SSK

2021 Okul Yardım Parası Ne Kadar, Başvuru Şartları

2021 yılında okul yardım parası tutarı, öğrencinin eğitim kademesine göre 945 TL ile 1.417 TL arasında değişiklik gösterir. Ortaöğretimde açıktan eğitim görenlerin de okul yardım parası başvuru yapma hakları vardır. Çocukların temel ve eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzenli gelire sahip olmayan ailelere sadece çocuklarının temel ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamaları için verilen bir yardım parasıdır. Sosyal ve ekonomik destek hizmeti kapsamında ödeme yapılır. İkamet edilen şehirdeki en yakın Sosyal Hizmet Merkezlerine giderek başvuru oluşturulabilir. Ailelerin muhtaçlık durumları düzelene kadar verilen bir yardımdır.

Okul Yardım Parası Alabilecek Olanlar Kimlerdir?

Okul yardım parasından yararlanabilecekler aşağıdaki gibidir:

 • Maddi durumu kötü olan ve ekonomik durumu sebebi ile çocuklarını okutmakta zorluk çeken aileler ve yakınları okul yardım parası talep edebilir.
 • Koruyucu aile yanında bulunan çocukların yararlanabileceği bir destektir.
 • Doğal afet, hastalık ya da geçirilen herhangi bir kaza sebebi ile hem kendisinin hem de ailesinin ihtiyaçlarını karşılamayacak durumda olanların çocukları okul yardım parasından yararlanabilir.
 • Hayati tehlike, ölüm ve ameliyat durumu ile karşı karşıya kalanların yararlanabilecekleri bir destektir.
 • Sosyal hizmet kuruluşlarından ya da bakım evlerinden yaş sınırına ulaştığı için ayrılan ve iş ve meslek kurslarına ya da eğitimlerine devam edenler, okul yardım parası başvurusu yapabilirler.

Okul Yardım Parası Başvuru Şartları Nelerdir?

Okul yardım parası alma koşulları aşağıda verilmiştir:

 • Başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları istenir.
 • Başvuru sahibinin 18 yaşından büyük olması gereklidir. Bu sebeple 18 yaşını doldurmuş olan yükseköğretim öğrencileri kendileri başvuru yapabilirler. Ancak 18 yaşından küçük olan öğrencilerin 18 yaşını doldurmuş olan ebeveynlerinin ya da yasal vasilerinin başvuru yapmaları beklenir.
 • Okul yardım parası başvurusu yapan ailelerin maddi durumlarının kötü olması gereklidir. Gelir testi kapsamında gelir şartını karşılayıp karşılamadıkları kontrol edilir.
 • Aile üyelerinin hali hazırda SGK kapsamında çalışmıyor olması gereklidir.
 • Okul yardım parası alacak olan çocuğun düzenli ve devam ettiği bir eğitim hayatının olması gereklidir. Bunu da belgeleyebiliyor olması istenir.

Okul Yardım Parası Başvuru Evrakları Nelerdir?

Okul yardım parası başvuru belgeleri aşağıda sıralanmıştır:

 • Sosyal Ekonomik Destek kapsamında okul yardım parası için başvuru yapıldığını gösteren dilekçe istenir. Dilekçenin sade, anlaşılır ve dilekçe kurallarına uygun olması gereklidir. Dilekçede okul yardım parasından yararlanılmak istendiği net bir şekilde belirtilmelidir.
 • Çocuğun ve ebeveynlerinin kimlik belgesi talep edilir.
 • Okul yardım parası alacak olan çocuğun öğrenci kimlik kartı sunulmalıdır.
 • Ailenin haneye giren toplam geliri belgelemesi gereklidir.
 • Ebeveynler eğer çalışmıyorlarsa, İŞKUR’a başvuru yaptıklarına dair belge sunmaları istenir.
 • Çalışma gücünü çeşitli nedenlerden dolayı kaybetmiş olan ailelerin sağlık raporu ile bu durumu başvuru esnasında belgeleyebiliyor olmaları gereklidir.

Başvuru yapan öğrenci eğer yükseköğretim öğrencisiyse, 18 yaşını doldurmuş olduğu ve başvurusunu kendi yaptığı için ailesinin gelir ve çalışma durumunu belgelemesi talep edilmez. Başvuru yapan 18 yaşından küçük olan çocuğun ailesi olduğunda ailenin gelir ve çalışma durumunu belgelemesi istenir.

Okul Yardım Parası Başvuru Dönemi Ne Zamandır?

Okul yardım parası başvuru zamanı; 1 Ekim ile 31 Ocak tarihleri arasındadır. Yaklaşık olarak okulların açılma tarihlerinde okul yardım parası için başvurular da açılır. Müracaat dönemi içerisinde başvuru yapmış olanların okul yardım paraları dönemin başından itibaren verilmeye başlanır.

Müracaat dönemi sonlandıktan sonra da okul yardım parası için başvuru yapılabilir. Ancak başvurular onaylanır ise verilecek olan okul yardım parası başvurunun yapıldığı ayı takip eden ay itibari ile ödenmeye başlar.

Okul Yardım Parası Başvuru Merkezleri Nerelerdir?

Okul yardım parası başvuru yerleri şunlardır:

Yukarıdaki kurumlara gerekli belgeler ile başvuru yapmadan önce, e-devlet sisteminden ön başvuru oluşturulup kayıt sonunda çıktısı alınan belge ile başvuru yapılabilir.

Okul Yardım Parası İçin E-Devlet Sisteminden Ön Başvuru Nasıl Yapılır?

E-devlet üzerinden okul yardım parası ön kayıt işlemi yapmak için izlenmesi gereken adımlar aşağıda açıklanmıştır:

 • https://www.turkiye.gov.tr/ adresine giriş yapılmalıdır.
 • Ana sayfadaki e-hizmetler ya da kurumlar listesinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bulunmalıdır.
 • Kurum ile yapılabilecek işlemler içerisinden Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu butonuna tıklanmalıdır.
 • Açılan sayfadan Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayarak kimlik doğrulaması yapılabilir. Bunun için e-devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik kartı ve internet bankacılığı seçenekleri sunulur. E-devlet şifresi ise PTT şubelerinden ücretini ödeyerek alınabilecek bir şifredir.
 • Açılan sayfada mevcut bir başvuru varsa bu başvuru gözükür. Mevcut başvurunun durumu bu sayfa üzerinden izlenebilir. Ön başvuru yapacak olanlar ise, sayfanın sağ üst köşesinde bulunan Yeni Başvuru butonuna tıklamalıdırlar.
 • Sosyal ve ekonomik destek hizmetinin ne olduğu, kimlere verildiği, haksız yere bu hizmet alındığında hangi cezaların uygulandığı gibi konularda bir bilgilendirme yazısı çıkar. Bilgilendirme yazısının okunduğu ve maddelerin kabul edildiğine dair kutucuk işaretlendikten sonra Devam Et butonuna tıklanmalıdır.
 • Yapılan başvurunun değerlendirme süreci için kişisel veri sorgulama ve araştırma izni istenir. Onay verip devam edilmesi gereklidir.
 • Açılan sayfada ön başvuru için gerekli olan bilgilerin doldurulması ve onaylanması gereklidir. Ardından ön başvuru tamamlanmış olur.

Okul Yardım Parası Başvurusu

Okul Yardım Parası Başvurusu Nasıl Değerlendirilir?

Okul yardım parası başvuru değerlendirmesi için kurum verilen bilgilerin doğruluğunu araştırır, inceler ve raporlar. Ailenin gelir durumu, mal varlığı, bölgesel ve çevresel şartlar, çocukların okula devam durumu, çocukların korunma ihtiyaçlarının olup olmaması, aile bireylerinin birbirleriyle iletişimlerinin nasıl olduğu ve nüfus kayıt bilgileri gibi bilgilerin doğruluğu teyit edilir. Bakanlık ve kamu kurumları kapsamında sistemlerden yapacakları sorgulamalar sonucunda başvurunun uygun olduğuna kanaat getirilir ise, başvuru onaylanır. Aile okul yardım parası almaya uygun görülmez ancak maddi durumunun da yeterli olmadığı tespit edilir ise; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yönlendirmeleri yapılır.

Okul Yardım Parası Başvuru Durumu Sorgulama

Okul yardım parası sorgulaması yapmak için takip edilmesi gereken adımlar aşağıdadır:

 • E-devlet sistemine giriş yapılmalıdır.
 • Hizmet alınabilecek kurumlar içerisinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tercih edilmelidir.
 • Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama butonuna tıklanmalıdır.
 • Açılan sayfadan kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra hangi yardımdan ne kadar süre ile yararlanıldığı ve okul yardım parası kapsamında ne kadar ödeme yapıldığı görülebilir.

Öğrenci Yardım Parası Sorgulama

Okul Yardım Parası Ödemesi Nereden Çekilir?

Okul yardım parasının yatırıldığı hesap, başvuru esnasında başvuru sahiplerinin verdiği hesaptır. Kurumların belirledikleri günler kapsamında her ay verilen hesaba okul yardım parası ödemesi yapılır.

Okul Yardım Parası Ne Kadar Ödenir?

Okul yardım parası tutarı, öğrencilerin eğitim kademelerine bağlı olarak değişiklik gösterir. Ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru aylığını üzerinden belirli oranlar dahilinde hesaplama yapılarak ödenecek yardım tutarı belirlenir.

2021 yılı okul yardım parası tutarları şöyle;

 • Okul öncesi eğitimi alan çocuklar için 945 TL ödeme yapılır.
 • İlköğretim seviyesinde eğitim gören çocuklara ödenen tutar 1.181 TL’dir.
 • Ortaöğretime devam eden çocuklar için ödenen okul yardım parası 1.259 TL’dir.
 • Ortaöğretim seviyesinde açıktan eğitim gören çocuklar için 1.023 TL yardım ödemesi yapılır.
 • Yükseköğretim seviyesinde eğitim görenlere ödenen tutar 1.417 TL’dir.
 • Kuruluş bakımından ayrılan gençlere ödenecek tutar 629.99 TL’dir.

Okul Yardım Parası Maaş Ödemesi Gibi Devamlı Verilen Bir Yardım Mıdır?

Okul yardım parasının devamlılığı yoktur. Ailelere ekonomik durumlarını iyileştirme çabası gösterdikleri süreçte zarar görmemeleri ve çocuklarının eğitim hayatlarının bundan etkilenmemesi için verilen bir yardım parasıdır. Maaş ödemesi olmadığı için ailelerin bu süreçte maddi durumlarını okul yardım parasına ihtiyaç duymayacak hale getirmeleri beklenir. Daha önce yardım almış olanlara yeniden hak doğmadığı gibi ekonomik durumlarını yeterli hale getiren ailelerin de okul yardım parası desteği kesilir.

Okul Yardım Parası Alan Aileler Hangi Periyotlarda Kontrol Edilir?

Okul yardım parası alanların izlenme sıklığı, üç aylık periyotlardır. Verilen yardım parasının çocukların eğitimi için amacına uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni ve sosyologdan oluşan bir ekip kontrol eder. Ailenin bu desteğe ihtiyacının bulunmadığı ya da desteğin amacına uygun şekilde kullanılmadığı tespit edilir ise, destek otomatik olarak kesilir.

Okul Yardım Parasına Haciz İşlemi Yapılabilir Mi?

Okul yardım parasının haczedilmesi, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun 29’uncu maddesi kapsamında mümkün değildir. Banka eğer bu yardım parası için haciz işlemi başlatır ise, okul yardım parası alan aileler haczin iptalini isteme hakkına sahiptirler. Resmi bir dilekçe ile yardım parası üzerinden haczi kaldırabilirler.

Okul Yardım Parasını Haksız Yere Aldığı Tespit Edilenlere Uygulanan Cezai İşlemler Nelerdir?

Okul yardım parası için cezai işlemler; yalan beyanda bulunan, resmi belgeleri değiştiren, sahte evrak düzenleyen ailelere uygulanır. Genel hükümler kapsamında haklarında işlem yapılır. Haksız yere aldıkları okul yardım parasının iadesi talep edilir ve eğer parayı geri ödemezlerse haklarında adli ve idari işlem başlatılır.

Şartlı Eğitim Yardımı İle Okul Yardım Parası Aynı Mıdır?

Okul yardım parası ve şartlı eğitim yardımının farkı vardır. SED yani sosyal ve ekonomik destek kapsamında maddi durumu kötü olan ailelerin çocuklarına eğitim masraflarının tamamı için okul yardım parası verilir. Ancak maddi durumu yetersiz olan ailelerin çocuklarının sadece kırtasiye masraflarının karşılanması için şartlı eğitim yardımı yapılır. Okul yardım parası aylık olarak yatırılırken şartlı eğitim yardımı toplu olarak bir ay içerisinde ödenir. T.C. kimlik numarasının son hanesine göre ayın 24’ü ile 28’i arasında bir zaman diliminde ödeme yapılır. Ödenecek olan şartlı eğitim yardımı, çocuğun cinsiyetine ve eğitim kademesine göre farklılık gösterir.

Şartlı eğitim yardımı tutarları şu şekildedir:

 • İlköğretim seviyesinde eğitim gören erkek çocuklarına 35 TL, kız çocuklarına 40 TL yardım ödemesi yapılır.
 • Ortaöğretim seviyesinde eğitimine devam eden erkeklere 50 TL, kızlara ise 60 TL şartlı eğitim yardımı ödenir.

Okul Yardım Parası Ödemesi Yapan Bütün Kurum ve Kuruluşlar Nelerdir?

Okul yardım parası veren kurum ve kuruluşlar hem devlet hem de özel olmak üzere oldukça fazladır. Burs programlarına kayıt olunabilecek veya eğitim masraflarının karşılanabilmesi için yardım talep edilebilecek kurum ve kuruluşlar şöyledir:

 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü
 • Burs veren vakıf ve dernekler
 • Okulların öğrenci bursları
 • Ticari kuruluşların verdiği burslar
 • Bireysel olarak burs veren hayırseverler

Bir kurumdan düzenli olarak eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde burs alan öğrenciler, eşzamanlı olarak okul yardım parası almaya devam edemezler.

Kaymakamlık Para Yardımı Nasıl Alınır, Dilekçe Örneği
Devlet Elektrik Desteği Para Yardımı Başvurusu ve Sorgulama
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Maddi Yardım Başvurusu

Erhan KAÇAR

20 yıllık muhasebecilik ve sgk uzmanlığı, 10 yıllık mali müşavirlik deneyimi ile yıllardır SGK, Emeklilik, Bağkur, Engelli Hakları ve diğer kategoriler için deneyimlerimi sizlerle paylaşarak içerikler üretmeye çalışıyorum. Siz değerli okurlarımızın doğru bilgiye ulaşması için Editör ve Danışma ekibimizle kaliteli ve en güncel içeriklerle yolumuza devam ediyoruz. Sitemizi takip edin ve doğru bilginin adresinde kalın.

İlgili Makaleler

37 Yorum

 1. 5tane öğrencim var sadece ben çalışıyorum asgari ücretle çalışıyorum belediyeden çocuklarım için nasil para yardımı alabilirim

  1. Merhaba,

   Belediyelerin sosyal yardım brimlerine başvurmanız gerekebilir. Ahbap vb yardım kuruluşları da ayrıca eğitim için yardımda bulunabilmektedir.

  1. Merhaba,

   İlçenizde bulunan sosyal yardımlaşma müdürlüklerine başvurmanız gerekmektedir.

 2. Benim babam serbest meslek çalışıyor ve maaşı 1000 ve 2000 oluyor evde 6 kişiyiz evimiz var bu maaşı alabilir miyiz nasıl alabiliriz hangi belgeler gerekli

 3. Merhaba lar kirada oturuyorum maddi durum sıkıntısı çekiyorum 2tane çocuğum var birisi doğuştan hemofili hastası iğnesini alamıyoruz maddi ve manevi ihtiyaçcım var faturalarımızı ödeyemiyoruz lütfen bizedeyardım edin 2 side okula gidiyor

 4. Benim ikiz kizlarim var lise ye gectiler egitim masraflarini karsilayamiyorum ikiz kiarimdan nasil yardim alabilirim

  1. Merhaba,

   Eğitim dönemlerinin başlarında belediyelerin eğ,tim yarı-dımı olmaktadır. ayrıca kaymakamlıklara bağlı sosyal yardım müdürlüklerine başvurmanız gerekmektedir.

 5. Kizim liseye geçti liseye geçen çocuklara her ay para yardımı veriliyormu bunun için nereye başvurmanız gerekli

  1. Merhaba,

   Eğer muhtaçlık sınırında iseniz eğitim yardımı alabilirsiniz. Muhtaçlık sınırı 2020 de hanede bulunan kişi balına düşen gelirin 701 tl den düşük olması gerekmektedir.

   Kaymakamlıklarda bulunan sosyal yardımlaşma brimlerine müracaat edebilirsiniz.

 6. Merba benim 3 çocuğum var biri 2. Sınıf biride anaokulu gidiyor diğerinde daha 4 aylık kirada oturuyorum esim asgari ücretle çalışıyor ve kıredi borcu var gerçekten çaresizim aylık 1700 geçimi izi sağlamaya çıloşıyoruz eşim sigortası yatğı için hiç bir yardım alamıyoruz ama 3 çocukla bebeğin mamasıdır bezidir ve diğer ihtiyaçlarıdır kaşılıyamıyoruz. Tam 9 aydır liramı dahi ödiuememişim ev sahibim evden çıkmamı istiyor ben bu kışta bu çocuklarla nereye giderim Lütfen cevap yazarmısınız nerelere başvurayım ne yapmam lazım bana yardımcı olurmusunuz

  1. Merhaba,

   Kaymakamlıktan yardım için hiç çalışmamanız gerekiyor. İlçe ve il belediyelerinin de sosyal hizmet birimleri mevcut. Oralara da telefon ile başvuru yapabilmeniz mümkün.

 7. Abim in 3 çocuğu var 2 si üniversite 1 lise okuyor üzerine kayıtlı herhangi mal varlığı yok yılbaşından sonra sigortalı Bi işte çalışacak yardım parası alabilir mi?

  1. Merhaba,

   Çocukların burs alabilmesi dışında asgari ücretli dahi çalışan olsa yardım alamaz.

  1. Merhaba,

   İlköğrenimde okuyan kız öğrencilere verilen yardım tutarı aylık 40 TL
   İlköğrenimde okuyan erkek öğrencilere verilen yardım tutarı aylık 35 TL
   Ortaöğrenimde okuyan kız öğrencilere verilen yardım tutarı aylık 60 TL
   Ortaöğrenimde okuyan erkek öğrencilere verilen yardım tutarı aylık 50 TL

 8. Benim iki çocuğum var biri 3 e diğeri 1 basliyo eşim asgari ücretle calisiyo uzerimize hicbisi yok kirada değilim ama iki cocuga masrafları yetmiyo bu yardımı alabilir miyim yada kırtasiye masrafını karsilasalar yeterli

 9. Silivri’de kirada oturuyorum. Eşim asgari ücretle çalışıyor. Ben ev hanımıyım. Kızım lisede yatılı okuyacak. İki aylık 825 istiyorlar. Kızımın eğitimine yardımcı olur musunuz ?

 10. ben lise öğrencisiyim açık ögretim lisesinde okuyorum ve gelirim yok 18 yaşındayım anne veya babamın sigortası yok maaşları yok yardım alabilirmiyim maddi durumum yok ? saygılar .

 11. Merhabalar 3 çocuğum var ikisi 6 sınıf biride ilk okul evli degilim calismiyorum ev hanımıyım adıma hiçbirşey yok eski eşim nafaka ödemiyor babamla yaşıyorum bize destek oluyor oturduğumuz ev kira yardımdan faydalana bilirmiyim

 12. Eşim issız 2 çocuğum var biri lise 2 gidiyor diğeri 7 sınıfta kiraciyiz yardım alabilirmiyiz en azından iş bulana kadar

 13. Merhabalar eşim örgün olarak üniversite okuyor be herhangi bir yerde çalışmıyor hafta sonları garsonluk falan yapıyor bende 8 aylık hamile olduğum için çalışamaıyıeıö acaba bizde bu yardımlardan yararlanabiliyormuyız yada yararlanabileceğimiz başka yardım vardı

 14. 5 çoçuğum var bunlar için okul parası alabilirmiyim. Eşimin üzerine sadece araba var ve kiracıyız. Eşim sigortalı..

 15. 5 çoçuğum var bunlar için okul parası alabilirm iyim. Sadece eşimin üzerine kayıtlı bir araba var ve eşim sigortalı.

 16. merhaba 1 kızım var evli değilim. çalışmıyorum.9 a gidiyor.evim var arabam var ama herhangi bir maaşım yok. babam annem destek oluyor. bu yardımı alabilirmiyim.

  1. Merhabalar,

   Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapacağınız başvuru sonrası, memurlar ailenin gelir düzeyini ve yardıma muhtaçlık düzeyini ölçmek için aile ile görüşmeye giderler. Burada, üzerinize kayıtlı olan ev,araba vb gibi şeyler var ise, yardım parası alma olasılığınızı düşürecektir. Geliriniz yok ama üzerinize kayıtlı mal var ise, değerlendirmeye alınır ve size geri dönüş yapılır.

 17. benim 9 ccoçugum var ve 3 ü okuyor 1 ci cınıf 2cisınıf diyeride beşe başlıyorlar eşimin sigortası yok hambaallık yapıyor ama VAKIF bana öylebirrşey yok rapor istiyor yardımcı olurmusunuz 2 çocugumda okurma yazma zorlugu oldugu için özel egtime gidiyorlar durumum bozuk bana yardımcı olurmusunuz lütfen

 18. Merhaba ben 2 çocuk annesiyim büyük kizim 5 kucuk kizim 1 e gidiyor esim askeri ucretle calisiyor kiraciyiz yardim parasi icin nasil basvurabiliriz

  1. Merhaba,

   Sorunuz yanıtlanmıştır. Gecikme için üzgünüz. 🙁

 19. Esim asgari ucretli kiraciyim kizim 3 e gidiyor baska gelirimiz yok bizde alabilirmiyiz nereye basvurmamiz lazim yardim ederseniz sevinirim tesekkurler

  1. Merhaba,

   Asgari ücret geliri olanlara bu yardım yapılmamaktadır. Bu yardım alabilmek için asgari ücretin 1/3 ünden fazla gelirinizin olmaması gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu