SGK

E-Devlet Dul ve Yetim Maaşı (Aylığı) Sorgulama

E-devlet üzerinden dul ve yetim maaşı sorgulaması yapmak sadece e-devlet sistemine girip kimlik doğrulaması yaparak mümkündür. Dul ve yetim maaşı almak için gerekli şartları sağlayanlar vefat eden yakınlarının vefatını ve gerekli şartları sağladıklarını belgelediklerinde aylıkları bağlanır. Hem başvuru merkezine giderek hem telefon ile hem de online olarak dul ve yetim maaşı başvurusu yapabilmek, başvuruyu sorgulayabilmek mümkündür. Çocuğu olmayan dul eşe %75, çocuğu olan dul eşe %50 oranında dul aylığı bağlanır. Yetim maaşı ise vefat eden sigortalının çocuk sayısına göre %50 oranın eşit paylaşılması ile her bir çocuğa bağlanır.

Dul ve Yetim Maaşı Başvuru Yolları Nelerdir?

Dul ve yetim aylığı başvuru yöntemleri şöyledir:

 • E-devlet sisteminden dul ve yetim maaşı talebi oluşturulabilir.
 • Alo 170 hattı ile dul ve yetim aylığı başvurusu yapılabilir.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu il ve ilçe müdürlükleri üzerinden ölüm aylığı başvurusu yapılabilir.
 • 4C sigorta kolundan emekli olmuş olan sigortalının vefatı durumunda, hak sahipleri posta yolu ile dul ve yetim maaşı başvurusu yapabilirler. Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhiye/ANKARA adresine başvuru belgeleri gönderilmelidir.

E-Devlet Dul ve Yetim Maaşı Talebi Nasıl Oluşturulur?

E-devlet sisteminden dul ve yetim aylığı başvurusu yapmak için izlenmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir:

 • https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapılmalıdır.
 • Ana sayfadaki Giriş Yap butonuna tıklayarak kimlik doğrulaması yapılmalıdır. E-devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik kartı ya da internet bankacılığı yöntemleri ile yapılan kimlik doğrulamaları bu işlem için kabul edilir. E-devlet şifresi ise PTT şubelerinden alınabilir.
 • E-hizmetler listesinden Sosyal Güvenlik Kurumu bulunmalıdır.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılabilecek işlemler içerisinden Ölüm Yardımı ve Dul/Yetim Aylığı Talebi seçeneğine tıklanmalıdır.
 • Üzerinden dul ya da yetim aylığı almak istenen yakının T.C. kimlik numarası yazılmalıdır.
 • Başvur butonuna tıklanmalıdır. Dul ve yetim maaşı için başvuru talebi oluşturulmuş olur. Başvuru olumlu sonuçlandıktan sonra başvuru sahibine aylık bağlanır.

Dul ve Yetim Maaşı Talebi Oluştur

Telefon İle Dul ve Yetim Maaşı Başvurusu Nasıl Gerçekleştirilir?

Çağrı merkezinden dul ve yetim aylığı başvurusu yapmak için Alo 170 hattı aranmalıdır. Vefat eden sigortalı ile beraber kişi kendi bilgilerini verdiğinde başvurusunu otomatik olarak gerçekleştirebilir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Üzerinden Dul ve Yetim Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

SGK’dan dul ve yetim aylığı başvurusu yapılabilmesi için gerekli belgeler ile beraber SGK’nın il ya da ilçe müdürlüklerine gidilmelidir. Dul ve yetim maaşı için başvuru yapmak istendiği söylendiğinde, vefat eden sigortalının kimlik bilgilerinin de verilmesi ile beraber başvuru tamamlanır.

Dul ve Yetim Maaşı Başvurusu Yapabilecek Olanlar Kimlerdir?

Dul ve yetim aylığı alabilecek olanlar; vefat eden sigortalının eşi, çocukları, anne ve babasıdır.

Dul ve Yetim Maaşı Başvurusu Yapılabilmesi İçin Vefat Eden Sigortalının Sağlaması Gereken Şartlar Nelerdir?

Ölüm aylığı alınabilmesi için vefat eden sigortalıdan istenen şartlar aşağıda açıklanmıştır:

 • Vefat eden sigortalının en az 1.800 prim günü malullük, yaşlılık ya da ölüm sigortasının ödenmiş olması şartı aranır.
 • Borçlanma süreleri haricinden en az 5 yıl sigortalılık süresinin olması gereklidir. Ayrıca malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının toplamda 900 gün olarak ödenmesi gereklidir.

Dul Maaşı Başvuru Şartları Nelerdir?

Dul aylığı başvuru koşulları aşağıda sıralanmıştır:

 • Üzerinden dul maaşı alınacak olan sigortalı ile resmi evli olunan süre içerisinde vefat durumunun yaşanmış olması gereklidir.
 • Boşanmış ya da imam nikahı ile birlikte olanlara dul maaşı başvuru hakkı verilmez.
 • Başvuru sahibinin eşinin ölümü ile beraber bir başkası ile evlenmemiş olması gereklidir.
 • Eşi vefat eden erkeğin de kadının da alabileceği bir maaştır. Önemli olan kriter, maaş başvurusu yapacak olan kişinin sigortalı olarak bir işte çalışmıyor olmasıdır.

Yetim Maaşı Başvuru Koşulları Nelerdir?

Yetim aylığı başvuru şartları şu şekildedir:

 • Erkek ve kız çocuklarına sigortalı olarak bir işte çalışmamaları durumunda verilen bir maaştır. Aynı zamanda yabancı bir ülkenin mevzuatı kapsamında da çalışmamaları gereklidir.
 • Kız çocuklarının yaş ve eğitim durumu ile ilgili herhangi bir şart yoktur. Evlenmedikleri sürece ölene kadar alabilecekleri bir maaştır.
 • Erkek çocuklarının üniversite eğitimi almamış olmaları halinde 20, üniversite okumuş olmaları durumunda 25 yaşına kadar maaş alma hakları vardır. Herhangi bir eğitim kurumunda eğitim görmeyenler ise, 18 yaşına kadar yetim maaşı alma hakkına sahiptirler.
 • Kız çocukları evlendikten sonra yetim aylığı alamıyor olsalar da erkek çocukları için mevcut olan bir şart değildir. Erkek çocukları evlenseler de eğitim durumlarına göre ilgili yaşa erişene kadar yetim aylığı almaya devam ederler.

Malul Çocukların Yetim Maaşı Alabilmeleri İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Malul çocukların ölüm aylığı için başvuru koşulları aşağıdaki gibidir:

 • Çalışma gücünün en az %60’ını yitirmiş olmaları şartı aranır. Yitirilmiş çalışma gücünün sağlık raporu ile belgelenmesi gereklidir.
 • Evli olmaları, yaşları ya da cinsiyetleri fark etmeksizin yetim maaşı alabilirler. Yetim maaşı alma şartlarına aykırı bir durum oluşmadığı sürece ölene kadar maaş almaya devam edebilirler.

Malul Çocukların Yetim Maaşlarının Kesildiği Durumlar Nelerdir?

Malul çocukların ölüm aylıklarının kesildiği haller aşağıdadır:

 • Kanunun beşinci maddesinin birinci fıkrasının a, b ve e bentleri dışında ya da yabancı bir ülkenin mevzuatı kapsamında çalışılmaya başlandığında; malul çocukların yetim maaşları kesilir.
 • Yetim maaşı alan malul çocuklar eğer kendi sigortalılıkları dolayısı ile gelir sahibi olurlarsa, yetim aylıkları kesilir.
 • Yapılan kontrol muayeneleri sonucunda eğer çalışma gücünün en az %60’ını yitirdiği durum değişiklik gösterir ve malullük durumu ortadan kalkar ise; ölüm aylığı kesilir.

Dul ve Yetim Maaşı Başvuru Belgeleri Nelerdir?

Dul ve yetim aylığı için istenen başvuru evrakları şunlardır:

 • Başvuru sahibinin 3 adet vesikalık fotoğrafı istenir.
 • Kimlik belgesi talep edilir.
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği gereklidir.
 • Ölüm belgesi talep edilir.
 • Dul ve yetim maaşı başvuru belgesi istenir.
 • Yetim maaşı alma hakkı erkek öğrencilerin öğrenim durumlarına göre değişiklik gösterdiği için kendilerinden eğitim durumlarını belgelemeleri istenir.
 • Başvuru sahibinin eğer malullük durumu bar ise, sağlık kurulu raporu sunmalıdır.
 • Dul ve yetim maaşı alma hakkı bulunan kişilere eğer vasi tayin edilmiş ise, vasi ilamı talep edilir.

Dul ve Yetim Maaşı İçin Ölüm Belgesi Nasıl Alınır?

Ölüm belgesi alınması için İl Halk Sağlık Müdürlüklerine başvuru yapılması ve sonrasında Nüfus Müdürlüklerinden belgenin alınması gereklidir. Sigortalının vefatı eğer hastanede olduğu süre içerisinde gerçekleşmiş ise, İl Halk Sağlığı Müdürlüklerine gitmelerine gerek yoktur. Direkt Nüfus Müdürlüklerinden ölüm belgesi temin edilebilir. Ölüm belgesi alınabilmesi için ölen kişinin kimlik belgesi yeterlidir.

Dul ve Yetim Maaşı Başvuru Sorgulama Yöntemleri Nelerdir?

Dul ve yetim aylığı sorgulama yolları aşağıda belirtilmiştir:

 • Alo 170 hattı üzerinden dul ve yetim maaşı başvurusunun son durumu hakkında bilgi edinilebilir.
 • E-devlet sistemi üzerinden dul ve yetim maaşı sorgulaması yapılabilir.
 • Başvuru yapılan kuruma giderek başvuru durumu sorgulaması yapılabilir.

Telefon Aracılığı İle Dul ve Yetim Maaşı Başvuru Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Telefon ile dul ve yetim aylığı sorgulaması için Alo 170 hattı aranmalıdır. Bağlanılan operatör başvuru sahibinin kimliğini teyit edebilmek için bazı sorular sorar. Dul ve yetim aylığı başvurusu yapmak isteyen kişi bu sorulara doğru cevap verdiğinde, üzerinden aylık alınacak olan kişinin kimlik bilgileri sorulur. Ardından başvuru durumu ile ya da aylık bağlanmış ise aylık durumu ile ilgili bilgi verilir.

E-Devlet Üzerinden Dul ve Yetim Maaşı Sorgulaması Nasıl Yapılır?

E-devlet sisteminden dul ve yetim aylığı sorgulaması için izlenmesi gereken adımlar aşağıda verilmiştir:

 • E-devlet sistemine giriş yapılmalıdır.
 • E-hizmetler listesine girerek veya Kurumlar seçeneğinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bulunmalıdır.
 • Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama butonuna tıklanmalıdır.
 • Açılan sayfadan kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra alınan yardımlar, dul ve yetim maaşı ile ilgili bilgiler görülür. Sayfada ne kadar zamandır maaş alındığı ve alınan maaşın tutarı yer alır.

Dul / Yetim Maaşı Sorgula

Sosyal Güvenlik Kurumu İle Dul ve Yetim Maaşı Nasıl Sorgulanır?

SGK’ya giderek dul ve yetim aylığı sorgulaması yapmak için öncelikle bulunulan bölgedeki Sosyal Güvenlik Kurumu il veya ilçe merkezlerinin yeri öğrenilmelidir. Kimlik belgesi ile beraber kuruma gidilmelidir. Başvurunun onaylanıp onaylanmadığı, başvuru onaylandığında yatırılacak olan maaş tutarının ne kadar olduğu, başvuru reddedildiyse bunun nedeninin ne olduğu gibi konular sorgulama sonucunda öğrenilebilir.

Dul ve Yetim Maaşı Ödemesi Ne Zaman Yapılır?

Dul ve yetim aylığının yatırılma zamanı, vefatın gerçekleşmesinden sonraki birkaç hafta içerisindedir. Vefat gerçekleştikten ve ölüm aylığı almak için başvuru yapıldıktan sonra ortalama 15 günde, aynı ay içerisinde maaş bağlanır.

Dul ve Yetim Maaşı Ödemesi Nereden Alınır?

Dul ve yetim aylığının çekilebileceği banka; Ziraat Bankası’dır. Ziraat Bankası’nda hesabı olanlar ilk aylıklarını Ziraat Bankası’ndan alırlar. Ziraat Bankası’nda hesabı bulunmayanlar ise, PTT şubelerinden kimlik belgeleri ile beraber dul ve yetim maaşlarını talep edebilirler. Sonraki ödemelerinde maaşlarının hesaplarının bulunduğu farklı bir bankaya yatması için banka hesap bilgilerini e-devlet sistemi üzerinden güncellemeleri gereklidir.

Dul ve Yetim Maaşının Kesildiği Haller Nelerdir?

Dul ve yetim aylığının kesildiği durumlar şöyledir:

 • Üzerinden ölüm aylığı alınacak olan kişinin vefatından eşi ya da çocuğu sorumlu ise, dul veya yetim maaşı alma hakları yoktur.
 • Vefat eden sigortalı eğer vasiyet hazırlamış ve vasiyetinde de eşine ya da çocuklarına maaş verilmemesini belirtmiş ise, eşi ve çocukları dul ve yetim aylığı talep edemezler.
 • Kız çocukları evlendikten sonra yetim maaşları kesilir. Ancak bu durumun istisnası vardır. Evlenilen kişi harp malulü ise, bu durumda aylık almaya devam edebilir. Harp malulü eşi vefat ettikten sonra alacağı dul maaşını tercih etmesi istenir.
 • Vefat eden sigortalının eşi konumunda olan kişi eğer yeniden evlenir ise, dul maaşı kesilir.
 • Dul maaşı alan kişinin eğer akrabası olmayan bir kişi ile aynı ev içerisinde yaşadığı tespit edilir ise, dul aylığı kesilir.
 • Türk vatandaşlığından çıkıldığında ya da çıkartıldığında dul ve yetim maaşı kesilir.

Dul ve Yetim Maaşı Kesilenler Yeniden Aylık Almaya Başlayabilir Mi?

Dul ve yetim aylığının yeniden bağlanması şartlara göre mümkün olan bir durumdur. Evlendikten sonra yetim maaşı kesilen kız çocukları eğer boşanırlarsa yeniden yetim maaşı almaya başlayabilirler. Ayrıca vefat eden eşleri üzerinden dul maaşı alanlar da eşlerinden boşandıktan sonra tekrar dul maaşı için başvuru yapabilirler. Ancak dul ve yetim maaşı kesilenlerin yeniden aylık alamayacakları durum; 25 yaşını doldurmuş olan erkek çocuklarının yetim maaşlarının kesilmesidir.

Vefat Eden Kişinin Maaşı Nasıl Dağıtılır?

Ölen kişi üzerinden maaş alabilecek kişiler arasında maaş şu esaslara göre paylaştırılır:

 • Eşe düşen hisse 2 birim ise, çocukların her birine 1 hisse düşer. Çocukların cinsiyetiyle alakalı bir ayrım söz konusu olmaz.
 • Bir çocuk maaştan en fazla %25 kadar destek alabilir. Eşin aldığı maaş oranı ise %50’dir.
 • Vefat eden kişinin sadece bir çocuğu varsa eş ve çocuk eşit oranda maaş alır.
 • Vefat eden kişinin 4’ten fazla çocuğu varsa maaş direkt olarak aileye bağlanır.
 • Ölüm durumlarında kişilerin eşi yada çocuğu yoksa maaş ölen kişinin anne babasına aktarılabilir. Anne ve baba hayatta değilse diğer akrabalar vasi olarak belirlenebilir.

Boşanan Kadınlar Yetim Aylığı Alabilir Mi?

Boşanan kadınlar için yetim aylığı almak söz konusu olabilir. Eşinden ayrılmış olan ve herhangi bir işte çalışmayan kadınlar vefat etmiş olan ebeveynleri üzerinden maaşa bağlanabilirler. Buradaki başvuru süreci hiç evlenmemiş kız evlatlar için nasılsa boşanmış kimseler için de aynıdır. Eşinden ayrılmış kadınlar için belediyeler ve çeşitli sivil toplum kuruluşları bazı yardım paketleri hazırlar. Bu paketlerden bazıları nakdi yardım içerse de kimisi gıda ve yakacak yardımı olarak da gözlemlenebilir.

Dul ve yetim maaşı kadınlar için yegana seçenek değildir. Maddi durumu tek başına geçinmeye müsait olmayan kadınlar muhtarlıktan yoksulluk belgesi alarak devlet tarafından verilen çeşitli yardımlara başvurabilir. Bu yardımların büyük bir kısmı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülmektedir. Her şehirde muhakkak bir şubesi bulunan bu vakıf sayesinde çeşitli yardımlar hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür. Başvuru için gereken belgeler toplandığında başvuru talebi gerçekleştirilir. Talep kısa sürede sonuçlanacak ve maaş hakkı kazanan kadınların hesaplarına belli ölçüde yardım yatacaktır.

Dul Maaşı (Aylığı) Ne Kadar, Kimlere Verilir?
Eşinden Boşanmış Kadın Dul Maaşı Nasıl Alır, Şartları Neler?
Erkekler Dul Maaşı ve Ölüm Aylığı Nasıl Alabilir ?

Erhan KAÇAR

20 yıllık muhasebecilik ve sgk uzmanlığı, 10 yıllık mali müşavirlik deneyimi ile yıllardır SGK, Emeklilik, Bağkur, Engelli Hakları ve diğer kategoriler için deneyimlerimi sizlerle paylaşarak içerikler üretmeye çalışıyorum. Siz değerli okurlarımızın doğru bilgiye ulaşması için Editör ve Danışma ekibimizle kaliteli ve en güncel içeriklerle yolumuza devam ediyoruz. Sitemizi takip edin ve doğru bilginin adresinde kalın.

İlgili Makaleler

812 Yorum

 1. Merhaba kiz arkadaşımın babası 10 yil önce öldü düşerek beyin kanamasından sigorta günü 275 ssk dan yetim aylığı alabilirmi

  1. Merhaba,

   Eğer askerliği iki sene ise borçlanarak 900 güne tamamlar ise maaş alabilir.

 2. Merhaba annemden %25yetim ayligi aliyordum. babami 13 ocak 2021de kaybettim. Oda emekliydi ikiside sgk annem yuksek olanin tamami dusuk olanin yarisi dendi ama yatan ole degil annemden 2000 babamdan 1019 tl yatmis ama annem 3021tl babam 2540 tl aliyordu. Nasil hesap yapiliyor yuksek olan tam ise anneden 3000 babadan 1250 olmasi gerekmiyormu anlayamiyirum lutfen cevap icin teskler.

  1. Merhaba,

   İki maaş toplamından % 100 olarak alabilirsiniz. Annenizin maaşının 2/3 ü babanızdan da % 40 olarak bağlanmış gözüküyor.

 3. Merhaba benim annem-babam ayrı ve annem , anneannem ve dedemden yetim maaşı almak için başvuruda bulunacak anneannem vefat etmeden önce dedemden ve kendi maaşı toplamı ortalama 4000-4500 arasıydı annem ne kadar maaş alabilir acaba ?

  1. Merhaba,

   Anneniz ikisinden de % 50 oranında maaş alacak Son güncellemelere göre 2500 tl civarı olması muhtemel

 4. Merhabalar 7 ay önce kardeşim vefat etti babam emekli ama ev kredisi var anca yetiyor anneme maaş baglanir mi abimden

  1. Merhaba,

   anne ve babanızın toplam geliri net asgari ücretin üzerinde ise maaş bağlanmaz. Altında ise maaş bağlanabilir.

 5. Merhaba ben erkek kardesımle birlikte babamdan maas alıyoduk abim vefat etti simdı ben onun maaslnl alabılırmiyim

  1. Merhaba,

   Ağabeyinizin maaşının % 25 i sizin maaşınıza eklenecektir.

 6. Merhaba,
  Ölüm aylığı alan eş ve çocuklar toplamda ölen kişinin maaşından fazla alabilir mi? Yetim maaşı alan çocukların yardımı kesildiğinde bu para diğer kişilere ekleniyor mu? Bu aylık kesildiğinde başlangıçtaki payları kalan kişi sayısına göre yeniden düzenleniyor mu?

  1. Merhaba,

   Ölüm aylığı alan kişi ölen kişinin maaşından fazla alamaz. Eş ve çocuk sayısına göre oranlanır. Çocuk veya çocukların maaştan eksilmesi durumunda yeniden oranlama yapılır. 2 çocuk ve eş % 50 + 25 + 25 alabilirken eş ve 1 çocuk % 60 + 30 şeklinde olur.

 7. Merhaba

  Ben eşimi 2014 yilinda kaybettim.O zamanlar sigortaya bagli bir isyerinde calisiyordum.2015 ocak ayinda dul maasi basvurusu yaptim ve maas baglandi.Suanki dul maasim 1.200 TL dir. En dusuk emekli maasinin 1.500 TL olacagi soylenildi fakat benim maasim 1.200 TL de kaldi.Bunun icin ne yapabilirim acaba? Ayrıca suan da e devletten maasima baktigim zaman yuzde 50 hisse yaziyor.Cocugum yok ve o zamanlar sigortali bir sekilde calisiyordum.Suanda da internetten arastirdigim zaman cocuk yok ise yuzde 75 hisse oraninda maas baglandigi yaziyor ama benimki yuzde 50 hisse yaziyor.Bagkurdan dul maasi aliyorum.Sizce yuzde 50 orani normal mi ve neden 1500 TL degil.Bana cevap verirseniz cok sevinirim.Cok tesekkur ederim.

  1. Merhaba,

   en düşük emekli maaşı hesaplamasında %/100 olarak hesaplanarak 1.500,00 tl zikredilir. Bu oranlamaya göre düşebilir. Sizin maaşınızın % 75 oranla yatması gerekir. Çalışan veya emekli maaşı alan eşler % 50 olarak maaş almaktadır. İkametgahinizin bağlı bulunduğu sgm ye dilekçe ile durumunuzu iletebilirsiniz.

 8. Merhaba ben yetim aylığına başvuruda bulundum bi sonuç geldiğinde ben nasıl öğrenebilirim beni nasıl bilgilendirecekler acaba
  birde emekli maaşımız kesilir mi bilgi verir misiniz

  1. Merhaba,

   E- devletten başvurunuzu takip edebilirsiniz. Posta yolu ile de dönüş sağlanacaktır.

 9. Merhaba ben hem annem hem babamdan ölüm aylığı alıyorum fakat ikisinin oranıda 4/8 babamın sağlığında aldığı maaş 2700 TL iken bana bağlanan maaş 940 TL bu nasıl 4/8 bilgilendirirseniz sevinirim

  1. Merhaba,

   Hesaplamanız doğrudur. Her ikisinden de % 50 almanız gerekiyor. İkametgahınızın bağlı bulunduğu sgm emeklilik servisi ile görüşebilirsiniz.

 10. Merhaba kolay gelsin, 2003 yılında eşimin vefat etmesinden dolayı 2 çocuğumla birlikte bana dul ve yetim aylığı yatmaya başladı,oğlumun okulunun bitmesi ve 18 yaşına girmesinden dolayı maaş kesildi, daha sonra üniversite kazanması nedeniyle tekrar bu ay maaşı yattı…Fakat benim maaşım her ay 1380 yatıyorken bu ay 1040 yatmış, çocuklarıma yatan maaş 690 tl,benim maaşımın 340 tl’ si neden kesilmiş olabilir… Bu konuyla ilgili bilginiz var ise bizimle paylaşır mısınız rica etsem…

  1. Merhaba,

   Maaşınız hesaplamaya göre de 1380 yatması gerekir. Kesintinin nedenini sistemlere girme yetkimiz olmadığından görebilme şansımız yok. E devletten https://www.turkiye.gov.tr/4a-emekli-aylik-kesintileri linkinden bakabilirsiniz. Burada da göremezseniz. İkametgahınızın bağlı bulunduğu sgm emeklilik servisine müracaat edebilirsiniz.

 11. Merhaba benim babam 2006 da vefat etti maaşı annem cekiyordu 3 ay önce de annem vefat etti ben yetim aylığına başvuru yaptım annemin vefat durumunu da belirttim 8 Ekim’de onaylandi , onaylandıktan 15 sonra birikmiş olarak 1000 TL yattı hesabıma ondan sonra hiç para yatmadı hesabima acaba aylık ne kadar yatırırlar hesabıma ?

  1. Merhaba,

   Annenizin aldığı aylığı belirtseydiniz tahmini bir hesaplama yapabilirdik.

 12. Merhaba,
  1- Ben emekli ve dul bir bayanım. Babamın vefatı ile yetim maaşı almaya hakkım var mı? Bu haktan yararlanırsam annemin alacağı aylıkta kesinti olacak mı? Yani ben hak ediyorsam ancak başvurmazsam annem %75 oranında almaya devam eder mi yoksa her şekilde %50’ye düşüyor mu?
  2- Bir de annem için e-devletten dul aylığına başvuru yaptık ancak kayıt bulunmamaktadır diye sonuç verdi. Bu durumun sebebi ne olabilir acaba? Babamın ölümünün üzerinden 10 gün geçti daha sonra düzelir mi acaba yoksa bizzat SGK’ya mı başvurmak gerekir?

  1. Merhaba,

   Bababnız emekli sandığı emeklisi ise siz de beşvuru yapabilirsiniz. % 60 a düşer. eğer internetten yapamazsanız il veya ilçe sgk müdürlüğüne başvurmalısınız.

  1. Merhaba,

   babanız vefat etti ve daha önce maaşı var ise anneniz ve çalışmıyorsanız siz maaş alabilirsiniz.

 13. Merhaba ben babamdan dolayı %25 aylık alıyordum 689 lira civarında, annemde %50 alıyordu. Annem 2 ay önce evlenerek maaştan çıktı ve bende başvurumu yapmıştım bu ay başında birikmiş ödeme tutarlarıda adıma yattı bugün yani ayın 22 sinde de maaşım yattı ben 1378 tl yatmasını beklerken 1865 tl yattı e devletten baktigim zamanda her hangi ek tutarın olmadığını sadece maaşımın 1865 tl olarak belirlendigini görüyorum sizce bu fazlalık normalmidir ?

  1. Merhaba,

   Tek yetim olarak maaşınız % 40 orana gelmesi gerekir. Yatan turtar yüksek ama başka etmenler de etkilemiş olabilir. Gelecek ay yatana maaşınıza göre hareket etmeninzi öneririz.

 14. Merhaba Annem hem babasından yetim aylığı hemde eşinden Dul aylığı alabilir mi ?
  Eş ölüm tarihi 2020
  Baba ölüm tarihi 2013

  1. Merhaba,

   İkisi de 2008 sonrası vefat olduğu için yüksek olanı alabilir

 15. Merhaba;
  1)Miras reddi yaparsak annem dul aylığı alabilir mi?
  2)Babamın en son aldığı emekli maaşı 2300TL idi ne kadar dul maaşı bağlanabilir?

  1. Merhaba,

   Reddi miras annenizin babnızdan maaş almasına mani değil. Alabilir. Maaşın % 75 i yani 1725 tl civarı bir maaş bağlanır.

 16. merhaba,
  Ben 3 yıl önce boşandım, SSK dan emekliyim. Babam bağkur emeklisi ve 7 yıl önce vefat etti.
  Babadan da maaş alabilir miyim? Dul/yetim maaşı mı oluyor?
  Bu konuda bilgi verirseniz çok sevinirim.
  Teşekkür ederim.

 17. Merhabalar eşim 8 sene önce vefat etti ben dul maaşı için başvuru yapmadım şuan başvuru yapsam geçmişe dönüşte ödeme alabiilirmiyim acaba

  1. Merhaba,

   Geçmiş senelerde hak sahibi olup da başvuru yapmadıysanız. Toplu ödeme alabilirsiniz.

 18. Merhaba
  Ilk esimden 4a olum ayligi ve olum geliri adi ile iki ayri dosyadan (is kazasi) maas aliyorken evlendim ve maasim kesildi.
  Ikinci esim 4c emeklisi iken evlendik 1 yil dolmadan kaybettim. Ogrenci bir oglu var.
  Bana ise 4a yaslilik ayligi (3600 gunden) bu ay baglandi.
  Dul maasi tercih hakkim var midir? Var ise hangisini secmeliyim?

  1. Merhaba,

   İki eşten de emekli maaşı alma hakkınız bulunmaktadır. % 50 şer olarak maaş alabilirsiniz.

  2. Merhaba. Sadece Emekli sandigi maasi %75 baglandi. Nasil ve hangi kanuna yada yonetmelige dayanarak talep etmeliyim. Yol haritasi onerebilir misiniz?
   Simdiden tesekkurler

 19. Merhaba
  Babam bağkur emeklisi, annem de ssk emeklisi olup, annem 2004 yılında, babam 2013 yılında vefat etmiştir.
  Ben de ssk emeklisiyim ve 3 yıl önce boşandım.
  Babadan veya anneden yetim aylığı alabilir miyim?
  Koşulları var mı?
  Teşekkür ederim

 20. Merhaba eşim vefat etti 24 Ocak 2019 da ben yeniden evlendim bir oğlum var yetim maaşı alıyordu 300 lira kadar 21/09/2019 da maaşı 936 lira olacak diye SGK dan bı evrak geldi ve maaşı yükseldi aradaki kayıp olan ayların farkını alabilyormuyuz alırsak nasıl bir yol uygulamalıyız yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler

  1. Merhaba,

   Başka bir maaş alan kişi var ise ve alma hakkını kaybetti ise o nedenle de yükselmiş olabilir. Yükselme sebebini bilmeden yorum yapmak doğru olmaz.

 21. Merhaba babam vefat etti biz 2 çocuk olarak yetim maaşı alacağız bir de annem dul maaşı. Ssk dan emekliydi. Oranları nasıl olacak Anne %50
  Çocukların her biri %25 %25 mi olacak yani maaştan kesinti falan da olacak mı?
  Eğer %75 ise çocukların her biri %12.5 %12.5 mu olacak oranlar nedir? Teşekkürler.

 22. Merhaba, 3 senedir vefat eden eşimde emekli maaşı almaktayım. Bu ay ilk defa kızıma bağlanacak olan yetim aylığından dolayı maaşımdan çok kesinti olur mu?

 23. Merhaba
  Babam 5 Temmuz 2020 de vefat etti. Annem için maaş başvurusu yapmak istiyoruz ama aradan 10 gün geçmesine rağmen e-devlette” mernis kayıtlarına göre sağ görünüyor” diyerek başvuruyu reddediyor. Nüfus müdürlüğüne gittim “Problem yok nüfustan düşüldü diyorlar.” Sgk ya telefon ettim “Evet sağ görünüyor ama biz de bilgileri Nüfustan alıyoruz orayla görüşün diyorlar.” Acaba bir problem mi var yoksa daha beklemek mi gerekiyor.

  1. Merhaba,

   Nüfus ile sgk aynı verileri kullanıyor. Bazen sgk ya düşmesi 15 günü bulabiliyor. 5 gün içinde sgk da vefat görmesi gerekir.

 24. Mrb benim bir sorum olucak. Ben özel sektörde engelli (%70) statüsünde çalışıyorum sskliyim.babami geçen yıl kaybettik memur emeklisiydi (emekli sandığı).anneme dul maasi bağlandı bende bu durumda yetim maaşına başvurabilir miyim böyle bir hakkım var mı

  1. Merhaba,

   % 60 ve üzeri engelli erkekler çalışsalar da emekli sandığı emeklisi babadan maaş alabilmektedirler. Başvurunuzu yapabilirsiniz.

 25. Benim babam 23.06.2020 de vefat etti şimdi eşinden ayrı yetim aylığı ve cenaze ödeneği almak istiyorum birde babam cezaevinde emekli oldu emekli sandığı çalıştığı yılların ikramiyesini vermedi bunuda almak için neyapmaliyim

  1. Merhaba,

   Yetim maaşı için Ankara Emeklilik daire başkanlığına başvur evraklarınızı gönderebileceğiniz gibi e devletten de emekli maaşı başvurusu yapabilirsiniz.

 26. 2020 Ocak ayında işten ayrıldım ve tekrar yetim aylığı alabilmem için dilekçe gönderdim. Ve bu zamana kadar yetim aylığımı almak bir yana gss borcum katlandı. 170 üzerinden başvurular oluşturdum.işlemlerimin hızlanmasına yönelikte defalarca başvuru oluşturdum. Ama kurumun cevabı işlem aşamasındadır sonucu adresinize gönderilecektir oluyor. Ben kaç aydır yetim aylığımı alamıyorum. Ve kaç aylık gss borcum var. Herhangi bir işte çalışmıyorum gelirim yok. Ne yapıcam bilmiyorum.Annem ve kardeşlerimde dul/yetim maaşı alıyor. Kurum telefonlarını açmıyor. Cimere de yazdım daha sonuçlanmadı. Yardımcı olabilirseniz sevinirim.

  1. Merhaba,

   Maaşınız başvurduğunuz tarih itibari ile topu olarak yatar. Ayrıca başvurunuz sonuçlandıktan sonra gss prim borçları da silinir.

 27. Mrb bnm babam 2017 Şubat ayında vefat etti anneme dulluk maaşı icn başvurduk Şubat 2020 yılına kadar maaş aldı babamdan Şubat’ta vefat ettiği icn şuan maaşı alan yok bn kaç yıldır dulum SGK ya gidip babam üzerinden mi başvuru yapicam yoksa annem en son maaşı aldığı için annemin üzerinden mi

  1. Merhaba,

   Anneniz babanızın maaşının en fazla % 75 ini alabilir. Dolayısıyla babanızın maaşı 1733 tl ye geliyor. Babanızın toplam maaşı 1500 den yuakrı olduğu için annenizin maaşı artmayacak. Sadece dönemsel zamlardan yararlanabilir. Burada esas hak sahibinin maaşının 1500 tl olması söz konusu. diğerlerinin payına göre değerlendirme yapılabilir.

 28. Annem yetim aylığı alıyordu babamda ayrıgidi babam hastalanınca annem bakmak zorunda kaldı şikayet ettiler yetim aylığı kesildi babamda kısa süre sonra vefat etti SGK annemi mahkemeye verdi para cezası kesildi parayı ödedik yeniden başvuru yaptık hem babadan hem annesinden aylık bağlanır mı ikisinde sgkliydi

 29. Edevlet üzerinde “Başvurunuz kuruma iletilmiştir.” yazıyor fakat altında

  “Başvuru Bilgileri
  Adı Soyadı Sicil Numarası Açıklama
  Yakınınızın kaydı bulunmadığından, Talebiniz alınamadı, Kurumumuza müracaatta bulunabilirsiniz”

  Bu durumda ne yapmak gerekir.

  1. Merhaba,

   İkametgahınızın bağlı bulunduğu sgm ye müracaat ediniz.

  2. Merhaba,

   Aynı sorunu bende yaşadım, siz sorunu çözebildiniz mi ve nasıl çözebildiniz acaba?

 30. Annem bağ-kur dan dul maaşı almaktadır. 2008’den önce vefat eden bağ-kur lu babasından yetim maaşı alması mümkün mü cevaplarsaniz çok sevinirim, teşekkürler

  1. Merhaba,

   Eşinden 2008 den önce maaş almaya başladı ise dedenizden de alabilir. 2008 sonrası maaş bağlandı ise alamaz.

 31. Merhaba en düsük emekli maası 1500 tl olacagı belirtilmişti dul ve yetim maası alanlar faydalanamıyormu maasımda bi zam görünmüyor

  1. Merhaba,

   Eğer maaş bağlanan hak emeklinin maaşı zaten 1500 tl nin üstünde ise bir artış beklemeyin. Aldığınız orana göre 1500 ün altında kalabilir. % 50 maaş bağlanma oranınız var ise alacağınız maaş 750 tl den düşük olmaz. Hesaplamayı bu şekilde yapınız.

  1. Merhaba 8 ay önce annem vefat etti emekli sandığından ekmekliydi ben kendim için dul maaşi başvurusu yaptim ve daha sonuclanmadi başvuru yapalı 6 ay oldu bu konuda ne yapabilir yardımci olurmusunuz

 32. Cvbinz icin tesekr ederm bnim maasim 1170 tl zamdan faydalanacakmiym peki mayis ayi zamlimi olucak cvp verirsenz sevinirm 🙏

 33. Merhba ben babamdan dolayi yetim maasi aliyorm emeklilerin maasi zamlandi 1.500 tl altnda olan dul ve yetim maasi alanlara mayis ayinda zam varmi acaba

  1. Merhaba,

   Sizin maaşınız 1500 tl olmayacak. Payınıza göre 1500 den aşağı olmayacak. Örneğin % 25 oranda maaş alıyorsanız. 375 tlden daha düşük olmayacak.

 34. İyi günler kolay gelsin
  25.04.2020 tarihinde babam halen görevde (emekli sandığı) iken vefat etti. 08.05.2020 tarihinde annem için dul aylığı iki kız kardeşim için yetim aylığı için başvuruda bulunduk. Ayrıca yine aynı dilekçe içerisinde babamın 30 yıl üzerindeki hizmetlerinin karşılığı olarak emekli ikramiye içinde başvurumuz bulunmaktadır:
  1) dul ve yetim aylığı maaşları ne zaman sonuçlanır?
  2) babamın 30 yıl üzerindeki hizmetlerine karşılık ikramiye ödemesinde bir sorun yaşarmıyız?
  Teşekkürler.

  1. Merhaba,

   30 yıl üzerindeki emeklilik ikramiyesi ödenir. Maaş işlemlerinin sonuçlanması 45 – 60 gün arasını buluyor.

 35. Mrb yetim aylığı için 14 nisanda başvuru yaptım tahmini nezaman bağlanır ve nereden ogrenirim e devlete mj olarak gelir mi daha çok erken mi beklemeli miyim

  1. Merhaba

   Yetim maaşı bağlanma süreleri 60 75 gün arasında değişmektedir. Beklemeye devam etmelisiniz.

 36. Merhaba ben babamdan yetim aylığı alıyorum açıköğretimde üniversite öğrencisiyim aynı zamanda sigortalı olarak bir yerde çalışıyordum Nisan da 25 i doldurdum ancak 23 Mart’ta pandemi nedeniyle bizi ücretsiz izne çıkardılar Nisa’nın başında 25 i doldurmama rağmen Nisa’n sonunda babamdan aldığım aylık yattı bunun sebebi ücretsiz izne ayrılmış olmam sigortamın durmuş olması olabilir mi yani ücretsiz izin aylığa etki eder mi?

  1. Merhaba,

   25. yaşını doldurduğunuz tarihteki aylığın yatması normal. Ücretsiz izinden dolayı sigortanız pasife düşmüş olabilir.

 37. Merhabalar ben boşandım babamda vefat etmiş küçükken çalışmıyorum Bi gelirim de yok ben yetim aylığı alabilirmiyim yeşil kartımız var

  1. Merhaba,

   Eğer babanız emekli olabilecek kadar en az 900 gün prim ödemiş ise yetim maaşı alabilirsiniz. Kurumdan primlerini sorgulatmalısınız.

 38. Meraba ben sosyal yardim vakfından eşim vefat ettiği için 2 ayda bir nakdi destek alıyorum ve babamın maaşına bağlandım bu sosyal yardımlarlaysan bu desteği hala alabilirmiyim yoksa kesilcekmi bilgi verebilirmisiniz

  1. Merhaba,

   Babanızdan aldığınız maaş 2020 yılı için asgari ücretin 1/3 ünden yüksek ise sosyal yardım kesilir.

 39. Merhaba ben açıköğretimde 4. Sınıf ünvrte öğrencisiyim ben yetim aylığımı 2 aydır alamıyorum 170 i aradım bana tebliğkat gelecekmiş 1 ay oldu hala gelmedi neden kesildiğini öğrenemedim neden kesilmiş olabilir?

  1. Merhaba

   Eğer 25 yaşını doldurduysanız maaşınız kesilmiştir.

 40. Merhaba ben universiteyi acikogretimden okuyorum. 25 yasindayim. Suan 2.siniftayim. sigortali ise girsem, yetjm ayligim kesilir mi

  1. Merhaba,

   25 yaşını doldurup 26 dan gün aldı iseniz evet sigortalı çalışmaya başladığınızda kesilir.

  1. Kardeş öğrene bildinmi neden zamlı yatmamış maaşın bizde aynı durumdayız

  2. Ogrenebldnz mi ndn zamli yatmamis bndede ayni durum nisanda zamli yatmadi maysta yatackmyms

 41. Merhaba ben duluk maşı alıyorum 60 yaşındayım ama 1 yıl kadar oldu maşımi alamıyorum durumumda yok PTT ye gitim sistemde masim görünüyor ama verilmiyor lütfen yardımcı olun

  1. Merhaba,

   Alo 170 i arayarak emanete dönen ödemelerin aktifleştirilmesini talep edebilirsiniz.

 42. Merhaba ben devlette hemşire olarak çalışmaya başladım. Babam 13 sene önce vefat etti. O yüzden yetim maaşı almaktayım. Ama hala yatıyor nereye bildirmem gerekiyor. Ayrıca 25 yaşına kadar alınabilir diye haber okudum be kadar doğru?

  1. Merhaba,

   İkametgahınızın bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkesi emekl,lk servisine dilekçe vermeniz yeterli olacaktır. Öğrenci çalışanların yetim maaşı alma hakkı bulunur.

 43. Emekli Sandığı emeklisi olan Babam Mart ayında vefat etti. Anneme maaş bağlanması için E-devlet “Ölüm Yardımı ve Dul / Yetim Aylığı Talebi” kısmından babamın TC sini girerek başvurduk. Bundan başka yapmamız gereken bir işlem var mı? İşlemin sonucunu e-devlet üzerinden öğrenebileceğimiz bir link var mı? Maaş bağlanması ne kadar sürer?

  1. Merhaba

   Başka bir işlem bulunmuyor. Kurum gerek gördüpünde evrak talebinde bulunacaktır. SMs yolu ile sizinle iletişime geçilir. Alo 170 den işlemlerinizle ilgili son durum bilgilerini sorgulayabilirsiniz.

 44. Annem 2000 yılında kanser hastası olduğu malülen emekli olduğu bilgisi verilmişti ancak maaşını almadan 2000 yılı temmuz ayında vefat etti,ve biz ilgili kurumu aradık bize ilk maaşını kendi almadığı için emekliğinin devam etmeyeceğini söylediler bizde 20 yıl önceki cahillik araştırma yapamadık küçüktük,ne babam ne biz annemin aylığını almadık,fakat iki gün önce okuduğum bir haber geriye dönük annemin prim ödemelerini talep edebilir yada yetim aylığı alabilirmişim geriye dönük hak telep edip ödeme alabilirmişim ve ben e devlet üzerinden ölüm aylığı adı altında annemin TC si ile başvuruda bulundum,e devletten bulunmuş olduğum başvuru sonucunu ne zaman alabilirim,e devlet üzerinden yapılan başvuru ne kadar sağlıklı,bilgi verirmisiniz

  1. Merhaba,

   E devletten başvuru ile normal başvuru arasında fark yoktur. Maaş işlemleri 75 güne kadar sürmektedir. Durumunu yine e devletten takip edebilirsiniz. Bu aralar salgından dolayı olağanüstü bir durum olduğundan daha uzun sürebilir.

 45. Babam 2014te vefat etti ve ben de 6 ay önce üniversiteye başladığım için bu ayin başında yetim aylığı almaya başladım.
  Üniversiteye başladığım tarihten itibaren toplu maaş alabilir miyim?

  1. Merhaba,

   Müracaatı ne zaman yaptıysanız o tarihten itibaren ödeme yapılır. Geriye dönük yapılmaz.

  2. Bekarken aldığım yetim maaşını tekrar bağlatmak istiyorum 1 yıl önce boşandım e devletten başvuru yapmaya çalışıyorum ama sistem vefat eden kişinin yakınının TC no girmemi istiyor annem hayatta ve merhum babamın maaşını alıyor zaten. Annemin TC sini giriyorum kayıt bulunamadı diyor. E devlet üzerinden yetim maaşımı bağlatmak için nasıl işlem yapabilirim

  3. Merhaba,

   O bölüme babanızın tc sini girmeniz gerekmektedir. ”Bu alana vefat eden eş / çocuk / anne / babanızdan birine ait T.C. Kimlik Numarasını giriniz.”

 46. merhaba. mart ayı başında babam vefat etti. emekli maaşının anneme bağlanması için başvuru yaptık. sonuçlanması tahmini ne kadar sürer acaba?

  1. MErhaba,

   45 60 gün arasında sürmektedir. Alo 170 i arayarak durumu hakkında bilgi alabilirsiniz.

  2. Eşim vefat etti iki çocukla dul kaldım. Ben boşanmiştim zaten eşimin 810 prim günü var. Çocuklarıma yetim aylığı alabilir iyim. 3ve 4 yaşlarında

  3. Merhaba,

   Askerlik var ise borçlanıp 900 güne tamamlayarak yetim aylığı alabilme hakkınız doğar. Sigorta başlangıcı ve hizmet süreleri de uymalı. Kurumdan durumuna baktırarak borçlanacağınız günü net öğrenebilirsiniz.

 47. İyi günler babam Ocak ayında vefat etti emeklisi vardı anneme bağlanması için başvuru yaptık 23 yaşında kızım fakat ben çalışıyordum babam vefat etmeden önce iş yerim kapandı ve şuan işsizlik maaşı alıyorum bugün eve sigortadan kağıt geldi annemin adına maaşı bağlanmış ama benim adım yazmıyordu bunun için başvuru mu yapmam lazım tekrar sigortaya yoksa işsizlik maaşı yatıgı için mi bana para vermiyorlar

  1. Merhaba,

   Tekrar başvuru yapmanız gerekiyor çalıştığınız için bağlanmamıştır. Ayrıca müracaat etmeniz şart.

 48. Merhaba benim babam aralıkta vefat etti
  Babam bağkurdan emekliydi
  Annem ben ve bir kardeşim aylık için başvuru yaptık
  Babamın maaşının tamamı mı bize bölünecek acaba?
  1900 küsür alıyordu bölünme nasıl olacak ?

  1. Merhaba,

   Anneniz % 50 siz de % 25 er alarak tamamını alırsınız.

  2. Peki emeklilere yatan promosyonlar yetim ve dul aylığına yatacak mı ?

  3. Merhaba,

   Evet eğer bankaya taahhütünüz doldu ise promosyon alırsınız.

 49. Meraba babam 2015 de vefat etti annem ablam dul ve yetim aylığı alıyodu. Ablam evlendi kesildi. Bir küçük kardeşim var 14 yaşında şuan. Onada para yatıyomuş ama çekmediğimizden iade oluyomuş. Şuan o parayo toplu çekebilirmiyz? Sgk yı onlarca aramamıza rağmen kardeşime para yatmadığı denmişti. Dünde arandık ki niye almayı sunuz. Napabşliriz?

  1. Merhaba,

   Vasisi ve velisi olarak bir dilekçe yazarak paranın ödenmesini siteyebilirsiniz.

 50. Merhaba, babam 2010 da vefat etti yetim maaşı alıyorum. Annemle beraber alıyorduk ama 17 Ocak 2020 de annem de vefat etti. Sgk’dan dilekçe yolladım 27 ocakta. Şubat maaşında da artmamış yine eskisi gibi yatmış. Ne zaman annemin aldığı bana geçer acaba? Bir de martta geçti diyelim şubatınkiyle beraber mi yatacak?

  1. Merhaba,

   Maaş talep işlemleri 60 gün kadar sürebiliyor. Maaşınızın mart ayında artması beklenir. Alamadığınız ayların farkı tarafınıza ilk artış yapılan maaşta eklenecektir

 51. Mrb eşim 17 ekim 2016 da vefat etti kızımın kalp rahatsızlığından dolayı özel hastaneye gidiyoruz esimin eksik günlerinden dolayı bir maaş veya sigorta hakkı olmadığı için kayinvalidem belki bir ücret yatırarak isteğe bağlı sağlık sigortası yaptırdı kızımı kontrollerine götürebilmek ve ameliyatı için sorum şu isteğe bagli sağlık sigortası varken dul ve yetim aylığına başvursam kabul olur mu kizim ve benim icin aylik alabilirmiyim

  1. Merhaba,

   İsteğe bağlı sigorta yatırırken aynı zamanda sosyal hizmet brimlerinde muhtaçlık , dulluk maaşı olarak maaş alabilirsiniz. Ya da eğer askerlik var ise bu süreye ödeyerek emekliliğe hak kazanıyor ise bu süreleri ödeyerek de eşinizden maaş alabilirsiniz.

 52. merhaba annem boşanalı 3 ay oldu biz boşandığı günden dilekçe verdik ssk’ya dedemin maaşı için. hala bekliyoruz ne zamana gelir bu para?

  1. Merhaba,

   EMeklilik bağlanma süreleri 75 -90 gün sürebiliyor. Sürecin tamamlanmış olması gerekiyordu Alo 170 hattından bilgi alabilirsiniz.

 53. Vefat etmiş olan eşimden 2011 yılından bu yana emekli sandığı kapsamında %75 oranında dul aylığı alıyorum.Babam 2004 ‘ te vefat etmişti ve bağ kurlu maaşını 2020 ocak ayına kadar hep annem aldı.Ben hiç bir şekilde yetim aylığı almadım.Şimdi sormak istediğim
  1-Dul aylığı alıyorken yetim aylığı alabilecek miyim?
  2-Yetim aylığı alacaksam bunun bağlanma oranı ne olacaktır?
  3-Yetim aylığı bağlanırsa emekli sandığından aldığım %75 oranındaki dul aylığımın oranı aşağı düşer mi sabit mi kalır?
  4-Geçmişe yönelik babamdan kalacak yetim aylığının haricinde başkaca bir toplu ödeme vesaire olacak mıdır?
  Şimdiden teşekkürler,İyi çalışmalar.

  1. Merhaba,

   Tam tersi yani eşiniz bağkurlu babanız emekli sandığı olsa idi alabilirdiniz. Ancak mevcut durumda ikisinin vefatı da 2008 sonrası olduğu için alamayacağınzı düşünüyoruz.

  2. yalnız babamın ölümü 2004 yılı;bu durum şartları değiştirir mi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu