İŞKUR

2019 İŞKUR İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır?

İşkur’dan verilen işsizlik maaşları işten çıkarılmış olan sigortalı kişilere verilmektedir. İşsizlik maaşını alabilmek için işten çıkan kişilerin bir ay içerisinde Türkiye İş Kurumu’na başvuru yapması gerekmektedir. Yapılan başvurular neticesinde kişiler her ayın beşinde maaşlarını alabilmektedir. Ancak kişinin İşkur üzerinden işsizlik maaşı alabilmesi için gerekli koşulları yerine getirmesi gerekmektedir. Buna göre:


 • Kişinin işten çıkarılmış olması gerekmektedir.
 • Kişinin işsizlik maaşı alabilmesi için otuz gün içerisinde İşkur’a başvurması gerekmektedir.
 • Başvurular direkt olarak İşkur bürolarına ya da elektronik ortam üzerinden yapılabilmektedir.

2019 İşsizlik Maaşı Hesaplamsı

İşsizlik maaşı hesaplaması kişinin aldığı aylığa göre yapılmaktadır. İşsizlik maaşı sigortalılık süresine göre farklılık göstermektedir. Ancak bu maaş oranlarının belirli bir tavan ve taban fiyatları bulunmaktadır. Buna göre 2019 senesinde işsizlik maaşları en düşük 1.015 ve en yüksek 2.030 TL olarak belirlenmiştir. İşsizlik maaşı hesaplamasını yapmak için vatandaşların işsiz kalmadan önceki son dört ay içerisinde aldıkları brüt ücretin yüzde 40’ı hesaplanmaktadır. İşsizlik maaşının kaç ay alınacağına ve ne kadar bir maaş alınacağına dair tüm unsurlar, kişinin aldığı maaşlara göre belirlenmektedir.

İşsizlik Maaşı Ne Kadar?

İşsizlik maaşı şartları ve işsizlik maaşının ne kadar olacağına kişinin aldığı maaşa göre karar verilmektedir. Özellikle sigorta prim sayısı, brüt maaşı ve çalışma süresi gibi faktörler, işsizlik maaşı için direkt olarak belirleyici olmaktadır. Buna göre:

 • 600 gün sigortalı olarak çalışmış kişiler, işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
 • 900 gün sigortalı şekilde çalışmış olan işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
 • 1080 gün sigortalı olarak çalışmış işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere ise 300 gün süre ile işsizlik maaşı verilmektedir.

Örnek İşsizlik Maaşı Hesaplaması

 • Son 3 yıl ödenen prim gün sayısı : 600 ile 899
 • Son 4 ay alınan brüt maaş ortalaması : 2.550 TL

Sonuç 

 • İşsizlik Maaşı Alabileceğiniz Süre: 6 ay
 • Günlük İşsizlik Ödeneği (Brüt): 34,11 TL
 • Aylık İşsizlik Maaşı (Brüt): 1.023,36 TL
 • Damga Vergisi Kesintisi (%0,759): 7,77 TL
 • Aylık İşsizlik Maaşı (Net): 1.015,59 TL
 • 6 Ay Boyunca Alabileceğiniz Toplam İşsizlik Maaşı (Net): 6.093,54 TL
 • 2019 Yılı için En Düşük (Taban) Aylık İşsizlik Maaşı (Brüt): 1.023,36 TL (Ek bilgidir.)
 • 2019 Yılı için En Yüksek (Tavan) Aylık İşsizlik Maaşı (Brüt): 2.046,72 TL (Ek bilgidir.)

İşsizlik maaşının ne kadar olacağına ve ne kadar süre ile verileceğine son dört ay yatan maaş miktarına göre karar verilmektedir.

2019 İşsizlik Maaşı Şartları Nelerdir ?

İşsizlik maaşı almak için gerekli koşullar Türkiye İş Kurumu tarafından belirlenmektedir. İşkur’a göre işsizlik maaşı almaya hak kazanacak kişilerin:

 • İşten çıkarılmış olması gerekmektedir.
 • İşten çıkarılmış olan kişilerin kendi şahsi kusurları tarafından işten çıkarılmış olmaması gerekmektedir.
 • İşten ayrılmadan önceki son 4 ay içerisinde eksiksiz prim ödeme gününe sahip olması gerekmektedir.
 • Son 3 sene içerisinde 600 günlük sigorta primlerinin ödenmiş olması gerekmektedir.

Bu şartları sağlayan kişilerin işten çıkarıldıktan sonraki 30 gün içerisinde gerekli tüm başvuruları yapması gerekmektedir. Başvuruları hem internet üzerinden hem de bizzat olarak yapabilirsiniz. Bu kapsamda uygun görülen kişilere, başvuru yapılan ilk aydan itibaren maaşlar yatmaktadır.

İşsizlik Maaşı Ne Zaman Kesilir?

İşsizlik maaşında kesinti yapılması çeşitli durumlarda belli olmaktadır. Eğer işçinin aranan şartları yerine getirmemesi ve yapılan fazla ödemelerin yasal faizi ile beraber İşkur’a ödemek zorunda olmaktadır. İşsizlik maaşında kesinti yapılabilecek durumlar ise:

 • Mahkeme kararı ile beraber işçinin işe iade edilmesi durumu söz konusu olmuş ise,
 • İşçiye emekli maaşı bağlanmış ise,
 • İşçinin yeni bir işe başlama durumu söz konusu ise,
 • Sağlık Kuruluşundan rapor alması durumunda,
 • İkamet adresinde değişimler meydana gelmiş ise,
 • Askerlik durumundaki değişimler meydana gelmiş ise kesintiler meydana gelebilmektedir.

Bu gibi durumlarda 15 gün içerisinde durumun İşkur’a bildirilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde, fazla ödemeler yasal faizi ile beraber İşkur’a ödenmek zorunda olacaktır.

İşsizlik Maaşı Sorgulama

İşsizlik maaşının sorgulanması için e-devlet sistemine giriş yapılmalıdır. Eğer işsizlik maaşı için başvuru yapmışsanız, başvurunun sonuçlanması 15 günü bulabilmektedir. Buna göre 15 gün içerisinde İşkur’dan SMS ile bilgilendirme yapılmaktadır. Yoğunluğun olduğu hallerde SMS gelmez ise, kişi e-devlet sistemine giriş yaparak işsizlik maaşı sorgulaması yapabilmektedir. Buna göre:

 • E-devlet sistemine giriş yapmak için TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi gerekmektedir.
 • E-devlet şifresi olmayan kişilerin bu şifreyi herhangi bir PTT şubesinden 2 TL karşılığında temin edebilir.
 • Sisteme giriş yaptıktan sonra arama kısmına bireysel işsizlik maaşı ya da İŞKUR yazılmalıdır.
 • Çıkan sayfa üzerinden işsizlik maaşı durumunun sorgulamasını yapabilirsiniz.

E-devlet sistemi dışında, bizzat İşkur dairelerine giderek, sorgulama sistemlerini yapabilirsiniz. Özellikle hizmet akdi ile bir işyerinde çalışan kişilerin; istek, yetenek, sağlık ve yeterliliği olmasına karşın herhangi bir kasıt unsuru bulunmadan işini kaybeden kişiler, geçici olarak bu maaşı almaya hak kazanmaktadır. İşsizlik maaşı, vatandaşların doğal bir hakkıdır. Ancak tüm koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. Aksi halde kişi, işsizlik maaşı alma hakkını kaybedecektir.

İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır?

İşsizlik maaşı almaya hak kazananlar yasalar çerçevesine göre belirlenmiştir. Sigortalı bir işte çalışan kişiler; istek ve kusuru olmadan işsiz kalmış ise ve son üç sene içerisinde 600 gün işsizlik sigorta primi bulunuyorsa, işten ayrılmadan önce en az 120 gün hizmet akdine tabi çalışmış ise hizmet akdi feshi ardından İşkur’a şahsen ya da internet üzerinden başvuru yapılabilmektedir. Buna göre:

 • İşsiz kalmış olan sigortalı kişinin son 3 sene içerisinde 600 gün işsizlik sigorta priminin olması gerekmektedir.
 • Kişinin işten ayrılmadan önceki 120 gün hizmet akdinin olması gerekmektedir.
 • Hizmet akdi feshinden sonraki 30 gün içerisinde İşkur’a şahsen ya da elektronik ortamda başvuru yapması gerekmektedir.
 • Özellikle elektronik ortamda başvuru yapan kişilerin İşkur’a ayrı bir belge teslim etmeleri gerekmemektedir.
 • İşkur’a direkt olarak başvuru yapan kişilerin işsizlik maaşından faydalanmak isteyen kişilerinn ise nüfus kağıdı, işten ayrılış bildirgesi ve işsizlik maaşı dilekçesi ile şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

İşsizlik Maaşını Kimler Alabilir?

İşsizlik maaşı alabilecek işçiler belirli koşulları yerine getirmelidir. Öncelikli olarak işsizlik sigortası kapsamında işsizlik maaşı almak isteyen işçiler;

 • Kendi istek ve kusuru olmadan işini kaybetmiş – işveren tarafından işten çıkarılmış olmalıdır.
 • Son 3 sene içerisinde minimum 600 gün işsizlik sigorta primlerinin ödenmiş olması gerekmektedir.
 • İşten ayrılmadan önceki son 120 gün içerisinde hizmet akdine tabi çalışmış olması gerekmektedir.
 • Buna göre 4447 sayılı olan İşsizlik sigortası kanunu kapsamında içeriğin tanımlanmış olduğu işsizlik maaşı; sigortalı olarak çalışan kişiler için yasada bulunan şartların sağlanmış olması gerekmektedir. Bu sayede geçici bir güvenlik sistemi oluşturulması gerekmektedir.

İşsizlik Maaşı İstifa Edene Verilir mi?

İstifa eden kişilerin işsizlik maaşı alması söz konusu olmamaktadır. İşsizlik maaşı almayı talep eden kişilerin işten işveren tarafından çıkarılmış olması gerekmektedir. Ancak bunun için işçinin herhangi bir ahlaksızlık ya da disiplinsizlik sebebiyle işten çıkmamış olmaması gerekir. Bu maaşı almayı hak eden kişilerin belirli sebeplerle işten çıkarılmış olması gerekmektedir. Kendi isteği ile işten istifa eden kişilerin bu maaşı alabilmesi mümkün olmamaktadır. Ancak:

 • İstifa eden kişilerin maaşı almaya hak kazanması için istifa etmeye zorlanmış ve bu durumun kanıtlanabilir olması gerekmektedir.
 • Çalışan kişinin iş yerine baskıya ya da istismara uğraması durumunda yasal yollarla hakkını arayan işçiler, bu aşamada işsizlik maaşı alabilmektedir.

İş Arayan Kayıt Belgesi Nedir, Nasıl Alınır ve Ne İşe Yarar?

İŞKUR Kursiyer Ücretleri (Maaşları) Ne Kadar Oldu ?

İşbaşı Eğitim Programı Nedir ve Nasıl Başvurulur?

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. işkur dan almış olduğum ödemeler

  2016 11.ay 22 gün
  2016 12.ay 30 gün
  2017 01 ay 30 gün
  2017 2 30
  2017 3 30
  2017 4 30
  2017 5 8
  2017 6 26
  2017 7 30
  2017 8 30
  2017 9 30
  2017 9 6 fazla iadesi yapıldı
  2017 10 10
  en son tarihten sonra maaş kesildi 6 mart 2018 tarihinde işe başladım 5 aralık 2018 de çıkarıldım. halen işsizim fakat işkur işsizlik müracatım sonuçsuz kaldı. tekrar ne zaman işkura maaş almak için başvurabilirim
  saygılarımla

 2. MERHABALAR
  Toplam Uzun Vade Gün Sayım 1994’dür
  3 yıl içerisinde 1080 gün sigorta primi yatırılmış olan kişiler ise 10 ay süre boyunca işsizlik maaşı alıyor. Bende bu maddeden maaş alıyorum. bana yatacak olan miktar 1135.04 ssk primi 213.3 bu kadar görünüyor.
  Son 3 ayda askere gitmeden bana yatan ssk primleri şu şekilde 2.378,25+2.425,73+4.063,78
  bir sorun olduğunu düşünüyorum arkadaşim 1401 lira almakta bana yardımcı olur musunuz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu