar olduğu, başvuru reddedildiyse bunun nedeninin ne olduğu gibi konular sorgulama sonucunda öğrenilebilir.

Dul ve Yetim Maaşı Ödemesi Ne Zaman Yapılır?

Dul ve yetim aylığının yatırılma zamanı, vefatın gerçekleşmesinden sonraki birkaç hafta içerisindedir. Vefat gerçekleştikten ve ölüm aylığı almak için başvuru yapıldıktan sonra ortalama 15 günde, aynı ay içerisinde maaş bağlanır.

Dul ve Yetim Maaşı Ödemesi Nereden Alınır?

Dul ve yetim aylığının çekilebileceği banka; Ziraat Bankası’dır. Ziraat Bankası’nda hesabı olanlar ilk aylıklarını Ziraat Bankası’ndan alırlar. Ziraat Bankası’nda hesabı bulunmayanlar ise, PTT şubelerinden kimlik belgeleri ile beraber dul ve yetim maaşlarını talep edebilirler. Sonraki ödemelerinde maaşlarının hesaplarının bulunduğu farklı bir bankaya yatması için banka hesap bilgilerini e-devlet sistemi üzerinden güncellemeleri gereklidir.

Dul ve Yetim Maaşının Kesildiği Haller Nelerdir?

Dul ve yetim aylığının kesildiği durumlar şöyledir:

 • Üzerinden ölüm aylığı alınacak olan kişinin vefatından eşi ya da çocuğu sorumlu ise, dul veya yetim maaşı alma hakları yoktur.
 • Vefat eden sigortalı eğer vasiyet hazırlamış ve vasiyetinde de eşine ya da çocuklarına maaş verilmemesini belirtmiş ise, eşi ve çocukları dul ve yetim aylığı talep edemezler.
 • Kız çocukları evlendikten sonra yetim maaşları kesilir. Ancak bu durumun istisnası vardır. Evlenilen kişi harp malulü ise, bu durumda aylık almaya devam edebilir. Harp malulü eşi vefat ettikten sonra alacağı dul maaşını tercih etmesi istenir.
 • Vefat eden sigortalının eşi konumunda olan kişi eğer yeniden evlenir ise, dul maaşı kesilir.
 • Dul maaşı alan kişinin eğer akrabası olmayan bir kişi ile aynı ev içerisinde yaşadığı tespit edilir ise, dul aylığı kesilir.
 • Türk vatandaşlığından çıkıldığında ya da çıkartıldığında dul ve yetim maaşı kesilir.

Dul ve Yetim Maaşı Kesilenler Yeniden Aylık Almaya Başlayabilir Mi?

Dul ve yetim aylığının yeniden bağlanması şartlara göre mümkün olan bir durumdur. Evlendikten sonra yetim maaşı kesilen kız çocukları eğer boşanırlarsa yeniden yetim maaşı almaya başlayabilirler. Ayrıca vefat eden eşleri üzerinden dul maaşı alanlar da eşlerinden boşandıktan sonra tekrar dul maaşı için başvuru yapabilirler. Ancak dul ve yetim maaşı kesilenlerin yeniden aylık alamayacakları durum; 25 yaşını doldurmuş olan erkek çocuklarının yetim maaşlarının kesilmesidir.

Vefat Eden Kişinin Maaşı Nasıl Dağıtılır?

Ölen kişi üzerinden maaş alabilecek kişiler arasında maaş şu esaslara göre paylaştırılır:

 • Eşe düşen hisse 2 birim ise, çocukların her birine 1 hisse düşer. Çocukların cinsiyetiyle alakalı bir ayrım söz konusu olmaz.
 • Bir çocuk maaştan en fazla %25 kadar destek alabilir. Eşin aldığı maaş oranı ise %50’dir.
 • Vefat eden kişinin sadece bir çocuğu varsa eş ve çocuk eşit oranda maaş alır.
 • Vefat eden kişinin 4’ten fazla çocuğu varsa maaş direkt olarak aileye bağlanır.
 • Ölüm durumlarında kişilerin eşi yada çocuğu yoksa maaş ölen kişinin anne babasına aktarılabilir. Anne ve baba hayatta değilse diğer akrabalar vasi olarak belirlenebilir.

Boşanan Kadınlar Yetim Aylığı Alabilir Mi?

Boşanan kadınlar için yetim aylığı almak söz konusu olabilir. Eşinden ayrılmış olan ve herhangi bir işte çalışmayan kadınlar vefat etmiş olan ebeveynleri üzerinden maaşa bağlanabilirler. Buradaki başvuru süreci hiç evlenmemiş kız evlatlar için nasılsa boşanmış kimseler için de aynıdır.

Eşinden ayrılmış kadınlar için belediyeler ve çeşitli sivil toplum kuruluşları bazı yardım paketleri hazırlar. Bu paketlerden bazıları nakdi yardım içerse de kimisi gıda ve yakacak yardımı olarak da gözlemlenebilir.

Dul ve yetim maaşı kadınlar için yegana seçenek değildir. Maddi durumu tek başına geçinmeye müsait olmayan kadınlar muhtarlıktan yoksulluk belgesi alarak devlet tarafından verilen çeşitli yardımlara başvurabilir. Bu yardımların büyük bir kısmı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülmektedir.

Her şehirde muhakkak bir şubesi bulunan bu vakıf sayesinde çeşitli yardımlar hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür. Başvuru için gereken belgeler toplandığında başvuru talebi gerçekleştirilir. Talep kısa sürede sonuçlanacak ve maaş hakkı kazanan kadınların hesaplarına belli ölçüde yardım yatacaktır.

Dul Maaşı (Aylığı) Ne Kadar, Kimlere Verilir?
Eşinden Boşanmış Kadın Dul Maaşı Nasıl Alır, Şartları Neler?
Erkekler Dul Maaşı ve Ölüm Aylığı Nasıl Alabilir ?
Yorumlar
 1. Ceylan çakın dedi ki:

  Slm ben ceylan ben yeni boşanmı hiç duş maaş almadım

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Dul maaşı alabilmeniz için boşanmış değil sgk emeklilik şartlarını sağlamış eşinizin vefat etmesi gerekir. Yetim maaşı için ise çalışmıyor olmanız ve emekli maaşı almaya hak kazanmış anne veya babanızın vefat durumu oluşmuş olmalı.

1 6 7 8