ref: refs/heads/v3.0
emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

2022 KOSGEB Nitelikli Eleman Desteği Nasıl Alınır?

2022 KOSGEB Nitelikli Eleman Desteği Nasıl Alınır?
15.03.2021

2022 yılında KOSGEB nitelikli eleman desteği almak için KOSGEB sistemine kayıtlı bir işletme olarak KOSGEB’e başvuru yapılmalıdır. KOSGEB nitelikli eleman desteği üç aylık periyotlarda 2 sene boyunca işletmelere verilir. KOSGEB’in nitelikli eleman kriterlerini karşılayan personeller bu destek kapsamında istihdam edilebilir.

KOSGEB’in verdiği bu destek ile üniversite mezunu nitelikli personellerin istihdamı artar ve işletmeler kendilerini geliştirmeye odaklandıkları süreçte maaş ödemelerini daha kolay şekilde yaparlar. Nitelikli eleman desteği kapsamında çalıştırılan elemanların KOSGEB’in belirlediği alt sınırlar kapsamında maaş alıyor olmaları gereklidir. Maaşlarının bir kısmı KOSGEB desteği kapsamında KOSGEB tarafından karşılanırken bir kısmı da işveren tarafından karşılanır.

KOSGEB Nitelikli Eleman Desteğinin Verilme Amaçları Nelerdir?

KOSGEB maaş desteğinin verilmesi ile hedeflenen, küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemektir. Yeterli teknik bilgiye sahip kişilerin istihdam edilebilmesi için nitelikli eleman desteği verilir.

Nitelikli eleman desteği ile esas amaçlananlar şu şekildedir:

 • Girişimcilerin yeteneklerine göre iş güçlerinin doğru sektörlere yönlendirilmesi sağlanır.
 • Ülke ekonomisine katkı sunmak amaçlanır.
 • Sigortasız istihdamın sonlandırılması ve işsizliğin azaltılması hedeflenir.
 • Girişimcilik faaliyetlerinin daha yaygın hale gelmesi amaçlanır.
 • Küçük ve orta ölçekteki işletmelerin faaliyetlerini geliştirebilmeleri ve büyütebilmeleri için nitelikli eleman desteği verilir.
 • Yeni iş kolları yaratabilmek ve bu iş kollarına nitelikli eleman istihdam edebilmek için KOSGEB maaş desteği verilir.

KOSGEB Nitelikli Eleman Desteğinden Kimler Yararlanabilir?

KOSGEB maaş desteği başvurusu yapabilecek olanlar, KOSGEB’e kayıtlı olan işletmelerdir. Küçük ve orta büyüklükte işletme olup KOSGEB tarafından güncel KOBİ beyannamesi onaylanan işletmelere sunulan bir destek türüdür.

Çalıştırılan nitelikli personeller için maaş desteği talep edilebilir ve bu destek kapsamında hem nitelikli personeller ile işletmenin kalitesi artırılır hem de personel maaşı için ayrılan bütçe daha az olur. Personel maaşı için ayrılan bütçenin destek kapsamındaki kısmı ile destek ödemesi alınan süreçte işletmenin gelişmesi için faaliyetlerde bulunulabilir.

KOSGEB Nitelikli Eleman Desteği Başvuru Koşulları Nelerdir?

KOSGEB maaş desteğinin şartları aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan nitelikli eleman statüsündeki vatandaşların istihdamı ile talep edilebilecek bir destektir.
 • Başvuru tarihinden önceki 12 aylık süreçte personelin istihdam edilmemiş olması gereklidir.
 • YÖK tarafından kabul edilen yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olan nitelikli personellerin istihdam edilmesi sonrasında başvuru yapılabilecek bir destektir. Nitelikli personelin başvuru sürecindeki eğitim durumu üzerinden değerlendirme yapılır. Başvuru tarihinden sonra nitelikli elemanın eğitim durumunda olan değişiklikler göz önüne alınmaz.
 • Meslek yüksekokulu, iki yıllık ön lisans, dört yıllık lisans, lisansüstü ve daha üst seviyelerde eğitim görenler nitelikli eleman desteği kapsamında çalıştırılabilir.
 • Yarı zamanlı veya geçici süreli çalıştırılan personeller üzerinden nitelikli eleman desteği talep edilemez. Tam zamanlı çalıştırılan personeller için verilen bir destektir.
 • En az 5 sigortalı personel çalıştıran işletmelerin başvuru yapabilecekleri bir KOSGEB desteğidir.
 • KOSGEB nitelikli eleman desteğine başvuru yapıldıktan sonra 45 gün içerisinde ilgili nitelikli elemanın istihdam edilmiş olması gereklidir. Eğer bu sürede ilgili personelin sigorta girişi yapılmaz ise; nitelikli eleman desteği başvurusu otomatik olarak reddedilir.
 • Nitelikli eleman desteği kapsamında işe alınmış olan personellerin maaşlarının aksatılmadan düzenli olarak ödeniyor olması gereklidir. Verilen banka hesabına maaş ödemeleri zamanında yapılmalıdır.

KOSGEB Nitelikli Eleman Desteğinden Yararlanmak İçin Uygun Olmayan Kişiler Kimlerdir?

KOSGEB maaş desteği için uygun olmayan personelin özellikleri aşağıdaki gibidir:

 • İşletme sahiplerine yakın olan anne, baba, kardeş, eş, çocuk gibi kişiler nitelikli personel kapsamında çalıştırılamaz.
 • 18 yaşından küçük olan bireyler nitelikli personel desteği kapsamında istihdam edilemez.
 • İşe alınan emekliler üzerinden nitelikli eleman desteği talep edilemez.
 • Yabancı uyruklu olan bireyler diğer şartları karşılıyor olsalar da nitelikli eleman desteğinden yararlanamazlar.
 • SGK’ya kayıt yaptırmadan daha öncesinde işletme bünyesinde istihdam edilmiş olan personel üzerinden nitelikli eleman desteği başvurusu yapılamaz.
 • Güvenlik soruşturması kapsamında olumsuz bir durum ile karşılaşıldığında, nitelikli elemanın haklarından yararlanma mahrumiyeti olduğu veya akıl sağlığının yerinde olmadığı tespit edildiğinde; destekten yararlanılmasına izin verilmez.
 • Adli sicil kaydında daha önceden alınmış olan bir hapis cezasının bulunması veya sahtecilik, hileli iflas, zimmete para geçirme, iflas, dolandırıcılık gibi suçları işlemiş olması halinde; nitelikli eleman desteği kapsamında istihdam edilmesi mümkün değildir.

KOSGEB Nitelikli Eleman Desteği Başvurusu İle İlgili Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

KOSGEB maaş desteği için önemli noktalar aşağıda verilmiştir:

 • Nitelikli eleman desteği kapsamında çalıştırılan kişiler askerlik ya da doğum sebebi ile işletmeden ayrılırlarsa, tekrar işletmede çalışmaya başladıklarında yeniden programa dahil olabilirler. Doğum ya da askerlik öncesinde alınan destek miktarı toplam destek miktarından düşülür ve kalan destek tutarı ödenmeye devam edilir. İkinci işe girişlerinin yeniden nitelikli eleman desteği kapsamında yapılması gereklidir.
 • Nitelikli eleman desteği üzerinden işe girişi yapılmış olan personel eğer başka bir şirkette kayıtlı ise, bakım ödeneği alamaz.
 • Yakın akrabalar veya işletme ortakları üzerinden nitelikli eleman desteği başvurusu yapılması mümkün değildir.
 • Nitelikli eleman desteği kapsamında çalıştırılan personellerin istifa etmeleri ya da işten çıkartılmaları halinde; KOBİ bilgi sistemi ile KOSGEB’e bilgilendirme yapılması gereklidir. İş sözleşmesinin feshedildiğini bildirmek işletmenin sorumluluğunda olan bir konudur.
 • KOSGEB tarafından nitelikli eleman desteği ödemeleri üç aylık periyotlarda yapılır. Bu destek kapsamında işe alınan çalışan eğer üç ay dolmadan işten çıkartılır ya da istifa ederse, bu durumda işveren KOSGEB’den üç aydan önce destek ödemesini peşin olarak talep edebilme hakkına sahiptir.
 • İlk ay için ödenecek olan destek tutarı, çalışanın sigorta girişinin yapıldığı tarih üzerinden hesaplanmaya başlanır.
 • Aynı işletmenin farklı şubelerinde çalışan nitelikli elemanlar destek kapsamındadır.
 • İş kazası, doğum ya da hastalık sebebi ile rapor alan nitelikli elemanların rapor süreleri dolduğunda, destek ödemeleri de devam eder. Raporlu olunan süreçte geçici sakatlık ödeneği alırlar ve bu ödeneğin ödemesini de SGK yapar.
 • Asıl işveren SGK sicil numarasına bağlı olarak birden fazla alt işveren numarasının olması halinde, asıl işveren durumundaki işletmenin nitelikli elemanların SGK giriş çıkışlarını ay içerisinde gün kaybı yaşanmadan yapması gereklidir. Eğer SGK giriş çıkış işlemlerinde personel gün kaybı yaşar ise, nitelikli eleman desteği sonlandırılır. Gün kaybı yaşanan aylar için destek ödemesi gerçekleşmez.

KOSGEB Nitelikli Eleman Desteği Başvuru Belgeleri Nelerdir?

KOSGEB maaş desteği başvuru evrakları aşağıda sıralanmıştır:

 • İşyerinde minimum 5 sigortalı çalışan çalıştırıldığı belgelenmelidir. Bunun için ilgili çalışanların SGK hizmet dökümleri sunulmalıdır.
 • KOSGEB nitelikli eleman desteği kapsamında istihdam edilecek olan personelin diploma örneği istenir. En az ön lisans seviyesinde eğitim almış olduğu belgelenmelidir.
 • İstihdam edilecek olan personelin aylığının yatırılacağı hesabın bilgileri gereklidir.
 • İşletmenin herhangi bir borcunun olmadığına dair SGK’dan yazı alınması ve başvuruda sunulması istenir.
 • İstihdam edilecek olan personellerin ücret bordroları ile başvuru yapılmalıdır.
 • Nitelikli eleman desteği kapsamında işe alınacak olan personelin son bir aya ait iş başvurusunun sunulması gereklidir.
 • KOSGEB’in web sitesinden çıktısı alınacak olan nitelikli çalışanların ödeme talep formunun eksiksiz şekilde doldurulması ve imzalandıktan sonra başvuru dosyasına eklenmesi gereklidir.

KOSGEB Nitelikli Eleman Desteği Başvurusu Nasıl Gerçekleştirilir?

KOSGEB maaş desteği başvurusu için izlenmesi gereken adımlar aşağıda açıklanmıştır:

 • İşletmenin KOSGEB’in destek verdiği bir sektörde faaliyet gösteriyor olması gereklidir. KOSGEB’in web sitesi üzerinden desteklenen sektörler gözden geçirilebilir.
 • İşletmenin KOSGEB’in veri tabanına kayıtlı olması gereklidir. Bunun için https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler/KOSGEBRegistration adresine giriş yapılmalıdır.
 • İşletme Kayıt başlığı altından Başvur butonuna tıklayarak işletme kayıt ettirilmelidir. Kayıt için T.C. kimlik numarası ve başlangıç tarihi ile giriş yapılmalıdır.
 • Güncel bir KOBİ beyannamesi oluşturulmalıdır. Sisteme kayıt olunurken istenen bilgilerin eksiksiz ve doğru şekilde verilmesi gereklidir. KOSGEB’in bu bilgileri onaylaması gereklidir.
 • Ardından gerekli belgeler hazırlanmalı ve KOSGEB müdürlüklerine giderek başvuru yapılmalıdır. KOSGEB müdürlüklerine gitmek yerine online olarak başvuru gerçekleştirmek isteyenler, KOSGEB sistemine giriş yaparak istenen belgeleri bu sisteme yüklemelidirler.
 • İşletmelerin yaptıkları başvurular KOSGEB yetkilileri tarafından değerlendirilir.
 • Başvurular olumlu sonuçlanır ise, başvurunun bir kopyası da işletme sahibinin e-posta adresine gönderilir.
 • Başvuru olumlu sonuçlandırıldıktan sonra 45 gün içerisinde nitelikli elemanının sigortası başlatılmalıdır. Ardından KOSGEB tarafından destek ödemesinin yapıldığı dönemlerde maaş desteği verilir.

KOSGEB Nitelikli Eleman Desteği Süresi Ne Kadardır?

KOSGEB maaş desteği, İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında verilir. İşletme sahibinin KOSGEB’in bu destek programına katılmış olması gereklidir. Program süresi ise 2 senedir. Bu sebeple 2 sene süre ile verilen maksimum nitelikli eleman desteği tutarının tamamından yararlanılabilir.

KOSGEB Nitelikli Eleman Desteği Ne Kadardır?

KOSGEB maaş desteği tutarı; işletmeler için toplamda 50.000 TL’dir. Çalıştırılan nitelikli elemanlar için toplamda %60 oranında destek ödemesi yapılır. 3 aylık periyotlarda, çalıştırılan nitelikli elemanların maaş ödemelerinin %60’ı KOSGEB’den alınır. SGK’nın amacı işletmelere prim desteği değil, nitelikli elemanlar için maaş desteği vermektir. Bu nedenle ödemelere SGK prim ödemeleri dahil değildir.

Nitelikli eleman desteğinin süresi kapsamında bu tutar istenen kadar nitelikli personel için talep edilebilir. Şartlar kapsamında izin verilen ölçüde nitelikli personel KOSGEB tarafından işe alınarak mevcut işletme daha değerli hale getirilebilir.

KOSGEB Nitelikli Eleman Desteği Kapsamında Personele Verilmesi Gereken Maaş Tutarı Ne Kadardır?

KOSGEB maaş desteği kapsamındaki personele ödenmesi gereken aylık tutarı KOSGEB tarafından belirlenir. Belirlenen tutardan daha düşük maaş ödemesi yapacak olan işletmeler maaş desteğinden yararlanmaya devam edemezler.

İkramiye, prim, asgari geçim indirimi gibi tutarlar dahil olmadan verilmesi gereken minimum maaş tutarı KOSGEB tarafından hesaplanmıştır. Nitelikli elemanların eğitim seviyelerine göre alacakları maaş tutarı da değişiklik gösterir.

KOSGEB tarafından belirlenmiş olan maaş tutarları ise şunlardır:

 • Yüksekokuldan yeni mezun olmuş olan personellere en az 2.000 TL ödeme yapılmalıdır.
 • Ön lisans mezunlarına yapılması gereken ödeme tutarı minimum 2.500 TL’dir.
 • Lisans ve lisansüstü eğitime sahip olanlara en az 3.500 TL ödeme yapılması gereklidir.

KOSGEB Nitelikli Eleman Desteği Kapsamında Olmayan Ödemeler Nelerdir?

KOSGEB maaş ödemesinin net maliyetine dahil olmayan tutarlar şöyledir:

 • Yaşama ücreti nitelikli eleman desteği kapsamında değildir.
 • Destek ödemeleri ek ödeme olmadan yapılan ödemelerdir.
 • Prim ödemeleri maaş desteği kapsamında yapılmaz.
 • Personele ödenen ikramiyeler nitelikli eleman desteği kapsamında tutulmaz.

KOSGEB Nitelikli Eleman Desteği Aynı Anda Kaç Personel İçin Alınabilir?

KOSGEB maaş desteğinin eşzamanlı olarak verilebileceği eleman sayısı, aynı dönem içerisinde ikidir. Ancak farklı dönemlerde işletmelerin dört nitelikli personele kadar maaş desteğinden yararlanabilmeleri mümkündür. Dolayısı ile işletmeler toplamda en fazla sekiz personel için KOSGEB nitelikli eleman desteği başvurusu yapabilme hakkına sahiptirler.

KOSGEB Nitelikli Eleman Desteği Hesaplaması Nasıl Yapılır?

KOSGEB nitelikli eleman desteği için hesaplama yapılaması gerekmektedir. Örneğin İstanbul için hesaplanıyor olsun. 4 yıllık fakülte mezunu bir kişi 3.000 TL maaş ile bir şirkette çalışıyor olsun. Kişi b durumda %50 destek alacağından 1.500 TL değerinde geri ödeme almaktadır.

Kişinin Hakkari’de yine 3.000 TL maaş ile çalıştığını farz edelim bu durumda verilen destek oranı bölgeden dolayı %0 olduğu için kişi verdiği paranın 2.100 TL’si geri alacaktır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus destek kapsamında en fazla 2 bin TL değerinde yardım yapıldığıdır. Bu nedenle kişinin hesabına 2.100 TL yerine sadece 2.000 TL yatırılacaktır.

KOSGEB Maaş Desteği Ne Kadar, Nasıl Alınır ?

İş Kurmak İçin Kredi Nasıl Alınır ve Başvuru Şartları

KOSGEB’e Nasıl Başvurulur, Şartları Nelerdir?

Yorumlar

 1. Gürkan dedi ki:

  Merhaba

  İş başvurusundan sonra , firma bu konuda bavuru yapabilir mi? Yani henüz firmanın personeli olmadan başvurabilir mi?
  Eğer herşey uygun ise en geç 45 gün içinde işe alım mı yapmalıdır?

  Birde tahminen Kosgeb başvurulara ne kadar zamanda dönüş yapar?

  Teşekkür ederim.

  1. Büşra dedi ki:

   Merhaba, işçiye maaşları kosgeb tarafından mı yatırılır? İşveren tarafından yatırılıyor ise işyeri maaşı geciktirebilir mi?

  2. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Maaşlar işveren tarafındna yatırılır. sonrasında kosgeb işverenin belirmiş olduğu banka hesabına yatırır.

 2. serpil dedi ki:

  merhaba,
  x işletmesinde nitelikli eleman desteğiyle çalışmaktayım. bir ay oldu ve sisteme bu ayın maaş dekontunu yükleyemşyoruz çalışan maaş belgelerini aylık olarak sisteme yükleyememiz mi gerekiyor yoksa üç ay sonra ödemeyi alacagımız ay mı bütün belgeleri yüklyecegiz? belgeleri nasıl sisteme yükleyebiliriz?

 3. Gamze dedi ki:

  Kosgeb nitelikli eleman desteğine başvuran ve başvurusu onaylanan şirketler başvuruda belirtilen nitelikli elemanına şartlarda verilen maaş tutarını ödemek zorunda mıdır ?

 4. MENEKŞE dedi ki:

  iyi çalışmalar, x işletmesinde kosgep destek faaliyeti kapsamından yararlanmaktayım. yaklaşık iki ay olacak. fakat arada yasanan problemler nedeniytşe ayrılmayı dusunuyorum. yeni gireceğim işletmede tekrar kosgep nitelikli eleman desteğinden yararlanabilir miyim?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Kosgeb nitelikli eleman desteği işyerinin şartları sağlamasına bağlıdır. Çıkacağınız işyeri sizin için kullanacağı kalan süreleri alacağı nitelikli eleman için de kullanabilir. Bu teşviği çalışacağınız yer sağlıyorsa alabilir. Kişilere verilen bir teşvik değil.