SSK

SSK Birikmiş Paramı Almak İstiyorum, Nasıl Alabilirim?

SSK biriken paranın alınması için başvuruların şahsen yapılmasını ister. Sosyal Güvenlik Kurumunda biriken paranın alınabilmesi için kişilerin dilekçe ile kuruma başvuru yapması gerekir. SSK biriken para iadesi kişinin banka hesabına yatırılır.

Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığı ile birikmiş para iadeleri kontrol edilir ve süreç takibi yapılır. SSK birikmiş parasını geri almak isteyen kişilerin primlerini hesaplaması ve başvurularını buna bağlı olarak gerçekleştirmesi önemlidir.

SSK Primi Nedir?

SSK primi Sosyal Güvenlik Kurumu altında çalışan işçiler için geçerlidir. Emekli olmak için gereken şartlar arasında sadece yaş değil aynı zamanda prim gün sayısı da bulunur. Bir yerde çalışmayan kişiler emekli olmak için kendi primlerini yatırabilirler. Eğer emeklilik için primleri yetmiyor ise bunun iadesini talep edebilirler.

SSK primleri çoğunlukla iş veren tarafından, işçi adına Sosyal Güvenlik Kurumuna yatırılan bir meblağdır. Kişinin maaşına ve çalışma süresine bağlı olarak prim miktarı hesaplanır. Prim miktarı asgari ücret ile çalışan işçiler için aynıdır.

Hizmet Dökümünde Hangi Bilgiler Yer Alır?

Hizmet dökümü bir kişinin sigortalı olarak çalıştığı süreyi ve diğer bilgileri gösteren bir dokümandır. Kişinin prim ödemeleri ve sigortalı olduğu zaman dilimini takip edebilmek için oldukça önemlidir. Hizmet dökümünü almak isteyen sigortalı çalışanlar e-devlet sistemini kullanabilecekleri gibi Sosyal Güvenlik Kurumunun internet sitesini de tercih edebilirler. Aynı zamanda bağlı bulundukları iş yerlerinden de bordro olarak hizmet dökümünü talep etmeleri mümkündür.

Hizmet dökümü belgesi üzerinde yer alan bilgiler şunlardır:

 • Sigorta ile ilgili bilgiler
 • İşe giriş ve çıkış tarihleri
 • Toplam sigortalı gün sayısı
 • Sigortalı dönem bilgileri
 • Sigortanın yattığı tarih
 • Prim miktarı
 • Prim tarihi
 • Çalışılan iş yerinin bilgileri
 • Sigortanın kim tarafından ödendiği (şirket – iş yeri bilgisi)

SSK Nedir?

Sosyal Sigortalar Kurumu olarak bilinen SSK, işçilerin haklarını korumak ve emekli olabilmelerini sağlamak amacı ile kurulmuştur. 1946 yılı itibari ile hizmet vermeye başlayan Sosyal Sigortalar Kurumu, günümüzde Sosyal Güvenlik Kurumu olarak bilinir.

SGK’nın birçok farklı görevi ve sorumluluğu bulunur. İş yerlerinin denetlenmesi, emeklilik süreçlerinin takibi ve maaşlar konusunda da SGK tarafından denetleme ve takip işlemleri yapılır.

SSK ile SGK Aynı MI?

SSK ve SGK farkı temelde yoktur. SSK, bağkur ve emekli sandığı gibi tüm sigorta ve prim süreçleri Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında toplanmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu tüm sigorta ve prim süreçlerini tek elden yürüten, denetleyen ve değiştiren bir kurumdur.

SGK bünyesinde çalışan herkes gerekli şartları yerine getirdiği takdirde emekli olabilir. Tüm sigorta kollarına yer veren Sosyal Güvenlik Kurumu, tüm emeklilik çeşitleri ile de ilgilenen tek kurum olması ile bilinir. Eskiden Sosyal Sigortalar Kurumu olarak bilinen ismi günümüzde Sosyal Güvenlik Kurumudur.

SSK Birikmiş Para Nedir?

SSK birikmiş para emekli sandığına bağlı olarak çalışan kişiler için geçerlidir. Ancak SSK ve emekli sandığının tek bir çatı altında birleşmesi ile birçok kişi birikmiş paradan yararlanabilmeye başlamıştır. SGK kapsamında alınan birikmiş para Türkiye Cumhuriyeti’nde devlet memuru olarak çalışan kişilere verilir.

Aynı zamanda kamuya bağlı iş yürüten kişiler ve işçiler için de geçerli bir paradır. Birikmiş para emekli olmak isteyen ancak emeklilik için gerekli şartları henüz tamamlamamış olanlara yöneliktir. Fazla prim ödemesi ile ilgilidir.

SSK Birikmiş Parayı Almak İçin Nereye Başvuru Yapılır?

SGK birikmiş para başvurusu Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılır. SSK’da birikmiş parasını geri almak isteyen kişilerin başvurularını SSK’ya yapması gerekir. Başvurular şahsen yapılmalıdır. Bir başkası adına yetki olsa dahi başvuru yapılmasına izin verilmez.

Ayrıca başvurular telefon veya dijital kanallar aracılığı ile de yapılamaz. SSK birikmiş para başvurularının doğrudan kurum üzerinden bir dilekçe ile gerçekleştirilmesi beklenir.

Sigortaya Ödenen Prim Geri Alınır Mı?

SGK prim iadesi alınabilen bir özelliğe sahiptir. Sosyal Güvenlik Kurumuna emekli olmak için yatırılan primler eğer yetmiyor ise primi geri almak için başvuru yapılabilir. Primi geri almak için yapılacak olan başvurunun Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılması gerekir.

Ayrıca başvuruların şahsen yapılması da önemli bir şarttır. Bir başkası adına SSK primini geri almak için başvuru yapılmasına izin verilmez. Başvuru yapacak olan kişilerin kendi adlarına işlemi gerçekleştirmesi gerekir.

Prim iadesini alabilmek için bir dilekçe hazırlanması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yapılması gerekir. Başvurular şahsen ve kuruma gidilerek yapılır.

Dijital ortamdan veya e- devlet üzerinden SGK primini geri almak için başvuru yapılmasına izin verilmez. SSK birikmiş para iadesi almak için başvurunun SGK’ya yapılması gerekir.

SGK Prim İadesi Yaş Şartı Nedir?

Prim iadesi yaş şartı emeklilik durumuna ve cinsiyete göre belirlenir. Emekli olmak isteyen ancak primleri yetmeyen kişiler Sosyal Güvenlik Kurumuna iade işlemi için başvuru yapabilir. Prim iadesi almak isteyen kişilerin başvuruyu SGK’ya yapması gerekir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından iade işlemi için belirlenen yaş şartları şu şekildedir:

 • Kadınlar için 58 yaş
 • Erkekler için 60 yaş

Sınırı bulunur. Prim iadesi almak için kadınların 58 ve erkeklerin 60 yaşını doldurmaları gerekir. Belirtilen yaşlardan daha genç olan kişiler prim iadesi için SGK’ya başvuru yapamaz.

SGK Prim İadesi Nasıl Hesaplanır?

SGK prim iadesi hesaplama işlemi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan bir işlemdir. Brüt maaş üzerinden hareket edilerek hesaplama yapılır. Ayrıca sigortalılık türü olan 4A ve 4B’ye göre de prim hesaplaması değişir.

Sigorta türlerine göre belirlenen prim yüzdeleri şu şekildedir:

 • Sigortada 4A mensubu olanlar için: yüzde 14
 • Sigortada 4B mensubu olanlar için: yüzde 20

Oranları belirlenmiştir. Ayrıca aylık brüt ücretin yüzde 34,5 kadarı sigorta masrafı olarak kabul edilir. Sigorta masrafını ve sigortalılık türünü göz önünde bulundurarak iade alınacak primin hesabı yapılır.

Sosyal Güvenlik Kurumundan Toplu Para Nasıl Alınır?

SGK toplu para ödemesi yapan bir kurumdur. Ancak toplu para alabilmek için emekli olmak veya prim iadesi istemek gerekir. Sosyal Güvenlik Kurumu toplu para vermek için başvuru yapacak kişilerin şartları yerine getirmesini ister. Aynı zamanda başvuruların bir dilekçe ile doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılması gerekir.

SGK için hazırlanan toplu para talep dilekçesi ve diğer şartların da yerine getirilmesi ile SGK tarafından toplu para ödemesi yapılır. Toplu para ödemesi şahsen başvuru yapan kişinin banka hesabına aktarılır. Sosyal Güvenlik Kurumu elden ödeme yapan bir kurum değildir bu neden ile de kişinin var ise banka hesabı kullanılır. Eğer kişinin bir banka hesabı yok ise ödeme PTT şubeleri aracılığı ile gerçekleştirilir.

Emekli Olmak İstemeyen Parasını Geri Alabilir Mi?

Emeklilikten vazgeçenler para iadesi almak için Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yapabilir. Eğer yaşlılık toptan ödemesi alınmamış ise para iadesi almak mümkündür. Ancak SGK tarafından verilen toplu para alınmış ve emekli olma durumu resmiyet kazanmış ise prim parası iadesi alınamaz. Başvuru sahiplerinin haklarını ve uyması gereken şartları bilmesi gerekir.

Emekli olmaktan vazgeçenler veya emekli olmak istemeyen kişiler için belirlenen yaş sınırı bulunur. Kadınlar 58 yaşını ve erkekler ise 60 yaşını doldurmamış ise para iadesi alamazlar. Yaşlarını dolduran ve prim günlerini tamamlayan kişiler Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yaparak para iadesi isteyebilirler.

Hizmet Dökümü İptali Ne Demek?

4A hizmet dökümü iptali bir işçinin sigortalı olarak çalıştığı sürenin ve verdiği hizmetin silindiğini gösterir. 4A hizmet dökümünün iptali çalışan kişi tarafından yapılamaz. Hizmet dökümünü iptal etmek için Sosyal Güvenlik Kurumunun ve çalışılan iş yerinin yetki kullanarak yapabileceği bir işlemdir.

Hizmet dökümünün iptal edilmesi kişinin iptal edilen süre boyunca çalıştığı sürenin silinmesi anlamına gelir. Sürenin silinmesi ise prim gün sayısını ve sigortalılık süresini etkiler. Hizmet dökümünün iptal edilip edilmediğini e-devlet sisteminde yer alan 4A hizmet dökümü sayfasından kontrol etmek mümkündür. Aynı zamanda Sosyal Güvenlik Kurumunun resmi internet sitesi de kullanılarak işlem yapılabilir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Emekli Yaşı Nasıl Hesaplanır?

SGK emekli yaşı hesabının yapılabilmesi için bazı bilgilere ihtiyaç duyulur. Malulen emeklilik ve yaştan emeklilik gibi durumlar söz konusu olabilir. Aynı zamanda prim süresini doldurmak için de bekleyen kişiler olabilir. Tüm şartlar yerine getirilse dahi prim sayısını beklemeden emekli olmak istemeyenler vardır.

Prim gün sayısını tamamlamak için çalışmaya devam eden kişiler, gerekli şartları tamamlamış ise erken emekli olabilir. Erken emekli olmak için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirtilen koşulların yerine getirilmelidir. Erken emeklilik için SGK’ya bir başvuru dilekçesi ile başvuru yapmak yeterli olur. 

Sosyal Güvenlik Kurumundan Emekli Olanlar Toplu Para Alabilir Mi?

SSK emeklilere toplu para ödemesi yapan bir kurumdur. Ancak bunun için belirlenmiş bazı şartlar bulunur. Eğer bir kişi tüm şartları yerine getirmesine rağmen emeklilik için yaşı bekliyor ve bu neden ile de emekli olamıyor ise ödeme yapılır.

Ödemenin yapılacağı yer kişinin banka hesabı olabileceği gibi PTT şubesi üzerinde de toplu ödeme gerçekleştirilebilir. Toplu ödeme, henüz emekli olamamış kişiler için geçerlidir. Bunun için SGK’ya bir dilekçe ile başvuru yapılması ve ödenilen primlerin iadesinin talep edilmesi gerekir. SGK primlerini talep etmek için ise başvuru dilekçesi ile şahsen başvuru yapılması istenir.

SSK Primi Başkasına Devredilir Mi?

SGK primini devretmek Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından izin verilmeyen ve yasaklanan bir durumdur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup SGK kapsamında çalışan ve prim iadesi almak isteyenler sadece kendi adlarına başvuru yapabilir. Aynı zamanda SGK priminin bir başkasına devredilmesi, satılması veya kiralanması söz konusu değildir.

Emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yetmeyen kişiler erken emekli olabilecekleri gibi prim günlerini doldurmak için çalışmaya da devam edebilir. Ancak eksik prim günü için bir başkasının primini devralamaz, satın alamaz veya kiralayamaz. Primlerin bir başkasına devredilmesi mümkün değildir. Her prim, kişiye özeldir ve sadece ona aittir.

Fazla Prim Ödemesi Geri Alınır Mı?

Fazla prim ödemesinin iadesi için Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yapılması gerekir. SSK’ya bağlı çalışan kişilerin emekli olmak için primleri yetmiyor ise prim ödemesi almaları mümkündür. SSK birikmiş para iadesi yapılmasına izin verir ve bunun için bir dilekçe ile başvurunun yapılması gerekir.

SSK birikmiş para iadesi için başvuru yapan kişilere primleri geri ödenir. Bunun için vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumu ile iletişime geçmesi ve emeklilik süreçleri hakkında bilgi alması gerekir. İlk işe giriş tarihi ve ilk sigorta başlangıcı emeklilik hesaplama noktasında önemli olan bilgiler arasında yer alır.

Prim Günü Eksik Olan Nasıl Emekli Olabilir ?

Emeklilik Yaş Hesaplama Tablosu (Erkek – Kadın)

E-Devlet Ölüm Aylığı Başvurusu, Şartları ve Belgeleri

Shares:

441 Yorumlar

 • Savas
  13.04.2024

  1974 dogumluyum 2200 gunum var bunu alabilirmiyim

  Cevapla
 • Şahin
  03.10.2023

  SSK daki birikmiş paramı nasıl venezaman alabilirim

  Cevapla
 • Naide
  24.09.2023

  Bin gün prim ödemem var yaşım 62 artık çalışamıyorum parasını alabilirmiyim acaba

  Cevapla
 • Berat gezici
  31.08.2023

  Birikmiş paramı geri almak istiyom 48günum var

  Cevapla
 • Yasemin Aktürk
  26.04.2023

  1969 dogumluyum emekli olamiyorum 1987 sigorta girisim var 1803 gunum var birikmis parami alabilirmiyim

  Cevapla
 • Ada
  11.03.2023

  1965 Mart dogumluyum ve birikmis primlerimi almak istiyorum. Almanya’dayim, vekaletim olan kisi benim adima bu islemleri nasil gerceklestirebilir? Tesekkurler.

  Cevapla
 • Erhan zorlu
  07.03.2023

  1974 doğumluyum sigorta başlangıç tarihi 01/05/1991 672 gün sigorta var. 4a emekli olamıyorum SGK birikmiş paramı nasıl alırım.

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   07.03.2023

   Merhaba,

   EYT çıktıktan sonra eğer priminiz olsaydı emeklilik şartını doldurmuş olacaktınız. Yaş lartı olmadığı için başvuru yaparak iade alabileceğiniz kanısındayım

 • Neslihan
  01.03.2023

  Ben 1996 sigortalıyım eyt liyim ama prim gün sayım yetmiyor birikmiş sigorta paramı alabirmiyim yaş 46

  Cevapla
 • Gürsün
  26.01.2023

  1966 doğumlu 1996 girişli 3804 günüm var birikmiş primimi geri almak istiyorum çalışamıyorum rahatsızsizim birde ne kadar alabilirim acaba eşimden dul maaşı alıyorum bayanım cevabınızı bekliyorum şimdiden teşekkür ediyorum hayırlı geceleriniz olsun inşallah

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   26.01.2023

   Merhaba,

   Kısmi emeklilik için gerekli primi sağlamışsınız bu nedenle primler iade edilmez. 60 yaşını doldurduğunuzda emekli olabilirsiniz. Tabi bunu 3600 günü ne zaman tamamladığınızın da etkisi var.

 • Gursun
  26.01.2023

  Birde ne kadar alabilirim acaba

  Cevapla
 • EROL Erçin
  30.12.2022

  1985 doğumluyum prim 1300 gün sigorta paramı alabilirmiyim cevap lutfen

  Cevapla
 • Ömer
  19.12.2022

  14.11.1979 doğumluyum .1993 yılında sigorta girişim var 4098 gün pirimim var pirim ucretimi alabilirmiyim

  Cevapla
 • Erkan kara
  06.12.2022

  Sayın SSK başkanım benim ödenmiş paramı alabileyim

  Cevapla
 • Ahmet koçak
  17.11.2022

  SGK emeklilik parasını geri almak istiyorum

  Cevapla
 • Mehmet
  19.10.2022

  Mrb primler ay olarakmi hesaplanıyor yani 2020 yılında 12 ay var 12 ayida hesaplayıp olemi veriyorlar

  Cevapla
 • Mustafa
  17.10.2022

  Benim ödenen sigorta paramı almak istiyorum yaşım 22

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   18.10.2022

   Merhaba,

   Emeklilik yaşınızı doldurana kadar prim iadesi alamazsınız.

 • kenan aksu
  21.09.2022

  2005 giris 4500 gune yakin primim var alabilirmiyim 1988 dogumluyum saglik sorunlarim yuzunden isten ayrilmam gerekio

  Cevapla
 • Ersin sarac
  15.09.2022

  Tuyurmusunuz 60 yaş 60 yaş o yaşa cikicami beli değil bide benim alın emeğini geri istiyorum vermiyorsunuz neymiş 60 yaşı doldurmamisiniz diyip duruyorsunuzz

  Cevapla
 • Muhammet
  28.08.2022

  2333 günüm var yaşım 27 pirim ödemelerini ala bilirmiyim

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   29.08.2022

   Merhaba,

   Emeklilik yaşından önce alamazsınız.

 • Ömer
  16.07.2022

  2012 girisliyim içerideki sigorta primi mi alabilirmiyim çekmek istesem

  Cevapla
 • Tuğba
  25.06.2022

  Merhaba annem vefat edeli 3 sene oldu evliyim sgk parasını alabilirmiyim geride sadece babam var

  Cevapla
 • Murat
  29.05.2022

  Merhaba , 1988 doğumluyum ve 2008 sigorta girişim ile birlikte bugün 2900 prim günüm var . Başvuru yaparak prim iadesini alabiliyor muyum?

  Cevapla
 • Tevfik
  24.05.2022

  Slm ben yaş 41 emeklilik 58 iptal etmek istiyorm

  Cevapla
 • Ayla
  10.05.2022

  Babam vefat etti 765 günü var alabilirmiyim ve de tutar ne kadar olur tskler

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   11.05.2022

   Merhaba,

   Tutar hesaplayabilmemiz mümkün değil. Başvuru yaparak alabilirsiniz.

 • Mahmut ışık
  09.05.2022

  Merhaba 1990 doğumluyumn giriş 2008 2100 günüm var geri alabiliyor muyum

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   09.05.2022

   Merhaba,

   Emeklilik yaşına geldiğinizde eğer emekli olmak için yeterli gününüz olmaz ise iade alabilirsiniz. Mevcutta iade alamazsınız.

 • Saadettin
  21.04.2022

  1998 doğumluyum ilk işe giriş tarihim 2016 500 günüm var nakite çevirmek istiyorum geri alabilir miyim

  Cevapla
 • Tuğçe
  17.04.2022

  Merhabalar 23 yaşındayım 5 yıl kadar çalışmışlığım o zamana kadar ödenen sigorta paramı alamıyomuyum

  Cevapla
 • Kerem Gültekin
  16.04.2022

  2000 doğumluyum işe giriş tarihim 2019 hala çalışmaya devam ediyorum başvursam toplu olarak parayı geri alabilir miyim ? Alabilirsem ne kadar bir sürede işlem biter ?

  Cevapla
 • Yılmaz
  15.03.2022

  Merhaba, benim doğum tarihim 1976 hizmete başlangıç tarihim (stajyer) 12.09.1994 ilk prim ödeme tarihim 16.05.2001 toplam 5705 prim ödeme gün sayım var. Sgk dan hangi nedenlere bağlı kalarak toplu para talep edebilirim ? Teşekkür ederim,iyi çalışmalar.

  Cevapla
 • Kezban akarca
  19.02.2022

  1971 doğumluyum iş e giriş 1990 pirim616 gün yatan parayı geri alabilirmiyim

  Cevapla
 • Mustafa
  16.02.2022

  Hocam Merhaba Annem şu an 52 yaşında. Dedemden “4A Ssk” Dul yetim maaşı alıyor. Kendi “4b bağkur isteğe bağlı sigortadan da” 16/02/2022 tarihi itibari ile toplam 5354 günü bulunmakta. Sigorta başlangıç tarihi 03.09.2003 olduğu için 4b bağkur 60 yaş 5400(15yıl) Prim ödeme gün sayısı veya 58 yaş 9000(25yıl) prim ödeme gün sayısına tabi.Hocam kendi daha düşükten emekli olacağı için dedemin yetim maaşı kesilmesin istiyoruz.Bu konuda merak ettiğim sorular bulunmakta.
  “Sorularım”
  1.)Eğer Annem 5400 prim ödeme gününü doldurup 60 yaşına gelirse Dedemden aldığı 4A SSk dul yetim maaşı direkt otomatik kesilip kendi 4b bağkur emekliliği mi bağlanacak? Yoksa Dedemin maaşını tercih edip onu almaya devam edebilir mi?
  2.)Eğer Annem 5400 prim ödeme gününü doldurup 58 yaşını geldiğinde ödediği primlerini geri iade alabilir mi? Yoksa 5400 günü doldurduğu için bu hakkı yanıp kayıp mı olur?
  “Bu 2 soruma net kesin doğru bilgi içeren bir cevap almamız lazım hocam! Şimdiden teşekkürler…”

  Cevapla
 • Cevahir
  13.02.2022

  1964 dogumluyum işe giris tarihi 2004 tarih sgk dan birikmis parami nasil alabilirim

  Cevapla
 • Cevahir
  10.02.2022

  2004 ise giris tarihi sgk pirim gun sayisi 2662 sgkya yatan parayi ala bilirmiyim dogum tarihi 1964 lu

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   10.02.2022

   Merhaba,

   61 yaşınıza girdiğinizde iade alabilirsiniz.

 • Emine
  09.02.2022

  14 yıl önce iş yerimi kapattım.ödemiş olduğum primleri geri alabilir miyim ?

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   10.02.2022

   Merhaba,

   emekli olma yaşına ulaştınız ve prim yeterli değil ise alabilirsiniz.

 • Talipöcal
  04.02.2022

  Pirim parami cekebilirmiyim

  Cevapla
 • Servet
  01.02.2022

  28 12 1998 girisim var 26 01 1964 dogumluyum 6600 odenmis pirim gunum var nezaman emekli olabilirim tesekurler

  Cevapla
 • Nevra kolat
  31.01.2022

  Ben babamdan dul olduğum için yetim aylığı alıyorum….emekli olamayacagım için 3 yıla yakın ödenmiş sigorta primlerını gerı almak ıstıyorum..alabılırmıyım

  Cevapla
 • hasibe
  19.01.2022

  1984 doğumluyum 2990 günüm var çalışamıyorum iş yerinden sağlık sorunu nedeniyle istifa ettim ödenen 2990 günüm para iadesini geri alabilirmiyim

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   19.01.2022

   Merhaba,

   Emeklilik yaş ve süre şartını doldurmadan iade alamazsınız.

 • Ahmet
  08.01.2022

  Merhaba. Annem 63 yaşında busene 64 e girecek. İlk İşe başlama tarihi 2001 şuanki primi sayısı 5343 gün. Pandemi den sonra işden ayrıldı. 58 yaş 4500 gün şartını tamamlıyor ama 1999 sonrası sigortalı olduğu için 25 yıl sigorta şartı var. Beklerse 2026 yılında bu şart dolmuş olacak. Şuan bazı hastalıkları var malulen emeklilik için heyet raporu için başvuruda bulunacaktık.ama prim iadesi alabilirsiniz araştırın diyen bir arkadaşım aracılığı ile yazıları okumaya başladım. Annemin 5343 gün birikmiş prim iadesini alabilirmiyim? 5343 gün için ne kadar ödeme yaparlar aceba

  Cevapla
 • Uğur
  04.01.2022

  1995 doğumluyum 4c hizmet üzerinden sigortam yatmakta toplam 1110 gün prim para iade alabilirmiyim ?

  Cevapla
 • Muhammet Mustafa
  04.01.2022

  Ssk giriş 2008 Alacahm bi ücret varmıdr

  Cevapla
 • Jale
  23.12.2021

  60 yaşımdayım 840 gün olan ssk primimi geri alabilirmiyim

  Cevapla
 • Mehmet
  12.12.2021

  1995 doğumluyum 741 günüm war sigortamı iptal edip prım paramı alabilirmiyim.

  Cevapla
 • Fatma Özçelik
  07.12.2021

  Merhaba 03.09.1971 doğumluyum
  İlk sıgorta girişim 10.06.1992
  Toplamda 1673 prim günüm var 2010 bu yana çalışmıyor babamdan ölüm aylığı alıyorum..
  Prim iademi alabilmem mümkün mü ?
  Eğer alırsam ölüm aylığımı kaybetmiş olurmuyum bilgilendiriseniz çok memnun olurum?

  Cevapla
 • Mahmut
  07.12.2021

  1965 doğumluyum sgk girişim 06/2011 toplam gün sayım 870 iade slabilirmiyim

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   07.12.2021

   Merhaba,

   emeklilik yaşınız 61 de doluyor ozamana kadar alamazsınız.

 • İbrahim
  23.11.2021

  Merhaba , 22 yaşındayım 750 gün sigortam var , prim iadesi alabilir miyim

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   23.11.2021

   Merhaba,

   Prim iadesi emeklilik yaşı gelmesine rağmen emekli olma şartlarını sağlayamayanlar için yapılabilmektedir. bu nedenle iade alamazsınız.

  • Cebrail
   05.01.2022

   Merhaba babamın 1966 doğumlu ve işe başlama yılı ise 1985 SSK ve bağkurda toplam 2750 günü var toplu ödeme alabiliri mi veya emekli olabilmesi için ne yapması gerekiyor

 • Bayram
  11.11.2021

  12 08 2003 girişim 1900 prim var 1981 doğumluyum emekli olmak istemiyorum toplu para alabilirmiyim

  Cevapla
 • Ayşe
  03.11.2021

  Merhaba 1968 doğumluyum sigorta girişim 1981 yılı bin gün primim var paramı iade alabilirmiyim. Teşekkürler.

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   04.11.2021

   Merhaba,

   13 yaşında sigorta başlangıcınız gözüküyor. emeklilik hesaplamasında 18 yaşınızı doldurduğunuz 1986 yılı baz alınacaktır buna göre emeklilik hakkını sağlamış oluyorsunuz. Pirm iadesini alabilme hakkınız da var. Müracaat edebilirsiniz.

  • Sevtap
   13.04.2022

   72 doğumluyum 97den girişim var emekli olamıycam bugüne kadar yatan paraları alabilir miyim

 • Birol
  03.11.2021

  1996 yılında 4a ssk başlangıcım. Emekli olmak için prim sayısı 5700 gün benim 8125 günüm var ödenen bu fazla ödenen günleri 2425 günü emekli olmadan geri alabilirmiyiz. Ya da bu fazla ödenen günlerin emekli maaşına bir faydası var mı?

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   04.11.2021

   Merhaba,

   Emeklilik primi doldurulduktan sonra prim iade işlemi yapılmaz. Emekli maşınız toplam prime göre hesaplanır. Olumlu bir katkısı olur.

 • Adem
  03.11.2021

  Benim yaşım 31 1.700 gun sigortam var suan calismiyorum emekli olmak istemiyorum geri sigorta parami alabilirmiyim

  Cevapla
 • dilek
  25.10.2021

  5 yıl vekil öğretmenlik yaptım. 234 gün sgk günüm var. İkisini nasıl birleştirebilirim. 4 kasım 2021 tarihinde emeklilk günüm doluyor. ikisini birleştirip ne kadar para alabilirim.

  Cevapla
 • ekrem sandıkçı
  24.09.2021

  ben 1995 girişim ben sigorta pirimimi alabilirmiyim tesekkur ederim birdealabilirsem nereden basvuru yaparim sigortam4A pirimim 6700dur

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   27.09.2021

   Merhaba,

   Siz emekli olabilmek için gerekli primi doldurmuşsunuz. bu nedenle prim iadesi yapılmaz. emeklilik yaşınızı beklemeniz gerekiyor.

  • Ersin sarac
   15.09.2022

   Tuyurmusunuz 60 yaş 60 yaş o yaşa cikicami beli değil bide benim alın emeğini geri istiyorum vermiyorsunuz neymiş 60 yaşı doldurmamisiniz diyip duruyorsunuzz

 • Vedat
  16.09.2021

  Ben sogortami satmak istiyorum

  Cevapla
  • Aslan
   18.11.2021

   1992 doğumluğum. 2010 sigorta girişim. Şuan 2000 günlük sigortam var. Sigortada biriken paramı alabilirmyiim. İhtiyacım var. Artık sigorta vs. Emekli olmasam da olur. Teşekkürler

 • Vedat
  16.09.2021

  Merhaba benim 2800 günlük pirim var ben bunu satmak ıstiyorum nasil yapa biliriz bunu

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   18.09.2021

   Merhaba,

   SGK da prim gününü satmak gibi bir imkan yok. Ancak emeklilik yaşı gelmesine rağmen emekli olamayacak kadar prim durumu olur ise iadesi talep edilebilir.

 • Süleyman
  15.09.2021

  4A sigorta üzerinden 927 günüm var ve 2 senedir 4C üzerinden yatıyor askeri personel oldugum için genede 4A üzerindeki pirimi almak için emeklilik yaşını beklemem gerekiyor mu

  Cevapla
 • Ozgur
  08.09.2021

  Bnm babam 98 yilinda sigortasi var 45 gunluk ozmn yatan 45 gunluk prim parasini alabilirmi suan 62 yasinda

  Cevapla
 • Kamil
  22.08.2021

  1900 günüm var sigortada biriken paramı ala bilirmiyim 1986 doğumluyum

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   23.08.2021

   Merhaba,

   sigorta primlerinin iadesi ancak emeklilik yaşı gelenlere yapılabilmektedir.

 • Merve ece
  17.08.2021

  Ben 4 yil bi is yerinde calistim 30 yasindayim birikmis sgk patami alma hakkim varmi acaba

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   17.08.2021

   Merhaba,

   Prim iadesi emeklilik yaşını doldurmasına rağmen emekli olma hakkına sahip olamayanlara yapılmaktadır. bu nedenle prim iadesi alamazsınız.

 • Taco
  09.08.2021

  Sigorta primi satışı nasıl hesaplanıyor veya 3000 prim günü ortalama tutarı ne kadar

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   10.08.2021

   Merhaba,

   Primi yatırdığınız dönemin katsayılaraına göre günümüze ulaşılıyor. Kurumun sisteminden hesaplanıyor. Sisteme girmeden hesaplayabilmemiz mümkün değil.

 • Leyla
  01.08.2021

  Merhaba 900 iş günü var annemin para iadesini almak için nereye başvuruyoruz

  Cevapla
 • Özgür Çağlar
  23.06.2021

  Benim babam 66 yaşında yaşlılık maaşı almaya başladı emekli olamadı sigorta birikmiş günü 890 gün bu birikmiş günü yaşlılık maaşı aldığına rağmen alabilir mi ?

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   23.06.2021

   Merhaba,

   Evet iade alabilir. İki durum tamamen farklı. Ancak vefatı halinde primini 900 güne tamamlayıp kalanlara emekli maaşı da bağlatabilirsiniz.

 • Hasan
  14.06.2021

  Merhaba 44 yasindayim 4500 gunum var sigortaliyim ama emekli olmak istemiyorum bugune kadar odenen sigorta pirimlerimi nakit olarak alabilirmiyim 52 yasinda emekliligi hakediyorum ama emekli olmak istemiyorum parasini almak istiyorum tsk

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   14.06.2021

   Merhaba,

   Prim iadesi yaşı gelmesine rağmen emekli olma imkanı kalmayanlar için yapılabilmektedir. Bu nedenle prim iade alma hakkınız bulunmuyor.

 • gizem
  14.06.2021

  merhaba kolay gelsin annem 1965 dogumlu 2003 yılında ilk sigortası yapılmış 2778 gün sgk 1080 gün istege baglı primi var emeklilik durumu nedir 4500 den emkli olabiliyormu yada emekli olamıcakmı 58 yasını doldurunca

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   14.06.2021

   Merhaba,

   Mevcutta isteğe bağlı sigorta primleri 4/b yani bağkur sigortalığı kapsamındadır. Dolayısıyla kısmi emeklilik için en az 5400 gün talep edilir. Bu nendnele eğer mümkünse siortalı bir işe başlayarak prim ödemesi emeklilik primini daha çabuk doldurabilmesi için daha faydalı olacaktır.

  • Caner İncesu
   03.12.2021

   SSK birikmiş pirimlerimi geri almak istiyorum. 08.12.1961 doğum tarihi.1560 gün yatırılmış pirimim var.son on yıldır hiç bir yerde sigortalı çalışmadım.

  • Danışma Birimi
   03.12.2021

   Merhaba,

   Prim iadesini emeklilik yaşını doldurmadan alamazsınız.

 • Seyit
  22.04.2021

  İyi günler normal şartlar altında 35 yaşındayım 875 gün prim var ama engelli bir vatandaşım bu iadeden engelli vatandaşlara yönelik yaş şartı istenmektemidir..

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   26.04.2021

   Merhaba,

   Engellilerde yaş değil hizmet süresi şartı aranmaktadır.

 • Hülya
  16.04.2021

  Merhaba 1973 temmuz doğumluyum sigorta girişim 1994 4779 prim günün var ne zaman emekli olabilirim yada paramı geri nasıl ne zaman alırım

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   16.04.2021

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.11.1992 ile 23.05.1994 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 54 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5675’dür.
   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1994 ile 23.11.1995 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 55 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5750’dir.

   Sigorta başlangıç ayınıza göre 54 veya 55 yaşında emekli olursunuz. Kısmi emeklilik için yeterli günü sağladığınız için prim iadesi alamazsınız.

  • Hülya kurak
   21.04.2021

   Emekli olmak istemiyorum yinede paramı alamazmiyim

  • Danışma Birimi
   21.04.2021

   Merhaba,

   Primleri doldurduğunuz için iade alamazsınız.

 • Hasan
  21.11.2020

  Meraba iyi günler ben 2005 yılında sigortam başlamıştı yaşım 36 toplamdada 2270 gün sigorta primim var benim emeklilikten artık hiç umudum yok bu primi alabilirmiyim

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   23.11.2020

   Merhaba,

   Emeklilik yaş ve süresini doldurmadan prim iadesi alamazsınız. 60 yaşından sonra iade için başvurabilirsiniz.

 • Kamuran
  31.10.2020

  Merhaba ben 1979 doğumluyum 1998 sigorta girişim var şuanda sigortam yok 1979 günüm var sigorta paramı almaya hak kazanıyor muyum ?

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   02.11.2020

   Merhaba,

   1998 sigorta başlangıcı ile – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1997 ile 23.05.1998 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 54 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5975’dir.

   54 yaşına gelmeden iade alamazsınız

 • Arzu
  02.09.2020

  Merhabalar;
  Annem 1960 Doğumlu 1986 yılında birikmiş günleri var onların iadesini alabiliyor mu ?Ayrıca şuanda babasından emekli aylığı alıyor kendine ait 4A SGK iadelerini alması bu emekli aylığının kesilmesine neden olur mu?

  Cevapla
 • Eren
  24.08.2020

  Merhaba 32 yaşındayım 1072 günüm var ssk da primleri geri alabiliyormuyum

  Cevapla
 • Sema Kozan
  21.08.2020

  Selam şuan 40 yaşındayım.3200 gun sgk ödemem var.borclarimdan dolayi sgk ya ödemiş oldugum.primlerin geri odemesini nasil alabilirim.

  Cevapla
 • Bekir UÇAR
  06.08.2020

  Merhabalar Yaşım 15.01.1989 doğumluyum ve sigorta giriş tarihim 26.12.2006 toplam gün sayım 3017 gün. Ve 4a sigortada farklı şirketlerde çalıştım sigorta pirimimi geri alabilir miyim..

  Cevapla
  • Cafer
   26.07.2022

   Yaşım 40. 2000 gün calismisligim var ssk ödenen parayı alabilirmiyim ben emekli olmak istemiyorum

  • Danışma Birimi
   28.07.2022

   Merhaba,

   Emeklilik yaşınız gelene kadar iade alabilmeniz mümkün değil.

 • Nurcan
  05.07.2020

  25/11/1983 ve 1/5/1989 iki sigorta nosu ile sigorta girişim var.89 yılı hesabına göre 2100 gunum gözüküyor 1968 doğumluyum toptan prim iadesi alabilirmiyim

  Cevapla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir