ref: refs/heads/v3.0
emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Çeyiz Parası Başvuru Şartları, Ne Zaman Yatar

Çeyiz Parası Başvuru Şartları, Ne Zaman Yatar
SSK
16.08.2022

Çeyiz parası başvuru, resmi nikahın ardından yapılmalıdır. Kişiler, resmi nikahtan  sonra zaman aşımına dikkat ederek bu destekten yararlanabilmektedir. Yetim kızların borçsuz bir şekilde evlenmesini hedefleyen bu destek ile kişilerin evlenirken borç yükü altına girmemesi, evliliğin rahat bir şekilde gerçekleşmesi hedeflenir.

Dolayısıyla kızın anne ve babasından yetim maaşı alması şartı, bu yardımın talep edilmesi sırasında aranmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen destekte toplu para alımı sağlanmaktadır. Evliliğin devam etmesi durumunda kişi çeyiz parasına başvuru yapmamışsa, zaman aşımı durumunda başvuru hakkı yanar.

Çeyiz Parası Başvuru Adımları

Çeyiz parası alırken yapılacak işlemler şu şekildedir:

 • Çeyiz parası resmi nikahtan sonra verilir. Bu nedenle ilk adım resmi nikahın kıyılmasıdır. Sadece dini nikah olması durumunda, şahit sayısına ya da kişilerin gerçekten evlilik hayatı yaşayıp yaşamamasına bakılmaksızın çeyiz parası alınamaz.
 • Kişilerin bekarlıklarında yetim maaşı alıyor olması gerekmektedir. yetim maaşının kesilmesinin tek nedeni evlilik olmalıdır.
 • Çeyiz parasının başvuruları direkt olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılır. Online olarak başvuru yapma imkanı bulunmamaktadır.
 • Çeyiz parasının başvurusu sırasında kişilerden bir form doldurmaları istenmektedir. Doldurulan form sayesinde kişinin evliliği de tescillenerek çeyiz parası almasına karar verilir. Ayrıca başvuru sahiplerinin formu teslim ederken yanlarında gerekli belgeleri de bulundurması gerekmektedir.

Çeyiz Parasına Başvururken Hangi Evraklar İstenir?

Çeyiz parası başvurusu için istenen belgeler şu şekilde sıralanabilir:

 • Başvuru sırasında doldurulan form, ‘Evlilik Ödeneği Talep Dilekçesi’ olarak belirlenmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu binalarından alınabilecek bu dilekçe, alındığı yerde doldurulur, eve getirilmez. Dilekçenin bir örneği Sosyal Güvenlik Kurumu resmi sitesinde bulunur. Kişiler, buradan çıktı alarak dilekçeyi daha önceden inceleme fırsatı bulmuş olabilirler.
 • Dilekçe üzerinde tahsis kodu denen bir bölüm bulunmaktadır. Bu bölüme kişinin almakta olduğu yetim maaşına ait SGK kodu girilmektedir.
 • Dilekçe üzerinde verilen soruların tam yanıtlanması gerekir. Dilekçede kişilerin sicil tahsil numarası gibi detaylı SGK işlem kodları istenmektedir.
 • Dilekçenin sonuna, başvuru sahibi tarafından doldurulduğuna dair imza atılması gerekmektedir. imzasız dilekçeler geçerli kabul edilmez.
 • Başvuru sahiplerinin yanında T.C. kimlik belgeleri bulunmalıdır.
 • Kişilerin sahip oldukları nikah cüzdanı, başvuru sırasında yanlarında olmalıdır.

Çeyiz Parası Ne Zaman Alınır?

Çeyiz parasının alınma zamanı 5 yıl olarak belirlenmiştir. Kişiler, resmi nikahlarının kıyılmasının ardından 5 yıl içerisinde çeyiz parası alma talebinde bulunabilmektedir. Bu yıllar içinde kişinin çocuğunun olması gibi değişiklikler önemli değildir. Ancak kişi bu 5 yıllık süreyi geçirirse, çeyiz parası alma hakkı sona erer. Ayrıca bahsedilen 5 yıllık süre, resmi nikahın kıyıldığı gün başlamaktadır.

Kimler Çeyiz Parası Alabilir?

Çeyiz parası alabilecek kişiler şu şekilde sıralanabilir:

 • Anne, baba ya da her ikisi birden vefat etmiş olan kişiler bu destekten yararlanır.
 • Ölen anne babası sigortalı olan kişiler bu desteği alabilmektedir. Anne babası sigortalı değilse, kişi bu parayı alamaz.
 • Anne ya da babasından; ya da ikisinden de yetim maaşı alan kişiler bu desteğe başvurabilir. Yetim maaşı alma önünde engel varsa, aynı engel bu  paranın alımında da ortaya çıkacaktır.
 • Evlenerek bu parayı almak isteyen kişinin, evlilik öncesinde bildirimde bulunması gerekmektedir. evlilik tarihinden önce yapılacak bildirim ile işlemlerin hızlandırılması sağlanmaktadır.
 • Evlenen kızın herhangi bir yüz kızartıcı suça karışmamış olması gerekmektedir.
 • Formların hatasız olarak doldurulması şartı bulunmaktadır.
 • Evlenen kişi kadın olmalıdır. Çeyiz parasını sadece kadınlar alabilir.

Çeyiz Parası Ne Kadardır?

Çeyiz parası ne kadar, kişinin aldığı yetim maaşının oranına göre belirlenmektedir. Yetim maaşının miktarına göre kişiye verilecek çeyiz parasına karar verilir. çeyiz parası, alınan yetim maaşının miktarına göre belirlenir. Kişilerin aldıkları maaş tutarının katları, çeyiz parası olarak verilir.

Çeyiz Parası Nasıl Hesaplanır?

Çeyiz parası hesaplaması alına yetim aylığının 12 ya da 24 katı alınarak yapılmaktadır. Bu süreçte kız çocuklarının başvuru öncesinde son aldıkları yetim aylığı tutarı ile hangi sigorta kolundan maaş aldıkları faktörü etkilidir.

Bir üst başlıkta değindiğimiz gibi 4C’den yetim aylığı alan kız çocuklarına 1 yıllık, 4A ve 4B sigorta kolundan yetim aylığı alan kız çocuklarına 2 yıllık yetim aylığı, evlenme ikramiyesi ödenmektedir. İlgili sigorta koluna göre alınan son yetim aylığı çarpılarak, alınacak çeyiz parası kümülatif rakamına ulaşabilmektedir. Aşağıda 1.500 TL yetim aylığı alan bir kız çocuğu için çeyiz parası hesaplama işlemi örnek olarak gösterilmektedir:

 • 4C’den yetim aylığı alınıyorsa 1.500 TL x 12 = 18.000 TL evlilik ikramiyesi alınabilir.
 • 4A veya 4B’den yetim aylığı alınıyorsa 1.500 x 24 = 36.000 TL çeyiz parası alınabilir.

Çeyiz Parasının Ödemesini Hangi Kurum Yapar?

Çeyiz parasının ödemesini yapmaya yetkili kurum PTT ve Ziraat Bankası’dır. Bu iki kurumun hesaplarından ve veznelerinden kişilerin çeyiz parası alması sağlanmaktadır. Paranın banka şubelerini kullanarak farklı hesaplara aktarılması söz konusu olamaz.

Tek seferlik toplu olarak verilen miktar, kişinin hesabı varsa hesabına, yoksa veznelere başvurarak alması şeklinde ayarlanmıştır. Miktarın yatırılıp yatırılmadığını sorgulama araçları ile öğrenmek mümkündür.

Çeyiz Parası Nereden Sorgulanır?

Çeyiz parasının sorgulanabileceği yerler:

 • E-devlet sistemi
 • ALO 170 SGK hattı
 • SGK binaları şeklinde düzenlenmiştir.

Çeyiz Parası E- Devlet Üzerinden Nasıl Sorgulanır?

Çeyiz parasının e-devlet sisteminden sorgulanması için yapılması gereken işlem, öncelikle sisteme giriş yapmaktır. E-devlet sistemine giriş yapılması ile kişiler, en alt kısımda bulunan ‘Hizmetler’ bölümüne tıklamalıdır. Bu bölümde Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmetleri kısmı bulunmalıdır.

Bu bölüme tıklanmasının ardından yapılan çeyiz başvurusunun bulunduğu bölüme gelinir. Herhangi bir form doldurulmasına gerek  yoktur. E- devlet sisteminin hafızalı olması nedeniyle kişiler bilgilerine form doldurmadan ulaşır. Buradan yatırılacak çeyiz parasının miktarı, hangi hesaba yatırıldığı ve yatırılma tarihi sorgulanabilir.

Çeyiz Parası Telefon Hattından Nasıl Sorgulanır?

Cep telefonu hattı kullanarak çeyiz parası sorgulamak için kişiler, ALO 170 hattını aramalıdır. Hattın aranmasının ardından görevlinin istediği bilgileri vererek sisteme erişim sağlanabilmektedir. Buradan da çeyiz parasının miktarı, hangi hesaba yatırıldığı gibi bilgilere erişilebilir.

Boşanan Kişi İkinci Evlilikte Çeyiz Parası Alır Mı?

Boşanma durumunda ikinci evliliğin yapılmasında, çeyiz parası almak mümkün değildir. Çeyiz parası, sadece 1 defa verilen toplu bir paradır. Miktar, kişilere sadece ilk evliliklerinde ulaştırılır. Ayrıca paranın alınabilmesi için kişilerin belirli bir yaşta bulunmasına gerek yoktur. Yaş sınırı olmadan çeyiz parasına başvuru yapılmaktadır. Kadınlar, hangi yaşta evlenirse evlensinler, çeyiz parasına başvurma hakları bulunmaktadır.

Çeyiz  Parası Alan Kişi Boşandığında Tekrar Yetim Maaşı Alabilir Mi?

Çeyiz parası alan kişinin boşanması durumunda tekrar yetim maaşı alması mümkündür. Ancak çeyiz parası, 2 yıllık yetim maaşı tutarında verilmektedir. Bu nedenle kişiler, evliliklerini 2 yıldan az sürdürmüşlerse, yetim maaşı almaya hemen başlayamazlar.

Evlenme ve Çeyiz Parası Dilekçe Örneği İçin TIKLAYINIZ

Evlilik ne kadar sürerse sürsün, tekrar yetim maaşı almak için kişinin resmi nikahının üzerinden en az 2 yıl geçmelidir. 2 yıldan kısa süren evliliklerde kişiler, nikah tarihi baz alınarak 2 yıl süre ile maaş almazlar.

Başkasının Yerine Çeyiz Parası Başvurusu Yapılır Mı?

Çeyiz parasında başkasının yerine başvuru yapma hakkı bulunmamaktadır. Çeyiz parası almak isteyen kişinin, zaman aşımı süresi olarak belirlenen 5 yıl içinde çocuğu dahi olsa, kişi kendi çeyiz parası hakkı için başvurusunu kendisi yapmalıdır.

Çeyiz Parası Hangi Bankadan Alınır?

Çeyiz parası ödemeleri yetim aylığı alınan bankalara yapılır. Hangi bankadan yetim aylığı alıyorsanız bahsi geçen bankadaki hesabınıza, SGK tarafından evlilik ikramiyesi yatırılır.

Çeyiz Parası Annenin Maaşından Kesilir Mi?

Dul maaşından çeyiz parası kesintisi bazı durumlarda yapılabilmektedir. Bilindiği gibi yetim aylığı, dul maaşı ile belirli oranlarda geride kalan eş ve çocuklara ödenmektedir. Yetim çocukların başvurmaması halinde dul eş, belirlenen oranda kocasından kalan emekli maaşının tamamını alabilmektedir.

Bu durumda ödenen çeyiz paraları için annenin aldığı maaştan kesinti uygulanır. Eğer yetim maaşını kız çocuğu alıyor ve çeyiz yardımı başvurusunda bulunduysa, annenin dul maaşından herhangi bir kesinti uygulanmamaktadır.

Erkekler Evlilik Ödeneğinden Yararlanabilir Mi?

Erkeklere çeyiz parası ödenmez. Her ne kadar erkek çocuklar belirli bir yaşa kadar yetim aylığı hakkı sahibi olsa da çeyiz parasından yararlanamamaktadırlar. Çeyiz parası sadece yetim aylığı alan ve evlilik nedeniyle ödeneğe başvuruda bulunan kız çocuklarına yapılmaktadır.

Evlilik Ödeneğinde Zamanaşımı Ne Kadar?

Çeyiz parasında zamanaşımı uygulaması mevcuttur. Zamanaşımı içerisinde evlilik sonrasında yapılan başvurular da kabul edilerek ödemeler yapılmaktadır. Evlilik ikramiyesinde zamanaşımı 5 yıldır. Evlilik tarihini takip eden 5 yıllık süre içinde, SGK tarafından tanımlanan başvuru noktalarına gerekli evraklarla birlikte başvuruda bulunan hak sahipleri, SGK yardımından yararlanabilmektedir. Evlilik tarihi sonrasındaki 5 yıllık süre aşıldığında ise evlenme ödeneği başvuruları reddedilmekte, SGK tarafından verilen bu yardım için hak sahipliği kalkmaktadır.

İkiz Çocuklara Doğum Yardımı Şartları Nelerdir

Yeni Doğan Çocuk Parası Nasıl ve Nereden Alınır?

Bağ-Kur’lu Kadın Doğum Borçlanması Yapabilir mi?

Yorumlar

 1. FADİME dedi ki:

  Merhaba, babamdan yetim aylığı alıyordum sonra işe başladım ve dilekçe ile aylığı annemin üzerine geçirdik. Son 3 yıldır ben bu aylığı almıyorum. İşten ayrılıp tekrar dilekçe vererek aylığı kendi üzerime alsam ve 1-2 ay yetim maaşı aynı zamanda işsizlik ödeneğimi alırken evlendiğimde bu ödeneğe yani çeyiz parasına başvuru yapabiliyor muyum? Kısacası bu ödeneği alabilmek için yetim aylığını belli bir süre almış olma zorunluğu var mı? Bilgi verebilirseniz çok mutlu olurum.

 2. Selma gedik dedi ki:

  Merhaba ben eşimden boşandım sonrasında babamın maaşını almaya başladım 6 yıl geçti eşimle tekrar nikah yaptık çeyiz parası alabilirmiyim

 3. Senem karakaya dedi ki:

  Merhaba annemden yetim aylığı alıyordum öğretmenlik yaptığım için kesildi. Şimdi evlilik hazırlığı yapıyorum işten çıktım. Çıkışımdan sonra evlilik ödeneği için maaşımın geri yatması gerekiyordu dilekçeyle tekrardan bağlanmasını sağladım henüz yatmadı. İlk maaşım yattıktan sonra hemen resmi nikahı kıyıp başvursam evlilik ödeneğini alabilir miyim? İşten ayrıldıktan sonra bir kere maaş yatmış olacak ama evlilik yüzünden kesilecek. Ödeneğin yatmadı için yeterli olur mu

 4. Hatice dedi ki:

  Merhaba, babamdan yetim maaşı alıyordum. Evleneceğim çeyiz parasına başvuracağım ne kadar sürede alabilirim belli bir süresi var mıdır? Teşekkür ederim.

 5. Elif dedi ki:

  Merhaba, yetim aylığı alıyorum nikahtan kaç gün sonra başvuru yapabilirim? Başvuru dilekçesini verdikten sonra işe girsem çeyiz parasını etkiler mi yine alabilir miyim?

 6. Emre dedi ki:

  Eşim yetim maaşı aliyodu velayeti babannesindeydi çeyiz ödeneyini babannesinin hesabinami yatar yoksa ziraat bankası subelerinemi yatar babannesiyle konusmuyo 2.sorum soy adı evlendig kişinin soy adın ama yanlışlıkla kızlık soy adını yazmi forma sıkıntı olurmu

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Yetim maaşı Maaş aldığı hesaba yatmaktadır. Yani eşinizin kendi hesabına yatar. 18 yaşından büyük ise.

 7. Hacer yavuz dedi ki:

  Ben 2000 ila 2010 arası babamdan dolayı bağkur maaşı aldım. Sonra kendim iş yeri açıp bağkurlu oldum. Sonra 2019 yılında evlendim. Çeyiz parası hakkım var mı acaba

 8. Emine Dede dedi ki:

  merhaba ben eski eşimle tekrar evlendim. çeyiz parası alabilirmiyim başvuru yaptım ama daha henüz sonuca ulaşılmadı 14.10.2021 de evrakları unkapanı sgk gönderdim neden bu kadar uzun sürmüş olabilir bilgi verirseniz sevinirim şimdiden teşekkürler

 9. Tansu dedi ki:

  Çeyiz parasına sskya başvurudan sonra ne gibi işlemlerden geçer ne gibi sürede bana dönüş yaparlar oynaylandi diye bildirim gelirmi bana

 10. hatice dedi ki:

  Merhaba, vefat etmiş olan memur eşinden dul aylığı alan ve kendisi de memur olan bir bayan ileride yeni bir evlilik yaptığında çeyiz yardımı alabilir mi?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Çeyiz yardımı babadan yetim maaşı alan kadınların evlenmesi sonucunda ödenmektedir. Siz bu kapsama girmiyorsunuz.

  2. Tuelin dedi ki:

   Mrb.ben iki evlilik gecirdim.şimdu 3ncu evliligim olacak daha onceki iki evliligimdede ceyiz parasina basvurup almadım ikinci bosanmamdan sonrq yetim maasini almaya baslamistim.simdu 3ncu evliliğim de ceyiz parasi alma hakkim varmi

  3. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Diğer evliliklerde almadığınız için alma hakkınız var. Başvurabilirsiniz.

 11. nil dedi ki:

  merhaba ben babamdan yetim maaşi alıyordum evlendim bir ay önce çeyiz parasına başvurdum. size bir iki sorum olucak. annem hem kendi sgk dan emekli hemde babamın sgk emekli maaşının yarsını alıyor. annemin babamdan aldığı maaştan bir kesinti olur mu? bu süreç cok uzun mu? teşekkür ederim.

 12. Nil dedi ki:

  Peki kimliği yeniletmeye gerek var mı başvururken? E-devlet vukuatlı nüfus ve evlilik cüzdanı yetiyor mu?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Kimlik yeniletme prosudürü çok zor değil. Randevular da eskisi kadar yoğun değil. Kurumdan hızlı bir şekilde halledebilirsiniz. Kurumlar aarsında bile farklı uygulamalar olabiliyor. Biri isterken diğeri istemiyor.

 13. Gül dedi ki:

  Merhaba 2 haziranda evlenip çeyiz parasına başvurmuştum ancak bu ay tekrar maaşım yatmış. Evraklar gönderilmediği için mi böyle olmuş olabilir. Sürecin başlatılmadığı anlamına mı geliyor

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşlem başlatılmış ancak sonuçlandırılmadığından kaynaklanmış olabilir. Yatan maaşa dokunmayın. İşlemler tamamlandığında sistem tarafından para geri çekilecektir.

 14. Nil dedi ki:

  Çok teşekkürler. Evlilik cüzdanı ve vukuatlı e-devlet nüfus örneği yetiyor öyleyse. Peki e-devlette hemen güncelleniyor mu o sayfa? :)))

  Yeni kimliği çıkartmayı beklememe gerek yok öyleyse?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   1 hafta içinde güncelleniyor olması gerekir. Ara ara bakarak son durumunu kontrol edebilirsniz.

 15. Nil dedi ki:

  Merhaba,

  “Evlenerek bu parayı almak isteyen kişinin, evlilik öncesinde bildirimde bulunması gerekmektedir. evlilik tarihinden önce yapılacak bildirim ile işlemlerin hızlandırılması sağlanmaktadır.”

  Şeklinde belirtilmiş. Nereye ve hangi evrakla, nasıl bildirimde bulunabiliriz?

  Ek olarak, başvuru yaparken evlilik sonrası değişecek nüfus kimliğiyle mi başvuru yapmak lazım yoksa evlilik cüzdanı ve eski kimlikle başvuru yapabiliyor muyuz?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Artık evlenmeden önce başvuru yapmanıza gerek yok. Evlendikten sonra evlilik cüzdanınızla başvuru yapabilirsiniz. Vukuatlı nüfus kayıt örneği de almalısınız.

 16. Tuğçe dedi ki:

  Merhaba yetim aylığı alırken evlendim ve çeyiz parasına başvurdum. Yatacak para benim maaş aldığım hesaba mı yatar yoksa bir hesap tanımlatmam mı gerek?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Yatacak tutar sizin hesabınıza yatar. başka bir hesap tanımlaması yapmanıza gerek bulunmuyor.

 17. Gozde dedi ki:

  İyigünler evlenmeden once nasil başvuru yapabiliyoruz ne gerekli bunun icin

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İkametgahınızın bağlı bulunduğu sgm ye evlilik cüzdanı ile başvurabilirsiniz. Evlenmeden başvuru yapmanız mümkün değil.

 18. Tuğçe dedi ki:

  Merhaba kardeşim ve ben ayrı ayrı yetim aylığı alıyoruz. Babam ssk emeklisiydi. Çeyiz parası için nereye müracaat etmem gerekiyor? Bu işlem kaç günde sonuç verir? Bu para benim aldığım yetim aylığım üzerinden mi hesaplanacak yoksa devletin brlirlediği bir yetim aylığı üzerinden mi hesaplanıp verilecek? Cevap verirseniz sevinirim.Teşekkürler.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Başvurunuzu ikametgahınızın bağlı bulunduğu sgm emeklilik hizemtelrine yapabilirsiniz. 75 ile 90 gün arasında sürmektedir. Mevcut maaşın 24 katını alacaksınız.

 19. GÜL dedi ki:

  Merhaba Ben Gül
  2003 yılında babam vefat etti. Bu yıldan itibaren erkek kardeşim ve ben yetim aylığı alıyoruz. Ben 26 kardeşim 22 yaşında. Bu sene evlenmeyi düşünüyorum ve çeyiz parasına başvurmak istiyorum. Bana çeyiz parası ödendiği durumda erkek kardeşimin maaşında bir kesinti olur mu? Cevap verirseniz sevinirim.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Size çeyiz parası verildiğinde kardeşinizden bir kesinti olmaz. ancak 24 ay sonrasında kardeşinizin maaşında % 10 civarında bir artış olur

 20. Berivan kaya dedi ki:

  Merhaba iki sorum olacak öncelikle babam 2005 yılında vefat etti ve emekli masasını 2012 yılında tek varısi olarak ben almaya başladım aradaki 7 yıllık kazanılmış olan hakkı dılekçe göndererek tarafıma ödenmesini talep ettim acaba bu kazanılmış olan hakkın gerı ödenmesi olacak mı
  Ikıncı sorum evliliğimi yaptım ceyız parası için müracatta bulundum taahhütlü dilekçenin cevabı mı gelecek yoksa hesabıma mı yatacak bu süreç nasıl işliyor bilgı verırmısınız

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Önceki senelerde maaş alma hakkkınız var ise evli değil veya çalışma yok ise ödemenizin yapılacağını düşünüyorum. Çeyiz paranızın sonucu size posta yolu ile iletilir. sonrasında tanımladığınız banka hesabına yatar.

 21. büşra dedi ki:

  Merhbalar, emekli sandığı için evlilik ödeneği başvurusu nasıl gerçekleşiyor ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Ankara emekli sandığı genel müdürlüğüne başvur yapmanız gerekecek.

 22. Hazal Ayaz dedi ki:

  Merhaba . Babamdan yetim aylığı alıyorken evlilik yaptım . Ceyiz parası için başvuruda bulundum agustos 11 de
  Alo 170 den bilgi almak için arıyorum en son evrak emeklilik işleri genel müdürlüğü yada emekli sandığında gözüküyor denildi .
  Daha sonra sgkdan emekli sandığında dilekçe oluşturulmuştu evrak durumu ile ilgili dilekçeye cevaben sıraya alındı dediler
  Tahminen para ne kadar süre sonra yatar bir bilginiz varmı yardımcı olabilirseniz sevinirim teşekkürler .

 23. Elif dedi ki:

  Annemden yetim maaşı alıyorum,o maaştan kredi çektim.
  Bu benim çeyiz paramı etkiler mi ?
  Alacağım çeyiz parasından kesilir mi ?
  Emekli sandığına bağlıyım

 24. Ayla dedi ki:

  Mrb çeyiz parası için ankara’ya dilekçe yolladim bir buçuk ay geçti e devlette miktarı göre biliyorum ödeme sisteme gonderile bilir diyor ama bir türlü yatmadi yatarmi ne zamaan yatar

 25. Büşra dedi ki:

  Merhaba. Babam vefat etmişti ve ben yetim maaşı aliyordum. Evlendikten sonra da çeyiz parası için başvuru yaptım Ocak ayında başvuru yaptım ocağın ilk haftasi. Şubat ayı basindada bir posta geldi . Posta da Kasım ayında çeyiz parasini istemedigimi belirtmisim. Fakat ben böyle bişey belirtip başvuru kesinlikle yapmadim. Sadece Ocak da başvuru yaptım oda çeyiz ödeneğini almak için . 170 i aradim. İslemlerin hala sürdüğünü söyledi yani alabiliyor muyum. Durumu anlattim tekrar başvuru yapmamim daha iyi olacagini söyledi ama işlem devam ediyormus. Alabilirmiyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Size gelen yazıya cevaben bir dilekçe ile çeyiz parası istemediğimle ilgili bir talebim olmamıştır. Evlenme ödeneği başvurumun devam ettrilmesini diye belirterek dilekçe yazın. İadeli taahhütlü posta ile gönderin.

 26. ihsan dedi ki:

  Benim evlenmek üzere olduğum bir kız arkadaşım var ve babası olmadığı için annesi tarafından yetim parası alıyor. Yalnız sorum şu bu kızın bide ablası var, ablası daha önce bu ödeneği aldı, bu ödeneği ablasının almış olması benim kız arkadaşımı etkiler mi? o alamıyor mu ablası aldı diye, ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Çeyiz parasını het yetim maaşı hak sahibi aldığı maaş üzerinden alır. Yani ablasının alması kendisinin almasına engel değil. Evlenmeden önceki aldığı maaşın 24 aya tekabül eden kısmını çeyiz ödeneği olarak alır.

 27. Melek dedi ki:

  Merhaba çeyiz yardımı için e devletten bakınca paranızı çekebilirsiniz diyor bankaya gittiğimizde şubatın 20 sinde çekebilirsiniz diyorlar eskiden 20 sinde yatıyordu maaş onun içinmi ama SSK ödemeleri 8 i ile 14 ü arasında yatırılmıyormuydu yorumlarda öyle görmüştüm bilgi verir misiniz lütfen teşekkürler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   8 ile 14 ü arasında eskiden yatıyordu. Şimdi o durum değişti. Paranızı 20 sinde çekebilirsiniz.

  2. Gamze dedi ki:

   Üç yıl boyunca yetim maaşı aldım sonrasında işe girdim aylık kesildi hemen arkasından evlendim maaşı Bi daha bağlatmadan evlenmeden önce aktif almadığım için maaş bağlanır mı

  3. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Çeyiz parasını almak için evlenmeden önce yetim maaşı alıyor olmanız gerekir. Mevcut durumda alamazsınız.

 28. gamze dedi ki:

  merhaba,

  babamdan kalan emekli maaşını tek hesaba yatsın diye biz maaşını böldürmeden annemin hesabına yatmasına istedik (örn;1000TL maaş ise 750 annene 250 sana demişlerdi bize bizde bölmeden tek hesap olsun aynı şeye çıkıyor dedik
  Şuanda 3 aylık evliyim. baban vefat ettiği için 5 yıl içerisinde çeyiz parası alabilirsin diyorlar. 170i aradığımda adınıza yatmadığı için alamazsınız diyorlar. babamdan kalan bir maaş var ortada ve böyle bir imkanım var fakat yararlanamayacağım söz konusu. Konu hakkında bilgi verirmisiniz.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Siz zaten baştan yanlış düşünmüşsünüz. Emekli vefat ettikten sonra kalan varislere maaş bağlanma oranları var. Anneniz mevcutta % 80 maaş alıyor. Eğer siz de başvursaydınız anneniz %60 siz ise % 30 alarak toplamda % 90 maaşını alabilecektiniz. Bu nedenle de eksik almışsınız. Çeyiz parası için de yetimin evlenmeden önce mutlaka yetim maaşı alıyor olması şartı var. Alo 170 doğru bir bilgi vermiş. Yanlış yolu takip ettiğiniz için bu haktan yararlanamazsınız.

 29. Melek dedi ki:

  Emeklilik hizmetleri genel müdürlüğü giden evrak servisi nde görünüyor evrak giden evrak kayıtlı diyor sonraki hangi birime gider evrak yada eve kağıt mı gelecek denetim bitmişti ankaraya gitmişti evrak ne zaman sonuçlanır

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşlemler 75 90 gün arasında sürer toplamda. Sizin ki 15 güne kadar sonuçlanır gibi gözüküyor.

 30. Nur dedi ki:

  Çeyiz parası yardımı için 5 kasımda Ankara ya dilekçe gönderdik bugün 170 i aradık onlarda Adana sigorta müdürlüğü ne gönderilmiş evraklar dediler Ne yapmam gerekiyor anlamadım

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Süreç devam ediyor. Bu ayın sonuna kadar sonuçlanması beklenir.

 31. hazal dedi ki:

  merhaba
  Ben 2017 yıında çeyiz parası aldım temmuz ayında nikahım oldu iki ay sonra çeyiz parası aldım iki yıl sonra yani 2019 ylında geri anneme ve bir kız kardeşime dönmesi gerekiyor yüzde kaçı baglanması gerekiyor iki yerden maaş aliyorum yüzde kaçı dönüyor acaba

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Babadan dolayı aldığınız maaşın tamamı anne ve kardeşinize eklenir.

 32. İlginur dedi ki:

  Ben yetim maaşı alıyordum 2011 de ben işe girdiğim için anneme devir ettim bu şuanda evliyim çeyiz parası alabilirmiyim 4. Yıl oldu evleneli

 33. zeynep dedi ki:

  Merhaba yetim aylığı alıyorken evlendim, evliliğimin ilk yılında da evlenirken de çalışmıyordum.Evliliğimin ikinci yılında çalışmaya başladım bağkurluyum. Başvuru yapmam halinde ödemeyi alırmıyım?

  Teşekkürler

 34. DİLEK dedi ki:

  MERHABA BEN 16 AGUSTOSTA BAŞVURUD BULUNDUM MESAJ GELDİ BAŞVURUNUZ SONLANDIRILMIŞTIR 170 ARIYORUM HALA DEVAM ETMEKTEDİR DEDİLER. ACABA NET BİLGİ NERDEN ALABİLİRİM BU KONU HAKKINDA KİMİNLE GÖRÜŞEBİLİRİM. HESABA BAKIYORUM AMA HİÇBİRŞEY YOK VE BABAM 4 C EMEKLİ SANDAIĞINDAN EMEKLİ OLDU BEN NE KADAR ÇEYİZ ÖDENEĞİ ALABİLİRİM

 35. Filiz dedi ki:

  Merhaba annem ve babam sgk emeklisiydi ikiside vefat etti ikisindende yetim maaşı alıyordum 26 ağustosta evlendim ve çeyiz parası için her iki maaşada başvurdum çünki bulunduğum şehirde sgk ya sorduğumda her ikisindende çeyiz parası alırsın dediler ama sadece yüksek olan maaştan çeyiz parasını ödediler diğerini hala ödemediler 170 i arayıp sorduğumda ikiside sgk emeklisi olduğundan sadece yüksek olandan çeyiz parası alırsınız dediler bu gerçekten doğrumu burda sgk ya şahsen gidip sorduğumda ikisinide alırdınız diyerek ikisininde sicil numaralarını ayrı dilekçe lere yazarak bana nikahtan sonra ankaraya gönder diye verdiler bende öyle yaptım şimdi napmalıyım hangi bilgi doğru cevaplarsanız çok sevinirim teşekkürler

 36. çiğdem dedi ki:

  Merhaba herkese ,Emekli sandığından 10 yıldır yetim aylığı alıyordum .19/08/2019 da evlendim ve Evlilik cüzdanımın fotokobisini ekleyip dilekçemi direk aps yoluyla Ankaraya gönderdim ve 01/09/2019 maaşım aynı şekilde yattı…. hala dönüş olmadı …lütfen aranızda emekli sandığından çeyiz parası alan varsa nekadar zamanda yattığını ve 12 ay -24 ay üzerinden mi hesaplandığını yazabilir mi???

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   emekli sandığı yetim aylığı alanların çeyiz parası 12 ay olarak yatmaktadır. 45 -60 gün içinde sonuçlanması beklenir.

  2. özlem dedi ki:

   ÇİGDEM HANIM MERHABA SONRA ÇEYİZ PARASI ÖDENDİ Mİ? FAZLADAN ÖDEDİKLERİ O EYLÜL MAAŞINI DÜŞTÜLER Mİ? BİLGİ ALABİLİR MİYİM

 37. demet dedi ki:

  iyi günler ilk evliligimde siğortalı oldugum için çeyiz yardımı alamadım ikinci evliligimi yapıcam yetim aylıgı baglı evlendigimde yeni başvuru yaptıgımda çeyiz yardımı hakkım varmıdır

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İlk evliliğinizde çeyiz parası almadığınız için kinci evlilikte bu hakkınız var.

 38. aynur dedi ki:

  merhaba 2007 yılında bosandım ve eski eşim başka biriyle evlilik yaptı
  ben12 senedir yetim maaşı alıyorum eski eşimle tekrar evleniyorum ceyiz parası alabilirmiyim acaba

 39. Dilek dedi ki:

  Merhaba,
  Yetim maaşını belli bir süre almak gerekiyor mu çeyiz parasına hak kazanmak için örneğin ben sigortalı işimden ayrıldım 2aydır yetim maaşı alıyorum alabiliyor muyum acaba ilginize teşekkür ederim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Yetim maaşı bağlandıktan 1 ay sonra bile evlenseniz alabiliyorsunuz. Mevcut durumda da alırsınız.

  2. çiğdem dedi ki:

   merhaba ,ceyiz yardımını alabildiniz mi ? 12 ay mı 24 ay olarak mı yatıyor bilgi verir misiniz

 40. aynur dedi ki:

  merhaba 2007 yılında bosandım ve eski eşim başka biriyle evlilik yaptı
  ben12 senedir yetim maaşı alıyorum eski eşimle tekrar evleniyorum ceyiz parası alabilirmiyim acaba

 41. Büşra dedi ki:

  Merhaba, çeyiz parasına başvurduktan sonra mı yetim aylığım kesilir yoksa para ödedikten sonra mı kesilir? başvuru-onay sürecinde yetim aylığı almaya devam edebilir miyim?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Evlendiğiniz tarihten itibaren yetim aylığı kesilir. Çeyiz başvurusunu da zaten evlendikten sonra yapacaksınız. Bu nedenle çeyiz parası ödenene kadar evli olacağınız için maaş ödenmez.

 42. Gülden dedi ki:

  Merhaba ben 15.11.2015 ten beri yetim aylığı alıyorum 22.08.2019 da resmi nikah yaptım 23. 08.2019da çeyiz parasına başvurdum sizce çeyiz parasını ne zaman alabilirim teşekkür ederim

 43. HATİCE dedi ki:

  MERHABA BEN 16.08.2019 TARİHİNDE NİKAHIM OLDU BU SÜREÇTE BABAMDAN YETİM MAAŞI ALIYORDUM 21.08.2019 TARİHİNDE ÇEYİZ PARASI İÇİN BAŞVURDUM BU SÜREÇTE SİGORTAMIN YATMASI ÇEYİZ PARASI ARAŞTIRMASINDA HERHANGİ BİR SORUN TEŞKİL EDER Mİ????????????????????????

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Çeyiz parası başvurusundan sonra olan sigortalı çalışmalarınız çeyiz parasını etkilemez.

 44. Özge dedi ki:

  Merhaba ben 2 kardeşim ve ablam çalıştığı için babamdan maaşı ben alıyorum yakında evlenicem ve bu çeyiz parası için başvuru yapıcam bu maaş benden kesildikten sonra ablam işten ayrılıp maaşı bağlatsa ve ileride evlenirse oda bu çeyiz parasından yararlanabilir mi?

 45. Özge dedi ki:

  Merhaba, emekli sandığından yetim aylığı alırken evlendim. Başvuruyu posta yoluyla yapmam gerektiğini söylediler bulunduğum ilçedeki sgk kurumu. Doğru mu?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Evet emekli sandığı başvuruları iadeli taahhütlü posta ile Ankara ya yapılmaktadır.

 46. DENİZ2323 dedi ki:

  Merhaba,
  Sgk dan yetim aylığı alıyordum 28/6/19 da evlendim evlenme ödeneğine başvurdum evraklar 01/07/19 da işleme alınmış evrak takip numarası verdiler ancak evlenme ödeneği ile ilgilenen birim telefonlara bakmıyor. E devlette şahıs ödemeleri kısmında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan şahıs ödemeleri aşağıda yer alan ödeme tiplerini kapsamaktadır.
  4A Nakdi Tazminat Eğitim Öğretim
  4B Nakdi Tazminat Eğitim Öğretim
  Bağ-Kur Mahkeme Kararı ile Maaş Ödemesi
  Bağ-Kur Tütün Ödemesi
  Bloke Konulan Emekli Maaşı
  Çölyak Metabolizma Ödemesi
  Emekli Hareketsiz İadesi
  Emsan Devir Öncesi Emanet İade
  Emzirme Yardımı Ödemesi
  Geçici İşgöremezlik Ödemesi
  Gelirlerden Red ve İadeler
  Şahıs Diş Ödemesi
  Şahıs İlaç Ödemesi
  Şahıs Sağlık Yolluğu Ödemesi
  Şahıs Tıbbi Malzeme Ödemesi
  Tedavi Sağlık İadesi
  Bunlar mevcut evlenme ödeneğini nerden sorgulayabilirim ? takip ve ne zaman ödeneceği hakkında nasıl bilgi alabilirim

 47. Lena dedi ki:

  Merhaba ben 17 yaşındayım annemin imzası ile evleneceğim fakat annem çeyiz parasının kendi hesabına yatırılması için dilekçe vermemde baskı yapıyor dilekçe verdikten hemen sonra ki gün dilekçeyi iptal etme şansım var mı?

 48. TUNA dedi ki:

  Babam işçi emeklisi ben para alıyorum yetim aylığı çeyiz parası alabilir miyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Babanızdan yetim aylığı alıyorsanız evlendiğiniz de çeyiz parası alabilirsiniz.

 49. nurdan dedi ki:

  merhabalar, babam emekli sandığı çalışanıydı vefat etti bende sigortalı olarak çalışıyorum babamdan yetim aylığı alıyorum çeyiz parası başvurusunda bulunmak istiyorum. bunun için nereye başvuru yapmalıyım

 50. Mehtap dedi ki:

  Ablam çeyiz parası alamadı,15 gün sonra evlenmişsin dediler,çeyiz parası vermediler,çok mantıklı değil bence,bir insan 2 gün sonra evlense bile,çeyiz parası alabilmeli bence,bunun için yapabileceğimiz bir şey var mı,teşekkürler….

 51. Emine dedi ki:

  Merhaba ikizim 2016 senesinde evlendi babamdan yetim naaşı aldığı için çeyiz parasını aldı. Ve kardeşim iki sene geçtikten sonra dilekçe verdi anneme geçsin para dir lakin geçmedi. Ben se 2018 yılında evlendim başvuru yapm çeyiz parası için yattı param çektim. Ama annem kuruma giderek benn maaşım cok düştü iki kızımdan biri iki sene oldu evlenelim neden hala parası yatmadı bana dedi görevli ise sizin ilk kızınınızn parası yatmaz teyze ikinci kızının evliliğinden iki sene gececek ole alacaksınız dendi ne derece doğru bilgi verirmisiniz teşekkürler

 52. senem dedi ki:

  tarım sigortasından emekli benim babam oldu bana olmaz dediler ama benim babam 4a ssk emeklisi

 53. Merve atay dedi ki:

  Çalışıyorum nasıl çeyiz parası alabilirim? İşten çıkışımı mı yapmam gerekiyor?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Çeyiz parası almanız için işten çıkıp başvuru yapmanız ve nikaha kadar maaş bağlanıp alıyor olmanız gerekmektedir.

 54. zehra yilmaz dedi ki:

  Esimden ayrildim babamdan dolayi yetim
  maasi bağlandı şimdi evleniyorum ceyiz
  yardimi alabilir miyim?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Evet alabilirsiniz. Ancak aynı kişi ile evlenmede denetim süreci daha uzun sürmektedir.

 55. esma dedi ki:

  Merhabalar mayıs ayında nikah yaptım ve ceyiz parasına basvurdum ancak herhangi bir bilgi vs. bişey gelmedi acaba ne zaman yatar para veya takip edebilecegim bir sayfa mevcut mudur ?

 56. Eda dedi ki:

  Emeklilik hizmetleri genel müdürlüğü sigortalı dosya arşiv şube müdürlüğü: Gelen evrak iade edilmiş 08/03/2019
  En sonda su yazıyor
  Bartın sosyal güvenlik ıl müdürlüğü sosyal güvenlik denetmenleri servisi:Gelen evrak beklemede yazıyor tarih yok acaba Ankara dan neden gönderilmiş olabilir

 57. Eda dedi ki:

  Çeyiz parasına Mart ayında başvurduk Mayıs’ta evrak eksik dediler evlilik cüzdanı fotokopisi ni de gönderdik acaba başvurduğumuz Mart ayından itibaren mi yoksa mayıstan itibaren mi inceleme süreci başlar annemle babam 15 yıl sonra tekrar evlendiler Nisan Mayıs haziran 3 ay oluyor ne kadar daha sürer teşekkürler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İnceleme süreci Marttan itibaren zaten başlamış. Mart ayı baz alınarak ödeme yapılır.

  2. zehra kilice dedi ki:

   Esimden ayrildim babamdan dolayi yetim
   maasi bağlandı şimdi evleniyorum ceyiz
   yardimi alabilir miyim

 58. Seda kaya dedi ki:

  Merhaba babam olelı dort yıl olucak ama sadece dul maası alıyor annem ben veya kardeslerım yetim maası almadık evlenıcem bir ay sonra ceyız parasına basvursam olur mu?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Çeyiz parası alabilmeniz için yetim maaşına bağlanmış ve aylık alıyor olmanız gerekir. Şimdiden yetim maaşı için başvursanız bile bağlanması için yeterli süre yok.

 59. Nurdan dedi ki:

  Merhaba ben kamu çalişanıyım hiç yetim aylığı almadım babam 1.5 yıl önce vefat etti yeni evlendim çeyiz parası alaniliyormuyum ?

 60. çilek dedi ki:

  Merhaba,

  Ben 2 yıl önce dilekçe ile başvurdum ve parayı aldım şimdi iki yıldan sonra benim maaşımın annemim maaşına eklenmesi için ayrıca dilekçe vermem gerekiyormu.

 61. Esra dedi ki:

  İlk evliliğimde çeyiz parası almadım ikinci evlilik yaptığımda alabilirmiyim babamdan maaş alıyorum

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Evet yetim maaşı almaya devam ederken ilk evliliğinizde almadığınız için 2. evliliğinizde çeyiz parası alabilirsiniz.

  2. Nazlı dedi ki:

   Merhaba ben de aynı durumdayım çeyiz parası alabilir miyim ilk evliliğimde almadım 2. Evliliğimi yapıcam alabilirim sanırım birde ben puan baba maaşı alırken sigortalı bir işte çalışabiliyor muyum yüksek öğretim de okuyorum

 62. Özge dedi ki:

  Başvuru yaptım bana adresinize mektup gelecek dediler. Mektup ne zaman sonra gelir ve içeriği nedir acaba

 63. Nergiz dedi ki:

  Merhaba ben basvuru yaptim suan sahis odemelerinde miktar var fakat odeme islemi devam ediyor. Odeme durum detay kisminda odeme sistemine gonderile bilir diyor ne zaman elime gecer

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Verdiğini bilgilere göre hesaplamalar ve onay aşaması tamamlanmış. Ödemenin gönderilmesi 15 günlük bir süreyi bulabilir.

  2. Ssss dedi ki:

   Ne zaman başvurmuştunuz acaba ?

  3. B dedi ki:

   Şahıs ödemelerinde gözüktükten kaç gün sonra paranız yattı acaba?

  4. esma dedi ki:

   merhaba nergiz hanım takip ettiginiz sistem neresi acaba?

  5. Gülden dedi ki:

   Merhaba şahıs ödeme durumlarında ben göremiyorum paranın yatıp yatmadıgını sizin para ne kadar sürede yattı birde orda başlangıç tarihi ve bitiş tarihi yazıyor oraya ne yazmamız gerekiyor

  6. Battal dedi ki:

   2018 yılında eşim için evlenme ödeneği aldık. Evlendikten hemen sonra e-devlet üzerinden başvuru yaptık. 1-1,5 ay içerisinde ödememiz gerçekleşmişti.

 64. Ayşe dedi ki:

  Merhabalar 583 tl yetim aylığı alıyorum yaklaşık 13.900 tl gibi bir miktar çeyiz yardımı almam lazım. Bunun ne kadarı kesinti olur acaba ? Vergi kesintisi yüzde kaçın üzerinden hesaplanıyor

1 8 9 10