Emeklilik

Yüksek Emekli Maaşı Nasıl Alınır, Maaşınızı Yükseltin

yuksek emekli maasi nasil alinir yontemleri neler

Yüksek emekli maaşı almak için emekli maaşı hesaplamasında etkili olan faktörlerin maaşa etkilerini artıracak önlemler alınması gereklidir. Yüksek emekli maaşı almak isteyenlerin öncelikle prime esas kazançlarının yüksek olması gereklidir. Emekli maaşlarının hesaplanmasında en etkili olan ve prim gün sayısı daha az olan birinden bile daha fazla maaş alınmasını sağlayan yöntemdir.

Emekli maaşının yüksek olmasını isteyenlerin emekli olmadan önceki en az 7 senelik süreçte emekli maaşını yükseltmek için yapılabilecekleri uygulamaya başlamaları gereklidir. Emeklilik dilekçesinin yılın hangi ayında verildiği gibi küçük detaylar bile emekli maaşının hesaplanmasında etkilidir. Sigortalı olunan tarihlere göre emekli maaşlarının hesaplaması değişiklik gösterdiği için bağlı bulunulan sigorta koluna ve sigortalı olunan yıllara göre özel formüller ile maaş hesaplaması yapılmalıdır.

Yüksek Emekli Maaşı Almak İçin Önemli Kriterler Nelerdir?

Emekli aylığını artıran kriterler; yaşa, sigortalının statüsüne, çalışılan sektöre, hangi tarih aralığında sigortalı olduğuna, prim gün sayısına, prim ödemelerinin hangi tutar üzerinden yapıldığına göre değişiklik gösterir. Emekli maaşının belirlenmesindeki en önemli kriter, brüt maaştır. Brüt maaşın yani prime esas kazancın yüksek olması, emekli aylığının da yüksek olmasını sağlar. Dolayısı ile brüt maaşı yüksek olan bir sigortalı prim gün sayısı az olsa bile prim gün sayısı daha fazla olan kişiden daha yüksek maaş alabilir.

Yüksek Emekli Maaşı Almak İçin Yapılabilecekler Nelerdir?

Emekli aylığını yükseltmek için yapılabilecekler aşağıdaki gibidir:

 • Emeklilik dilekçesinin enflasyon zamlarından sonra verilmesi, emekli maaşını yükseltir.
 • Tavan tutardan borçlanma yapılması emekli aylığını artırır.
 • Belirli bir yaştan sonra çalışmaya devam edildiğinde, emekli maaşı daha yüksekten hesaplanır.
 • Emeklilikten önceki 3.5 sene boyunca primler tavandan ödenirse, emekli maaşı yükselir.
 • Ek işte çalışmak emekli maaşını artırır.
 • Maaş bordrosunda gerçek maaşın yer alması daha yüksek emekli aylığı alınmasını sağlar.
 • Bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı fazla olanların emekli aylıkları daha fazla olur.
 • İşverenin yaptığı haksızlıklara karşı hizmet tespit davası açmak emekli maaşını yükseltir.
 • Bağlı bulunulan sigorta koluna göre emekli maaşının hesaplanması farklılık gösterir.
 • Prim gününü doldurduktan sonra çalışmaya devam etmek, yüksek emekli aylığı almayı sağlar.

Yüksek Emekli Maaşı Almak İçin Emeklilik Dilekçesi Ne Zaman Verilmelidir?

Yüksek emekli maaşı için dilekçe verme zamanı, enflasyon rakamlarına göre belirleneceğinden bu rakamların netleşmesini bekledikten sonra dilekçenin verileceği zamana karar verilmelidir. Emeklilik için dilekçe verildikten sonra dilekçenin verildiği yılın ocak ayındaki katsayı ile prime esas kazançlar üzerinden hesaplama yapılır. Yılın ilk yarısında dilekçe vererek emekli olanların maaşlarına ocak ayındaki enflasyon artışı yansıtılırken yılın ikinci yarısında emekli olanlarınkine temmuz enflasyon artışı da yansıtılır. Dolayısı ile 2022 senesi aralık ayında emeklilik için dilekçe verildiğinde, 2022 senesine ait güncelleme katsayısı ile 2023 ocak ayı maaşı hesaplanır.

Yıl sonu enflasyon oranı hesaplandıktan sonra eğer büyüme rakamı eksi olur ise, bu durumda emekli olmak isteyen sigortalının dilekçesini aralık ayında vermesi daha doğrudur. Ancak büyüme rakamı artı ise, dilekçenin ocak ayında verilmesi daha doğrudur. Bu sayede daha yüksek tutarda emekli maaşı alabilmek mümkün olur.

Yüksek Emekli Maaşı ve Kıdem Tazminatı Almak İçin Emeklilik Dilekçesi Ne Zaman Verilmelidir?

Kıdem tazminatının tavan ücreti her sene ocak ve temmuz aylarında zam aldığı için bu zamdan yararlanabilmek için aralık ayı yerine ocak ayında emeklilik dilekçesinin verilmesi daha doğrudur. Yüksek emekli maaşı almak için doğru dilekçe verme zamanını belirlemek kadar kıdem tazminatının da yüksekten hesaplanması için doğru zamanı belirlemek önemlidir.

Borçlanma Yaparak Emekli Maaşının Yüksekten Hesaplanması Nasıl Sağlanır?

Borçlanma ile emekli aylığını yükseltmek için borçlanma tutarının tavandan ödenmesi gereklidir. Borçlanma tutarı ne kadar yüksekten ödenir ise, emekli maaşı da o kadar yüksek olur. Aynı zamanda 2000 senesinden önce borçlanma yapılabilecek prim günleri de sonrasındakilere göre emekli maaşı üzerinde daha etkilidir. Askerlik, doğum ya da yurtdışı borçlanmalarını yüksekten ödeyerek emekli maaşlarını %70 oranına kadar artırabilmek mümkündür.

Yüksek Emekli Maaşı Almak İçin Emeklilik Yaşının Önemi Nedir?

Emekli yaşına göre emekli aylığının yükselmesi mümkündür. Emekli olunan yaş yükseldikçe, çalışılan her yıl için emekli maaşları da yükselir. Kadınlar 50 ve erkekler 55 yaşından sonra sigortalı olarak çalışmaya devam ederlerse, çalıştıkları her sene için emekli maaşları %1 oranında artar. Dolayısı ile kadınların 55 yaşında emekli olmaları aylıklarına %5 ve 60 yaşında emekli olmaları da %10 oranında artış sağlar.

Son 3.5 Senenin Kazancı Tavandan Bildirilirse Emekli Aylığı Yükselir Mi?

Son 3.5 senenin tavandan ödenmesinin emekli maaşına etkisi göz önüne alındığında; son 3.5 senenin yani 1.261 günün kazancının tavandan bildirilmesi, emekli maaşının ortalama 1200 – 1500 TL arasında artış göstermesini sağlar. Bu durum 1.261 gün kuralı olarak da isimlendirilir. 4/A ya da 4/B sigorta kolundan emekli olunması fark etmeksizin geçmiş dönem asgari ücretten bildirilmiş olsa dahi, son 3.5 sene içerisinde tavandan ödeme yapılan her ay ortalama 15-20 TL’lik artış sağlar.

Dönemin asgari ücretinin 7.5 katına kadar prim ödemesi yapma imkanı tanınır. Dolayısı ile primlerini tavandan ödemek isteyenlerin prim ödemesinin ait olduğu dönemin asgari ücretinin 7.5 katını baz almaları gereklidir.

Yüksek Emekli Maaşı Almada Ek İş Sigorta Primlerinin Etkisi Nedir?

Ek işte çalışanların emekli aylıklarının yükselmesi için ek işlerinin sigorta priminin ödenmesi gereklidir. Ek işte çalışanlar ikinci işleri için sigortanın faydası olmadığını düşünerek sigorta yaptırmaya önem vermezler. Ancak ek iş için sigorta prim ödemesi yapıldığında, SGK’ya bildirilen matrahta artış olur ve buna bağlı olarak da yüksek emekli maaşı almak mümkün olur. Örnek vermek gerekir ise; 4.000 TL brüt maaş ile çalışma hayatına devam edenler 2.000 TL brüt ücret ile de ek iş yapmaya devam ediyorlarsa, emekli maaşları %50 oranında artış gösterir. Ek işlerinden aldıkları ücret 1000 TL ise, emekli olduklarında maaşları %25 oranında artar.

Maaş Bordrosunda Gerçek Aylığın Yazması Emekli Maaşını Yükseltir Mi?

Gerçek maaşın bordroda olmasının emekli aylığına etkisi göz önüne alındığında; emekli maaşının hesaplanmasındaki en önemli faktör aylık kazanç olduğundan, gerçek maaşın bordroda olması da emekli maaşını yükseltir. Daha yüksek tutarda maaş aldığı halde bordrosunda maaşı aylığından daha düşük ve hatta asgari ücretten gösterilenler, bu duruma itiraz etmelidirler. Ayrıca ikramiye, prim, kira yardımı gibi düzenli olarak yapılan ek ödemelerin de brüt kazanca dahil edilmesinin sağlanması gereklidir.

Yüksek Emekli Maaşı Almak İçin Bakmakla Yükümlü Olunan Kişilerin Belirtilmesi İşe Yarar Mı?

Bakmakla yükümlü olunan kişilerin emekli aylığına yükseltici etkisi vardır. Emeklilik için başvuru yapılan dönemde tahsis formu doldurulurken eğer bakmakla yükümlü olunan kişiler kısmında eş ve çocuk olursa ve hatta birden fazla çocuk olursa maaş hesaplaması da buna göre yapılır. Aylık bağlama oranı daha yüksekten hesaplanır

Hizmet Tespiti Davasıyla Yüksek Emekli Maaşı Alınabilir Mi?

Hizmet tespiti davasıyla emekli aylığını yükseltmek için sigortalının işyerinde sigortasının yapılmamış olması, geç yapılması ya da kazancının gerçek maaşından daha düşük bildirilmiş olması gereklidir. Bu durumlardan en az biri yaşandığında, sigortalıya hizmet tespiti davası açma hakkı doğar. Haksızlığa uğramış olanlar bu dava ile daha yüksek tutarda emekli aylığı almaya hak kazanırlar.

Bağ-Kur’dan SSK’ya Geçerek Emekli Maaşı Artırılabilir Mi?

4B’den 4A’ya geçerek emekli aylığını artırmak mümkündür. Emeklilik dönemi için SSK Bağ-Kur’a göre daha avantajlıdır. Özellikle 2000 yılı öncesinde sigorta prim ödemesi bulunanların emekli olmadan önce Bağ-Kur sigorta kolundan SSK sigorta koluna geçmesi, emekli maaşlarının ortalama %15-20 oranında artması anlamına gelir.

Sigortalının emekli olmadan önceki son 7 sene içerisinde bağlı olduğu sigorta kolu, emekli maaşının hesaplanmasında önem taşır. Ancak 2008 senesinden sonra sigorta girişi yapılmış olanların emekli maaşı hesaplamaları son 7 yılda bağlı oldukları sigorta kolu üzerinden değil, tüm çalışma süreleri üzerinden yapılır. Son 7 senelik sigortalılık sürelerini aralıklı olarak çalışarak doldurmuş olanlar, son 7 sene içerisindeki 1.261 günü hangi kurumda çalışarak geçirmişlerse o kurum üzerinden emekli olurlar.

Örnek vermek gerekir ise; 2000 ile 2004 yılları arasında ve 2014 ile 2017 seneleri arasında farklı sigorta kollarında çalışarak emekli olmuş olan sigortalı, 2000 ile 2004 seneleri arasında 4 senelik prim ödemesi bulunan sigorta kolundan emekli olur. Eğer son 7 sene içerisinde her iki sigorta kolunda çalışılan süre de eşit ise, emekli olmadan önce çalışılan son sigorta koluna bakılır. 2008 senesinin ekim ayından sonra sigortalı olanlar için ise bütün çalışma hayatlarında hangi sigorta kolu üzerinden daha fazla prim ödemesi yaptıkları önemlidir.

Emeklilik İçin Gerekli Prim Gününü Doldurduktan Sonra Çalışmaya Devam Edenler Emekli Maaşlarını Nasıl Yükseltir?

Primini tamamlayanların çalışmaya devam ederek emekli aylıklarını artırmaları için tavandan kazanç bildirmeleri gereklidir. Her sigortalı için aylık olarak yüksekten kazanç bildirmek mümkün olmadığı için tavandan 5 gün gün ödeme yapılmalıdır. Prim gün sayısını doldurduktan sonra tavandan 5 gün prim ödemesi daha yapıldığında, emekli maaşı daha yüksekten bağlanır.

Sigortalı Olarak Çalışılan Yılların Emekli Maaşına Etkisi Nedir?

Sigorta primi ödenen senelere göre emekli maaşının değişmesi, büyüme hızının emekli aylığına dahil edilme oranının değişmesinden kaynaklanır. 2000 yılı öncesi, 2000 ile 2008 yılları arası ve 2008 yılı sonrası olmak üzere üç dönem üzerinden emekli aylıklarının hesaplaması yapılır. 2000 ile 2008 seneleri arasında ödenen primler için büyüme hızının tamamı emekli aylığına eklenir.

2008 senesinden sonra ödenen primler için ise büyüme hızının %30’u eklenerek maaş hesaplaması yapılır. Dolayısı ile 2008 senesinden sonra çalışma hayatı olanların emekli aylıkları öncesinde prim ödemesi olanlara göre daha düşük olur. Yüksek emekli maaşı almak için özellikle 2008 senesinden önceki süreyi borçlanma imkanı olanların tavandan borçlanma yapmaları bu yüzden tavsiye edilir.

Maaşı Düşündüğünden Daha Düşük Hesaplananlar Ne Yapmalıdır?

Düşük maaş bağlananların maaşlarını yükseltmeleri için Sosyal Güvenlik Kurumu’na dilekçe vermeleri gereklidir. Maaşlarının düşük olduğuna dair dilekçe vererek emekli aylıklarının yeniden hesaplanmasını isteyebilirler. Yüksek emekli maaşı almak için verdikleri dilekçe sonrasında yapılan incelemelerde haklı görülürlerse, emekli maaşları yükseltilir. Emekli aylıklarının hesaplanması oldukça farklı değişkenlere bağlı olduğu için sigortalıların kendilerinin hesaplamaları ile SGK’nın hesaplamalarının uyuşmaması normaldir.

Emekliler İşsizlik Maaşı Alabilir Mi?

Askerlik Borçlanması Emeklilik Tarihini Nasıl Etkiler?

Emekliler Tekrar Çalışırsa Maaşı Kesilir Mi?

Shares:

11 Yorumlar

 • G.Mecit
  01.11.2017

  Cevabınıza teşekkür ederim,
  Ancak ikinci kez emekli olmak için değil, mevcut emekliliği durdurup yeniden başlatmaktan bahsetmiştim. Tüm sigorta kollarına tabi olarak çalışırsam emekli maaşım kesiliyor, 3-5 sene sonra işten çıkınca maaşı tekrar bağlatabiliyorum. Tekrar bağlanacak maaşa son çalıştığım ücretlerin ne kadar etkisi olur? Prim gün değil kazanç esas alınırsa son çalışacağım yıllar yüksek kazanç ile tekrar bağlanacak maaşımın yükselmesine faydalı olur mu? Yani maaşımı kestirerek çalışmaya değer mi?
  Teşekkürler, kolay gelsin.

  Cevapla
 • Fulya KAYIŞOĞLU
  24.10.2017

  Merhabalar; ben 21/5/1972 doğumluyum. 01/8/1990 yılında sigortalı çalışmaya başladım. arada boşluklarım olmakla birlikte son 13 yıldır kesintisiz sigortam ödeniyor. Son 5 yıldır da brüt maaş üzerinden ssk ödenmekte. 2019 Mayıs ayında yaşımı doldurarak emekliliğe hak kazanacağım inşallah. Şuan toplam 7300 prim günüm var. Emekli olacağım zaman tahminen ne kadar maaş bağlanır. Yüksek maaş bağlanabilmesi için şuan yapabileceğim bir şey var mı, 1 yıl daha çalışsam ve 30 yıl üzerinden emekli olsam maaş fark eder mi?Teşekkür ederim.

  Cevapla
 • OSMAN AÇIKGÖZ
  22.10.2017

  ben emekli oldum emekli maasım düsük 1107 tl suan özel şirkette çalısıyorum bu emekli maaşımı nasıl yükseltebilirim bu konuda yardımcı olurmusunuz aldığım emekli maaşı asgari ücret bile değil maaşımı emekli maaşımı yükseltmem için neyapmalıyım bu maaşla 4 nüfuslu bir aileyi idare etmeye çalışıyorum saygılarımla
  Kimlik no……..
  sigorta no,,,,,,,,,

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   24.10.2017

   Merhaba,

   Maalesef emekli maaşınızı emekli olduktan sonra yükseltme şansınız yok. Hükümetin verdiği zamlar haricinde…

 • OSMAN AÇIKGÖZ
  22.10.2017

  ben emekli oldum emekli maasım düsük 1107 tl suan özel şirkette çalısıyorum bu emekli maaşımı nasıl yükseltebilirim bu konuda yardımcı olurmusunuz aldığım emekli maaşı asgari ücret bile değil maaşımı emekli maaşımı yükseltmem için neyapmalıyım bu maaşla 4 nüfuslu bir aileyi idare etmeye çalışıyorum saygılarımla

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   26.10.2017

   Osman Bey merhaba,

   Söylediklerinize katılıyoruz. Ancak maaş bağlandıktan sonra maalesef emekli maaşını yükseltme şansınız yok. Çalışırken asgari ücrette gösterilen maaşların sonucunda bağlanan maaşlar bu rakamlar civarında oluyor.

 • G.Mecit
  10.10.2017

  Merhaba, Ağustos 2017 de emekli oldum. 49 yaşındayım. Tekrar çalışmaya başlayacağım. Emekli maaşımı kestirerek ne kadar süre çalışmalıyım ki tekrar emekliliğe başvura bileyim?
  Tekrar bağlanacak maaşımın yükselir mi? yükselmesi için ne kadar süre ve ne kadar ücret almam gerekir?
  Teşekkürler.

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   11.10.2017

   Merhaba,

   Emekli olduktan sonra ikinci kez emekli olma hakkınız bulunmamaktadır.

 • Fatma
  22.04.2017

  Ben 10.03.1971 dogumluyum Isvicre de bulunan calisma sürelerimi Türkiye ye transfer ederek emeklilik basvurusunda bulundum 01.10.1991 / 02.09.2015 süreleri icerisinde gecen 8612 günlük calisma süresi ödemesi yaptim emekliligim icin 5525 gün yetmekte ben fazladan 3087 gün ödeme yaptim tam olarak ne zaman emekli olurum ve fazladan ödedigim 3087 gün emekli maasima ne kadarlik bir etki eder tesekkürler.

  Cevapla
 • Edalet külcü
  05.02.2017

  Ben 06.07.1957 dogumluyum Almanyada yaşıyorum 2010 da türkiyeden emekli oldum ssk dan 1100 tl ile emeklim başladı şimdi 1700 tl ben almanyada 28 sene çalışdım ama türkiyede 15 sene üzerinden emekli oldum birde almanyada meslekli çalışdım maaşımı yükseltmek için neler yapmam lazım bilgi verebilirmisiniz.Şimdiden çok teşekkürler

  Cevapla
  • SGK Merkezi
   05.02.2017

   Türkiye’deki emekli maaşı kişinin adına yatırılan prim ve prime esas kazançlar dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Emekli maaşı bağlandıktan sonra, emekli maaşının yükseltilmesi yönünde şu an itibari ile bir işlem bulunmamaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir