• Yaş Haddinden Emeklilik Şartları Nelerdir ?

  Yaş haddinden emeklilik için gerekli olan 3 şart bulunmaktadır. Emeklilikte temel şartlar olan yaş, prim gün sayısı ve sigortalı geçirilen sürelerdir. Ancak belli bir yaşa geldiği halde emeklilik prim gün sayısını tamamlayamamış olan kişiler yaş haddinden emekliye ayrılabilmektedir. 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra işe giriş yapmış olan sigortalılarda kademeli yaş artış şartı bulunmaktadır. Yaş haddinden emekliye ayrılmak için gerekli olan koşullar bu tarih itibarı ile işe başlayanlarda kademeli olarak artmakta ve 2035 yılına kadar tamamlanması gerekmektedir.


  Yaş Haddinden Emeklilik Nedir

  Yaş haddinden emekli olmak belirli yaşa geldiği halde normal prim gün sayısını henüz doldurmamış olan sigortalılara sağlanan hak olmaktadır. Yaş haddinden emekli olmak için belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartlara uyum sağlayan sigortalı kişiler prim gün sayısını doldurmamış yani yeterince çalışma günü olmamış oldukları halde emeklilik için sağlanan yaş haddinden emekliye ayrılabilmektedir. Yaş haddinden emekli olmak şartları sigorta başlangıç tarihlerine göre ve bağlı bulunulan kurumlara göre farklılık göstermektedir.

  Yaş Haddinden Emeklilik Şartları

  Emekliliklerde geçerli olan yaş haddi şartları ilk kez sigortalı olunan yanı sigortalı kişinin ilk işe başladığı tarihe göre değişiklik göstermektedir.  Yaş haddinden emekli olacak kişilerde belirleyici şart sigorta başlangıç tarihleri olmaktadır. Buna göre;

  • 8 Eylül 1999 tarihinden önce ilk sigorta girişleri yapılan SSK çalışanı kadınlar 3600 iş gününü tamamlamaları halinde 58 yaşında, erkekler ise 60 yaşında emekliye ayrılmaktadır.
  • 8 Eylül 1999 tarihinden sonra ve 30 Nisan tarihi öncesinde ilk işe girişleri bulunan SSK çalışanı kadınlar emeklilik için 25 yıl sigorta süresi 4500 iş gününü doldurarak 58 yaşında erkekler ise 60 yaşında emekliye ayrılmaktadır.
  • 1 Mayıs 2008 tarihi ve sonrasında işe başlamış olan sigortalı erkeklerin yaş haddinden emekliye ayrılmaları için ödenmiş olan prim gün sayıları 4500 gün den 5400 güne çıkarılmıştır.

  SSK Emeklilikte Kademeli Artış Şartları

  Emeklilik yaş haddinde kademeli artış şartları 1 Mayıs 2008 tarihi ve sonrasında sigorta başlangıcı olan çalışanlara uygulanmaktadır. Yaş haddinden emekli olmak için kademeli yaş artışı şartları bu tarihten itibaren artmakta ve erkeklerde 63 ve kadınlarda 61 şartı aranmaktadır. 2035 yılına kadar tamamlanması gereken bu şarta göre emeklilik yaşları şunlardır;

  31 Aralık 2035 tarihine kadar 5400 iş gününü tamamlayan kadın çalışanlar 61, erkekler ise 63 yaşında emekliye ayrılmaktadır.

  Sponsorlu Bağlantılar


  1 Ocak 2036 ile 3 Aralık 2037 tarihleri arasında 5400 iş gününü tamamlayan kadınlar 62, erkekler ise 64 yaşında emekliye ayrılmaktadır.

  1 Ocak 2038 ile 31 Aralık 2039 tarihleri arasında 5400 iş gününü tamamlayan kadınlar 63, erkekler ise 65 yaşında emekliye ayrılmaktadır.

  1 Ocak 2042 tarihinden sona 5400 iş gününün tamamlayan kadınlar ve erkekler 65 yaşında emekliye ayrılmaktadır.

  Bağ-Kur Yaş Haddinden Emeklilik Şartları

  Emeklilik yaş haddi bağ kur çalışanları için aranan şartlar şunlardır;

  • 8 Eylül 1999 öncesinde bağ kur girişi olan kadın sigortalıların 5400 iş günü ve 56 yaş sınırını, erkek sigortalıların ise 5400 iş günü ve 58 yaş sınırını tamamlamaları gerekir.
  • 8 Eylül 1999 tarihinden sonra ve 30 Nisan tarihi öncesinde ilk işe girişleri bulunan bağ kur çalışanı kadınların 5400 iş günü ve 60 yaş sınırını, erkeklerin ise 5400 iş günü ve 62 yaş sınırını tamamlamaları gerekir.
  • 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra bağ kur girişi bulunan kadınlarda ve erkeklerde ise kademeli yaş uygulaması bulunmaktadır.

   Bağ-kur kademeli yaş uygulaması şartları şunlardır;

  • 31 Aralık 2035 tarihine kadar 5400 iş gününü tamamlayan bağ kur mensubu kadın çalışan 61, erkekler ise 63 yaşında emekliye ayrılmaktadır.
  • 1 Ocak 2038 ile 31 Aralık 2039 tarihleri arasında 5400 iş gününü tamamlayan bağ kur mensubu kadınlar 63, erkekler ise 65 yaşında emekliye ayrılmaktadır.
  • 1 Ocak 2042 tarihinden sona 5400 iş gününün tamamlayan bağ kur mensubu kadınlar ve erkekler 65 yaşında emekliye ayrılmaktadır.

  Belirtilen yaş haddi uygulamaları emekli sandığı çalışanları için aynı şartlarda geçerli olmaktadır.

  SSK 3600 Gün ile Emeklilik Şartları

  3600 gün prim ödemesi ile yaş haddinden emekli olmak için gerekli olan şartlar arasında en önemlisi 8 Eylül 1999 yılı öncesinde il sigorta girişinin yapılmış olması gelmektedir. 8 Eylül 1999 öncesinde işe giriş yapmış olan SSK mensubu sigortalılar 3600 gün prim ödemesinden yararlanarak emekliye ayrılmaktadır.

  SSK 3600 Gün Emeklilik Yaşı Tablosu

  SSK emeklilik yaşı tablosunda 3600 gün üzerinden emekli olmaya hak kazanan kadın ve erkeklerdeki yaş haddi uygulaması şu şekildedir;

  • 05.2002 ve öncesinde 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 prim ödeme sayısını dolduran kadınların emekli olmaya hak kazanmaları için 50 yaşını, erkeklerin ise 55 yaşını doldurmaları gerekmektedir.
  • 05.2002 ile 23.05.2005 tarihleri arasında 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 prim ödeme sayısını dolduran kadınların emekli olmaya hak kazanmaları için 52 yaşını, erkeklerin ise 56 yaşını doldurmaları gerekmektedir.
  • 05.2005 ile 23.05.2008 tarihleri arasında 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 prim ödeme sayısını dolduran kadınların emekli olmaya hak kazanmaları için 54 yaşını, erkeklerin ise 57 yaşını doldurmaları gerekmektedir.
  • 05.2008 ile 23.05.2011 tarihleri arasında 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 prim ödeme sayısını dolduran kadınların emekli olmaya hak kazanmaları için 56 yaşını, erkeklerin ise 58 yaşını doldurmaları gerekmektedir.
  • 05.2001 ve sonrası 15 yıl sigorta süresi ve 3600 prim ödeme sayısını dolduran kadınların emekliliğe hak kazanmaları için 58 yaşını doldurmaları gerekmektedir.
  • 05.2014 ve sonrası 15 yıl sigorta süresi ve 3600 prim ödeme sayısını dolduran erkeklerin emekliliğe hak kazanmaları için 60 yaşını doldurmaları gerekmektedir.

  Emeklilik Maaşı Hesaplama

  Emeklilik maaşı hesaplama işlemlerinde 2000 yılına kadar olan hesaplamalar SSK, Bağ kur ve emekli sandığı çalışanları için gösterge ve katsayısına göre yapılmaktaydı. 1999 yılından sonra SSK ve bağ kur çalışanları için yeni sisteme geçilirken memur emeklileri için aynı sistem devam etmektedir. SSK çalışanlarının emeklilik maaş hesaplamaları üç farklı şekilde yapılmaktadır. SSK emeklilik hesaplamaları farklı dönemleri şu şekildedir;

  • 2000 öncesi sigorta başlangıcı olanlar
  • 200-2008 Ekim ayı arasında sigorta başlangıcı olanlar
  • 2008 Ekim ayından sonra sigorta başlangıcı olanlar

  Belirtilen 3 dönemin ayı olarak yapılan hesaplamalarından sonra kısmı aylıklar birleştirilerek emekli maaşının bugünkü durum hesaplamasına ulaşılmış olunmaktadır.

  Bağ kur çalışanlarının emeklilik hesaplamaları genel itibarı ile SSK emeklilik hesaplamalarına benzemektedir.

  Emeklilik Maaşı Sorgulama

  Emeklilik maaş sorgulaması e-devlet sistemi üzerinden kolay bir şekilde yapılmaktadır. SGK hizmetlerinden faydalanma için e-devlet şifresi ile sisteme giriş yapılmaktadır. Me-devlet şifresi bulunanlar kimlik doğrulaması ile sisteme giriş sağlarken şifresi olmayan işiler e-devlet şifresini PTT şubelerinden temin edebilirler. Sistem içerisinde arama kısmına bağlı bulunan kurum adı ile giriş yapan kişiler sorgulama işlemini kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir.

  • SSK emeklileri sorgulama için 4A emeklilik aylık bilgisi
  • Bağ kur emeklileri sorgulama için 4B emeklilik bilgisi
  • Emekli sandığı emeklileri sorgulama için 4C emeklilik bilgisi yazarak maaş sorgulamalarını gerçekleştirebilir.

  Kadınların 3600 gün sayısı ile emeklilik şartları

  Erkeklerin 3600 gün sayısı ile emeklilik şartları

  Bağ-Kur Erkeklerin 3600 gün sayısı ile emeklilik şartları

  Bağ-Kur Kadınların 3600 gün sayısı ile emeklilik şartları

  1 Mayıs 2008 itibarıyla yaş haddinden emeklilik çerçevesinde, emeklilik şartları ise

  Yaş Haddinden Emeklilik 2018 İçin Kıdem Tazminatı

  Bireyler 8 Eylül 199 tarihinde ve ya daha önce sigorta girişlerini yaptırmışlar ise 3600 gün üzerinden kıdem tazminatı alabilmektedirler. Burada dikkat edilecek hususlar şu şekildedir:

  • İşten ayrılmadan hemen önce Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüklerinden “Kıdem tazminatı alabilir” yazısını temin etmelidir
  • Aşağıda verilecek dilekçeyi doldurup noter ihbarlı olarak iş yerine göndermelidir.
  • Son olarak kıdem tazminatı ile işten ayrılmak isteyenlerin işten ayrılış aşamasında ihbar süresini takip etmesi gerekmez, dilekçe verildiği gün işten ayrılınabilinir.

  Tarih:____/___/_____

  ______________________________’ne,

  ____________________

  Sürdürmekte olduğum görevimden  …./…./….. tarihi itibari ile, 1475 sayılı iş kanunun 14.maddesinin 1.fıkrasına eklenen 5.bent ve 506 sayılı kanunun 60.maddesi 1.fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) bentlerinde ön görülen yaşlar dışında kalan diğer şartları ve yine aynı kanunun 81.maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini  ve prim ödeme gün sayısını tamamladığımdan dolayı iş akdimi sonlandırıyorum.

  Tarafıma tüm yasal haklarımın ödenmesini arz ederim,

  Saygılarımla

  Ek: SGK Kıdem Tazminatı Yazısı

  İŞÇİNİN

  SSK No

  Adı ve Soyadı

  Emeklilik Evrak Takibi

  İsteğe Bağlı Emeklilik

  25 Yıl Evli Kalanlara Emeklilik Yasası Çıktı Mı ?  tıkla sorunu sor

  Yaş Haddinden Emeklilik Şartları Nelerdir ? İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!  Etiketler:

  Merak Ettiklerinizi Sayfanın En Altında Sorabilirsiniz!

  1. Kemal dedi ki:

   1080 gün primim var başlangıç tarihim 1986 yaşım 50 ssk dan yattı primlerim askerlik borçlanmamıda yapmadım bu durumda emekli olabilirmiyim ne yapmam lazim

  2. Efendi AYDOGMUŞ dedi ki:

   1952 Dogumluyum ve emekli maaşı alarak başka bir işyerinde
   destek primi ödeyerek altı yıldır çalışıyorum yaşım 66 ve artık çalışmak istemedigimden kendi istegimle ayrılmak istiyorum.Bu işyerinde çalıştıgım süre için kendim ayrılırsam, işyerinden yaştan veya başka sebeple tazminat talep edebilirmiyim ?

  3. Naz dedi ki:

   Yeni eyt yasa teklifine gore sigorta baslangicim 01.09.1998 oldugundan 20 yıl doldurmus bulunmaktayım.Fakat prim 5750 .5975 isteniyor diye biliyorum.15 yil 3600 prim tamamladigimdan dolayi eyt de yaşa takılmaktayim.58 yaş isteniyor.Eger yeni eyt yasa teklifi yasalaşirsa emekli olabilirmiyim.

  4. ilker dedi ki:

   merhaba.kasım 1958 doğumluyum.kasım 2005 te tarım bağkur sistemine dahil oldum halen prim ödüyorum ayrıca 20 ay askerlik borçlanması yaptıracağım.askerlik borçlanması yaşı düşürür mü ne zaman emekli olabilirim.iginize teşekkürler.

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    1999-2008 yılları arası başlangıcınız var. Askerlik borçlanması başlangıcı 1999 öncesine çekmeyeceğinden, yaş durumu da değişmeyecektir.

  5. Namık dedi ki:

   Milli Eğitim Şb.Müdürüyüm doğum tarihim 14.08.2018 reshen yaştan emekli oluyorum.Ağustos maaşını alabilirmiyim. Teşekkürler

  6. mehmet dedi ki:

   merhaba benim sorum şu sigortalı olarak çalıştığım dönemde(toplam 3 yıl) şeker pancarı ekimide yapıyordum, şeker fb. yatırdığım pancar bedellerinden her yıl bağ kur pirimi kesilmiş.kesilen pirimleri gün olarak saydırıp ssk ya aktarabilirmiyim,yada iadesini talep edebilirmiyim.ayrıca bu pirim bedelleri gün olarak nasıl hesaplanıyor.verdiğiniz bilgiler içim şimdiden teşekkürler.

  7. Nurullah DEMİRTAŞ dedi ki:

   26 Mart 2018 tarihinde yaş haddinden emekli oldum.İkramiyem ödendi, maaş bağlandı.5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu 68.maddesine göre ek ödeme yapılacak mı?

  8. Bekir hayta dedi ki:

   18 11 1986 4/b
   07 06 1988 4/a
   Girişlerim var ancak günüm eksik
   Bu konuda bilgi verirseniz memnun olurum
   15 07 1968 dogumluyum

  Sorunuzu Yazın