Emeklilik

2019 Bulgaristan Emeklilik Yaşı ve Emekli Maaşı Ne Kadar?

Bulgaristan’da seneler boyunca çalışıp emekli olmak için çaba gösteren Bulgaristan vatandaşları uzun uğraşlar sonucunda emekli olabilme hakkını elde edebilmektedir. Fakat Bulgaristan’ın Emeklilik Kanunları oldukça ağır bir şekilde düzenlenmektedir. Bulgaristan’da emekli olabilmek için erkeklerin yaşının 65, kadınların ise 63 olması gerekmektedir. Ayrıca Bulgaristan’da emekli maaşının alınabilmesi için 15 yıllık çalışma süresinin doldurulması gerekilmektedir. Bulgaristan’da emekli olacak Bulgaristan vatandaşları bütün koşulları yerine getirdikleri takdirde maaşlarını Bulgaristan’ın para birimine göre 200 Leva olarak alabilme hakkına sahiptir.


Bulgaristan Hizmet Borçlanması

Bulgaristan Hizmet borçlanması, 01.01.1989 yılından 08.05.2008 yılına kadar olan süreçte Bulgaristan vatandaşlarının Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç etmeleri için zorlandıkları olaylardan sonra Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye’ye geldikleri zaman Bulgaristan’da çalıştıkları süreleri borçlanarak değerlendirme altına alınması durumu olarak bilinmektedir.

Bulgaristan Hizmet Borçlanmasında İstenen Koşullar

Bulgaristan’dan emekli olacak vatandaşların Bulgaristan hizmet borçlanması yapabilmeleri için belli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu şartlar aşağıda verilmektedir:

 • Bulgaristan vatandaşlarının Bulgaristan hizmet borçlanmasından yararlanmaları için 01.05.1989 yılından 08.05.2008 yılına kadar Türkiye’ye göç etmeleri gerekmektedir.
 • Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç eden Bulgaristan vatandaşlarının Türk vatandaşlığına geçmeleri şartı aranmaktadır.
 • Türk olan Bulgaristan vatandaşlarının Bulgaristan Hizmet borçlanmasından yararlanabilmeleri için Türkiye’de yaşamaları gerekmektedir.
 • Ayrıca Bulgaristan’dan göç eden Bulgaristan vatandaşlarının 2022 sayılı kanuna göre, Türkiye’de herhangi bir sosyal kurumlardan maaş almamaları şartı aranmaktadır.
 • Türkiye’ye Bulgaristan’dan göç eden vatandaşların Bulgaristan Hizmet borçlanmasından yararlanabilmeleri için Bulgaristan’da çalıştıklarına dair belgeleri temin etmeleri gerekmektedir.
 • Türk olan Bulgaristan vatandaşları bütün belgeleri topladıktan sonra Bulgaristan’daki çalışma sürelerinin borçlandırma işlemini yapabilmeler için borçlanma talep dilekçesi ile beraber gereken yere gidip başvuru işlemlerini tamamlamalıdır.
 • Bulgaristan Hizmet borçlanma işleminin gerçekleşmesi için başvuruda bulunan Bulgaristan vatandaşları kendilerine gönderilen borç ödeneğini üç ay içerisinde ödemeleri gerekmektedir.

Bulgaristan’dan göç etmek zorunda kalan Bulgaristan vatandaşları yukarıda belirtilen şartları yerine getirdikleri zaman Türkiye’de emekli olabilme haklarını kolaylıkla elde edebilmektedir.

Bulgaristan Hizmet Borçlanmasından Vazgeçilme Durumu

Bulgaristan’dan göç etmek zorunda kalan Bulgaristan vatandaşları için SGK Bulgaristan Hizmet borçlanması imkânını ortaya koyarak göç edilmek için zorlanan vatandaşların Bulgaristan’da çalıştıkları süreleri borçlandırma işlemlerini yapabilmelerini sağlamaktadır. Bulgaristan Hizmet borçlanmasına başvurup işlemleri onaylanan vatandaşların zaman geçtikten sonra bu hizmetten yararlanmamak istemeleri gibi bir hakları da bulunmaktadır. Bulgaristan Hizmet borçlanması işlemlerinin yaptırılmasından sonra vazgeçilme durumunda Bulgaristan vatandaşlarının ödedikleri miktar faizsiz bir şekilde geri iade edilebilmektedir. Fakat bu hizmetten yararlanmaktan vazgeçen Bulgaristan vatandaşları emekli maaşlarını almaları için belli şartları artık yerine getiremez duruma gelebilmektedir.

Bulgaristan ve Türkiye Arasındaki Emeklilik Antlaşması Koşulları

1 Mayıs 1989 yılında Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye’ye zorla göç etmeleri konusunda belli muamelelerle karşı karşıya kaldıktan sonra Bulgaristan vatandaşlarının geldikleri yerden hakları olan emekli maaşlarını alabilmeleri için belirli şartlar doğrultusunda Türkiye ile bir anlaşma içerisine girmektedir. Aşağıda Türkiye ile Bulgaristan arasında belirlenen şartlar doğrultusunda Bulgaristan’dan göç eden Bulgaristan vatandaşları emekli maaşlarını alabilme hakkına sahip olabilmektedir:

 • Bulgaristan hükümeti 01.05.1989 yılından itibaren Türkiye’ye göç etmeleri için zorlanan Bulgaristan vatandaşlarına çalışma süreleri, malul olma, yaşlılık ve iş kazaları gibi sebepler doğrultusunda Bulgaristan Emeklilik Kanunu’na göre Türkiye’ye göç eden Bulgaristan vatandaşlarına emeklilik maaşlarını ödemektedir.
 • Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç edip emekli maaşı alacak kişiler hem Bulgaristan hem de Türkçe dilinden oluşturulmuş dilekçeler ve Bulgaristan tarafından verilen tüm belgeler ile beraber başvuru işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
 • Türkiye ve Bulgaristan arasında yapılan anlaşmaya göre Türkiye’ye gelmeleri için zorlanan Bulgaristan vatandaşları Türk vatandaşı olup oturdukları yerleri gösteren yerleşim belgelerini temin ederek emekli maaşı alabilmektedir.
 • Yapılan anlaşmaya göre Türkiye’ye göç etmeleri için zorlanan Bulgaristan vatandaşlarına Bulgaristan yetkilileri Türkiye Ziraat Bankası Sofya şubesi üzerinden her ay ödeme işlemlerini gerçekleştirmektedir.
 • Bulgaristan’dan emekli maaşı alan kişiler her yıl Ocak ve Temmuz aylarında hayatta yaşadıklarına dair raporları teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Bulgaristan’dan emekli maaşı alacak kişilerin ödeme miktarları Bulgaristan hükümetinin kararlarına göre oluşturulmaktadır.

Emeklilik Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Bulgaristan’dan emekli olacak kişilerin ne kadar emekli maaşları alacaklarını öğrenebilmeleri için belirli adımları uygulamaları gerekmektedir. Aşağıda Bulgaristan’dan emekli maaşı alacak kişilerin emekli maaşlarını öğrenebilmeleri için yapmaları gereken adımlar sırasıyla verilmektedir:

 • Bulgaristan vatandaşlarının emekli maaşlarını öğrenebilmeleri için ilk önce “https://www.turkiye.gov.tr/sgk-ne-zaman-emekli-olabilirim” internet sitesine giriş yapmaları gerekmektedir.
 • Daha sonra Bulgaristan vatandaşları karşılarına çıkan sorgu kısmından T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini girerek kimliklerini doğrulama işlemlerini tamamlamalıdır.
 • En son olarak ekrana gelen sayfada istenen emeklilik günü ve emeklilik yaşı gibi bilgiler tabloya yazılarak alınacak emeklilik maaşı internet üzerinden kolay bir şekilde öğrenilmektedir.

Bulgaristan’da Emeklilik Yaşı Kaçtı?

Bulgaristan’da emeklilik yaşı Bulgaristan kanunları tarafından erkekler için 65, kadınlar için ise 63 olarak belirlenmektedir. Bunun dışında sigortalı hizmet süreleri ise kadınlar için 37 yıl, erkekler için ise 40 yıl olarak karara bağlanmaktadır. Ayrıca Bulgaristan’dan emekli olacak Bulgaristan vatandaşlarının 15 yıl çalışma hayatlarının olmaları gerekmektedir.

Bulgaristan’da Emekli Olma Şartları

Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç etmeleri için zorlanan Bulgaristan vatandaşlarının Bulgaristan’dan emekli olabilmeleri için belli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Aşağıda bu şartlar detaylı bir şekilde açıklanmaktadır:

Maluliyetten Emeklilik;

 • 20 yaşına kadar sigortalılık süresine bakılmaksızın,
 • 25 yaşına kadar 1 yıl sigortalı olanlar,
 • 30 yaşına kadar 3 yıl sigortalı olanlar,
 • 40 yaşına kadar 7 yıl sigortalı olanlar,
 • 40 yaş üstü 10 yıl sigortalı olanlar,
 • Doğuştan görme engelli olan veya sigortalı olarak işe başlamadan önce görme özürlü olarak malul sayılanlardan hizmet şartı aranmamaktadır.

Ölümden Emeklilik;

 • Vefat eden çalışan veya emeklinin bakmakla yükümlü olduğu çocukları ile eşine ve anne-babasına emekli aylığı bağlanmaktadır.
 • Yaşayan eşlere normal emeklilikte istenen yaşından 5 yıl önce ölüm maaşı bağlanmaktadır.
 • Kendi çalışmalarından emekli olan Bulgaristan vatandaşlarına %20 artış verilmektedir.

Bulgaristan Emeklilik İçin İstenen Belgeler

Türkiye’ye göç etmek için zorlanan Bulgaristan vatandaşlarının Bulgaristan’dan emekli maaşlarını alabilmeleri için istenen belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir: Bu belgeler aşağıda ayrıntılı şekilde verilmektedir:

Türkiye’de Ödenecek Olan Bulgaristan Emekli Aylıklarının Ödenmesi İçin Yapılacak Başvurularda;

 • Dul kadının başka evlilik yapmadığı ve çocuklarının başkası tarafından evlatlık edinilmediğine dair beyanı,
 • 18 yaş üzerindeki yetimlerin eğitim kurumunda öğrenci olduğunu belgeleyen öğrenim belgesi,
 • Türkiye’de yapılan muayene sonucu düzenlenecek Sağlık Kurulu Raporu istenmektedir.

 Yaşlılık ve Malullük Aylığı Bağlanması için Yapılacak Başvurularda;

 • Çalışma sürelerinin gösterildiği hizmet belgesinin aslı, Bulgaristan İş Karnesi, Güvence Karnesi veya çalışma süresini belgeleyen başka bir belge,
 • Askerlik Süresi Belgesi,
 • Bulgar Uzman Doktorlar Komisyonu tarafından uzman kararı verilebilmesi için tefaruatlı tıbbi rapor,
 • İş Kazası raporu istenmektedir.

  Ölüm Aylıkları İçin Yapılan Başvurularda;

 • Ölüm Raporu,
 • Veraset İlamı,
 • Evlenme Cüzdanı,
 • Çocuğun Doğum Raporu,
 • 18 yaş üzerindeki yetimler için eğitim kurumunda öğrenci olduğunu kanıtlayan öğrenim belgesi gerekmektedir.

Bulgaristan Çifte Vatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bulgaristan Vatandaşlık Şartları

Bulgaristan Vize Başvuru Formu

İlgili Makaleler

7 Yorum

 1. Annem Bulgaristandan emekli maaşı alıyor ….onun yaşadığına dair evrak düzenlemem lazım ,bırtakım değişıkler olmuş eskisi gibi bilderme olmuyormuş .Ne yapmam gerekiyor bana yardımcı olursanız çok sevinirim.

 2. merhaba,
  bulgaristan’dan malulen emekli olmuş kişinin ölümü durumunda eşi(türkiye’de emekli)bulgaristan’dan maaşı almaya devam eder mi yoksa maaş kesilir mi lütfen bilgi verir misiniz?

 3. 1 mayıs 1991 de türkiye ye geldim.1 haziran 1991 de sgk lı olarak çalışmaya başladım.1973 doğumluyum.sgk gün ve yıl şartlarımı tamamladım.yaş bekliyorum. 1989 yılında bulgaristanda sigortam var. bu tarih türkiyede ilk sigorta girişim olurmu.? eğer olursa emekli olabiliyorum.

 4. Annem bu au emekli maaşını alamadı ankarayı aradık biz toplu hakde yaşam belgelerini gönderdik bizden kaynaklananan bir problem yok Bulgaristan göndermedi denildi .Neyapmamız gerekiyor .Bana Bulgaristanla irtibata geç dediler nereyi aramam gerekiyor .yardımcı olursanız sevinirim

 5. Annem Mart ayindan beri Bulgaristan emekli maasini alamiyor.Ankara ile gorustugumuzde artik yasam belgesi gondermenize gerek yok dediler. Sofya ile gorustum oyle bir sey yok. Belgeleri Ocak ve Temmuz aylarinda gondereceksiniz dedilr. En son Haziran da ve Temmuzda peş peşe yasam belgesi gonderdim.Bugun 10 Eylul Ziraat bankasina gittik maas yine yatmamis. Sebebi ne olabilir ve ne yapmamiz gerekecek. Cevap mail adresimede yazabilirsiniz.saygilar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu