ref: refs/heads/v3.0
emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Emekliler İşsizlik Maaşı Alabilir Mi?

Emekliler İşsizlik Maaşı Alabilir Mi?
07.07.2020

Emekli vatandaşlar, işsizlik maaşı için gerekli görülen işsizlik primini ödemediklerinden, çalışmadıkları dönemlerde işsizlik maaşı alamazlar. Emekli maaşı alan kişilerin, iş sigortasıyla çalıştıkları dönem içerisinde, iş sigortasının haksız yere feshedilmesi durumunda herhangi bir işsizlik ödeneği yapılmayacaktır. İŞKUR üzerinden ödenen işsizlik maaşları, sadece işsizlik primi yatıran sigortalılar adına çıkarılmaktadır.

Emeklilerin iş sigortası içerisinde, herhangi bir işsizlik prim kesintisi yer almadığından, haksız yere işten çıkarma ya da haklı şekilde iş sözleşmesini feshetme durumunda, işsizlik maaşı ödemesi yapılmayacaktır. Emekliliğe ayrıldıktan sonra çalışmaya devam eden kişilerin, destek primi ödedikleri için işsizlik maaşı kullanamazlar. İşsizlik maaşı ödeneği ve emeklilerin faydalanabilecekleri ödenekler, yazı içerisinde tüm detaylarıyla ele alınmıştır.

İşsizlik Maaşının Özellikleri Nelerdir?

İşsizlik maaşı kullanımı, İŞKUR tarafından yönetilmektedir. İŞKUR işsizlik maaşı ödenekleri için Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında çalışanlardan, işsizlik ödeneği primi kesilmektedir. İşsizlik ödeneği, iş sözleşmesi haksız yere feshedilen ya da işten çıkma talebi için geçerli sebebi bulunan kişilere verilmektedir. Sigortalıların sebepsiz yere işten çıkarılması durumunda, sigortalı olarak çalışılan döneme ve ödenen primlere bağlı olarak, belirli dönemlerde işsizlik maaşı ödemesi yapılmaktadır. İşsizlik maaşı ödeneklerinin, işe girildiğinde iade edilmesine gerek yoktur. Çalışanların düzenli SGK sigorta ve işsizlik primi ödemesi, işsizlik maaşından faydalanmak için yeterlidir. Emekli Sandığı kapsamında görev yapan sigortalılar, işsizlik ödeneği talep edemezler.

Kimler İşsizlik Maaşından Faydalanabilir?

İşsizlik maaşı ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında görev yapan sigortalılar için hazırlanmıştır. 4A (SSK) ve 4B (Bağkur) kapsamında çalışan sigortalılar, yasada belirtilen kanuna göre, işsiz kaldıkları dönemler için belirli miktar ödeme almaktadır. İşsizlik ödeneği kullanmaya hak kazanan kişiler, İŞKUR kapsamında belirli hizmetlerden faydalanmaya uygun bulunmaktadır.

[highlight color=”red”]İşsizlik ödeneği kullanmaya hak kazanan kişilere verilen hizmetler şunlardır:[/highlight]

 • Belirli süreyle sınırlı işsizlik ödeneği
 • Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim ödemeleri
 • Yeni iş bulmada rehberlik
 • Mesleki alana uygun iş eğitimi verme
 • Meslek edindirme ve mesleki alanda gelişme eğitimleri

İŞKUR kapsamında verilen destekler, işsizlik ödeneği süresince devam etmektedir.

İşsizlik Maaşı Kullanım Şartları Nelerdir?

[highlight color=”red”]İşsizlik ödeneği kullanımı için İŞKUR tarafından belirtilen temel koşullar, aşağıda detaylıca ele alınmıştır:[/highlight]

 • İşsizlik maaşı başvurusu yapacak kişilerin, en az 1 yıl boyunca aynı iş yerinde çalışması gerekir.
 • Kişilerin, SGK kapsamında 4A ya da 4B sigortaya sahip olması gerekmektedir.
 • Maaş talep eden kişiler, kendi istek ve arzularının dışında işsiz kalmak durumundadır. Sebepsiz yere işten ayrılan kişiler, işsizlik maaşı başvurusu yapamaz ve ödeneklerden faydalanamazlar.
 • İş sözleşmesine ait hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içerisinde, işsizlik maaşı ödeneklerine tabi olunması ve işsizlik maaşı primlerinin ödenmesi gerekmektedir.
 • Kendi kusuru sebebiyle iş akdine son verilen çalışanlar, işsizlik maaşı talebinde bulunamazlar.
 • Hizmet akdinin sonlanmasından önceki son 3 yıllık süreç içerisinde, kişilerin en az 600 günlük prim ödemesi gerçekleştirmesi gerekmektedir. 600 günden daha düşük süreyle prim ödemesi yapan sigortalılar, işsizlik maaşı başvurusu yapamazlar.
 • Hizmet akdinin sonlandırılmasından itibaren, en geç 30 gün içerisinde işsizlik maaşı başvurusu yapılmalıdır.

İşsizlik maaşı ödemeleri, geçerli bir sebebe bağlı olarak istifa eden ya da zorla işten çıkarılan tüm çalışanların kullanımına sunulacaktır.

İşsizlik Maaşının Kesildiği Durumlar Nelerdir?

[highlight color=”red”]İşsizlik maaşının kesilmesine yol açan durumlar şunlardır:[/highlight]

 • İşsizlik maaşı alınan süre içerisinde, İŞKUR tarafından kişilere sunulan işlere sebepsizce itiraz etmek ve yeni bir işte çalışmayı reddetmek, işsizlik ödeneğinin kesilmesine yol açmaktadır.
 • İşsizlik maaşı alınan dönem içerisinde, farklı bir yerde gizli olarak çalışan kişilerin işsizlik maaşı ödemeleri kesilmektedir.
 • İşsizlik ödeneği alınan süre içerisinde, SGK kapsamında emekliliğe ayrılan ve emekli maaşı almaya başlayan kişiler, işsizlik ödeneği haklarını kaybetmektedir.
 • İŞKUR kapsamında verilmeye başlanan mesleki eğitimlere katılmayı reddeden sigortalılar, işsizlik ödeneği kullanım hakkını kaybetmektedir.
 • SGK’lı olarak çalışılmaya başlandığında, işsizlik maaşı kullanımı sona erecektir.

İŞKUR tarafından tavsiye edilen işlerden atılan çalışanlar, haksız olmaları durumunda işsizlik ödeneği kullanımına devam edemezler.

İşsizlik Maaşının Limiti Nasıl Belirlenir?

İşsizlik maaşının tutarını belirlemek için işten ayrılan sigortalıların, son işlerinde çalıştıkları süreler ve çalışılan son 4 aylık dönemdeki prime dayalı esas maaş tutarları dikkate alınmaktadır.

[highlight color=”red”]İşsizlik maaşı limitleri için dikkate alınan faktörler ve özellikleri şu şekildedir:[/highlight]

 • Son 4 ay içerisinde asgari ücret alan çalışanların, 2020 yılı için elde ettikleri prime dayalı esas kazanç ortalaması 2.943,00 TL olarak hesaplanmıştır. Asgari ücret alan çalışanlara verilen işsizlik ödeneği tutarı, net 1.168,27 TL’dir.
 • Son 4 ay içerisinde 3500 TL maaş alan bir sigortalının alacağı net işsizlik maaşı tutarı, 1.389,37 TL olarak hesaplanmıştır.
 • Son 4 ay içerisinde 6 bin TL maaş alan sigortalılar, net olarak 2.336,53 TL işsizlik maaşı almaktadır.

İşsizlik maaşı ödemesinin tutarı, çalışanların aylık maaşına göre artacaktır. Hesaplama esnasında, aylık brüt gelir dikkate alınmaktadır.

İşsizlik Maaşı Ödeme Süresi Nasıl Hesaplanır?

[highlight color=”red”]İşsizlik maaşı ödemeleri için iş sözleşmesinin feshedildiği tarihten önceki, son 3 yıllık dönem dikkate alınmaktadır:[/highlight]

 • 600 günlük çalışma kaydı bulunan ve bu süre içerisinde, düzenli olarak işsizlik sigorta primini ödeyen çalışanlara, işsiz kaldıkları dönem içerisinde 180 günlük işsizlik maaşı ödemesi yapılmaktadır.
 • 900 günlük sigorta kaydı bulunan çalışanlara, işsiz kaldıkları dönem içerisinde 240 günlük işsizlik maaşı ödemesi yapılmaktadır.
 • 1080 günlük prim ödemesi bulunan sigortalılar, işten ayrıldıkları dönem için 300 günlük prim ödemesi yapılmaktadır.

Belirtilen dönemlerde çalışmayan sigortalılar, işsizlik ödeneği kullanamazlar. İşsizlik maaşı için belirtilen süre dolduktan sonra, ödemeler sonlandırılacaktır.

İşsizlik Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

İşsizlik maaşı başvurusu yapmak için İŞKUR internet sitesi kullanılmalı ya da doğrudan İŞKUR müdürlüğüne gidilmesi gerekir. İşsizlik maaşı başvurusu için gerekli görülen işlemler, aşağıda detaylıca ele alınmıştır:

 • Online olarak işsizlik maaşı başvurusu yapmak için iskur.gov.tr adresi kullanılmalıdır.
 • Fiziki olarak başvuru yapmak için il ya da ilçede yer alan İŞKUR birimine gidilmelidir. İŞKUR birimine gidildikten sonra, gerekli evraklar kuruma teslim edilmeli ve işsizlik maaşı başvurusu tamamlanmalıdır.

İŞKUR işsizlik maaşı ödeneklerinden faydalanabilmek için iş sözleşmesinin iptal edildiği tarihten itibaren, en geç 30 gün içerisinde işsizlik ödeneği başvurusu yapılmalıdır. 30 gün içerisinde başvuru yapılmadığında, işsizlik ödeneği kullanım hakkı ortadan kalkacaktır. İşsizlik maaşı ödeneklerinin aktifleşmesi için maaş talep eden sigortalıların, yeni bir işe başlayacak durumda olması gerekir.

İşsizlik Maaşı Başvuru Sorgulamasının Detayları Nelerdir?

[highlight color=”red”]İşsizlik maaşı başvurusunun son durumu takip etmek için yapılması gereken işlemler şu şekildedir:[/highlight]

 • İşsizlik maaşı başvurusunu sorgulamak için e-devlet sistemi üzerinden işlem yapılması gerekir.
 • E-devlet sistemine erişim için https://www.turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-odemesi bağlantı adresine tıklanmalıdır.
 • E-devlet işsizlik ödeneği sorgulama sayfasında yer alan “Giriş Yap” butonuna tıklanmalıdır.
 • Giriş ekranında talep edilen, T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi doğrulandıktan sonra “Giriş” butonuna tıklanmalıdır.
 • E-devlet giriş işlemlerinin ardından, İŞKUR işsizlik maaşı başvuru sorgulaması, iş kaybı tazminat sorgulaması ve kısa çalışma ödeneği sorgulaması yapılmalıdır.

İşsizlik maaşı almaya uygun bulunan kişiler, sorgulama ekranında belirtilen adımları takip ederek, PTT üzerinden işsizlik maaşı ödemelerini çekebilirler.

Emekliye Faizsiz Kredi Veren Bankalar ve PTT Şubeleri

Tüm Bankaların Emekliye Kredi Yaş Sınırı Ne Kadar?

Emekliler Tekrar Çalışırsa Maaşı Kesilir Mi?

Yorumlar

 1. RAMAZAN COŞKUN KABATAŞ dedi ki:

  İŞSİZLİK MAAŞI ALIYORUZ..EMEKLİLİK İÇİN BAŞVURU YAPILDI FAKAT İŞSİZLİK MAAŞI VERİLDİĞİ BİLDİRİLMEDİ.. NE YAPMAMIZ GEREKİYOR?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Emeklilik işlemi sonuçlandığınızda işsizlik maaşınız kesilecektir. Bildirmenize gerek yok