ref: refs/heads/v3.0
emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

2021 KOSGEB Maaş Desteği Ne Kadar, Nasıl Alınır?

2021 KOSGEB Maaş Desteği Ne Kadar, Nasıl Alınır?
11.03.2021

2021 yılında KOSGEB maaş desteği, 50.000 TL’dir. Başvuru onaylandıktan sonra KOSGEB’in destek için belirlediği süre boyunca bu tutarın tamamı KOSGEB’den talep edilebilir. KOSGEB maaş desteği iki yıl süre ile verilir. KOSGEB maaş desteğinin alınabilmesi için işletmeye nitelikli eleman kriterlerini karşılayan bir çalışan alınmalı ve bu çalışan üzerinden destek başvurusu KOSGEB’e iletilmelidir.

Nitelikli personellerin maaş ödemelerinin gerçekleştirilmesi için KOSGEB tarafından verilen bir destektir. Bu destek sayesinde üniversite mezunu, nitelikli personellerin istihdamı artar. Aynı zamanda işletmelerin nitelikli çalışanlarının maaşlarını ödemesi kolaylaşır. Destek ödemeleri işletmelere yapılır. İşletmeler KOSGEB’in maaşlar için belirlediği alt sınırlar kapsamında nitelikli personellerine maaş ödemesi yaparlar.

KOSGEB Maaş Desteğinin Verilme Amacı Nedir?

KOSGEB maaş desteğinin amacı, nitelikli işgücünü artırmaktır. Üniversite mezunlarının daha iyi şartlar altında işletmelerde çalışmasını sağlayarak aynı zamanda işletmelerin de büyümesine yardımcı olabilmek için KOSGEB tarafından maaş desteği verilir.

Ülkenin istihdam enerjisinin korunması, girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi, işsizliğin önlenmesi, işletmenin piyasadaki payını korumasının sağlanması gibi amaçlar da KOSGEB maaş desteği ile hedeflenenlerdir.

Verilen maaş destekleri ile beraber küçük ve orta ölçekli işletmelerin faaliyetleri gelişir ve büyür. Yeterli teknik bilgiye sahip olan çalışanlar iş yaşamında yer almaya başlar.

Kayıt dışı istihdamın azaltılmasına ek olarak ülke ekonomisine de katkı sağlar. Yeni iş kolları yaratılır ve bu iş kollarında nitelikli elemanlar faaliyet göstermeye başlar. Nitelikli elemanlar üzerinden bu desteğin alınabilmesi için belirli şartların sağlanması gereklidir.

KOSGEB Maaş Desteğinden Yararlanabilecek Olanlar Kimlerdir?

KOSGEB maaş desteğini alabilecek olanlar; KOSGEB veri tabanına kayıtlı bir işletmeye sahip olanlardır. KOBİ beyannamelerinin güncel olması ve KOSGEB tarafından da onaylanması gereklidir. Küçük veya orta büyüklükte işletmelerin sahipleri bu destek için başvuru yapma hakkına sahiptirler. Çalıştırdıkları personelin KOSGEB maaş desteği şartlarını taşıyor olması istenir.

İşletmesini genişletmek veya geliştirmek isteyen işletme sahiplerine çalıştıracakları nitelikli elemanların maaşlarının bir kısmı maaş desteği adı altında verilir. Maaş desteğinden yararlanan işletmeler, çalışanlarına verdikleri maaşın yükünden bir nebze de olsa kurtulurlar ve dolayısı ile işletmelerini geliştirebilmek için daha büyük bütçeler ayırabilirler.

KOSGEB Maaş Desteğinden Yararlanma Şartları Nelerdir?

KOSGEB maaş desteğinin koşulları aşağıda verilmiştir:

 • KOSGEB maaş desteğinden yararlanılabilmesi için istihdam edilecek olan personelin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gereklidir.
 • KOSGEB maaş desteği talep eden işletmenin en az 5 tane sigortalı çalışanı olması şartı aranır.
 • Üzerinden KOSGEB maaş desteği alınacak olan çalışanın daha önceden aynı işletmede çalışmamış olması gereklidir. Eğer daha önceden çalıştırılmış bir eleman üzerinden destek talep ediliyor ise, başvuru reddedilir. Son 12 ay içerisinde aynı işletmede çalışmamış olanlar için talep edilebilecek bir destektir.
 • Üniversite mezunu personel için alınabilecek bir destektir. Lise ya da daha düşük bir eğitim derecesinde olan kişinin yararlanabileceği bir destek değildir. En az iki senelik üniversite mezunu olunması gereklidir. Yüksekokul mezunları, iki senelik lisans mezunları, dört yıllık lisans mezunları ve lisansüstü eğitim alanlar bu destek kapsamındadır.
 • Maaş desteği talep eden işletmenin başvuru tarihinden sonraki 45 gün içerisinde nitelikli elemanın sigortasını başlatmış olması istenir. Sigorta başlangıcı için eğer 45 gün geçirilir ise, başvurular iptal edilir.
 • Part time ya da serbest zamanlı değil, tam zamanlı olarak çalıştırılan personel üzerinden KOSGEB maaş desteği talep edilebilir.
 • Üzerinden maaş desteği alınacak olan nitelikli elemanın emekli veya 18 yaşından küçük olmaması gereklidir.
 • Nitelikli personelin işe alındıktan sonra maaşlarının düzenli olarak ödenmesi ve banka aracılığı ile hesabına yatırılıyor olması gereklidir.

KOSGEB Maaş Desteğinden Kimler Yararlanamaz ?

KOSGEB maaş desteği başvurusu kabul edilmeyecek kişiler aşağıda sıralanmıştır:

 • İşletme sahibinin ve ortaklarının aile üyeleri için yapılan KOSGEB maaş desteği başvuruları kabul edilmez.
 • Çocuklar ve emekliler üzerinden KOSGEB maaş desteği başvurusu yapılmaz.
 • Sigortası yapılmadan şirket bünyesinde çalışanlar için maaş desteği talep edilemez.
 • Başka bir işletmede sigortalı olarak çalışanlara KOSGEB maaş desteği verilmesi için başvuru yapılması mümkün değildir. Destek onaylanmış olsa dahi böyle bir durum tespit edildiğinde otomatik olarak iptal edilir.
 • Yabancı uyruklu personeller diğer şartları karşılasalar da üzerlerinden maaş desteği talep edilemez.

KOSGEB Maaş Desteği Başvurusunda İstenen Belgeler Nelerdir?

KOSGEB maaş desteği başvuru evrakları şu şekildedir:

 • Sigortalı SGK faydalarının listesi istenir.
 • İstihdam edilecek olan nitelikli elemanın eğitim durumunu gösteren evraklar talep edilir.
 • KOSGEB’in web sitesinden alınacak olan nitelikli çalışanların ödeme talep formu gereklidir. Formun doldurulması ve imzalanması istenir.
 • Şirketin son 12 aya ait SGK ve hizmet sertifikası istenir. Şirketin varlığını kanıtlamak için gerekli belgedir. Ancak yeni kurulacak olan şirketlerden bu belge talep edilmez.
 • KOSGEB maaş desteği kapsamında istihdam edilen personelin maaş hesaplarına ait banka dekontları sunulmalıdır.
 • SGK’ya borcu yoktur yazısının alınması ve başvuru evrakları arasına eklenmesi gereklidir.
 • İstihdam edilecek her personel için ücret bordrosu talep edilir.
 • Üzerinden maaş desteği alınacak olan personelin son 30 güne ait iş başvurusu gereklidir.

KOSGEB Maaş Desteği Uygulama Esasları Nelerdir?

KOSGEB maaş desteği ile ilgili önemli noktalar aşağıdaki gibidir:

 • KOSGEB maaş desteği kapsamında nitelikli eleman olarak işe alınan çalışan eğer askerlik veya doğum gibi sebeplerden dolayı işten ayrılır ise; tekrar aynı işletmede çalışmaya başlandığında kalan destek tutarı KOSGEB’den alınmaya devam edilebilir.
 • İşletme sahipleri ve ortaklarının kendileri, yakınları, emekliler ve yabancı uyruklu personeller için maaş desteği talep edilemez.
 • Nitelikli eleman olarak işe alınan personel eğer aynı işletmenin farklı bir şubesine transfer edilir ise, üzerinden KOSGEB maaş desteği almaya devam edilebilir.
 • Doğum, hastalık, iş kazası ve iş göremezlik gibi nedenlerden dolayı geçici süreliğine işten ayrılan nitelikli eleman eğer tekrar işe geri döner ise; kalan süre boyunca üzerinden maaş desteği almaya devam edilebilir.
 • İşletmeler KOSGEB’den 3 aylık periyotlar ile destek talebinde bulunabilme hakkına sahiptir. Ancak eğer üzerinden maaş desteği aldıkları nitelikli eleman üç aylık çalışma süresi dolmadan işten ayrılır veya işletme sahipleri onu işten çıkartmaya karar verir ise, üç ayın dolmasını beklemeden destek talebinde bulunabilir.
 • Aynı anda maksimum iki çalışan için KOSGEB maaş desteği başvurusu yapılabilir. Maaş desteği alınmaya devam edilirken de en fazla dört destek başvurusuna KOSGEB tarafından onay verilir. Bu süreçte işletmeler maksimum 8 nitelikli eleman üzerinden maaş desteği alabilirler.

KOSGEB Nitelikli Elemanların Taşımaları Gereken Şartlar

KOSGEB personel yönetmeliği gereği çalışanlar için hazırlanan şartlar şunlardır:

 • Çalışanların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları beklenir.
 • Personellerin kamu haklarının herhangi birinden mahrum olmamaları istenir.
 • 18 yaşını doldurmuş olmaları gereklidir.
 • Erkek personellerin askerlik görevlerini tamamlamış ya da muaflıklarını belgelemiş olmaları istenir.
 • Çalışılacak olan görevin gerekliliklerine uygun bir personel olunması beklenir.
 • Çalışanın akıl sağlığının yerinde olması gereklidir.
 • Adli sicil kaydına bakıldığında, daha önce herhangi bir hapis cezası almamış olması istenir.
 • Sahtecilik, hileli iflas, zimmete para geçirme, iflas, dolandırıcılık gibi anayasal düzene karşı herhangi bir suçun olmaması gereklidir.
 • Gerekli arşiv ve güvenlik araştırmalarının yapılmış olması gereklidir.

KOSGEB Maaş Desteği Ne Kadar Ödenir?

KOSGEB maaş desteği tutarı en fazla 50.000 TL’dir. Bu tutar KOSGEB’in resmi web sitesinde duyurulmuştur. KOSGEB eğitim düzeyine göre nitelikli elemanlara ne kadar maaş verilmesi gerektiğini de belirler. Belirlenen tutardan daha düşük maaş verecek olanlar ise destekten yararlanamazlar.

Verilecek olan maaş desteğinin hesaplamaları, nitelikli çalışanların alacakları net maaş üzerinden hesaplanır. İşletmenin nitelikli elemanlara vereceği ek ödemeler, ikramiyeler, primler ve asgari geçim indirimleri maaş destek tutarına dahil değildir.

KOSGEB tarafından önerilen maaş miktarı ise aşağıda belirtilmiştir:

 • Yüksekokuldan yeni mezun olanlara minimum 2.000 TL maaş ödemesi yapılmalıdır.
 • Ön lisans mezunlarına yapılması gereken maaş ödemesi en az 2.500 TL’dir.
 • Lisans ve lisansüstü eğitimi olanlar minimum 3.500 TL maaş ödemesi alabilirler.

KOSGEB Maaş Desteği İle Nitelikli Elemanların Maaşlarının Ne Kadarı Ödenir?

KOSGEB nitelikli eleman desteğinin karşılanma oranı %60’dır. Çalıştırılan nitelikli personelin alacağı maaşın %60’ı KOSGEB tarafından karşılanır. Bu süreçte KOSGEB sadece maaş desteği verir. SGK prim desteği sunmaz. İşveren maaş desteği hakkının olduğu süre boyunca kendisine üst limit olarak sunulan 50.000 TL’yi sonuna kadar harcama hakkına sahiptir.

KOSGEB Maaş Desteği Ödemeleri KOSGEB Tarafından Ne Kadar Sürede Bir Verilir?

KOSGEB maaş desteğinin ödenme periyodu üç aydır. KOSGEB işletmelere üç ayda bir maaş desteği ödemesi yapar. İşletme geliştirme destek programına dahil olan işletmeler 2 yıl süre ile bu destek programından yararlanabilirler. Bu süre ise KOSGEB’in başvuru beyanını onaylaması ile beraber işlemeye başlar.

KOSGEB Maaş Desteğine Dahil Olmayan Ödemeler Nelerdir?

KOSGEB nitelikli eleman desteğinin net maliyetine dahil olmayan ödemeler şunlardır:

 • Yaşama ücreti maaş desteğine dahil edilmez.
 • Ek ödemeler yapılmadan önce maaş destek ödemeleri yapılır.
 • Yapılacak olan prim ödemeleri KOSGEB maaş desteğine dahil değildir.
 • Ödenen ikramiyeler hariç tutularak maaş desteği ödenir.

KOSGEB Maaş Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

KOSGEB maaş desteği müracaatı, KOSGEB’in web sitesi üzerinden yapılır. Öncelikle işletmenin KOSGEB’in veri tabanına kayıt edilmesi gereklidir. İşletme ile ilgili bilgilerin doğru ve eksiksiz şekilde verilmesi gereklidir.

Ardından işletme ve maaş desteği alınacak olan nitelikli eleman için gerekli belgeler ile il veya ilçede bulunan kurum merkezine gidilmelidir. Kurumun mesai saatleri içerisinde başvuru gerçekleştirilmelidir. KOSGEB tarafından gerekli incelemeler yapıldıktan sonra başvuruya onay verilir.

Başvuruların online olarak yapılması için izlenmesi gereken adımlar ise şöyledir:

 • KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerden birinde faaliyet gösterildiğinden emin olunmalıdır. KOSGEB’in web sitesinden desteklenen sektörlere ulaşılmalı ve kontrol edilmelidir.
 • https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler/KOSGEBRegistration adresine giriş yapılmalıdır.
 • İşletme Kaydı bölümünde bulunan Başvur butonuna tıklanmalıdır.
 • Vergi ya da T.C. kimlik numarası ile işe başlama tarihi yazıldıktan sonra Giriş butonuna tıklanmalıdır.
 • KOSGEB İş Geliştirme Destek Programı için başvuru oluşturulmalıdır.
 • Yapılan başvuru KOSGEB tarafından değerlendirildikten sonra eğer başvuru olumlu sonuçlanır ise, nitelikli personel desteği alacak olan çalışanlar ile ilgili KOSGEB’in talep ettiği belgeler sisteme yüklenmelidir. Belgelerin yüklemesi yapıldıktan sonra başvuru süreci tamamlanır.
 • KOSGEB yüklenen belgeleri kontrol ederken SGK ve YÖK’ten teyit alır. Belgelerde ve bilgilerde herhangi bir hata olmadığının tespit edilmesi halinde başvuruya onay verilir. KOSGEB bu talebe de onay verdikten sonra talebin bir kopyasını işletmenin e-posta adresine gönderir.
 • Bu aşamadan sonra üzerinden KOSGEB maaş desteği alınacak olan personelin 45 gün içerisinde sigorta kaydının oluşturulması gereklidir.

[button color=”red” size=”medium” link=”https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler/KOSGEBRegistration” icon=”” target=”true” nofollow=”false”]KOSGEB Maaş Desteği Başvuru[/button]

Yorumlar

 1. Ayla dedi ki:

  Kosgeb destekli işyerinde nitelikli elemandım fakat maaşlarımı ödemediler ne yapabilirim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşyeri bölgesinde bulunan kosgeb e şikayette bulunabilirsiniz.

 2. irfan dedi ki:

  İŞ yerim benim adıma nitelikli personel desteğinden yaralandığı zaman ileride bana bir sıkıntı yaratır mı. Ben kendi iş yerimi kuracağım zaman siz destekten daha önce yararlanmışsınız size hiçbir destekte bulunamıyoruz derler mi? Bir arkadaşım bana böyle bir durum da sen yararlanamazsın dedi.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Nitelikli personel desteği Şirkete verilen bir destek. Siz ayrıldığınızda şirkete şartları uyan bir personel geldiğinde yine bu destekten yine faydalanabilir. Bu nedenle sıkıntı olabileceğini düşünmüyorum.

 3. ismail hakkı dedi ki:

  Nitelikli pesonel alımına başvuru yapmam için önce sigorta girişini yapmalı mıyım ? Sgk girişi yapmış olduğumuz personel için başvuru yapabilir miyiz ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Sigorta girişi yapmış olduğunuz personel için de nitelikli eleman desteği alabilirsiniz.

 4. Reyyan dedi ki:

  Kosgep le işe girdim kyk borcum var acaba bi sorun çıkar mı

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Kosgeb ile ilgili bir sorun çıkmaz.

 5. Seyhan kaya dedi ki:

  Maas lar banka hesabı yoluylamı yatırılıyor yoksa elden de verilebilirmı. Sayet elden verildiği takdirde ısveren kosgeb destegu den yararlanabilir mı

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Kosgeb desteği alabilmek için bank yolu ile ödendiği ispatlanmak zorunda. Zaten 5 kişi ve yukarı çalışanı olanların maaşları bankadan yatırmaları zorunlu.

  2. Engin dedi ki:

   7temmuz 2021 de kosgeb maaş destekli işe girdim sigortamı işverenim ödüyor fakat maaşımı elden veriyor maaş desteginden yararlanabilir miyiz 4 ay oldu hala kosgebten ödeme alamadık düzenleme var diyorlar

 6. Seyhan kaya dedi ki:

  26 Nisan 2021 de kosgeb desteklı ise gırdım ilk iki ay ısveren ucretsız izine cıkarmıs beni daha sonra sigortam yattı ama 4 aydır maasım yatmıyor ne yapabılırım

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşyerinin bağlı bulunduğu Kosgeb e şikayette bulunabilirsiniz.

 7. Acil Cevap Lütfen dedi ki:

  Merhabalar,

  İşveren şu an lisans mezunu personelleri asgari ücret ile çalıştırıyorsa (brüt 3.577,50) kosgeb’den yararlanabilir mi? Yoksa asgari ücretten daha fazla mı yatırmalı maaşını

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Kosgeb, en az asgari ücret maaş yatıyorsa desteği kullandırabilir. Destekte maaş kriteri bulunmuyor.

  2. Acil Cevap Lütfen dedi ki:

   Cevabınız için gerçekten çok teşekkür ederim. Lisans veya ön lisans fark etmiyor anladığım kadarı ile her ikisi de asgari ücretli olsa bile faydalanabiliyor. Peki bu durum yeni mi çünkü okuduğum makalelerde lisans için net 3500 ön lisans için net 2500 tl gibi tutarlar yazıyor. Bu durum vardı kalktı mı yoksa hiç mi yoktu

  3. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba

   Belirttiğiniz rakamlar Kosgeb in işverene verdiği aylık azami destek tutarları olabilir.

 8. Savunma Sanayi dedi ki:

  Merhaba 2020 yılında 11. ayda kurulduk homeoffice çlıştım sgk kayıtlı personelim yok şu anda ofis tutarak işimi büyütmek istiyorum. nace 46.52.02 kodumuz savunma sanayine iş yapacağız . Kosgep desteklerimiz ne olabilir ilk alacağımız personel end. mes. mezunu üni. mezunuda alabilirim. kısa bir bilgi lütfen

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Bölgenizde Kosgeb müdürlüğünden telefonla veya yüz yüze görüşerek bilgi alabilirsiniz.

 9. burcınozdemır318 dedi ki:

  Merhaba
  Kosgeb Desteklı Personel Alımı Yapmak Istıyoruz
  Fakat İşçinin Çıkış işlemlerınde sorun yaşarmıyız ve Kaç Ay Çaliştırma Zorunlugumuz Var

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Nitelikli eleman desteğinden yararlandıktan sonra işçinin çıkış işlemi ile ilgili sorun yaşamazsınız. Destek durur. Ancak desteğe uygun personel aldığınızda tekrar alabilirsiniz. bunun için yeni personeli kosgebe bildirmeniz yeterli. Çalıştırma ile ilgili zorunlu olunan bir süre bulunmuyor.

 10. ramazanergul01 dedi ki:

  01.09.2020 de işe girdim ve 01.07.2021 de çıktım. İşyerinin benim adıma KOSGEB den maaş desteği veya başka bir destek alıp almadığını nasıl öğrenebilirim?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Kosgeb deseteği size ödenen bir destek değil, İşverenin sizi işe alması ile doğan bir destektir. İşyerinin bölgesinde bulunan kosgeb briminden bilgi alabilirsiniz.

 11. Beste Yılmaz dedi ki:

  Merhabalar işverenim beni kosgeble aldı fakat kosgeb desteğini ben işten ayrılmaya karar verdiğimde onaylattı son 3 ayda maaşım düzensiz yattı bir kısmı işten çıkmama rağmen hala yatırılmadı işvereni kosgebe şikayet edebilir miyiz ben maaşımı alamıyorum fakat onlar kosgeb desteğini kullanıyorlar nasıl olur bu

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Bankaya yatan bedelleri gösterir dekont veya ekstre ile bölgenizde bulunan kosgeb müdürlüğüne şikayette bulunabilirsiniz.

 12. Seyhan kaya dedi ki:

  26 Nisan 2021 tarihinde kosgeb destekli ise gırdım sana kadar sadece sigortadan 5 gun yatırılmış mayıs ayında 21 gun ucretsız izne cıkartılmısım sadece 1 kez maas aldım nasıl oldugunu anlamadım sımdı maasım yatırılmıcak mı

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   21 günlük ücretsiz izinde olduğunuz sürelerin maaşı yatmaz.

 13. Seyhan kaya dedi ki:

  26.04.2021 kosgeb desteklı ise gırdım maasaımı ne zaman alabilirim yanı ayın kacında hesabıma yatmıs olur

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Şirket diğer personellere ödediği zaman maaşınız ödemelidir. şirket Kosgepten 3 ayda bir destek alacaktır.

 14. Seyhan kaya dedi ki:

  Kosgeb destekli ise gırdım ısveren maasaımı nezaman yatırır heray mı yoksa 3 ayda bir mı. Bu arada ise gırıs tarihim 26.04.2021

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İş veren maaşını her ay yatırmak zorunda. Kosgeb desetği 3 ayda bir öder. O Kosgeb ile işyeri arası için bağlayıcıdır.

 15. Gülsum dedi ki:

  Ben iş yerine KOSGEB olarak işe girdim peki kosgeb tarafından bana yatırılan her ay maaş ne kadar

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   50.000 TL lik destek 2 yılda 3 aylık dönemlerle ödenmektedir.

 16. rumuzbys dedi ki:

  Kosgeb’den destekli yeni iş alımına SGK ve İş desteği var mı?Yardımcı olursanız memnun olurum iyi çalışmalar.

 17. yekta acar dedi ki:

  ilkokul, orta okul ve lise mezunları destekten yararlanamaz mı?

 18. Alihan dedi ki:

  Kendi limited şirletimden ayrılıp tekrar o şirkete işçi olarak başvursam destekten yararlanabiliyor muyum?

 19. Alper dedi ki:

  Sertifika tarihim 7 kasım 2017 işyerimi açma tarihim 10 ekim 2017 kosgebe başvuru veri tabanına kayıt tarihim 10 kasım 2018 50 bin tl şik hibe krediden yararlanıyorum sürem ne kadar daha var normalde 2 yıl ama hangisine göre hesaplanıyor kalan süren ne kadar

 20. Bedirhan dedi ki:

  Eşim kosgep destekli işe girdi. İşkur gibi personelin çalışmasında belli saatler vs var mıdır?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Kosgeb destekli iş ile işkur destekli iş farklı özelliklere sahip. Kosgeb te belirli bir süre veya sat yok. İşlem normal iş akdi şeklinde yürür.

 21. MURAT YILMAZ dedi ki:

  Kosgeb nitelikli personel ödemesinden yararlandığımız bayan personelimiz 05.08.2019 tarihinde doğum yapacaktır.Bayan çalışanımız için Kosgeb ile ilgili yapmamız gerekenler konusunda bilgi vermenizi rica ederiz.

 22. melike dedi ki:

  ben 4 yıllık universite mezunuyum.kosgeb destekli bir iste nasil çalışabilirim.bolum isletme.artik sisizliktenniyice biktim.daha sigorta başlangıcın da yok.yardimci olurmusunuz.

 23. ÖNDER AKTAŞ dedi ki:

  2010 YILINDA MEZUN OLAN KİŞİLER ,MAAŞ DESTEĞİNDEN FAYDALANABİLİR Mİ?

  1. yasemin dumangöz dedi ki:

   merhaba
   kaç yılında mezun olduğunuzun önemi yok 2004 mezunuyum bu sene biz aldık

 24. Ece dedi ki:

  Merhaba ben kosgeb destegiyle calisiyorum fakat is yeri asgari ucret olarak belirtti.fakat burada 4 yillik mezun ucreti 2000 tl diyor hangisini baz almaliyim?

 25. Remzi yesil dedi ki:

  Ben 27 senden bu yana yurt dışında çalışıyorum turkiyeden düşük faizle konut kiredisi.almaya hakkım varmıdır varsada nekadar miktarda borçlana bilirim buna bana bir cevap yazarsanız çok sevinirim