SSK

2021 SSK, SGK Emeklilik Hesaplama Tablosu Detayları

2021 yılında SSK, SGK emeklilik hesabı SGK’ya bağlı olarak çalışanların prim ödemesi ve emeklilik sürelerinin aynı olmaması sebebiyle 4A, 4B ya da 4C emeklilik hesaplamaları farklılık gösteriyor. Ülkemizde SSK, SGK emeklilik hesaplaması için sigortalılık süresi, yaş ve prim gün sayısı gibi bilgiler baz alınır.


SGK Emeklilik Hesaplaması Nasıl Yapılır?

SSK, SGK emeklilik sorgulaması e-Devlet üzerinden ve Sosyal Güvenlik Kurumunun sitesinden T.C. kimlik numarası ve PTT’den alınacak şifreler ile yapılabilir. e-Devlet sisteminde SGK sayfası üzerinden tabloda istenilen cinsiyet, doğum tarihi, hizmete başlanılan tarih yani ilk sigorta tarihi, malüliyet (özür), erken yaşlanma gibi bilgiler girilerek hesaplama yapılabilir.

Prim Gün Sayısı Nasıl Belirlenir?

Prim gün sayısı hesaplanması emeklilik statüsüne ve sosyal güvenlik sistemine dahil olunan güne göre değişiklikler gösterir. Farklı durumlar için doldurulması gereken farklı prim gün sayıları bulunmaktadır.

Kimler 4A Statüsünde Sigortalı Olabilir?

4A statüsünde sigortalı kişiler bir hizmet sözleşmesi ile, bir yahut birden fazla işverenin yanında çalıştırılan, 5510 sayılı kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının A bendi (SSK) kapsamında sigortalı sayılırlar.

Kimler 4B Statüsünde Sigortalı Olabilir?

4B statüsünde sigortalı kişiler kanuna göre, köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan; kendi işyeri olan avukat, doktor, mimar gibi ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, şirket ortakları, tarımsal faaliyette bulunan çiftçiler, eski adıyla Bağkur yeni adıyla 4B kapsamında sigortalı sayılmaktadır.

Kimler 4C Statüsünde Sigortalı Olabilir?

4C statüsünde sigortalı kişiler Kamu idarelerinde; 4A’lı (SSK) olmayanlardan, kadro ve pozisyonlarda sürekli olarak çalışıp ilgili kanunlarında 4A (SSK) kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar, 4A ve 4B’li olmayanlardan, sözleşmeli olarak çalışıp ilgili kanunlarında 4A kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‘nun 86. maddesi uyarınca açıktan vekil atananlar, 4C’li sigortalı sayılmaktadır.

SGK Emeklilik İşlemlerinde 1 Yıl Kaç Gün Olarak Sayılır?

SGK’ya göre emeklilik gün hesaplamaları normale göre farklıdır. Normalde bir yıl 365 gün olduğu halde emeklilik hesaplamalarında her ay 30 tam gün olarak dikkate alındığından, 1 yıl 360 gün olarak hesaplanır.

SGK Emeklilik Şartları Nelerdir?

SGK’dan emekli olmak için aranan zorunluluklar birçok duruma bağlı olarak değişmektedir. Prim hesaplama yöntemleri emeklilikte en fazla kullanılan yöntemlerden biridir. Eski adı SSK emeklilik yeni adı ise SGK emekliliğinin şartları şöyledir:

 • Emekli olmak için en önemli şart belirli bir süre sigortalı olarak çalışmaktır. Burada işe giriş tarihi önemlidir.
 • Emeklik yaşı cinsiyete göre değişmektedir.
 • Diğer önemli şartlardan birisi de belirli süre Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen prim sayısıdır.
 • Emeklilik yaşının tamamlanması gerekmektedir. Emeklilik yaşı da kadın çalışan ile erkek çalışana göre değişmektedir.

