Emeklilik

Emekliler Tekrar Çalışırsa Maaşı Kesilir Mi?

Emekli olan kişilerin tekrar çalışması durumunda bir kesinti yaşanmaması için kişilerin emeklilik durumlarını muhasebeye ya da Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmeleri gerekmektedir. Kişinin durumunu muhasebeye ya da Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmesi durumunda SGK mevzuatı kapsamında emeklilik döneminin ardından yeniden sigorta yapılması halinde maaş ya da Sosyal Güvenlik Destekleme Primi kesintisi yaşanmaz.

Fakat iş yerinde çalışan muhasebeci ya da yetkililer kişinin emekliliğinin ardından yeniden işe girdiğini “Sosyal Güvenlik Destekleme Primine Tabi Çalışanlar” olarak bildirmelidir. İş yerinde çalışan muhasebeciler ya da yetkililer emekli kişileri “Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışanlar” olarak bildirirse emeklilerin tekrar çalışması durumunda kesinti yaşanacaktır. Yanlış bildirim yapılmasının ardından maaşı kesintiye uğrayan emekli kişilerin yeniden maaş alabilmesi için bildirimin düzeltilmesi adına başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Yanlış bildirimin düzeltilmesi için tanınan yasal süre 10 iş günüdür. Kişi 10 gün içerisinde yanlış bildirimin düzeltilmesi için başvuruda bulunmamışsa bu aşamada işverenin Sosyal Güvenlik Merkezi ya da Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri’ne dilekçe yazarak bizzat teslim etmesi gerekir.

Emekli Olduktan Sonra Çalışan Kişilerde Emekli Maaşı Artışı Olur Mu?

Emekliliğinin ardından çalışmaya devam eden kişilerin emekli maaşında bir artış olması durumu söz konusu değildir. Genel olarak Türkiye’de SSK ya da Bağ-Kur kapsamında emekli olan tüm vatandaşlar senede 2 kez enflasyon oranına göre zam almaktadır. Bu zamlar Ocak ve Temmuz ayında yapılmaktadır. Vatandaşların emekli olduktan sonra bu zam dışında emekli maaşında herhangi bir şekilde artış söz konusu değildir. Emekli vatandaşların sigortalı olarak çalışmaya başladığı durumda işverene işe giriş kodunu 2 yapması gerektiğine dair bilgi vermesi epey önemli bir husustur.

Emekliliğin Ardından Çalışmak Yasal Mıdır?

Emekli olduktan sonra işe girmek yasalar tarafından önü açık bir durumdadır. Emekli maaşı yetmeyen ya da emekliliğin ardından çalışmak isteyen vatandaşlar sigortalı olarak işe girebilmektedir. 2019 yılında düzenlenen yasalar kapsamında emekli olduktan sonra işe giren vatandaşların maaşlarında herhangi bir kesinti durumu söz konusu değildir. Fakat bunun kişinin “Sosyal Güvenlik Destekleme Primine Tabi Çalışanlar” olarak işe girdiği bildirilmelidir. Fakat emekli olan kişi tekrar çalışmaya başladığında sigortasız bir şekilde çalışırsa iş yerlerine bu konu hakkında ceza yaptırımı uygulaması olacaktır.

Bu durumda kişilerin emekli olduktan sonra işe girdikleri takdirde sigortalı olarak çalışmaya dikkat etmesi gerekmektedir. Sigortasız bir şekilde personel çalıştırdığı tespit edilen iş yerlerine para cezası verilmektedir. Bu durumda emeklilik döneminden sonra çalışan vatandaşların sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekir. Bağ-Kur kapsamında emekli olan vatandaşların tekrar çalışmaya başlaması durumunda ise maaşlarında %13 oranında bir kesinti yapılmaktadır.

Emekliliğin Ardından İşe Girenlerin Maaşından SGK Destekleme Primi Kesilir Mi?

Emekliliğin ardından çalışan kişilerin maaşında kesinti yapılması durumu 2019 yılında düzenlenen torba yasası kapsamında kaldırılmıştır. Bu yasa sonucunda emekli olduktan sonra işe giren kişilerin maaşlarında bir kesinti yaşanmamaktadır. Emekli olan kişi kendi işini açarsa ya da bir şirkete ortak olarak dâhil olursa sigortasını tekrar başlatmak durumundadır. Buna ek olarak emeklilik türlerine göre maaşta yapılan kesintiler de değişiklikler göstermektedir.

Bu durumlar aşağıdaki gibidir:

 • Malulen emeklilik,
 • Engelli indirimi ile elde edilen emeklilik,
 • Normal emeklilik.

Malulen emeklilik ya da engelli indirimi halinde emeklilik kapsamındaki emeklilerin tekrar çalışması yeniden çalışmaya başlaması durumunda maaşları tamamen kesilmektedir. Malulen emekli olan kişilerin ya da engelli maaşı alan kişilerin sigortalı olarak bir işe girmesi durumunda maaşlarında kesinti yaşanmaktadır.

SGDP Kesintisi Ne Zamana Kadar Devam Eder?

Sosyal Güvenlik Destekleme Primi, sigortalılar tek işlemi yapmadığı takdirde devam eder ve kişilerin aylıklarından kesinti yaşanır. Aylıklarından Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisi yapılan kişilerin bu kesinti devam ederken vefat etmesi durumunda sigortalıların birikmiş sosyal güvenlik destek primi borçları gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle hak sahiplerinin aylıklarından 1/4 oranında kesilmektedir. Reddi miras durumunda söz konusu boşlar ölüm aylığından kesilmemektedir.

Emekliliğin Ardından Esnaf Olarak Çalışılabilir Mi?

Emeklilikten sonra Bağ-Kur’lu olmak yasallar kapsamında mümkündür. Fakat Bağ-Kur, SSK ya da Emekli Sandığı kapsamında emekli olan vatandaşların emeklilik maaşı alırken kendi iş yerini açması veya esnaf olarak çalışmaya başlaması durumunda Bağ-Kur’a Sosyal Güvenlik Destek Primi ödemesi gerekmektedir. Diğer bir yandan maaşında kesinti yaşayabileceği durumlar ise aşağıdaki gibidir:

 • Kendi iş yerini açan ve vergi mükellefi olan vatandaşların maaşlarında %10 oranında kesinti yapılmaktadır.
 • Limited şirket ortağı olan vatandaşların maaşlarında %10 oranında kesinti yapılmaktadır.
 • Anonim şirket kurucu ortağı olan vatandaşların maaşlarında %10 oranında kesinti yapılmaktadır.
 • Yönetim kurulu üyesi olan emekli kişilerin Bağ-Kur’dan aldıkların emekli aylıklarında ortalama %10 oranında kesinti yapılmaktadır.

Memur Emeklisi Kişiler Tekrar İşe Girebilir Mi?

Memur emeklisi olan kişilerin çalışmayı başlaması bazı kurum ve kuruluşlar için söz konusudur. Memurların emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başlama şansı diğer meslek türlerini icra eden kişilere oranla daha kısıtlı bir durumdur.

Memurların emekli olduktan sonra çalışabilecekleri kurumlar ise aşağıdaki gibidir:

 • Belediyeler,
 • İl özel idareleri,
 • Belediyeler ya da il özel idareleri tarafından kurulan işletmeler,
 • Kamu kurum ve kurulları,
 • Sermaye piyasası kurulu,
 • Rekabet kurumu,
 • RTÜK,
 • Kamu ihale kurumu,
 • Kamu iktisadi teşebbüsler,
 • Kamuya ait olan ortaklıklar.

Memur emeklisi kişilerin yukarıda listelenen işletmeler ve kurumlar dışında kalan bir yerde meslek icra etmeleri durumu söz konusu değildir.

Emekliliğin Ardından İkinci Emeklilik Hakkı Nedir?

Kişilerin emekli olmalarının ardından ikinci bir emeklilik yaşamaları söz konusu değildir. Emeklilik sonrası tekrar sigortalı bir şekilde meslek icra eden çalışanların tazminat alma durumları için İş Kanunu kapsamında belirlenmiş şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. İş Hukuku kapsamında belirlenen şartlar ise aşağıdaki gibi listelenebilir:

 • Emekli olan vatandaşın ikinci kez tazminat belgesi alabilmesi için bir sene boyunca aynı iş yerinde kesintisiz olarak meslek icra etmesi gerekmektedir.
 • Emekli olan vatandaşın disiplinsiz durumlar ya da ahlaki sebepler dışında kalan bir nedenden dolayı işten çıkarılması gerekmektedir.
 • Emekli olan kişi girdiği işte mesleğini icra etmesine rağmen ücretini ya da maaşını alamıyorsa kıdem tazminat almaya hak kazanır.
 • Emekli olan kişi çalışmaya başladığı işte icra ettiği meslek sebebiyle iş hastalığına yakalanmış ise bu sebepten dolayı iş akdini istifa ile sonlandırabilir ve tazminat alabilir.

Emeklilerin Kıdem Tazminatı Hakkı Nasıl Olur?

Emekli olduktan sonra alabilme hakkı İş Hukuku kapsamında düzenlenen yasalar akabinde mümkün kılınmıştır. Emeklilerin tekrar çalışması durumunda bahsi geçen bu emekli kişilerin kıdem tazminatı hakkı emekli olmaları sebebiyle değil, işten çıkarılma durumunda geçerli olmakta ve alınmaktadır. Emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başlayıp sigortalı olarak herhangi bir meslek icra eden kişilerin işverenleri tarafından iş akdinin sonlandırılması durumunda emeklilikten sonra tekrar meslek icra eden kişiler için kıdem tazminatı hakkı doğmaktadır. Emeklilikten sonra tekrar bir meslek icra etmeye başlayan kişilerin diğer hakları ise aşağıdaki gibi listelenebilir:

 • Yıllık izin,
 • Resmî tatillerde çalışmama hakkı,
 • Mesai ücreti,
 • Kıdem ve ihbar tazminatı hakkı.

Bahsi geçen haklar emekliliklerinin ardından tekrar çalışmaya başlayan ve sigortalı olarak meslek icra eden vatandaşlar için de aynı şekilde geçerlidir.

Ölüm Halinde Emekli Maaşı Ne Kadar Düşer?

Emeklilik Yaşı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Kadınlar İçin Emeklilik Yaşı Tablosu ve Emeklilik Şartları

Erhan KAÇAR

20 yıllık muhasebecilik ve sgk uzmanlığı, 10 yıllık mali müşavirlik deneyimi ile yıllardır SGK, Emeklilik, Bağkur, Engelli Hakları ve diğer kategoriler için deneyimlerimi sizlerle paylaşarak içerikler üretmeye çalışıyorum. Siz değerli okurlarımızın doğru bilgiye ulaşması için Editör ve Danışma ekibimizle kaliteli ve en güncel içeriklerle yolumuza devam ediyoruz. Sitemizi takip edin ve doğru bilginin adresinde kalın.

İlgili Makaleler

13 Yorum

 1. emekli maaşım için başvurdum uyg.sgk linkinden maaş hesapladım fakat çalışmaya devam edeceğimden maaşım ne kadar kesintili olarak elime geçer?

 2. Hüküm giyen bir kişi cezası bittikten sonra içerde kaldığı süreyi sigortalı olmak için borçlanma yapabilirmi

 3. 2018 Kasım ayında yeni engelli raporu aldım. Yüzde Altmış dört. Sigorta gün primim hesaplarıma göre on bir ay sonra doluyor. Emekli işlemleri yapılırken tekrardan heyete girmem gerekiyor mu? Cevabınız için teşekkür ederim.

 4. Halen 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının c bendi gereğince İl Encümen Üyesi olarak görev yapmaktayım. 03.03.2017 tarihinde yaş haddinden emekliye sevk edildim. Prim günümün yetersiz olmasından dolayı Toptan ödeme tarafıma ödenmiştir. 03.03.2017 tarihinden itibaren 30.08.2018 tarihine kadar sgk kesintisi yapılmaktaydı sağlık hizmetim devam etmekteydi 2019 marta ayına kadar encümen üyeliğim devam edecektir. 65 yaşını doldurduğum için sgk kesintileri yapılmıyor ama sağlık sigortamda kesildi seçimlere kadar sağlık sigortası nasıl yaptırabilirim.

 5. 2014 yılında tarım bakanlığından emekli oldum tekrar ziraat odasi başkanı olarak görev alacağım emekli maaşımı etkilermi ayrıca odadan alacağım maaşımı etkilermi

  1. Merhaba,

   artık emekli çalışanların maaşları etkilenmiyor. Ne emekli maaşınızda ne de Odadan alacağınız maaşta bir kesinti olmaz.

 6. 03/08/2018 tarihi itibariyle MEB den emekli oldum kendi adıma bir etüt merkezi açıp vergi mükellefi olur eleman çalıştırırsam durum ne olur

 7. Merhabalar. ÖNCELİKLE Verdiğiniz bilgiler için çok teşk.ler. Ben 1988 yılında MEB’na memur olarak işe başladım. 4/c kapsamında da 2016 yılında emekli oldum. Aynı yıl Almanyada yaşayan ailemin yanına yerleştim. Ancak; bu günlerde Euro’nun aşırı yükselmesi le emekli maaşım 350 € nun altına düşmüş durumda, bu durumda çalışmak istiyorum. Fakat Türkiyeden almış olduğum emekli maaşımın kesilmemesi için ne yapabilirim. Gerçekten zor durumdayız burda çalışmam gerekiyor.

  1. Merhaba,

   Almanya da çalışma ile ilgili gelir elde etmeye başladığınız andan itibaren maaş kesilir. Sosyal güvenceli olarak çalışamazsınız.

 8. Babadan maaş alan bayanlar iş kurar maliyeye kayıt olur e ticaret üzerinden site kurar ise babadan alınan maaşı kesilir mi

 9. Babamın 1984 sigorta giriş var 6 günlük prim var geriye dönük toplu prim yatırmak istesek emekli olma şansı var mı şuanda 64 yaşında ne yapmamız lazım şimdiden teşekkür ederim saygılar

  1. Merhaba Babam SGK emeklisiydi maaşı ni alıyordu takii memur oldu emekli maaşı kesildi sizce SGK emeklisi memur olursa emekli maaşı kesilir mi teşekkür ederim

  2. Merhaba,

   Evet tekrar memur statüsünde çalışmaya başladığı için kesilir. işçi statüsünde sgdp kapsamında çalışsaydı kesilmeyecekti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu