Genel

2021 Güncel Milletvekili Maaşları Ne Kadar?

2021 yılı güncel milletvekili maaşları, en yüksek devlet memurunun aldığı tutar olarak bilinir. Milletvekilleri ve bakan maaşları, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emeklilerine Dair Kanun hükümleri çerçevesinde belirlenir. En yüksek devlet memuru ödeneklerinden gelir vergisine tabi olmayanlar bu kanuna göre de gelir vergisine tabi tutulmaz. 2021 yılı güncel milletvekili maaşları 15.10.2008 tarihi sonrasında göre başlayanlar için 5510 sayılı Kanun üzerinden hesaplanır. 5434 sayılı Kanun’a göre bu milletvekillerinin emekli kesintileri fazla olduğu için daha az maaş alırlar.

Milletvekili Kime Denir?

Milletvekili; demokrasi işleyişinin yürürlükte olduğu ve bu anlayışla yönetilen ülkelerde, halkın temsilcisi olarak belirlenen ve halkın adına oy veren siyasal kimliğe sahip meclis üyesi olarak görev yapar. Milletvekili, 5 yılda bir yapılan seçimler ile belirlenir. Daha sonra oy çokluğu ile seçilen partilerin içerisinde görev alır. Herhangi bir parti alanında görev almayan milletvekilleri ise genel seçimler zamanında, bağımsız şekilde aday olma hakkına sahiptir. İçinde bulunduğumuz yıl itibari ile Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde görev yapan aktif milletvekili sayısı 600 olarak bilinir.

Milletvekilleri Ne İş Yapar?

Milletvekilleri halk adına oy vermekle görevli siyasi kimliklere sahip kişilerdir. Bu yönleri ile halkın sesi olmaları ve halk adına oy vermek yoluyla karar vermeleri başlıca görevleri arasındadır.

Bunun yanı sıra oldukça geniş yelpazeli olan milletvekillerinin görev tanımlarının kapsamları şu şekildedir:  

 • Yasaların kaldırılması ya da yürürlüğe girmesi hallerinden sorumludurlar.
 • Milletvekilleri meclisin açık ve işleyişte olduğu dönemlerde Bakanlar Kurulunu denetlemekle yükümlüdür.
 • Türkiye Cumhuriyeti harici olan yabancı ülkelerle yapılacak ve imzalanması gereken anlaşmaların maddelerinin belirlenmesi hali de milletvekillerinin görevleri arasında yer alır.
 • Meclis araştırmalarının yapılması, bunlar üzerine gerekli evrakların sunulması,
 • Gensorun hazırlanması,
 • Ülkenin gündemini yakından takip etme ve meclis kürsüsünde ülke gündemine dair açıklama yapabilme,
 • Başbakan ve diğer bakanlar arasında fikir alışverişinde bulunulması,
 • Olağanüstü kongrelere katılmak,
 • Halkın isteklerini ve ihtiyaçlarını dinlemek, problemlere çözüm bulabilmek için öneriler hazırlamak,
 • Para basılmasına karar verilmesi,
 • Savaş ilanına karar verilmesi,
 • Milletlerarası anlaşma ve antlaşmaların onaylanmasına karar vermek,
 • Belli başlı konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisinin verilmesi,
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından üye tamsayısının beşte üçü çoğunluğunun kararı ile beraber genel ya da özel af ilanına karar verilmesi,
 • Anayasa ve yasalarda belirtilen diğer görevlerin yapılması,
 • Bütçe kanun tasarısı hazırlamak ya da sunulan kanun tasarılarını kabul etmek gibi birçok alanda milletvekilleri söz ve görev sahibidir.

[tie_full_img]

[/tie_full_img]

Milletvekili Olabilmek İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Milletvekilleri seçildikleri bölgeyi, görevlisi olduğu partiyi ya da kendilerini temsil etmezler milletvekilleri tamamıyla halkı temsil etmekle yükümlüdür. Dolayısı ile milletvekillerinin halkın tarafında olması, halkın problemlerini dinlemesi milletvekillerinde belirlenen en önemli şartlardan biridir. Bununla beraber milletvekili olabilmek için anayasaya göre bazı şartlar da mevcuttur.

Anayasaya göre milletvekili olmak için aranan şartlar şu şekildedir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • 18 yaşından büyük olmak,
 • En az ilköğretim mezunu olmak,
 • Herhangi bir askerlik engelinin bulunulmaması şartı,
 • Taksirli suçlar hariç olmakla beraber 1 yıl ve üstü hapis cezasının alınmış olmaması hali,
 • Kaçakçılık gibi ya da türevi suçların işlenmemiş olması,
 • Kamu haklarında yoksun olunmaması,
 • Devlet sırrını izahat ve bunun benzeri suçların işlenmemiş olması,
 • Hükümet düşürme ve benzeri suçların işlenmemiş olması,
 • Resmi ihaleye fesat karıştırılmasıyla beraber benzeri suçların işlenmemiş olması,
 • Herhangi bir kamu hizmetinde, kamu yasağının bulunmaması,
 • Dolandırıcılık gibi suçların işlenmemesi,

[box type=”info” align=”alignleft” class=”” width=”100%”]Tüm bu şartların sağlanması ve yerine getirilmesi halinde milletvekili adaylığına ya da milletvekili aday adaylığına başvuru sağlanır. Bu şartların sağlanması halinde kişiler; seçimlerde, il siyasi partisinden il adayı olarak belirlenir. Daha sonra yeterli oyu almaları halinde aday oldukları ilin milletvekili olarak meclise atanırlar. Bu şartların dışında ise milletvekili aday adayı, milletvekili adayı ya da milletvekili olabilmek için herhangi bir özel eğitime gerek yoktur. Yeterli oy sayısı ile seçilen kişiler görevlerini yapmaya başlar.[/box]

2021 Milletvekilleri Maaşları Ne Kadardır?

Statü olarak en yüksek seviyede bulunan ve devlet memuru kategorisinde sayılan milletvekillerinin maaşı kanun ile belirlenir. Milletvekilleri Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Müsteşarı ile aynı düzeyde maaş alırlar. Bununla beraber Ocak, Nisan, Haziran, Temmuz, Ekim ve Aralık aylarında da birer aylık ikramiye alırlar.

Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen milletvekili maaşlarının güncel hali kariyere göre belirlenmekle birlikte 2021 yılı güncel milletvekili maaşları şu şekildedir:

 • 2019 yılı itibariyle: 22 bin 500 Türk Lirası
 • 2020 yılı itibariyle: 25 bin 000 Türk Lirası
 • 2021 yılı itibariyle: 25 bin 000 Türk Lirası olacak şekilde güncel milletvekili maaşı tutarları belirlenir.

Milletvekili Adaylığı ve Milletvekili Aday Adaylığı İçin Başvuru Aidatları

Milletvekili adaylığı ya da milletvekili aday adaylığına başvuru yapılırken, yapılan partiye belli başlı bir aidat ödenmesi gerekir. Bu aidat miktarı ve şartları partiden partiye göre değişim göstermekle beraber genel olarak belirlenen milletvekili adaylığı için başvuru aidatının miktarı şu şekildedir:

Erkek adaylar için;

 • Her partiye göre değişim gösterebilir. Fakat genel olarak tutar aralığı, 5 000 Türk Lirası, 6 000 Türk Lirası ya da 10 000 Türk Lirası olacak şekilde belirlenir.

Kadın adaylar için;

 • Her partiye göre değişim gösterebilir. Fakat genel olarak tutar aralığı, 2 500 Türk Lirası, 3 000 Türk Lirası ya da 10 000 Türk Lirası olacak şekilde belirlenir.

25 yaş ve altı adaylar için;

 • Her partiye göre değişim gösterebilir. Fakat genel olarak tutar aralığı, 2.500 Türk Lirası ya da 5 bin Türk Lirası olacak şekilde belirlenir.

Şehit ya da gazi yakını olan adaylar için;

 • Bazı partilerin söz konusu yakınlardan aidat talep etmemesiyle beraber aidat talep eden partilerin miktarı 1 000 Türk Lirası ile 5 000 Türk Lirası arasında değişim gösterir.

Engelli adaylar için;

 • Bazı partilerin engelli kişinin yüzde 40 engellilik raporunu göstermesi dâhilinde aidat talep etmemesiyle beraber diğer partilerde miktar 1 000 Türk Lirası ve 5 000 Türk Lirası arasında değişkenlik gösterir.

Bağımsız adaylar için:

 • 13 000 Türk Lirası olarak belirlenir.

Milletvekili Olabilmek İçin Gerekli Resmi Evraklar Nelerdir?

Milletvekilliğine aday adaylığının ya da adaylığının konulabilmesi için şartların sağlanması durumundan sonra belirli belgeler ile başvuru yapılır. Başvuru yapılmak istenen partiye göre değişiklik gösteren fakat temel olarak istenecek olan milletvekili olmak için gerekli belgeler şu şekildedir:

 • İmzalanması ve doldurulması gereken ıslak imzalı başvuru formu ya da dilekçe,
 • 2 adet Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarının bariz biçimde görünmesi şartıyla nüfus cüzdanı fotokopisi ya da Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı aslı,
 • 2 adet öğrenim durumunu belirten belgenin fotokopisi, fakat belgenin aslı da başvuru sırasında ibraz edilmelidir,
 • Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi,
 • 4 adet vesikalık olma şartıyla çekilen fotoğraf,
 • Milletvekili adaylığı ya da milletvekili aday adaylığı için istifası zorunlu olan kişilerin ilgili kurum ya da kuruluşlara sunulmuş istifa belgesi ya da emeklilik belgesi dilekçesinin fotokopisi daha sonrasında alındı belgesi,
 • Erkek adaylar için askerlik durumunun yapıldığına, yapılmadıysa nedeninin belirtildiğine dair belge,
 • Milletvekili adaylığı ya da milletvekili aday adaylığı başvuru aidatının yatırıldığına dair banka dekontu ve bu banka dekontunun aslı gibi belgelerin temin edilip dosyalanması sonucunda milletvekilliği için başvuru oluşturulur.

[tie_full_img]

[/tie_full_img]

Milletvekillerinin Özellikleri Nelerdir?

Milletvekillerinin siyasi kişiliklerinin yanı sıra sosyal kişilikleri de mevcuttur. Halk tarafından milletvekili olarak seçildikten sonra kişilerin belli başlı özellik taşımaları gerekir.

Genel olarak milletvekili özellikleri şu şekildedir:

 • Özverili sahibi olmak
 • Lider kişiliği benimsemiş ve liderlik vasfı taşıyor olmak
 • Topluma örnek olabilecek bilinçte kişiler olmak
 • Ülke gündemine hakim olmak
 • Yaşanılan olaylara kamu vicdanı açısından aynı zamanda siyasi bir etikle yaklaşabilmek
 • Milletvekili seçilmeden önce, halk tarafından siyasi güvensizliğin oluşmaması adına, seçilebilmek için yerine getirilemeyecek vaatler vermemek
 • Söylemlerini ve düşüncelerini saygı çerçevesi içinde ifade edebiliyor olmak
 • Yaşam biçimi, davranış biçimi ya da söylemlerin tamamen birbiri ile uyumlu olması
 • Topluma örnek olabilecek kapasitede olmak
 • Görev süreleri içinde temsil ettikleri kitlelerin çıkarlarına aykırı davranmamaları
 • Halkın problemlerine çözüm bulabilecek şekilde yerel ya da ulusal şekilde en az bir alanda uzmanlaşmış olmak
 • Yaptıkları ya da yapacakları tüm faaliyetlerde temsil ettikleri vatandaşlara karşı şeffaf olmak
 • Görevlerini yerine getirirken tarafsız olmayı başarabilmek
 • Demokratik kurallara uygun hareket etmeyi hedeflemek
 • Tüm halkın vekili oldukları gerçeğini göz önünde bulundurmaları ve tüm halka aynı tavırla yaklaşmaları,
 • Devletin bütünlüğü anlayışı ile hareket edebilmek
 • Görevde bulundukları süre boyunca tüm yasama dönemlerinin sonlarında iletişim araçlarını kullanarak halka mal beyanında bulunmak gibi birçok unsurun dikkate alındığı çerçeveler ile hazırlanan milletvekili özellikleri söz konusudur. Halkın temsilcisi olmak adına, halkın güvenini kırmamak için görev yapmak benimsenir.

Milletvekili Maaşları Neye Göre Belirlenir?

Milletvekili maaşları ve bakan maaşları Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanun hükümleri çerçevesinde belirlenir. Buna ek olarak 5434 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanun’lar kapsamında cumhurbaşkanı, bakanlar ve milletvekili maaşları belirlenir. Bu tutarlar kişilerin emeklilik maaş tutarlarına da etki eder.

Milletvekilleri Nasıl Emekli Olur?

Milletvekili emekliliği için etkin biçimde en az 2 yıl olması şartı ile görev yaptıktan sonra borçlanma yolunu kullanma seçeneği tercih edilebilir. 5 600 prim gününü tamamlayan milletvekilleri daha sonra belirlenen yaş sınırını da tamamlamaları halinde emekli olabilirler. Milletvekillerinin emekli maaşı ise Cumhurbaşkanı emekli maaşının yüzde 45’i olarak belirlenir.

Milletvekillerinin Sahip Olduğu Haklar Nelerdir?

Milletvekili olarak seçilen kişinin özlük hakları ya da sosyal haklarının tamamı bitmiş olsa dahi mevcut meclis üyelerine hangi haklar tanınıyorsa eski milletvekilleri de o hakların tamamından yararlanabilirler.

Milletvekillerinin sahip olduğu haklar şu şekildedir:

 • Milletvekili Yasama Dokunulmazlığı hakkı,
 • Kadın vekillere doğum izni,
 • Karayolları trafik kanunu uyarınca trafikte geçiş üstünlüğü sağlayabilme,
 • Özel kimlik belgesi,
 • Vasiyet üzerine cenaze töreni,
 • Özel rozet temin edilmesi,
 • Silah bulundurma ve taşıma hakkı,
 • Protokol listelerinde öncelik,
 • Sosyal tesislerde ayrıcalık statüsü,
 • Düzenli sağlık taraması gibi ek haklara sahip olunur.

Emekli Milletvekili Maaşları Ne Kadar?

TBMM’ye sunulan bütçe teklifleri ile belirlenen emekli milletvekillerinin güncel maaşları ek bir ödeme harici şu şekildedir:

 • 2019 yılı itibari ile 13 410 Türk Lirası
 • 2020 yılı itibari ile 15 800 Türk Lirası
 • 2021 yılı itibari ile 15 800 Türk Lirası olacak şekilde emekliler için güncel milletvekili maaşı
Shares:

2 Yorumlar

 • Volkan salik
  05.08.2020

  ADALET var bu ülkede sosyaldevlet böyle olmalı işsizlik maaş 1230 lira emekli 1500 lira milletin vekili 25 binlira adalet bu iş te müslüman ülkeyle yakışır herşey ortada 32 senedir çalışıyorum emekli olacam 1500 lira maaş adam olana çok bile ?? yazzık ?? bu ülkede sosyal devlet böyle olmalı biz bunu hak ediyoruz

  Cevapla
 • AŞIR ŞİMŞEK
  31.05.2018

  vergi dairesi kaydı olup bağkur kaydı olmayanlarla ilgili bir gelişme varmı.

  Cevapla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir