Engelli

2021 Engelli Yakını Maaşı Ne Kadar, Şartları Neler?

2021 engelli yakını maaşı;  18 yaşından küçük kendi temel bakım gerekliliklerini sağlayamayan ve bu gerekliliklerin sağlanması için başka bir yakına ya da kişiye ihtiyaç duyan kişilere verilecek olan hizmeti kapsar. Bu engelli kişilere bakan yakınlara ya da vasilere ise kendileri herhangi bir işte çalışamayacağından ve geçim sağlayamama durumuna karşın olarak kendilerinin ve engelli kişilerin temel bakım gerekliliklerini yerine getirmeleri için engelli yakınına, engelli yakını maaşı verilir.

Engelli Yakını Maaşı Nedir?

Engelli yakını maaşı; bakımıyla mükellef olunan 18 yaşından küçük engelli yakını olan ve yardıma muhtaç konumdaki kişilere verilen maaşa denir. Engelli yakını maaşı alınabilmesi için belli başlı kriterler mevcuttur.

Engelli yakını maaşı almak için aranan kriterler şu şekildedir:

 • Engel durumu,
 • Muhtaçlık seviyesi,
 • Yaş durumu gibi şartların uygunluğu halinde, engelli yakını maaşı alma hakkı doğar.

Engelli Yakını Maaşının Özellikleri Nelerdir?

Bakıma muhtaç kişiler ile yakından ilgilenen bireylerin alma hakkı doğduğu engelli yakını maaşı ile ilgili bilinmesi gerekenler şu şekildedir:

 • Engeli yüzde 40 ve üzeri kişiler, evde bir başkası olmadan kendi ihtiyaçlarını gideremez ya da yaşamlarını sürdüremezler. Böyle bir durumda dolayısı ile ikinci bir kişiye ihtiyaç duyulur.
 • Engelli yakını maaşı, engelli kişinin ve kendisinin temel bakım masraflarını karşılaması için verilir.
 • Bu maaşın veriliş amacı; maddi durumu yeterli olmayan kişi ve ailelerin kaliteli bir geçim sağlamalarına yardım sağlamak olarak gözlenir.

Engelli Yakını Maaşı Nasıl Alınır?

En az %40 engeli olup, tek başına ihtiyaçlarını karşılayamayan bir yakını için, gününün büyük bir zamanını ona bakmakla geçiren kişiler vardır. Bu, engelli yakınları hasta ile ilgilendiği için ekstra bir işte çalışmaya da zaman bulamayabilirler.

Böyle durumlar için engelli yakını maaşı alma durumunda yapılması gerekenler şu şekildedir:

 • Kişilerin engelli yakını maaşı alabilmesi için öncelikli koşul onun yanında ikamet etmesi ve aktif olarak engeli bulunan kişiye bakıyor olması gerekir.
 • Bu maaş engelli raporu bulunan kişilerin evinde kalan ve engelli kişiye bakan yakınına devlet tarafından verilir.
 • Bu maaş ile engelli kişinin masraflarını ve temel bakım ihtiyaçlarını karşılamaları temel amaçtır.
 • Engelli yakını maaşı alınabilmesi için engelli kişinin minimum yüzde 40 olmakla beraber üzeri sayılardaki engel raporuna sahip olması şartı aranır.

Engelli Yakını Maaşı Ne Kadar?

Engelli yakını maaşının limiti, engelli kişinin engel raporundaki engel oranına göre değişim göstermekle beraber engel oranına göre bu limitin arttırılma ihtimali vardır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan ve yürütülen engelli kişilere temel bakım hizmetlerini karşılayabilmeleri için belli bir limit belirlenmekte ve maaş verilir.

Engelli yakını maaş limitleri şu şekildedir:

 • Engel raporunda yüzde 20 ile yüzde 39 engeli bulunan kişiler özel gereksinime ihtiyaç duysa da bu engel, engelli kişinin günlük işlerini aksatmasında bir problem oluşturmaz. Böyle durumlar için engel raporu yüzde 20 ve yüzde 39 arası olan engelli bireylerin yakını, engelli yakını maaşı alma hakkına sahip değildir.
 • Engel raporunda yüzde 40 ile yüzde 69 engeli bulunan kişilere verilen engelli yakını maaş miktarı 657 Türk Lirası olarak belirlenir.
 • Engel raporunda yüzde 70 ve üzeri engeli bulunan kişilere maaş miktarı 1 024 Türk Lirası olarak belirlenir.

Engelli Yakını Maaşı Almanın Şartları Nelerdir?

Engelli yakını maaşı alabilmenin öncelikli şartı kişinin sorumluluğunda olan, bakıma muhtaç bir yakını olması ve bu yakınının en az yüzde 40 ve üzeri engel raporu olması gerekir.

Bunun dışında engelli maaşı almak için gerekli olan şartlar şu şekildedir:

 • Engelli kişinin 18 yaşından küçük olması şartı aranır.
 • Engelli yakını olup herhangi bir sosyal güvencenin olmadığı haller kontrol edilir.
 • Nafaka almayan ve nafaka alma ihtimali olmayacak bir kişi olmak gerekir. Engelli kişi ile mutlaka aynı hanede ikamet etme şartı aranır. Başvuru yapan kişinin aynı hanede ikamet etmediği tespit edilir ise engelli yakını maaşıyla beraber engelli aylığı da yetkililer tarafından anında kesilir.
 • Engelli yakını maaşı, engelli kişinin ve kendisinin temel bakım ihtiyaçlarını karşılaması için verilir bunun dışında bir harcama yapıldığı tespit edilirse maaş aynı biçimde anında kesilir.
 • Eğer engelli yakını maaşını anne ya da baba alma durumunda ise SGK kayıtlarının olmaması gerekir.
 • Engeli yakınının hanede bulunan mal varlıklarının geliri, muhtaçlık sınırını aşmıyor ise bu kişilere engelli yakını aylığı verilebilir.
 • Engelli yakını maaşı alacak kişilerin gayrimenkul gelirleri olmaması şartı aranır.
 • Engelli kişiye ait engelli raporunun güncel olması ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile işbirliği halinde hizmet veren bir sağlık kurumundan heyet kararı ile alınmış olması şartı aranır.
 • Engelli kişinin tüm aile fertlerine gelir testi yapılması gerekir.
 • Engelli yakınının engelli kişiyle akrabalık ya da herhangi bir kan bağı ilişkisi bulunması gerekir.

[box type=”info” align=”alignleft” class=”” width=”100%”]Tüm bu kriterlerin sağlanması ile maaş başvurusu yapılır. Engelli yakını maaşı başvurusunun yetkililerce analiz edilip, kriterlerin incelenmesi beklenir. Beyan edilen muhtaçlık halinde aksi bir durum tespit edilmez ise engelli yakını maaşı alınabilir. Maaş bağlanmasının ardından, aranan şartların varlığını sürdürüyor olması gerekir.[/box]

Engelli Yakını Maaşı Hangi Durumlarda Kesilir?

Engelli yakını aylığı belli durumların sağlanması ya da sağlanamaması halinde kesilir. Engelli aylığının kesilmesi durumu söz konusu olur ise engelli yakını aylığı da geri çekilir. Engelli maaşının kesilmesini gerektirecek durumlar şu şekildedir:

Kişilere bağlanan maaşlar, engelli kişinin ya da ona bakan kişinin;

 • Ölümü gerçekleşmesi halinde
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkması ya da çıkarılması söz konusu olduğunda
 • Türk vatandaşlığını geçerli saymayan yabancı bir devletin uyruğu altına girmesi halinde
 • Kendisine verilen tüm haklardan ya da bazı haklardan feragat etmesi durumunda
 • Muhtaçlık durumunun ortadan kalkması halinde
 • Engellilik durumunda yüzde 40 oranının altına düşecek şekilde bir iyileşme meydana gelmesi halinde
 • Engelli maaşının 2 yıl boyunca alınmaması halinde
 • Engelli kişinin yakının sigortalı bir işte çalışmaya başlaması anında
 • Engelli yakınının, engelli kişiye artık fiilen bakamayacak durumda olması ya da engelli kişiden uzaklaşması, engelli kişi ile aynı hanede ikamet etmemesi hallerinde
 • Engelli yakınının bakımını sağladığı engelli kişinin 18 yaşını tamamlaması durumunda
 • Engelli kişi yakının; herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna, genel sağlık sigortası kapsamında düzenli olarak prim ödemeye başlaması gibi tüm bu unsurlardan biri ya da birilerinin meydana gelmesi durumunda engelli yakını maaşı, ihtiyaç sahiplerinden kesilir.

Engelli Yakını Maaşından Kimler Faydalanamaz?

Bazı hallerde 18 yaş ve altında engelli yakını olan kişiler, engelli yakını maaşı için başvuru yapmış olsalar dahi başvuruları geçersiz sayılır.

Bu duruma göre engelli yakını maaşını alamayacak kişiler şu şekildedir:

 • Nafaka bağlanmış kişiler ya da nafaka bağlanması mümkün olabilecek kişiler.
 • Sosyal güvenlik kurumlarından gelir ya da aylık maaş alma durumu bulunan kişiler.
 • Sigortalı olmayı gerektirecek bir işte çalışan kişiler.
 • Hane içindeki geliri, muhtaçlık sınırına eşit olan kişiler.
 • Hane içindeki geliri, muhtaçlık sınırından yüksek olan kişiler.
 • Engelli kişinin bakımının, özel kurumlarda yapılması ya da yaptırılmasını sağlayabilecek kişiler.
 • 05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında belirtilen Genel Sağlık Sigortalısı sayılan kişiler.
 • Engelli yakınının baktığı engellinin, engel oranı yüzde 70 ve üzerinde olması gibi durumların varlığı halinde ise kişiler engelli yakını aylığı alamaz. Bu mevcut duruma rağmen başvuru yapan kişilerin başvurusu geçersiz sayılır.

Engelli Yakını Maaşı Hangi Kurumlar Tarafından Ödenir?

Engelli yakını aylığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından engel raporunda, en az yüzde 40 olması şartı bulunan kişilere, kanun kapsamında geçerli olan sosyal güvenlik kurumlarından başvuru yaptıktan ve gerekli şartların sağlandığı doğrulandıktan sonra bu maaş temin edilebilir.

Engelli yakını maaşı veren kurumlar şu şekildedir:

 • Sosyal Güvenlik Kurumu
 • BAĞ-KUR
 • Emekli Sandığı gibi kuruluşlardan engelli yakını maaşı temin edilir.

Engelli Yakını Maaşı Alabilmek İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Engelli yakını maaşı alınabilmesi için gerekli şartların uygunluğunun kontrol edilmesi gerekir. Bu kontrol durumu, kişinin başvuru evrakları üzerinden sağlanır.

Engelli yakını maaş başvurusu için gerekli evraklar şu şekildedir:

 • Başka hiçbir yerden maaş alınmadığının belgesi,
 • 2 adet vesikalık fotoğraf,
 • Mal beyannamesi,
 • Fakirlik kâğıdı,
 • Vukuatlı nüfus kayıt belgesi,
 • Başvuru dilekçesi,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’nun belirttiği sağlık kurumlarından alınmış olan sağlık raporu gibi tüm belgelerin temini ve dosyalanması ile engelli yakını maaşı için başvuru yapılır.

[tie_full_img]

[/tie_full_img]

Engelli Yakını Maaş Başvurusu Nereye Yapılır?

2022 sayılı Kanun kapsamında sunulan yaşlı ve engelli yakını aylıkları için başvuru yapılması gereken kurum şu şekildedir:

 • Engelli yakını aylık maaş başvuruları, kişinin ikametgâhının bulunduğu bölgede yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılır.
 • Başvurunun gerçekleşmesi ardından kişiye, başvuru alındı belgesi verilir.
 • Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Kurumu’na yapılan başvurular en geç 1 ay içerisinde olumlu ya da olumsuz olarak sonuca bağlanır.

Engelli Yakını Maaşı İçin Muhtaçlık Sınırı Nasıl Hesaplanır?

Engelli yakını aylığı için yapılacak olan başvuruda aranan şartlardan bir tanesi de muhtaçlık sınırı altında olup olmama durumudur.

Engelli yakını maaş başvurularında muhtaçlık sınırı hesaplamasının yapılışı şu şekildedir:

 • Muhtaçlık değerlendirmesi; hanedeki tüm bireylerin gelir, servet ve harcamaları dikkate alınarak yapılır.
 • Söz konusu hesaplamada, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık geliri asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olması şartı aranır.
 • 2021 yılı için bu tutar 852,53 Türk Lirası şeklinde belirlenir.
 • Hane bireylerinden her birinin aylık geliri, 852,53 Türk Lirasının altında olması halinde engelli yakını maaşı için başvuru yapılabilir.
 • Başvuru yapacak olan kişinin hanesine ait dükkân bulunuyor ise dükkanın rayiç bedeli üzerinden hesaplama yapılır. Rayiç bedelin 240’ta biri ve kira geliri dikkate alınır.

Engelli Yakını Maaşı Alan Anne Babanın Boşanması Durumunda Ne Olur?

18 yaşından küçük kişinin anne ve babasının boşanması halinde şartlar yeniden değerlendirilerek maaş hakkına karar verilir.

Engelli yakını maaşı alan çiftlerin boşanması halinde oluşabilecekler şu şekildedir:

 • Boşanma durumunda çocuğun velayetini alan kişinin, engelli çocuğu adına ödemeleri alma hakkı doğar.
 • Böyle bir durumda; engelli çocuğun velayetini alan kişi, mahkeme kararını ikametgâhının bulunduğu bölgede yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ileterek aylığın kendisine bağlanmasını talep etmesi gerekir.
 • Çocuğun velayeti anneye verilmişse ve annenin ek olarak bir nafaka gelir tutarı mevcut ise 2022 sayılı Kanun kapsamında sunulan engelli yakını maaşı yardımından yararlanamaz.
Engelli Sıfır Araç ÖTV İndirimi Hesaplaması
Engellilik Nedeniyle Vergi İndiriminden Nasıl Yararlanılır?
Engelli Maaşı Nasıl Alınır, Kimlere Verilir, Şartları Neler?
Shares:

7 Yorumlar

 • Süheyla
  30.05.2022

  Merhaba efendim bn %88 yürüme engelli bir bayanım başkalarının yardımı olmadan kendi özel gereksinimi mi kendi başıma yapamıyorum evliyim eşim var eşimden başkada benimle ilgilenecek kimsem yok eşim bana baktığı içinde çalışamıyor sürekli benimle ilgileniyor devletimizden almış olduğum engelli mağşım dışındada hiç bir gelirimiz yok ikamet etmiş olduğumuz adrestede kiracı olarak yaşıyoruz geçimimizi zor sağlıyoruz bn evde bakım mağşı almak istiyorum fakat rapor çıkarttığım hastane engel oranını %88 olarak yaptı fakat kısmi bağımlı olarak verdiler roporumu bu nedenden dolayı da evde bakım mağşı alamıyorum ittirazda bulundum fakat hakem hastanede aynı şekilde kısmi bağımlı olarak %86 rapor verdi bir engellinin evde bakım mağşı ala bilmesi için daha ne ola bilir ki sonuşta benim engelim sürekli ve günden günede kötüye giden bir hastalık evde bakım mağşı alabilmem için raporumun puanlaması en az nekadar olması kerekir bu konuda bana bilgi verirseniz çok sevinirim 4 aydır hastane hastane dolaşıyorum bir sonuç alamıyorum .

  Cevapla
 • Zülfikar
  19.11.2019

  Merhaba öncelikle size teşekkür ederim daha önce sızın yorumunuzla engelli raporum yüzde 54 aldım şimdi soru şu olacak 1972 doğumluyum 20.02 1990 girişim yüzde 54 engelli raporum var 5530 iş günüm var vergi indirimim yüzde kaç gelir ve emekli maaşım ne kadar olur sizden enkısa zamanda cevap bekliyorum şimdiden size teşekkür ederim bana e postadansa bilgilendirebilirsiniz

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   05.01.2020

   Merhaba,

   Engel oranınızın en fazla % 50 lere düşebileceğini düşünüyoruz. Maaş hesaplamasını de https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ yapabilirsiniz.

 • kadir kaçar
  15.06.2019

  4500 güüm var yüzde 62.rapor giriş 17.12.2003 ne kadar maaş alırm

  Cevapla
 • ORUÇ SARI
  14.09.2018

  BENİM %49 RAPORUM VAR ESİM BAKIMDAN FAYDALANIRMI

  Cevapla
 • Birgül çelik
  14.09.2018

  Engelli bakıcısı sigortalı bir işte çalışırsa bakıcılık yapabilir mi.gunde kaç saat bakmakla hukumludur.

  Cevapla
  • Zülfikar
   20.11.2019

   Dün yazmıştım ama cevabınızı bulamıyorum yatan primlerim asgari ücret üzerinden

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir