emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

SSK Birikmiş Paramı Almak İstiyorum, Nasıl Alabilirim?

SSK Birikmiş Paramı Almak İstiyorum, Nasıl Alabilirim?

SSK biriken paranın alınması için başvuruların şahsen yapılmasını ister. Sosyal Güvenlik Kurumunda biriken paranın alınabilmesi için kişilerin dilekçe ile kuruma başvuru yapması gerekir. SSK biriken para iadesi kişinin banka hesabına yatırılır.

Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığı ile birikmiş para iadeleri kontrol edilir ve süreç takibi yapılır. SSK birikmiş parasını geri almak isteyen kişilerin primlerini hesaplaması ve başvurularını buna bağlı olarak gerçekleştirmesi önemlidir.

SSK Primi Nedir?

SSK primi Sosyal Güvenlik Kurumu altında çalışan işçiler için geçerlidir. Emekli olmak için gereken şartlar arasında sadece yaş değil aynı zamanda prim gün sayısı da bulunur. Bir yerde çalışmayan kişiler emekli olmak için kendi primlerini yatırabilirler. Eğer emeklilik için primleri yetmiyor ise bunun iadesini talep edebilirler.

SSK primleri çoğunlukla iş veren tarafından, işçi adına Sosyal Güvenlik Kurumuna yatırılan bir meblağdır. Kişinin maaşına ve çalışma süresine bağlı olarak prim miktarı hesaplanır. Prim miktarı asgari ücret ile çalışan işçiler için aynıdır.

Hizmet Dökümünde Hangi Bilgiler Yer Alır?

Hizmet dökümü bir kişinin sigortalı olarak çalıştığı süreyi ve diğer bilgileri gösteren bir dokümandır. Kişinin prim ödemeleri ve sigortalı olduğu zaman dilimini takip edebilmek için oldukça önemlidir. Hizmet dökümünü almak isteyen sigortalı çalışanlar e-devlet sistemini kullanabilecekleri gibi Sosyal Güvenlik Kurumunun internet sitesini de tercih edebilirler. Aynı zamanda bağlı bulundukları iş yerlerinden de bordro olarak hizmet dökümünü talep etmeleri mümkündür.

Hizmet dökümü belgesi üzerinde yer alan bilgiler şunlardır:

 • Sigorta ile ilgili bilgiler
 • İşe giriş ve çıkış tarihleri
 • Toplam sigortalı gün sayısı
 • Sigortalı dönem bilgileri
 • Sigortanın yattığı tarih
 • Prim miktarı
 • Prim tarihi
 • Çalışılan iş yerinin bilgileri
 • Sigortanın kim tarafından ödendiği (şirket – iş yeri bilgisi)

SSK Nedir?

Sosyal Sigortalar Kurumu olarak bilinen SSK, işçilerin haklarını korumak ve emekli olabilmelerini sağlamak amacı ile kurulmuştur. 1946 yılı itibari ile hizmet vermeye başlayan Sosyal Sigortalar Kurumu, günümüzde Sosyal Güvenlik Kurumu olarak bilinir.

SGK’nın birçok farklı görevi ve sorumluluğu bulunur. İş yerlerinin denetlenmesi, emeklilik süreçlerinin takibi ve maaşlar konusunda da SGK tarafından denetleme ve takip işlemleri yapılır.

SSK ile SGK Aynı MI?

SSK ve SGK farkı temelde yoktur. SSK, bağkur ve emekli sandığı gibi tüm sigorta ve prim süreçleri Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında toplanmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu tüm sigorta ve prim süreçlerini tek elden yürüten, denetleyen ve değiştiren bir kurumdur.

SGK bünyesinde çalışan herkes gerekli şartları yerine getirdiği takdirde emekli olabilir. Tüm sigorta kollarına yer veren Sosyal Güvenlik Kurumu, tüm emeklilik çeşitleri ile de ilgilenen tek kurum olması ile bilinir. Eskiden Sosyal Sigortalar Kurumu olarak bilinen ismi günümüzde Sosyal Güvenlik Kurumudur.

SSK Birikmiş Para Nedir?

SSK birikmiş para emekli sandığına bağlı olarak çalışan kişiler için geçerlidir. Ancak SSK ve emekli sandığının tek bir çatı altında birleşmesi ile birçok kişi birikmiş paradan yararlanabilmeye başlamıştır. SGK kapsamında alınan birikmiş para Türkiye Cumhuriyeti’nde devlet memuru olarak çalışan kişilere verilir.

Aynı zamanda kamuya bağlı iş yürüten kişiler ve işçiler için de geçerli bir paradır. Birikmiş para emekli olmak isteyen ancak emeklilik için gerekli şartları henüz tamamlamamış olanlara yöneliktir. Fazla prim ödemesi ile ilgilidir.

SSK Birikmiş Parayı Almak İçin Nereye Başvuru Yapılır?

SGK birikmiş para başvurusu Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılır. SSK’da birikmiş parasını geri almak isteyen kişilerin başvurularını SSK’ya yapması gerekir. Başvurular şahsen yapılmalıdır. Bir başkası adına yetki olsa dahi başvuru yapılmasına izin verilmez.

Ayrıca başvurular telefon veya dijital kanallar aracılığı ile de yapılamaz. SSK birikmiş para başvurularının doğrudan kurum üzerinden bir dilekçe ile gerçekleştirilmesi beklenir.

Sigortaya Ödenen Prim Geri Alınır Mı?

SGK prim iadesi alınabilen bir özelliğe sahiptir. Sosyal Güvenlik Kurumuna emekli olmak için yatırılan primler eğer yetmiyor ise primi geri almak için başvuru yapılabilir. Primi geri almak için yapılacak olan başvurunun Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılması gerekir.

Ayrıca başvuruların şahsen yapılması da önemli bir şarttır. Bir başkası adına SSK primini geri almak için başvuru yapılmasına izin verilmez. Başvuru yapacak olan kişilerin kendi adlarına işlemi gerçekleştirmesi gerekir.

Prim iadesini alabilmek için bir dilekçe hazırlanması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yapılması gerekir. Başvurular şahsen ve kuruma gidilerek yapılır.

Dijital ortamdan veya e- devlet üzerinden SGK primini geri almak için başvuru yapılmasına izin verilmez. SSK birikmiş para iadesi almak için başvurunun SGK’ya yapılması gerekir.

SGK Prim İadesi Yaş Şartı Nedir?

Prim iadesi yaş şartı emeklilik durumuna ve cinsiyete göre belirlenir. Emekli olmak isteyen ancak primleri yetmeyen kişiler Sosyal Güvenlik Kurumuna iade işlemi için başvuru yapabilir. Prim iadesi almak isteyen kişilerin başvuruyu SGK’ya yapması gerekir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından iade işlemi için belirlenen yaş şartları şu şekildedir:

 • Kadınlar için 58 yaş
 • Erkekler için 60 yaş

Sınırı bulunur. Prim iadesi almak için kadınların 58 ve erkeklerin 60 yaşını doldurmaları gerekir. Belirtilen yaşlardan daha genç olan kişiler prim iadesi için SGK’ya başvuru yapamaz.

SGK Prim İadesi Nasıl Hesaplanır?

SGK prim iadesi hesaplama işlemi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan bir işlemdir. Brüt maaş üzerinden hareket edilerek hesaplama yapılır. Ayrıca sigortalılık türü olan 4A ve 4B’ye göre de prim hesaplaması değişir.

Sigorta türlerine göre belirlenen prim yüzdeleri şu şekildedir:

 • Sigortada 4A mensubu olanlar için: yüzde 14
 • Sigortada 4B mensubu olanlar için: yüzde 20

Oranları belirlenmiştir. Ayrıca aylık brüt ücretin yüzde 34,5 kadarı sigorta masrafı olarak kabul edilir. Sigorta masrafını ve sigortalılık türünü göz önünde bulundurarak iade alınacak primin hesabı yapılır.

Sosyal Güvenlik Kurumundan Toplu Para Nasıl Alınır?

SGK toplu para ödemesi yapan bir kurumdur. Ancak toplu para alabilmek için emekli olmak veya prim iadesi istemek gerekir. Sosyal Güvenlik Kurumu toplu para vermek için başvuru yapacak kişilerin şartları yerine getirmesini ister. Aynı zamanda başvuruların bir dilekçe ile doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılması gerekir.

SGK için hazırlanan toplu para talep dilekçesi ve diğer şartların da yerine getirilmesi ile SGK tarafından toplu para ödemesi yapılır. Toplu para ödemesi şahsen başvuru yapan kişinin banka hesabına aktarılır. Sosyal Güvenlik Kurumu elden ödeme yapan bir kurum değildir bu neden ile de kişinin var ise banka hesabı kullanılır. Eğer kişinin bir banka hesabı yok ise ödeme PTT şubeleri aracılığı ile gerçekleştirilir.

Emekli Olmak İstemeyen Parasını Geri Alabilir Mi?

Emeklilikten vazgeçenler para iadesi almak için Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yapabilir. Eğer yaşlılık toptan ödemesi alınmamış ise para iadesi almak mümkündür. Ancak SGK tarafından verilen toplu para alınmış ve emekli olma durumu resmiyet kazanmış ise prim parası iadesi alınamaz. Başvuru sahiplerinin haklarını ve uyması gereken şartları bilmesi gerekir.

Emekli olmaktan vazgeçenler veya emekli olmak istemeyen kişiler için belirlenen yaş sınırı bulunur. Kadınlar 58 yaşını ve erkekler ise 60 yaşını doldurmamış ise para iadesi alamazlar. Yaşlarını dolduran ve prim günlerini tamamlayan kişiler Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yaparak para iadesi isteyebilirler.

Hizmet Dökümü İptali Ne Demek?

4A hizmet dökümü iptali bir işçinin sigortalı olarak çalıştığı sürenin ve verdiği hizmetin silindiğini gösterir. 4A hizmet dökümünün iptali çalışan kişi tarafından yapılamaz. Hizmet dökümünü iptal etmek için Sosyal Güvenlik Kurumunun ve çalışılan iş yerinin yetki kullanarak yapabileceği bir işlemdir.

Hizmet dökümünün iptal edilmesi kişinin iptal edilen süre boyunca çalıştığı sürenin silinmesi anlamına gelir. Sürenin silinmesi ise prim gün sayısını ve sigortalılık süresini etkiler. Hizmet dökümünün iptal edilip edilmediğini e-devlet sisteminde yer alan 4A hizmet dökümü sayfasından kontrol etmek mümkündür. Aynı zamanda Sosyal Güvenlik Kurumunun resmi internet sitesi de kullanılarak işlem yapılabilir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Emekli Yaşı Nasıl Hesaplanır?

SGK emekli yaşı hesabının yapılabilmesi için bazı bilgilere ihtiyaç duyulur. Malulen emeklilik ve yaştan emeklilik gibi durumlar söz konusu olabilir. Aynı zamanda prim süresini doldurmak için de bekleyen kişiler olabilir. Tüm şartlar yerine getirilse dahi prim sayısını beklemeden emekli olmak istemeyenler vardır.

Prim gün sayısını tamamlamak için çalışmaya devam eden kişiler, gerekli şartları tamamlamış ise erken emekli olabilir. Erken emekli olmak için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirtilen koşulların yerine getirilmelidir. Erken emeklilik için SGK’ya bir başvuru dilekçesi ile başvuru yapmak yeterli olur. 

Sosyal Güvenlik Kurumundan Emekli Olanlar Toplu Para Alabilir Mi?

SSK emeklilere toplu para ödemesi yapan bir kurumdur. Ancak bunun için belirlenmiş bazı şartlar bulunur. Eğer bir kişi tüm şartları yerine getirmesine rağmen emeklilik için yaşı bekliyor ve bu neden ile de emekli olamıyor ise ödeme yapılır.

Ödemenin yapılacağı yer kişinin banka hesabı olabileceği gibi PTT şubesi üzerinde de toplu ödeme gerçekleştirilebilir. Toplu ödeme, henüz emekli olamamış kişiler için geçerlidir. Bunun için SGK’ya bir dilekçe ile başvuru yapılması ve ödenilen primlerin iadesinin talep edilmesi gerekir. SGK primlerini talep etmek için ise başvuru dilekçesi ile şahsen başvuru yapılması istenir.

SSK Primi Başkasına Devredilir Mi?

SGK primini devretmek Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından izin verilmeyen ve yasaklanan bir durumdur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup SGK kapsamında çalışan ve prim iadesi almak isteyenler sadece kendi adlarına başvuru yapabilir. Aynı zamanda SGK priminin bir başkasına devredilmesi, satılması veya kiralanması söz konusu değildir.

Emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yetmeyen kişiler erken emekli olabilecekleri gibi prim günlerini doldurmak için çalışmaya da devam edebilir. Ancak eksik prim günü için bir başkasının primini devralamaz, satın alamaz veya kiralayamaz. Primlerin bir başkasına devredilmesi mümkün değildir. Her prim, kişiye özeldir ve sadece ona aittir.

Fazla Prim Ödemesi Geri Alınır Mı?

Fazla prim ödemesinin iadesi için Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yapılması gerekir. SSK’ya bağlı çalışan kişilerin emekli olmak için primleri yetmiyor ise prim ödemesi almaları mümkündür. SSK birikmiş para iadesi yapılmasına izin verir ve bunun için bir dilekçe ile başvurunun yapılması gerekir.

SSK birikmiş para iadesi için başvuru yapan kişilere primleri geri ödenir. Bunun için vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumu ile iletişime geçmesi ve emeklilik süreçleri hakkında bilgi alması gerekir. İlk işe giriş tarihi ve ilk sigorta başlangıcı emeklilik hesaplama noktasında önemli olan bilgiler arasında yer alır.

Prim Günü Eksik Olan Nasıl Emekli Olabilir ?

Emeklilik Yaş Hesaplama Tablosu (Erkek – Kadın)

E-Devlet Ölüm Aylığı Başvurusu, Şartları ve Belgeleri

Yorumlar

 1. Tuğba dedi ki:

  Merhaba annem vefat edeli 3 sene oldu evliyim sgk parasını alabilirmiyim geride sadece babam var

 2. Murat dedi ki:

  Merhaba , 1988 doğumluyum ve 2008 sigorta girişim ile birlikte bugün 2900 prim günüm var . Başvuru yaparak prim iadesini alabiliyor muyum?

 3. Tevfik dedi ki:

  Slm ben yaş 41 emeklilik 58 iptal etmek istiyorm

 4. Ayla dedi ki:

  Babam vefat etti 765 günü var alabilirmiyim ve de tutar ne kadar olur tskler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Tutar hesaplayabilmemiz mümkün değil. Başvuru yaparak alabilirsiniz.

 5. Mahmut ışık dedi ki:

  Merhaba 1990 doğumluyumn giriş 2008 2100 günüm var geri alabiliyor muyum

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Emeklilik yaşına geldiğinizde eğer emekli olmak için yeterli gününüz olmaz ise iade alabilirsiniz. Mevcutta iade alamazsınız.

 6. Cevahir dedi ki:

  2004 ise giris tarihi sgk pirim gun sayisi 2662 sgkya yatan parayi ala bilirmiyim dogum tarihi 1964 lu

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   61 yaşınıza girdiğinizde iade alabilirsiniz.

 7. Emine dedi ki:

  14 yıl önce iş yerimi kapattım.ödemiş olduğum primleri geri alabilir miyim ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   emekli olma yaşına ulaştınız ve prim yeterli değil ise alabilirsiniz.

 8. hasibe dedi ki:

  1984 doğumluyum 2990 günüm var çalışamıyorum iş yerinden sağlık sorunu nedeniyle istifa ettim ödenen 2990 günüm para iadesini geri alabilirmiyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Emeklilik yaş ve süre şartını doldurmadan iade alamazsınız.

 9. Mahmut dedi ki:

  1965 doğumluyum sgk girişim 06/2011 toplam gün sayım 870 iade slabilirmiyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   emeklilik yaşınız 61 de doluyor ozamana kadar alamazsınız.

 10. İbrahim dedi ki:

  Merhaba , 22 yaşındayım 750 gün sigortam var , prim iadesi alabilir miyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Prim iadesi emeklilik yaşı gelmesine rağmen emekli olma şartlarını sağlayamayanlar için yapılabilmektedir. bu nedenle iade alamazsınız.

 11. Ayşe dedi ki:

  Merhaba 1968 doğumluyum sigorta girişim 1981 yılı bin gün primim var paramı iade alabilirmiyim. Teşekkürler.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   13 yaşında sigorta başlangıcınız gözüküyor. emeklilik hesaplamasında 18 yaşınızı doldurduğunuz 1986 yılı baz alınacaktır buna göre emeklilik hakkını sağlamış oluyorsunuz. Pirm iadesini alabilme hakkınız da var. Müracaat edebilirsiniz.

 12. Birol dedi ki:

  1996 yılında 4a ssk başlangıcım. Emekli olmak için prim sayısı 5700 gün benim 8125 günüm var ödenen bu fazla ödenen günleri 2425 günü emekli olmadan geri alabilirmiyiz. Ya da bu fazla ödenen günlerin emekli maaşına bir faydası var mı?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Emeklilik primi doldurulduktan sonra prim iade işlemi yapılmaz. Emekli maşınız toplam prime göre hesaplanır. Olumlu bir katkısı olur.

 13. ekrem sandıkçı dedi ki:

  ben 1995 girişim ben sigorta pirimimi alabilirmiyim tesekkur ederim birdealabilirsem nereden basvuru yaparim sigortam4A pirimim 6700dur

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Siz emekli olabilmek için gerekli primi doldurmuşsunuz. bu nedenle prim iadesi yapılmaz. emeklilik yaşınızı beklemeniz gerekiyor.

 14. Vedat dedi ki:

  Ben sogortami satmak istiyorum

  1. Aslan dedi ki:

   1992 doğumluğum. 2010 sigorta girişim. Şuan 2000 günlük sigortam var. Sigortada biriken paramı alabilirmyiim. İhtiyacım var. Artık sigorta vs. Emekli olmasam da olur. Teşekkürler

 15. Vedat dedi ki:

  Merhaba benim 2800 günlük pirim var ben bunu satmak ıstiyorum nasil yapa biliriz bunu

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   SGK da prim gününü satmak gibi bir imkan yok. Ancak emeklilik yaşı gelmesine rağmen emekli olamayacak kadar prim durumu olur ise iadesi talep edilebilir.

 16. Kamil dedi ki:

  1900 günüm var sigortada biriken paramı ala bilirmiyim 1986 doğumluyum

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   sigorta primlerinin iadesi ancak emeklilik yaşı gelenlere yapılabilmektedir.

 17. Merve ece dedi ki:

  Ben 4 yil bi is yerinde calistim 30 yasindayim birikmis sgk patami alma hakkim varmi acaba

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Prim iadesi emeklilik yaşını doldurmasına rağmen emekli olma hakkına sahip olamayanlara yapılmaktadır. bu nedenle prim iadesi alamazsınız.

 18. Taco dedi ki:

  Sigorta primi satışı nasıl hesaplanıyor veya 3000 prim günü ortalama tutarı ne kadar

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Primi yatırdığınız dönemin katsayılaraına göre günümüze ulaşılıyor. Kurumun sisteminden hesaplanıyor. Sisteme girmeden hesaplayabilmemiz mümkün değil.

 19. Özgür Çağlar dedi ki:

  Benim babam 66 yaşında yaşlılık maaşı almaya başladı emekli olamadı sigorta birikmiş günü 890 gün bu birikmiş günü yaşlılık maaşı aldığına rağmen alabilir mi ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Evet iade alabilir. İki durum tamamen farklı. Ancak vefatı halinde primini 900 güne tamamlayıp kalanlara emekli maaşı da bağlatabilirsiniz.

 20. Hasan dedi ki:

  Merhaba 44 yasindayim 4500 gunum var sigortaliyim ama emekli olmak istemiyorum bugune kadar odenen sigorta pirimlerimi nakit olarak alabilirmiyim 52 yasinda emekliligi hakediyorum ama emekli olmak istemiyorum parasini almak istiyorum tsk

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Prim iadesi yaşı gelmesine rağmen emekli olma imkanı kalmayanlar için yapılabilmektedir. Bu nedenle prim iade alma hakkınız bulunmuyor.

 21. gizem dedi ki:

  merhaba kolay gelsin annem 1965 dogumlu 2003 yılında ilk sigortası yapılmış 2778 gün sgk 1080 gün istege baglı primi var emeklilik durumu nedir 4500 den emkli olabiliyormu yada emekli olamıcakmı 58 yasını doldurunca

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Mevcutta isteğe bağlı sigorta primleri 4/b yani bağkur sigortalığı kapsamındadır. Dolayısıyla kısmi emeklilik için en az 5400 gün talep edilir. Bu nendnele eğer mümkünse siortalı bir işe başlayarak prim ödemesi emeklilik primini daha çabuk doldurabilmesi için daha faydalı olacaktır.

  2. Caner İncesu dedi ki:

   SSK birikmiş pirimlerimi geri almak istiyorum. 08.12.1961 doğum tarihi.1560 gün yatırılmış pirimim var.son on yıldır hiç bir yerde sigortalı çalışmadım.

  3. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Prim iadesini emeklilik yaşını doldurmadan alamazsınız.

 22. Seyit dedi ki:

  İyi günler normal şartlar altında 35 yaşındayım 875 gün prim var ama engelli bir vatandaşım bu iadeden engelli vatandaşlara yönelik yaş şartı istenmektemidir..

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Engellilerde yaş değil hizmet süresi şartı aranmaktadır.

 23. Hülya dedi ki:

  Merhaba 1973 temmuz doğumluyum sigorta girişim 1994 4779 prim günün var ne zaman emekli olabilirim yada paramı geri nasıl ne zaman alırım

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.11.1992 ile 23.05.1994 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 54 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5675’dür.
   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1994 ile 23.11.1995 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 55 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5750’dir.

   Sigorta başlangıç ayınıza göre 54 veya 55 yaşında emekli olursunuz. Kısmi emeklilik için yeterli günü sağladığınız için prim iadesi alamazsınız.

  2. Hülya kurak dedi ki:

   Emekli olmak istemiyorum yinede paramı alamazmiyim

  3. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Primleri doldurduğunuz için iade alamazsınız.

 24. Hasan dedi ki:

  Meraba iyi günler ben 2005 yılında sigortam başlamıştı yaşım 36 toplamdada 2270 gün sigorta primim var benim emeklilikten artık hiç umudum yok bu primi alabilirmiyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Emeklilik yaş ve süresini doldurmadan prim iadesi alamazsınız. 60 yaşından sonra iade için başvurabilirsiniz.

 25. Kamuran dedi ki:

  Merhaba ben 1979 doğumluyum 1998 sigorta girişim var şuanda sigortam yok 1979 günüm var sigorta paramı almaya hak kazanıyor muyum ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   1998 sigorta başlangıcı ile – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1997 ile 23.05.1998 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 54 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5975’dir.

   54 yaşına gelmeden iade alamazsınız

 26. Bekir UÇAR dedi ki:

  Merhabalar Yaşım 15.01.1989 doğumluyum ve sigorta giriş tarihim 26.12.2006 toplam gün sayım 3017 gün. Ve 4a sigortada farklı şirketlerde çalıştım sigorta pirimimi geri alabilir miyim..

  1. Cafer dedi ki:

   Yaşım 40. 2000 gün calismisligim var ssk ödenen parayı alabilirmiyim ben emekli olmak istemiyorum

  2. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Emeklilik yaşınız gelene kadar iade alabilmeniz mümkün değil.