Sosyal güvenlikte reform adı altında yapılan düzenlemeler ile SSK, SGK emeklilik hesaplaması şartları değiştirilmiştir. 8 Eylül 1999 tarihine kadar erkek çalışanlar 43 yaşında emekli olabilirken, bu tarihte yapılan değişiklikle hem emeklilik yaşı hem de emeklilik için ödenecek prim gün sayısı arttırılmıştır. 1999’dan sonra işe başlayan erkekler için emeklilik yaşı 60’a çıkarılmıştır. Daha sonra yapılan yeni bir düzenleme ile 30 Nisan 2008 tarihinden sonra işe başlayanlar için kademeli sistem getirilmiş ve 2048’de emeklilik yaşı 65’e çekilmiştir.

Yukarı anlatılanlara açıklık getirilmesi gerekirse yapılan düzenlemeler ile 08.09.1999 tarihinde ve önce işe girenler, 08.09.1999 tarihi ile 30.04.2008 tarihi arasında işe girenler, 30.04.2008 tarihinden sonra ilk kez sigortalı olanlar için emeklilik şartları birbirinden farklıdır. Örnekler ile şöyle açıklanmaktadır:

 • Erkek çalışanlar, 1976 yılının Eylül ayından önce işe girdiyse, 25 yıl sigortalı olup, 5000 gün de prim ödediğinde yaş şartı aranmadan emekli olabilmektedir.
 • İlk işe başlama tarihi 1983 yılının ocak ayı ise o zaman 25 yıl sigortalı olup, 5150 gün prim ödeyip, 47 yaşında emekli olunabilir.
 • 1999’un Eylül ayından sonra ve 30 Nisan 2008’den önce ilk işe başlanmışsa bu sefer sigortalı süresi aranmıyor, 7000 gün prim ödeyip, 60 yaşında emekli olunabiliyor.
 • Bir diğer örnek daha ise, 2020 yılının ilk işe başlama tarihi şubat ayı ise sigortalılık süresi aranmaz fakat emekli olabilmek için 60 yaşında 7200 prim günü doldurulması gerekmektedir.

Erkek SSK’lılar İçin Emekli Olma Şartları Nelerdir?

Erkekler için SSK’dan emekli olma şartları işe başlama tarihleri, yaşları ve tamamlaması gereken primler açısından farklıdır. 08.09.1999 gününden önce sigortalı olarak işe başlayan erkek çalışanların emekli olması için gereken şartlar şöyledir:

 • İlk sigorta başlangıç tarihi 8.9.1976’dan önce olanlar 5000 gün ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
 • İlk sigorta başlangıcı 9.9.1976 ile 23.5.1979 arasında olanlar 5000 gün, 44 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
 • İlk sigorta başlangıcı 24.5.1979 ile 23.11.1980 arasında olanlar 5000 gün, 45 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
 • İlk sigorta başlangıcı 24.11.1980 ile 23.5.1982 arasında olanlar 5075 gün, 46 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
 • İlk sigorta başlangıcı 24.5.1982 ile 23.11.1983 arasında olanlar 5150 gün, 47 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
 • İlk sigorta başlangıcı 24.11.1983 ile 23.5.1985 arasında olanlar 5225 gün, 48 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
 • İlk sigorta başlangıcı 24.5.1985 ile 23.11.1986 arasında olanlar 5300 gün, 49 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
 • İlk sigorta başlangıcı 24.11.1986 ile 23.5.1988 arasında olanlar 5375 gün, 50 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
 • İlk sigorta başlangıcı 24.5.1988 ile 23.11.1989 arasında olanlar 5450 gün, 51 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
 • İlk sigorta başlangıcı 24.11.1989 ile 23.5.1991 arasında olanlar 5525 gün, 52 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
 • İlk sigorta başlangıcı 24.5.1991 ile 23.11.1992 arasında olanlar 5600 gün, 53 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
 • İlk sigorta başlangıcı 24.11.1992 ile 23.5.1994 arasında olanlar 5675 gün, 54 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
 • İlk sigorta başlangıcı 24.5.1994 ile 23.11.1995 arasında olanlar 5750 gün, 55 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
 • İlk sigorta başlangıcı 24.11.1995 ile 23.5.1997 arasında olanlar 5825 gün, 56 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
 • İlk sigorta başlangıcı 24.5.1997 ile 23.11.1998 arasında olanlar 5900 gün, 57 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
 • İlk sigorta başlangıcı 24.11.1998 ile 8.9.1999 arasında olanlar 5975 gün, 58 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
 • İlk sigorta başlangıcı 9.9.1999 ile 30.4.2008 arasında olanlar 7000 gün, 60 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

08.09.1999 – 30.04.2008 gününde sigortalı işe başlayan erkeklerin emekli olma şartları şöyledir:

 • 09.1999 günü ve sonrası işe giren erkekler emekli olabilmeleri için 60 yaşını tamamlamış ve en az 7000 gün sayısı ile emekli olabilecekler. Görüldüğü üzere 08.09.1999 gününden sonra işe girenler için sigortalılık süresi diye bir şey kalmamıştır. 7000 günü doldurmak ve 60 yaşını tamamlayıp 61 yaşından gün alması gerekir.
 • Erkeklerin SSK’dan 4500 gün ile emeklilik şartları ise 60 yaşını doldurmuş olması, 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün prim ödemek şartı ile kısmı emekli olabilmektedir.

01.05.2008 gününden sonra sigortalı işe giren erkeklerin emeklilik şartları şöyledir:

 • 7200 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 60 yaşında emekli olur.
 • 01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 61 yaş
 • 01.2038 ila 31.12.2039 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 62 yaş
 • 01.2040 ila 31.12.2041 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 63 yaş
 • 01.2042 ila 31.12.2043 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 64 yaş
 • 01.2044 ila 31.12.2045 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 65 yaş
 • 01.2046 ila 31.12.2047 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 65 yaşında emekli olabilmektedir.

4/B (Bağ-Kur) Erkeklerin Emeklilik Tablosu

Bağkur yani 4B’li olarak kendi primlerini yatıran sigortalıların emekli olabilmeleri için gerekli asgari şartlar erkeklerde kadınlara göre yine bir miktar fazla olmaktadır.

Buna göre erkekler için Bağkur emeklilik hesaplama 9000 prim gün sayısının dolduğu tarihe göre şu şekildedir;

 • 2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında dolduğunda 61 yaşında,
 • 2038 ila 31.12.2039 tarihleri arasında dolduğunda 62 yaşında,
 • 2040 ila 31.12.2041 tarihleri arasında dolduğunda 63 yaşında,
 • 2042 ila 31.12.2043 tarihleri arasında dolduğunda 64 yaşında,
 • 01.2044 tarihi ve sonrasında tamamlanması halinde 65 yaşında emeklilik hakkı kazanacaklardır.

4/C (Emekli Sandığı) Kadın Ve Erkeklerin Emeklilik Tablosu

4C yani Emekli Sandığı olarak bilinen sigorta türünde kamu çalışanlarının emeklilik hesabı 4A ve 4B’li sigortalıların emeklilik hesabına göre birtakım farklılıklar göstermektedir. Kamu çalışanlarının kademe, derece, unvan ve sınıfları gibi bazı değişkenler emeklilikte önemli rol oynadığından 4C’li sigortalılar, E Devlet ve SGK resmi sitelerinden online olarak bilgilerini girerek emekli sandığı emeklilik hesaplama yapabilirler.

Kadın SSK’lılar İçin Emekli Olma Şartları Nelerdir?

Kadınlar için SSK’dan emekli olma şartları işe başlama tarihleri, yaşları ve tamamlaması gereken primler açısından farklıdır. 08.09.1999 gününden önce sigortalı olarak işe başlayan kadın çalışanların emekli olması için gereken şartlar şöyledir:

 • İlk sigorta başlangıç tarihi 01.04.1981’den önce olanlar 5000 gün ve 20 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
 • İlk sigorta başlangıcı 01.04.1981 ile 08.09.1981 arasında olanlar 5000 gün, 38 yaş ve 20 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
 • İlk sigorta başlangıcı 09.09.1981 ile 23.05.1984 arasında olanlar 5000 gün, 40 yaş ve 20 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
 • İlk sigorta başlangıcı 24.05.1984 ile 23.5.1985 arasında olanlar 5000 gün, 41 yaş ve 20 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
 • İlk sigorta başlangıcı 24.5.1984 ile 23.05.1985 arasında olanlar 5000 gün, 41 yaş ve 20 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
 • İlk sigorta başlangıcı 24.05.1985 ile 23.5.1986 arasında olanlar 5075 gün, 42 yaş ve 20 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
 • İlk sigorta başlangıcı 24.5.1986 ile 23.05.1987 arasında olanlar 5150 gün, 43 yaş ve 20 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
 • İlk sigorta başlangıcı 24.05.1987 ile 23.05.1988 arasında olanlar 5225 gün, 44 yaş ve 20 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
 • İlk sigorta başlangıcı 24.5.1988 ile 23.05.1989 arasında olanlar 5300 gün, 45 yaş ve 20 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
 • İlk sigorta başlangıcı 24.05.1989 ile 23.5.1991 arasında olanlar 5375 gün, 46 yaş ve 20 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
 • İlk sigorta başlangıcı 24.5.1990 ile 23.05.1991 arasında olanlar 5450 gün, 47 yaş ve 20 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
 • İlk sigorta başlangıcı 24.05.1991 ile 23.05.1992 arasında olanlar 5525 gün, 48 yaş ve 20 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
 • İlk sigorta başlangıcı 24.5.1992 ile 23.05.1993 arasında olanlar 5600 gün, 50 yaş ve 20 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
 • İlk sigorta başlangıcı 24.05.1993 ile 23.05.1994 arasında olanlar 5675 gün, 50 yaş ve 20 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
 • İlk sigorta başlangıcı 24.05.1994 ile 23.05.1995 arasında olanlar 5750 gün, 51 yaş ve 20 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
 • İlk sigorta başlangıcı 24.05.1995 ile 23.05.1996 arasında olanlar 5825 gün, 52 yaş ve 20 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
 • İlk sigorta başlangıcı 24.05.1996 ile 23.05.1997 arasında olanlar 5900 gün, 53 yaş ve 20 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
 • İlk sigorta başlangıcı 24.05.1997 ile 23.05.1998 arasında olanlar 5975 gün, 54 yaş ve 20 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
 • İlk sigorta başlangıcı 24.05.1998 ile 23.05.1999 arasında olanlar 5975 gün, 55 yaş ve 20 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
 • İlk sigorta başlangıcı 24.05.1999 ile 08.09.1999 arasında olanlar 5975 gün, 56 yaş ve 20 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

08.09.1999 – 30.04.2008 gününde sigortalı işe başlayan kadınların emekli olma şartları şöyledir:

 • 09.1999 günü ve sonrası işe giren kadınlar emekli olabilmeleri için 58 yaşını tamamlamış ve en az 7000 gün sayısı ile emekli olabilmektedir. 08.09.1999 gününden sonra işe girenler için sigortalılık süresi diye bir şey kalmamıştır. 7000 günü doldurmak ve 58 yaşını tamamlayıp 59 yaşından gün alması gerekir.
 • Kadınların SSK’dan 4500 gün ile emekli olabilmesi için 58 yaşını doldurmuş olması, 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün prim ödemek şartı vardır.

01.05.2008 tarihinden sonra sigortalı işe başlayan kadınların emeklilik şartları şöyledir:

 • 7200 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan kadınlar 58 yaşında emekli olabilmektedir.
 • 01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 59 yaş
 • 01.2038 ila 31.12.2039 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 60 yaş
 • 01.2040 ila 31.12.2041 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 61 yaş
 • 01.2042 ila 31.12.2043 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 62 yaş
 • 01.2044 ila 31.12.2045 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 63 yaş
 • 01.2046 ila 31.12.2047 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 64 yaşından sonra emekli olabilmektedir.

Kadınların SSK, SGK emeklilik hesaplaması 5400 gün için farklıdır. İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrası işe girmiş yani sigortalı olmuş veya olacak kadınlar 4A bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için kısmı emeklilik şartı 5400 gün olarak uygulanır. Emeklilik yaşlarının tespiti 5400 günü tamamladıkları/tamamlayacakları zamana göre belli olur. Buna göre;

 • 5400 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan kadınlar 61 yaşında emekli olur.
 • 01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan kadınlar 62 yaşında emekli olur.
 • 01.2038 ila 31.12.2039 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan kadın 63 yaşında emekli olur.
 • 01.2040 ila 31.12. 2039 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan kadın 64 yaşında emekli olur.

4/B (Bağ-Kur) Kadınların Emeklilik Tablosu

Bağkur olarak bilinen ve serbest meslek erbabı, esnaf ve çiftçilerin kullanmak durumunda olduğu sigorta türünde kadın ve erkek için 9000 prim günü ödeme şartı bulunmaktadır.

Buna göre kadınlar için Bağkur emeklilik hesaplama 9000 prim gün sayısının dolduğu tarihe göre şu şekildedir;

 • 01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında dolduğunda 59 yaşında,
 • 01.2038 ila 31.12.2039 tarihleri arasında dolduğunda 60 yaşında,
 • 01.2040 ila 31.12.2041 tarihleri arasında dolduğunda 61 yaşında,
 • 01.2042 ila 31.12.2043 tarihleri arasında dolduğunda 62 yaşında,
 • 01.2044 ila 31.12.2045 tarihleri arasında dolduğunda 63 yaşında,
 • 01.2046 ila 31.12.2047 tarihleri arasında dolduğunda 64 yaşında,
 • 01.2048 tarihi ve sonrası ödenmiş 9000 prim günü dolduğunda 65 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.

Erhan KAÇAR

20 yıllık muhasebecilik ve sgk uzmanlığı, 10 yıllık mali müşavirlik deneyimi ile yıllardır SGK, Emeklilik, Bağkur, Engelli Hakları ve diğer kategoriler için deneyimlerimi sizlerle paylaşarak içerikler üretmeye çalışıyorum. Siz değerli okurlarımızın doğru bilgiye ulaşması için Editör ve Danışma ekibimizle kaliteli ve en güncel içeriklerle yolumuza devam ediyoruz. Sitemizi takip edin ve doğru bilginin adresinde kalın.

İlgili Makaleler

129 Yorum

 1. Merhaba ben 1988 yılından beri isteğe bağlı 4B bağkur’luyum 1998 yılında bağkurumu dondurdum maddi yetersizlik yüzünden yatıramıyorum sağlık sorunlarım var engelli raporu ile emekli olma imkanım var mı 1966 doğumluyum ev hanımıyım Yardımcı olursanız sevinirim Teşekkürler

  1. Merhaba,

   % 40 rapor alırsanız emekli olma imkanı doğar. 3600 günle.

 2. Merhabalar, 1993 Subat – 1997 Subat arası SSK’lı o tarihten bu yana isteğe bağlı / Bağ-kur primleri ödemekteyim ,
  Emekli olma yaşımı ve maaş almaya başlayacağım yaşı öğrenmek istiyorum.

  1. Merhaba,

   Priminizi doldurmuşsunuz. Doğum tarihini yazmamışsınız ama 49 yaşında emekli olabilirsiniz.

 3. merhaba ben 1988 yılında isteğe bağlı 4b bağkur yatırmaya başladım 1998 yılına kadar aralıksız yatırdım sonra maddi yetersizlik yüzünden bağkurumu dondurdum şu an halen dondurulmuş durumda yatıramıyorum 2003 doğumlu bir çocuğum var çocuğumun iki yılını toptan yatırabilirmiyim 1966 doğumlu ev hanımıyım pirimlerimi yatıramıyorum sağlık sorunlarımda var bugünkü şartlarda emekli olma imkanım varmı varsa nasıl olabilirim bilgilendirirseniz çok memnun olurum şimdiden çok teşekkür ederim

 4. merhaba ben 1988 yılında isteğe bağlı 4b bağkur yatırmaya başladım 1998 yılına kadar aralıksız yatırdım sonra maddi yetersizlik yüzünden bağkurumu dondurdum şu an halen dondurulmuş durumda yatıramıyorum 2003 doğumlu bir çocuğum var 1966 doğumlu ev hanımıyım bugünkü şartlarda emekli olma imkanım varmı varsa nasıl olabilirim bilgilendirirseniz çok memnun olurum şimdiden çok teşekkür ederim.

  1. Merhaba,

   Bağkur kısmi emeklilik için en az 5400 gün prim gerekir. Geriye dönük borçlanma imkanınız da yok.

 5. İşe giris tarihim 01.01.1987 meslek lisesinde staj yapmistim.prim baslana tafihim 13.07.1998 askerligimi 1996 da yaptim.suanki toplam prim gunum 6159 nezaman emekli olurum ve prim gun eksikligim varmi

 6. merhaba 07/03/1974 doğumluyum 03.12.2019 tarihinde işe girişim var 31.10.2019 tarihi itibariyle gün sayım 2613 tür. 2 çocuk annesiyim
  ne zaman emekli olabilirim teşekkürler

 7. Merhabalar, Adım Ahmet
  27.11.1973 doğumluyum. Askerlik borçlanmam yok. 6210 gün sigortam var.
  02.10.1998 4C işe giriş tarihim. 01.09.2016 tarihinde işten ayrıldım.
  Kaç gün daha prim ödeyerek SGK 4A’dan emekli olabilirim? Birde hangi yıl emekli olurum?

 8. Merhabalar, Adım Ayşen
  07.01.1976 dogumluyum. Herhangi bir borçlanmam yok. 5910 gün sigortam var.
  18.10.1999 4C işe giris tarihim. 01.09.2016 tarihinde işten ayrıldım.
  Kaç gün daha prim ödeyerek SGK 4A’dan emekli olabilirim? Birde hangi yıl emekli olurum

 9. Merhaba
  2000 yili sigorta girişli, su ana dek 3200 gunu dolu ve 58 yasinda bir kadin ne zaman emekli olur?
  Tesekkurler

 10. Merhaba , adım Mete,
  1975 doğumluyum, 01.03.2000 sigorta başlangıcın, 3500 günüm var. Aralık 2014 den beri yurtdışında çalışıyorum. Emeklilik şartlarım nedir, internette çok bakıyorum ama bir kanun diğerini hükümsüz kılıyor gibi,
  Açıkçası sonuç , yani net cevap bulamadım. Verdiğiniz bilgilerden dolayı şimdiden teşekkür ederim.
  Saygılar.

 11. Merhaba,
  25.07.1975 doğumluyum.
  01.11.1996 ssk girişliyim.4-A hizmet gününe göre
  prim günüm 6.147.
  14.08.2015 tarihinde işimden ayrıldım.
  Bu durumda 5900 prim günü /20 yıl/53 yaş olan emeklilik şartlarıma göre sadece yaşı beklemem yeterli mi?
  Yoksa 20 yıllık sigortalılık süresi için ekstra pirim ödememe gerek var mı? Bilgi vermenizi rica ediyorum.
  Teşekkürler, kolay gelsin.

 12. Merhaba iyi günler.
  Babamın emekliliğini bir türlü hesaplayamadık. Kuruma danıştık vs falan detaylı bir açıklama yapılmadı.
  21/10/1968 doğumlu
  01.02.1987 4a işe ilk giriş tarihi
  Toplam Uzun Vade Gün Sayısı 2801
  19.04.2005 ise 4a çıkış
  01.09.2005 Bağ-Kur giriş ve devam ediyor.
  13 yıl 11 ay Hizmet Süresi diyor.
  Şimdi bunlara bakarak bizim ne yapmamız gerekiyor.

 13. Merhaba,
  15,06,1992 sigorta girişliyim. 01,06,1972 doğumluyum. Metal sektöründe 7411.01 meslek kolu olarak çalışmaktayım, 7250 prim günüm ve %46 sakat raporum var.
  Ağır sanayi sektöründe çalıştığım için erken emekli olabilirmiyim veya normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim.
  Saygılar

 14. 01.08.2008 tarihli 4 a tarim sigortali olarak girisim var.
  01.10.2015 tarihli 4b istege bagli sigortali olarak girisim var.
  toplam 2235 pirim gunum bulunmakta.
  29.9.1974 dogumluyum.kadin
  nasil emekli olabilirim

 15. 26.04 1991 girişliyim 3586 gün Bağkur 3508 gün SSK var şuanda SSK lıyım 590 günden beri. Sağlık raporum %69 vergi indirimi alıp hangi kuruluştan erken emekli olabilirim. Cevabınız için şimdiden teşekkürler.

 16. Merhaba 15 yıl 3600 gün emeklilik maaşı ile 18 yıl 4000 gün emeklilik maaşı arasında fark varmıdır?

 17. Merhaba, 1960 dogumluyum, Turkiye’de ilk sigortam 16.05.1978 de oldu, yaklasik 600 gunluk sigortali olduktan sonra yurtdisina tasindim. Emekli olmam icin 4700 gunluk mu borclanmam mi gerekiyor? Gunluk olarak odemen gereken rakam asagi yukari nedir? Bu ayin sonuna kadar Turkiyeye gelip odeme yapmak istiyorum, odeme sonrasi maas ne zaman baglanir? Tesekkurler.

 18. 01/03/1964 doğumluyum..23/04/2004 ssk işe başlangıç tarihim.4641 iş günüm var.benim hesaplarıma göre 2004 ile 2019 senesinde 911 eksik çalışmadığım gün var..mail adresime ne zaman emekli olacağımı iletirseniz çok memnun olurum..cevabınız için teşekkür ederim.iyi çalışmalar dilerim…)

 19. 14.05.1973 doğumluyum. 1 kasım 1998-1kasım 1999 yedek subaylık yaptım (toplam 1 sene) sigorta başlangıç 24.07.2000. Fakat yedek subaylık emekli sandığı statüsünde sigorta başlangıcı sayılmaktaymış. Bu tarihten 2012 ye kadar sigortalı olarak çalıştım. daha sonra maden işyerleri (yeraltı) 8.05.2012 şu ana kadar 24.06.2019 çalıştım. Şu an toplam 6715 primim var buna yedek subaylıktan yıpranma ile birlikte 450 prim ilave edilecek sanırım. 7 yıl yeraltı çalışmışlığına ( 5 sene 1800 yeraltı primini geçtiği için) 3.5 sene prim ilavesi ve 3.5 sene de emeklilik yaşından düşmesi gerekmektedir sanırım. Bu şartlarda en erken ne zaman hangi statüden emekli olabilirim. Mail adresime cevap atarsanız sevinirim

 20. 24.06.1996 işe giriş tarihim toplam 198 ödenmiş doğum tarihim 08.02.1978 2000 yılında ingiltereye gelip çalışmaya başladım turkiyeden yurtdışı borçlanma ile ne zaman emekli olabilir ve ne kadar ödemem gerekir.

 21. 06.05.1976 doğumluyum.1997 tarihinden itibaran 780 gün sigortam var 2000 yılında 18 ay askerlik yaptım.06.09.2004 de uzman çavuşluğa girdim 30.08.2010 da astsubaylığa geçtim .Hizmet birleştşrmenin ve 18 ay askerliği borçlanmanınemekliliğe etkisi olurmu ne zaman emekli olurum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu