SGK

E-Devlet Dul ve Yetim Maaşı (Aylığı) Sorgulama

E-devlet üzerinden dul ve yetim maaşı sorgulaması yapmak sadece e-devlet sistemine girip kimlik doğrulaması yaparak mümkündür. Dul ve yetim maaşı almak için gerekli şartları sağlayanlar vefat eden yakınlarının vefatını ve gerekli şartları sağladıklarını belgelediklerinde aylıkları bağlanır.

Hem başvuru merkezine giderek hem telefon ile hem de online olarak dul ve yetim maaşı başvurusu yapabilmek, başvuruyu sorgulayabilmek mümkündür. Çocuğu olmayan dul eşe %75, çocuğu olan dul eşe %50 oranında dul aylığı bağlanır. Yetim maaşı ise vefat eden sigortalının çocuk sayısına göre %50 oranın eşit paylaşılması ile her bir çocuğa bağlanır.

Dul ve Yetim Maaşı Başvuru Yolları Nelerdir?

Dul ve yetim aylığı başvuru yöntemleri şöyledir:

 • E-devlet sisteminden dul ve yetim maaşı talebi oluşturulabilir.
 • Alo 170 hattı ile dul ve yetim aylığı başvurusu yapılabilir.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu il ve ilçe müdürlükleri üzerinden ölüm aylığı başvurusu yapılabilir.
 • 4/C sigorta kolundan emekli olmuş olan sigortalının vefatı durumunda, hak sahipleri posta yolu ile dul ve yetim maaşı başvurusu yapabilirler. Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhiye/ANKARA adresine başvuru belgeleri gönderilmelidir.

E-Devlet Dul ve Yetim Maaşı Talebi Nasıl Oluşturulur?

E-devlet sisteminden dul ve yetim aylığı başvurusu yapmak için izlenmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir:

 • https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapılmalıdır.
 • Ana sayfadaki Giriş Yap butonuna tıklayarak kimlik doğrulaması yapılmalıdır. E-devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik kartı ya da internet bankacılığı yöntemleri ile yapılan kimlik doğrulamaları bu işlem için kabul edilir. E-devlet şifresi ise PTT şubelerinden alınabilir.
 • E-hizmetler listesinden Sosyal Güvenlik Kurumu bulunmalıdır.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılabilecek işlemler içerisinden Ölüm Yardımı ve Dul/Yetim Aylığı Talebi seçeneğine tıklanmalıdır.
 • Üzerinden dul ya da yetim aylığı almak istenen yakının T.C. kimlik numarası yazılmalıdır.
 • Başvur butonuna tıklanmalıdır. Dul ve yetim maaşı için başvuru talebi oluşturulmuş olur. Başvuru olumlu sonuçlandıktan sonra başvuru sahibine aylık bağlanır.

Telefon İle Dul ve Yetim Maaşı Başvurusu Nasıl Gerçekleştirilir?

Çağrı merkezinden dul ve yetim aylığı başvurusu yapmak için Alo 170 hattı aranmalıdır. Vefat eden sigortalı ile beraber kişi kendi bilgilerini verdiğinde başvurusunu otomatik olarak gerçekleştirebilir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Üzerinden Dul ve Yetim Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

SGK’dan dul ve yetim aylığı başvurusu yapılabilmesi için gerekli belgeler ile beraber SGK’nın il ya da ilçe müdürlüklerine gidilmelidir. Dul ve yetim maaşı için başvuru yapmak istendiği söylendiğinde, vefat eden sigortalının kimlik bilgilerinin de verilmesi ile beraber başvuru tamamlanır.

Dul ve Yetim Maaşı Başvurusu Yapabilecek Olanlar Kimlerdir?

Dul ve yetim aylığı alabilecek olanlar; vefat eden sigortalının eşi, çocukları, anne ve babasıdır.

Dul ve Yetim Maaşı Başvurusu Yapılabilmesi İçin Vefat Eden Sigortalının Sağlaması Gereken Şartlar Nelerdir?

Ölüm aylığı alınabilmesi için vefat eden sigortalıdan istenen şartlar aşağıda açıklanmıştır:

 • Vefat eden sigortalının en az 1.800 prim günü malullük, yaşlılık ya da ölüm sigortasının ödenmiş olması şartı aranır.
 • Borçlanma süreleri haricinden en az 5 yıl sigortalılık süresinin olması gereklidir. Ayrıca malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının toplamda 900 gün olarak ödenmesi gereklidir.

Dul Maaşı Başvuru Şartları Nelerdir?

Dul aylığı başvuru koşulları aşağıda sıralanmıştır:

 • Üzerinden dul maaşı alınacak olan sigortalı ile resmi evli olunan süre içerisinde vefat durumunun yaşanmış olması gereklidir.
 • Boşanmış ya da imam nikahı ile birlikte olanlara dul maaşı başvuru hakkı verilmez.
 • Başvuru sahibinin eşinin ölümü ile beraber bir başkası ile evlenmemiş olması gereklidir.
 • Eşi vefat eden erkeğin de kadının da alabileceği bir maaştır. Önemli olan kriter, maaş başvurusu yapacak olan kişinin sigortalı olarak bir işte çalışmıyor olmasıdır.

Yetim Maaşı Başvuru Koşulları Nelerdir?

Yetim aylığı başvuru şartları şu şekildedir:

 • Erkek ve kız çocuklarına sigortalı olarak bir işte çalışmamaları durumunda verilen bir maaştır. Aynı zamanda yabancı bir ülkenin mevzuatı kapsamında da çalışmamaları gereklidir.
 • Kız çocuklarının yaş ve eğitim durumu ile ilgili herhangi bir şart yoktur. Evlenmedikleri sürece ölene kadar alabilecekleri bir maaştır.
 • Erkek çocuklarının üniversite eğitimi almamış olmaları halinde 20, üniversite okumuş olmaları durumunda 25 yaşına kadar maaş alma hakları vardır. Herhangi bir eğitim kurumunda eğitim görmeyenler ise, 18 yaşına kadar yetim maaşı alma hakkına sahiptirler.
 • Kız çocukları evlendikten sonra yetim aylığı alamıyor olsalar da erkek çocukları için mevcut olan bir şart değildir. Erkek çocukları evlenseler de eğitim durumlarına göre ilgili yaşa erişene kadar yetim aylığı almaya devam ederler.

Malul Çocukların Yetim Maaşı Alabilmeleri İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Malul çocukların ölüm aylığı için başvuru koşulları aşağıdaki gibidir:

 • Çalışma gücünün en az %60’ını yitirmiş olmaları şartı aranır. Yitirilmiş çalışma gücünün sağlık raporu ile belgelenmesi gereklidir.
 • Evli olmaları, yaşları ya da cinsiyetleri fark etmeksizin yetim maaşı alabilirler. Yetim maaşı alma şartlarına aykırı bir durum oluşmadığı sürece ölene kadar maaş almaya devam edebilirler.

Malul Çocukların Yetim Maaşlarının Kesildiği Durumlar Nelerdir?

Malul çocukların ölüm aylıklarının kesildiği haller aşağıdadır:

 • Kanunun beşinci maddesinin birinci fıkrasının a, b ve e bentleri dışında ya da yabancı bir ülkenin mevzuatı kapsamında çalışılmaya başlandığında; malul çocukların yetim maaşları kesilir.
 • Yetim maaşı alan malul çocuklar eğer kendi sigortalılıkları dolayısı ile gelir sahibi olurlarsa, yetim aylıkları kesilir.
 • Yapılan kontrol muayeneleri sonucunda eğer çalışma gücünün en az %60’ını yitirdiği durum değişiklik gösterir ve malullük durumu ortadan kalkar ise; ölüm aylığı kesilir.

Dul ve Yetim Maaşı Başvuru Belgeleri Nelerdir?

Dul ve yetim aylığı için istenen başvuru evrakları şunlardır:

 • Başvuru sahibinin 3 adet vesikalık fotoğrafı istenir.
 • Kimlik belgesi talep edilir.
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği gereklidir.
 • Ölüm belgesi talep edilir.
 • Dul ve yetim maaşı başvuru belgesi istenir.
 • Yetim maaşı alma hakkı erkek öğrencilerin öğrenim durumlarına göre değişiklik gösterdiği için kendilerinden eğitim durumlarını belgelemeleri istenir.
 • Başvuru sahibinin eğer malullük durumu bar ise, sağlık kurulu raporu sunmalıdır.
 • Dul ve yetim maaşı alma hakkı bulunan kişilere eğer vasi tayin edilmiş ise, vasi ilamı talep edilir.

Dul ve Yetim Maaşı İçin Ölüm Belgesi Nasıl Alınır?

Ölüm belgesi alınması için İl Halk Sağlık Müdürlüklerine başvuru yapılması ve sonrasında Nüfus Müdürlüklerinden belgenin alınması gereklidir. Sigortalının vefatı eğer hastanede olduğu süre içerisinde gerçekleşmiş ise, İl Halk Sağlığı Müdürlüklerine gitmelerine gerek yoktur. Direkt Nüfus Müdürlüklerinden ölüm belgesi temin edilebilir. Ölüm belgesi alınabilmesi için ölen kişinin kimlik belgesi yeterlidir.

Dul ve Yetim Maaşı Başvuru Sorgulama Yöntemleri Nelerdir?

Dul ve yetim aylığı sorgulama yolları aşağıda belirtilmiştir:

 • Alo 170 hattı üzerinden dul ve yetim maaşı başvurusunun son durumu hakkında bilgi edinilebilir.
 • E-devlet sistemi üzerinden dul ve yetim maaşı sorgulaması yapılabilir.
 • Başvuru yapılan kuruma giderek başvuru durumu sorgulaması yapılabilir.

Telefon Aracılığı İle Dul ve Yetim Maaşı Başvuru Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Telefon ile dul ve yetim aylığı sorgulaması için Alo 170 hattı aranmalıdır. Bağlanılan operatör başvuru sahibinin kimliğini teyit edebilmek için bazı sorular sorar. Dul ve yetim aylığı başvurusu yapmak isteyen kişi bu sorulara doğru cevap verdiğinde, üzerinden aylık alınacak olan kişinin kimlik bilgileri sorulur. Ardından başvuru durumu ile ya da aylık bağlanmış ise aylık durumu ile ilgili bilgi verilir.

E-Devlet Üzerinden Dul ve Yetim Maaşı Sorgulaması Nasıl Yapılır?

E-devlet sisteminden dul ve yetim aylığı sorgulaması için izlenmesi gereken adımlar aşağıda verilmiştir:

 • E-devlet sistemine giriş yapılmalıdır.
 • E-hizmetler listesine girerek veya Kurumlar seçeneğinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bulunmalıdır.
 • Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama butonuna tıklanmalıdır.
 • Açılan sayfadan kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra alınan yardımlar, dul ve yetim maaşı ile ilgili bilgiler görülür. Sayfada ne kadar zamandır maaş alındığı ve alınan maaşın tutarı yer alır.

SGK Dul ve Yetim Maaşı Nasıl Sorgulanır?

SGK’ya giderek dul ve yetim aylığı sorgulaması yapmak için öncelikle bulunulan bölgedeki Sosyal Güvenlik Kurumu il veya ilçe merkezlerinin yeri öğrenilmelidir. Kimlik belgesi ile beraber kuruma gidilmelidir. Başvurunun onaylanıp onaylanmadığı, başvuru onaylandığında yatırılacak olan maaş tutarının ne kadar olduğu, başvuru reddedildiyse bunun nedeninin ne olduğu gibi konular sorgulama sonucunda öğrenilebilir.

Dul ve Yetim Maaşı Ödemesi Ne Zaman Yapılır?

Dul ve yetim aylığının yatırılma zamanı, vefatın gerçekleşmesinden sonraki birkaç hafta içerisindedir. Vefat gerçekleştikten ve ölüm aylığı almak için başvuru yapıldıktan sonra ortalama 15 günde, aynı ay içerisinde maaş bağlanır.

Dul ve Yetim Maaşı Ödemesi Nereden Alınır?

Dul ve yetim aylığının çekilebileceği banka; Ziraat Bankası’dır. Ziraat Bankası’nda hesabı olanlar ilk aylıklarını Ziraat Bankası’ndan alırlar. Ziraat Bankası’nda hesabı bulunmayanlar ise, PTT şubelerinden kimlik belgeleri ile beraber dul ve yetim maaşlarını talep edebilirler. Sonraki ödemelerinde maaşlarının hesaplarının bulunduğu farklı bir bankaya yatması için banka hesap bilgilerini e-devlet sistemi üzerinden güncellemeleri gereklidir.

Dul ve Yetim Maaşının Kesildiği Haller Nelerdir?

Dul ve yetim aylığının kesildiği durumlar şöyledir:

 • Üzerinden ölüm aylığı alınacak olan kişinin vefatından eşi ya da çocuğu sorumlu ise, dul veya yetim maaşı alma hakları yoktur.
 • Vefat eden sigortalı eğer vasiyet hazırlamış ve vasiyetinde de eşine ya da çocuklarına maaş verilmemesini belirtmiş ise, eşi ve çocukları dul ve yetim aylığı talep edemezler.
 • Kız çocukları evlendikten sonra yetim maaşları kesilir. Ancak bu durumun istisnası vardır. Evlenilen kişi harp malulü ise, bu durumda aylık almaya devam edebilir. Harp malulü eşi vefat ettikten sonra alacağı dul maaşını tercih etmesi istenir.
 • Vefat eden sigortalının eşi konumunda olan kişi eğer yeniden evlenir ise, dul maaşı kesilir.
 • Dul maaşı alan kişinin eğer akrabası olmayan bir kişi ile aynı ev içerisinde yaşadığı tespit edilir ise, dul aylığı kesilir.
 • Türk vatandaşlığından çıkıldığında ya da çıkartıldığında dul ve yetim maaşı kesilir.

Dul ve Yetim Maaşı Kesilenler Yeniden Aylık Almaya Başlayabilir Mi?

Dul ve yetim aylığının yeniden bağlanması şartlara göre mümkün olan bir durumdur. Evlendikten sonra yetim maaşı kesilen kız çocukları eğer boşanırlarsa yeniden yetim maaşı almaya başlayabilirler. Ayrıca vefat eden eşleri üzerinden dul maaşı alanlar da eşlerinden boşandıktan sonra tekrar dul maaşı için başvuru yapabilirler. Ancak dul ve yetim maaşı kesilenlerin yeniden aylık alamayacakları durum; 25 yaşını doldurmuş olan erkek çocuklarının yetim maaşlarının kesilmesidir.

Vefat Eden Kişinin Maaşı Nasıl Dağıtılır?

Ölen kişi üzerinden maaş alabilecek kişiler arasında maaş şu esaslara göre paylaştırılır:

 • Eşe düşen hisse 2 birim ise, çocukların her birine 1 hisse düşer. Çocukların cinsiyetiyle alakalı bir ayrım söz konusu olmaz.
 • Bir çocuk maaştan en fazla %25 kadar destek alabilir. Eşin aldığı maaş oranı ise %50’dir.
 • Vefat eden kişinin sadece bir çocuğu varsa eş ve çocuk eşit oranda maaş alır.
 • Vefat eden kişinin 4’ten fazla çocuğu varsa maaş direkt olarak aileye bağlanır.
 • Ölüm durumlarında kişilerin eşi yada çocuğu yoksa maaş ölen kişinin anne babasına aktarılabilir. Anne ve baba hayatta değilse diğer akrabalar vasi olarak belirlenebilir.

Boşanan Kadınlar Yetim Aylığı Alabilir Mi?

Boşanan kadınlar için yetim aylığı almak söz konusu olabilir. Eşinden ayrılmış olan ve herhangi bir işte çalışmayan kadınlar vefat etmiş olan ebeveynleri üzerinden maaşa bağlanabilirler. Buradaki başvuru süreci hiç evlenmemiş kız evlatlar için nasılsa boşanmış kimseler için de aynıdır.

Eşinden ayrılmış kadınlar için belediyeler ve çeşitli sivil toplum kuruluşları bazı yardım paketleri hazırlar. Bu paketlerden bazıları nakdi yardım içerse de kimisi gıda ve yakacak yardımı olarak da gözlemlenebilir.

Dul ve yetim maaşı kadınlar için yegana seçenek değildir. Maddi durumu tek başına geçinmeye müsait olmayan kadınlar muhtarlıktan yoksulluk belgesi alarak devlet tarafından verilen çeşitli yardımlara başvurabilir. Bu yardımların büyük bir kısmı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülmektedir.

Her şehirde muhakkak bir şubesi bulunan bu vakıf sayesinde çeşitli yardımlar hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür. Başvuru için gereken belgeler toplandığında başvuru talebi gerçekleştirilir. Talep kısa sürede sonuçlanacak ve maaş hakkı kazanan kadınların hesaplarına belli ölçüde yardım yatacaktır.

Dul Maaşı (Aylığı) Ne Kadar, Kimlere Verilir?

Eşinden Boşanmış Kadın Dul Maaşı Nasıl Alır, Şartları Neler?

Erkekler Dul Maaşı ve Ölüm Aylığı Nasıl Alabilir ?

Shares:

1.010 Yorumlar

 • Halime Türegün
  08.10.2023

  Anne için du ayliğı ve ölüm ysrdıminda 7 Temmuz da SGK Şarkışka ilçe müdürlügüne evraklari vererek talepte bulunmustum. bu güne kadar henüz bir bagkama yapılmadi. Annemin adi Halime Türegün. Babam 30 Haziran 2023 de vefat etti.

  Cevapla
 • Aygün
  30.08.2023

  Merhaba eşimden ayrıyım… 657 ye tabi çalışan memurum.. ssk emeklisi vefat eden babamın maaşını alabirmiyim

  Cevapla
 • Gül
  28.08.2023

  4 ay önce yetim aylığı için baş vuru yaptım hem kurumdan hem e devletten hala bir sonuç çıkmadı olumlu yada olumsuz tane yapmam gerekiyor

  Cevapla
 • Mahabbat Gümüş
  07.06.2023

  Selam.Ben esimden dul ayligi aliyorum.kizim sigortali iste calistigi icin tek maas ben aliyirum.7500 en dusuk aylik hak sahibinin.bizler 100/75 almali deyilmiyiz maaslari?bana 4500 tl.yatiyor..
  Birde bayram ikramiyesi 100 tl.yatti.her kese 1500 verilmis..yardimci olursaniz duaciniz olurum..

  Cevapla
 • Sevda
  13.05.2023

  Ben 1800 tl sgk yetim maasi aliyorum.diger kısmı annem aliyor.annem ayrica gazi maasida aliyor..ben yetim maasini tamm almqk istyorum.annem bana gazi maasim yeter dio.cocugumda var.alabilirmiyim maasi tam olarakk.

  Cevapla
 • Sinem
  31.03.2023

  Merhaba
  1990 yılında babam vefat etti. 5yıllık memurdu. Evlenene kadar emekli sandığı üzerinden yetim aylığı aldım. Evlenince kesildi. Şimdi boşandım ve yeniden başvurdum ancak merak ettiğim konu emekli memur maaşının mı %50si bağlanacak yoksa son aldığı memur maaşı üzerinden mi hesaplanacak?

  Cevapla
 • Luna
  09.03.2023

  Merhaba, eşimden ayrildim 3 sene oldu. Yeni baglattim yetim maaşımı. 3 senenin ödemesini toplu alma şansım var mi?

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   10.03.2023

   Merhaba,

   O arada çalışmanız yoksa geriye dönük 3 yılı alabilirsiniz.

 • Gl
  05.02.2023

  Merhaba babm 2017 yılına Vefat etti kisa bir süre maaş aldım evlendim kesildi ayrildm snra tekrar maaş bağlanacağı zaman toplu bir ödeme verdiler. Sonra ben tekrar evlenmistim maaşım kesildi.yni iki kere evlendim ayrıldım Terkar ayrıldım şuan maaş başvurusu yaptım geriye dönük maaş alabiliyor muyum.

  Cevapla
 • elif
  23.01.2023

  tarım emeklisi engelli annem vefat eden tarım emeklisi babamın maaşından %25 hisse alıyor maaş bağlanma oranı düşük geldi bize normal mi

  Cevapla
 • Nida
  06.12.2022

  2013 te annem vefat etti yetim aylığı başvurusu yaptım. Tekrar ekrana girdiğimde başvuruyu göremiyorum. Başvurunun kabul veya red edildiğini nereden öğrenebilirim?

  Cevapla
 • Ayşe
  21.11.2022

  Merhaba. Babamın vefatı üzerine e-devlet üzerinden basvuru yapmak istedim. Ancak yakınınızın kaydı bulunmadığından talebiniz alınamadı, kurumunuza müracaatta bulunabilirsiniz yazıyor. Bu durumda ne yapmak gerek yardımcı olabilir misiniz ?

  Cevapla
 • rukiye
  17.10.2022

  sayın danışman benimde sorularım var cevaplarsanız sevinirim babamı bir ay önce kaybettik kütüğümüzün bağlı olduğu ilçede başvuru yaptık annem ve yüzde 90 engelli kardeşim adına başvuru yaptık ama sanırım ben kardeşimin engelli olduğunu belirtip belirtmediğim den emin değilim ve babamdan maaş alırsa engelli aylığı alabilir mi annem evde bakım maaşıda alıyor ama malüm günümüz şartların da hayat çok zor ne yapmam gerekir bir de başka yapmam gereken bi işlem var mı

  Cevapla
 • Nilgün
  26.09.2022

  Merhaba ben annemden yetim aylığı alıyorum.92 senesinden sigorta başlangıcım var.Calisip emekli olmak istiyorum ama yetim aylığı kesilir diye giremiyorum.Hani ileride bana bişey olursa kızımın benim maaşımı almasını istiyorum bu mümkün mü annem emekli sandığından maaş alıyordu

  Cevapla
 • Süheyla Top
  25.09.2022

  24.06.2004 Vefat eden T.C………
  İsmail Top olan Babam’dan almış oluğum
  Hak sahibi Kızı Süheyla Top T.C………
  Yetim Aylığım iptal olmuştur. Mahkeme Kararı
  Lehime sonuçlanmıştır.Yetim Aylığımın tekrar
  Tarafıma bağlanmasını Saygılarımla arz ederim. SELAMLAR

  Cevapla
 • Nurettin
  21.09.2022

  Merhaba Dedem 2020 Yılında Vefat Etti Babam Geçtiğimiz Ayın 25 inde Vefat Etti Anneme Maaş Talebinde Bulunduk 2 Kardeşime de Bağlanması Gerektiği Soylenildi Ve Dedemden Dolayı Alamayacağı Sadece Babamdan Alacagi Soylenildi Su An E Devlette Anneme 15.09.2022 Aylık Başlangıç Yazıyor Maaş Bağlanmış mi Oluyor Ve Dedemden Dolayı Neden Alamıyor

  Cevapla
 • Buse yapici
  19.09.2022

  Merhaba babam 2011 vefat etti ben ozaman evliydim sonrasinda bosandim ve 1 yil kadar babamin maasini aldim. Annem tekrardan evlendigi icin hak iddasi yok diger kardesimde erkek 27 yasinda maas bi tek bana kaliyor 5 yil sonra tekrar esimden ayrildim suan tekrar maas baglatabilirmiyim ve ilk maas aldigimda geriye donuk odeme almistim simdi tekrar maas baglanir mi ve geriye donuk odeme yapilirmi

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   20.09.2022

   Merhaba,

   Maaş bağlanır. ancak geriye dönük ödeme alma hakkınız bulunmuyor.

 • Nalan
  17.09.2022

  04.08.2021 de vefat eden annem üzerinden son bir sene içerisinde iki kez yetim aylığı başvurusunda bulundum. Defalarca Alo 170 hattını aradım yine defalarca Ankara Sıhhıye SGK ‘ nu aramama rağmen bir sonuca ulaşamadım. işlemler sürüyor dendi her seferinde… Bir seneyi geçmesine rağmen aylık bağlanmadı, sebep de açıklanmıyor… Bu konuda ne yapmalıyım

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   20.09.2022

   Merhaba,

   Bir de kurum belirterek Cimere yazabilirsiniz. Mümkün ise kuruma bizzat gitmenizde fayda var.

 • Mete
  26.08.2022

  Merhaba Ben , Annem için 2 ay önce dul ve yetim aylığına başvurdum içime sinmediği için bide alo 170 i aradık Evrak Sistemde beklemede demişti 2 ay önce .Bugün E devlette dul ve yedim aylığına Tc girince Web servis kullanıcısı sorgulamamakta hatası veriyor az öncede 170 ‘i aradım sistemde hiç bişey görünmüyor diyor temsilci evrak takip numarası verdi bize kayıt oluşturuldu diyor temsilci ve 3 iş günü sonra tekrar arayın diyor.
  Şimdi bizim başvurumuz 2 ay önceki başvurudan mı hesaplanacak yoksa bugünden itibaren mi sayılacak ? çünkü 5 yıl dolmuş olacak bugünden itibaren eğer sayılırsa ve toplu para alamayız geçmişe dönük 2 ay önceki başvurdumuz parayıda alamayız. Hangi zamandan itibaren alırız maaş çıkarsa bilgi verirseniz sevinirim.

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   26.08.2022

   Merhaba,

   Başvurduğunuzda verilen belge ile ispatlayabilirsiniz. Böylece 2 ay önceki başvurunuz geçerli olacak. Geriye dönük ödeme alırsınız.

  • Mete
   02.09.2022

   Sayın danışma Birimi Ama ben E- Devletten başvuru yapmıştım Ssk’ya gitmemiştim 170’i aradığımdada Evraklarınız Hazırlanıyor görünüyor demişti o yüzden SSk Gidip bizzat başvurmadık. Bugün sorgulama için tekrar aradık 170’i Bize Bağlı bulunduğunuz kuruma gidin diyorlar 2 ay önce Neden kuruma gidip bizzat başvurun demiyorlarda şuan diyorlar 2 ay bizi beklettikten sonra ben bunu sistemde görünmüyorlar dediklerinde nasıl kanıtlayım ki ?
   Ve Kuruma gittiğimde sadece Ölen kişi Tc’si ile alacak kişinin Kimliği yeterlmi ? ekstra başka bi kuruma gitmeme gerek varmı ?

  • Danışma Birimi
   02.09.2022

   Merhaba,

   E devlet başvurusuna ait bir kayıt numarası veya ekran görüntüsü mevcut mu? Bu gibi durumlarda ekran görüntüsü almak önemli. Kuruma gidip başvurunuzu sorgulamanızda fayda var. Bahsettiğiniz belgeler yeterli.

 • Ozan
  22.08.2022

  Merhaba ben 23 yaşında 4 yıllık üniversite mezunuyum babamdan gelen maaş kesildi ikinci üniversiteye kayıt yaptım açık öğretim 2 yıllık bölüme 25 yaşıma kadar alabilecek miyim tekrar

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   23.08.2022

   Merhaba,

   4 yıllık Ünv. mezunları ancak yüksek lisansa devam ederse maaşları ödenmeye devam edebilir.

