Emeklilik

Malulen Emeklilik Aylığı (Maaşı) Hangi Durumlarda Kesilir?

Malulen emeklilik aylığı (maaşı) alanların herhangi bir statüde sigortalı olarak veya yabancı bir ülkede çalışmaya başlaması halinde işe girdikleri tarihi takip eden dönem başında aylıkları kesilir. İşten ayrılarak yeniden malulen emeklilik aylığının bağlanmasını talep edenlerden ilk olarak yazılı istekte bulunması talep edilir.

Malulen Emeklilik Nedir?

Sigortalı olarak bir iş yerinde çalışan bireylerin verimini etkileyecek veya çalışmasına engel bir sağlık sorunu oluşmasının ardından malulen emeklilik hakkı doğar.

Meslekte çalışma ve para kazanma gücünün bir kısmını veya tamamını kaybetme durumunda gelir kaybının yaşanması söz konusudur. Sigortalar vatandaşın mağduriyetini engellemek için kazanılamayan gelirin telafi edilmesine yönelik uygulamaları devreye sokar.

Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir?

Kimler malulen emekli olabilir sorusu SGK kapsamında olan çalışanların cevabını merak ettikleri sorular arasında yer alır. Malulen emekliliğin ilk şartı çalışma süresidir.

 1. SSK, BAĞ-KUR veya Emekli Sandığında kayıtlıyken malulen emeklilik hakkı kazanabilmek için en az 10 yıl çalışmış olma şartı aranır.
 2. 10 yıllık sürede ödenmesi gereken en düşük prim gün sayısı 1800 olarak belirlenmiştir.
 3. Yine malulen emekliliğe hak kazanmak için yaşanan sağlık sorununun işe başlanan tarihten sonra oluştuğu sağlık kurumları tarafından onaylanmalıdır.
 4. Sağlık Kurulları güç kaybının en az %60 ve daha fazla olduğunu resmi raporlarla tespit etmelidir.

Bu şartları yerine getiren sigortalının;

 • 4A kapsamındaysa işten çıkması
 • 4B kapsamındaysa ticari faaliyetine son vermiş olması
 • 4C kapsamındaysa görevinden ayrılması istenir.

Malulen Emeklilik Hangi Hastalıklar İçin Geçerlidir?

Çalışma hayatı devam ederken sağlık sorunları nedeniyle hak kaybı yaşayan sigortalılar, geçimlerini sağlayacak maddi gelir desteği için malulen emekliliğe hak kazanırlar. Peki, malulen emeklilik hangi hastalıklar için geçerlidir?

 • Çeşitli kanser türleri
 • Epilepsi
 • AIDS
 • Demans
 • Tüberküloz
 • Beyin tümörleri
 • Akciğer, böbrek, kalp, karaciğer nakli
 • Parkinson
 • Serebral palsi
 • Solunum sistemi hastalıkları
 • Multiple Skleroz (MS)
 • Kalp yetmezliği ve kalp kapağı hastalıkları
 • Zekâ geriliği
 • Metabolizma hastalıkları
 • Retina kanaması ve görme azlığı
 • Denge bozuklukları ve işitme kayıpları
 • Organ kaybı
 • Anemi
 • Gastrointestinal hastalıklar malulen emeklilik hakkı getiren sağlık sorunları arasında sayılabilir.

Maluliyet aylığıyla sigortalılarının geleceğini güvence altına alan SGK, ihtiyaç ve beklentilere uygun olarak vatandaşların yaşam konforunun artması için çalışmalarını düzenli olarak günceller.

Maluliyet Aylığı Başvuru Koşulları Nelerdir?

En az 10 yıldır sigortalı olanlar 1800 prim ödeme gün sayısını doldurunca malulen aylık almak için başvuruda bulunabilirler. Sürekli bakıma muhtaç olan sigortalılar içinse sigortalılık süresi şartı aranmaz. Başvurular, sigortalının bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumunun İl veya Merkez Müdürlüklerinin ilgili birimine yapılır.  

Maluliyet Tespiti Nasıl Yapılır?

Maluliyet tespiti ilgili mevzuat esas alınarak yapılır. Mevzuata göre;

 • 4A ve 4B sigortalıları için Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
 • 4C sigortalıları için Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği veya çalışılan kuruma ait özel yönetmelikler uygulanır.

Maluliyet Raporu Nerede ve Nasıl Hazırlanır?

Sosyal Güvenlik Kurumu il veya merkez müdürlüklerinin ilgili birimleri yapılan başvurunun ardından sigortalılarına sevk kâğıdı verir. Sağlık raporu düzenlemekle yetkili kurumlar arasında;

 • Devlet Üniversitesi Hastaneleri
 • Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri
 • Askeri Hastaneler sayılabilir.

Yukarıda sayılan yetkili kurumun bulunmadığı yerlerde Devlet Hastaneleri de sağlık raporu düzenleyebilir.

Maluliyet Kararını Hangi Birim Verir?

Sevke istinaden hazırlanan sağlık raporu ve diğer belgeler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili sağlık kuruluna yönlendirilir. Kurum raporu maluliyet olarak kabul edebileceği gibi reddedebilir veya ara kararla ilave evrak talebinde bulunabilir.

Yapılan müracaatın sonucu başvuru yapılan kurumdan öğrenilir.

 1. Ara karar nedir? Düzenlenen sağlık raporunun karar için yetersiz kalması ya da eksik belge içermesi halinde ara karar verilir. Başvuru sahibine de iletilen ara karar sonrasında mağduriyet yaşanmaması için yeni kontroller istenen süre içinde tamamlanmalıdır.
 2. Talebin reddi ne anlama gelir? Başvuru sahibinin çalışma gücünün minimum oran olan %60’dan az olması halinde ret kararı çıkar. Kararın “Yüksek Sağlık Kurulu” tarafından yeniden incelenmesi isteniyorsa başvurunun yenilenmesi gerekir.
 3. Malul aylığının bağlanması durumu nasıl gerçekleşir? Kararın kuruldan geçmesini takip eden malulen emekli aylığı bağlanır.
 4. İşe girilen tarihte malul olunması ne demek? Sigortalı olarak işe başlanan tarihte hastalık olduğunun tespitidir. Bu kişiler maluliyet aylığı alamazlar. Yaşlılık aylığına erken emeklilik için başvuru yapabilirler.

Maluliyet Dosyasında Bulunması Gerekenler Nelerdir?

Malulen emekli olmaya hak kazanmak için önce ilgili kurum ve birime başvuru yapılması gerekir. Maluliyet dosyasında bulunması gereken evraklar arasında;

 • Talep dilekçesi
 • İşe giriş bildirgesi
 • Erkek sigortalılar için askerlik belgesi
 • Askerlikten muaf tutulanlar için sağlık raporu
 • İlk işe girişte alınan sağlık raporu
 • Sevk sonucu hazırlanan sağlık kurulu raporu
 • Mevcut rahatsızlıkla ilgili önceden alınmış her türlü rapor ve belgenin asılları
 • Sigortalının daha önceden maluliyet raporu varsa örneği sayılabilir.

Yaşlılık Aylığı Nedir? Hangi Şartlarda Bağlanır?

Yaşlılık aylığıyla ilgili hükümler 5510 sayılı kanunun 28.maddesinin 4-5 ve 8.fıkralarıyla karara bağlanır.

Bunlar;

 1. İşe girdiği tarihte malul kararı verilenlerin 15 yıldan beri sigortalı olması ve 3960 gün prim ödemesi şartı ve yaş şartı aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanması,
 2. Çalışma güç kaybı %50’den fazla %59’dan az olanların16 yıl ve 4320 gün

Çalışma güç kaybı %40’tan fazla %49’dan az olanların18 yıl ve 4680 gün boyunca yaşlılık, malullük ve ölüm sigortaları bildirilmesi halinde yaş şartı aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanması,

 • Kadın sigortalılarda “Başka birinin sürekli bakımına muhtaç ağır engelli çocuğu” bulunması halinde yaş haddinin indirilmesidir.

Özürlü Raporu Olmasına Rağmen Malulen Emekli Olamama Durumu

Tüm vücutta fonksiyon kaybı %60’ın üzerinde olan kişiler özürlü raporları olmasına rağmen malulen emeklilik hakkında faydalanamayabilirler. Raporda kullanılan ölçüler ve sınıflandırmalar çeşitlilik gösterir. Bu süreçte geçerli olan yönetmelik devreye sokulur. Birden fazla hastalığı olanlar için en ağır olan hastalık değerlendirmeye tabi tutulur. Hastalıkların birleştirilmesi söz konusu değildir.

Özürlü Raporu Olanlar Vergi İndiriminden Faydalanabilir mi?

Özürlü raporu olanların vergi indiriminden faydalanabilmesi için yaşadıkları ilde bulunan defterdarlık veya vergi dairesine başvuru yapması gerekir.

Malulen Emekli Olanlar Kontrol Muayenesine Tabi Tutulur mu?

Malulen emeklilik kararında gerek görülmüşse kontrol tarihi bildirilir. Tarihle ilgili hatırlatma Sosyal Güvenli Kurumu tarafından yapılır. Verilen süre dolmadan sevk alınmalı ve kontrol muayene raporu sağlık kuruluna gönderilmelidir. Bu sürenin geçmesi durumunda malulen emekli aylığı kesilir. Yeni kararın çıktığı tarihe kadar maaş yatmaz, sağlık hizmeti sunulmaz.

Maluliyeti Reddedilen Sigortalılar Ne Yapabilir?

Kurum sağlık kurulunda maluliyeti reddedilen sigortalılar, dosyalarını “Yüksek Sağlık Kuruluna” iletebilirler. Durumun yeniden incelenmesi talebinde hasta muayene edilmez. Karar verilen raporlar üzerinde ilgili branş hekimleriyle görüşülerek durum değerlendirmesi yapılır.

Sigortalının emekli aylığı bağlanmadan vefat etmesi halinde; hak sahiplerine ölüm sebebiyle yetim/dul aylığı bağlanır. Bu kapsamda eş, çocuklar, anne ya da baba hak sahibi olan kişiler arasında sayılabilir.

Shares:

75 Yorumlar

 • engin şanlı
  21.01.2023

  5510 sayılı kanunun 47 maddesine tabi vazife malülleri çalıştıgında emekli maaşları kesilirmi kanuna göre sadece 4c bendi yönetmenliğe göre 4a ve 4c bendinde kesilir gibi bir çelişki varsan gi bilği verirmisiniz

  Cevapla
 • Yılmaz Ekin
  12.01.2023

  Merhaba. Ben mide kanserinden dolayı %60 rapor ile malulen emekliydim. İki ay önce kontrol muayenesine gittim. Doktor yeniden %60 rapor yazdı. Fakat buna rağmen aylığım kesildi. Bugün gidip itiraz dilekçesi verdim. Bu itiraz ne kadar zamanda sonuçlanır acaba? Ve sonucun benim lehime olma olasılığı nedir acaba? Şimdiden teşekkürler.

  Cevapla
 • Behçet
  28.11.2022

  Merhaba
  4b bağkur dan dolayı yaşlılık aylığı alıp rapor yüzde 60 olan biri
  4a lı işçi olarak çalışırsa yaşlılık aylığı kesilir mi(malul aylığı)

  Cevapla
 • Zafer
  09.10.2022

  Merhaba malulen emekliyim instagram da satış yaparsam maaşım kesilir mi

  Cevapla
 • Bircan sahin
  31.08.2022

  Meme ca teshisi kondu 34kur kemoterapi 28 gun radyoterapi aldim halen kontrollerim devam ediyor 1000is gucum vardi borclandim 807gun pirim borcu odedim heyet raporu aldim sadece onkoloji yuzde 60 verdi 1yillik rapor verdiler prosudur oyleymis ikinciden sonra tekrar alinmayacak dendi emekli oldum 8 aydir emekliyim sonrasinda raporun tekrar cikartmami soylediler heyete girfim rapor gonderildi e devletten takip ettigimde malulluk red kari cikmis evrak daha elime gelmedi neden red cikti haklarim neler bilgi verirseniz sevinirim

  Cevapla
 • Ayşegül
  09.08.2022

  Merhabalar erkek arkadaşımın babası akciğer kanseri ve malulen emekli ama bugün emekliliğinin kesildiğini öğrendi bunun sebebi ne olabilir

  Cevapla
 • Orhan
  17.05.2022

  Merhaba kolay gelsin babam %97 engelli ben kendim askeri personel olarak görev yapıyorum babamın vasiliğini üstlendim şimdi babamı yanıma alıp merkezi hastane olan bir yere tayinimi istiyorum babam mağlülen emekli maaşı kesilirmi

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   18.05.2022

   Merhaba,

   Hayır kesilmez.

 • Defne
  14.03.2022

  2015 senesinde 4.evre meme ca tanısı konuldu. İlk önce 2 sene daha sonra 5 senlik malûliyet raporu verildi.2017 yılında önlem amaçlı rahim ve yumurtalık ameliyatı oldum.2020 yılında hap olarak kemoterapi ilacı kullanmama rağmen hastalık karaciğerime tekrar nüks etti.2021 yılının Aralık ayında ara kontrol muayenesi sonucu red kararı çıktı. Yüksek sağlık kuruluna itirazda bulundum fakat neden red geldiğini anlayabilmiş değilim.Hiç kimseden bir cevap alamıyorum. Ankara’ya kadar aradım hastalık bitti de benim mi haberim yok acaba. Bu arada ameliyat olmadım kemeiklerde ve başka organlarda olduğu için göğsü ameliyatı olmamın bir anlamı olmadığını düşünüyor doktorum Bu tarz kararlara kimler neye göre veriyor. Şimdiden yardımcı olduğunuz için teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

  Cevapla
 • Ercan
  28.02.2022

  İyi günler babam 2021 de malülen emekli oldu 2022şubat emeklili kesildi ne yapmalıyım

  Cevapla
 • Fatih
  26.02.2022

  Merhaba, Babam 20 sene önce aldığı raporla 12 sene önce işitme ve zihinsel engelli olarak %55 engel oranıyla malulen emekli olmuş ve o zamandan beri emekli maaşı almaktadır. Tekrar heyete girdiğinde eğer oranı daha düşük çıkarsa emekli maaşı hakkı gider mi? %90 olabilir mi diye heyete girmeyi düşünüyoruz ancak yorumlardan anladığım kadarıyla zaman geçtikçe oran sanki düşüyor.

  Cevapla
 • musa
  14.02.2022

  rapor 100de 95 olan bir kişinin yeterli primi olmadığı için 1 yıldır bir iş yerinde pirim ödemek için çalışması sorun olur mu acaba.

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   15.02.2022

   Merhaba,

   Hayır sorun olmaz. Çalışabilecek güce sahip bakıma muhtaçlık durumu yoksa çalışmasında sakınca yok. İsterseniz primi isteğe bağlı sigorta ile de tamamlayabilirsiniz. Erkek ise askerlik kadın ise doğum bor.lanması da yapılabilir.

 • meral
  10.02.2022

  Merhaba.Bende meme ve lenflere sıçramış ve bir göğsü alınmış kanser hastasıyım. Malulen emekli oldum.Kemoterapi aldım 6 ay 1 ayda radyoterapi ve 6 ay ilaç kullandım. Şuan tedavim bitti 3 aylık kontrollerim başladı. ama lenfbezleri alındığı için kolumla ilgili problemler yaşıyorum sürekli şişiyor kol ve bir güç kaybı var çok.sürekli birşeyleri düşürüyom kolumdan dolayı.kanser türüm 2 evre agresif türmüş.Ve şimdi sağlam olan diğer göğsümde tedbir amaçlı komple alınacak ilerde tümör olma ihtimali varmış çünkü. Ve 12 temmuzda kontrol muayenem var. Sonuç nasıl olur maluluk durumum devam edermi

  Cevapla
 • Burcu Tütüncü
  07.02.2022

  Merhaba,Meme ve lenflere sıçramış kanser hastasıyım.Ameliyat oldum memeden ve lenflerden kolumu kullanamıyorum hemen şişiyor.16 kür kemoterapi ve 45 kez de radyoterapi aldım.Şuan da hormonterapi tedavisi alıyorum.Malulen emekli oldum.Ama şimdi kontrolüm var.Sonuç nasıl olur?

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   08.02.2022

   Merhaba,

   Verdiğiniz bilgilere göre sonucun değişmeyeceği kanısındayım.

 • mustafa işeri
  20.11.2021

  arkadaşlar lütfen bana yardımcı olur musunuz 1800 günden emekliyim raporum 100 x 99 dur kalp yetmezligi şeker tansiyon ve kalpte 3 tane sitent nefes darlıgı mevcut böyle bi vatandaşın emekli maşını kesiyorlr hic biyerden gelirim yo kimsemde yok arkadaşlar 6 aydan beri maaş almıyorum arkadaşlar bana yardımcı olurmusunuz

  Cevapla
 • mustafa işeri
  20.11.2021

  1800 günden emeklın maşı kesılırmı ve yüksek kurulana gıden evraklardan

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   22.11.2021

   Merhaba,

   Oran % 60 tan aşağı düşerse kesilebilir.

 • Mahmut
  30.10.2021

  İyi günler ben sözleşmeli askeri personelim sağlık kurulu görev yapamaz verdi bu durumda orana bakılıyor mu bı de yıla göre emekli maaşı değişiyor deniliyor iyi çalışmalar

  Cevapla
 • Medine
  21.10.2021

  Benim hiçbir sigortam yok eşim malulen emekli ben sigortalı bir işe girdigim zaman eşimin maaşından kesinti olurmu

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   21.10.2021

   Merhaba,

   Hayır eşinizden bir kesinti olmaz.

  • Ümit
   29.11.2021

   Merhaba babam 2016 da mallulen %58oranla emekli oldu buna müteakiben 2019 da yeniden hastaneye cağrıldı bunun sonucunda 2021 yılında babama sigortadan kağıt geldi ve rapor%23 e düşürülmüş vede maaşını kestiler yanlız şöyle bir durum vardı babamın raporu sürekli idi ne yapmalıyız aceba teşekkür ederim Şimdiden lo

  • Danışma Birimi
   30.11.2021

   Merhaba,

   Muvazalı bir durum tespit edilmiş olabilir. Tekrar heyete sokabilirsiniz.

 • Tuna
  12.03.2021

  Merhabalar,
  Babam’a Mart 2021’de kalp yetmezliği tanısı koyuldu (%20 çalışmakta kalbi) ve kendisi 2012 yılından beri ssk emeklisi. Kalp performansı artmadığı sürece kalp nakli gerekebilirmiş. Babam heyet raporu ile ssk emekliliği kesilmeden malüllük emekliliği de bağlanır mı acaba? Çift maaş alma gibi bir durum söz konusu olabilir mi?

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   16.03.2021

   Merhaba,

   Malullük emekliliği zaten hastalık nedeni ile erken emekli olmanın adıdır. Yani emeklilik artı malul emekliliği diye bir hak söz konusu değil. Raporlu hastalar normal çalışanlara göre daha erken emekli olurlar. Bu nedenle iki maaş alma hakkı bulunmuyor.

 • Yavuz
  21.01.2021

  Bende malulen emekliyim rahatsızlığım geçerse tekrar mesleğime donebilirmiyim

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   21.01.2021

   Merhaba,

   Çalışmaya başlarsanız malulen emeklilik maaşınız kesilir.

  • Medine isli
   21.10.2021

   Mehaba benim eşim malulen emekli ben sigortalı bir işe girmiş olursam eşimin emekli maaşı kesilirmi

 • Muhammet kapusuz
  15.09.2020

  Benim emekli maaşımı kestiler süresi 5 Yıldı daha 2 senem varken kestiler sebebi nedir teşekkür ederim

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   16.09.2020

   Merhaba,

   Raporunuz süreli miydi? Alo 170 ten bilgi alabilirsiniz.

  • Cemal Özsarı
   26.09.2020

   Hocam ben 3o ay önce malulen emekli oldum
   Raporum surekli olduğu için 9 ay öncede kurumun istediği yerden tekrar rapor düzenlettim buna rağmen eylül 2020 de hem maaşım hem siğortam iptal oldu ben yüzde 91 engelliyim ve kronik hastayım çok mağdur oldum ne yapmalıtım saygılar.

 • Ece
  02.09.2020

  Merhaba,

  Malulen emekli olan akciğer ve mesane kanseri olan birinin aylığı neden kesilir? Durumunda hiç düzelme olmadı. Aksine daha da kötüleşti. Çalışabilecek durumda değil. Malulen emekli olduktan sonra da asla çalışmadı.

  Teşekkür ederim

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   03.09.2020

   Merhaba,

   Raporu süreli ise süresi bittiği için kesilmiş olabilir. Raporu yenilemeniz gerekecek.

 • Halil
  31.08.2020

  Kocası bağkur çalışanı iken vefat etti ve kadın ve 1 erkek çocuğu bağkurdan malülen emekli maaşı alıyor. Kadın ve erkek çocuk limited şirket ortağı oldu. Birincisi kadın ve çocuğun aldıkları maaş kesilir mi?. İkincisi kadın ve çocuk limited şirket ortağı oldukları için Bağkurlu olmak zorundalar mı? Cevap verirseniz çok memnun olurum. Teşekkürler.

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   01.09.2020

   Merhaba,

   limited şirket ortakları mutlaka bağkur sigortalı olmak zorundalar. A.Ş lerde ise kurucu ortak ve yönetim kurulu üyeleri bağkurlu olmak zorunda. Buna göre maaşları kesilerek bağkur primi ödemeleri gerekecektir.

 • gülseren
  23.06.2020

  merhabalar
  eşim malulen emekli aylığı alıyordu sgk tekrar hastaneden evrak istedi ve eşimde hastaneye gidip tekrar muayene oldu hastaneden % 60 rapor aldığı halde sgkdan olumsuz olarak yazı geldi acaba neden
  çünkü sgk tam istediğim cevabı vermedi ve ne olduğunu ve ne yapmamız gerektiğini tam olarak bilmiyoruz acaba ne yapmamız gerekiyor
  oranmı yanlış neye göre olmuştur yardımcı olursanız sevinirim…

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   24.06.2020

   Merhaba,

   SGK sistemine erişim imkanımız olmadığından sebebini görememekteyiz. En yakın sgm emeklilik servisinden bilgi alabilirsiniz.

 • Halil koç
  20.04.2020

  Selam malulen emekliyim engelli karti alirsam maasim kesilirmi

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   20.04.2020

   Merhaba,

   Hayır kesilmez.

  • Şafak savcı
   06.11.2021

   Merhaba ben 3 yıl önce kalp ve sedef hastalığından %41 le süresiz rapor aldım ve emeklilik yaşım gelmişti ama primim eksikti, malülen emekli oldum.. Şimdi yeni bir işte çalışmak istiyorum benim malülen emekliliğim kesilirmi yoksa işte çalışıp yine devam ederim emekli maaşım

  • Danışma Birimi
   08.11.2021

   Merhaba,

   Malulen yani çalışmaya elverişli olmadığınız için emekli edilmişsiniz. Dolayısıyla yeniden çalıştığınızda emekli maaşınız kesilir.

 • Songul
  04.11.2019

  Mrhb malulen emekli yım yüzde 60 la emekli oldum cam kemik hastasıyım evde bakım maaşı almak için tekrar heyete girsem 60 oranının aktinda çıksa malulen emekli olduğum maaşım kesilirmi

  Cevapla
 • OSMAN DEMİR
  18.08.2019

  4b tarım bağkurluyum %60 ı bulamadı
  15 yıl oldu 16 yada 17 yılda %50-%60 arası özür oranı ister mi yada ssk lı başka bir işe girip 5 yıl sonra % 40 kapsamına alır mı

  Cevapla
 • Bora Eraltanlı
  26.06.2019

  26.yılımı çalışan öğretmenim.EYT kapsamında 54 yaşımda emekli olmam gerekiyor.yaşım 49.bir 5 yılım daha var gözüküyor..genetik bir rahatsızlığımdan dolayı sgk tarafındanda kabul edilen bir mazeret ile malulen emekli olmam durumunda maaş ve ikramiye konularında hak kaybım olur mu? TESEKKÜRLER

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   26.06.2019

   Merhaba,

   Maaşınız son pirime göre hesaplama yapılacak ve bir hak kaybınız olmayacak.

 • Gulsah
  05.06.2019

  Benim babam 6 aya kadar malülen maas aldi ama daha sonrada bu maas kesildi iyilesmis die akciger kanseriydi akcigerin yarisini aldilar faprika ortamindada calsmaz yarım oldugu icin ne yapmaliyim hic bir guvencemz yok ben abim calsyrz benim ustumden yararlaniyor annem ve babam

  Cevapla
 • Ali
  06.02.2019

  2018 öncesi sigorta girişliyim 2019 4a ssk dan malülen emekli oldum ekpss ile 4c li öemur olursam malülen aylığım kesilir mi.

  Cevapla
  • Birgul
   26.07.2020

   2019 da 4A malulen emekli oldum.sigorta başlangıcın 506 kanuna göre, maaş almam ise 5510 kanununa göre yapılmış. 4/C li olarak kadrolu öğretmen olarak çalışırsam malulen emeklilik kesilir mi. Ve malulen emekliyken öğretmen olarak atanabilir miyim

 • SVNCATA
  22.01.2019

  Merhaba, babam 2000 yılında malulen emekli oldu, şimdi yakın zamanda ötv indirimi için sağlık raporuna başvurdu. Bu rapordaki orana bağlı olarak maaşı kesilir mi?

  Cevapla
 • Yusuf keskin
  07.12.2018

  Mrb ben yusuf 2yıll sonra malulen emeklilik hakkı almistım hastaneden 2yıl sonra tekrar sgk kurul raporu istedi yaptırdın ki aynı ve doktorlar tarafından muayenemde kurul %46 olan engel oranımı %15 düşürmüştü itiraz hakkımı kullandım beni yonlendirlerihastane hakem hastaneydi bana %59 verdiler sigorta pirimim 6434 gün raporum sgk.ya nezamada tahmini gelir nasil haklardan yararlanabilirim sigortalı bir işte çalışabilirmiyim yada maaş alabilirim cevabınız icin tesekkur ederim

  Cevapla
 • malül
  01.12.2018

  merhaba ben sürekli malulen emekliyim fakat maaşım az yetmiyor ek iş yapabilirmiyim yaparsam sakıncası nelerdir

  Cevapla
 • namet karanfil
  14.09.2018

  ben malulen emekliyim her ayın 13 de e devlet te maaşim gözükürdü ayın 26 sında yatardi bu ay 13 de gözüktü iki gün sonra kayboldu acaba maaşımı kestilermi

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   14.09.2018

   Merhaba,

   Sürekli malulluk durumu var ise maaşınız yatacaktır.

 • Dilara Ocak
  06.09.2018

  merhaba, benim babam gırtlak kanseri ve %60 oranla malulen emekli oldu ama tekrar heyete gitti. bugün aldığımız habere göre ise maaşının kesildiğini öğrendik ama maaş kesilme sebebini bilmiyoruz sizce bu neden olmuş olabilir ?

  Cevapla
 • Muharrem
  17.08.2018

  Merhaba benim eşim göğüs kanseri idi tedavi sonrasısı göğüs ve koltuk altı lenfler alındı 2640günü vardı SSK da malülelen emekli oldu bir yıl sonrası için tekrardan heyete girmesi ve muayene olması için gün verdiler muayene oldu evrakları tekrardan içeriye verdi e devletten takib ediyoruz karar 528 diye bir şey yazıyor evrak dosyasına kaldırılmıştır diye yazıyor emeklilik kaydına bakıyoruz malülük aylığı kesilmiştir diye yazıyor ve benim eşim her 21 günde bir akıllı serum alıyor yani tedavi devam ediyor emeklilik maaşı almaya devam edermi. Teşekkür ler

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   17.08.2018

   Merhaba,

   Heyet raporu geldiğinde eğer malüllükten düşmüş ise itiraz ederek başka bir hastanede tekrar heyet girme talebinde bulunma hakkınız var.

 • Aynur yılmaz
  21.07.2018

  Ben gögüs kanseri oldum mememin birtanesini aldılar ve koltuk altı lenf bezleri mide aldılar ve1800 günle malulen emekli oldum bir sene sonra tekrar heyete girmemi söylediler heyete girmek İcin müracaat ettim bana iki ay sonraya gün verdiler tabi bu ara emekli maaşım kesildi heyeten sonra maaşımı alırmıyım bu konuda beni bilgilendirirseniz çok sevinirim. Aynur

  Cevapla
 • binali
  09.03.2018

  1800 gün üzerinde ssk dan malulen emekli olan vergiye tabi olursa emekli maaşı kesilirmi teşekkürler

  Cevapla
 • Kartal
  10.02.2018

  merhabalar benim babam yaklaşık 13 14 yıldır malül emeklisi idi ve 2014 yılında kendi istegı olmadan bir yerde sadece 20 gün SSK yapmışlar ve 2017 ağustos ayında da maaşını kesmişler bununla ilgili bir ceza gelirmi
  Gelmemesi için ne yapmalıyız
  ve maaşı tekrar başlatmamız için ne yapmalıyız teşekkürler

  Cevapla
 • Ezgi
  01.02.2018

  MErhaba, babam iş kazası geçirdi ve %99 oranla malulen emekli oldu kontrol için heyete girdik fakat raporun bitmesine 10 gün kalmışken bazı birimler kontrol randevusunu 2 ay sonrasına verdi yoğunluktan dolayı. babamın maaşı kesilir mi?

  Cevapla
 • Kemal keleş
  14.01.2018

  Merhaba benim babam 2013 yilinda yüzde seksen raporla malulen emekli oldu 2015 de tekrar heyete girdi yüzde yuz rapor verdiler bu rapora rağmen maaşı 4 aydan beri kesilmis yeniden heyete girdi ve ret verilmiş sağlıtanda yararlanmiyor kalbinde pil var koha hastasi astin bironşit sayamadigim hastaliklar da var ve ilac alacak durumu da yok itiraz dilekcesi verdik nezaman sonuçlasir bilmiyoz ve cok hasta nereye kime baş vuracaz.

  Cevapla
 • Cennet
  27.12.2017

  Merhaba! Babam kolon kanseri sebebiyle %80 lik raporla malulen emekli oldu. Bir buçuk yıldır maaşını alırken bugün maaşını vermemişler kesilmiş. Bagkura gittiğinde demişler “siz kontrollü emekli olmuşsunuz. Bir buçuk ay önce gelseniz bu sorunu yaşamazdınız. ” Kimse bize böyle bir şey dememişti. Şimdi tekrar rapor istiyorlarmış heyetten. Rapor oranının ne kadar olması gerek? Nolur sizce durum? Teşekkür ederim.

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   27.12.2017

   Merhaba,

   En az % 60 ile emeklilik hakkını devam ettirir. Sorun çıkmayacaktır. Hastalığı sebebi ile yine en az % 60 oranında rapor çıkar.

 • Tugba
  04.12.2017

  Merhaba annemin malulen emellilik maasi kesildi yuzde kirklik rapor islemi nasil oluyor aciklarmisiniz rica etsek

  Cevapla
 • Burkay Bayram
  26.10.2017

  Merhabalar;sorum kayınvalideme eşinden dolayı bağlanan bir malullük maaşı var.yani kayınpeder vefat etmeden önce ona bağlanan malülen emeklilik maaşı onun vefatı sonucu kayınvalidem ve baldızıma bağlandı.kayınvalide işe girerse maaşı kesilir mi? Cevabınız için şimdiden teşekkürler

  Cevapla
 • onur turk
  21.10.2017

  merhaba
  %85 surekli (dogustan behcet hastası) oranı ile 15 yıl prim odeyerek 2011 yılında emekli olan babam engelli kimligini yenılemek için rapor aldı bu ay engel oranı %49 a dusmus sizce emeklilik maası kesilirmi ek olarak babam hala behcet hastası ve calısacak durumda degil ve yenı raporda surekli.

  Cevapla
 • SİNAN
  18.10.2017

  YÜZDE 90 RAPORLA MALÜLEN EMEKLİ OLDUM 4 SENE ÖNCE . YARIN BİR DAHA HEYETE GİRİCEM RAPOR ORANIM DÜŞERSE EMEKLİ MAAŞIM KESİLİRMİ?

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   18.10.2017

   Merhaba,

   En az %60 oranında raporlu çıkarsanız emeklilik durumunuz düşmez. Maaşınız kesilmez.

  • onur turk
   21.10.2017

   2011 de yuzde 85 ile 15 yıl prim odeyerek emekli oldu babam dogustan behcet hastası kendisi gecen engelli kimliğini değişmek için heyete girdi yuzde 49 a dustu oran emeklilik aylıgı kesilirmi

 • resul coşar
  13.10.2017

  malülen emekli olanbirisinin maşı kaza geçirdiğiniz yeri sgk mahkemeye verdi busebeble maşınız 3,4 ay kesilecek demişler böyle birşey olurmu

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   14.10.2017

   Merhaba,

   Malulen emeklilik hakkını kazandıktan sonra hak geri alınamaz. Sigorta işyerinin kusurundan kaynaklandığını düşünerek iş yerine dava açar. Ödediği tazminatları ve maaşları almak için dava açıyor. Maaşın alınması ile ilgili bir sorun çıkmaz.

  • Engin Pekcok
   14.12.2017

   Bugün sgk dan yazı geldi maluliyet aylığın kesilmiş 0/0 60 altinda çıkmış testlerim 1 sene oldu emekli olali 3120 gunun var.Dilekce yazarak bir üst kurula tekrar test edilmemi istedim.Dilekcemi ankara gondereceklerini söylediler.Oradan gelecek sonuca göre bakacaklarmış tekrar.Ben bundan sonra ne yapmam gerekli verilen hak nasıl geri alınıyor ben mağdurun beni izlemem gereken yol hakkında aydinlatirsaniz çok sevinirim tesekkurler

 • Mustafa ATEŞ
  12.10.2017

  T.S.K.nden 2002 yılında malülen(adi) emekli oldum.Özel sektörde Sigortalı olarak çalışırsam emekli maaşım tamamen kesilir mi ?

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   12.10.2017

   Merhaba,

   Malülem emekli olduğunuz için tekrar sigortalı olarak çalışırsanız maaşınız kesilir. Çünkü verilen emeklilik hakkı çalışamaz durumda olduğunuzdan bağlanmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir