KYK

Öğrencilere Devlet Burs Desteği Ne Kadar? Başvuru 2021

Birçok öğrenci eğitim öğretim hayatlarının daha rahat sürdürebilmek için maddi desteğe ihtiyaç duymaktadır. Öğrencilere maddi burs olarak destek veren pek çok kurum ve vakıf bulunmaktadır. Devlet ortaöğretim, lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine maddi destek yardımı kapsamında burs ve geri ödemeli öğrenim kredisi vermektedir. Vakıflar aracılığı ile de burs desteği alan öğrenciler en çok burs ücret ve şartlarını merak etmektedir.

Öğrencilerin burs başvurusunda bulunabilmesi için gerekli evraklar ise şöyledir,

 • Kimlik belgesi veya geçerliliği olan bir pasaport,
 • Yakın zamanda çekilen vesikalık fotoğraf,
 • Diploma ve mezuniyet belgesi,
 • Öğrencinin var ise ulusal sınav sonuç belgesi,
 • Transkript belgesi,
 • Bazı vakıflar dil sınav sonucu da istemektedir. İstenirse uluslararası yabancı dil sınav sonuç belgesi,
 • Yalnızca doktora öğrencileri için geçerli olan burslarda, araştırma konusu, önerisi ya da yapılan çalışmaya yönelik örnek bir yazı başvuru evrakları içerisinde yer almak durumundadır.

Söz konusu evrakların dışında vakıflar ve kurumlar öğrencilerde bazı şartlar da aramaktadır. Her kurumun şartları farklılık göstermektedir. Bu sebeple kurumların burs şartnamelerini dikkatlice okunması başvuru öncesi tavsiye edilir.

Gerekli şartların sağlanması sonucu öğrenci burs almaya hak kazanır. 2021 yılı kapsamında pek çok öğrenci vakıf burslarının yanı sıra öğrencilere devlet burs desteği ne kadar, kimlere verilir gibi konuları da merak etmektedir.

2021 yılı kapsamında KYK tarafından öğrencilere verilen burs ve öğrenim kredi ücretleri ise şöyledir,

 • Lisans Öğrencisi: 650 TL
 • Yüksek Lisans Öğrencisi: 1,300 TL
 • Doktora Öğrencisi: 1,950 TL burs ve öğrenim kredisi desteği almaktadırlar.

Üniversite Öğrencilerine Burs Veren Kurumlar

Üniversite okumaya hak kazanmış öğrenciler için devlet ve vakıflar tarafından öğrencilere çeşitli burslar verilmektedir. Başarı kazanan öğrenciler bu bursları almaya hak kazanırlar. Burslar öğrencilerin üniversite hayatları kapsamında maddi olarak sıkıntı çekmemeleri için verilerek eğitim öğretim hayatlarını başarı ile bitirebilmeleri için verilmektedir.

Üniversite öğrencilerine burs veren vakıflar için başvuru tarihleri kurumdan kuruma değişmekte olup, her bir vakıf için başvuru tarihlerinin incelenmesi gerekmektedir.

Kurumların başvuru şartlarına uygun olan kişiler burs almaya hak kazanır. Bu sebeple başvuru yaparken şartları göz önünde bulundurarak başvuru işleminizi gerçekleştirin 2021 yılı kapsamında üniversite öğrencilerine burs veren kurumlar ise şöyledir,

 • TEMA Vakfı
 • KYK Bursu
 • Sinpaş Holding
 • Borusan Kocabıyık Vakfı
 • Aktaş Holding Eğitim Bursu
 • Selçuklu Holding
 • Gönüllü Hareketi Burs Fonu
 • Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı
 • Sema Yazar Gençlik Vakfı
 • Mehmet Zorlu Vakfı
 • Belçika Diyanet Vakfı
 • İsviçre Türk Diyanet Vakfı
 • Sıtkı Kocaman Vakfı
 • Sütaş
 • Vehbi Koç Vakfı
 • Boğaziçi Yöneticiler Vakfı
 • Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı
 • Türk Eğitim Vakfı
 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı
 • Toplum Gönüllüleri Vakfı
 • Sabancı Vakfı
 • Mevera Eğitim ve Sağlık Vakfı
 • 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı
 • Nef Vakfı
 • Anadolu Vakfı
 • TÜBİTAK
 • Selçuklu Holding
 • ETİ
 • İstanbul Sanayi Odası Vakfı
 • Türkiye Milli Kültür Vakfı
 • DASEV Darendeliler Kültür Sağlık ve Eğitim Vakfı
 • Nural Vakfı
 • 1884 Vakfı
 • İstanbul Ticaret Odası
 • Milli Eğitim Bakanlığı Bursu
 • Dr. Ali Mümtaz Gürsoy Okutma Vakfı
 • İzzet Baysal Vakfı
 • Rumeli Eğitim Vakfı
 • Şahinler Vakfı Bursu
 • Mustafa Hasanoğlu Vakfı
 • Türkiye Diyanet Vakfı
 • Sağlık Eğitim Vakfı
 • Tekfen Vakfı
 • Türk Petrol Vakfı
 • Ali İsmail Korkmaz Vakfı
 • Yücel Kültür Vakfı Yarım Elma
 • Bereket Vakfı
 • YEKÜV
 • EGET Vakfı

Tıp Öğrencisine Burs Veren Kurumlar

Pek çok kurum ve vakıf öğrenciler için burs desteği vermekte olup bazı kurumlar, öğrencilerin alanlarına yönelik de burslar vermektedir. Öğrencilerin bu alanlarda mesleklerine atılmalarında da yardımcı olan bu vakıf ve kurumlar belirtilen tarih ve dönemlerde Tıp öğrencileri için burs desteği sağlamaktadır. Hatta bazı kurumlar tıp öğrencilerine staj imkânı da sağlayarak mesleklerine daha adapte ve donanımlı olarak başlamalarını sağlamaktadır.

Tıp fakültesi öğrencilerine burs sağlayan vakıflar ve kurumlar ise şöyledir,

 • Afyon Eğitim Vakfı
 • Ali İsmail Korkmaz Vakfı
 • Türkiye Yardımsevenler Derneği
 • Ekşioğlu Vakfı
 • Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı
 • Lions İstanbul Anadolu Yakası Sosyal Hizmet Vakfı
 • Türk Böbrek Vakfı
 • Tekfen Vakfı
 • Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı
 • Rönesans Eğitim Vakfı
 • Sinpaş Holding
 • İbrahim Çeçen Vakfı
 • TESUD
 • Nef Vakfı
 • Tareksav Bursu
 • Çamlıca Kültür ve Yardım Vakfı
 • Necati Bay Vakfı
 • ADEMDER
 • KADEM
 • Emrem Vakfı
 • Yeni Dünya Vakfı Bursu
 • Kazım Karabekir Vakfı
 • Biota Vakfı
 • ETİ
 • İnsan Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı
 • Selçuklu Holding
 • Aktaş Eğitim Vakfı
 • Atlas Sağlık Eğitim Vakfı
 • TÜRKKAD
 • İstanbul Huzur Hastanesi ve Dinlenme Evleri
 • Türk Böbrek Vakfı Hastanesi
 • Özel Çağın Göz Hastanesi
 • Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi
 • Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı
 • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı
 • Türk Kardiyoloji Derneği
 • Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı
 • Lokman Hekim Sağlık Vakfı

Lise Öğrencilerine Burs Veren Kurumlar

Başarılı ve maddi durumu çok iyi olmayan öğrenciler için bazı vakıf ve kurumlar lise öğrencilerine burs desteği sağlamaktadır.

Lise öğrencilerine burs desteği veren vakıf ve kurumlar ise şöyledir,

 • Türk Eğitim Derneği
 • Trendyol & TOG Eğitim
 • TESYEV
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü
 • Borusan Kocabıyık Vakfı
 • Yaşar Eğitim Kültür Vakfı
 • Baldaner Eğitim Kültür Vakfı
 • Rüştü Akın Vakfı
 • TEV
 • TOG & ING Covid-19 Destek Bursu
 • İOKBS – PYBS Bursu
 • TED Bursu
 • KAÇUV Eğitim Bursu
 • Alarko Holding
 • TEV Eğitim Vakfı

Ayrıca AHBAP Derneği Lise öğrencilerine tablet desteği vermektedir.

İlkokul Öğrencilerine Burs Veren Kurumlar

Maddi olarak imkânsızlıklardan dolayı bazı öğrenciler okula gidememektedir. Bu durumun önüne geçebilmek için bazı vakıf ve kurumlar ilkokul öğrencileri için burs desteği sağlamaktadır.

Bu kurumlar ise şöyledir,

 • Türk Eğitim Derneği
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü
 • Vehbi Koç Vakfı
 • Sarıyer Belediyesi
 • İzmir Buca Belediyesi
 • Milli Eğitim Vakfı
 • Galatasaray Eğitim Vakfı

Türk Öğrencilere Burs Veren Ülkeler

Yurt dışında okuyacak Türk öğrenciler, okurken bir yandan da ülkelerin burs imkânlarından yararlanıp yararlanamayacağını merak etmektedir. Türk öğrenciler için yurt dışında okumak maddi olarak zorlayıcı olabilmektedir. Bu sebeple Türk öğrenciler yurt dışında burs imkânlarını araştırmaktadır.

Ülkelerin Türk öğrencilerine burs verebilmesi için aranan şartlar genellikle not ortalaması, başarıları ve yetenekleri göz önünde bulundurulmaktadır. Bu sebeple öğrencilerin burs hakkından yararlanabilmesi için öncelikle bu şartları en yüksek oranda sağlaması gerekmektedir. Burs veren ülkelerin burs imkânları da çeşitlilik gösterebilmektedir. Öğrencilere, maddi desteğin yanında konaklama ve barınma gibi imkânlar da sağlanmaktadır.

Yurt dışında burs veren ülkeler ise şunlardır,

 • Amerika Birleşik Devletleri
 • İsveç
 • Fransa
 • Güney Kore
 • Birleşik Krallık
 • Avustralya

Devlet Burs Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

Devlet, Kredi Yurtlar Kurumu ile ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora gibi eğitim alanlarında öğrencilere maddi olarak destek sağlamaktadır. KYK bursu geri ödemesiz ve öğrenim kredisi olarak iki seçenekte verilmektedir. Başvuruda bulunan öğrencilerin maddi durumları göz önünde bulundurularak geri ödemesiz ve öğrenim kredisi olarak maddi olarak destek sağlanmaktadır.

Üniversite hayatına adım atacak öğrencilere maddi olarak destek olabilecek burs için öğrencilerin üniversite sonuçlarının açıklanmasının ardından başvuru işlemlerini yapmaları gerekmektedir. Birçok öğrenci, öğrencilere devlet burs desteği ne kadar, başvuru tarihleri ne zaman gibi konuları merak etmektedir.

Belirtilen tarihler aralığında başvuru işlemlerini tamamlayan öğrenciler yine belirtilen tarihte açıklanacak sonuçlara göre geri ödemesiz mi yoksa geri ödemeli öğrenim kredisi hakkı aldığını öğrenebilir.

Burs imkânından yararlanabilmek için KYK burs başvurusu yapacak öğrenciler için başvuru adımları sırasıyla şöyledir,

 • Tarayıcınız üzerinden e-devlet sistemini açın.
 • Kimlik doğrulama işlemi için sizden kimlik numaranız ve e-devlet şifreniz istenmektedir. Eksiksiz olarak girin.
 • E-devlet şifresi bulunmayan öğrenciler PTT şubelerinden e-devlet şifresi alabilirler.
 • Sisteme giriş yapılmasının ardından “Size Nasıl Yardımcı Olabilirim” butonuna Burs/ Öğrenim Kredisi yazarak aratın.
 • Ekranda yer alan uyarılar bölümü okuyup onaylayın.
 • Kimlik bilgileriniz istenmektedir, eksiksiz olarak doldurun.
 • Öğrenim bilgilerinizin isteneceği bölümü doldurun.
 • Bilgilendirme mesajı alacaksınız, mesajı bekleyin.
 • İkamet ettiğiniz yerin adres bilgilerini eksiksiz olarak girin.
 • Özel durum bilgi ekranı gelecektir. Şahsınıza ait özel bir durumunuz varsa mutlaka belirtin.
 • Ekranda yer alan aile bilgisi bölümünde aile fertleriniz hakkında bulunan bilgileri doldurun.
 • Burs ya da öğrenim kredinizin yatırılacağı Ziraat Bankası için bilgileri görüntüleyin.
 • Ardından açılacak olan sayfada ürün başvuru ve işlemleri inceleyerek onay verin.
 • KYK burs başvuru işleminizi tamamladınız.

Ayrıca yükseköğrenim kurumuna yerleşmiş ve üstün başarı sağlamış öğrenciler için Üstün Başarı bursu da verilmektedir. Öğrenciler bu burs desteğinden de yararlanabilmektedirler. Aranan şartlar yalnızca,

 • YKS sınavında ilk 5.000 içerisinde yer almak,
 • Hazırlık sınıfını zamanında başarıyla tamamlanması,
 • 1. Sınıf genel not ortalamasının 3,5 ve üzer olması,
 • 100 üzerinden not değerlendirmesi yapan üniversiteler için de en az 87,5 not ortalamasının bulunması gerekmektedir.

Bu şartları sağlayan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri Üstün Başarı burs desteği hakkı kazanarak geri ödemesiz burs alırlar.

Yabancı Öğrencilere Türkiye’de Burs Veriliyor Mu?

Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’de bir eğitim kurumunda öğrenim hakkı kazanması sonucunda devletten burs imkânın olup olmadığını merak etmektedir. Yükseköğretim Kurumu, yabancı uyruklu öğrencilere burs imkânı sağlamaktadır. Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’de rahat bir eğitim hayatı yaşayabilmesi için büyük imkânlar sağlanmaktadır.

Şu an yaklaşık olarak Türkiye’de eğitim görmekte olan yaklaşık 110 bin öğrenci bulunmaktadır. Her yıl yaklaşık 5 bin yabancı uyruklu öğrenci Türkiye’ye lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi görmeye gelmektedir. Sayının bu kadar fazla olması da yabancı uyruklu öğrenciler için çeşitli imkânlar da arttırılmıştır.

Türkiye, yabancı uyruklu öğrencilere finansal desteğin yanında istedikleri program kapsamında eğitim görme olanağı da sağlamaktadır. Öğrenciler çeşitli sosyal aktivite programlarına da katılarak, verimli zamanlar geçirmesi sağlanmaktadır.

Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’de eğitim programları üzerinden öğrenim görebilmesi için gerekli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.

Babası Vefat Eden Öğrenci Burs Nasıl Alabilir?

Babası ölmüş olan öğrenciler burs haklarının neler olduğunu merak etmektedir. Babaları ölmüş öğrencilerin eğitim hayatlarına devam edebilmeleri için destek görmeleri gerekmektedir. Devlet ve vakıflar, babası ölmüş olan öğrenciler için burs desteği vermektedir.

Babası ölmüş öğrencilerin burs başvuru işlemleri ise, burs başvurusunda bulunurken kurumların öncelik haklarının iyi incelenmesi gerekmektedir. Pek çok vakıf ve kurum babası vefat eden öğrenciye öncelik hakkı tanımaktadır. Başvurunuzda babanızın vefat etmiş olduğunu belirtmeniz gerekmektedir.

Bu yazı kapsamında 2021 öğrencilere devlet burs desteği ne kadar, başvurusu için gerekli belgeler neler gibi konular incelenmiştir. Burs başvurusu yapmak isteyen öğrenciler için üniversite, lise, ilkokul kapsamında burs veren vakıflar ve kurumlar belirtilmiştir. Öğrencilerin bu vakıf ve kurumların başvuru tarihlerine ve şartlarına detaylı olarak bakması gerekmektedir. İstenen şatların sağlanması halinde öğrenciler burs desteği alabilirler.

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir