emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Kimler Kıdem Tazminatı Alabilir?

Kimler Kıdem Tazminatı Alabilir?

İşverenler belirli zamanlarda çalışanlarına kıdem tazminatı ödemektedir. Kıdem tazminatını almaya hak kazanabilmek için belirli şartlar ve durumlar gerekmektedir. Kimlerin kıdem tazminatı alabileceğini bu yazımızda inceleyeceğiz.

Kıdem tazminatı, belirli bir süre çalıştıktan sonra işine son verilen ya da emekli olacağı için işinden ayrılacak olan işçiye, çalıştığı süreye göre, işveren tarafından toplu ödenen para anlamına gelmektedir. Kıdem tazminatı alabilmek için belirlenen bazı şartların karşılanması gerekmektedir. Kıdem tazminatı almaya hak kazanan kişileri şöyle sıralayabiliriz:

 • Aynı işverene bağlı olan çalışma süresi en az 1 yıl olanlar kıdem tazminatı alabilirler.
 • İş sözleşmesi işveren tarafından iyi niyet ya da ahlak kurallarına ayrılık nedeni dışındaki nedenlerle fesh edilen kişiler kıdem tazminatı alabilirler.
 • İş sözleşmesi işçi tarafından sağlık, iyi niyet ya da ahlak kurallarına aykırılık ya da iş yerinde işin durması gibi sebeplerle feshedildiği durumlarda kıdem tazminatı alabilirler.
 • İş sözleşmesinin askerlik nedeni ile feshedilmesinde kıdem tazminatı alabilirler.
 • İş sözleşmesinin emeklilik hakkının elde edilmesi ya da bu kapsamda gereken sigortalılık süresi ve prim gününün dolması sebebiyle feshedilmesi durumunda kıdem tazminatı alabilirler.
 • Kadın işçinin evlenmesiyle iş sözleşmesi feshedilirse, bu kişi kıdem tazminatı alabilir.
 • İş sözleşmesinin işçinin ölüm nedeniyle feshedilmesi durumunda da kıdem tazminatı alabilirler.

Yukarıda bahsettiğimiz durumların herhangi biri gerçekleştiğinde kişiler kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar. Ancak işçi işten kendi isteğiyle ayrılırsa kıdem tazminatı alma hakkını kazanamamaktadır. Fakat belirttiğimiz gibi askerlik, emeklilik gibi sebeplerden dolayı kişi işten ayrılmak zorunda kalırsa kıdem tazminatı alabilir.

Evlilik için işten ayrılan kadın işçilerin de kıdem tazminatı alma hakları bulunmaktadır. Fakat bu haktan yararlanılabilmesi için de bazı şartlar gerektirmektedir. İş sözleşmesinin evlilik tarihinden itibaren bir yıl içinde feshi yapılmalıdır, ayrıca işverene evliliği gösteren belgenin teslim edilmesi gerekmektedir ve işten ayrılış sebebinin de evlilik olduğu belirtilmelidir.

Ücreti artırılmayan bir işçinin işten istifa etmesi durumunda kıdem tazminatı alma hakkı bulunmamaktadır. İş sözleşmesinde bağlayıcı bir hüküm yoksa işverenin işçinin maaşını artırma gibi bir durumu da bulunmamaktadır. Hamilelik ya da doğum nedeniyle işten ayrılan kadın çalışanların da kıdem tazminatı hakkı bulunmamaktadır. Bu durumda işçi kendi isteğiyle istifa etmiş sayılır.

Kıdem Tazminatının Hesaplanması

Kıdem tazminatını kimlerin alabileceği gibi hesaplanması da önemlidir. Çalışan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret kadar kıdem tazminatı hakkı kazanmaktadır. Bir yıldan artan süreler ise oranlanarak hesaplanır ve diğer sürenin üzerine eklenir.

Kıdem tazminatı hesaplaması yapılırken ücrete dahil edilmeyen ve edilen bazı ödemeler bulunmaktadır. Kıdem tazminatına dahil edilen ödemeler şunlardır:

 • Çıplak ücret
 • Yemek yardımı
 • Kasa tazminatı
 • Gıda yardımı
 • Yakacak yardımı
 • Eğitim yardımı
 • Konut yardımı
 • Giyecek yardımı
 • Erzak yardımı
 • Sosyal yardım niteliğindeki ayakkabı ya da bedeli
 • Unvan tazminatı
 • Aile yardımı
 • Çocuk yardımı
 • Temettü
 • Havlu ve sabun yardımı
 • Taşıt yardımı
 • Yıpranma tazminatı
 • Kalifiye
 • Nitelik zammı
 • Sağlık yardımı
 • Mali sorumluluk tazminatı
 • Devamlı ödenen primler

Yukarıda belirttiğimiz ödemeler işçinin kıdem tazminatı hesaplanmasında kullanılmaktadır. Fakat bazı ödemeler de kıdem tazminatına eklenmez ve yok sayılır. Kıdem tazminatına dahil olmayan ödemeleri de şöyle sıralayabiliriz:

 • Yıllık izin ücreti
 • Evlenme yardımı
 • Hafta tatil ücreti
 • Bayram harçlığı
 • Hastalık yardımı
 • Genel tatil ücreti
 • Doğum yardımı
 • Ölüm yardımı
 • İzin harçlığı
 • Jestiyon ödemeleri
 • Teşvik ikramiyesi ve primleri, jübile ikramiyesi
 • Seyahat primleri
 • Devamlılık göstermeyen primler
 • Fazla çalışma ücreti
 • İş arama yardımı
 • Harcırah
 • Bir defalık verilen ikramiyeler
 • İş elbisesi ve koruyucu malzeme bedelleri
Yorumlar
 1. hüseyin yapar dedi ki:

  Sayın yetkili bilgi edinme kanunu hakları çerçevesinde bedelli askerlik kapsamında yirmi bir günlük temel askerlik hizmeti için işlerinden ayrılanlar veya istifa edenler (en az bir yıl çalışmış olanlar) kıdem tazminatı alabilir mi? Yazılı e posta adresime gönderilmesini arz ederim. e posta adresim: hyapar56@gmail.com

 2. Serkan dedi ki:

  Turizm çalışanıyım askı ya çıktım 2 kere be bir keresinde başka bir yerde 50 günlük sigortam yattı askerlik nedeniyle işyerinden ayrılırsan ne kadaf tazminat alabilirim toplam da 1 buçuk yıllık çalışma sürem var.
  Ayrıca eğer tekrar askıya çıkarsam askıdayken askere gidersem tazminat alabiliyor muyum?