  • D
   04.10.2022

   Merhabalar,
   Annem 2021 yilinda vefat etti. Bekar kız çocuğuyum. Yetim maaşı için başvuruyu annem vefat eder etmez yapmadım, sonrasında
   e-devletten başvurumu gerçekleştirdiğimde; başvurunuz alındı diyor, yeşil tık gösteriyor ve aynı sayfada kayıt bulamadık diyor. Aylardır e-devlet üzerinden bunu yapmak istediğimde aynı sonucu veriyor. Yurtdışındayim, burada sigortalı bir işte çalışmıyorum. E-devlet üzerinden her baktığımda aynı sonucu görüyorum. Alo 170’i yurtdışından aramak mümkün mü? Öneriniz nedir? Ekran görüntüleri aldım. Teşekkür ederim.

  • cemal
   19.11.2022

   d yanlıs yerden basvuru yapıyorsun . aylık gelir yaz e devlete ordan basvuru yap

 • dilek
  05.08.2022

  merhbalar kolay gelsın
  babam vefat ettiginde aylıga basvuru yaptık annem ve ben aylık alıyoruz ancak annem hem babasını hem de annesini kaybettigi için yetim aylıgıda alabilir mi aynı anda
  e devletten dul ve yetim aylıgı başvurusu yaptım( şuan ki aylıgımıza herhangi bi zararı olmaz umarım)
  annem hem dul aylıgı hem de yetim aylıgı alabilir mi

  Cevapla
  • Fatma
   19.07.2023

   Selamlar ben bir yıl oldu yetim aylığı almak için bir evrak istediler verdim araştırma sonucu hiç bir yerden emekli almadığımı tespit edildi,soru şu,bu tespitten ne zaman sonra aylık bağlanır ve geriye dönük ödeme yaparlarm tşk

 • Nurhak
  31.07.2022

  Merhabalar 2yil önce bosanma davam vardı 5 ay önce anca boşandık annemden SGK yetim maaşı için başvurdum 4ay dir hala gelen evrak beklemede diyor bu kadar uzun sürmesi normal mi 170 aradım aynı şeyi söylüyor engelli oğlum var evde bakım maaşıyla geçiniyoruz çok zor durumdayız

  Cevapla
 • selcuk
  26.07.2022

  merhaba babam 2002 senesinde vefat etti annem babamın bağkurdan ölüm aylığı alıyor. Şuanda annemin babası ve anneside vefat etti. Annem dedemin maaşınıda alabilirmi. hem babamın bağkur maaşını hemde dedemin ssk maaşını alabilir mi

  Cevapla
 • Tuğba derici
  24.07.2022

  Merhaba, kayınvalidemin babası 1981 yılında vefat etmiş. Öncesinde ikinci evliliğini yapmış ve emekli maaşı kendisi bağkur emeklisi eşine kalmış. Eşi de sonrasinda vefat etmiş ve o arada kayinvalideminde eşi ölmüş. Kayınvalidem SGK emeklisi şuan da babasından maaş alabilmesi mümkün mü? Bir de kendisi 70 yaşının üzerinde SGK’ya gidemiyoruz malesef. 170 üzerinden başvuru yapabiliyor muyuz? E devletten denediğimde başvuruyu yapamadım. Yanıtlarsaniz çok sevinirim.

  Cevapla
 • Funda
  03.07.2022

  1 nisan 2021 de annemi kaybettim annem malulen emekliydi ben 28 mart 2022 de ölüm aylığı bağlanması için başvurdum hala bağlanmadı geriye dönük birikmiş maaşıda alabilirsiniz dediler ama hala ne maaş bağlandı nede toplu bi ödeme yapıldı alo 170 i arıyorum evraklarınız işlemde bitince size bilgi verilecektir diyorlar 3 ay oldu hala bi gelişme yok ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim çok ihtiyacım var.

  Cevapla
 • haydar
  30.06.2022

  merhaba. çalışırken ölen çocuğu için anneye ölüm aylığı bağlanması için müracaat ettik. gelir tesbitinde aile toplam gelirimi yoksa aile içerisinde kişi başına düşen gelirmi asgari ücretin altında olması gerekiyor

  Cevapla
 • Ömer
  17.06.2022

  Merhaba , aldığım yetim aylığı sigortalı iş yüzünden durduruldu , işten çıktıktan sonra tekrar başlayacak mı ?

  Cevapla
 • Medine
  26.05.2022

  Merhaba abim vefat etti.Abim vefat etmeden eşi Turk Vatandasligina gecti. Vefattan sonra 8 yasindaki kizinida akarak Kazakistana gittiler.Esinin tekrar Turkiyeye gelip bazi evrak doldurmasi gerekecekmi maasi kesintiye ugrarmi.Bana net cvp yazarsaniz sevirim.Sistem degismis Sgk da artik daha sıkı tutuyorlarmis.Eşinin izlemesi gereken yol nedir? Maas baglanmis fakat Kazakistana gidince sgk maasi icin ne yapmasi gerekecek.Simdiden tsk ederim..

  Cevapla
 • Birsen
  20.05.2022

  Merhaba, 9şubat 2022 de kesilen yetim aylığına tekrar başvurdum fakat hala yatmadı. 170i aradım dosya oluşturdu. Dys de hala dilekçem bekletilmekte. Daha çabuk bağlanması için yapmam gereken veya gitmem gereken bir yer var mı acaba İzmir de

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   20.05.2022

   Merhaba,

   İzmir sigorta il müdürlüğüne giderek durumu hakkında bilgi alabilirsiniz 60 gün civarında sonuçlanması beklenir. Uzamış gözüküyor.

 • OZAN
  10.05.2022

  3 Nisan 2022’de babamı kaybettik ve annem dul kaldı. Babam Akbank emeklisi ve anneme Aksandık’tan maaş bağlandı. Bize söylenene göre annemin kendi babasından yetim aylığı da alabilmesi gerekiyormuş. Böyle bir uygulama mümkün müdür? benzeri bir durumda maaş alan bir tanıdığımız var…

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   11.05.2022

   Merhaba,

   annenizin babası emekli sandığı emeklisi ise alabilirsiniz. Diğer kurumlardan ise alo 170 e danışmanızda fayda var.

  • Turgut
   07.06.2022

   Ozan aynı durum bizdede var. Babam akbank tan emekli rahmetli oldu. Annem babamdan yani eşinden aksandık tan dul maaşı alıyor… kendi babası ssk dan emekli rahmetli … kendi babasının maaşınıda alabiliyormu…

 • Punar
  09.05.2022

  Merhaba ben 1 nısanda yetım maaşına başvuru yaptım 5 mayısda emekli günlük ödeme ile toplu paramı aldım benım maaşım normalde ayın 24 de yatıyor Mayıs ayı içerisinde 24 de tekrar maaş yatarmı acaba

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   09.05.2022

   Merhaba,

   Hayır yatmaz.

 • Melime
  05.05.2022

  İyi günler babam 2003 te vefat etti. Ben 2012 de boşandım. Şimdi ihtiyacım olduğu için babamın aylığına baş vurdum geriye dönük maaş alabilirmiyim.

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   06.05.2022

   Merhaba,

   Maaş hak zaman aşımı 5 yıldır. bu süre içinde başvurmadığınızdan geriye dönük maaş alamazsınız.

 • Fadime
  29.04.2022

  Merhabalar annemin başvurusu onaylanmış şimdi ne yapmalıyız

  Cevapla
  • Ebru
   05.02.2023

   Merhabalar babam 2017 yılında vefat etti annem dul maasi alması için gerekli şartlar nelerdir?

 • Nesli kara
  26.04.2022

  Merhaba,malulen emekli babamın yetim aylığını evlenmeden önce alıyordum.simdi bosandim ve başvurdum.4 ay sonrası borcu var dendi.odeme yaptim ve dekontu mail üstünden gönderdim.olumlu sonucu ne zaman alırım acaba

  Cevapla
 • tuğba
  24.04.2022

  Merhaba, ben yetim aylığı alıyordum. Fakat ücretli öğretmenlikten dolayı şu an sigortalıyım çalışanım. Maaşım kesildi. Bu kesilen yetim maaşımı çalıştığım dönemlerdr anneme aktarabiliyor muyum? Dilekçe gönderdim ama bi sonuç çıkmadı..

  Cevapla
 • Oznur
  22.04.2022

  Merhaba ben annemden yetim aylığı alıyorum kardeşim ile beraber. Ben kızım o erkek. Onun eğitimi bittiği için aylığı kesildi. Sadece ben ve babam alıyoruz. Bana hala %25 yatıyor. Kardeşiminki kesildiği için bana %50 yatması gerekiyor mu acaba?

  Cevapla
  • cemal
   19.11.2022

   hayır . %50 baban %25 sen hak ediyorsun . tek baba %75 , 1 baba %50 1 cocuk %25 , 1 baba %50 2 cocuk var ıse %25 %25 eger hak eden 2 den fazla cocuk varsa %50 baba %50 de eşit olarak paylastırılır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir