Emeklilik

2020 Bulgaristan Emeklilik Yaşı ve Emekli Maaşı Ne Kadar?

Bulgaristan emeklilik yaşı ve emeklilik maaşı, 2020 itibariyle güncellenmiş olup maaş tutarı 412,28 leva olarak belirlenmiştir. Buna ek olarak yaş sınırı da erkek emekliler için 65 olurken kadınlar için 63 olarak belirlenmiştir.

Bulgaristan üzerinden emekli olma şartları oldukça ağır koşullar içermektedir. Kişilerin 15 yıl boyunca aktif bir biçimde çalışmaması halinde emeklilik hak edişleri bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra yaş kriteri olarak belirlenen sınırlar dışında emeklilik olanağı da bulunmamaktadır.

Türkiye’de göçmen olarak bulunmasının ardından Türkiye vatandaşlığı alan ve bununla birlikte Bulgaristan vatandaşlığı da bulunan kişilerin belirli şartları sağlamaları halinde Bulgaristan emeklilik olanaklarından yararlanma imkanları bulunmaktadır.

Bulgaristan Emekli Olmak İçin Hangi Koşullar Sağlanmalıdır?

Bulgaristan vatandaşlığı bulunanlar için tamamlanması gereken emeklilik koşulları şunlardır:

 • Yaş standardı olarak belirlenen erkekler için 65, kadınlar için 63 yaş sınırına ulaşılması gerekmektedir.
 • Aktif olarak 15 yıl boyunca çalışılmış olması gerekmektedir.
 • Türkiye’den Bulgaristan’a belirli nedenlerle gidilememiş olmasının belgelenmesi gerekmektedir.
 • Çift vatandaşlığın bulunması gerekmektedir.
 • Hem Bulgaristan kurumlarına hem de Türkiye kurumlarına ilgili durumu beyan eden dilekçe yazılması gerekli olmaktadır.
 • Türkiye’den emekli maaşının alınmadığının ispatlanması gerekmektedir.
 • Türkiye sınırları içerisindeki ikametgah durumunun belirlenmesi gerekmektedir.
 • Malulen emeklilik, ölüme bağlı emeklilik şartları da kendi içerisinde farklı kriterlere bağlı olarak emeklilik olanağı sunmaktadır.

Bulgaristan Emeklileri İçin Belirlenen Maaş Tutarları Nasıldır?

Bulgaristan aracılığıyla emekli olmak isteyenlere yönelik belirlenen tutarlar, hizmet borçlanması adı altında belirlenen borçlara göre değişmektedir. Hiçbir kesinti olmaması halinde 412 Leva ödenek alınabilmektedir.

Bulgaristan emekli maaşı tutarları, Bulgaristan hükümeti tarafından belirlenmekte olup yıllara göre güncellenmektedir. Maaş devamının sağlanabilmesi için yıl içerisinde iki defa ilgili kurumlara imza için gidilmesi gerekmektedir.

Bulgaristan’da Emekli Olmak İsteyenler İçin Hangi Evraklar Gereklidir?

Bulgaristan Vatandaşı olanlar için emeklilik hakkına yönelik ilgili kurumlarca istenen evraklar şunlardır:

 • Vatandaşlık durumlarına ilişkin belgeler
 • Emeklilik hakkının talebine ilişkin dilekçe
 • Bulgaristan üzerinden hangi şartlarda göç edildiğine ilişkin durum beyanı
 • İkametgah belgesi

Bulgaristan’da Emekli Olmak İsteyenler İçin Yaş Sınırı Nedir?

Bulgaristan Vatandaşı olarak emekli olmak isteyen erkeklerin herhangi bir maluliyet durumu olmaması halinde 65 yaşını tamamlamaları gerekmektedir. 65 yaş öncesinde yapılan başvurular geçersiz sayılmaktadır.

Aynı şartlar altında kadınlar için yapılan başvurularda yaş sınırı 63 olmaktadır. Fakat dul olma nedeniyle eşin emekli maaşının alınma durumunda herhangi bir yaş sınırı bulunmadığı bilinmektedir.

Bulgaristan emeklilik yaşı ve emeklilik maaşı Bulgaristan devleti tarafından belirlenmekte olan kriterlerdir. Bu kriterler, yıllara göre değişkenlik göstermektedir. Paylaşılan veriler 2020 yılı için güncel olarak belirlenen kriterler olmaktadır.

Bulgaristan’da Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir?

Bulgaristan vatandaşlarının maluliyet durumu nedeniyle emeklilik başvurusunda bulunmaları halinde şu şartları sağlamaları gerekmektedir:

 • Başvuru yapan kişinin 20 yaşında olması halinde, herhangi bir sigorta gün kriteri bulunmaksızın emeklilik imkanı tanınmaktadır.
 • 25 yaş itibariyle maluliyet durumu için 1 yıllık sigortalı çalışma şartı aranmaktadır.
 • 30 yaş için aranan sigorta prim ödenme şartı 3 yıl; 40 yaş için aranan şart ise 7 yıllık sigorta ödemesi olmaktadır.
 • 40 yaşından büyük olan bir vatandaşın malulen emekli olması için 10 yıllık sigorta ödemesinin bulunması gerekmektedir.
 • Vatandaşların doğuştan görme özürlü olmaları halinde ise herhangi bir yıl şartı aranmadan emeklilik olanağı sunulmaktadır.

Bulgaristan’da Ölüm Dolayısıyla Emeklilik Maaşı Nasıl Alınır?

Bulgaristan emeklilik kriterlerinin ölüm dolayısıyla alınması şu şartlar ile mümkün olmaktadır:

 • Ölüm durumu gerçekleşen vatandaşın eş ya da çocuklarına maaş hakkı verilmektedir.
 • Emeklilik maaşı öncesinde verilen ölüm maaşının beş yıl süre ile sürdürülmesi gerekmektedir.
 • Başvuru yapan eş ya da evlat Bulgaristan üzerinden emekli ise emekli maaşı üzerinden yapılan %20 zam oranı ile yansıtma yapılmaktadır.

Bulgaristan’da Emekli Olacaklar İçin Maaş Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Hem Bulgaristan hem de Türkiye vatandaşı olması halinde Bulgaristan emekliliği talep eden vatandaşların emeklilik durumlarına ilişkin sorgulamalar ya da maaş hesaplamaları, www.turkiye.gov.tr adresi ile bilinen E-devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır.

Sistem üzerinden SGK hizmetleri içerisindeki emeklilik yaşı hesaplama sayfasına girilerek işlem yapılması gerekmektedir. Sistem içerisinde T.C kimlik numarası ile gerekli sorgulamaların yapılması mümkün olmaktadır.

Sorgulama yapılması için başvuru sürecindeki vatandaşın emeklilik sürecine ilişkin prim günü sayısını ve yaş durumunu sisteme girmesi halinde maaş hesaplamaları otomatik olarak yapılabilmektedir.

Türkiye ve Bulgaristan Üzerinden Çift Emeklilik Mümkün Müdür?

Çift vatandaşlık hakkı olanlar için emeklilik durumunda da çift hak doğması beklenmektedir. Fakat her iki ülke tarafından da belirlenen emeklilik şartlarının sağlanması mümkün olmamaktadır. Bu sebeple emeklilik hakkı için tek bir tercih yapılması gerekmektedir.

Emeklilik hakkının doğması için sigorta prim günlerinin tamamlanması en önemli emeklilik şartlarının arasında yer almaktadır. Her iki ülkede de istenen süre boyunca çalışmak mümkün olmadığı için çift emeklilik söz konusu olmamaktadır.

Bulgaristan ve Türkiye Emeklilik Denkliği Hangi Şartlarda Sağlanmaktadır?

Türkiye ve Bulgaristan arasında yapılan emeklilik anlaşması şu şartları içermektedir:

 • Bu başvurular yalnızca 1 Mayıs 1989 tarihi itibariyle göç eden Bulgaristan vatandaşları için geçerli olmaktadır.
 • Başvurular için her iki ülkenin de emeklilik süreçleri ile ilgilenen birimlerine dilekçe yazılması gerekmektedir.
 • Başvuruda bulunan vatandaşların zorunlu göç kapsamında geldiklerini belirtmeleri gerekmektedir.
 • Başvuruda bulunan kişilerin aktif olarak Türkiye’de ikamet ediyor olmaları gerekmektedir.
 • Bulgaristan tarafından emeklilik ödemelerinin Ziraat Bankası Sofya şubesine yapılması gerekmektedir.
 • Yılda iki defa emekli maaşı alan kişilerin rapor ile bilgi güncellemesi yapmaları gerekmektedir.
 • Bulgaristan tarafından belirlenen emeklilik kriterlerinin sağlanması gerekmektedir.

Bulgaristan Emeklileri İçin Hizmet Borçlanması Nedir?

Hizmet borçlanması, Bulgaristan vatandaşları özelinde çalışılamayan günlerin karşılanması olarak bilinmektedir. Bu borçlanma durumu yalnızca zorunlu göç yapan vatandaşlara yönelik sunulan bir olanak olarak bilinmektedir.

Hizmet borçlanması olanaklarından yararlanabilmek için kişilerin Bulgaristan sınırları içerisinde ikamet etme zamanlarında hizmette bulunduklarına ilişkin çalışma durumunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

Bulgaristan Emeklilerine Yönelik Hizmet Borçlanması Hangi Koşullara Bağlıdır?

Hizmet borçlanması olanaklarından yararlanmak isteyen müşterilerin belirli kriterleri sağlamaları gerekmektedir. Bu kriterlerin sıralaması şu şekilde olmaktadır:

 • En son 2008 yılında Türkiye’ye göç edilmiş olması gerekmektedir.
 • Göç durumunu 1989 yılındaki zorunlu göç kapsamına girmesi gerekmektedir.
 • Türk vatandaşlığı zorunluluğu bulunmaktadır.
 • İkametgah yerinin Türkiye olması germektedir.
 • Türkiye’den maaş alınmadığının belgelenmesi gerekmektedir.
 • Bulgaristan’daki çalışma durumunun belgelenmesi gerekmektedir.
 • Borçlanma durumuna ilişkin dilekçe ile başvuru yapılması zorunlu tutulmaktadır.
 • Borç ödeneği olarak belirlenen tutarın maksimum üç ayda ödenerek borç açığının kapatılması gerekmektedir.

Bulgaristan Hizmet Borçlanması Geri Alınabilir Mi?

Bulgaristan hizmet borçlanması, bir hak olarak Bulgaristan vatandaşlarına verilmektedir. Bu hakkın kazanılması için öncelikle başvuru onayı gerekli görülmektedir. Başvuru sonrasında belirlenen tutarın ödenmesi halinde vazgeçme durumu da mümkün olmaktadır.

Hizmet borçlanmasının iadesi herhangi bir faiz uygulaması olmadan yapılabilmektedir. Fakat iade durumunun sonrasında borç ödeme işlemi gerçekleşmediği için Bulgaristan emeklilik yaşı ve emeklilik maaşı sorgulamaları yapılamamaktadır.

Hizmet borçlanması olarak belirlenen tutarın beyan edilmesinin ardından üç ay içerisinde ödeme yapılmaması, vazgeçme olarak değerlendirilmediği için yeniden başvuru yapıldığında yeni ödeme tutarı oluşturulabilmektedir.

 

Bulgaristan Çifte Vatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bulgaristan Vatandaşlık Şartları

Bulgaristan Vize Başvuru Formu

Erhan KAÇAR

20 yıllık muhasebecilik ve sgk uzmanlığı, 10 yıllık mali müşavirlik deneyimi ile yıllardır SGK, Emeklilik, Bağkur, Engelli Hakları ve diğer kategoriler için deneyimlerimi sizlerle paylaşarak içerikler üretmeye çalışıyorum. Siz değerli okurlarımızın doğru bilgiye ulaşması için Editör ve Danışma ekibimizle kaliteli ve en güncel içeriklerle yolumuza devam ediyoruz. Sitemizi takip edin ve doğru bilginin adresinde kalın.

İlgili Makaleler

10 Yorum

 1. Bulgaristan nin emekli maaşına bakmayın almanya’nın emeklilik yaşına ve aldığı maaş lara bakın ben 2006 yılında 5022 günde emekli oldum maaşım asgari ücretten az 2030 tele asgari ücretli 2304 tele alıyor 2013 yılında asgari ücretlidir 200 tele fazla alıyordum 2 senedir sgk emekli maaşım asgari ücretli den düşük benim gibi 8 milyon emekli asgari ücretlidir düşük maaş aliyor önce bunu duzeltsinler

 2. Merhaba
  Babam 1954 doğumlu bulgaristanda askerlik hizmeti hariç 14yol çalışmış emekli olması için askerlik günlerini borçlanabilerek emekli olabilir mi yada eksik günlerini burçlanarak emekli olabilir mi yardımcı olursanız sevinirim

 3. Merhaba.Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç ederken 13 yaşındaydım,babam vefat ettiği için yetim aylığı alıyordum.En son lisedeyken Bulgaristan’dan yetim maaşımı almıştık topluca.Sonra üniversite de okudum fakat Bulgaristan’a pek gidemediğim ve kanunları bilmediğimiz için 5 senelik üniversite senelerim için yetim maaşımı almamıştık.Bu 5 sene için şimdi geriye dönük olarak bu parayı alabiliyor muyum acaba?(1995-2000 yılları arasında üniversite öğrencisiydim.Durumum pek iyi olmadığı için alınabiliyorsa almak isterim çünkü.

 4. Annem Bulgaristandan emekli maaşı alıyor ….onun yaşadığına dair evrak düzenlemem lazım ,bırtakım değişıkler olmuş eskisi gibi bilderme olmuyormuş .Ne yapmam gerekiyor bana yardımcı olursanız çok sevinirim.

 5. merhaba,
  bulgaristan’dan malulen emekli olmuş kişinin ölümü durumunda eşi(türkiye’de emekli)bulgaristan’dan maaşı almaya devam eder mi yoksa maaş kesilir mi lütfen bilgi verir misiniz?

 6. 1 mayıs 1991 de türkiye ye geldim.1 haziran 1991 de sgk lı olarak çalışmaya başladım.1973 doğumluyum.sgk gün ve yıl şartlarımı tamamladım.yaş bekliyorum. 1989 yılında bulgaristanda sigortam var. bu tarih türkiyede ilk sigorta girişim olurmu.? eğer olursa emekli olabiliyorum.

 7. Annem bu au emekli maaşını alamadı ankarayı aradık biz toplu hakde yaşam belgelerini gönderdik bizden kaynaklananan bir problem yok Bulgaristan göndermedi denildi .Neyapmamız gerekiyor .Bana Bulgaristanla irtibata geç dediler nereyi aramam gerekiyor .yardımcı olursanız sevinirim

 8. Annem Mart ayindan beri Bulgaristan emekli maasini alamiyor.Ankara ile gorustugumuzde artik yasam belgesi gondermenize gerek yok dediler. Sofya ile gorustum oyle bir sey yok. Belgeleri Ocak ve Temmuz aylarinda gondereceksiniz dedilr. En son Haziran da ve Temmuzda peş peşe yasam belgesi gonderdim.Bugun 10 Eylul Ziraat bankasina gittik maas yine yatmamis. Sebebi ne olabilir ve ne yapmamiz gerekecek. Cevap mail adresimede yazabilirsiniz.saygilar

  1. Merhaba,

   Türkiyede ki evrak tahsis numarası için bu linki kullanabilirsiniz : https://uyg.sgk.gov.tr/EvrakArama/
   Bulgaristanda ki tahsis numaranız için, bulgaristan sigorta kurumu ile görüşmeniz gerekiyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu